Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Interni akti

Statut je temeljni akt Jamarske zveze Slovenije.

 VII. Splošni akti, 59.člen:

Poleg statuta ima zveza predvsem še naslednje pravilnike in poslovnike, katere sprejme glede na dejanske potrebe:

  • pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju
  • pravilnik o poslovanju katastra
  • pravilnik o delovanju reševalne, izobraževalne, varnostno - tehnične in sorodnih služb
  • pravilnik o kategorizaciji
  • poslovnik o delu organov zveze
  • pravilnik o obiskih tujih jamarjev v naših jamah
  • pravilnik o nagradah