Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Kandidacijski postopek za volitve na rednem občnem zboru JZS 2020

Dne 21. marca 2020 bo redni občni zbor JZS, na katerem bodo izvedene tudi volitve za člane predsedstva, nadzornega odbora in vodje služb. Predsedstvo JZS je na svoji redni seji dne 13. januarja 2020 imenovala kandidacijsko komisijo v sestavi Zdenka Žitko (predsednica), Marko Zakrajšek (član) in Simon Hiti (član). V skladu z 31. členom statuta JZS je odprt postopek za oddajo kandidatur, ki jih sprejemamo do 7. marca 2020. Voli se naslednje funkcije:

Predsedstvo JZS:

 • predsednik 
 • podpredsednik (dve mesti)
 • vodja jamarske reševalne službe
 • vodja Katastra jam
 • vodja izobraževalne službe
 • vodja službe za varstvo jam
 • vodja varnostno-tehnične službe
 • član predsedstva (sedem mest poleg zgoraj navedenih)

Nadzorni odbor JZS:

 • član nadzornega odbora (tri mesta)

Ostale funkcije:

 • vodja službe za jamsko in tehnično potapljanje
 • vodja službe za šport
 • vodja službe za turizem
 • knjižničar
 • urednik Naših jam
 • urednik Jamarja

Vabljeni k oddaji kandidatur. Izpolnjene obrazce pošljite na naslov: 

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana

Za dodatna pojasnila se obrnite na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali na telefon 031-744-312 ali 031 631 217.

Odgovori na pogosta vprašanja so na tej povezavi, postopek pa natančneje določata Statut Jamarske zveze Slovenije (členi 8č, 30–32 in 40) ter Poslovnik o delu občnega zbora JZS (členi 14, 16 in 17).