Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Aktiviranje JRS 20110604

ŠT. AKTIVNOSTI: 111/2010

NAZIV AKTIVNOSTI: Iskalna Intervencija Nemških jamarjev – Najdena jama

DATUM AKTIVNOSTI: 04.06.2011

VODJA: Merela Maks

POVZETEK:

Na podlagi hitrega odzivnega časa in zadostnega števila reševalcev in predvsem za srečen razplet za pogrešana jamarja, intervencijo Najdena jama (4.6.2011) ocenjujem kot zelo uspešno. Menim, da je tako kakovostno in profesionalno izvedena intervencija plod prizadevanj Vodstva JRS v zadnjem letu. V tem času smo namreč preko številnih aktivnosti izboljšali samo klimo odnosov znotraj reševalnih ekip, močno smo dvignili usposobljenost jamarskih reševalcev ter zmanjšali odzivni čas na intervencije. Ob tovrstnih intervencijah se poraja vprašanje in problematika nenadzorovanega obiskovanja slovenskih ne-turističnih jam s strani tujcev, kot tudi vprašanje plačevanja takšnih intervencij.