Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Prejeto gradivo

Zgodovina prejetega gradiva:

Prejeto gradivo za leto 2020 (prvo polletje) - glej spodaj
Prejeto gradivo za leto 2019
Prejeto gradivo za leto 2018
Prejeto gradivo za leto 2017
Prejeto gradivo za leto 2016
Prejeto gradivo za leto 2015
Prejeto gradivo za leto 2014
Prejeto gradivo za leto 2013
Prejeto gradivo za leto 2012
Prejeto gradivo za leto 2011
Prejeto gradivo za leto 2010
Prejeto gradivo za leto 2009
Prejeto gradivo za leto 2008
Prejeto gradivo za leto 2007
Prejeto gradivo za leto 2006
Prejeto gradivo za leto 2005
Prejeto gradivo za leto 2004
Prejeto gradivo za leto 2003
Prejeto gradivo za leto 2002
Prejeto gradivo za leto 2001
Prejeto gradivo za leto 2000

 

Prejeto gradivo 2020 (prvo polletje)

 

Na ogled je seznam vsega gradiva, ki ga je prejel Kataster v tekočem katastrskem letu/polletju. Na internetu ga objavljamo zato, da lahko kadarkoli pogledate, koliko in katere zapisnike je Kataster že prejel od vašega društva in katerih še ni. Hkrati pa imate tudi vpogled v dokumentacijsko aktivnost drugih društev.
Vpisno knjigo redno dopolnjujemo s prispelimi zapisniki, praviloma enkrat na mesec. Če najdete v knjigi kakšno napako ali če vaših zapisnikov še po nekaj mesecih ni na seznamu, nam to čimprej sporočite.

 

Zadnji vnos: 11. 7. 2020.

 

 

Društvo jama (št. jame) / tip zapisnika / datum zapisnika / datum oddaje / zapisnikar
JD "Danilo Remškar" Ajdovščina Preporod   G      25. 03. 2020    
Preporod   A   12. 06. 2018   25. 03. 2020   Matej Blaško 
Preporod   E   31. 12. 2019   25. 03. 2020    (1) (2) (3)
Preporod   F   31. 12. 2019   25. 03. 2020    

(1) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(2) v sodelovanju z JS PD Tolmin
(3) v sodelovanju z DZRJ Ljubljana
JK Borovnica Brezen v Martinovih hrastnicah   F   26. 01. 2020   26. 01. 2020   Jože Pristavec 
Brezno 2 pod Starim vrhom   B   04. 01. 2020   13. 01. 2020   Jože Pristavec 
Brezno Hudi Vršič   E      05. 03. 2020    
Brezno Hudi Vršič   G   31. 01. 2020   05. 03. 2020   Mitja Mršek 
Brezno Hudi Vršič (Egidio)   B   25. 02. 2020   05. 03. 2020   Mitja Mršek 
Brezno Hudi Vršič (Egidio)   B   25. 02. 2020   05. 03. 2020   Mitja Mršek 
Brezno Hudi Vršič (Egidio)   B   25. 02. 2020   05. 03. 2020   Mitja Mršek 
Brezno Hudi Vršič (Egidio)   B   25. 02. 2020   05. 03. 2020   Mitja Mršek 
Brezno Hudi Vršič (Egidio)   B   25. 02. 2020   05. 03. 2020   Mitja Mršek 
Fritzov pihalnik   F   26. 01. 2020   26. 01. 2020   Jože Pristavec 
Jama 1 v Grapi   F   04. 01. 2020   13. 01. 2020   Jože Pristavec 
Jama 2 v Grapi   F   04. 01. 2020   13. 01. 2020   Jože Pristavec 
Jama v Skotovih hrastnicah   F   26. 01. 2020   26. 01. 2020   Jože Pristavec 
Jama za Ravnicami   F   22. 01. 2020   22. 01. 2020   Jože Pristavec 
Lenčkova jama   F   04. 01. 2020   13. 01. 2020   Jože Pristavec 
Predjamski sistem   B      02. 06. 2020   Primož Pečlin 
Predjamski sistem   B   19. 01. 2020   20. 01. 2020   Peter Svete 
Predjamski sistem   E   23. 01. 2020   24. 02. 2020   Peter Svete 
Predjamski sistem   B   02. 02. 2020   05. 02. 2020   Peter Svete 
Predjamski sistem   E   02. 02. 2020   05. 02. 2020   Peter Svete 
Predjamski sistem   B   23. 02. 2020   24. 02. 2020   Peter Svete (1) (2)
Predjamski sistem   E   14. 03. 2020   02. 06. 2020   Peter Svete 
Predjamski sistem   B   18. 03. 2020   02. 06. 2020   Nejc Okorn 
Predjamski sistem, Nevetrovna luknja   F   20. 01. 2020   20. 01. 2020   Peter Svete (2)

(1) v sodelovanju z DZRJ Luka Čeč Postojna
(2) v sodelovanju z JD Rakek
JK Brežice Brezno na prevalu pod Malim Špičjem   A   15. 09. 2019   22. 02. 2020   Jure Tičar 
Brezno na prevalu pod Malim Špičjem   C   15. 09. 2019   22. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Brezno na prevalu pod Malim Špičjem   C   15. 09. 2019   22. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Brezno na prevalu pod Malim Špičjem   C   15. 09. 2019   22. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Brezno na prevalu pod Malim Špičjem   C   15. 09. 2019   22. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Brezno na prevalu pod Malim Špičjem   E   15. 09. 2019   22. 02. 2020   Jure Tičar 
Brezno na prevalu pod Malim Špičjem   F   15. 09. 2019   22. 02. 2020   Jure Tičar 
Brezno na prevalu pod Malim Špičjem   G   15. 09. 2019   22. 02. 2020   Jure Tičar 
Brezno na prevalu pod Malim Špičjem   H   15. 09. 2019   22. 02. 2020   Jure Tičar 
Brezno pod Malim Bogatinom   A   11. 09. 2019   08. 02. 2020   Jure Tičar 
Brezno pod Malim Bogatinom   C   22. 09. 2019   08. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Brezno pod Malim Bogatinom   C   22. 09. 2019   08. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Brezno pod Malim Bogatinom   C   22. 09. 2019   08. 02. 2020   Jure Tičar 
Brezno pod Malim Bogatinom   C   22. 09. 2019   08. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Brezno pod Malim Bogatinom   E   22. 09. 2019   08. 02. 2020   Jure Tičar 
Brezno pod Malim Bogatinom   F   22. 09. 2019   08. 02. 2020   Jure Tičar 
Brezno pod Malim Bogatinom   G   22. 09. 2019   08. 02. 2020   Jure Tičar 
Brezno pod Malim Bogatinom   H   22. 09. 2019   08. 02. 2020   Jure Tičar 
Č-11 (Črnotiče)   B   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Č-11 (Črnotiče)   C   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Č-11 (Črnotiče)   F   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Č-11 (Črnotiče)   H   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Č-5 (Črnotiče)   B   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Č-5 (Črnotiče)   C   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Č-5 (Črnotiče)   F   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Č-5 (Črnotiče)   H   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Gašpinova jama   B   09. 04. 2020   10. 04. 2020   Jure Tičar 
Gašpinova jama   C   09. 04. 2020   10. 04. 2020   Jure Tičar 
Gašpinova jama   F   09. 04. 2020   10. 04. 2020   Jure Tičar 
Globoka jama   B   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Globoka jama   C   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Globoka jama   F   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Globoka jama   H   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Grogovčev brezen   B   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Grogovčev brezen   C   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Grogovčev brezen   F   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Grogovčev brezen   H   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Ivačičeva jama   C   14. 09. 2019   01. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Ivačičeva jama   A   24. 09. 2019   01. 02. 2020   Jure Tičar (2)
Ivačičeva jama   B   24. 09. 2019   01. 02. 2020   Jure Tičar (2)
Ivačičeva jama   C   24. 09. 2019   01. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Ivačičeva jama   C   24. 09. 2019   01. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Ivačičeva jama   C   24. 09. 2019   01. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Ivačičeva jama   E   24. 09. 2019   01. 02. 2020   Jure Tičar (2)
Ivačičeva jama   F   24. 09. 2019   01. 02. 2020   Jure Tičar 
Ivačičeva jama   G   24. 09. 2019   01. 02. 2020   Jure Tičar (2)
Ivačičeva jama   H   24. 09. 2019   01. 02. 2020   Jure Tičar (2)
Jama ob poti na Komno   A   21. 09. 2019   16. 02. 2020   Jure Tičar 
Jama ob poti na Komno   B   21. 09. 2019   16. 02. 2020   Jure Tičar 
Jama ob poti na Komno   C   21. 09. 2019   16. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Jama ob poti na Komno   C   21. 09. 2019   16. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Jama ob poti na Komno   C   21. 09. 2019   16. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Jama ob poti na Komno   C   21. 09. 2019   16. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Jama ob poti na Komno   E   21. 09. 2019   16. 02. 2020   Jure Tičar 
Jama ob poti na Komno   F   21. 09. 2019   16. 02. 2020   Jure Tičar 
Jama ob poti na Komno   G   21. 09. 2019   16. 02. 2020   Jure Tičar 
Jama ob poti na Komno   H   21. 09. 2019   16. 02. 2020   Jure Tičar 
Jama pod Krogom   F   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Jama pod Krogom   H   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Jama v gradu   F   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Jama v gradu   H   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Jama velikih podkovnjakov   B   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Jama velikih podkovnjakov   C   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Jama velikih podkovnjakov   F   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Jama velikih podkovnjakov   H   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Jugovčeva jama   B   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Jugovčeva jama   C   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Jugovčeva jama   F   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Jugovčeva jama   H   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Kotel pod Lepo špico   A   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Kotel pod Lepo špico   B   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Kotel pod Lepo špico   C   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Kotel pod Lepo špico   C   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Kotel pod Lepo špico   C   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Kotel pod Lepo špico   E   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Kotel pod Lepo špico   F   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Kotel pod Lepo špico   G   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Kotel pod Lepo špico   H   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Kotel pod Lepo špico   C   19. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Krater   A   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Krater   B   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Krater   C   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Krater   C   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Krater   C   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Krater   C   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Krater   E   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Krater   F   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Krater   G   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Krater   H   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Ladrica   B   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Ladrica   C   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Ladrica   F   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Ladrica   H   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Matjaževa jama   B   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Matjaževa jama   C   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Matjaževa jama   F   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Močilnik   B   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Močilnik   C   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Močilnik   F   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Močilnik   H   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Pečina nad Črnim Kalom   F   31. 12. 2019   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Pečina nad Črnim Kalom   H   31. 12. 2019   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Pipenca   B   30. 12. 2019   25. 03. 2020   Jure Tičar (3) (1)
Pipenca   C   30. 12. 2019   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Pipenca   F   30. 12. 2019   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Pipenca   H   30. 12. 2019   25. 03. 2020   Jure Tičar (3) (1)
Požiralnik na Gamku   B   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Požiralnik na Gamku   C   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Požiralnik na Gamku   F   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Požiralnik na Gamku   H   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Puntarjeva špranja   B   09. 04. 2020   10. 04. 2020   Jure Tičar 
Puntarjeva špranja   C   09. 04. 2020   10. 04. 2020   Jure Tičar 
Puntarjeva špranja   F   09. 04. 2020   10. 04. 2020   Jure Tičar 
Razpoka nad Ukancem   A   21. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Razpoka nad Ukancem   C   21. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Razpoka nad Ukancem   C   21. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Razpoka nad Ukancem   C   21. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Razpoka nad Ukancem   C   21. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Razpoka nad Ukancem   E   21. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Razpoka nad Ukancem   F   21. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Razpoka nad Ukancem   G   21. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Razpoka nad Ukancem   H   21. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Skozenjc pod Vrati   A   14. 09. 2019   26. 01. 2020   Jure Tičar 
Skozenjc pod Vrati   C   14. 09. 2019   26. 01. 2020   Erika Kozamernik 
Skozenjc pod Vrati   C   14. 09. 2019   26. 01. 2020   Erika Kozamernik 
Skozenjc pod Vrati   C   14. 09. 2019   26. 01. 2020   Erika Kozamernik 
Skozenjc pod Vrati   C   14. 09. 2019   26. 01. 2020   Erika Kozamernik 
Skozenjc pod Vrati   E   14. 09. 2019   26. 01. 2020   Jure Tičar 
Skozenjc pod Vrati   F   14. 09. 2019   26. 01. 2020   Jure Tičar 
Skozenjc pod Vrati   G   14. 09. 2019   26. 01. 2020   Jure Tičar 
Skozenjc pod Vrati   H   14. 09. 2019   26. 01. 2020   Jure Tičar 
Smrdeča jama   B   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Smrdeča jama   C   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Smrdeča jama   F   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Smrdeča jama   H   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Spodmol pri Bizjakovi jami   A   30. 06. 2019   19. 01. 2020   Jure Tičar 
Spodmol pri Bizjakovi jami   B   30. 06. 2019   19. 01. 2020   Jure Tičar 
Spodmol pri Bizjakovi jami   C   30. 06. 2019   19. 01. 2020   Erika Kozamernik 
Spodmol pri Bizjakovi jami   C   30. 06. 2019   19. 01. 2020   Erika Kozamernik 
Spodmol pri Bizjakovi jami   C   30. 06. 2019   19. 01. 2020   Erika Kozamernik 
Spodmol pri Bizjakovi jami   E   30. 06. 2019   19. 01. 2020   Jure Tičar 
Spodmol pri Bizjakovi jami   F   30. 06. 2019   19. 01. 2020   Jure Tičar 
Spodmol pri Bizjakovi jami   G   30. 06. 2019   19. 01. 2020   Jure Tičar 
Spodmol pri Bizjakovi jami   H   30. 06. 2019   19. 01. 2020   Jure Tičar 
Spodmol pri Bizjakovi jami   C   30. 06. 2020   19. 01. 2020   Erika Kozamernik 
Štinetova jama   B   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Štinetova jama   C   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Štinetova jama   F   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Štinetova jama   H   28. 03. 2020   29. 03. 2020   Jure Tičar 
Tršarjevo brezno   B   07. 04. 2020   09. 04. 2020   Jure Tičar 
Tršarjevo brezno   C   07. 04. 2020   09. 04. 2020   Jure Tičar 
Tršarjevo brezno   F   07. 04. 2020   09. 04. 2020   Jure Tičar 
Turkov prepad   B   17. 03. 2020   23. 03. 2020   Jure Tičar 
Turkov prepad   C   17. 03. 2020   23. 03. 2020   Jure Tičar 

(1) v sodelovanju z JK Krka
(2) v sodelovanju z Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
(3) v sodelovanju z JK Novo mesto
JD Carnium Kranj Brezno na Spolovini 1   F   12. 02. 2020   12. 02. 2020   Lena Mlakar 
Brezno na Spolovini 2   F   12. 02. 2020   12. 02. 2020   Lena Mlakar 
Brezno pri Medvedovi konti   F   12. 02. 2020   12. 02. 2020   Lena Mlakar 
Mala jama Za Poljanico   F   12. 02. 2020   12. 02. 2020   Lena Mlakar 
Šimnova jama   B   08. 02. 2020   12. 02. 2020   Lena Mlakar 
Center za kartografijo favne in flore Račiška pečina   D   14. 01. 2020   05. 02. 2020    
JD Gregor Žiberna Divača Jama pri Lozi   B   23. 03. 2020   30. 03. 2020   Matej Kravanja 
Kamena voda   C   15. 02. 2020   30. 03. 2020   Matej Kravanja 
Kamena voda   C   15. 02. 2020   30. 03. 2020   Matej Kravanja 
Kamena voda   C   15. 02. 2020   30. 03. 2020   Matej Kravanja 
Kamena voda   E   15. 02. 2020   30. 03. 2020   Matej Kravanja 
Kamena voda   F   18. 02. 2020   30. 03. 2020   Matej Kravanja 
Kamena voda   H   18. 02. 2020   30. 03. 2020   Matej Kravanja 
Kamena voda   A   20. 02. 2020   30. 03. 2020   Matej Kravanja 
Tončkova jama   B   29. 03. 2020   30. 03. 2020   Matej Kravanja 
Tupla jama   F   15. 03. 2020   30. 03. 2020   Matej Kravanja 
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Brezen 2 pri Cvetrežu   B   01. 05. 2020   01. 05. 2020   Miha Čekada 
Brezen 2 pri Cvetrežu   F   01. 05. 2020   01. 05. 2020   Andrej Mihevc 
Predjamski sistem   E      05. 02. 2020    
Primadona   D   16. 01. 2020   05. 02. 2020    
Ravenska jama   D   24. 02. 2020   03. 03. 2020   Matej Blatnik 
Škocjanske jame   D   29. 01. 2020   26. 03. 2020   Nadja Zupan-Hajna 
Jamarska reševalna služba Preporod   C   28. 03. 2020   28. 03. 2020   Marko Erker 
Kataster jam JZS Jama nad Kovačnico   B   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Marko Erker 
Lovrišnikova jama   D      20. 04. 2020    
JK Krka Ambroževa jama   B   22. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Ambroževa jama   C   22. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Bela sova   B   14. 03. 2020   16. 03. 2020   Saša Senica 
Bela sova   C   14. 03. 2020   16. 03. 2020   Saša Senica 
Bela sova   F   14. 03. 2020   16. 03. 2020   Saša Senica 
Blatniška zijalka   C   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Bradačev brezen   B   16. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Bradačev brezen   C   16. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Bradačev brezen   F   17. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Brezno 1 v oddelku A6-35c   B   25. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Brezno 1 v oddelku A6-35c   C   25. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Brezno Črni kamen   B   16. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Brezno Črni kamen   C   16. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Brezno na Cavsovem travniku   B   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno na Cavsovem travniku   C   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno na Cavsovem travniku   F   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno na Cavsovem travniku   H   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno na Vičevki pri Hočevju   C   20. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Brezno na Vičevki pri Hočevju   B   22. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Brezno na Vičevki pri Hočevju   F   22. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Brezno nad cesto   F   06. 04. 2020   06. 04. 2020   Leopold Bregar 
Brezno nad Pretijami   C   11. 02. 2020   07. 04. 2020   Janez Jerman 
Brezno pod Belečnikom   B   24. 03. 2020   26. 03. 2020   Janez Jerman 
Brezno pod Belečnikom   F   24. 03. 2020   26. 03. 2020   Janez Jerman 
Brezno pri Kriviški okroglici   B   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno pri Kriviški okroglici   C   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno pri Kriviški okroglici   F   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno pri Kriviški okroglici   H   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno v Rbanovem kotu pri Tisovcu   B   03. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno v Rbanovem kotu pri Tisovcu   F   03. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno v Rbanovem kotu pri Tisovcu   H   03. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno v Rbanovem kotu pri Tisovcu   C   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno v Štihovih lazih   B   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno v Štihovih lazih   C   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno v Štihovih lazih   F   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno v Štihovih lazih   H   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Dolga jama pri Koblarjih   B   05. 06. 2020   09. 06. 2020   Leopold Bregar 
Dolga jama pri Koblarjih   F   05. 06. 2020   09. 06. 2020   Leopold Bregar 
Dolga jama pri Koblarjih   H   05. 06. 2020   09. 06. 2020   Leopold Bregar 
Jama 1 v Starih Doleh   B   25. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Jama 1 v Starih Doleh   F   25. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Jama 1 v Starih Doleh   H   25. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Jama 2 nad postajo   A   20. 04. 2020   02. 05. 2020   Janez Jerman 
Jama 2 nad postajo   B   20. 04. 2020   20. 04. 2020   Janez Jerman 
Jama 2 nad postajo   C   20. 04. 2020   20. 04. 2020   Janez Jerman 
Jama 2 nad postajo   E   20. 04. 2020   02. 05. 2020   Janez Jerman 
Jama 2 nad postajo   F   20. 04. 2020   20. 04. 2020   Janez Jerman 
Jama 2 nad postajo   H   20. 04. 2020   20. 04. 2020   Janez Jerman 
Jama 2 v Starih Dolah   B   25. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Jama 2 v Starih Dolah   F   25. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Jama 2 v Starih Dolah   C   27. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Jama na Juntezovem lazu   B   17. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama na Juntezovem lazu   C   17. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama na Juntezovem lazu   F   17. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama ob Sovji jami   B   17. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama ob Sovji jami   C   17. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama ob Sovji jami   F   17. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama ob Sovji jami   H   17. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama pod Jermanovim vrhom   B   14. 03. 2020   16. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama pod Jermanovim vrhom   C   14. 03. 2020   16. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama pod Planino   A   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Jama pod Planino   C   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Jama pod Planino   E   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Jama pod Planino   F   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Jama pod Planino   H   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Jama pri Kukovskem Pihlju   C   01. 03. 2020   16. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama pri Kukovskem Pihlju   A   09. 03. 2020   16. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama pri Kukovskem Pihlju   E   09. 03. 2020   16. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama pri Kukovskem Pihlju   F   09. 03. 2020   16. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama pri Kukovskem Pihlju   H   09. 03. 2020   16. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama v Hrenovem Dulajem lazu   A   04. 05. 2020   06. 05. 2020   Leopold Bregar 
Jama v Hrenovem Dulajem lazu   C   04. 05. 2020   06. 05. 2020   Leopold Bregar 
Jama v Hrenovem Dulajem lazu   E   04. 05. 2020   06. 05. 2020   Leopold Bregar 
Jama v Hrenovem Dulajem lazu   F   04. 05. 2020   06. 05. 2020   Leopold Bregar 
Jama v Hrenovem Dulajem lazu   H   04. 05. 2020   06. 05. 2020   Leopold Bregar 
Jerinova jama   B   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Jerinova jama   F   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Jerinova jama   C   27. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Kastelčeva jama   B   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Kastelčeva jama   F   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Kastelčeva jama   C   27. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Kevdrc ob Velikolaški markaciji   C   17. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Kevdrc ob Velikolaški markaciji   F   17. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Kevdrc ob Velikovaški markaciji   B   17. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Kuzmatova jama   B   02. 04. 2020   06. 04. 2020   Janez Jerman 
Kuzmatova jama   C   02. 04. 2020   06. 04. 2020   Janez Jerman 
Kuzmatova jama   F   02. 04. 2020   06. 04. 2020   Janez Jerman 
Ledenica pod Taborom   B   17. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Ledenica pod Taborom   C   17. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Medvedov brlog za skalnim vrhom   B   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Medvedov brlog za skalnim vrhom   F   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Medvedov brlog za skalnim vrhom   H   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Medvedov brlog za skalnim vrhom   C   27. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Mihlavžkova polšna na Planini   B   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Mihlavžkova polšna na Planini   C   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Mihlavžkova polšna na Planini   F   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Mihlavžkova polšna na Planini   H   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Mikličeva jama   B   17. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Mikličeva jama   C   17. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Mikličeva jama   F   17. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Pepljeva jama pri Planini   B   02. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Pepljeva jama pri Planini   C   02. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Pepljeva jama pri Planini   F   02. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Pepljeva jama pri Planini   H   02. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Petkova jama   B   26. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Petkova jama   C   26. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Podsteljnična jama   B   18. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Podsteljnična jama   C   18. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Podsteljnična jama   F   18. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Prepad na Tisavcu   B   26. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Prepad na Tisavcu   C   26. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Prepadno brezno pod Bolvikom    C   15. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Prepadno brezno pod Bolvikom   A   16. 02. 2020   18. 02. 2020   Žan Jakob Stariha 
Prepadno brezno pod Bolvikom    E   16. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Prepadno brezno pod Bolvikom   F   16. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Ravrihovo brezno   B   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Ravrihovo brezno   F   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Ravrihovo brezno   H   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Ravrihovo brezno   C   27. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Razstreljeno brezno   B   06. 04. 2020   06. 04. 2020   Leopold Bregar 
Razstreljeno brezno   C   06. 04. 2020   06. 04. 2020   Leopold Bregar 
Razstreljeno brezno   F   06. 04. 2020   06. 04. 2020   Leopold Bregar 
Seleva jama   B   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Seleva jama   C   27. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Spahnjenka na Starem Gabru   A   25. 02. 2020   06. 04. 2020   Žan Jakob Stariha 
Spahnjenka na Starem Gabru   C   25. 02. 2020   06. 04. 2020   Žan Jakob Stariha 
Spahnjenka na Starem Gabru   F   25. 02. 2020   06. 04. 2020   Žan Jakob Stariha 
Spahnjenka na Starem Gabru   G   25. 02. 2020   06. 04. 2020   Žan Jakob Stariha 
Spahnjenka na Starem Gabru   E   23. 03. 2020   06. 04. 2020   Žan Jakob Stariha 
Svetoantonska jama   B   02. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Svetoantonska jama   F   02. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Svetoantonska jama   C   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Štancerjevo brezno   B   22. 01. 2020   23. 01. 2020   Leopold Bregar 
Štancerjevo brezno   C   27. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Trontljevo brezno   B   17. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Trontljevo brezno   C   17. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Trontljevo brezno   F   17. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Žegnana jama   B   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Žegnana jama   C   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Žegnana jama   F   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Žegnana jama   H   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Žgarčje brezno 1   B   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Žgarčje brezno 1   C   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
JD Logatec Votla dlaka   A   24. 03. 2020   14. 05. 2020   Andrej Mihevc 
Votla dlaka   E   24. 03. 2020   14. 05. 2020   Andrej Mihevc 
JK Novo mesto Ajdovska jama pri Nemški vasi   C   02. 05. 2020   15. 05. 2020   Borivoj Ladišić 
Ajdovska jama pri Nemški vasi   B   03. 05. 2020   15. 05. 2020   Borivoj Ladišić 
Ajdovska jama pri Rozinarju   B   26. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Ajdovska jama pri Rozinarju   C   26. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Ajdovška jama   B   11. 05. 2020   15. 05. 2020   Borivoj Ladišić 
Ajdovška jama   C   11. 05. 2020   15. 05. 2020   Borivoj Ladišić 
Babin kamen 2   B   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Babin kamen 2   C   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Babin kamen 2   F   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Babin kamen 5   B   13. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Babin kamen 5   C   13. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Babin kamen 5   F   13. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Bajskovo brezno   B   19. 04. 2020   24. 04. 2020   Zdravko Bučar 
Bajskovo brezno   C   19. 04. 2020   24. 04. 2020   Zdravko Bučar 
Bajskovo brezno   F   19. 04. 2020   24. 04. 2020   Zdravko Bučar 
Borštnevka   B   13. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Borštnevka   C   13. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Borštnevka   F   13. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Ilovcu   A   16. 06. 2020   18. 06. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Ilovcu   C   16. 06. 2020   18. 06. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Ilovcu   C   16. 06. 2020   18. 06. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Ilovcu   E   16. 06. 2020   18. 06. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Ilovcu   F   16. 06. 2020   18. 06. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Ilovcu   G   16. 06. 2020   18. 06. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Ilovcu   H   16. 06. 2020   18. 06. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 v Ferdrenški gmajni   A   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 v Ferdrenški gmajni   C   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 v Ferdrenški gmajni    C   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 v Ferdrenški gmajni   E   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 v Ferdrenški gmajni   F   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 v Ferdrenški gmajni   H   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno Beli   G   10. 02. 2020   19. 02. 2020   Andrej Gašperič 
Brezno Beli   A   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno Beli   C   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno Beli   C   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno Beli   E   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Andrej Gašperič 
Brezno Beli   F   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno Beli   H   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno Cecomp   E   12. 05. 2019   26. 03. 2020   Andrej Gašperič 
Brezno Cecomp   A   20. 05. 2019   26. 03. 2020   Andrej Gašperič 
Brezno Cecomp   C   20. 05. 2019   26. 03. 2020   Andrej Gašperič 
Brezno Cecomp   C   20. 05. 2019   26. 03. 2020   Andrej Gašperič 
Brezno Cecomp   F   20. 05. 2019   26. 03. 2020   Andrej Gašperič 
Brezno Cecomp   G   10. 02. 2020   26. 03. 2020   Andrej Gašperič 
Brezno na Zavodu   B   24. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno na Zavodu   C   24. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Bukovsko jamo   B   24. 05. 2020   02. 06. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno nad Bukovsko jamo   C   24. 05. 2020   02. 06. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno nad Bukovsko jamo   F   25. 05. 2020   02. 06. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno nad Grgljem   C   22. 02. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Grgljem   C   22. 02. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Grgljem   B   14. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Grgljem   F   14. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Kolpskim grebenom   A   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Kolpskim grebenom   C   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Kolpskim grebenom   C   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Kolpskim grebenom   E   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Kolpskim grebenom   F   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Kolpskim grebenom   H   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Ribnikom   B   12. 05. 2020   02. 06. 2020   Uroš Mervič 
Brezno nad Ribnikom   C   12. 05. 2020   02. 06. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno nad Ribnikom   F   12. 05. 2020   02. 06. 2020   Uroš Mervič 
Brezno ob Krki   B   20. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno ob Krki   C   20. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno ob Krki   F   20. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bučjo glavico 2   A   01. 03. 2020   04. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bučjo glavico 2   C   01. 03. 2020   04. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bučjo glavico 2   C   01. 03. 2020   04. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bučjo glavico 2   E   01. 03. 2020   04. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bučjo glavico 2   F   01. 03. 2020   04. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bučjo glavico 2   H   01. 03. 2020   04. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bukovim vrhom   A   15. 05. 2020   15. 05. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bukovim vrhom   C   15. 05. 2020   15. 05. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bukovim vrhom   C   15. 05. 2020   15. 05. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bukovim vrhom   E   15. 05. 2020   15. 05. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bukovim vrhom   F   15. 05. 2020   15. 05. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bukovim vrhom   G   15. 05. 2020   15. 05. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Dekličino goro   B   10. 06. 2020   11. 06. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Dekličino goro   C   10. 06. 2020   11. 06. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Dekličino goro   F   10. 06. 2020   11. 06. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Kravtovo cesto   B   04. 04. 2020   24. 04. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno pod Kravtovo cesto   C   04. 04. 2020   24. 04. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno pod Kravtovo cesto   F   04. 04. 2020   24. 04. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno pod Mašljem   B   12. 05. 2020   02. 06. 2020   Uroš Mervič 
Brezno pod Mašljem   C   12. 05. 2020   02. 06. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno pod Mašljem    F   12. 05. 2020   02. 06. 2020   Uroš Mervič 
Brezno pri Kumpovi rampi   B   12. 05. 2020   02. 06. 2020   Uroš Mervič 
Brezno pri Kumpovi rampi   C   12. 05. 2020   02. 06. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno pri Kumpovi rampi   F   12. 05. 2020   02. 06. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno pri oazi   B   10. 06. 2020   11. 06. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pri oazi   C   10. 06. 2020   11. 06. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pri oazi   F   10. 06. 2020   11. 06. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pri vasi Seč   B   14. 05. 2020   02. 06. 2020   Uroš Mervič 
Brezno pri vasi Seč   F   15. 05. 2020   02. 06. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno pri vasi Seč   C   16. 05. 2020   02. 06. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno pri vasi Seč 2   B   20. 04. 2020   24. 04. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno pri vasi Seč 2   C   20. 04. 2020   24. 04. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno pri vasi Seč 2   F   21. 04. 2020   24. 04. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno v Debliških livadah   B   08. 02. 2020   13. 02. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno v Debliških livadah   H   08. 02. 2020   13. 02. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno v Turkovi dragi   A   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno v Turkovi dragi   C   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno v Turkovi dragi   C   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno v Turkovi dragi   E   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno v Turkovi dragi   F   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno v Turkovi dragi   H   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno za vasjo Seč   B   12. 05. 2020   02. 06. 2020   Uroš Mervič 
Brezno za vasjo Seč   C   12. 05. 2020   02. 06. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno za vasjo Seč   F   12. 05. 2020   02. 06. 2020   Zdravko Bučar 
Brlog na Žežlju   B   29. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Brlog na Žežlju   C   29. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Cvingerska jama   E   01. 10. 2017   16. 01. 2020   Tomaž Grdin 
Cvingerska jama   A   12. 12. 2019   16. 01. 2020   Marko Pršina 
Cvingerska jama   F   12. 12. 2019   16. 01. 2020   Marko Pršina 
Cvingerska jama   C   16. 01. 2020   16. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Cvingerska jama   C   16. 01. 2020   16. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Devetstota jama   A   10. 04. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Devetstota jama   C   10. 04. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Devetstota jama   C   10. 04. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Devetstota jama   C   10. 04. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Devetstota jama   E   10. 04. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Devetstota jama   F   10. 04. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Devetstota jama   G   10. 04. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Devetstota jama   H   10. 04. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Duplarica   B   16. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Duplarica   C   16. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Duplarica   F   16. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Izvir Radeščice   F   14. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama Blaževica   F   27. 04. 2020   29. 04. 2020   Zdravko Bučar 
Jama južno od Dvora   F   01. 04. 2020   24. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama južno od Dvora   B   13. 04. 2020   24. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama južno od Dvora   C   13. 04. 2020   24. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Pungertu   A   19. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Pungertu   C   19. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Pungertu   C   19. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Pungertu   E   19. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Pungertu   F   19. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Pungertu   H   19. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama nad mostom   B   14. 04. 2020   24. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama nad mostom   C   14. 04. 2020   24. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama nad Mrzlim dolom   A   16. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama nad Mrzlim dolom   C   16. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama nad Mrzlim dolom   C   16. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama nad Mrzlim dolom   E   16. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama nad Mrzlim dolom   F   16. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama nad Mrzlim dolom   H   16. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Babin kamnom   B   13. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Babin kamnom   C   13. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Lepim hribom   A   11. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Lepim hribom   C   11. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Lepim hribom   C   11. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Lepim hribom   E   11. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Lepim hribom   F   11. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Lepim hribom   H   11. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Ronjem   A   03. 02. 2020   06. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Ronjem   C   03. 02. 2020   06. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Ronjem   E   03. 02. 2020   06. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Ronjem   F   03. 02. 2020   06. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Ronjem   G   03. 02. 2020   06. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Ronjem   H   03. 02. 2020   06. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Ronjo   C   03. 02. 2020   06. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Lipovi dolini   A   03. 04. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Lipovi dolini   C   03. 04. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Lipovi dolini   C   03. 04. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Lipovi dolini   C   03. 04. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Lipovi dolini   E   03. 04. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Lipovi dolini   F   03. 04. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Lipovi dolini   H   03. 04. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Podleški dolini   A   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Podleški dolini   C   25. 02. 2020   27. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Podleški dolini   C   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Podleški dolini   E   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Podleški dolini   F   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Podleški dolini   H   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Preski   B   26. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Preski   C   26. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama Velike Pece   B   26. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama Velike Pece   C   26. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 1   A   15. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 1   C   15. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 1   C   15. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 1   E   15. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 1   F   15. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 1   G   15. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 1   H   15. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 2   A   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 2   C   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 2   C   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 2   E   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 2   F   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 2   H   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 3   A   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 3   C   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 3   C   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 3   E   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 3   F   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 3   H   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Kevder   F   02. 01. 2020   02. 06. 2020   Zdravko Bučar 
Kevder   B   30. 04. 2020   02. 06. 2020   Zdravko Bučar 
Kevder   C   30. 04. 2020   02. 06. 2020   Zdravko Bučar 
Kevder   H   30. 04. 2020   02. 06. 2020   Zdravko Bučar 
Lapinjsko brezno 3   A   10. 06. 2020   11. 06. 2020   Borivoj Ladišić 
Lapinjsko brezno 3   C   10. 06. 2020   11. 06. 2020   Borivoj Ladišić 
Lapinjsko brezno 3   C   10. 06. 2020   11. 06. 2020   Borivoj Ladišić 
Lapinjsko brezno 3   E   10. 06. 2020   11. 06. 2020   Borivoj Ladišić 
Lapinjsko brezno 3   F   10. 06. 2020   11. 06. 2020   Borivoj Ladišić 
Mala jama nad Trebnjem   B   03. 05. 2020   15. 05. 2020   Borivoj Ladišić 
Mala jama nad Trebnjem   C   03. 05. 2020   15. 05. 2020   Borivoj Ladišić 
Mala Knežja jama   B   29. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Mala Knežja jama   C   29. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Mala Kobilna jama   C   26. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Mala Kobilna jama   B   29. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Mala Prepadna   B   02. 02. 2020   13. 02. 2020   Zdravko Bučar 
Mala Prepadna   C   02. 02. 2020   13. 02. 2020   Zdravko Bučar 
Mala Prepadna   F   02. 02. 2020   13. 02. 2020   Zdravko Bučar 
Mala Prepadna   H   02. 02. 2020   13. 02. 2020   Zdravko Bučar 
Med bregovi   C   03. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Med bregovi   C   03. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Med bregovi   A   10. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Med bregovi   E   10. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Med bregovi   F   10. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Med bregovi   G   10. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Med bregovi   H   10. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Medvednica   B   24. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Medvednica   C   24. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Obrh   F   14. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Ograjeno brezno   B   20. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Ograjeno brezno   C   20. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Ograjeno brezno   F   20. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Preloge 2   B   26. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Preloge 2   C   26. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Prepad na Srobotniku   B   11. 05. 2020   15. 05. 2020   Borivoj Ladišić 
Prepad na Srobotniku   C   11. 05. 2020   15. 05. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   B   27. 01. 2020   30. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   E   27. 01. 2020   30. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   F   27. 01. 2020   30. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   G   27. 01. 2020   30. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rupa na Kureščku   B   24. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Rupa na Kureščku   C   24. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Spodmol pri Skojevski jami   A   24. 02. 2020   04. 03. 2020   Zvonka Janežič 
Spodmol pri Skojevski jami   E   24. 02. 2020   04. 03. 2020   Zvonka Janežič 
Spodmol pri Skojevski jami   F   24. 02. 2020   04. 03. 2020   Zvonka Janežič 
Spodmol v steni   B   26. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Spodmol v steni   C   26. 04. 2020   29. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 5   A   23. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 5   C   23. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 5   C   23. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 5   E   23. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 5   F   23. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 5   H   23. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 6   A   23. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 6   C   23. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 6   C   23. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 6   E   23. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 6   F   23. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 6   H   23. 03. 2020   26. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 7   A   31. 03. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 7   C   31. 03. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 7   C   31. 03. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 7   E   31. 03. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 7   F   31. 03. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 7   G   31. 03. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 7   H   31. 03. 2020   10. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Travni dol 1   B   14. 04. 2020   24. 04. 2020   Zdravko Bučar 
Travni dol 1   C   14. 04. 2020   24. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Travni dol 1   C   14. 04. 2020   24. 04. 2020   Zdravko Bučar 
Travni dol 1   F   14. 04. 2020   24. 04. 2020   Zdravko Bučar 
Travni dol 2   B   27. 04. 2020   15. 05. 2020   Zdravko Bučar 
Travni dol 2   C   27. 04. 2020   15. 05. 2020   Zdravko Bučar 
Travni dol 2   F   27. 04. 2020   15. 05. 2020   Zdravko Bučar 
Travni dol 5   B   13. 04. 2020   24. 04. 2020   Zdravko Bučar 
Travni dol 5   C   13. 04. 2020   24. 04. 2020   Zdravko Bučar 
Travni dol 5   F   13. 04. 2020   24. 04. 2020   Zdravko Bučar 
Travni dol 5   C   14. 04. 2020   24. 04. 2020   Borivoj Ladišić 
Velika jama nad Trebnjem   B   11. 05. 2020   15. 05. 2020   Borivoj Ladišić 
Velika jama nad Trebnjem   C   11. 05. 2020   15. 05. 2020   Borivoj Ladišić 
Velika peč   B   29. 02. 2020   04. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Velika peč   C   29. 02. 2020   04. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Vrbovška podcestnica   A   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Vrbovška podcestnica   C   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Vrbovška podcestnica   C   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Vrbovška podcestnica   E   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Vrbovška podcestnica   F   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Vrbovška podcestnica   G   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Vrbovška podcestnica   H   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Zvijalka pri Klopcah   B   17. 05. 2020   02. 06. 2020   Borivoj Ladišić 
Zvijalka pri Klopcah   C   17. 05. 2020   02. 06. 2020   Borivoj Ladišić 
JD Rakek [Anžetov šiht]   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
[Anžetov šiht]   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
[Brezno v Čokovi dolini]   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
[Brezno v Čokovi dolini]   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
[Jama ob Škalčni poti]   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
[Meletovo brezno]   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
[Meletovo brezno]   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
[Pokozlana jama]   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
[Povitlana jama]   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
[Radošca]   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
[Radošca]   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
[Usad v Pušči]   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
[Usad v Pušči]   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Andrejčkov brezen v Koševniku   B   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Anžetova jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Anžetova jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Anžkova jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Anžkova jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Balinka   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Batističevo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Batističevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Bezovski dom   A   29. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Bezovski dom   E   29. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Blatovski kevdrc   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Blatovski kevdrc   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Boletovo brezno   B   01. 10. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Bombačev brezen   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Br. pod Lipo na Špičastem griču   B   11. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Branice / Brejnice   B   26. 04. 2020   26. 04. 2020   Miha Prudič 
Brejnice   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezen 1 pri Cvetrežu   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 1 pri Cvetrežu   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 1 pri Voglarjih   B   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 1 pri Zavrhu   B   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 2 pri Cvetrežu   B   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 2 pri Voglarjih   B   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 3 pri Voglarjih   B   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 4 pri Batičih   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 4 pri Batičih   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 5 pri Batičih   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 5 pri Batičih   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 6 pri Voglarjih   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič (2) (3) (4)
Brezen 6 pri Voglarjih   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen na Urhovem svetu   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezen na Urhovem svetu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Breznič   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Breznič   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 na meji oddelku 24-25 RR   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 na meji oddelku 24-25 RR   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 ob Ledeniški poti   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno 1 pod Javorniško cesto   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 pod Javorniško cesto   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 v Gošči   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 v Lanskem vrhu   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno 1 v Lanskem vrhu   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno 1 v oddelku 16/c   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 v oddelku 16/c   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 v oddelku 25/a   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 v oddelku 25/a   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 v oddelku 2-d GGE Škocjan   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 v oddelku 2-d GGE Škocjan   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 Za lužco   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 Za lužco   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 na Lanskem vrhu   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno 2 na Lanskem vrhu   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno 2 na meji oddelku 24-25 RR   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 na meji oddelku 24-25 RR   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 ob Ledeniški poti   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno 2 pod Javorniško cesto   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 pod Javorniško cesto   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 pod Starim vrhom   B   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Brezno 2 pri Kržišču   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 pri Kržišču   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 v Čokovi dolini   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 v oddelku 21/c GGE Ravnik   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 v oddelku 21/c GGE Ravnik   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 v oddelku 25/a   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 v oddelku 25/a   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 v oddelku 2-d GGE Škocjan   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 v oddelku 2-d GGE Škocjan   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 v oddelku 30/b   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 v oddelku 30/b   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 Za lužco   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 Za lužco   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 3 na meji oddelkov 24-25   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 3 na meji oddelkov 24-25   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 3 ob Ledeniški poti   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno 4 ob Ledeniški poti   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno II v oddelku 20a (Ravnik)   B   07. 12. 2019   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Brezno IV/3 (Lanski Vrh)   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno IV/3 (Lanski Vrh)   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno IV/8 (Lanski Vrh)   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno IV/8 (Lanski Vrh)   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno Konec Šiške poti   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno Konec Šiške poti   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno na Breškem klancu   A   29. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Brezno na Breškem klancu   E   29. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Brezno na Brinovem griču 2   A   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno na Brinovem griču 2   E   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno na Brinovem griču 3   A   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno na Brinovem griču 3   E   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno na Brinovem griču 4   A   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Brezno na Brinovem griču 4   E   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Brezno na Drvošcu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno na Ivanjski rebri   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno na Ivanjski rebri   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno na Lačnikovi Požganini   A   20. 10. 2016   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno na Lačnikovi Požganini   E   20. 10. 2016   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno na lužah   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno na lužah   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno na Pevcu   B   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno nad dolinkami   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno nad dolinkami   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno nad Dovci   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno nad Dovci   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno nad Dovci   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno nad Dovci   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno nad Globokim dolom   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno nad Globokim dolom   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno nad Ključi   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno nad Kotliči   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno nad Kotliči   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno nad Vranjo jamo   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno ob Matildini cesti   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno ob Matildini cesti   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno ob Poti pokore v Nadrti   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno ob Pravični poti   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod Francosko cesto   B   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pod Glavo nad Livkom   A   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Brezno pod Glavo nad Livkom   E   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Brezno pod Jarovco 2   A   18. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pod Jarovco 2   E   18. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pod Jarovco 3   A   18. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pod Jarovco 3   E   18. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pod Jazbino   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod Jazbino   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod Jelenškom   B   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Brezno pod Kobilo   A   26. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Brezno pod Kobilo   E   26. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Brezno pod Kolovozom   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod Koreninami   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod Lipo na Špičastem griču   F   27. 01. 2019   08. 04. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod mejo   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod mejo   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod Nadliščkom   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod Nadliščkom   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod Nesrečnim gričem   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod Ogorevkom   A   12. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Brezno pod Ogorevkom   E   12. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Brezno pod potjo na Matajur   A   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Brezno pod potjo na Matajur   E   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Brezno pod skalo   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod skalo   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri Brenti   A   12. 12. 2018   11. 03. 2020   Simon Hiti 
Brezno pri Brenti   E   12. 12. 2018   11. 03. 2020   Simon Hiti 
Brezno pri Ciganski jami 3   A   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Ciganski jami 3   E   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri drogu 222   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri drogu 222   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri Fratarju   A   27. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Fratarju   E   27. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri gozdarskih kočah   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri Grižarju   B   26. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Kališki koliševki   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno pri Kališki koliševki   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno pri Klenem vrhu   A   21. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Klenem vrhu   E   21. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri kolobarjih   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri kolobarjih   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri Kravji jami   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri Kravji jami   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri Malem Globoščaku   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno pri Malem Globoščaku   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno pri Mali Smrečnici   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno pri Mali Smrečnici   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno pri Ržiški poti   A   29. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Ržiški poti   E   29. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Simščevem lazu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri Smrkovci   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri Smrkovci   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri Snezni jami v Nadrti v oddelku 7e   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri udoru na Lisični   A   30. 06. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič (5)
Brezno pri udoru na Lisični   E   30. 06. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri zbiralniku v Nadrti   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno prvega svedrovca   B   01. 10. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Brezno Ravbšic   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno upanja   A   20. 11. 2019   17. 06. 2020   Luka Zalokar 
Brezno upanja   E   20. 11. 2019   17. 06. 2020   Luka Zalokar 
Brezno v Balantovih dolinah   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v Balantovih dolinah   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v Dolinkah   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v Globošaku   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno v Globošaku   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno v Martinskem gozdu    F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v Mihovem talu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v oddelku 16/c RR   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v oddelku 16/c RR   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v oddelku 24/c RR   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v oddelku 24/c RR   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v oddelku 24/c RR   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno v oddelku 24/c RR   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno v oddelku 28/d   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v oddelku 28/d   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v oddelku 7e v Nadrti   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno v Prangerju   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v Prangerju   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v Pustem lazu   A   12. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Brezno v Pustem lazu   E   12. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Brezno v serpentini   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v serpentini   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v Svislih   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v Svislih   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v Zagori   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič (2) (3) (4)
Brezno v Zagori   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno Veliki Češevnik   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič (2) (3) (4)
Brezno Veliki Češevnik   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno vrh doline   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno vrh doline   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno z dvorano v Rupah   A   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Brezno z dvorano v Rupah   E   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Brezno za jazbino   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno za Jelejnkom   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno za Jelejnkom   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno za Klobučarjem   A   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Brezno za Klobučarjem   E   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Brezno za Korenovim hribom   A   28. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Brezno za Korenovim hribom   E   28. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Brezno za Kravjo jamo   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno za Kravjo jamo   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Bruhalnik pod Milčevim gričem   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Bruhalnik pod Milčevim gričem   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Bundrova luknja   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Bundrova luknja   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Carska jama pri Globoščaku   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Carska jama pri Globoščaku   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Čednikova kašča   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Čednikova kašča   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Čepovanska zijalka   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Čepovanska zijalka   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Čukovo brezno   B   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Debelo brezno Cvingar   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Dihalnik v Grdem dolu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Dragarjev pajzelj   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Dragarjev pajzelj   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Dragarjeva razpoka   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Drča pri zasutem ovinku   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Dvojni kotlič pri Malem breznu v oddelku 7e v Nadr   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Dvojno brezence   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Dvojno brezence pod Lučavcem   A   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Dvojno brezence pod Lučavcem   E   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Dvojno brezno pri Škocjanu   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Dvojno brezno pri Škocjanu   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Facijevo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Facijevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Farovška čurka   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Farovška čurka   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Farška jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Farška jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Gabrovška jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Galantijevo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Galantijevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Globočica pri Veliki dolini   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Globočica pri Veliki dolini   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Globoščakovo brezno 1   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Globoščakovo brezno 1   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Gnezdovka   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Gnezdovka   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Golobinka pri Bezuljaku   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Golobinka pri Bezuljaku   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Grahovo brezno   A   18. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Grahovo brezno   E   18. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Gregorjeva kamra   B   26. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Hrenovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Hrenovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Hudičevo brezno   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Hudičevo brezno   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Ičotova globočina   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama 1 na Pologu – Kavkna jama   B   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Jama 1 nad Farjevko   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama 1 nad Farjevko   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama 1 v Mejamah   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 1 v Mejamah   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 2 nad Farjevko   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama 2 nad Farjevko   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama 2 ob stari Trajbarci   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 2 ob stari Trajbarci   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 2 v Mejamah   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 2 v Mejamah   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 2 v oddelku 22   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama 2 v oddelku 22   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama 2 v Starem koniku   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 2 v Starem koniku   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 3 ob stari Trajbarci   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 3 ob stari Trajbarci   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 3 v Mejamah   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 3 v Mejamah   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 3 v oddelku 22   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama 3 v oddelku 22   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama Grota   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama Grota   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama Hrabrega   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama Kloka   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama Kloka   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama na Ilovici   A   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Jama na Ilovici   E   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Jama na Lipovem vrhu   A   18. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama na Lipovem vrhu   E   18. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama na Počivalniku   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama na Počivalniku   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama na Skalovniku   A   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama na Skalovniku   E   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama na Velči ravni   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama na Velči ravni   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama na Velči ravni   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama na Velči ravni   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama nad Ključi   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama nad Kotliči   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama nad Kotliči   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama nad Veselom   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama nad Veselom   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama nad Vranjo jamo   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama ob izviru Tresenca   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama ob izviru Tresenca   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pod cesto   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pod cesto v Rakovem Škocjanu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pod grobom   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama pod grobom   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama pod Javorniško cesto   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pod Javorniško cesto   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pod Starim gradom   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pod Starim gradom   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pod Škanskim gričem   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pod Škanskim gričem   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pri kamniti žabi   A   12. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Jama pri kamniti žabi   E   12. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Jama pri koti 498   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama pri koti 498   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama pri Laški kukavi   A   27. 07. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama pri Laški kukavi   E   27. 07. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama pri Malem Globoščaku   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pri Malem Globoščaku   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pri Podbojevem lazu   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pri Podbojevem lazu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pri poti na Javornik   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama v bezgovem gaju   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama v Bobnarcah   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama v Kosovem klancu   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama v Kosovem klancu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama v oddelku 29/b   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama v oddelku 29/b   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama v Otoškem gozdu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama v Pečini   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama v Pečini   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama z mostom nad Kevdrom   A   28. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Jama z mostom nad Kevdrom   E   28. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Jama z mostom pod Velikim vrhom   A   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Jama z mostom pod Velikim vrhom   E   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Jama z mostom pri Koševniku   A   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama z mostom pri Koševniku   E   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama za Klobučarjem   A   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama za Klobučarjem   E   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama za lovsko kočo v Prangerju   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama za lovsko kočo v Prangerju   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama za Prestranskim hribom   A   20. 05. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama za Prestranskim hribom   E   20. 05. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Javorniška jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jazbina nad Brejnicami   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jerčova golobšna jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jerčova golobšna jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Joškovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Joškovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jurjeva jama   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jurjeva jama   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Kališnica   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Kališnica   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Kapelca pod Špilnikom   A   21. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Kapelca pod Špilnikom   E   21. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Kevdrc na Šujski ravni   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Kevdrc na Vidrenci   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Kevdrc na Vidrenci   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Kevdrc za jazbino   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Klemnovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Klemnovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Klobučarjev kotel   A   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Klobučarjev kotel   E   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Konjsko brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Konjsko brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Konjsko brezno   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Konjsko brezno   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Kopano Brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Kopano Brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Korona   A   28. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Korona   E   28. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Korošcavo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Korošcavo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Kotel na Ilovici   A   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Kotel na Ilovici   E   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Kotel na podih pod Matajurjem   A   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Kotel na podih pod Matajurjem   E   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Kotlic ob Poti pokore pri Belskem v Nadrti   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Kovačev brezen   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Kovačev brezen   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Kravjek   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Križna jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Kurent   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Kurent   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Laškarjev brlog   A   30. 06. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Laškarjev brlog   E   30. 06. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Laškarjevo brezno   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Lepa Brena   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Lepa Brena   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Lepa jama pri Račjem lazu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Lepo življenje   A   20. 11. 2019   17. 06. 2020   Luka Zalokar 
Liljevka   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Liljevka   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Lisičja jama na Lazcih   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Lisičje brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Lisičje brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Lobanjska drenaža   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Lučavc Mali   B   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Lučavc Veliki   B   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Lučkina jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Lučkina jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Luknja pod Škanskim gričem   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Luknja pri udornici   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Lunkova jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Majnikovo brezno   A   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Majnikovo brezno   E   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Majstrovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Majstrovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mala Ičotova globočina   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mala Kavkna jama   A   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Mala Kavkna jama   E   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Mala Volčja jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mala Volčja jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Malnerčkov kozuc   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Malnerčkov kozuc   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Malo brezno nad Kukom   A   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Malo brezno nad Kukom   E   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Malo brezno pri Cvirglovem lazu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Malo brezno v oddelku 7e v Nadrti   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Malo brezno za Kobilnikom   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič (2) (3) (4)
Malo brezno za Kobilnikom   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Malo Papeževo žrelo   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Malo Papeževo žrelo   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Marjanovo brezno na Matajurju   A   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Marjanovo brezno na Matajurju   E   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Markov izvir   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Martincovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Martincovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Martinova skednenca   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Martinova skednenca   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Martinščevo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Martinščevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Matičkovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Matičkovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Medenovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Medenovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Medvedja jama   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Medvedja jama   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Merzidovškovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Merzidovškovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mesojedka   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Metkina jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Metkina jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mihcovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mikletova jama   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Mikletova jama   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Milavčev podmol   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Milavčevo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Milavčevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Milojkina jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Milojkina jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mivči Kevdrc   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mivči Kevdrc   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mohoričev hram   B   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Mojska ledenica   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič (2) (3) (4)
Mojska ledenica   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Morganov kevderc za Goričco   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Motorka   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Motorka   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mrzarjevo brezno   B   26. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Mrzla jama pri Bločicah   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mulcov kevdrc   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Nadreber brezno   A   28. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Nadreber brezno   E   28. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Narti 1   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Narti 2   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Narti 3   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Narti 5   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Narti 5   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Nizki spodmol za Lučavcem   A   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Nizki spodmol za Lučavcem   E   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Nova jama ob Ržiški cesti   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Nova jama ob Ržiški cesti   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Obravčja jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Obravčja jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Obrezovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Obrezovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Obrh Čolniči   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Očesa-Kotliči   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Očesa-Kotliči   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Okence   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Okence   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Otoničarjevo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Otoničarjevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Ovčarjeva jama pri Kozji dolini   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Pajkovka   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Pajkovka   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Papeževa jama 1   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Papeževa jama 1   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Papeževa jama 2   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Papeževa jama 2   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Papeževa jama 3   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Partizanski magacin   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Partizanski magacin   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Pasje brezno   B   26. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Patrikovo brezno   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič (2) (3) (4)
Patrikovo brezno   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Pekel 1 pri Ponikvah   B   20. 05. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pekel 2 pri Ponikvah   A   20. 05. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pekel 2 pri Ponikvah   E   20. 05. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pevcova jama   A   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pevcova jama   E   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pevcovo brezno 3   A   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pevcovo brezno 3   E   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pevcovo brezno 4   A   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pevcovo brezno 4   E   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pevcovo brezno 5   A   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pevcovo brezno 5   E   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pikasta jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Pikasta jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Pikasta jama 2   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Pikasta jama 2   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Podbojevo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Podbojevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Podgozd 3   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Podgozd 3   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Podkališko brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Podkališko brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Podmol nad Pogreščaki   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Podmol nad Pogreščaki   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Podoknica   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Pojena jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Povletovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Povletovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Požiralnik v Cerkveniji   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Požiralnik v Cerkveniji   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Predjamski sistem – Kamin dvojčkov   G   23. 02. 2020   24. 02. 2020   Peter Svete 
Predjamski sistem – Nevetrovna luknja   G   02. 02. 2020   05. 02. 2020   Peter Svete 
Prvomajska jama   B   21. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Puntarjevo brezno 2   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Puntarjevo brezno 2   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Puščin spodmol   A   29. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Puščin spodmol   E   29. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Puževa hiša   A   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Puževa hiša   E   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Razbita jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Razpoka na Šujski ravni   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Razpoka v Škanskem griču   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Repača   A   18. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Repača   E   18. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Repnik   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Repnik   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Revenov brezen   B   26. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Ribčevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Rogačevo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Rogačevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Rogova jama   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Rogova jama   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Romarca 7   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Rutarjeva jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Rutarjeva jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Saturnusova jama   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Saturnusova jama   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Skalčna jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Skaza jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Skaza jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Skoznja jama pri Korentanu   A   20. 05. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Skoznja jama pri Korentanu   E   20. 05. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Skrivališče v Jazbini   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Skrivališče v Unških talih   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Skvarčeva jama   A   18. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Skvarčeva jama   E   18. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Smrekarjevo brezno 1   A   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Smrekarjevo brezno 1   E   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Smrekarjevo brezno 2   A   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Smrekarjevo brezno 2   E   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Snezna jama v Nadrti v oddelku 7e   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Snežna jama nad Svinsko planino   B   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Snežna razpoka severno od Plešivca   A   20. 11. 2019   17. 06. 2020   Luka Zalokar 
Snežna razpoka severno od Plešivca   E   20. 11. 2019   17. 06. 2020   Luka Zalokar 
Snežnica pri plitvicah   A   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Snežnica pri plitvicah   E   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Speljana čurka   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Spodmol 1 pri Šiški poti   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Spodmol 1 pri Šiški poti   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Spodmol 2 pri Šiški poti   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Spodmol 2 pri Šiški poti   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Spodmol na Ilovici   B   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Spodmol v Škanskem griču   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Spodmol v Škrnjaku   B   22. 01. 2019   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Spodnja jama na Dolenjih Lokah   A   24. 02. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Spodnja jama na Dolenjih Lokah   E   24. 02. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Spodnje Puščin kevdrc   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Spodnje Puščin kevdrc   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Spodnje Puščin kevdrc   A   28. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Srnjakov skok   B   07. 12. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Stražišarjeva jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Stražišarjeva jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Strgulca   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Strgulca   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Strmška jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Strmška jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Suho brezno Cvingar   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Svinjska jama pri Dolenji vasi   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Šinova jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Šinova jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Široka jama   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Široka jama   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Škalca   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Škalca   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Škratova jama ob Ržiški poti   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Škratova jama ob Ržiški poti   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Škrinja   A   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Škrinja   E   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Špajna jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Špartanska luknja   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Štirna nad Ivanjsko rebrijo   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Štirna nad Ivanjsko rebrijo   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Šumska jama   A   28. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Šumska jama   E   28. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Šumsko brezno   A   28. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Šumsko brezno   E   28. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Šuštarjev brezen   B   07. 12. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Tkalca jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Tomažičev kevderc   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Tomažičev kevderc   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Tomažinovo brezno v Velikih senožtih   B   26. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Toncovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Toncovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Torničavo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Trantarjevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Trantarjevo brezno   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Trantarjevo brezno   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Trantarjevo brezno   B   26. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Trikotno brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Trikotno brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Trojno brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Trojno brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Turšičeva skednenca   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Turšičeva skednenca   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Udor vlake pod Otoškim vrhom   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Udrta jama pri Prangerju   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Ulenca   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Ulenca   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Ušiva jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Vadnjalovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Vadnjalovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Velika jama Pod stenami   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Velika jama Pod stenami   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Velika jama v Nartih   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Velika Volčja jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Velika Volčja jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Veliko brezno na Brinovem griču   A   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Veliko brezno na Brinovem griču   E   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Veliko brezno pri Cvirglovem lazu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Veliko brezno za Kobilnikom   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič (2) (3) (4)
Veliko brezno za Kobilnikom   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Veliko Papeževo žrelo   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Veliko Papeževo žrelo   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Velikonočna jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Velikonočni spodmol   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Viljamovka   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Visoki spodmol za Lučavcem   A   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Visoki spodmol za Lučavcem   E   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Vodiško brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Vodiško brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Vodna jama nad Očesi   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Vodna jama nad Očesi   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Vodna jama pri Uncu   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Vodna jama pri Uncu   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Volčja čurka   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Volčji rov   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Zagonske štenge   E   23. 04. 2017   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Zagonske štenge   B   30. 06. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Zalokarjevo brezno   A   27. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Zalokarjevo brezno   E   27. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Zasifonski oddušnik   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Zgornja jama na Dolenjih Lokah   A   24. 02. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Zgornja jama na Dolenjih Lokah   E   24. 02. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Zijalka na Matajurju   A   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Zijalka na Matajurju   E   15. 05. 2020   01. 06. 2020   Marko Matičič 
Zrcalna jama   A   21. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Zrcalna jama   E   21. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Zvezda jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Zvezda jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Žarničevo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Žarničevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Žarničevo brezno   A   28. 03. 2020   08. 04. 2020   Marko Matičič 
Železna volja   A   20. 11. 2019   17. 06. 2020   Luka Zalokar 

(1) v sodelovanju z Notranjski regijski park
(2) v sodelovanju z JD "Danilo Remškar" Ajdovščina
(3) v sodelovanju z JD Gregor Žiberna Divača
(4) v sodelovanju z JK Železničar
(5) v sodelovanju z JD Karlovica Dolenja vas
DZRJ Ribnica Brezno nad spalnico   F   19. 02. 2020   26. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno nad spalnico   B   25. 04. 2020   26. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno nad spalnico   C   25. 04. 2020   26. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pod Bršljanovo brado    B   01. 05. 2020   11. 05. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pod Bršljanovo brado (210)   F   16. 03. 2020   11. 05. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pod Grelcem   F   30. 04. 2020   11. 05. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pod Grelcem   B   01. 05. 2020   11. 05. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pod tobakovo hruško   C   16. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pod tobakovo hruško   F   17. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pod tobakovo hruško (048)   B   17. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pri koti 566   F      26. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pri koti 566   B   26. 04. 2020   26. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pri koti 566   C   26. 04. 2020   26. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pri Ravaču (004)   B   22. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pri Ravaču (004)   C   22. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pri Ravaču (004)   F   22. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pri Rodeževi cesti    B   21. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pri Rodeževi cesti    C   22. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pri Rodeževi cesti (050)   F   22. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pri Rodeževi cesti (050)   H   21. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno v Dulih   C   16. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno v Dulih   B   17. 02. 2020   21. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno v Dulih   G   25. 02. 2020   21. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno v Dulih   G   25. 02. 2020   21. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno v Dulih   E   28. 03. 2020   21. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno v Dulih   A   19. 04. 2020   21. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno v Dulih (346)   F   23. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno v Dulih (346)   F   23. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno v Dulih (346)   H   23. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno v Dulih 2   C   16. 02. 2020   21. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno v Dulih 2   F   17. 02. 2020   21. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno v Dulih 2   G   25. 02. 2020   21. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno v Dulih 2   G   25. 02. 2020   21. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno v Dulih 2   A   20. 04. 2020   21. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno v Dulih 2   E   20. 04. 2020   21. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Bunker 1   B   21. 03. 2020   22. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Bunker 1   F   21. 03. 2020   22. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Bunker 1   C   19. 04. 2020   21. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Bunker 2   F   18. 03. 2020   22. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Bunker 2   B   19. 03. 2020   22. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Bunker 2   C   19. 03. 2020   22. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Bunker 2   F   19. 03. 2020   22. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Griška jama   F   11. 03. 2020   22. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Griška jama   B   19. 03. 2020   22. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Griška jama   C   19. 03. 2020   22. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Hladilnik pod Ostrim vrhom   B   27. 04. 2020   27. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Hladilnik pod Ostrim vrhom   C   27. 04. 2020   27. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Hladilnik pod Ostrim vrhom   F   27. 04. 2020   27. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Jama Ebenthal   F   11. 03. 2020   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Jama Ebenthal   B   16. 03. 2020   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Jama Ebenthal   C   16. 03. 2020   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Kačji hrbec - velik   G   28. 03. 2020   21. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Kačji hrbec - velik   E   29. 03. 2020   21. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Kačji hrbec - velik   C   19. 04. 2020   21. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Kačji hrbec - velik   F   19. 04. 2020   21. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Kačji hrbec - velik   H   19. 04. 2020   21. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Kačji hrbec - velik   A   20. 04. 2020   21. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Kačji hrbec - velik   D   20. 04. 2020   21. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Kekčevo brezno   F      26. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Kekčevo brezno   B   25. 04. 2020   26. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Mivčja jama   F      17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Mivčja jama   B   17. 03. 2020   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Mivčja jama   C   17. 03. 2020   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Mrzla jama pod Ostrim vrhom   B   27. 04. 2020   27. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Mrzla jama pod Ostrim vrhom   F   27. 04. 2020   27. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Pikčeva jama   F      17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Pikčeva jama   H   09. 10. 2019   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Pikčeva jama   B   15. 03. 2020   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Pikčeva jama   C   15. 03. 2020   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Požiralnik pri Sv. Marjet   H   09. 10. 2019   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Požiralnik pri Sv. Marjet   B   17. 03. 2020   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Požiralnik pri Sv. Marjeti   C   17. 03. 2020   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Rodeževo brezno 1   B   31. 05. 2020   02. 06. 2020   Anton Della Schiava 
Rodeževo brezno 1 (058)   F   31. 05. 2020   02. 06. 2020   Anton Della Schiava 
Rodeževo brezno 1 (058)   C   01. 06. 2020   02. 06. 2020   Anton Della Schiava 
Rodeževo brezno 2   F   31. 05. 2020   02. 06. 2020   Anton Della Schiava 
Rodeževo brezno 2   C   01. 06. 2020   02. 06. 2020   Anton Della Schiava 
Rodeževo brezno 2 (059)   B   31. 05. 2020   02. 06. 2020   Anton Della Schiava 
Rodeževo brezno 2 (059)   C   02. 06. 2020   02. 06. 2020   Anton Della Schiava 
Smetišče RSNZ   B   27. 04. 2020   27. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Smetišče RSNZ   F   27. 04. 2020   27. 04. 2020   Anton Della Schiava 
Štilarca (018)   F   19. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Štilarca (018)   B   23. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Štilarca (018)   C   23. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Štilarca (018)   H   23. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Tentera   C   23. 03. 2020   23. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Tentera - ponor Tržiščice   C   20. 03. 2020   23. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Tentera – ponor Tržiščice (glavni)   B   23. 03. 2020   23. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Tentera - spodmol   C   23. 03. 2020   23. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Tentera – spodmol   B   23. 03. 2020   23. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Tentera - spodmola   F   23. 03. 2020   23. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Tentera (pri rešetkah)   C   20. 03. 2020   22. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Tentera (pri rešetkah, ponor dela Bistrice)   F   11. 03. 2020   22. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Tentera (pri rešetkah, ponor dela Bistrice)   B   19. 03. 2020   22. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Tentera (solo rešetka, ponor dela Bistrice)   F   21. 03. 2020   22. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Tentera (Vhod 1 - 90o)   F   11. 03. 2020   22. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Tentera (Vhod 2 - 90o)   F   22. 03. 2020   22. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Tentera (Vhod 3a/b - 90o)   F   22. 03. 2020   22. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Tentera (vhodi -90o)   B   22. 03. 2020   22. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Tentera ponor Tržiščice   F   23. 03. 2020   23. 03. 2020   Anton Della Schiava 
DRP Škofja Loka Grogovčev brezen   B   05. 09. 2019   11. 02. 2020   Igor Gotić 
Grogovčev brezen   C   05. 09. 2019   11. 02. 2020   Igor Gotić 
Grogovčev brezen   F   05. 09. 2019   11. 02. 2020   Igor Gotić 
Luknja pod Gajdnikom   B   05. 08. 2019   11. 02. 2020   Igor Gotić 
Luknja pod Gajdnikom   C   05. 09. 2019   11. 02. 2020   Igor Gotić 
Luknja pod Gajdnikom   F   05. 09. 2019   11. 02. 2020   Igor Gotić 
Mali Gabrovi lazi   E   29. 12. 2019   03. 02. 2020   Snežana Sapunkova 
Mali Gabrovi lazi   G   29. 12. 2019   03. 02. 2020   Snežana Sapunkova 
Mali Gabrovi lazi   I   29. 12. 2019   11. 02. 2020   Marko Zakrajšek 
Mali Gabrovi lazi   A   07. 01. 2020   03. 02. 2020   Igor Gotić 
Mali Gabrovški lazi   C   05. 01. 2020   03. 02. 2020   Igor Gotić 
Mali Gabrovški lazi   F   05. 01. 2020   03. 02. 2020   Igor Gotić 
Štinetova jama   C   05. 08. 2019   11. 02. 2020   Igor Gotić 
Štinetova jama   B   05. 09. 2019   11. 02. 2020   Igor Gotić 
Štinetova jama   F   05. 09. 2019   11. 02. 2020   Igor Gotić 
JK Temnica Drufovka   A   24. 03. 2020   05. 04. 2020   Samo Milanič 
Drufovka   C   24. 03. 2020   05. 04. 2020   Samo Milanič 
Drufovka   F   24. 03. 2020   05. 04. 2020   Samo Milanič 
Drufovka   H   24. 03. 2020   05. 04. 2020   Samo Milanič 
Drufovka   E   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Samo Milanič 
Emilova jama   A   26. 03. 2020   30. 03. 2020   Franc Bizjak 
Emilova jama   C   26. 03. 2020   30. 03. 2020   Franc Bizjak 
Emilova jama   E   26. 03. 2020   30. 03. 2020   Franc Bizjak 
Emilova jama   F   26. 03. 2020   30. 03. 2020   Franc Bizjak 
Emilova jama   G   26. 03. 2020   30. 03. 2020   Franc Bizjak 
Emilova Jama   H   26. 03. 2020   30. 03. 2020   Franc Bizjak 
Evino brezno   H   17. 02. 2020   03. 03. 2020   Samo Milanič 
Granatna jama   A   01. 04. 2020   09. 04. 2020   Samo Milanič 
Granatna jama   C   01. 04. 2020   09. 04. 2020   Samo Milanič 
Granatna jama   E   01. 04. 2020   09. 04. 2020   Samo Milanič 
Granatna jama   F   01. 04. 2020   09. 04. 2020   Samo Milanič 
Granatna jama   H   01. 04. 2020   09. 04. 2020   Samo Milanič 
Jakopova jama   A   29. 02. 2020   24. 03. 2020   Samo Milanič 
Jakopova jama   C   29. 02. 2020   24. 03. 2020   Samo Milanič 
Jakopova jama   E   29. 02. 2020   24. 03. 2020   Samo Milanič 
Jakopova jama   F   29. 02. 2020   24. 03. 2020   Samo Milanič 
Jakopova jama   H   29. 02. 2020   24. 03. 2020   Samo Milanič 
Jama v Novicah   A   09. 01. 2020   02. 04. 2020   Samo Milanič 
Jama v Novicah   C   09. 01. 2020   02. 04. 2020   Samo Milanič 
Jama v novicah   F   09. 01. 2020   02. 04. 2020   Samo Milanič 
Jama v Novicah   E   01. 04. 2020   02. 04. 2020   Samo Milanič 
Jama v Novicah   G   01. 04. 2020   02. 04. 2020   Samo Milanič (1)
Jama v Novicah   H   01. 04. 2020   02. 04. 2020   Samo Milanič 
Lorina jama   A   26. 03. 2020   19. 04. 2020   Franc Bizjak 
Lorina jama   C   18. 04. 2020   19. 04. 2020   Franc Bizjak 
Lorina jama   E   18. 04. 2020   19. 04. 2020   Franc Bizjak 
Lorina jama   F   18. 04. 2020   19. 04. 2020   Franc Bizjak 
Lorina jama   G   18. 04. 2020   19. 04. 2020   Franc Bizjak 
Lorina Jama   H   18. 04. 2020   19. 04. 2020   Franc Bizjak 
Pirotova Jama   H   27. 05. 2020   27. 05. 2020   Franc Bizjak 
Verino brezno   A   23. 04. 2020   26. 04. 2020   Franc Bizjak 
Verino brezno   C   23. 04. 2020   26. 04. 2020   Franc Bizjak 
Verino brezno   E   23. 04. 2020   26. 04. 2020   Franc Bizjak 
Verino brezno   F   23. 04. 2020   26. 04. 2020   Franc Bizjak 
Verino brezno   G   23. 04. 2020   26. 04. 2020   Franc Bizjak 
Verino brezno   H   23. 04. 2020   26. 04. 2020   Franc Bizjak 

(1) v sodelovanju z JD Sežana
Šaleški JK "Podlasica" Topolšica Čipsova jama   A   16. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Čipsova jama   C   16. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Čipsova jama   F   16. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Čipsova jama   G   16. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Čipsova jama   H   16. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Čipsova jama   C   26. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Čipsova jama   E   28. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Izvir v Ravnah   A   02. 02. 2020   22. 03. 2020   Lea Pavrič 
Izvir v Ravnah   C   02. 02. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Izvir v Ravnah   C   02. 02. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Izvir v Ravnah   E   02. 02. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Izvir v Ravnah   F   02. 02. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Izvir v Ravnah   G   02. 02. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Izvir v Ravnah   H   02. 02. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Jama dveh majzlov   C   24. 02. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Jama dveh majzlov   C   24. 02. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Jama dveh majzlov   B   06. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Jama dveh majzlov   B   06. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Jama dveh majzlov   E   06. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Jama dveh majzlov   F   06. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Jama dveh majzlov   G   06. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Jama dveh majzlov   H   06. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Jama na cesti   B   07. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Jama na cesti   H   07. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Jugova žabnica   A   13. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Jugova žabnica   F   13. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Jugova žabnica   G   13. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Jugova žabnica   H   13. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Jugova žabnica   C   19. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Jugova žabnica   C   19. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Jugova žabnica   E   19. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Jugova žabnica   B   26. 05. 2020   28. 05. 2020   Alenka Jelen 
Klobasnica   A   20. 03. 2020   05. 04. 2020   Maks Petrič 
Klobasnica   F   20. 03. 2020   05. 04. 2020   Maks Petrič 
Klobasnica   G   20. 03. 2020   05. 04. 2020   Maks Petrič 
Klobasnica   H   20. 03. 2020   05. 04. 2020   Maks Petrič 
Klobasnica   C   27. 03. 2020   05. 04. 2020   Maks Petrič 
Klobasnica   C   27. 03. 2020   05. 04. 2020   Maks Petrič 
Klobasnica   E   27. 03. 2020   05. 04. 2020   Maks Petrič 
Kortnikova jama   C   04. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Kortnikova jama   C   04. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Kortnikova jama   B   07. 03. 2020   22. 03. 2020   Lea Pavrič 
Kortnikova jama   B   07. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Kortnikova jama   F   07. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Kortnikova jama   H   07. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Lokoviški prepih   C   07. 02. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Lokoviški prepih   C   07. 02. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Lokoviški prepih   A   21. 02. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Lokoviški prepih   F   21. 02. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Lokoviški prepih   G   21. 02. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Lokoviški prepih   H   21. 02. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Lokoviški prepih   E   27. 02. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Mijama   C   14. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Mijama   C   14. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Mijama   A   15. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Mijama   F   15. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Mijama   G   15. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Mijama   H   15. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Mijama   E   18. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Okno na Krvavici   A   26. 04. 2020   04. 05. 2020   Alenka Jelen 
Okno na Krvavici   C   26. 04. 2020   04. 05. 2020   Alenka Jelen 
Okno na Krvavici   C   26. 04. 2020   04. 05. 2020   Alenka Jelen 
Okno na Krvavici   E   26. 04. 2020   04. 05. 2020   Alenka Jelen 
Okno na Krvavici   F   26. 04. 2020   04. 05. 2020   Alenka Jelen 
Okno na Krvavici   G   26. 04. 2020   04. 05. 2020   Alenka Jelen 
Okno na Krvavici   H   26. 04. 2020   04. 05. 2020   Alenka Jelen 
Podvratnikova jama   C   04. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Podvratnikova jama   C   04. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Podvratnikova jama   B   13. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Razpoka pod Predkovico   A   22. 03. 2020   05. 04. 2020   Maks Petrič 
Razpoka pod Predkovico   G   22. 03. 2020   05. 04. 2020   Maks Petrič 
Razpoka pod Predkovico   H   22. 03. 2020   05. 04. 2020   Maks Petrič 
Razpoka pod Predkovico   C   27. 03. 2020   05. 04. 2020   Maks Petrič 
Razpoka pod Predkovico   C   27. 03. 2020   05. 04. 2020   Maks Petrič 
Razpoka pod Predkovico   E   27. 03. 2020   05. 04. 2020   Maks Petrič 
Razpoka pod Prekovico   F   22. 03. 2020   05. 04. 2020   Maks Petrič 
Skozenjc pod noricami   A   17. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Skozenjc pod noricami   F   17. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Skozenjc pod noricami   G   17. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Skozenjc pod noricami   H   17. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Skozenjc pod noricami   C   19. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Skozenjc pod noricami   C   19. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Skozenjc pod noricami   E   19. 03. 2020   22. 03. 2020   Maks Petrič 
Šentjurska jama pod Krvavico   A   26. 04. 2020   04. 05. 2020   Alenka Jelen 
Šentjurska jama pod Krvavico   B   26. 04. 2020   04. 05. 2020   Alenka Jelen 
Šentjurska jama pod Krvavico   C   26. 04. 2020   04. 05. 2020   Alenka Jelen 
Šentjurska jama pod Krvavico   C   26. 04. 2020   04. 05. 2020   Alenka Jelen 
Šentjurska jama pod Krvavico   E   26. 04. 2020   04. 05. 2020   Alenka Jelen 
Šentjurska jama pod Krvavico   F   26. 04. 2020   04. 05. 2020   Alenka Jelen 
Šentjurska jama pod Krvavico   G   26. 04. 2020   04. 05. 2020   Alenka Jelen 
Šentjurska jama pod Krvavico   H   26. 04. 2020   04. 05. 2020   Alenka Jelen 
Teo-Kai zijalka   A   28. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Teo-Kai zijalka   C   28. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Teo-Kai zijalka   C   28. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Teo-Kai zijalka   E   28. 05. 2020   28. 05. 2020   Tilen Podkrižnik 
Teo-Kai zijalka   F   28. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Teo-Kai zijalka   G   28. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Teo-Kai zijalka   H   28. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Žlička   A   09. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Žlička   F   09. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Žlička   G   09. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Žlička   H   09. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Žlička   C   11. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Žlička   C   11. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Žlička   E   11. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
Žlička   B   26. 05. 2020   28. 05. 2020   Maks Petrič 
CGEB Brezence južno od Obrova   A   14. 01. 2020   22. 01. 2020   Umberto Mikolic 
Brezence južno od Obrova   C   14. 01. 2020   22. 01. 2020   Umberto Mikolic 
Brezence južno od Obrova   E   14. 01. 2020   22. 01. 2020   Umberto Mikolic 
Jama 1 v Mucni dolini   A   12. 03. 2020   16. 03. 2020   Umberto Mikolic 
Jama 1 v Mucni dolini   C   12. 03. 2020   16. 03. 2020   Umberto Mikolic 
Jama 1 v Mucni dolini   E   12. 03. 2020   16. 03. 2020   Umberto Mikolic 
Jama 2 v Mucni dolini   A   16. 03. 2020   20. 04. 2020   Umberto Mikolic 
Jama 2 v Mucni dolini   C   16. 03. 2020   20. 04. 2020   Umberto Mikolic 
Jama 2 v Mucni dolini   E   16. 03. 2020   20. 04. 2020   Umberto Mikolic 
Jama južno od Obrova   A   14. 01. 2020   22. 01. 2020   Umberto Mikolic 
Jama južno od Obrova   C   14. 01. 2020   22. 01. 2020   Umberto Mikolic 
Jama južno od Obrova   E   14. 01. 2020   22. 01. 2020   Umberto Mikolic 
Slepič   B   23. 01. 2020   23. 01. 2020   Umberto Mikolic 
Slepič grota   E   23. 01. 2020   23. 01. 2020   Umberto Mikolic 
Česka speleologicka společnost 25-117   D   14. 01. 2006   08. 01. 2018   Michal Hejna 
Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje Globjek pri Lampretu   B   31. 01. 2020   31. 01. 2020   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   B   03. 02. 2020   31. 01. 2020   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   B   23. 02. 2020   23. 02. 2020   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   B   26. 02. 2020   26. 03. 2020   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   B   29. 02. 2020   05. 03. 2020   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   B   29. 03. 2020   10. 04. 2020   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   B   18. 04. 2020   18. 04. 2020   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   B   13. 05. 2020   14. 05. 2020   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   B   14. 06. 2020   15. 06. 2020   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   E   14. 06. 2020   15. 06. 2020   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   G   14. 06. 2020   15. 06. 2020   Milan Podpečan 
Mostnica   B   22. 03. 2020   26. 03. 2020   Milan Podpečan 
Mostnica   E   22. 03. 2020   26. 03. 2020   Milan Podpečan 
Mostnica   F   22. 03. 2020   26. 03. 2020   Milan Podpečan 
Mostnica   G   22. 03. 2020   26. 03. 2020   Milan Podpečan 
Mostnica   G   22. 03. 2020   21. 05. 2020   Milan Podpečan 
Štravsova luknja   B   05. 02. 2020   23. 02. 2020   Milan Podpečan 
Štravsova luknja   F   23. 02. 2020   23. 02. 2020   Milan Podpečan 
Zavod RS za varstvo narave Božakovska jama   D      30. 03. 2020    
Vidovec   D      30. 03. 2020    
JK Železničar Ajbeljska jama   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Ajbeljska jama   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Bajčeva jama   A   06. 07. 2020   06. 07. 2020   Anja Hajna 
Bajčeva jama   E   06. 07. 2020   06. 07. 2020   Anja Hajna 
Bajčeva jama   F   06. 07. 2020   06. 07. 2020   Anja Hajna 
Barka   B   05. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada (2)
Barka   C   05. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada 
Bela griža 1   B   13. 04. 2020   19. 04. 2020   Miha Čekada (3)
Bela griža 1   C   13. 04. 2020   19. 04. 2020   Miha Čekada 
Bela griža 2   B   13. 04. 2020   19. 04. 2020   Miha Čekada (3)
Bela griža 2   C   13. 04. 2020   19. 04. 2020   Miha Čekada 
Beli brezen 1   B   24. 04. 2020   24. 04. 2020   Miha Čekada (3) (4)
Beli brezen 1   C   24. 04. 2020   24. 04. 2020   Miha Čekada 
Beli brezen 2   B   24. 04. 2020   24. 04. 2020   Miha Čekada (3) (4)
Beli brezen 2   C   24. 04. 2020   24. 04. 2020   Miha Čekada 
Bestažovca   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Bestažovca   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Bezen pod Mrzovcem   B   01. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (3)
Bezen pod Mrzovcem   C   01. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Blatno brezno pri Koritih   B   20. 01. 2020   20. 01. 2020   Janez Stražišar 
Blatno brezno pri Koritih   C   20. 01. 2020   20. 01. 2020   Janez Stražišar 
Blatno brezno pri Koritih   F   20. 01. 2020   20. 01. 2020   Janez Stražišar 
Bojanovo brezno pri Predjami   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Bošnarjev brezen   B   13. 04. 2020   21. 04. 2020   Miha Čekada (4)
Bošnarjev brezen   C   13. 04. 2020   21. 04. 2020   Miha Čekada 
Brezen 2 pri Cvetrežu   C   01. 05. 2020   01. 05. 2020   Miha Čekada 
Brezen v Oglenicah   B   01. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada (5)
Brezen v Oglenicah   C   01. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Brezno na Snežniških podih   B   05. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada (2)
Brezno na Snežniških podih   C   05. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada 
Brezno nad Dol ledenico   B   13. 04. 2020   19. 04. 2020   Miha Čekada (3)
Brezno nad Dol ledenico   C   13. 04. 2020   19. 04. 2020   Miha Čekada 
Brezno nad Gamsovim peklom   B   05. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada 
Brezno nad Gamsovim peklom   C   05. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada 
Brezno nad Kotliči   B   28. 06. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada (4)
Brezno nad Kotliči   C   28. 06. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Brezno nad Smrečjem   B   13. 04. 2020   19. 04. 2020   Miha Čekada (3)
Brezno nad Smrečjem   C   13. 04. 2020   19. 04. 2020   Miha Čekada 
Brezno ob obdrgnjenem brestu   A   08. 06. 2020   08. 06. 2020   Petra Pavšič 
Brezno ob obdrgnjenem brestu   E   08. 06. 2020   08. 06. 2020   Petra Pavšič 
Brezno ob obdrgnjenem brestu   F   08. 06. 2020   08. 06. 2020   Petra Pavšič 
Brezno ob Rajhenavskem pragozdu   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Brezno pod Bršljanovo brado   B   19. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Brezno pod Bršljanovo brado   C   19. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Brezno pod Grelcem   B   19. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Brezno pod Grelcem   C   19. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Brezno pod Vojaško cesto 2   B   05. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada (2)
Brezno pod Vojaško cesto 2   C   05. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada 
Brezno pravilne odločitve   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Brezno pravilne odločitve   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Brezno pred Kozjo steno   B   13. 04. 2020   19. 04. 2020   Miha Čekada (3)
Brezno pred Kozjo steno   C   13. 04. 2020   19. 04. 2020   Miha Čekada 
Brezno pri Britofu   B   28. 06. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada (4)
Brezno pri Britofu   C   28. 06. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Brezno pri Krnici   B   01. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (3)
Brezno pri Krnici   C   01. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Brezno pri strašnem vikendu   A   27. 04. 2020   27. 04. 2020   Janez Stražišar 
Brezno pri strašnem vikendu   C   27. 04. 2020   27. 04. 2020   Janez Stražišar 
Brezno pri strašnem vikendu   E   27. 04. 2020   27. 04. 2020   Janez Stražišar 
Brezno pri strašnem vikendu   F   27. 04. 2020   27. 04. 2020   Janez Stražišar 
Brezno pri Veliki jami za Lenarčico   C   01. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Brezno pri Veliki jami za Lenaršico   B   01. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada (5)
Brezno Tuba   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Brezno Tuba   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Brezno v pragozdu Strmec   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (6) (1) (7)
Brezno v pragozdu Strmec   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Brezno vrh Zatrepa   B   05. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada (2)
Brezno vrh Zatrepa   C   05. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada 
Brgevka   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Brgevka   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Črna jama   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Črna jama   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Dobra Nada   B   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Miha Čekada (3)
Dobra Nada   C   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Miha Čekada 
Dol ledenica   B   13. 04. 2020   19. 04. 2020   Miha Čekada (3)
Dol ledenica   C   13. 04. 2020   19. 04. 2020   Miha Čekada 
Dragova jama v Babnih lazah   C   01. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Drnovca   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Drnovca   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Dvojno brezno pri Cink križu   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Dvojno brezno pri Lokovcu   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Dvojno brezno pri Lokovcu   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Dvojno brezno v Foju   B   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Miha Čekada (3)
Dvojno brezno v Foju   C   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Miha Čekada 
Gamsov pekel   B   05. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada (2)
Gamsov pekel   C   05. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada 
Gašperčeva jama   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Globoko brezno na Cinku   B   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada (6)
Globoko brezno na Cinku   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Golobja jama   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Golobja jama   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Golobnica   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Golobnica   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Grozilda   B   05. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada (2)
Grozilda   C   05. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada 
Hubljeva kuhna   B   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Miha Čekada (3)
Hubljeva kuhna   C   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Miha Čekada 
Jačka 1   B   01. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada (5)
Jačka 1   C   01. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jačka 2   B   01. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada (5)
Jačka 2   C   01. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jačka 3   B   01. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada (5)
Jačka 3   C   01. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Ja-Ma   A   24. 03. 2020   24. 03. 2020   Janez Stražišar 
Ja-Ma   C   24. 03. 2020   24. 03. 2020   Janez Stražišar 
Ja-Ma   E   24. 03. 2020   24. 03. 2020   Janez Stražišar 
Ja-Ma   F   24. 03. 2020   24. 03. 2020   Janez Stražišar 
Jama 1 v Kotlu   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Jama 1 v Kotlu   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Ja-Ma 2   A   29. 03. 2020   29. 03. 2020   Janez Stražišar 
Ja-Ma 2   C   29. 03. 2020   29. 03. 2020   Janez Stražišar 
Ja-Ma 2   E   29. 03. 2020   29. 03. 2020   Janez Stražišar 
Ja-Ma 2   F   29. 03. 2020   29. 03. 2020   Janez Stražišar 
Jama 2 v Kotlu   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Jama 2 v Kotlu   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Ja-Ma 3   A   29. 03. 2020   29. 03. 2020   Janez Stražišar 
Ja-Ma 3   C   29. 03. 2020   29. 03. 2020   Janez Stražišar 
Ja-Ma 3   E   29. 03. 2020   29. 03. 2020   Janez Stražišar 
Ja-Ma 3   F   29. 03. 2020   29. 03. 2020   Janez Stražišar 
Jama 3 pri Lohkah   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama 3 pri Lohkah   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama 3 v Kotlu   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Jama 3 v Kotlu   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Jama 4 v Kotlu   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Jama 4 v kotlu   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Jama Blaževica   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Jama JDLGV   C   01. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama na vzhodnem pobočju Roga   B   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada (6)
Jama na vzhodnem pobočju Roga   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Jama na Zabačnem hribu   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama nad Kotliči   B   28. 06. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada (4)
Jama nad Kotliči   C   28. 06. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama Ogenca   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Jama pod Krenom   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama pod križem   A   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Janez Stražišar 
Jama pod križem   C   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Janez Stražišar 
Jama pod križem   E   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Janez Stražišar 
Jama pod križem   F   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Janez Stražišar 
Jama pod Macesnovo gorico   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama pod Sabotinarjem   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama pod Sabotinarjem   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama pod Štalami   B   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada (6)
Jama pod Štalami   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Jama pod Vindrovim vrhom   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama pod Vindrovim vrhom   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama pri gnezdu   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama pri gnezdu   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama pri križu ob cesti na Rigelj   B   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada (6)
Jama pri križu ob cesti na Rigelj   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Jama pri Rdeči luži   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Jama pri Sv. Treh Kraljih   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama pri Sv. Treh Kraljih   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama pri zaviti kladi   B   02. 04. 2020   02. 04. 2020   Aleš Lajovic 
Jama pri železniškem useku   B   02. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada 
Jama pri Železniškem useku   F   02. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada 
Jama pri železniškem useku   C   05. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada 
Jama treh bratov pri Kočevju   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Jama v Devinščinah   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama v Devinščinah   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama v Globinah   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama v Globinah   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama v Kotlu   B   28. 06. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada (4)
Jama v Kotlu   C   28. 06. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama v Mašlju   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Jama v Rugarskih klancih   B   28. 06. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada (4)
Jama v Rugarskih klancih   C   28. 06. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jama v Sodolih   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Jama v Taborski steni   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (6) (1)
Jama v Taborski steni   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Jama za Veliko gričo   C      17. 02. 2020   Janez Stražišar 
Jama za Veliko gričo   A   17. 02. 2020   17. 02. 2020   Janez Stražišar 
Jama za Veliko gričo   E   17. 02. 2020   17. 02. 2020   Janez Stražišar 
Jama za Veliko gričo   F   17. 02. 2020   17. 02. 2020   Janez Stražišar 
Jama zahodno od Škrilj   A   10. 06. 2020   10. 06. 2020   Anja Kos (1)
Jama zahodno od Škrilj   C   10. 06. 2020   10. 06. 2020   Anja Kos (1)
Jama zahodno od Škrilj   E   10. 06. 2020   10. 06. 2020   Anja Kos (1)
Jama zahodno od Škrilj   F   10. 06. 2020   10. 06. 2020   Anja Kos (1)
Jama zahodno od Škrilj   H   10. 06. 2020   10. 06. 2020   Anja Kos (1)
Jamščica   A   04. 06. 2020   11. 06. 2020   Janez Stražišar 
Jamščica   C   04. 06. 2020   11. 06. 2020   Janez Stražišar 
Jamščica   E   04. 06. 2020   11. 06. 2020   Anja Kos 
Jamščica   F   04. 06. 2020   11. 06. 2020   Janez Stražišar 
Jelovička jama   B   24. 06. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada (8)
Jelovička jama   C   24. 06. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jeriševa jama   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jeriševa jama   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Jezernica   B   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada (6)
Jezernica   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Kališnica   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Kališnica   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Kapniška jama v Drvodelniku   B   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada (6)
Kapniška jama v Drvodelniku   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Kaporalova jama   B   01. 05. 2020   01. 05. 2020   Miha Čekada 
Kaporalova jama   C   01. 05. 2020   01. 05. 2020   Miha Čekada 
Katjina jama   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Kloštre   C   13. 04. 2020   19. 04. 2020   Miha Čekada (4)
Komac brezno   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Komac brezno   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Komelov brezen   B   13. 04. 2020   21. 04. 2020   Miha Čekada (4)
Komelov brezen   C   13. 04. 2020   21. 04. 2020   Miha Čekada 
Komenska globonica   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Komenska globonica   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Koprivniško brezno   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Koprivniško brezno   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Kosmačeva jama   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Kosmačeva jama   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Kotnička jama   B   24. 06. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada (8)
Kotnička jama   C   24. 06. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Krastačevka   A   07. 05. 2020   08. 05. 2020   Janez Stražišar 
Krastačevka   C   07. 05. 2020   08. 05. 2020   Janez Stražišar 
Krastačevka   E   07. 05. 2020   08. 05. 2020   Janez Stražišar 
Krastačevka   F   07. 05. 2020   08. 05. 2020   Janez Stražišar 
Kunje brezno   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Kunje brezno   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Laniško brezno 2   C   01. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Lauf   B   01. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (3)
Lauf   C   01. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Ledena jama   B   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada (6)
Ledena jama   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Ledena jama 1 pri Jenčerijskem hribu   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Ledena jama 1 pri Jenčerijskem hribu   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Ledena jama v Fridrihštajnskem gozdu   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (6) (1)
Ledena jama v Fridrihštajnskem gozdu   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Ledenica pod Hrušico   B   01. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada (5)
Ledenica pod Hrušico   C   01. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Ledenica pod Medvedjim vrhom   B   13. 04. 2020   19. 04. 2020   Miha Čekada (3)
Ledenica pod Medvedjim vrhom   C   13. 04. 2020   19. 04. 2020   Miha Čekada 
Ledenica pri Dolu   B   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Miha Čekada (3)
Ledenica pri Dolu   C   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Miha Čekada 
Ledenica v Kozji steni   B   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Miha Čekada (3)
Ledenica v Kozji steni   C   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Miha Čekada 
Ledenik pod Črnim robom   B   13. 04. 2020   21. 04. 2020   Miha Čekada (3) (4)
Ledenik pod Črnim robom   C   13. 04. 2020   21. 04. 2020   Miha Čekada 
Lenčkova jama   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Lenčkova jama   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Lijak pod Grintovcem   B   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada (6)
Lijak pod Grintovcem   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Logaška jama   C   01. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Mačje brezno   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Mačje brezno   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Mala ledena jama v Paradani   C   13. 04. 2020   19. 04. 2020   Miha Čekada 
Mala Savica   D      15. 06. 2020   Miha Staut 
Mala Savica   E      15. 06. 2020   Miha Staut 
Mala Savica   D   04. 02. 2020   15. 06. 2020   Miha Staut 
Mala Savica   B   12. 06. 2020   15. 06. 2020   Miha Staut 
Mala Savica   C   12. 06. 2020   15. 06. 2020   Miha Staut 
Mala Stankova jama   B   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada (6)
Mala Stankova jama   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Marnena jama   B   24. 04. 2020   25. 04. 2020   Miha Čekada (4)
Marnena jama   C   24. 04. 2020   25. 04. 2020   Miha Čekada 
Matjaževe kamre   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Matjaževe kamre   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Medvedova jama   B   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Miha Čekada (3)
Medvedova jama   C   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Miha Čekada 
Melinca jama   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Melinca jama   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Mirkovo brezno 1   B   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada (6)
Mirkovo brezno 1   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Mivkina jama   A   15. 06. 2020   03. 07. 2020   Aleš Grlj 
Mivkina jama   C   15. 06. 2020   03. 07. 2020   Aleš Grlj 
Mivkina jama   E   15. 06. 2020   03. 07. 2020   Aleš Grlj 
Mivkina jama   F   15. 06. 2020   03. 07. 2020   Aleš Grlj 
Mivškovo brezno pri Kalcah   B   14. 01. 2020   15. 01. 2020   Janez Stražišar 
Mivškovo brezno pri Kalcah   C   14. 01. 2020   15. 01. 2020   Janez Stražišar 
Močilova jama   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Močilova jama   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Mojčino brezno   B   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Miha Čekada (3)
Mojčino brezno   C   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Miha Čekada 
Mrzovec 1   B   01. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (3)
Mrzovec 1   C   01. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Nova jama   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Nova jama   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Novo brezno ob meji   A   22. 01. 2020   22. 01. 2020   Janez Stražišar 
Novo brezno ob meji   C   22. 01. 2020   22. 01. 2020   Janez Stražišar 
Novo brezno ob meji   E   22. 01. 2020   22. 01. 2020   Janez Stražišar 
Novo brezno ob meji   F   15. 06. 2020   15. 06. 2020   Janez Stražišar 
Novokrajska jama   B   24. 04. 2020   25. 04. 2020   Miha Čekada (4)
Novokrajska jama   C   24. 04. 2020   25. 04. 2020   Miha Čekada 
Osapska jama   C   01. 05. 2020   01. 05. 2020   Miha Čekada 
Ozkopasa jama   A   10. 06. 2020   10. 06. 2020   Anja Kos 
Ozkopasa jama   C   10. 06. 2020   10. 06. 2020   Anja Kos 
Ozkopasa jama   E   10. 06. 2020   10. 06. 2020   Anja Kos 
Ozkopasa jama   F   10. 06. 2020   10. 06. 2020   Anja Kos 
Pasje brezno   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Pečina na Zabačnem hribu   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Pečina pri jamah   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Pečina pri jamah   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Pivčanova jama   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Pivčanova jama   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Planinska jama   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Planinska jama   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Podjunška jama   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Podjunška jama   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Polhova jama   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Polhova jama   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Polična jama   B   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada (6)
Polična jama   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Polično okno   B   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada (6)
Polično okno   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Poljanski brezen   B   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Miha Čekada (3)
Poljanski brezen   C   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Miha Čekada 
Prepad pri Grdi jami   B   24. 04. 2020   25. 04. 2020   Miha Čekada (4)
Pršlanova jama   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Pršlanova jama   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Rajhenavka   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Rajhenavska udornica   B   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada (6)
Rajhenavska udornica   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Ravnica   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Ravnica   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Revenov brezen   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Revenov brezen   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Ris 3   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Ručigajev izvir   B   10. 04. 2020   10. 04. 2020   Miha Čekada 
Ručigajev izvir   C   10. 04. 2020   10. 04. 2020   Miha Čekada 
Ručigajev izvir   F   10. 04. 2020   10. 04. 2020   Miha Čekada 
Skozno jama   B   13. 04. 2020   19. 04. 2020   Miha Čekada (3)
Skozno jama   C   13. 04. 2020   19. 04. 2020   Miha Čekada 
Smetišče RSNZ   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Smetišče RSNZ   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Snežnica   C      17. 02. 2020   Janez Stražišar 
Snežnica   A   17. 02. 2020   17. 02. 2020   Janez Stražišar 
Snežnica   E   17. 02. 2020   17. 02. 2020   Janez Stražišar 
Snežnica   F   17. 02. 2020   17. 02. 2020   Janez Stražišar 
Spodmol na Snežniških podih   B   05. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada (2)
Spodmol na Snežniških podih   C   05. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada 
Spodmol pod Macesnovo gorico   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Spodnja jama v Divjih babah   B   28. 06. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada (4)
Spodnja jama v Divjih babah   C   28. 06. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Stalagmitika   A   11. 05. 2020   11. 05. 2020   Janez Stražišar 
Stalagmitika   C   11. 05. 2020   11. 05. 2020   Janez Stražišar 
Stalagmitika   E   11. 05. 2020   11. 05. 2020   Janez Stražišar 
Stalagmitika   F   11. 05. 2020   11. 05. 2020   Janez Stražišar 
Stodvajseta jama   A   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Janez Stražišar 
Stodvajseta jama   C   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Janez Stražišar 
Stodvajseta jama   E   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Janez Stražišar 
Stodvajseta jama   F   05. 04. 2020   05. 04. 2020   Janez Stražišar 
Suho brezno pri Mali Lazni   B   13. 04. 2020   21. 04. 2020   Miha Čekada (3) (4)
Suho brezno pri Mali Lazni   C   13. 04. 2020   21. 04. 2020   Miha Čekada 
Šemonovo brezno   B   01. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada (5)
Šemonovo brezno   C   01. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Šišenska jama   B      05. 04. 2020   Aleš Lajovic 
Temniška kaverna   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Temniška kaverna   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Tomačeviška globonica   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Tomačeviška globonica   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Tomažinov brezen   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Tschinkelova jama   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Turkova jama   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Turkova jama   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Udor pri Kraguljevem vrhu   B   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada (6)
Udor pri Kraguljevem vrhu   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Udorno brezno pri Roški žagi   B   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada (6)
Udorno brezno pri Roški žagi   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Ukovnik   B   01. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada (5)
Ukovnik   C   01. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Vančeva jama   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1) (7)
Vančeva jama   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Velika Cinkova prepadna   B   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada (6)
Velika Cinkova prepadna   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Velika jama za Tjuro   B   05. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada (2)
Velika jama za Tjuro   C   05. 05. 2020   10. 05. 2020   Miha Čekada 
Velika Karlovica   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Velika Karlovica   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Velika konta   B   16. 05. 2020   16. 05. 2020   Anja Kos 
Velika konta   E   16. 05. 2020   16. 05. 2020   Anja Kos 
Velika Konta   F   16. 05. 2020   16. 05. 2020   Anja Kos 
Veliki Mižuk   B   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada (6)
Veliki Mižuk   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Vilenica   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Vilenica   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Vodna jama   B   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada (6)
Vodna jama   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Vodna jama nad Očesi   B   28. 06. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada (4)
Vodna jama nad Očesi   C   28. 06. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Vodna jama pri Cvišlerjih   B   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada (6)
Vodna jama pri Cvišlerjih   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Za robom   B   13. 04. 2020   19. 04. 2020   Miha Čekada (3)
Za robom   C   13. 04. 2020   19. 04. 2020   Miha Čekada 
Zadimljeno brezno   C   28. 06. 2020   29. 06. 2020   Miha Čekada 
Zakorita 3   B   14. 01. 2020   15. 01. 2020   Janez Stražišar 
Zakorita 3   C   14. 01. 2020   15. 01. 2020   Janez Stražišar 
Zalazarca   B   13. 04. 2020   21. 04. 2020   Miha Čekada (3) (4)
Zalazarca   C   13. 04. 2020   21. 04. 2020   Miha Čekada 
Zalesnika   B   01. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (3)
Zalesnika   C   01. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Zetova jama   B   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Zetova jama   C   05. 07. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 
Zgornja jama v Divjih babah   B   28. 06. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada (4)
Zgornja jama v Divjih babah   C   28. 06. 2020   05. 07. 2020   Miha Čekada 

(1) v sodelovanju z DZRJ Ribnica
(2) v sodelovanju z JD Rakek
(3) v sodelovanju z JD "Danilo Remškar" Ajdovščina
(4) v sodelovanju z Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
(5) v sodelovanju z JD Logatec
(6) v sodelovanju z JK Novo mesto
(7) v sodelovanju z JK Krka
(8) v sodelovanju z JD Carnium Kranj