Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Aktiviranje JRS 20140207_3

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija - žledolom Rakek

DATUM AKTIVNOSTI: 07.02.2014

VODJA: Matej Zalokar

POVZETEK:

V Rakeku sta sodelovala dva člana RC JRS Postojna, ki sta s pomočjo vrvne tehnike pomagala pri postavljanju drogov elektro daljnovoda. Na trasi elektrovoda so tudi odstranjevali podrto drevje. Intervencija je trajala od 9:00 do 18:00.

Sodelovala: 2 člana RC JRS PO