Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Pogosta vprašanja

Kaj je pogoj za kandidaturo?
Kandidat mora biti član enega od društev, včlanjenega v JZS. Z njegovo kandidaturo mora soglašati predsednik društva.

Ali je kakšna omejitev glede tega, koliko zapovrstnih mandatov je lahko nekdo funkcionar?
Ne.

Ali je kakšna omejitev, koliko kandidatur lahko prispe iz enega društva?
Ne.

Ali so v veljavi kakšne kvote, npr. glede na regijo, spol itd.?
Ne.

Na koliko funkcij lahko kandidiram?
Le na eno.

Kakšen je formalni postopek za oddajo kandidature?
Izpolniti je treba obrazec, ga natisniti, lastnoročno ga podpišeta kandidat in predsednik društva ter dodati društveni žig. Po pošti ga je treba poslati na naslov Jamarska zveza Slovenije, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana. Kandidaturo lahko prinesete tudi osebno predsedniku JZS ali tajnici JZS.

Kaj se pričakuje od rubrik v obrazcu, kjer piše "neobvezno"?
Obrazec je pravilno izpolnjen, če so navedeni osnovni podatki, oba podpisa in žig. Kandidate pa vabimo, naj se na kratko predstavijo (jamarski življenjepis) in napišejo kratek program dela. Izpolnitev teh dveh rubrik ni obvezna. Priporočljiv obseg je 10–30 vrstic.

Ali lahko oddam kandidaturo po elektronski obliki?
Kandidatura mora biti oddana v pisni obliki. Vnaprej lahko pošljete sken, s tem se bo za datum oddaje štelo datum pošiljanja e-maila. V tem primeru pa morate naknadno po pošti poslati tudi original.

Ali dobim ob oddaji kako potrdilo?
Kandidacijska komisija bo v roku treh dni od prejema pošiljatelju na elektronski naslov sporočila, da je prejela kandidaturo.

Bodo obrazci javno objavljeni?
Da. Skeni vseh prejetih obrazcev bodo objavljeni na spletni strani JZS ob koncu roka za oddajo kandidatur.

Kakšni so roki?
Kandidature že zbiramo. Pošta mora biti poslana najkasneje 2. marca 2018. Kasnejših prijav se ne bo upoštevalo. Če pa bo katera funkcija ob preteku roka nezasedena, bo samo za to funkcijo odprta oddaja kandidatur do občnega zbora.

Kakšen je postopek, če je kandidatura nepopolna?
Kot pri vsaki kandidaturi, vam bo kandidacijska komisija poslala sporočilo v roku treh dni od prejema kandidature. Če kak podatek manjka, je nečitljiv, nejasen, v nasprotju z navodili ipd., vas bo kandidacijska komisija pozvala, da v roku enega tedna pošljete nov, pravilno izpolnjen formular. Če tudi v drugo obrazec ne bo pravilno izpolnjen, bo kandidacijska komisija kandidaturo zavrgla.

Lahko že poslano kandidaturo umaknem?
Kandidat lahko svojo kandidaturo kadarkoli umakne. To sporoči pisno kandidacijski komisiji. Za morebitno oddajo nove kandidature veljajo enaka pravila kot za oddajo prve kandidature.

Na koliko funkcij lahko ena oseba hkrati kandidira?
Za funkcije na prvem seznamu (vse funkcije v predsedstvu, član nadzornega odbora) lahko odda le eno kandidaturo. Poleg tega lahko odda tudi poljubno število kandidatur za funkcije v drugem seznamu, razen v kombinaciji s kandidaturo člana nadzornega odbora. Možne so torej kombinacije tipa: vodja Katastra jam + urednik Jamarja, knjižničar + urednik Jamarja. Niso pa dovoljene kombinacije tipa: vodja Katastra jam + podpredsednik, član nadzornega odbora + vodja Katastra jam, član nadzornega odbora + urednik Jamarja.

 

Kandidacijski postopek za volitve na rednem občnem zboru JZS 2018

Dne 17. marca 2018 bo redni občni zbor JZS, na katerem bodo izvedene tudi volitve za člane predsedstva, nadzornega odbora in vodje služb. Predsedstvo JZS je na svoji redni seji dne 8. 1. 2018 imenovala kandidacijsko komisijo v sestavi Zdenka Žitko (predsednica), Marko Zakrajšek (član) in Maksimilijan Petrič (član). V skladu z 31. členom statuta JZS je odprt postopek za oddajo kandidatur, ki jih sprejemamo do 2. marca 2018. Voli se naslednje funkcije (posamezen kandidat lahko vloži kandidaturo le za eno izmed naslednjih funkcij):

 • predsednik
 • podpredsednik (dve mesti)
 • vodja jamarske reševalne službe
 • vodja Katastra jam
 • vodja izobraževalne službe
 • vodja službe za varstvo jam
 • vodja varnostno-tehnične službe
 • član predsedstva (sedem mest poleg zgoraj navedenih)
 • član nadzornega odbora (tri mesta)

Obenem se voli tudi naslednje funkcije (posamezen kandidat lahko vloži kandidaturo za več spodaj naštetih funkcij (lahko tudi poleg kandidature za katero izmed zgoraj naštetih funkcij, razen poleg kandidature za funkcijo člana nadzornega odbora)):

 • vodja službe za jamsko in tehnično potapljanje
 • vodja službe za šport
 • knjižničar
 • urednik Jamarja
 • urednik Naših jam

Vabljeni k oddaji kandidatur. Izpolnjene obrazce pošljite na naslov:

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana

 ali na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Za dodatna pojasnila se obrnite na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali na telefon 031-744-312 ali 031 631 217.

Odgovori na pogosta vprašanja so na tej povezavi, postopek pa natančneje določata Statut Jamarske zveze Slovenije (členi 8č, 30–32 in 40) ter Poslovnik o delu občnega zbora JZS (členi 14, 16 in 17).

Zdenka Žitko
predsednica kandidacijske komisije

 

 

Obrazec (DOC)

 

Kandidacijski postopek za volitve na rednem občnem zboru JZS 2016

Dne 19. marca 2016 bo redni občni zbor JZS, na katerem bodo izvedene tudi volitve za člane predsedstva, nadzornega odbora in vodje služb. Predsedstvo JZS je na svoji redni seji dne 4. 1. 2016 imenovala kandidacijsko komisijo v sestavi Zdenka Žitko (predsednica), Marko Zakrajšek (član) in Simon Hiti (član). V skladu z 31. členom statuta JZS je odprt postopek za oddajo kandidatur, ki jih sprejemamo do 4. marca 2016. Voli se naslednje funkcije:

 • predsednik
 • podpredsednik (dve mesti)
 • vodja jamarske reševalne službe
 • vodja Katastra jam
 • vodja izobraževalne službe
 • vodja službe za varstvo jam
 • vodja varnostno-tehnične službe
 • član predsedstva (sedem mest poleg zgoraj navedenih)
 • knjižničar
 • urednik Naših jam
 • urednik Jamarja
 • član nadzornega odbora (tri mesta)

 

Vabljeni k oddaji kandidatur. Izpolnjene obrazce pošljite na naslov:

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana

 

Za dodatna pojasnila se obrnite na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali na 031-631-217 (Zdenka Žitko).

Odgovori na pogosta vprašanja so na voljo na tej povezavi, postopek pa natančneje določata Statut Jamarske zveze Slovenije (členi 8č, 30–32 in 40) ter Poslovnik o delu občnega zbora JZS (členi 14, 16 in 17).

 

Zdenka Žitko              
predsednica kandidacijske komisije

 

Obrazec (DOC)

Pogosta vprašanja

Kaj je pogoj za kandidaturo?
Kandidat mora biti član enega od društev, včlanjenega v JZS. Z njegovo kandidaturo mora soglašati predsednik društva.

Ali je kakšna omejitev glede tega, koliko zapovrstnih mandatov je lahko nekdo funkcionar?
Ne.

Ali je kakšna omejitev, koliko kandidatur lahko prispe iz enega društva?
Ne.

Ali so v veljavi kakšne kvote, npr. glede na regijo, spol itd.?
Ne.

Na koliko funkcij lahko kandidiram?
Le na eno.

Kakšen je formalni postopek za oddajo kandidature?
Izpolniti je treba obrazec, ga natisniti, lastnoročno ga podpišeta kandidat in predsednik društva ter dodati društveni žig. Po pošti ga je treba poslati na naslov Jamarska zveza Slovenije, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana. Kandidaturo lahko prinesete tudi osebno predsedniku JZS ali tajnici JZS.

Kaj se pričakuje od rubrik v obrazcu, kjer piše "neobvezno"?
Obrazec je pravilno izpolnjen, če so navedeni osnovni podatki, oba podpisa in žig. Kandidate pa vabimo, naj se na kratko predstavijo (jamarski življenjepis) in napišejo kratek program dela. Izpolnitev teh dveh rubrik ni obvezna. Priporočljiv obseg je 10–30 vrstic.

Ali lahko oddam kandidaturo po elektronski obliki?
Kandidatura mora biti oddana v pisni obliki. Vnaprej lahko pošljete sken, s tem se bo za datum oddaje štelo datum pošiljanja e-maila. V tem primeru pa morate naknadno po pošti poslati tudi original.

Ali dobim ob oddaji kako potrdilo?
Kandidacijska komisija bo v roku treh dni od prejema pošiljatelju na elektronski naslov sporočila, da je prejela kandidaturo.

Bodo obrazci javno objavljeni?
Da. Skeni vseh prejetih obrazcev bodo objavljeni na spletni strani JZS ob koncu roka za oddajo kandidatur.

Kakšni so roki?
Kandidature že zbiramo. Pošta mora biti poslana najkasneje 4. marca 2016. Kasnejših prijav se ne bo upoštevalo. Če pa bo katera funkcija ob preteku roka nezasedena, bo samo za to funkcijo odprta oddaja kandidatur do občnega zbora.

Kakšen je postopek, če je kandidatura nepopolna?
Kot pri vsaki kandidaturi, vam bo kandidacijska komisija poslala sporočilo v roku treh dni od prejema kandidature. Če kak podatek manjka, je nečitljiv, nejasen, v nasprotju z navodili ipd., vas bo kandidacijska komisija pozvala, da v roku enega tedna pošljete nov, pravilno izpolnjen formular. Če tudi v drugo obrazec ne bo pravilno izpolnjen, bo kandidacijska komisija kandidaturo zavrgla.

Lahko že poslano kandidaturo umaknem?
Kandidat lahko svojo kandidaturo kadarkoli umakne. To sporoči pisno kandidacijski komisiji. Za morebitno oddajo nove kandidature veljajo enaka pravila kot za oddajo prve kandidature.