Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Kandidacijski postopek za volitve na rednem občnem zboru JZS 2016

Dne 19. marca 2016 bo redni občni zbor JZS, na katerem bodo izvedene tudi volitve za člane predsedstva, nadzornega odbora in vodje služb. Predsedstvo JZS je na svoji redni seji dne 4. 1. 2016 imenovala kandidacijsko komisijo v sestavi Zdenka Žitko (predsednica), Marko Zakrajšek (član) in Simon Hiti (član). V skladu z 31. členom statuta JZS je odprt postopek za oddajo kandidatur, ki jih sprejemamo do 4. marca 2016. Voli se naslednje funkcije:

 • predsednik
 • podpredsednik (dve mesti)
 • vodja jamarske reševalne službe
 • vodja Katastra jam
 • vodja izobraževalne službe
 • vodja službe za varstvo jam
 • vodja varnostno-tehnične službe
 • član predsedstva (sedem mest poleg zgoraj navedenih)
 • knjižničar
 • urednik Naših jam
 • urednik Jamarja
 • član nadzornega odbora (tri mesta)

 

Vabljeni k oddaji kandidatur. Izpolnjene obrazce pošljite na naslov:

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana

 

Za dodatna pojasnila se obrnite na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali na 031-631-217 (Zdenka Žitko).

Odgovori na pogosta vprašanja so na voljo na tej povezavi, postopek pa natančneje določata Statut Jamarske zveze Slovenije (členi 8č, 30–32 in 40) ter Poslovnik o delu občnega zbora JZS (členi 14, 16 in 17).

 

Zdenka Žitko              
predsednica kandidacijske komisije

 

Obrazec (DOC)