Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Aktiviranje JRS 20140209

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija - žledolom Rakek

DATUM AKTIVNOSTI: 09.02.2014

VODJA: Luka Zalokar

POVZETEK:

V Rakeku je sodeloval en član RC JRS Postojna, ki je s pomočjo vrvne tehnike pomagal pri postavljanju drogov elektro daljnovoda. Na trasi elektrovoda so tudi odstranjevali podrto drevje. Intervencija je trajala od 9:00 do 17:00.

Sodeloval: 1 član RC JRS PO