Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Pogosta vprašanja

Kaj je pogoj za kandidaturo?
Kandidat mora biti član enega od društev, včlanjenega v JZS. Z njegovo kandidaturo mora soglašati predsednik društva.

Ali je kakšna omejitev glede tega, koliko zapovrstnih mandatov je lahko nekdo funkcionar?
Ne.

Ali je kakšna omejitev, koliko kandidatur lahko prispe iz enega društva?
Ne.

Ali so v veljavi, kakšen kvote, npr. glede na regijo, spol itd.?
Ne.

Kakšen je formalni postopek za oddajo kandidature?
Izpolniti je treba obrazec, ki je naveden v Kandidacijskem postopku za volitve na rednem občnem zboru JZS, za tekoče leto. Ga natisniti, lastnoročno ga podpišeta kandidat in predsednik društva ter dodati društveni žig. Po pošti ga je treba poslati na naslov:

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana

Kandidaturo lahko prinesete tudi osebno predsedniku JZS ali tajniku JZS.

Kaj se pričakuje od rubrik v obrazcu, kjer piše "neobvezno"?
Obrazec je pravilno izpolnjen, če so navedeni osnovni podatki, oba podpisa in žig. Kandidate pa vabimo, naj se na kratko predstavijo (jamarski življenjepis) in napišejo kratek program dela. Izpolnitev teh dveh rubrik ni obvezna. Priporočljiv obseg je 10 – 30 vrstic.

Ali lahko oddam kandidaturo po elektronski obliki?
Kandidatura mora biti oddana v pisni obliki. Vnaprej lahko pošljete elektronsko, s tem se bo za datum oddaje štelo datum pošiljanja elektronskega sporočila. V tem primeru pa morate naknadno po pošti poslati tudi original.

Ali dobim ob oddaji, kako potrdilo?
Kandidacijska komisija bo v roku treh dni od prejema pošiljatelju na elektronski naslov sporočila, da je prejela kandidaturo.

Bodo obrazci javno objavljeni?
Da. PDF-ji vseh prejetih obrazcev bodo objavljeni na spletni strani JZS ob koncu roka za oddajo kandidatur.

Kakšni so roki?
Kandidature se pričnejo zbirati z dnem objave Kandidacijskega postopka za volitve na rednem občnem zboru JZS, v tekočem letu. Pošta mora biti poslana najkasneje do datuma objavljenega v Kandidacijskega postopka za volitve na rednem občnem zboru JZS, za tekoče leto. Kasnejših prijav se ne bo upoštevalo. Če pa bo katera funkcija ob preteku roka nezasedena, bo samo za to funkcijo odprta oddaja kandidatur do občnega zbora.

Kakšen je postopek, če je kandidatura nepopolna?
Kot pri vsaki kandidaturi, vam bo kandidacijska komisija poslala sporočilo v roku treh dni od prejema kandidature. Če kak podatek manjka, je nečitljiv, nejasen, v nasprotju z navodili ipd., vas bo kandidacijska komisija pozvala, da v roku enega tedna pošljete nov, pravilno izpolnjen formular. Če tudi v drugo obrazec ne bo pravilno izpolnjen, bo kandidacijska komisija kandidaturo zavrgla.

Lahko že poslano kandidaturo umaknem?
Kandidat lahko svojo kandidaturo kadarkoli umakne. To sporoči pisno kandidacijski komisiji. Za morebitno oddajo nove kandidature veljajo enaka pravila kot za oddajo prve kandidature.

Na koliko funkcij lahko ena oseba hkrati kandidira?
Za funkcije v prvih dveh sklopih (predsedstvo JZS, nadzorni odbor JZS) lahko odda le eno kandidaturo. Poleg tega lahko odda tudi poljubno število kandidatur za funkcije v tretjem sklopu (ostale funkcije), razen v kombinaciji s kandidaturo člana nadzornega odbora. Možne so torej kombinacije tipa: vodja Katastra jam + urednik Jamarja, knjižničar + urednik Jamarja. Niso pa dovoljene kombinacije tipa: vodja Katastra jam + podpredsednik, član nadzornega odbora + vodja Katastra jam, član nadzornega odbora + urednik Jamarja.