Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Aktiviranje JRS 20010526

NAZIV AKTIVNOSTI: Jama Bougde pri Lazah pri Planini

DATUM AKTIVNOSTI: 26.-27.05.2001

VODJA: Jaka Jakofčič

POVZETEK:

Jamarski reševalci JRS smo morali iz te zelo ozke 80 m dolge in 35 m globoke jame s širjenjem ožin izkopati študentko iz Salzburga. S težjimi poškodbami je preživela padec brez čelade v 12m globokem notranjem breznu jame. Zaradi poškodb je bilo reševanje nujno z uporabo nosil, kar je zahtevalo veliko širitev.
O nesreči smo bili obveščeni 26. 05. ob 18:50. Prvi jamarski reševalci so bili 25 minut po aktiviranju že pred jamo z reševalno opremo. Moniko smo danes prinesli do reševalnega vozila ob 12:35. Zadnji reševalec je prišel iz jame ob 13:45. Zaključek reševalne intervencije je bil z analizo reševanja ob 15:00.

Na reševanju je sodelovalo 23 jamarskih reševalcev, od tega dva zdravnika. V zunanji pomoči je bilo 7 gasilcev PGD Laze - Jakovica.