Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

O nas

Jamarska zveza je organizacija, v katero se združujejo društva, katerih dejavnost obsega tudi amatersko jamarsko dejavnost. Temeljna dejavnost društev, ki se združujejo v zvezo je jamarstvo. Delovanje zveze temelji na načelih amaterizma, nepridobitnosti, prostovoljnosti in javnosti.

Namen in naloga Jamarske zveze Slovenije so:

 • razvijanje in spodbujanje organizirane jamarske dejavnosti
 • organiziranje zahtevnejših jamarskih odprav doma in v tujini
 • določanje tehničnih in varnostnih norm, ki se tičejo obiskovanja jam
 • nudenje strokovne pomoči članicam pri njihovem delovanju
 • koordiniranje dela članic
 • popularizacija jamarstva
 • organiziranje in vodenje katastra jam
 • organiziranje in izvajanje jamarske reševalne službe
 • organiziranje in izvajanje izobraževalnih dejavnosti
 • izvajanje jamarsko publicistične dejavnosti
 • varovanje in zaščita krasa in kraških pojavov
 • izvajanje humanitarnih dejavnosti

Jamarska Zveza Slovenije je članica: