Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Aktiviranje JRS 20051114

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija JRS - Brezno Golobivnica pri Lokvi

DATUM AKTIVNOSTI: 14.11.2005

 

VODJA: Jaka Jakofčič

 

POVZETEK:

 

V ponedeljek 14.11.2005 je potekala iskalna intervencija v breznu Golobivnica pri vasi Lokev, občina Sežana. Aktivirani so bili jamarski reševalci RC JRS Sežana in enota CZ občine Sežana za reševanje iz jam. Ob pregledu jame pogrešane osebe niso našli. Sprožena je bila obsežna iskalna akcija. Ker je obstajala možnost, da bi pogrešana kasneje skočila v brezno, je bila aktivirana enota CZ občine Sežana za reševanje iz jam. Ponovni pregled jame je bil 17.11.2005. Ob pregledu jame se je pogrešano osebo našlo. Aktiviralo se je se Jamarsko reševalno službo – RC JRS Sežana, da se je pogrešano osebo dvignilo iz jame.

 

Sodelovali so:

 1. RC JRS Sežana: 5
 2. ECZO Sežana: 6
 3. PGD Lokev 6
 4. Zdravnik
 5. Policija

Aktiviranje JRS 20050607

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija NUS in JRS v Golokratni jami

DATUM AKTIVNOSTI: 07.06.2005

 

VODJA: Jaka Jakofčič

 

POVZETEK:

07.06.2005 je bila intervencija enote NUS in v pomoč je bila JRS. Iz Golokratne jame pri Sežani so iz globine -120m odstranili večjo količino neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS) italijanske in nemške izdelave. V intervenciji so sodelovali štirje iz NUS in dva iz RC JRS Sežana. Sodelovala je tudi novinarka, zato bo več bo objavljeno v časopisu Primorske novice.

Aktiviranje JRS 20050323

NAZIV AKTIVNOSTI: Čiščenje jame Brezno Boršt pri Pustih Ložicah

DATUM AKTIVNOSTI: 23.03.2005

 

VODJA: Jasmina Rijavec, Služba za varstvo jam

 

POVZETEK:

V ponedeljek 21.03.2005 je na JRS prišlo sporočilo, da jih potrebujejo za izvlek poginulih živali iz brezna pri Pustih Ložicah, Senovo. Ker je obstajala nevarnost onesnaženja vode, je bilo potrebno hitro ukrepanje. Kljub temu pa je zaradi pomanjkanja higienskega osebja do intervencije prišlo šele v sredo 23.3.2005. Iz Sežane sva ob 04:45 odšla Jasmina Rijavec in Jaka Jakofčič. V Postojni, se nam je pridružil Janko Marinšek. Naložili smo opremo za reševanje in odšli do Arje vasi, kjer so se nam pridružili še Rajko Bračič, Slavko Hostnik in Mojca Hribernik. V Senovo smo prišli nekaj po osmi uri. Tam smo se dobili z inšpektorjem Brankom Podpečanom dr.vet.med. iz Veterinarske uprave RS, območni urad Novo mesto. Z inšpektorjem smo odšli do Pustih Ložic, kjer je bila v 7m globokem breznu večja količina poginulih ovc in koz. Z izvlekom smo pričeli ob 09:12. Iz jame smo izvlekli 5 koz, 5 jagenjčkov in 5 ovc ter približno 100kg razpadajočega tkiva. Izvlečen material sta odpeljala higienika iz Novega mesta. Izvlek je bil zaključen ob 11:00.

V RC JRS Sežana smo prišli ob 21:00 uri in s tem zaključili intervencijo.

 

Kratka kronologija:

 • 04:45 Odhod iz Sežane preko Postojne in Arje vasi do Senovega
 • 08:15 V Senovem se dobimo z inšpektorjem VURS
 • 08:30 Prispeli do vhoda jame in priprave za izvlek
 • 09:12 Začetek izvleka poginulih živali
 • 11:00 Konec izvleka poginulih živali
 • 11.00 Pospravljanje opreme in nalaganje živali na vozilo higienika
 • 13:00 Odhod iz kraja dogodka
 • 17:00 Čiščenje opreme v Postojni
 • 21:00 Zaključek intervencije v Sežani

Aktiviranje JRS 20050417

NAZIV AKTIVNOSTI: Reševalna intervencija: Brezno pri Lenartu v Goteniškem Snežniku

DATUM AKTIVNOSTI: 17.04.2005

 

VODJA: Jaka Jakofčič

 

POVZETEK:

Skupina petih jamarjev iz Društva za raziskavo jam Ribnica je raziskovala novo jamo na območju Goteniškega Snežnika. Na globini -120 m se je v podoru med podajanjem transportne vreče premaknil kamen in povzročil sesutje podornega mostu. Velik kamen je jamarju zlomil levo stegnenico. Dva jamarja sta odšla po pomoč.

 

Kratka kronologija:

 • 14:45 ReCO Ljubljana obvesti JRS o nesreči v jami: V breznu Goteniškem Snežniku je na globini 100m podor zasul jamarja. Jama se nahaja med Gotenico in Kočevsko reko na višini 800m.
 • 15:03 Odhod glavnine jamarskih reševalcev iz Domžal proti jami.
 • 15:49 Sporočilo, da je poškodovani na globini 120 m, zlomljena noga - stegnenica, potrebuje zdravnika.
 • 16:00 Trije jamarski reševalci so prispeli do brezna.
 • 16:25 Glavnina jamarskih reševalcev prispela do brezna. Postavitev štaba in baze in priprave za reševanje.
 • 16:58 Oskrbovalna ekipa z zdravnikom v jamo. Preklic pripravljenosti RC JRS Postojna.
 • 17:19 V jamo ekipa 2.
 • 17:40 V jamo ekipa 3.
 • 18:16 Zdravnik pri poškodovancu. Zlom leve stegnenice. Imobilizacija.
 • 19:47 Sporočilo na ReCO LJ: Reševalno vozilo naj bo čez 45min pred jamo.
 • 20:00 Začetek dvigovanja poškodovanca v nosilih na -120m.
 • 20:53 Nosila na sifonskem zavoju -90m.
 • 21:19 Nosila na vrhu sifonskega zavoja -55m.
 • 21:28 Nosila pod vhodnim breznom -70m.
 • 21:31 Dvig nosil iz -70m.
 • 22:11 Nosila zunaj. Prenos do reševalnega vozila.
 • 22:15 Predaja poškodovanca zdravstveni službi.
 • 23:05 Zadnji jamarski reševalec iz jame.
 • 01:07 Sporočilo na ReCO LJ o poteku in zaključku reševalne intervencije.

 

Med reševanjem je prišlo do poškodbe jamarskega reševalca. Padajoči kamen mu je priletel na roko s katero se je držal za steno. Potrebna je bila imobilizacija in kasnejše rentgensko slikanje prsta.

 

V 01:15 so prvi jamarski reševalci prispeli do brezna, oddaljenega 120 km. Glavnina jamarskih reševalcev z vso opremo za reševanje je do jame prispela 20 minut za prvoprispelimi.

V 02:31 od obvestila JRS je bil pri poškodovancu zdravnik.

V 08:30 od obvestila JRS je bil poškodovanec predan zdravstveni službi.

 

Število udeležencev intervencije: 40

SEZNAM UDELEŽENCEV REŠEVALNE INTERVENCIJE: Aljančič Gregor, Ažman Franci, Bernetič Miha, Bračič Rajko, Bregar Leopold, Bregar Primož, Češarek Marko, Della Schiava Anton, Ferko Marjan, Grudnik Jernej, Grzman Bojan, Hribar Darko, Ilič Uroš, Jakofčič Jaka, Jerman Jože, Jolič Drago, Klemen Simon, Klinar dr. Tomaž, Kljun Franc, Kofol Matjaž, Košir Gašper, Kravanja Matej, Kristan Rešaver, Marinšek Janez, Merela Maks, Mihelčič Vinko, Oberstr Tone, Omerza Andrej, Ostanek David, Pavlin Marko, Pirc Marko, Robek Mirko, Rogelj Peter, Rogelj Peter, Skočir Igor, Stražar Aleš, Špeglič Marko, Štiglic Bernard, Tekavec Boštjan, Žugelj Dejan

 

Sodelovali so:

 1. RC JRS Ljubljana
 2. RC JRS Postojna
 3. RC JRS Sežana
 4. RC JRS Tolmin
 5. RC JRS Kranj
 6. RC JRS Velenje
 7. RC JRS Novo mesto
 8. ReCO Ljubljana
 9. Policijska postaja Gotenica
 10. Zdravstveni dom Kočevje
 11. Civilna zaščita Kočevje

Aktiviranje JRS 20031205

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija v požiralnikih ponora Raščice

DATUM AKTIVNOSTI: 05.12.2003

 

POVZETEK:

V petek, 05.12.2003 je imela JRS intervencijo v požiralnikih ponora Raščice pri vasi Ponikve v občini Dobrepolje. Pregledali so več požiralnikov, vendar pogrešene osebe niso našli.

 

Udeleženci: Vrhovec Igor, Matej Mihailovski, Marinšek Janez in Merela Maks.