Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Veljavni pravilniki in obrazci v JZS

 Izobraževalna služba

Jamarska reševalna služba

Blagajnik

Kataster

Komisija za priznanja JZS

Ostalo

Pomembnejši zakoni in njim podrejeni akti