Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Aktiviranje JRS 20140207_2

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija - žledolom Ljubno ob Savinji

DATUM AKTIVNOSTI: 07.02.2014

VODJA: Maks Merela

POVZETEK:

V Ljubnem ob Savinji je v okviru CZ Ljubno ob Savinji delovalo 9 članov JRS. Na Kmetiji Muhovec smo s pomočjo vrvne tehnike odstranili drevo, ki je na strmem pobočju padlo na streho hiše ter odstranili tri drevesa, ki so med padcem obtičala na elektro kablih. Potem smo odšli iz Ljubnega proti hribu Savina, kjer smo odstranjevali podrto drevje na cesti ter v celoti pregledali električni daljnovod (iz njega smo na več mestih morali odstraniti drevesa ali padle veje). Pregled in sanacijo posledic žledoloma smo zaključili na vrhu Savine (h.št. 6) pri Kmetiji Trbovšek. Od tu dalje smo očistili še cestni odsek do gornjegrajske meje. Intervencija je trajala od 8:00 do 20:00.

Sodelovali: 9 članov JRS (3 RC VE, 1 RC NM, 1 RC SE in 4 RC LJ)