Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Program reševalcev iz jam

  (Cave rescue training)

V letih od 2006 do 2008 smo slovenski inštruktorji reševanja iz jam izvedli tri uspešna usposabljanja reševanja iz jam. Programa so se udeleževali poleg slovenskih jamarjev tudi jamarji iz držav Zahodnega Balkana. Program smo oblikovali po izkušnjah, ki smo jih z leti pridobili ob vzgoji slovenskih jamarskih reševalcev in z znanjem, pridobljenim v tujini (Francija). Vseskozi nam je ob strani stal največji sofinancer dejavnosti reševanja iz jam v Sloveniji, Uprava RS za zaščito in reševanje.

Lahko bi rekli, da smo jamarji kot inštruktorji in organizatorji triletno pripravniško dobo uspešno opravili. Januarja 2009 smo se lotili pisanja izobraževalnega programa Reševalec iz jam. Naloga še zdaleč ni bila lahka. Z občutkom smo morali sestaviti primerno težak in primerno dolg program, ki bo prilagojen splošnemu nivoju znanja jamarjev. Hkrati mora usposabljanje zadovoljiti tudi pričakovanjem izkušenih reševalcev. S to nalogo se je spopadla petčlanska komisija, ki je delo končala sredi marca 2009, ministrica za obrambo Ljubica Jelušič pa je program Reševalec iz jam podpisala aprila 2009.

Temeljni del programa reševalec iz jam izhaja iz dejstva, da je ocena ogroženosti v posameznih deželah na področju jugovzhodne Evrope bistveno večja od racionalnega obsega splošne pripravljenosti jamarskih reševalnih ekip po posameznih deželah. Z rednim izvajanjem skupnih letnih usposabljanj bomo relativno hitro prišli do primerne točke zaupanja in usposobljenosti na ozkem strokovnem področju, kamor reševanje iz jam zagotovo spada. Program bo hitro omogočil učinkovito meddržavno pomoč ob obsežnejših in dolgotrajnih posredovanjih v jamah v tem delu Evrope.

 Na zaključnem sestanku v Valjevu 2008 smo se dogovorili, da se konec septembra 2009 dobimo v Črni gori in besedo smo tudi držali. Med  3. in 10. oktobrom je potekalo usposabljanje Reševalec iz jam v Črni Gori, natančneje na pobočjih Narodnega parka Lovčen. V originalnih dokumentih nosi program ime Cave Rescue training. Naziv je v angleščini in tudi uradni jezik usposabljanja je angleški. Program je potekal v okviru DPPI SEE (Disaster Preparedness and Prevention Intiative for South-Eastern Europe), kar je dalo srečanju čisto novo in bistveno pomembnejšo dimenzijo. V preteklih letih smo vso potrebno dokumentacijo pripravljali sami in vedno zamujali. Letos so veliko dela opravili profesionalci, ki so imeli veliko posluha nas in naše posebnosti. Cave Rescue training v Črni gori so organizirali Sektor za vanredne situacije i civilno bezbednost Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave CG, Uprava RS za zaščito in reševanje ter Asociacija speleoloških društava Črne Gore.

 V Črni gori smo Slovenci skrbeli za tehnično podporo usposabljanja. S strani URSZR Stane Lotrič - vodja programa, Klemen Volontar - inštruktor GRIMP, Aleš Stražar, Uroš Ilič in Rajko Bračič - inštruktorji reševanja iz jam in njihovi pomočniki.

Namen usposabljanja ni bil le učenje tehnike reševanja iz jam ali uporabe posameznih reševalnih pripomočkov, ampak oblikovanje reševalca in skupine v celoti.

Jasno je, da je vsaka jama nekaj posebnega, vsaka dežela ima nekaj posebnih jamarskih izrazov in tudi uradni jezik (angleščina) na takem tečaju ne zadovolji vsem potrebam po sporazumevanju. Tako smo hitro pričeli z izmenjavo nujnih jamarskih besed.

Ena od nalog programa je, da je deluje tudi preventivno. V prvi vrsti je namenjen jamarjem, dobrodošli pa so tudi jamarski reševalci in inštruktorji. Na tak način lahko na terenu usklajujemo tehnike z inštruktorji iz dežel jugovzhodne Evrope. Vsaka izkušnja, še posebej pozitivna, bo prispevala k večji varnosti in k izboljšanju našega programa. Slovenci smo bili in smo še na področju reševanja iz jam in gora izjemno cenjeni. Tradicionalno je postalo tudi srečanje z jamarski veterani, ki se še spomnijo, kako je bilo nekoč…

 

Program je bil dobro sprejet, za gostovanje se zanima več držav, v program pa se vključuje vse več jamarskih organizacij. Usposabljanje CRT se je leta 2010 odvijalo v Makedoniji, 2011 v Bolgariji, 2012 v Sloveniji, 2013 na Hrvaškem in leta 2014 v Srbiji. V letu 2015 bo CRT še zadnjič v tej obliki izpeljan v Bosni in Hercegovini.

Avtor: Aleš S. Stražar
Foto: Adriana Novak, Janez Melanšek, Matjaž Milharčič, Uroš Ilič