Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Aktiviranje JRS 20050323

NAZIV AKTIVNOSTI: Čiščenje jame Brezno Boršt pri Pustih Ložicah

DATUM AKTIVNOSTI: 23.03.2005

 

VODJA: Jasmina Rijavec, Služba za varstvo jam

 

POVZETEK:

V ponedeljek 21.03.2005 je na JRS prišlo sporočilo, da jih potrebujejo za izvlek poginulih živali iz brezna pri Pustih Ložicah, Senovo. Ker je obstajala nevarnost onesnaženja vode, je bilo potrebno hitro ukrepanje. Kljub temu pa je zaradi pomanjkanja higienskega osebja do intervencije prišlo šele v sredo 23.3.2005. Iz Sežane sva ob 04:45 odšla Jasmina Rijavec in Jaka Jakofčič. V Postojni, se nam je pridružil Janko Marinšek. Naložili smo opremo za reševanje in odšli do Arje vasi, kjer so se nam pridružili še Rajko Bračič, Slavko Hostnik in Mojca Hribernik. V Senovo smo prišli nekaj po osmi uri. Tam smo se dobili z inšpektorjem Brankom Podpečanom dr.vet.med. iz Veterinarske uprave RS, območni urad Novo mesto. Z inšpektorjem smo odšli do Pustih Ložic, kjer je bila v 7m globokem breznu večja količina poginulih ovc in koz. Z izvlekom smo pričeli ob 09:12. Iz jame smo izvlekli 5 koz, 5 jagenjčkov in 5 ovc ter približno 100kg razpadajočega tkiva. Izvlečen material sta odpeljala higienika iz Novega mesta. Izvlek je bil zaključen ob 11:00.

V RC JRS Sežana smo prišli ob 21:00 uri in s tem zaključili intervencijo.

 

Kratka kronologija:

  • 04:45 Odhod iz Sežane preko Postojne in Arje vasi do Senovega
  • 08:15 V Senovem se dobimo z inšpektorjem VURS
  • 08:30 Prispeli do vhoda jame in priprave za izvlek
  • 09:12 Začetek izvleka poginulih živali
  • 11:00 Konec izvleka poginulih živali
  • 11.00 Pospravljanje opreme in nalaganje živali na vozilo higienika
  • 13:00 Odhod iz kraja dogodka
  • 17:00 Čiščenje opreme v Postojni
  • 21:00 Zaključek intervencije v Sežani