Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Kandidacijski postopek za volitve na rednem občnem zboru JZS 2020

Dne 21. marca 2020 bo redni občni zbor JZS, na katerem bodo izvedene tudi volitve za člane predsedstva, nadzornega odbora in vodje služb. Predsedstvo JZS je na svoji redni seji dne 13. januarja 2020 imenovala kandidacijsko komisijo v sestavi Zdenka Žitko (predsednica), Marko Zakrajšek (član) in Simon Hiti (član). V skladu z 31. členom statuta JZS je odprt postopek za oddajo kandidatur, ki jih sprejemamo do 7. marca 2020. Voli se naslednje funkcije:

Predsedstvo JZS:

 • predsednik 
 • podpredsednik (dve mesti)
 • vodja jamarske reševalne službe
 • vodja Katastra jam
 • vodja izobraževalne službe
 • vodja službe za varstvo jam
 • vodja varnostno-tehnične službe
 • član predsedstva (sedem mest poleg zgoraj navedenih)

Nadzorni odbor JZS:

 • član nadzornega odbora (tri mesta)

Ostale funkcije:

 • vodja službe za jamsko in tehnično potapljanje
 • vodja službe za šport
 • vodja službe za turizem
 • knjižničar
 • urednik Naših jam
 • urednik Jamarja

Vabljeni k oddaji kandidatur. Izpolnjene obrazce pošljite na naslov: 

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana

Za dodatna pojasnila se obrnite na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali na telefon 031-744-312 ali 031 631 217.

Odgovori na pogosta vprašanja so na tej povezavi, postopek pa natančneje določata Statut Jamarske zveze Slovenije (členi 8č, 30–32 in 40) ter Poslovnik o delu občnega zbora JZS (členi 14, 16 in 17).

Kandidacijski postopek za volitve na rednem občnem zboru JZS 2022

Dne 19. marca 2022 bo redni občni zbor JZS, na katerem bodo izvedene tudi volitve za člane predsedstva, nadzornega odbora in vodje služb. Predsedstvo JZS je na svoji redni seji dne 03. januarja 2022 imenovala kandidacijsko komisijo v sestavi Marka Zakrajšek (predsednik), Damijana Šinigoj (član) in Simona Hiti (član). V skladu z 31. členom statuta JZS je odprt postopek za oddajo kandidatur, ki jih sprejemamo do 6. marca 2022. Voli se naslednje funkcije:

Predsedstvo JZS:

 • predsednik 
 • podpredsednik (dve mesti)
 • vodja jamarske reševalne službe
 • vodja Katastra jam
 • vodja izobraževalne službe
 • vodja službe za varstvo jam
 • vodja varnostno-tehnične službe
 • član predsedstva (sedem mest poleg zgoraj navedenih)

Nadzorni odbor JZS:

 • član nadzornega odbora (tri mesta)

Ostale funkcije:

 • vodja službe za jamsko in tehnično potapljanje
 • vodja službe za šport
 • vodja službe za turizem
 • knjižničar
 • urednik Naših jam
 • urednik Jamarja

Vabljeni k oddaji kandidatur. Izpolnjene obrazec pošljite na naslov:

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana

Za dodatna pojasnila se obrnite na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali na telefon 041/810-090.

Odgovori na pogosta vprašanja so na tej povezavi, postopek pa natančneje določata Statut Jamarske zveze Slovenije (členi 8č, 30–32 in 40) ter Poslovnik o delu občnega zbora JZS (členi 14, 16 in 17).

Pogosta vprašanja

Kaj je pogoj za kandidaturo?
Kandidat mora biti član enega od društev, včlanjenega v JZS. Z njegovo kandidaturo mora soglašati predsednik društva.

Ali je kakšna omejitev glede tega, koliko zapovrstnih mandatov je lahko nekdo funkcionar?
Ne.

Ali je kakšna omejitev, koliko kandidatur lahko prispe iz enega društva?
Ne.

Ali so v veljavi kakšne kvote, npr. glede na regijo, spol itd.?
Ne.

Kakšen je formalni postopek za oddajo kandidature?
Izpolniti je treba obrazec, ga natisniti, lastnoročno ga podpišeta kandidat in predsednik društva ter dodati društveni žig. Po pošti ga je treba poslati na naslov Jamarska zveza Slovenije, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana. Kandidaturo lahko prinesete tudi osebno predsedniku JZS ali tajniku JZS.

Kaj se pričakuje od rubrik v obrazcu, kjer piše "neobvezno"?
Obrazec je pravilno izpolnjen, če so navedeni osnovni podatki, oba podpisa in žig. Kandidate pa vabimo, naj se na kratko predstavijo (jamarski življenjepis) in napišejo kratek program dela. Izpolnitev teh dveh rubrik ni obvezna. Priporočljiv obseg je 10–30 vrstic.

Ali lahko oddam kandidaturo po elektronski obliki?
Kandidatura mora biti oddana v pisni obliki. Vnaprej lahko pošljete sken, s tem se bo za datum oddaje štelo datum pošiljanja e-maila. V tem primeru pa morate naknadno po pošti poslati tudi original.

Ali dobim ob oddaji kako potrdilo?
Kandidacijska komisija bo v roku treh dni od prejema pošiljatelju na elektronski naslov sporočila, da je prejela kandidaturo.

Bodo obrazci javno objavljeni?
Da. Skeni vseh prejetih obrazcev bodo objavljeni na spletni strani JZS ob koncu roka za oddajo kandidatur.

Kakšni so roki?
Kandidature že zbiramo. Pošta mora biti poslana najkasneje 6. marca 2022. Kasnejših prijav se ne bo upoštevalo. Če pa bo katera funkcija ob preteku roka nezasedena, bo samo za to funkcijo odprta oddaja kandidatur do občnega zbora.

Kakšen je postopek, če je kandidatura nepopolna?
Kot pri vsaki kandidaturi, vam bo kandidacijska komisija poslala sporočilo v roku treh dni od prejema kandidature. Če kak podatek manjka, je nečitljiv, nejasen, v nasprotju z navodili ipd., vas bo kandidacijska komisija pozvala, da v roku enega tedna pošljete nov, pravilno izpolnjen formular. Če tudi v drugo obrazec ne bo pravilno izpolnjen, bo kandidacijska komisija kandidaturo zavrgla.

Lahko že poslano kandidaturo umaknem?
Kandidat lahko svojo kandidaturo kadarkoli umakne. To sporoči pisno kandidacijski komisiji. Za morebitno oddajo nove kandidature veljajo enaka pravila kot za oddajo prve kandidature.

Na koliko funkcij lahko ena oseba hkrati kandidira?
Za funkcije v prvih dveh sklopih (predsedstvo JZS, nadzorni odbor JZS) lahko odda le eno kandidaturo. Poleg tega lahko odda tudi poljubno število kandidatur za funkcije v tretjem sklopu (ostale funkcije), razen v kombinaciji s kandidaturo člana nadzornega odbora. Možne so torej kombinacije tipa: vodja Katastra jam + urednik Jamarja, knjižničar + urednik Jamarja. Niso pa dovoljene kombinacije tipa: vodja Katastra jam + podpredsednik, član nadzornega odbora + vodja Katastra jam, član nadzornega odbora + urednik Jamarja.

Kandidacijski postopek za volitve na rednem občnem zboru JZS 2024

Dne 16. marca 2024 bo redni občni zbor JZS, na katerem bodo izvedene tudi volitve za člane predsedstva, nadzornega odbora in vodje služb. Predsedstvo JZS je na svoji redni seji dne 15. januarja 2024 imenovala kandidacijsko komisijo v sestavi Damijan Šinigoj, predsednik, Marko Erker in Marko Zakrajšek, člana. V skladu z 31. členom statuta JZS je odprt postopek za oddajo kandidatur, ki jih sprejemamo do 29. februar 2024. Voli se naslednje funkcije:

Predsedstvo JZS:

 • predsednik 
 • podpredsednik (dve mesti)
  • I. podpredsednik
  • II. podpredsednik
 • vodja Jamarske reševalne službe
 • vodja Katastra jam
 • vodja Izobraževalne službe
 • vodja Službe za varstvo jam
 • vodja Varnostno-tehnične službe
 • član predsedstva (sedem mest poleg zgoraj navedenih)

Nadzorni odbor JZS:

 • član Nadzornega odbora (tri mesta)

Ostale funkcije:

 • vodja Službe za jamsko in tehnično potapljanje
 • vodja Službe za šport
 • vodja Službe za turizem
 • knjižničar
 • urednik revije Naše jame
 • urednik revije Jamar

Vabljeni k oddaji kandidatur. Izpolnjen obrazec pošljite na naslov:

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana

Za dodatna pojasnila se obrnite na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali na telefon 041/779-543.

Odgovori na pogosta vprašanja so na tej povezavi, postopek pa natančneje določata Statut Jamarske zveze Slovenije (členi 8č, 30 – 32 in 40) ter Poslovnik o delu občnega zbora JZS (členi 14, 16 in 17).

Pogosta vprašanja

Kaj je pogoj za kandidaturo?
Kandidat mora biti član enega od društev, včlanjenega v JZS. Z njegovo kandidaturo mora soglašati predsednik društva.

Ali je kakšna omejitev glede tega, koliko zapovrstnih mandatov je lahko nekdo funkcionar?
Ne.

Ali je kakšna omejitev, koliko kandidatur lahko prispe iz enega društva?
Ne.

Ali so v veljavi, kakšen kvote, npr. glede na regijo, spol itd.?
Ne.

Kakšen je formalni postopek za oddajo kandidature?
Izpolniti je treba obrazec, ki je naveden v Kandidacijskem postopku za volitve na rednem občnem zboru JZS, za tekoče leto. Ga natisniti, lastnoročno ga podpišeta kandidat in predsednik društva ter dodati društveni žig. Po pošti ga je treba poslati na naslov:

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana

Kandidaturo lahko prinesete tudi osebno predsedniku JZS ali tajniku JZS.

Kaj se pričakuje od rubrik v obrazcu, kjer piše "neobvezno"?
Obrazec je pravilno izpolnjen, če so navedeni osnovni podatki, oba podpisa in žig. Kandidate pa vabimo, naj se na kratko predstavijo (jamarski življenjepis) in napišejo kratek program dela. Izpolnitev teh dveh rubrik ni obvezna. Priporočljiv obseg je 10 – 30 vrstic.

Ali lahko oddam kandidaturo po elektronski obliki?
Kandidatura mora biti oddana v pisni obliki. Vnaprej lahko pošljete elektronsko, s tem se bo za datum oddaje štelo datum pošiljanja elektronskega sporočila. V tem primeru pa morate naknadno po pošti poslati tudi original.

Ali dobim ob oddaji, kako potrdilo?
Kandidacijska komisija bo v roku treh dni od prejema pošiljatelju na elektronski naslov sporočila, da je prejela kandidaturo.

Bodo obrazci javno objavljeni?
Da. PDF-ji vseh prejetih obrazcev bodo objavljeni na spletni strani JZS ob koncu roka za oddajo kandidatur.

Kakšni so roki?
Kandidature se pričnejo zbirati z dnem objave Kandidacijskega postopka za volitve na rednem občnem zboru JZS, v tekočem letu. Pošta mora biti poslana najkasneje do datuma objavljenega v Kandidacijskega postopka za volitve na rednem občnem zboru JZS, za tekoče leto. Kasnejših prijav se ne bo upoštevalo. Če pa bo katera funkcija ob preteku roka nezasedena, bo samo za to funkcijo odprta oddaja kandidatur do občnega zbora.

Kakšen je postopek, če je kandidatura nepopolna?
Kot pri vsaki kandidaturi, vam bo kandidacijska komisija poslala sporočilo v roku treh dni od prejema kandidature. Če kak podatek manjka, je nečitljiv, nejasen, v nasprotju z navodili ipd., vas bo kandidacijska komisija pozvala, da v roku enega tedna pošljete nov, pravilno izpolnjen formular. Če tudi v drugo obrazec ne bo pravilno izpolnjen, bo kandidacijska komisija kandidaturo zavrgla.

Lahko že poslano kandidaturo umaknem?
Kandidat lahko svojo kandidaturo kadarkoli umakne. To sporoči pisno kandidacijski komisiji. Za morebitno oddajo nove kandidature veljajo enaka pravila kot za oddajo prve kandidature.

Na koliko funkcij lahko ena oseba hkrati kandidira?
Za funkcije v prvih dveh sklopih (predsedstvo JZS, nadzorni odbor JZS) lahko odda le eno kandidaturo. Poleg tega lahko odda tudi poljubno število kandidatur za funkcije v tretjem sklopu (ostale funkcije), razen v kombinaciji s kandidaturo člana nadzornega odbora. Možne so torej kombinacije tipa: vodja Katastra jam + urednik Jamarja, knjižničar + urednik Jamarja. Niso pa dovoljene kombinacije tipa: vodja Katastra jam + podpredsednik, član nadzornega odbora + vodja Katastra jam, član nadzornega odbora + urednik Jamarja.