Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Vodstvo

 

Predsedstvo

  Funkcija Kontakt
Člani po funkcijah Igor Benko
(predsednik)
041 514 262
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Damijan Šinigoj
(I. podpredsednik - organiziranost, usklajeno delovanje ter planiranje)
041 779 543
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Aleš Lajovic
(II. podpredsednik - informiranje in stiki z javnostjo)
040 622 503
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Damijan Šinigoj
(tajnik)
041 779 543
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bernard Štiglic
(blagajnik)
041 354 551
051 630 636 (JZS)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jure Tičar
(vodja Službe za varstvo jam)
040 170 694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Walter Zakrajšek
(vodja Jamarske reševalne službe)
051 244 244
051 630 670 (JRS)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Marko Erker
(vodja Katastra JZS)
051 344 416
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Miha Staut
(vodja Varnostno-tehnične službe)
041 733 794
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Klemen Mihalič
(vodja Izobraževalne službe)
051 222 653
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ostali člani Damijan Potrpin
(praporščak)
041 661 245
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Maks Merela
(stiki s tujci)
041 844 322
051 630 322 (JRS)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Samo Milanič
(predsednik komisije za priznanja)
051 651 808
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Simon Burja 041 645 625
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Marko Zakrajšek 041 810 090
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Strokovne službe

Jamarska reševalna služba Walter ZakrajšekMaks Merela
(namestnik vodje JRS)
051 244 244
051 630 670 (JRS)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

041 844 322
051 630 322 (JRS)
Kataster jam JZS Marko Erker 051 344 416
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Izobraževalna služba Klemen Mihalič 051 222 653
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Služba za varstvo jam Jure Tičar 040 170 694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Varnostno-tehnična služba Miha Staut 041 733 794
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje Simon Burja 041 645 625
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Knjižnica JZS Maks Petrič 041 906 914
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Urednik revije Naše jame Jure Tičar 040 170 694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Urednik revije Jamar Damijan Šinigoj 041 779 543
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Spletne strani in e-poštni dopisni seznam JZS Maks Petrič 041 906 914
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Služba za jamski turizem Samo Milanič 051 651 808
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Služba za šport Igor Benko 041 514 262
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nadzorni odbor

Prejeta sporočila na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. se avtomatsko posredujejo vsem trem članom nadzornega odbora.

Nadzorni odbor

Miha Čekada 041 581 297
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sašo Finžgar 041 442 500
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Robert Rehar 041 687 559
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.