Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Prejeto gradivo

Zgodovina prejetega gradiva:

Prejeto gradivo za leto 2020 (drugo polletje) - glej spodaj
Prejeto gradivo za leto 2020 (prvo polletje)
Prejeto gradivo za leto 2019
Prejeto gradivo za leto 2018
Prejeto gradivo za leto 2017
Prejeto gradivo za leto 2016
Prejeto gradivo za leto 2015
Prejeto gradivo za leto 2014
Prejeto gradivo za leto 2013
Prejeto gradivo za leto 2012
Prejeto gradivo za leto 2011
Prejeto gradivo za leto 2010
Prejeto gradivo za leto 2009
Prejeto gradivo za leto 2008
Prejeto gradivo za leto 2007
Prejeto gradivo za leto 2006
Prejeto gradivo za leto 2005
Prejeto gradivo za leto 2004
Prejeto gradivo za leto 2003
Prejeto gradivo za leto 2002
Prejeto gradivo za leto 2001
Prejeto gradivo za leto 2000

 

Prejeto gradivo 2020 (drugo polletje)

 

Na ogled je seznam vsega gradiva, ki ga je Kataster prejel in evidentiral v tekočem katastrskem letu/polletju. Na internetu ga objavljamo zato, da lahko kadarkoli pogledate, koliko in katere zapisnike je Kataster že prejel od vašega društva in katerih še ni. Hkrati pa imate tudi vpogled v dokumentacijsko aktivnost drugih društev.
Vpisno knjigo redno dopolnjujemo s prispelimi zapisniki, praviloma enkrat na mesec. Če najdete v knjigi kakšno napako ali če vaših zapisnikov še po nekaj mesecih ni na seznamu, nam to čimprej sporočite.

 

Zadnji vnos: 17. 9. 2020.

 

Društvo jama (št. jame) / tip zapisnika / datum zapisnika / datum oddaje / zapisnikar
JD "Danilo Remškar" Ajdovščina Sanaborski brezen 2   E   10. 04. 2020   24. 08. 2020   Patrik Gleščič 
Sanaborski brezen 2   A   07. 08. 2020   24. 08. 2020   Edi Benko 
JK Borovnica Cicifuj   H   17. 09. 2020   17. 09. 2020   Peter Svete 
JD Carnium Kranj Bašeljsko brezno   F   31. 08. 2020   01. 09. 2020   Lena Mlakar 
Bašeljsko brezno   H   31. 08. 2020   01. 09. 2020   Lena Mlakar 
Brezno na Možjanci   B   26. 07. 2020   03. 09. 2020   Simon Žalar 
Brezno na Možjanci   H   26. 07. 2020   03. 09. 2020   Lena Mlakar 
Cok   H   26. 07. 2020   01. 09. 2020   Lena Mlakar 
Vodnjak pod balvanom   A   26. 08. 2020   26. 08. 2020   Vasja Zaman 
Vodnjak pod balvanom   E   26. 08. 2020   26. 08. 2020   Vasja Zaman 
Vodnjak pod balvanom   F   26. 08. 2020   26. 08. 2020   Vasja Zaman 
JK Kraški krti Dolenca   D      31. 07. 2020   Matteo Cavanna 
JK Krka Bilpa 3   B   06. 08. 2020   06. 08. 2020   Leopold Bregar 
Bilpa 3   H   06. 08. 2020   06. 08. 2020   Leopold Bregar 
Brezno pri Kozlovih lazih   A   06. 07. 2020   17. 07. 2020   Leopold Bregar 
Brezno pri Kozlovih lazih   C   06. 07. 2020   17. 07. 2020   Leopold Bregar 
Brezno pri Kozlovih lazih   E   06. 07. 2020   17. 07. 2020   Leopold Bregar 
Brezno pri Kozlovih lazih   F   06. 07. 2020   17. 07. 2020   Leopold Bregar 
Brezno pri Kozlovih lazih   H   06. 07. 2020   17. 07. 2020   Leopold Bregar 
Brezno pri Kukovskem Pihlju   A   03. 07. 2020   17. 07. 2020   Leopold Bregar 
Brezno pri Kukovskem Pihlju   C   03. 07. 2020   17. 07. 2020   Maja Lokar 
Brezno pri Kukovskem Pihlju   E   03. 07. 2020   17. 07. 2020   Maja Lokar 
Brezno pri Kukovskem Pihlju   F   03. 07. 2020   17. 07. 2020   Maja Lokar 
Brezno pri Kukovskem Pihlju   H   03. 07. 2020   17. 07. 2020   Maja Lokar 
Jama pod Vrtovnikom   A   01. 08. 2020   19. 08. 2020   Saša Senica 
Jama pod Vrtovnikom   C   05. 08. 2020   19. 08. 2020   Saša Senica 
Jama pod Vrtovnikom   E   05. 08. 2020   19. 08. 2020   Saša Senica 
Jama pod Vrtovnikom   F   05. 08. 2020   19. 08. 2020   Saša Senica 
Jama pod Vrtovnikom   H   05. 08. 2020   19. 08. 2020   Saša Senica 
Kobilna jama (Velika Kobilna jama)   B   06. 08. 2020   06. 08. 2020   Leopold Bregar 
Kobilna jama (Velika Kobilna jama)   B   17. 08. 2020   20. 08. 2020   Leopold Bregar 
Kobilna jama (Velika Kobilna jama)   E   17. 08. 2020   20. 08. 2020   Leopold Bregar 
JK Novo mesto Brezno 11 pri Jelenici   A   17. 08. 2020   18. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 11 pri Jelenici   C   17. 08. 2020   18. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 11 pri Jelenici   C   17. 08. 2020   18. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 11 pri Jelenici   E   17. 08. 2020   18. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 11 pri Jelenici   F   17. 08. 2020   18. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 11 pri Jelenici   H   17. 08. 2020   18. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pri grobišču   B   13. 07. 2020   11. 08. 2020   Zvonka Janežič 
Brezno 3 pri grobišču   E   13. 07. 2020   11. 08. 2020   Zvonka Janežič 
Brezno 3 pri grobišču   H   13. 07. 2020   11. 08. 2020   Zvonka Janežič 
Brezno 5 pri Sovji steni   B   18. 08. 2020   18. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pri Sovji steni   C   18. 08. 2020   18. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pri Sovji steni   F   18. 08. 2020   18. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Jeleniško logarnico   A   05. 08. 2020   05. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Jeleniško logarnico   C   05. 08. 2020   05. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Jeleniško logarnico   C   05. 08. 2020   05. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Jeleniško logarnico   E   05. 08. 2020   05. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Jeleniško logarnico   F   05. 08. 2020   05. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Jeleniško logarnico   H   05. 08. 2020   05. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bukovo gorico   A   22. 07. 2020   27. 07. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bukovo gorico   C   22. 07. 2020   27. 07. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bukovo gorico   C   22. 07. 2020   27. 07. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bukovo gorico   E   22. 07. 2020   27. 07. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bukovo gorico   F   22. 07. 2020   27. 07. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bukovo gorico   H   22. 07. 2020   27. 07. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Kučerjem   A   14. 07. 2020   29. 07. 2020   Zvonka Janežič 
Brezno pod Kučerjem   E   14. 07. 2020   29. 07. 2020   Zvonka Janežič 
Brezno pod Kučerjem   F   14. 07. 2020   29. 07. 2020   Zvonka Janežič 
Brezno pod Makcovo glavo   B   26. 08. 2020   09. 09. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno pod Makcovo glavo   C   26. 08. 2020   09. 09. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno pod Makcovo glavo   F   30. 08. 2020   09. 09. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno pri bolnici Vinica   A   22. 08. 2020   10. 09. 2020   Zvonka Janežič 
Brezno pri bolnici Vinica   E   22. 08. 2020   10. 09. 2020   Zvonka Janežič 
Brezno pri bolnici Vinica   F   22. 08. 2020   10. 09. 2020   Zvonka Janežič 
Dedni vrh 7   A   09. 08. 2020   10. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Dedni vrh 7   C   09. 08. 2020   10. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Dedni vrh 7   C   09. 08. 2020   10. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Dedni vrh 7   E   09. 08. 2020   10. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Dedni vrh 7   F   09. 08. 2020   10. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Dedni vrh 7   H   09. 08. 2020   10. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Frlinka na Novem Ljubnu   B   11. 07. 2020   14. 07. 2020   Zdravko Bučar 
Frlinka na Novem Ljubnu   C   11. 07. 2020   14. 07. 2020   Zdravko Bučar 
Frlinka na Novem Ljubnu   F   11. 07. 2020   14. 07. 2020   Zdravko Bučar 
Frlinka na Novem Ljubnu   C   14. 07. 2020   14. 07. 2020   Zdravko Bučar 
Jama čudežnega križa   C   26. 06. 2020   14. 07. 2020   Zdravko Bučar 
Jama čudežnega križa   B   28. 06. 2020   14. 07. 2020   Zdravko Bučar 
Lapinjsko brezno 1   B   11. 07. 2020   14. 07. 2020   Borivoj Ladišić 
Lapinjsko brezno 1   C   11. 07. 2020   14. 07. 2020   Borivoj Ladišić 
Lapinjsko brezno 1   F   11. 07. 2020   14. 07. 2020   Borivoj Ladišić 
Lapinjsko brezno 1   H   11. 07. 2020   14. 07. 2020   Borivoj Ladišić 
Lapinjsko brezno 2   B   11. 07. 2020   14. 07. 2020   Borivoj Ladišić 
Lapinjsko brezno 2   C   11. 07. 2020   14. 07. 2020   Borivoj Ladišić 
Lapinjsko brezno 2   F   11. 07. 2020   14. 07. 2020   Borivoj Ladišić 
Lapinjsko brezno 2   H   11. 07. 2020   14. 07. 2020   Borivoj Ladišić 
Mostnica v Ušivih jamah   A   13. 09. 2020   14. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Mostnica v Ušivih jamah   C   13. 09. 2020   14. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Mostnica v Ušivih jamah   C   13. 09. 2020   14. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Mostnica v Ušivih jamah   E   13. 09. 2020   14. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Mostnica v Ušivih jamah   F   13. 09. 2020   14. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Mostnica v Ušivih jamah   G   13. 09. 2020   14. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Mostnica v Ušivih jamah   H   13. 09. 2020   14. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Okno   B   01. 06. 2020   05. 08. 2020   Zdravko Bučar 
Okno   C   01. 06. 2020   05. 08. 2020   Zdravko Bučar 
Okno   F   01. 06. 2020   05. 08. 2020   Zdravko Bučar 
Poševna jama pri Komarni vasi   A   22. 08. 2020   10. 09. 2020   Zvonka Janežič 
Poševna jama pri Komarni vasi   E   22. 08. 2020   10. 09. 2020   Zvonka Janežič 
Poševna jama pri Komarni vasi   F   22. 08. 2020   10. 09. 2020   Zvonka Janežič 
Prepadna pod Sovjo steno   A   02. 09. 2020   09. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Prepadna pod Sovjo steno   C   02. 09. 2020   09. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Prepadna pod Sovjo steno   C   02. 09. 2020   09. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Prepadna pod Sovjo steno   E   02. 09. 2020   09. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Prepadna pod Sovjo steno   F   02. 09. 2020   09. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Prepadna pod Sovjo steno   G   02. 09. 2020   09. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Prepadna pod Sovjo steno   H   02. 09. 2020   09. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Sovja stena 3   B   08. 09. 2020   09. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Sovja stena 3   C   08. 09. 2020   09. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Sovja stena 3   C   08. 09. 2020   09. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Sovja stena 3   F   08. 09. 2020   09. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 3   B   08. 09. 2020   14. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 3   C   08. 09. 2020   14. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 3   F   08. 09. 2020   14. 09. 2020   Borivoj Ladišić 
Sugorka   A   14. 07. 2020   29. 07. 2020   Zvonka Janežič 
Sugorka   E   14. 07. 2020   29. 07. 2020   Zvonka Janežič 
Sugorka   F   14. 07. 2020   29. 07. 2020   Zvonka Janežič 
Udor na Jelenici   A   09. 08. 2020   10. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Udor na Jelenici   C   09. 08. 2020   10. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Udor na Jelenici   C   09. 08. 2020   10. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Udor na Jelenici   E   09. 08. 2020   10. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Udor na Jelenici   F   09. 08. 2020   10. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Udor na Jelenici   G   09. 08. 2020   10. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Udor na Jelenici   H   09. 08. 2020   10. 08. 2020   Borivoj Ladišić 
Udor pod Sovjo steno   A   26. 07. 2020   27. 07. 2020   Borivoj Ladišić 
Udor pod Sovjo steno   C   26. 07. 2020   27. 07. 2020   Borivoj Ladišić 
Udor pod Sovjo steno   C   26. 07. 2020   27. 07. 2020   Borivoj Ladišić 
Udor pod Sovjo steno   E   26. 07. 2020   27. 07. 2020   Borivoj Ladišić 
Udor pod Sovjo steno   F   26. 07. 2020   27. 07. 2020   Borivoj Ladišić 
Udor pod Sovjo steno   H   26. 07. 2020   27. 07. 2020   Borivoj Ladišić 
DZRJ Ribnica Izvir pri Mali gori   G   02. 09. 2020   13. 09. 2020   Anton Della Schiava 
Izvir pri Mali gori   A   03. 09. 2020   13. 09. 2020   Anton Della Schiava 
Izvir pri Mali gori   F   03. 09. 2020   13. 09. 2020   Anton Della Schiava 
Izvir pri Mali gori   C   10. 09. 2020   13. 09. 2020   Anton Della Schiava 
Izvir pri Mali gori   C   10. 09. 2020   13. 09. 2020   Anton Della Schiava 
Janez Arkova jama   A   30. 06. 2020   07. 08. 2020   Anton Della Schiava 
Janez Arkova jama   C   05. 07. 2020   07. 08. 2020   Anton Della Schiava 
Janez Arkova jama   E   05. 07. 2020   07. 08. 2020   Anton Della Schiava 
Janez Arkova jama   F   05. 07. 2020   07. 08. 2020   Anton Della Schiava 
Janez Arkova jama   G   05. 07. 2020   07. 08. 2020   Anton Della Schiava 
Janez Arkova jama   G   05. 07. 2020   07. 08. 2020   Anton Della Schiava 
Željnske jame (Seelergrotte, Waschergrotte bei S   B   15. 08. 2020   28. 08. 2020   Anton Della Schiava 
JK Temnica Dolenca   B   31. 07. 2020   31. 07. 2020   Samo Milanič (1) (2)
Dolenca   F   31. 07. 2020   31. 07. 2020   Samo Milanič 
Dolenca   H   31. 07. 2020   31. 07. 2020   Samo Milanič (1) (2)

(1) v sodelovanju z JK Kraški krti
(2) v sodelovanju z JD Sežana
Šaleški JK "Podlasica" Topolšica Aramova jama   D      25. 08. 2020    
Aramova jama   B   25. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Aramova jama   F   25. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Aramova jama   H   25. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Dimna kamra   A   27. 07. 2020   25. 08. 2020   Lea Pavrič 
Dimna kamra   F   31. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič (1)
Dimna kamra   G   31. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Dimna kamra   H   31. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Dimna kamra   C   03. 08. 2020   25. 08. 2020   Lea Pavrič 
Dimna kamra   C   03. 08. 2020   25. 08. 2020   Lea Pavrič 
Dimna kamra   E   03. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Kuntujeva jama   A   23. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Kuntujeva jama   F   23. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Kuntujeva jama   G   23. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Kuntujeva jama   H   23. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič (1)
Kuntujeva jama   E   31. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Kuntujeva jama   C   04. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Kuntujeva jama   C   04. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Spodmol v Kluških Koritih   A   15. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Spodmol v Kluških Koritih   C   15. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Spodmol v Kluških Koritih   C   15. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Spodmol v Kluških Koritih   E   15. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Spodmol v Kluških Koritih   F   15. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Spodmol v Kluških Koritih   G   15. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Spodmol v Kluških Koritih   H   15. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Tilnov meander   A   09. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Tilnov meander   F   09. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Tilnov meander   G   09. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Tilnov meander   H   09. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Tilnov meander   C   14. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Tilnov meander   C   14. 07. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Tilnov meander   E   15. 07. 2020   25. 08. 2020   Tilen Podkrižnik 
Tilnov meander   B   04. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Zasuta jama   B   16. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Zasuta jama   B   16. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Zasuta jama   C   16. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Zasuta jama   C   16. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Zasuta jama   F   16. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Zasuta jama   G   16. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Zasuta jama   H   16. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Zasuta jama   E   25. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Zijalka Fafja   G   03. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič (1)
Zijalka Fajfa   H      25. 08. 2020   Maks Petrič (1)
Zijalka Fajfa   A   03. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič (1)
Zijalka Fajfa   F   03. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič (1)
Zijalka Fajfa   C   25. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Zijalka Fajfa   C   25. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Zijalka Fajfa   E   25. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič (1)
Zijalka na Predkovici   A   04. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič (1)
Zijalka na Predkovici   F   04. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič (1)
Zijalka na Predkovici   G   04. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič (1)
Zijalka na Predkovici   H   04. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič (1)
Zijalka na Predkovici   E   13. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič (1)
Zijalka na Predkovici   C   25. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Predkovici   C   25. 08. 2020   25. 08. 2020   Maks Petrič 

(1) v sodelovanju z JK Kamnik
Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje Globjek pri Lampretu   B   12. 07. 2020   21. 07. 2020   Milan Podpečan 
Prvi sistem Moličke p.   B   18. 07. 2020   21. 07. 2020   Milan Podpečan 
JK Železničar Bohinjski sir   B   14. 08. 2020   14. 08. 2020   Aleš Lajovic 
Brezno 1 v gozdu nad Lučami   B   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Brezno 1 v gozdu nad Lučami   C   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Brezno pod Kaferlom   B   02. 09. 2020   31. 08. 2020   Janez Stražišar 
Brezno v šavju   B   25. 08. 2020   25. 08. 2020   Janez Stražišar 
Brezno v šavju   E   25. 08. 2020   25. 08. 2020   Janez Stražišar 
Brlog pod Jaščevim vrhom   B   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Brlog pod Jaščevim vrhom   C   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Fosilno brezno   A   17. 08. 2020   17. 08. 2020   Janez Stražišar (1)
Fosilno brezno   C   17. 08. 2020   17. 08. 2020   Janez Stražišar 
Fosilno brezno   E   17. 08. 2020   17. 08. 2020   Janez Stražišar 
Fosilno brezno   F   17. 08. 2020   17. 08. 2020   Janez Stražišar 
Gamsov hlad   A   29. 07. 2020   29. 07. 2020   Janez Stražišar 
Gamsov hlad   C   29. 07. 2020   29. 07. 2020   Janez Stražišar 
Gamsov hlad   E   29. 07. 2020   29. 07. 2020   Janez Stražišar 
Gamsov hlad   F   29. 07. 2020   29. 07. 2020   Janez Stražišar 
Jama 6 na Pokljuki   B   28. 08. 2020   28. 08. 2020   Janez Stražišar 
Jama v Podplaninskih lazih   B   28. 08. 2020   28. 08. 2020   Janez Stražišar 
Krjavlova jama   B   15. 07. 2020   27. 08. 2020   Petra Pavšič 
Lazarjeva jama   B   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Lazarjeva jama   C   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Ledenica pod brezni   E   10. 08. 2020   13. 08. 2020   Petra Pavšič 
Ledenica pod brezni   A   11. 08. 2020   13. 08. 2020   Petra Pavšič 
Ledenica pod brezni   C   13. 08. 2020   13. 08. 2020   Petra Pavšič 
Lipiška jama   B   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Lipiška jama   C   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Medvedja jama   B   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Medvedja jama   C   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Močeradovo brezno   B   28. 08. 2020   28. 08. 2020   Janez Stražišar 
Močeradovo Brezno   F   31. 08. 2020   28. 08. 2020   Janez Stražišar 
Mravljinčevo brezno   A   02. 08. 2020   02. 08. 2020   Janez Stražišar 
Mravljinčevo brezno   C   02. 08. 2020   02. 08. 2020   Janez Stražišar 
Mravljinčevo brezno   E   02. 08. 2020   02. 08. 2020   Janez Stražišar 
Mravljinčevo brezno   F   02. 08. 2020   02. 08. 2020   Janez Stražišar 
P2   B   12. 08. 2020   12. 08. 2020   Petra Pavšič 
P-4 (Pršivec)   B   12. 08. 2020   12. 08. 2020   Petra Pavšič 
Pekel pri Kopanju   B   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Pekel pri Kopanju   C   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Puševca   B   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Puševca   C   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Rampoška jama   B   28. 06. 2020   06. 09. 2020   Miha Čekada (2)
Rampoška jama   C   28. 06. 2020   06. 09. 2020   Miha Čekada 
Štavka   B   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Štavka   C   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Turjeva jama   B   21. 07. 2020   22. 07. 2020   Aleš Lajovic 
Viršnica   B   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Viršnica   C   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Vodičnik   B   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Vodičnik   C   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Zapostavljena jama   A   02. 08. 2020   02. 08. 2020   Janez Stražišar 
Zapostavljena jama   C   02. 08. 2020   02. 08. 2020   Janez Stražišar 
Zapostavljena jama   E   02. 08. 2020   02. 08. 2020   Janez Stražišar 
Zapostavljena jama   F   02. 08. 2020   02. 08. 2020   Janez Stražišar 
Zatočna jama   B   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Zatočna jama   C   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Žabje brezno   B   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 
Žabje brezno   C   13. 09. 2020   16. 09. 2020   Miha Čekada 

(1) v sodelovanju z JK Borovnica
(2) v sodelovanju z JK Novo mesto