Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Izobraževalna Služba pri Jamarski Zvezi Slovenije

V svetovnem merilu Slovenija uživa posebno mesto, ko se pogovarjamo o jamah in jamarstvu, saj je Kras dal ime kraški pokrajini po vsem svetu. Kataster jam šteje preko 10 000 jam. Kraška kamnina pokriva kar polovico Slovenije. Kraška pokrajina pa nam zagotavlja preko 50% pitne vode.

Kraška kamnina, apnenec in mešanice le tega, so topne v vodi. Voda počasi dolbe brezna in rove v to trdno in hkrati razlomljeno kamnino. Voda počasi spira majhne kristale kamnine in prst v podzemlje. Voda s seboj nosi drobne kristale apnenca, ki se v jamah odlagajo kot čudoviti kapniki in sige. Jamarje na svoji poti v podzemlje spremljajo tema, voda, blato, mraz in še kaj.

Jame štejemo kot najbolj izrazit kraški pojav, jamarstvo pa lahko opredelimo kot odkrivanje in popisovanje naravnih prostorov pod zemljo. Vse od začetka jamarstva se slovenski jamarji zavedamo potrebe po nenehnem uveljavljanju sodobnih tehnik raziskovanja jam, kar udejanjamo skozi izobraževalno službo pri Jamarski zvezi Slovenije. Sem spada dokumentiranje jamskih vhodov z izdelavo načrtov jam. Za samo izobraževanje na področju raziskovalnega jamarstva so zadolženi jamarski klubi in društva. Sem spada učenje raznih raziskovalnih tehnik, kot je vrvna tehnika in postopki ob nesreči. Na nivoju JZS imamo urejeno preverjanje znanja (izpite) in izobraževanje jamarskih reševalcev.

Da bi postali pravi jamarji, je najbolje, da najdete stik z enim od jamarskih klubov ali društev po Sloveniji ali v zamejstvu. Ta društva prirejajo jamarske šole in organizirajo raziskovalne ekskurzije v jame po Sloveniji in v tujino.

Dolgotrajno in uspešno delovanje na področju izobraževanja jamarjev ter izjemne naravne danosti so Jamarsko zvezo Slovenije in izobraževalno službo znotraj nje, dvignile na visok strokovni nivo, ki ga priznajo jamarske organizacije v tujini.

Aleš Stanislav Stražar
avtor članka

Bojan Jereb
vodja IS JZS