Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Predstavitev

Varnostno tehnična služba je stalna strokovna služba Jamarske zveze Slovenije določena poleg ostalih organov zveze v Statutu Jamarske zveze Slovenije. Služba ima na občnem zboru voljenega vodjo in nekaj opreme za izvajanje porušitvenih preizkusov osebne varovalne opreme za preprečevanje padcev z višine. Kaj več pa izvzemši tole stran zaenkrat ne.

Formalni namen službe je določanje varnostnih norm ter spremljanje in opozarjanje na napredek prisoten v jamarski tehniki. S tem je v službi vseh, ki med svojo jamarsko dejavnostjo posegajo po tehnično zahtevnejših načinih napredovanja. Ker so bistvena načela varnosti pri uporabi osebne varovalne opreme danes določena na drugih ravneh kakor na ravni posamezne dejavnosti, (o tem si lahko preberete na primer tukaj), poslanstvo službe ni določanje nekakšnih novih pravil uporabe temveč prenos obstoječega znanja v jamsko okolje, kjer so okoliščine uporabe nekoliko posebne. Vendar je tudi na tem področju bilo že precej napisanega. Z namenom čim boljšega poznavanja jamarske tehnike je na podstrani z literaturo zajet njen del, ki utegne z vidika tehnike in varnosti biti jamarjem zanimiv.

V preteklih letih je služba izpeljala nekaj večjih in manjših projektov, ki so večinoma doživeli publikacijo ugotovitev v slovenski jamarski literaturi. Kakor omenjeno je do teh publikacij moč dostopati na podstrani z literaturo. Tako smo na primer preizkušali dinamično nosilnost rabljenih popkovin, raziskovali dinamične in statične pretržne sile vrvi rabljenih v visokogorskih pogojih, se poglabljali v primernost različnih tipov vozlov za popkovine in izdelali nekaj internih ekspertiz za Jamarsko reševalno službo.

Med projekti zadnjih dveh desetletij je bil gotovo najobsežnejši širši sklop testiranj osebne varovalne opreme v okviru projekta EU Proteus, ki je potekal v letih 2012 in 2013. Celotno poročilo je v angleškem jeziku objavljeno tukaj in na spletni strani projekta EU Proteus. Na straneh projekta je mogoče najti še celo vrsto publikacij, ki načenjajo vprašanja tehnike in varnosti v jamarstvu.

Trenutno poteka projekt testiranja nekaterih posebnih tipov vrvi z namenom preizkušanja njihove obstojnosti v jamskih pogojih uporabe. Rezultati bodo tako kot ostalo gradivo objavljeni na podstrani z literaturo.

Varnostno tehnična služba je na voljo vsem, ki bi imeli kakršna koli vprašanja s področja varnosti in tehnike ter je odprta za pobude različnih oblik preizkušanja opreme, ki bi prinesla do novih spoznanj in posledično večje varnosti pri njeni uporabi.

Miha Staut