Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Aktiviranje JRS 20140208

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija - Jačka Logatec

DATUM AKTIVNOSTI: 08.02.2014

VODJA: Maks Merela

POVZETEK:

V petek smo se ob 8.00 uri zbrali v Logatcu pred športno dvorano. Glavna naloga reševalcev JRS je bila odstranjevanje vej, debel in dreves iz težko dostopnih mest ob strmi strugi Logaščice. Logaščica je potok, ki teče po Logaškem polju in zbira vode iz zahodne, dolomitne okolice polja. Logaščica nastane z združitvijo vodotokov Reka in Črni potok v Gorenjem Logatcu in ponikne v središču Logatca v obzidanem ponoru, imenovanem Jačka. Potok pogosto poplavlja. Zaradi velikih količin podrtega drevja, kot posledica žledoloma, obstaja velika verjetnost zamašitve ponora Jačka v središču Logatca, če do tega pride potem voda prestopi bregove, kar pomeni poplavljen Logatec.
Člani JRS smo se razdelili v več skupin in skupaj z logaškimi jamarji, kinologi iz Brežic in ostalimi prostovoljci delali na več lokacijah hkrati. S pomočjo vrvne tehnike in gozdarskega vitla smo na najbolj strmih delih struge Logaščice in iz ponora Jačka odstranili večje količine vej in debel. Ker vej ni bilo mogoče odvažat stran smo le te sproti kurili. V kolikor bi jih pustili na višje ležečih mestih, bi jih narasla voda ponovno odplavila v strugo. Intervencijo smo zaključili ob 19:00.

Sodelovali:

  • 23 članov JRS
  • 8 jamarjev JD Logatec
  • prostovoljci iz Logatca
  • kinologi iz Brežic
  • logaški gasilci
  • logaški taborniki
  • pripadniki SV