Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Prejeto gradivo

Zgodovina prejetega gradiva:

Prejeto gradivo za leto 2019 (drugo polletje) - glej spodaj
Prejeto gradivo za leto 2019 (prvo polletje)
Prejeto gradivo za leto 2018
Prejeto gradivo za leto 2017
Prejeto gradivo za leto 2016
Prejeto gradivo za leto 2015
Prejeto gradivo za leto 2014
Prejeto gradivo za leto 2013
Prejeto gradivo za leto 2012
Prejeto gradivo za leto 2011
Prejeto gradivo za leto 2010
Prejeto gradivo za leto 2009
Prejeto gradivo za leto 2008
Prejeto gradivo za leto 2007
Prejeto gradivo za leto 2006
Prejeto gradivo za leto 2005
Prejeto gradivo za leto 2004
Prejeto gradivo za leto 2003
Prejeto gradivo za leto 2002
Prejeto gradivo za leto 2001
Prejeto gradivo za leto 2000

 

Prejeto gradivo 2019 (drugo polletje)

 

Na ogled je seznam vsega gradiva, ki ga je prejel Kataster v tekočem katastrskem letu/polletju. Na internetu ga objavljamo zato, da lahko kadarkoli pogledate, koliko in katere zapisnike je Kataster že prejel od vašega društva in katerih še ni. Hkrati pa imate tudi vpogled v dokumentacijsko aktivnost drugih društev.
Vpisno knjigo redno dopolnjujemo s prispelimi zapisniki, praviloma enkrat na mesec. Če najdete v knjigi kakšno napako ali če vaših zapisnikov še po nekaj mesecih ni na seznamu, nam to čimprej sporočite.

 

Zadnji vnos: 24. 1. 2020.

 

Društvo jama (št. jame) / tip zapisnika / datum zapisnika / datum oddaje / zapisnikar
JD "Danilo Remškar" Ajdovščina Beli brezen 1   B   04. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Beli brezen 1   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Beli brezen 2   B   04. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Beli brezen 2   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Bevško brezno   B   04. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Bevško brezno   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezen 3 pri Ravnici   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezen 3 pri Ravnici   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezen 3 pri Ravnici   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezen 3 pri Ravnici   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno ob Poti pokore v Nadrti   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno ob Poti pokore v Nadrti   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno ob Poti pokore v Nadrti   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno ob Poti pokore v Nadrti   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno pri Snežni jami v Nadrti v oddelku 7/e   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno pri Snežni jami v Nadrti v oddelku 7/e   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno pri Snežni jami v Nadrti v oddelku 7/e   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno pri Snežni jami v Nadrti v oddelku 7/e   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Jama pri Bagatovi hiši   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Jama pri Bagatovi hiši   C   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Jama pri Bagatovi hiši   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Jama pri Bagatovi hiši   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Kotlič ob Poti pokore pri Belskem v Nadrti   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Kotlič ob Poti pokore pri Belskem v Nadrti   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Kotlič ob Poti pokore pri Belskem v Nadrti   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Kotlič ob Poti pokore pri Belskem v Nadrti   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Malo brezno v oddelku 7/e v Nadrti   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Malo brezno v oddelku 7/e v Nadrti   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Malo brezno v oddelku 7/e v Nadrti   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Malo brezno v oddelku 7/e v Nadrti   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Ruštov brezen   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Ruštov brezen   C   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Ruštov brezen   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Snežna jama v Nadrti v oddelku 7/e   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Snežna jama v Nadrti v oddelku 7/e   C   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Snežna jama v Nadrti v oddelku 7/e   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Snežna jama v Nadrti v oddelku 7/e   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
JK Borovnica Andrejčkovo brezno   F   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Jože Pristavec 
Andrejčkovo brezno   B   25. 11. 2019   25. 11. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-16   A   08. 09. 2019   06. 09. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-16   C   08. 09. 2019   12. 09. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-16   E   08. 09. 2019   06. 09. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-16   F   08. 09. 2019   12. 09. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-16   G   08. 09. 2019   06. 09. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-17   A   21. 12. 2019   21. 12. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-17   E   21. 12. 2019   21. 12. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-17   F   21. 12. 2019   21. 12. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   B   25. 08. 2019   25. 08. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   E   25. 08. 2019   25. 08. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   E   17. 09. 2019   19. 09. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   B   18. 09. 2019   19. 09. 2019   Peter Svete 
Brezno pri počeni papigi   A   29. 10. 2019   29. 10. 2019   Peter Svete 
Brezno pri počeni papigi   C   29. 10. 2019   29. 10. 2019   Peter Svete 
Brezno pri počeni papigi   E   29. 10. 2019   29. 10. 2019   Peter Svete 
Brezno pri počeni papigi   F   29. 10. 2019   29. 10. 2019   Peter Svete 
Brezno pri počeni papigi   G   29. 10. 2019   29. 10. 2019   Peter Svete 
Brezno v Zamuhovcu   F   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Jože Pristavec 
Brezno v Zamuhovcu   B   25. 11. 2019   25. 11. 2019   Peter Svete 
Deset do D   A   29. 07. 2019   29. 07. 2019   Peter Svete 
Deset do D   C   29. 07. 2019   29. 07. 2019   Peter Svete 
Deset do D   E   29. 07. 2019   29. 07. 2019   Peter Svete 
Deset do D   F   29. 07. 2019   29. 07. 2019   Peter Svete 
Deset do D   G   29. 07. 2019   29. 07. 2019   Peter Svete 
Gulliver (J 10)   B   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Peter Svete (1)
H-11 (Kanin)   B   28. 07. 2019   28. 07. 2019   Peter Svete 
Jama za Bukovim vrhom   F   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Jože Pristavec 
Jama za Bukovim vrhom   B   25. 11. 2019   25. 11. 2019   Peter Svete 
Jerinovec   F   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Jože Pristavec 
Lenarčičevo brezno 2   B   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Peter Svete 
Lenarčičevo brezno 2   F   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Jože Pristavec 
Lenarčičevo brezno 3   B   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Peter Svete 
Lenarčičevo brezno 3   F   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Jože Pristavec 
Mihevcova jama   B   21. 10. 2019   21. 10. 2019   Peter Svete (2)

(1) v sodelovanju z tujci Italija
(2) v sodelovanju z JK Železničar
JK Brežice Bohkovo brezno   B   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Bohkovo brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bohkovo brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bohkovo brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bohkovo brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bohkovo brezno   F   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Bout v Inebcah   A   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Bout v Inebcah   C   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bout v Inebcah   C   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bout v Inebcah   C   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bout v Inebcah   C   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bout v Inebcah   E   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Bout v Inebcah   F   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Bout v Inebcah   G   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Bout v Inebcah   H   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno I na Petrovki   B   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (1)
Brezno I na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno I na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno I na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno I na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno II na Petrovki   B   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (1)
Brezno II na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno II na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno II na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno II na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno II na Petrovki   F   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (1)
Brezno II na Petrovki   H   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (1)
Brezno na Malem Bogatinu   B   22. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno na Malem Bogatinu   C   22. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno na Malem Bogatinu   C   22. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno na Malem Bogatinu   C   22. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno na Malem Bogatinu   C   22. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno na Malem Bogatinu   F   22. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno pod Lepo špico   B   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno pod Lepo špico   C   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod Lepo špico   C   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod Lepo špico   C   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod Lepo špico   C   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod Lepo špico   F   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   B   21. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   C   21. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   C   21. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   C   21. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   C   21. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   F   21. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno pri Malem Lubniku   B   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pri Malem Lubniku   F   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno v Kotlah 2   B   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno v Kotlah 2   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno v Kotlah 2   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno v Kotlah 2   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno v Kotlah 2   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno v Kotlah 2   F   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno Za Kopico   F   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Drobničevo brezno   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Francetova jama   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4)
Francetova jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Francetova jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Francetova jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Francetova jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Francetova jama   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Gipsova jama   B   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Gipsova jama   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Gipsova jama   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Gipsova jama   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Gipsova jama   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Gipsova jama   F   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Hribarjevo brezno   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Jama na Bradačevi poseki   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Jama na Studencu   F   22. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama na Studencu   H   22. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama pod Dolinskim jarkom (Lisičina)   B   02. 09. 2019   02. 09. 2019   Jure Tičar 
Jama pri Belem gabru   B   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama pri Belem gabru   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Belem gabru   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Belem gabru   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Belem gabru   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Belem gabru   F   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama pri Malem Lubniku   B   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Malem Lubniku   F   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama v Malenščah   B   22. 08. 2019   24. 08. 2019   Jure Tičar 
Jama z agregatom   B   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama z agregatom   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama z agregatom   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama z agregatom   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama z agregatom   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama z agregatom   F   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama z agregatom   H   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
K-17 (Kanin)   B   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
K-17 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
K-17 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
K-17 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
K-17 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
K-17 (Kanin)   F   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Kapljiva jama   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4)
Kapljiva jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kapljiva jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kapljiva jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kapljiva jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kapljiva jama   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Kotlič pod Malim Talirjem   A   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Kotlič pod Malim Talirjem   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kotlič pod Malim Talirjem   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kotlič pod Malim Talirjem   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kotlič pod Malim Talirjem   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kotlič pod Malim Talirjem   E   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Kotlič pod Malim Talirjem   F   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Kotlič pod Malim Talirjem   G   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Kotlič pod Malim Talirjem   H   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Majerjevo brezno   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Majerjevo brezno   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Majerjevo brezno   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Majerjevo brezno   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Majerjevo brezno   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Majerjevo brezno   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Mali kevder v Bukovju   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Mali kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Mali kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Mali kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Mali kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Mali kevder v Bukovju   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Marijino brezno   B   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Marijino brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Marijino brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Marijino brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Marijino brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Marijino brezno   F   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
NM 87 (Kanin)   B   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
NM 87 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 87 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 87 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 87 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 87 (Kanin)   F   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
NM 89 (Kanin)   B   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
NM 89 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 89 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 89 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 89 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 89 (Kanin)   F   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Ostrica   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Ostrica   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Ostrica   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Ostrica   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Ostrica   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Ostrica   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Pirnašca   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Pirnašca   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Pirnašca   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Pirnašca   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Pirnašca   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Pirnašca   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Pirtna jama   B   22. 08. 2019   24. 08. 2019   Jure Tičar 
Ravnica   F   03. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Srednji kevdrc v Bukovju   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Srednji kevdrc v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Srednji kevdrc v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Srednji kevdrc v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Srednji kevdrc v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Srednji kevdrc v Bukovju   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-1 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-10 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-15 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-2 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-23 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-5 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-6 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-7 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-8 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-9 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Valska jama   B   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Valska jama   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Valska jama   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Valska jama   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Valska jama   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Valska jama   F   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Valska jama   H   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Veliki kevder v Bukovju   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Veliki kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Veliki kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Veliki kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Veliki kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Veliki kevder v Bukovju   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Vugelnica   A   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (5) (4) (1)
Vugelnica   B   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (5) (4) (1)
Vugelnica   C   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Vugelnica   C   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Vugelnica   C   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Vugelnica   C   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Vugelnica   E   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (5) (4) (1)
Vugelnica   F   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (1)
Vugelnica   G   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (5) (4) (1)
Vugelnica   H   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (5) (4) (1)
Vugelnica   I   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (5) (4) (1)
Žabartma   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Žiglovica   A   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4)
Žiglovica   B   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4) (1)
Žiglovica   C   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Žiglovica   C   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Žiglovica   C   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Žiglovica   C   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Žiglovica   E   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4)
Žiglovica   F   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (1)
Žiglovica   G   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4)
Žiglovica   H   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4) (1)
Žiglovica   I   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4)

(1) v sodelovanju z JK Krka
(2) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(3) v sodelovanju z Šaleški JK "Podlasica" Topolšica
(4) v sodelovanju z JK Železničar
(5) v sodelovanju z Belokranjski JK Črnomelj
JD Carnium Kranj Percova jama   A   11. 12. 2019   16. 12. 2019   Tadej Krančan 
Percova jama   E   11. 12. 2019   16. 12. 2019   Matjaž Rogelj 
Percova jama   F   11. 12. 2019   16. 12. 2019   Tadej Krančan 
JD Gregor Žiberna Divača Bremce   F   28. 08. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Brezno pod Ovčjim hribom   F   24. 09. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Čukova jama   B   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Čukova jama   F   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Divaška jama - Golgota   H   06. 06. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Divaška jama – GOLGOTA   F   05. 06. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Divaška jama (Golgota)   B   05. 06. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Divaška jama (Golgota)   E   05. 06. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Jama pod Krogom   F   26. 08. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Jegliška jama   H   27. 08. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Jegliška jama   F   28. 08. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Koševa jama   B   06. 03. 2017   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Koševa jama   F   06. 03. 2017   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Pečina pod Medvejkom   B   24. 09. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Pečina pod Medvejkom   F   24. 09. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Podleskova jama   B   28. 08. 1999   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   C   20. 01. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   C   20. 01. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   C   20. 01. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   A   23. 08. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   F   24. 08. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   E   29. 08. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja (1) (2) (3)
Podleskova jama   H   06. 09. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   B   29. 12. 2019   05. 01. 2020   Luka Biščak 
Škocjanske jame   B   29. 12. 2019   05. 01. 2020   Luka Biščak 
Škocjanske jame   D   29. 12. 2019   05. 01. 2020   Luka Biščak 
Škocjanske jame   B   02. 01. 2020   05. 01. 2020   Luka Biščak 
Škocjanske jame   B   02. 01. 2020   05. 01. 2020   Luka Biščak 
Ulčarjeva jama   B   24. 09. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Ulčarjeva jama   F   24. 09. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 

(1) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(2) v sodelovanju z JD Sežana
(3) v sodelovanju z Česka speleologicka společnost
DZRJ Simon Robič Domžale Vranja jama pri Cerknici   B   25. 09. 2019   20. 12. 2019   Anže Abram (1) (2)
Vranja jama pri Cerknici   E   25. 09. 2019   20. 12. 2019   Anže Abram (1) (2)

(1) v sodelovanju z JD Rakek
(2) v sodelovanju z JK Železničar
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Brezno pri gamsovi glavici   D      10. 01. 2020    
Brezno pri Sv. Petru   D   31. 08. 2008   24. 12. 2019   Franjo Drole 
Brgevčeva jama   D   11. 08. 2017   14. 01. 2020    
Dimnice   D      10. 01. 2020    
Divaška jama   D      10. 01. 2020    
Golobja jama   D      10. 01. 2020    
Himalaja   D      10. 01. 2020    
Izolansko brezno   D   31. 08. 2008   24. 12. 2019   Franjo Drole 
Miškotova jama v Lokah   B   07. 01. 2020   10. 01. 2020   Mitja Prelovšek 
Postojnska jama   D      10. 01. 2020    
Renejevo brezno   D   12. 08. 2019   14. 01. 2020    
JK Kamnik Brezno ob srednjem potu   A   28. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič (1)
Brezno pod gamsovo čeljustjo   D      03. 01. 2020   Janko Urbanc 

(1) v sodelovanju z Šaleški JK "Podlasica" Topolšica
Kataster jam JZS Drča jama   E      05. 12. 2019    
JD Dimnice Koper Dimnice   B   27. 11. 2019   28. 11. 2019   Franc Malečkar 
Dimnice   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Franc Malečkar 
Sveta jama   B   14. 08. 2019   14. 08. 2019   Franc Malečkar 
KJ Kostanjevica na Krki Brezno Pekel   B   26. 01. 2019   05. 01. 2020   Gregor Čuk 
Brezno sladke zmage   A   20. 08. 2019   05. 01. 2020   Gregor Čuk 
Brezno sladke zmage   E   20. 08. 2019   05. 01. 2020   Gregor Čuk 
Brezno sladke zmage   G   20. 08. 2019   05. 01. 2020   Gregor Čuk 
Brezno starega polharja   A   15. 04. 2019   05. 01. 2020   Matjaž Čuk 
Brezno starega polharja   E   15. 04. 2019   05. 01. 2020   Gregor Čuk 
Brezno starega polharja   G   15. 04. 2019   05. 01. 2020   Gregor Čuk 
Jama Himalaja   A   19. 10. 2019   06. 01. 2020   Gregor Čuk 
Jama Himalaja   E   19. 10. 2019   06. 01. 2020   Gregor Čuk 
Jama Himalaja   F   19. 10. 2019   06. 01. 2020   Gregor Čuk 
Kostanjeviška jama   B   24. 12. 2019   06. 01. 2020   Brane Čuk 
Kostanjeviška jama   F   24. 12. 2019   06. 01. 2020   Brane Čuk 
DZRJ Kranj Brezno pod javorjem   G   30. 01. 2019   20. 06. 2019   Erik Bajželj 
Brezno pod javorjem   H   30. 01. 2019   20. 06. 2019   Erik Bajželj 
Brezno pod javorjem   A   20. 02. 2019   20. 06. 2019   Erik Bajželj 
Brezno pod javorjem   C   20. 02. 2019   20. 06. 2019   Erik Bajželj 
Brezno pod javorjem   E   20. 02. 2019   20. 06. 2019   Erik Bajželj 
Brezno pod javorjem   F   20. 02. 2019   20. 06. 2019   Erik Bajželj 
Brezno pri Tavčarjevem breznu   A   21. 05. 2019   20. 06. 2019   Gašper Razinger 
Brezno pri Tavčarjevem breznu   C   21. 05. 2019   20. 06. 2019   Gašper Razinger 
Brezno pri Tavčarjevem breznu   E   21. 05. 2019   20. 06. 2019   Gašper Razinger 
Brezno pri Tavčarjevem breznu   F   21. 05. 2019   20. 06. 2019   Gašper Razinger 
Brezno pri Tavčarjevem breznu   H   21. 05. 2019   20. 06. 2019   Gašper Razinger 
Brezno pri Tavčarju   A   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Manca Veber 
Brezno pri Tavčarju   E   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Manca Veber 
Brezno pri Tavčarju   F   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Manca Veber 
Brezno pri Tavčarju   G   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Manca Veber 
H-15   A   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-15   B   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-15   E   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-15   F   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-15   G   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-15   H   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-16   A   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-16   E   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-16   F   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-16   G   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-16   H   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-17   A   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-17   E   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-17   F   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-17   G   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-17   H   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
Jama pod Gregovčevim čevnikom 2   C   27. 04. 2019   20. 06. 2019   Katja Potočnik 
Jama pod Gregovčevim čevnikom 2   A   28. 04. 2019   20. 06. 2019   Katja Potočnik 
Jama pod Gregovčevim čevnikom 2   E   28. 04. 2019   20. 06. 2019   Katja Potočnik 
Jama pod Gregovčevim čevnikom 2   F   28. 04. 2019   20. 06. 2019   Katja Potočnik 
Jama pod Gregovčevim čevnikom 2   G   28. 04. 2019   20. 06. 2019   Katja Potočnik 
Jama pod Gregovčevim čevnikom 2   H   28. 04. 2019   20. 06. 2019   Katja Potočnik 
Jama v Španovem rovtu   A   28. 12. 2019   04. 01. 2020   Erik Bajželj 
Jama v Španovem Rovtu   B   28. 12. 2019   04. 01. 2020   Erik Bajželj 
Jama v Španovem Rovtu   E   28. 12. 2019   04. 01. 2020   Erik Bajželj 
Jama v Španovem Rovtu   F   28. 12. 2019   04. 01. 2020   Miha Potočnik 
Jama v Španovem Rovtu   H   28. 12. 2019   04. 01. 2020   Erik Bajželj 
Jama vzhodno od Coka   A   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Gregor Cimerman 
Jama vzhodno od Coka   E   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Gregor Cimerman 
Jama vzhodno od Coka   F   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Gregor Cimerman 
Jama vzhodno od Coka   G   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Gregor Cimerman 
Jama vzhodno od Coka   H   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Gregor Cimerman 
Koreninovka   A   25. 08. 2019   04. 01. 2020   Gašper Razinger 
Koreninovka   C   25. 08. 2019   04. 01. 2020   Gašper Razinger 
Koreninovka   E   25. 08. 2019   04. 01. 2020   Gašper Razinger 
Koreninovka   F   25. 08. 2019   04. 01. 2020   Gašper Razinger 
Koreninovka   H   25. 08. 2019   04. 01. 2020   Gašper Razinger 
Mali Gregorjevec 1   A   25. 12. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj (1)
Mali Gregorjevec 1   C   25. 12. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Mali Gregorjevec 1   E   25. 12. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Mali Gregorjevec 1   F   25. 12. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Mali Gregorjevec 1   G   25. 12. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Mali Gregorjevec 1   H   29. 12. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Ricman 4   A   01. 01. 2020   04. 01. 2020   Miha Furlan 
Ricman 4   E   01. 01. 2020   04. 01. 2020   Miha Furlan 
Ricman 4   F   01. 01. 2020   04. 01. 2020   Miha Furlan 
Ricman 4   H   01. 01. 2020   04. 01. 2020   Katja Potočnik 
Ricmanov počivalnik   A   11. 11. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Ricmanov počivalnik   C   11. 11. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Ricmanov počivalnik   E   11. 11. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Ricmanov počivalnik   F   11. 11. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Ricmanov počivalnik   G   11. 11. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Ricmanov počivalnik   H   11. 11. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 

(1) v sodelovanju z DZRJ Bled
JK Krka Blatniška zijalka   A   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Blatniška zijalka   E   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Blatniška zijalka   F   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Blatniška zijalka   G   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Brezno na Prestrani   A   15. 08. 2019   18. 08. 2019   Robi Maren 
Brezno na Prestrani   C   15. 08. 2019   18. 08. 2019   Robi Maren 
Brezno na Prestrani   E   15. 08. 2019   18. 08. 2019   Robi Maren 
Brezno na Prestrani   F   15. 08. 2019   18. 08. 2019   Robi Maren 
Brezno na Prestrani   H   15. 08. 2019   18. 08. 2019   Robi Maren 
Brezno pri razgledniku Peč    F   19. 09. 2019   25. 09. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Razgledniku Peč   A   24. 09. 2019   25. 09. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Razgledniku Peč   C   24. 09. 2019   25. 09. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Razgledniku Peč   E   24. 09. 2019   25. 09. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Razgledniku Peč   H   24. 09. 2019   25. 09. 2019   Maja Lokar 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   A   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   C   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   D   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   E   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   F   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   H   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   I   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Cestarjeva jama   A   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Cestarjeva jama   C   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Cestarjeva jama   E   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Cestarjeva jama   F   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Cestarjeva jama   G   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Desni požiralnik Obrha   F   29. 12. 2019   02. 01. 2020   Leopold Bregar 
Golobina   F   29. 12. 2019   02. 01. 2020   Leopold Bregar 
Jama pod Judovsko hišo   F   03. 11. 2019   06. 12. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Judovsko hišo   A   03. 12. 2019   06. 12. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Judovsko hišo   C   03. 12. 2019   06. 12. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Judovsko hišo   E   03. 12. 2019   06. 12. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Judovsko hišo   G   03. 12. 2019   06. 12. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Judovsko hišo   H   03. 12. 2019   06. 12. 2019   Janez Jerman 
Jama pri Semeniču   A   28. 07. 2019   19. 09. 2019   Janez Jerman 
Jama pri Semeniču   C   28. 07. 2019   19. 09. 2019   Janez Jerman 
Jama pri Semeniču   E   28. 07. 2019   19. 09. 2019   Janez Jerman 
Jama pri Semeniču   F   28. 07. 2019   19. 09. 2019   Janez Jerman 
Jama pri Semeniču   G   28. 07. 2019   19. 09. 2019   Janez Jerman 
Jama pri Semeniču   H   28. 07. 2019   19. 09. 2019   Janez Jerman 
Jama v Hrenovem Novem lazu   A   13. 08. 2019   06. 09. 2019   Leopold Bregar 
Jama v Hrenovem Novem lazu   C   13. 08. 2019   12. 09. 2019   Leopold Bregar 
Jama v Hrenovem Novem lazu   E   13. 08. 2019   06. 09. 2019   Leopold Bregar 
Jama v Hrenovem Novem lazu   F   13. 08. 2019   06. 09. 2019   Leopold Bregar 
Jama v Hrenovem Novem lazu   H   13. 08. 2019   06. 09. 2019   Leopold Bregar 
Kamno brezno   A   01. 12. 2019   10. 12. 2019   Saša Senica 
Kamno brezno   E   01. 12. 2019   10. 12. 2019   Saša Senica 
Kamno brezno   F   01. 12. 2019   10. 12. 2019   Saša Senica 
Kamno brezno   H   01. 12. 2019   10. 12. 2019   Saša Senica 
Levi požiralnik Obrha   F   29. 12. 2019   02. 01. 2020   Leopold Bregar 
Šterkovo brezno   A   27. 11. 2019   28. 11. 2019   Leopold Bregar (1)
Šterkovo brezno   C   27. 11. 2019   28. 11. 2019   Leopold Bregar 
Šterkovo brezno   E   27. 11. 2019   28. 11. 2019   Leopold Bregar (1)
Šterkovo brezno   F   27. 11. 2019   28. 11. 2019   Leopold Bregar 
Šterkovo brezno   H   27. 11. 2019   28. 11. 2019   Leopold Bregar (1)

(1) v sodelovanju z Belokranjski JK Črnomelj
JD Logatec Dragova jama v Babnih lazah   B   03. 08. 2019   29. 12. 2019   Marko Erker 
Dragova jama v Babnih lazah   E   28. 12. 2019   29. 12. 2019   Marko Erker 
Habečkov brezen   B   09. 11. 2019   14. 11. 2019   Marko Erker 
Habečkov brezen   F   09. 11. 2019   14. 11. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   A   21. 07. 2019   24. 07. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   E   21. 07. 2019   24. 07. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   F   21. 07. 2019   24. 07. 2019   Marko Erker 
Jama pri Mali ledenici v Paradani   B   07. 10. 2019   07. 10. 2019   Marko Erker 
Jama pri Mali ledenici v Paradani   C   07. 10. 2019   07. 10. 2019   Marko Erker 
Jama pri Mali ledenici v Paradani   F   07. 10. 2019   07. 10. 2019   Marko Erker 
Pikhamer   B   09. 11. 2019   14. 11. 2019   Marko Erker 
Pikhamer   F   29. 12. 2019   29. 12. 2019   Marko Erker 
Velika ledena jama v Paradani   B   07. 10. 2019   07. 10. 2019   Marko Erker 
Velika ledena jama v Paradani   C   07. 10. 2019   07. 10. 2019   Marko Erker 
Velika ledena jama v Paradani   F   07. 10. 2019   07. 10. 2019   Marko Erker 
JK Novo mesto Ajdovska jama pri Nemški vasi   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Ajdovska jama pri Nemški vasi   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Amadeina jama   A   09. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Amadeina jama   E   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Amadeina jama   F   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Amadeina jama   G   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Amadeina jama   H   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno 2 pod Žeželjcem   B   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Žeželjcem   C   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pri Pogorelcu   H   18. 01. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno 2 pri Pogorelcu   F   28. 01. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno 2 pri Pogorelcu   E   13. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno 2 pri Pogorelcu   G   13. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno 2 pri Pogorelcu   A   01. 01. 2020   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno 2 pri Pogorelcu   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Ovčjakom   B   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Ovčjakom   C   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Ovčjakom   F   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno črnih mravelj   B   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno črnih mravelj   C   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno črnih mravelj   F   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno debelega štora   B   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno debelega štora   C   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno debelega štora   F   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno na Mladici   A   22. 08. 2019   22. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno na Mladici   C   22. 08. 2019   22. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno na Mladici   C   22. 08. 2019   22. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno na Mladici   E   22. 08. 2019   22. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno na Mladici   F   22. 08. 2019   22. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno na Mladici   H   22. 08. 2019   22. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Frnikolo   F   01. 10. 2019   11. 10. 2019   Zvonka Janežič 
Brezno nad Frnikolo   A   02. 10. 2019   11. 10. 2019   Zvonka Janežič 
Brezno nad Frnikolo   E   02. 10. 2019   11. 10. 2019   Zvonka Janežič 
Brezno nad Slabo gorico 3   B   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Slabo gorico 3   C   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Jeleniško cesto   A   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Jeleniško cesto   C   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Jeleniško cesto   C   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Jeleniško cesto   E   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Jeleniško cesto   F   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Jeleniško cesto   H   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri barakci   A   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri barakci   C   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri barakci   C   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri barakci   E   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri barakci   F   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri barakci   H   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Malem studencu 5   A   14. 10. 2019   16. 10. 2019   Zvonka Janežič 
Brezno pri Malem studencu 5   E   14. 10. 2019   16. 10. 2019   Zvonka Janežič 
Brezno pri Malem studencu 5   F   14. 10. 2019   16. 10. 2019   Zvonka Janežič 
Brezno zahodno od Srednjega Arta   A   02. 12. 2019   02. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od Srednjega Arta   C   02. 12. 2019   02. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od Srednjega Arta   C   02. 12. 2019   02. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od Srednjega Arta   E   02. 12. 2019   02. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od Srednjega Arta   F   02. 12. 2019   02. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od Srednjega Arta   H   02. 12. 2019   02. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Čepnica   B   11. 12. 2019   11. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Čepnica   C   11. 12. 2019   11. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Čepnica   C   11. 12. 2019   11. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Čepnica   F   11. 12. 2019   11. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Čepnica   H   11. 12. 2019   11. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Dihalnik na Riglju    G      05. 01. 2020    
Dihalnik na Riglju    E   13. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Dihalnik na Riglju   B   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Dihalnik na Riglju    C   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Ela   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Izvir Žibrščice   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Jama Grč vrh 1   H   16. 12. 2019   18. 12. 2019   Jože Tomšič 
Jama Grč vrh 1   H   16. 12. 2019   18. 12. 2019   Jože Tomšič 
Jama na Bradačevi frati   A   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Bradačevi frati   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Bradačevi frati   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Bradačevi frati   E   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Bradačevi frati   F   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Bradačevi frati   G   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Bradačevi frati   H   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pri bolnici Kremen   B   05. 12. 2019   09. 12. 2019   Marko Pršina 
Jama pri bolnici Kremen   F   05. 12. 2019   09. 12. 2019   Marko Pršina 
Jasminina jama   A   09. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Jasminina jama   E   09. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Jasminina jama   F   09. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Jasminina jama   G   09. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Jasminina jama   H   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Jasna   C   24. 08. 2019   25. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasna   A   18. 09. 2019   25. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasna   C   18. 09. 2019   25. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasna   E   18. 09. 2019   25. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasna   F   18. 09. 2019   25. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasna   H   18. 09. 2019   25. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica   A   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica   C   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica   C   08. 07. 2019   25. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica   E   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica   F   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica   H   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   A   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   C   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   C   08. 07. 2019   25. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   E   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   F   08. 07. 2019   25. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   G   08. 07. 2019   25. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   H   08. 07. 2019   25. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jazbina pri Podturnu   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Jazbina pri Podturnu   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Jeleniško brezno   A   28. 11. 2019   28. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Jeleniško brezno   C   28. 11. 2019   28. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Jeleniško brezno   C   28. 11. 2019   28. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Jeleniško brezno    E   28. 11. 2019   28. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Jeleniško brezno    F   28. 11. 2019   28. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Jeleniško brezno   H   28. 11. 2019   28. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Kajnica   B   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Kajnica   C   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Kapniško brezno v Graščici   A   10. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Kapniško brezno v Graščici   C   10. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Kapniško brezno v Graščici   C   10. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Kapniško brezno v Graščici   E   10. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Kapniško brezno v Graščici   F   10. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Kapniško brezno v Graščici   H   10. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Kraljevi kamen 6   B   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Kraljevi kamen 6   C   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 1   A   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 1   C   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 1   C   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 1   E   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 1   F   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 1   G   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 1   H   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 2   A   23. 08. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 2   C   23. 08. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 2   C   23. 08. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 2   E   23. 08. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 2   F   23. 08. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 2   H   23. 08. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 3   A   02. 09. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 3   C   02. 09. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 3   C   02. 09. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 3   E   02. 09. 2019   19. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 3   F   02. 09. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 3   H   02. 09. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   A   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   C   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   C   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   E   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   F   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   G   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   H   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 5   A   05. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 5   C   05. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 5   C   05. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 5   E   05. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 5   F   05. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 5   H   05. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   A   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   C   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   C   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   E   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   F   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   G   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   H   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 7   A   04. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 7   C   04. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 7   C   04. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 7   E   04. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 7   F   04. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 7   H   04. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   A   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   C   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   C   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   E   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   F   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   G   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   H   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Mačkovec 1   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Mišnica   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Močeradova jama   B   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Močeradova jama   C   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Močeradova jama   F   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Neklerska jama   B   18. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Neklerska jama   C   18. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Partizanka   B   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Partizanka   C   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Pečina ob Krupi   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Prepadna na Ovčjaku   A   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Ovčjaku   C   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Ovčjaku   C   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Ovčjaku   E   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Ovčjaku   F   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Ovčjaku   G   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Ovčjaku   H   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Jeleniško cesto   A   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Jeleniško cesto   C   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Jeleniško cesto   C   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Jeleniško cesto   E   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Jeleniško cesto   F   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Jeleniško cesto   G   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Jeleniško cesto   H   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   C   29. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   A   30. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   C   30. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   E   30. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   F   30. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   G   30. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   H   30. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   A   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   E   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   F   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   G   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   H   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Sebetih 1   F   02. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 1   A   03. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 1   E   06. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 2   F   02. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 2   A   03. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 2   E   06. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 3   F   02. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 3   A   03. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 3   E   06. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Spodmol na Bradačevi frati   A   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Spodmol na Bradačevi frati   C   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Spodmol na Bradačevi frati   C   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Spodmol na Bradačevi frati   E   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Spodmol na Bradačevi frati   F   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Spodmol na Bradačevi frati   H   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Starolipski breg   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Trije križi 5   B   20. 07. 2019   20. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 5   C   20. 07. 2019   20. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 6   B   20. 07. 2019   20. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 6   C   20. 07. 2019   20. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 7   B   20. 07. 2019   20. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 7   C   20. 07. 2019   20. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 8   C   15. 07. 2019   18. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 8   A   17. 07. 2019   18. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 8   C   17. 07. 2019   18. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 8   E   17. 07. 2019   18. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 8   F   17. 07. 2019   18. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 8   H   17. 07. 2019   18. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 9   C   17. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 9   A   24. 07. 2019   24. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 9   C   24. 07. 2019   24. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 9   E   24. 07. 2019   24. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 9   F   24. 07. 2019   24. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 9   H   24. 07. 2019   24. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Udor na Jerengi   B   06. 12. 2019   09. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Udor na Jerengi   F   06. 12. 2019   09. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Udor na Jerengi   H   06. 12. 2019   09. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Zakrito brezno na Riglju   E   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Zakrito brezno na Riglju   F   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Zakrito brezno na Riglju   G   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Zakrito brezno na Riglju   H   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Zakrito brezno na Riglju   A   24. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
DZRJ Luka Čeč Postojna Brnču brezn   A   20. 12. 2019   10. 01. 2020   Matej Blatnik 
Brnču brezn   C   20. 12. 2019   10. 01. 2020   Matej Blatnik 
Brnču brezn   E   20. 12. 2019   10. 01. 2020    
Brnču brezn   F   20. 12. 2019   10. 01. 2020   Matej Blatnik 
JD Rakek Bela jama v Novih delih   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Bela jama v Novih delih   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Sebetihu 2   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Sebetihu 2   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Sebetihu 3   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Sebetihu 3   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 1   A   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 1   E   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 2   A   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 2   E   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 3   A   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 3   E   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 4   A   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 4   E   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Škavlah   A   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Škavlah   E   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno severno od Malega Kolečaja   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno severno od Malega Kolečaja   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Draženskih delih   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Draženskih delih   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Jama Dovc   B   20. 05. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Jama pod Vušcem   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Jama pod Vušcem   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Južna jama   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Južna jama   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Kevderc na Sebetihu   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Kevderc na Sebetihu   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Kotel pod Tisovo glavo   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Kotel pod Tisovo glavo   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Lanišče 6   A   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Lanišče 6   E   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Lanišče 7   A   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Lanišče 7   E   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Lanišče 8   A   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Lanišče 8   E   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Pod Kalskim vrhom 1   A   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Pod Kalskim vrhom 1   E   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Polžji spodmol   A   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Polžji spodmol   E   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Prehodna jama pri Snežnih kotlih   A   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Prehodna jama pri Snežnih kotlih   E   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Trnovka 6   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Trnovka 6   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Velika Vugelnica   A   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Velika Vugelnica   E   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
DZRJ Ribnica Bašleva jama   G   04. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Bašleva jama   G   15. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Bašleva jama   E   16. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Bašleva jama   A   22. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Bašleva jama   C   29. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Bašleva jama   F   29. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno vrh dolgega klanca   B   10. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno vrh dolgega klanca   C   10. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno vrh dolgega klanca   F   10. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno vrh Dolgega klanca 2   B   11. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno vrh Dolgega klanca 2   F   11. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno vrh Dolgega klanca 2   H   25. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Flašencug   B   24. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Flašencug   C   24. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Flašencug   F   24. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Globoko smetišče pod Sušjem   C   29. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Globoko smetišče pod Sušjem   B   31. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Globoko smetišče pod Sušjem   F   31. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama   A   13. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama   C   23. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama   G   23. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama   G   23. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama   E   24. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama   F   30. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama)   H   30. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ogenca   B   31. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ogenca   C   31. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ogenca   F   31. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ogenca   G   31. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ogenca   B   13. 11. 2019   28. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Repišču   C   25. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Repišču   E   26. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Repišču   F   26. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Repišču   G   26. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Repišču   H   26. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Repišču   A   02. 11. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama vrh dolgega klanca   C   09. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama vrh dolgega klanca   B   10. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama vrh dolgega klanca   F   10. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama vrh dolgega klanca   H   10. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Janežkova jama   B   11. 10. 2019   13. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Janežkova jama   C   13. 10. 2019   13. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Janežkova jama   C   13. 10. 2019   13. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Janežkova jama   F   13. 10. 2019   13. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   A   13. 09. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   C   14. 09. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   E   01. 10. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   G   01. 10. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   G   01. 10. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   H   02. 10. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   F   08. 10. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Mala Kaučja jama pri Velikih Poljanah   B   01. 08. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Mala Kaučja jama pri Velikih Poljanah   C   01. 08. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Mala Kaučja jama pri Velikih Poljanah   F   01. 08. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Mala Kaučja jama pri Velikih Poljanah   H   01. 08. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Pod koto 841   B   11. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Pod koto 841   C   11. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Pod koto 841   F   11. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Skedenca   C   14. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Skedenca   E   14. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Skedenca   F   14. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Skedenca   G   14. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Skedenca   G   14. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Skedenca   A   30. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Udor ob cesti   B   23. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Udor ob cesti   C   23. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Udor ob cesti   F   23. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Velika Kaučja jama pri Velikih Poljanah   B   31. 07. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Velika Kaučja jama pri Velikih Poljanah   F   31. 07. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Velika Kaučja jama pri Velikih Poljanah   H   31. 07. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Velika Kaučja jama pri Velikih Poljanah   C   01. 08. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Specialna enota UPS Brezno pri Macesnovi gorici   E   04. 11. 2019   29. 11. 2019   Franc Petrič 
JD Sežana ŠKOCJANSKE JAME - Skrita jama   B   30. 12. 2019   03. 01. 2020   Jaka Jakofčič (1)

(1) v sodelovanju z JD Gregor Žiberna Divača
DRP Škofja Loka Jama v Kamnitniku   A   07. 08. 2019   09. 09. 2019   Igor Gotić 
Jama v Kamnitniku   G   07. 08. 2019   09. 09. 2019   Igor Gotić 
Jama v Kamnitniku   E   08. 08. 2019   09. 09. 2019   Igor Gotić 
Jama v Kamnitniku   C   15. 08. 2019   09. 09. 2019   Igor Gotić 
Jama v Kamnitniku   F   15. 08. 2019   09. 09. 2019   Igor Gotić 
JK Temnica Evino brezno   C      01. 11. 2019    
Goli duh   A   07. 10. 2019   27. 12. 2019   Samo Milanič 
Goli duh   E   07. 10. 2019   27. 12. 2019   Samo Milanič 
Goli duh   F   07. 10. 2019   27. 12. 2019   Samo Milanič 
Goli duh   H   07. 10. 2019   27. 12. 2019   Samo Milanič 
Goli duh   C   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Samo Milanič 
Mervečeva jama   B   10. 01. 2019   01. 08. 2019   Jaka Jakofčič (1)
Mervečeva jama   C   10. 01. 2019   01. 08. 2019   Jaka Jakofčič 
Mervečeva jama   C   10. 01. 2019   01. 08. 2019   Jaka Jakofčič 
Mervečeva jama   F   10. 01. 2019   01. 08. 2019   Jaka Jakofčič 
Mervečeva jama   H   10. 01. 2019   01. 08. 2019   Jaka Jakofčič 
Preserska udornica   F   13. 10. 2016   08. 11. 2019   Samo Milanič 
Preserska udornica   A   13. 12. 2016   08. 11. 2019   Samo Milanič 
Preserska udornica   C   13. 12. 2016   08. 11. 2019   Samo Milanič 
Preserska udornica   E   13. 12. 2016   08. 11. 2019   Samo Milanič 
Preserska udornica   H   13. 12. 2016   08. 11. 2019   Samo Milanič 
Rojstnodnevno brezno   H   21. 10. 2019   05. 11. 2019   Samo Milanič 
Rojstnodnevno brezno   E   22. 10. 2019   05. 11. 2019   Robert Šamonil 

(1) v sodelovanju z Česka speleologicka společnost
JS PD Tolmin Mona tip   B   01. 01. 2020   06. 01. 2020   Jana Čarga (1)
Planika   B   01. 10. 2019   06. 01. 2020   Jana Čarga 
Planika   E   01. 10. 2019   06. 01. 2020   Jana Čarga 
Planika   F   01. 10. 2019   06. 01. 2020   Jana Čarga 
Primadona   B   01. 01. 2020   06. 01. 2020   Jana Čarga (1)
Sistem Migovec   E      06. 01. 2020    (1)
Sistem Migovec   B   01. 01. 2020   06. 01. 2020   Jana Čarga (1)

(1) v sodelovanju z Imperial College Caving Club
Šaleški JK "Podlasica" Topolšica Abc jama   A   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Abc jama   C   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Abc jama   C   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Abc jama   F   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Abc jama   G   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Abc jama   H   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Abc jama   E   26. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Aramova jama   D      09. 07. 2019    
Aramova jama   B   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Aramova jama   C   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Lea Pavrič 
Aramova jama   C   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Lea Pavrič 
Aramova jama   F   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Aramova jama   H   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob Plaži   C   21. 11. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob Plaži   C   21. 11. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob Plaži   F   21. 11. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob Plaži   H   21. 11. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob srednjem potu   C   06. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob srednjem potu   C   06. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob srednjem potu   E   28. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob srednjem potu   F   28. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob srednjem potu   G   28. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob srednjem potu   H   28. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Brezno pod gamsovo čeljustjo   E      03. 01. 2020   Maks Petrič (1)
Brezno pod gamsovo čeljustjo   B   19. 11. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Brezno pod gamsovo čeljustjo   B   19. 11. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Brezno pod gamsovo čeljustjo   C   19. 11. 2019   03. 01. 2020   Lea Pavrič 
Brezno pod gamsovo čeljustjo   C   19. 11. 2019   03. 01. 2020   Lea Pavrič 
Brezno pod gamsovo čeljustjo   F   19. 11. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Brezno pod gamsovo čeljustjo   G   19. 11. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Brezno v Dobravi   C   26. 05. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Brezno v Dobravi   C   26. 05. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Brezno v Dobravi   B   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Brezno v Dobravi   F   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   A   13. 10. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   F   13. 10. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   G   13. 10. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   H   13. 10. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   E   20. 10. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   C   12. 11. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   C   12. 11. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Divji farovž   A   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Divji farovž   C   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Divji farovž   C   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Divji farovž   E   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Divji farovž   F   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Divji farovž   G   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Divji farovž   H   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Friderikovo okno   C   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Friderikovo okno   C   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Friderikovo okno   A   19. 07. 2019   21. 11. 2019   Tilen Podkrižnik 
Friderikovo okno   E   19. 07. 2019   21. 11. 2019   Tilen Podkrižnik 
Friderikovo okno   F   19. 07. 2019   21. 11. 2019   Tilen Podkrižnik 
Friderikovo okno   G   19. 07. 2019   21. 11. 2019   Tilen Podkrižnik 
Friderikovo okno   H   19. 07. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Gamsji hotel   A   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Tilen Podkrižnik 
Gamsji hotel   C   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Gamsji hotel   C   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Gamsji hotel   E   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Gamsji hotel   F   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Gamsji hotel   G   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Gamsji hotel   H   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Jama dvojčica   B   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Jama dvojčica   C   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Jama dvojčica   C   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Jama dvojčica   H   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   C   07. 05. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   C   07. 05. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   E   07. 05. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   F   07. 05. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   G   07. 05. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   A   07. 07. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   H   07. 07. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama v Kofcah   B   26. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Jama v Kofcah   F   26. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Jama v Žlaboru   B   08. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Jama v Žlaboru   C   08. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama v Žlaboru   C   08. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama v Žlaboru   F   08. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama v Žlaboru   H   08. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   A   30. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   C   30. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   C   30. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   F   30. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   G   30. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   H   30. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   E   02. 10. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jelenov rog   A   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen (3)
Jelenov rog   E   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen (3)
Jelenov rog   F   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Jelenov rog   G   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen (3)
Jelenov rog   H   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen (3)
Kozji prehod   A   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kozji prehod   C   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kozji prehod   C   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kozji prehod   F   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kozji prehod   G   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kozji prehod   H   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kozji prehod   E   29. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   A   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   C   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   C   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   E   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   F   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   G   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   H   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Mednarodna lepotica   A   21. 07. 2019   08. 08. 2019   Maks Petrič 
Mednarodna lepotica   C   21. 07. 2019   08. 08. 2019   Lea Pavrič 
Mednarodna lepotica   C   21. 07. 2019   08. 08. 2019   Lea Pavrič 
Mednarodna lepotica   E   21. 07. 2019   08. 08. 2019   Maks Petrič 
Mednarodna lepotica   F   21. 07. 2019   08. 08. 2019   Maks Petrič 
Mednarodna lepotica   G   21. 07. 2019   08. 08. 2019   Maks Petrič 
Mednarodna lepotica   H   21. 07. 2019   08. 08. 2019   Maks Petrič 
Megleno brezno   B   26. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič (4)
Megleno brezno   E   26. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Megleno brezno   F   26. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Megleno brezno   G   26. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Megleno brezno   H   26. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Megleno brezno   C   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Megleno brezno   C   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Mlinarjev rov   F   08. 12. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Mlinarjev rov   G   08. 12. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Mlinarjev rov   H   08. 12. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Mlinarjev rov   A   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Mlinarjev rov   C   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Mlinarjev rov   C   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Mlinarjev rov   E   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Palčkova jama   B   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Alenka Jelen (2)
Palčkova jama   C   04. 07. 2019   25. 07. 2019   Alenka Jelen 
Palčkova jama   C   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Alenka Jelen 
Palčkova jama   F   07. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Palčkova jama   H   07. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Partizanska jama v Žlaboru   C   26. 05. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Partizanska jama v Žlaboru   C   26. 05. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Partizanska jama v Žlaboru   B   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Partizanska jama v Žlaboru   F   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Partizanska jama v Žlaboru   H   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Pekel   C   26. 05. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Pekel   C   26. 05. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Pekel   B   07. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Peričnikova zijalka   E   23. 06. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Peričnikova zijalka   G   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Lea Pavrič 
Peričnikova zijalka   H   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Peričnikova zijalka   A   30. 09. 2019   23. 09. 2019   Lea Pavrič 
Peričnikova zijalka   C   30. 09. 2019   23. 09. 2019   Lea Pavrič 
Peričnikova zijalka   C   30. 09. 2019   23. 09. 2019   Lea Pavrič 
Peričnikova zijalka   F   30. 09. 2019   23. 09. 2019   Lea Pavrič 
Prag 1   B   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 1   C   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 1   C   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 1   F   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 1   H   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 3   B   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 3   C   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 3   C   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 3   F   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 3   H   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   A   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   C   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   C   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   E   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   F   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   G   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   H   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SK-4   A   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-4   C   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-4   C   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-4   E   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-4   F   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-4   G   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-4   H   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-5   B   20. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SK-5   C   20. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SK-5   C   20. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SK-5   F   20. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SK-5   H   20. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Skozenjc pod Ojstrico   A   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
Skozenjc pod Ojstrico   C   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
Skozenjc pod Ojstrico   C   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
Skozenjc pod Ojstrico   E   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
Skozenjc pod Ojstrico   F   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
Skozenjc pod Ojstrico   G   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
Skozenjc pod Ojstrico   H   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
SV 1   B   23. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SV 1   C   23. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SV 1   C   23. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SV 1   F   23. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SV 1   H   23. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SV 8   C   02. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SV 8   C   02. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SV 8   B   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SV 8   F   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SV 8   H   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Trojni skozenjc   A   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Trojni skozenjc   C   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Trojni skozenjc   C   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Trojni skozenjc   E   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Trojni skozenjc   F   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Trojni skozenjc   G   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Trojni skozenjc   H   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Udornica na Jerohih   B   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič (4)
Udornica na Jerohih   C   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Udornica na Jerohih   C   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Udornica na Jerohih   F   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Udornica na Jerohih   G   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Udornica na Jerohih   H   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič (4)
Udornica na Jerohih   E   13. 08. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Visočka zijalka   B   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Visočka zijalka   B   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Visočka zijalka   C   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Lea Pavrič 
Visočka zijalka   C   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Lea Pavrič 
Visočka zijalka   E   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Visočka zijalka   F   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Visočka zijalka   G   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Visočka zijalka   H   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Vrhgrabnica   A   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Vrhgrabnica   C   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Vrhgrabnica   C   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Vrhgrabnica   E   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Vrhgrabnica    F   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Vrhgrabnica   G   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Vrhgrabnica   H   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   C   02. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   C   02. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   A   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   F   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   G   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   H   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   E   18. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   A   16. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   C   16. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   C   16. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   E   16. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   F   16. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   G   16. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   H   16. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   E      03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   B   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   B   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   C   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   C   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   F   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   G   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   H   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka pod Ojstrico   A   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Zijalka pod Ojstrico   C   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Zijalka pod Ojstrico   C   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Zijalka pod Ojstrico   E   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Zijalka pod Ojstrico   F   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Zijalka pod Ojstrico   G   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Zijalka pod Ojstrico   H   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 

(1) v sodelovanju z JK Črni galeb Prebold
(2) v sodelovanju z JK Tirski zmaj
(3) v sodelovanju z JD Logatec
(4) v sodelovanju z DZRJ Kranj
CGEB Brezno 2 pri Krepljah   B   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno 2 pri Krepljah   C   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno 2 pri Krepljah   E   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM24 - Možnica   C   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM24 – Možnica   A   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM24 (Možnica)   E   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM25 - Možnica   C   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM25 – Možnica   A   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM25 (Možnica)   E   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM26 - Možnica   C   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM26 – Možnica   A   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM26 (Možnica)   E   14. 11. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM27 - Možnica   C   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM27 – Možnica   A   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM27 (Možnica)   E   14. 11. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM28 (Možnica)   A   06. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM28 (Možnica)   C   06. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM28 (Možnica)   E   06. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno vzhodno od Velike Pleševice   C   22. 05. 2017   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno vzhodno od Velike Pleševice   A   06. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno vzhodno od Velike Pleševice   E   06. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno za Klančičem   B   09. 07. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno za Klančičem   B   09. 07. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno za Klančičem   C   09. 07. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Figovca   E   12. 04. 2016   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Figovca   A   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Figovca   B   13. 08. 2019   04. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Figovca   E   13. 08. 2019   04. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Gr 8 (Gropada)   E   22. 11. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Gr 8 (Gropada)   B   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Gr 8 (Gropada)   C   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 1 v Rodika Rudnika   E      13. 08. 2019    
Jama 1 v Rodika Rudnika   A   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 1 v Rodika Rudnika   C   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 2 v Jamcah   B   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 5 v Bezgovcu   A   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 5 v Bezgovcu   C   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 5 v Bezgovcu   E   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama Petrovec   A   09. 07. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Jama Petrovec   C   09. 07. 2019   21. 11. 2019   Umberto Mikolic 
Jama Petrovec   E   09. 07. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Jama pri Orleški smodnišnici   B   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama pri Orleški smodnišnici   E   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama za Kleckom   C   13. 08. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama za Klečkom   A   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Jama za Klečkom   E   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Krepeljska grota   B   18. 12. 2019   18. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Krepeljska grota   E   18. 12. 2019   18. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Lisičji brlog nad Možnico   A   19. 12. 2019   19. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Lisičji brlog nad Možnico   C   19. 12. 2019   19. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Lisičji brlog nad Možnico   E   19. 12. 2019   19. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Pd-5 (Podgorje)   B   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Pd-5 (Podgorje)   C   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Pd-5 (Podgorje)   E   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
S 15 (Socerb)   E   26. 03. 2017   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
S 15 (Socerb)   A   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
S 15 (Socerb)   B   13. 08. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
S 15 (Socerb)   E   13. 08. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
S 15 (Socerb)   C   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Slapensko brezno pri Malem Trškem ledeniku   B   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Slapensko brezno pri Malem Trškem ledeniku   E   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Triglavca   B   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Triglavca   C   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Triglavca   E   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Velika Kozinska jama   E   10. 02. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Velika Kozinska jama   A   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Velika Kozinska jama   B   13. 08. 2019   05. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Velika Kozinska Jama   E   13. 08. 2019   05. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Česka speleologicka společnost Evino brezno   A   25. 10. 2019   01. 11. 2019    (1)
Evino brezno   E   25. 10. 2019   01. 11. 2019    
Evino brezno   F   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Samo Milanič (1)

(1) v sodelovanju z JK Temnica
Imperial College Caving Club Gondolin   A   04. 01. 2018   06. 01. 2020   Tanguy Racine (1)
Jama Gondolin   E   31. 12. 2017   06. 01. 2020   Tanguy Racine (1)
Jama Gondolin   D   04. 01. 2018   06. 01. 2020   Tanguy Racine 

(1) v sodelovanju z JS PD Tolmin
tujci Italija Gulliver (J 10)   E   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Alberto Antonini (1)
Gulliver (J 10)   G   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Alberto Antonini (1)

(1) v sodelovanju z JK Borovnica
Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje 9000 jama na Raduhi   B   19. 12. 2019   19. 12. 2019   Milan Podpečan 
9000 jama na Raduhi   G   19. 12. 2019   19. 12. 2019   Milan Podpečan 
9000 jama na Raduhi   E   22. 12. 2019   24. 12. 2019   Milan Podpečan 
9000 jama na Raduhi   F   28. 12. 2019   28. 12. 2019   Milan Podpečan 
9000 jama na Raduhi   G   28. 12. 2019   28. 12. 2019   Milan Podpečan 
9000 jama na Raduhi   G   28. 12. 2019   28. 12. 2019    
Brezno 2 na robu doline Kurti   B   26. 08. 2019   30. 08. 2019   Milan Podpečan 
Brezno 2 na robu doline Kurti   E   26. 08. 2019   30. 08. 2019   Milan Podpečan 
Brezno 2 na robu doline Kurti   G   26. 08. 2019   30. 08. 2019   Milan Podpečan 
Brezno na plošči   A   26. 08. 2019   02. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno na plošči   F   27. 08. 2019   02. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno na plošči   G   27. 08. 2019   02. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno na plošči   E   28. 08. 2019   02. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno nad Edijevimi vhodi   E   25. 09. 2019   03. 10. 2019   Milan Podpečan 
Brezno nad Edijevimi vhodi   A   26. 09. 2019   03. 10. 2019   Milan Podpečan 
Brezno nad Edijevimi vhodi   F   26. 09. 2019   03. 10. 2019   Milan Podpečan 
Brezno nad Edijevimi vhodi   G   26. 09. 2019   03. 10. 2019   Milan Podpečan 
Brezno SV-19 B   G   28. 09. 2019   30. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno SV-19-B   A   24. 09. 2019   30. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno SV-19-B   E   24. 09. 2019   30. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno SV-19-B   F   24. 09. 2019   30. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno trojček-Srce   A   29. 08. 2019   05. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno trojček-Srce   E   29. 08. 2019   05. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno trojček-Srce   F   29. 08. 2019   05. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno trojček-Srce   G   29. 08. 2019   05. 09. 2019   Milan Podpečan 
Deviška luknja   B   01. 11. 2019   11. 11. 2019   Milan Podpečan 
Jama na Dragi   B   24. 11. 2019   26. 11. 2019   Milan Podpečan 
Jama na Dragi   F   26. 11. 2019   26. 11. 2019   Milan Podpečan 
Kravja jama   A   13. 12. 2019   19. 12. 2019   Den Vrhovnik 
Kravja jama   C   13. 12. 2019   19. 12. 2019   Den Vrhovnik 
Kravja jama   E   13. 12. 2019   19. 12. 2019   Den Vrhovnik 
Kravja jama   F   13. 12. 2019   19. 12. 2019   Den Vrhovnik 
Kravja jama   G   13. 12. 2019   19. 12. 2019   Den Vrhovnik 
Kravja jama   H   13. 12. 2019   19. 12. 2019   Den Vrhovnik 
SSV-6-99 Deviška udornica   B   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-10/93   B   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-10/93   F   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-11/93   B   01. 11. 2019   06. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-11/93   E   01. 11. 2019   06. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-11/93   F   01. 11. 2019   06. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-11/93   G   01. 11. 2019   06. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-19 Ledena Devica   B   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-19a/93   B   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-19a/93   F   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-9/93   B   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-9/93   F   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   B   27. 08. 2019   03. 09. 2019   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   G   27. 08. 2019   03. 09. 2019   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   E   28. 08. 2019   03. 09. 2019   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   E   25. 09. 2019   02. 10. 2019   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   G   25. 09. 2019   02. 10. 2019   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   B   28. 09. 2019   02. 10. 2019   Milan Podpečan 
Zadnikovo brezno   E      08. 11. 2019    
Zadnikovo brezno   E      08. 11. 2019    
Zadnikovo brezno   G   08. 10. 2019   08. 11. 2019   Milan Podpečan 
Zadnikovo brezno   B   13. 10. 2019   08. 11. 2019   Milan Podpečan 
JK Železničar Ajdovska jama na Radohi   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Ajdovska jama na Radohi   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Andrejčkov štibelc   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2) (1)
Andrejčkov štibelc   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Badovinčeva jama na Lavtrcah   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Bečka jama   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Bečka jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Beli prašiček   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Beli prašiček   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Bezgovica   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Bezgovka   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Bezgovka   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Božakovska jama   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Božakovska jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Bremčeva jama   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno 1 pri Treh križih   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Brezno 1 pri Treh križih   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno 2 pri Treh križih   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno 2 v Ferdrenški gmajni   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno na robu Lavt   A   07. 07. 2019   07. 07. 2019   Janez Stražišar 
Brezno na robu Lavt   C   07. 07. 2019   07. 07. 2019   Janez Stražišar 
Brezno na robu Lavt   E   07. 07. 2019   07. 07. 2019   Janez Stražišar 
Brezno na robu Lavt   F   07. 07. 2019   07. 07. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Praprotno dolino   A   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Praprotno dolino   C   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Praprotno dolino   E   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Praprotno dolino   F   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Žurgarsko steno   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno pod Dekličino goro   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno pod Vršičem   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno pri cerkvi   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Brezno pri cerkvi   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno za Rjavim kamnom   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Brlog   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Brlog   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Brlog na Rimskem   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Brlog na Rimskem   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Bršljanka   A   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Janez Stražišar 
Bršljanka   C   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Janez Stražišar 
Bršljanka   E   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Janez Stražišar 
Bršljanka   F   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Janez Stražišar 
Bukovo brezno   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Bukovo brezno   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Čebularica   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Čerenkova prepadna   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Črna jama pri Črnem Potoku   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Črna jama pri Črnem Potoku   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Deroh   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Dolenjski zdenec   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Dolenjski zdenec   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Drežniška jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Dularjeva jama   B   16. 12. 2019   16. 12. 2019   Janez Stražišar 
Dularjeva jama   C   16. 12. 2019   16. 12. 2019   Janez Stražišar 
Dularjeva jama   F   16. 12. 2019   16. 12. 2019   Janez Stražišar 
Dvojna katedrala   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Dvojna katedrala   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Džud   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2) (1) (3)
Džud   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Enka   A   02. 12. 2019   03. 12. 2019   Janez Stražišar 
Enka   C   02. 12. 2019   03. 12. 2019   Janez Stražišar 
Enka   E   02. 12. 2019   03. 12. 2019   Janez Stražišar 
Enka   F   02. 12. 2019   03. 12. 2019   Janez Stražišar 
Esmeralda   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Esmeralda   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Frčafelca   A   21. 11. 2019   06. 12. 2019   Aleš Grlj 
Frčafelca   C   21. 11. 2019   06. 12. 2019   Aleš Grlj 
Frčafelca   E   21. 11. 2019   06. 12. 2019   Aleš Grlj 
Frčafelca   F   21. 11. 2019   06. 12. 2019   Aleš Grlj 
Gadina   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Gadina   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Golobja jama pri Livoldu   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Golobja jama pri Livoldu   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Govic   B   26. 09. 2019   26. 09. 2019   Aleš Lajovic 
Grdanji skedenj   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Grenkosladka   A   05. 08. 2019   06. 08. 2019   Janez Stražišar 
Grenkosladka   C   05. 08. 2019   06. 08. 2019   Janez Stražišar 
Grenkosladka   E   05. 08. 2019   06. 08. 2019   Janez Stražišar 
Grenkosladka   F   05. 08. 2019   06. 08. 2019   Janez Stražišar 
Habečkov brezen   C   12. 11. 2019   12. 11. 2019   Miha Čekada 
Hrencova jama   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (4)
Hrencova jama   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Hrovatova jama   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Hrovatova jama   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Hudo žrelo   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Hudo žrelo   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Izvir jamske školjke   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Izvir jamske školjke   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama med plastmi   A   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Janez Stražišar 
Jama med plastmi   C   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Janez Stražišar 
Jama med plastmi   E   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Janez Stražišar 
Jama na Padežu   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama na Stuberici   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama pod Žeželjcem   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Jama pod Žeželjcem   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama pri pavzi   A   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Anja Kos 
Jama pri pavzi   C   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Anja Kos 
Jama pri pavzi   E   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Anja Kos 
Jama pri pavzi   F   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Anja Kos 
Jama pri Petračevem lazu   A   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Anja Kos (5)
Jama pri Petračevem lazu   C   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Anja Kos (5)
Jama pri Petračevem lazu   E   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Anja Kos 
Jama pri Petračevem lazu   F   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Anja Kos 
Jama pri Pevski gorici   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Jama pri Pevski gorici   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama pri Radohi   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Jama pri Radohi   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama v Gabrju   B   10. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (1)
Jama v Gabrju   C   10. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Jama v Gabrju   F   10. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Jama v Peklu   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Jama v Peklu   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama v Šahnu   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama za Bukovim vrhom   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Jamovka   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (4)
Jamovka   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Jelenja jama   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Jelenja jama   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Jelenja jama   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (1) (3)
Jelenja jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Jelka   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Jerinovec   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (4)
Jerinovec   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Jesenovka   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Jesenovka   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Judovska hiša   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Judovska hiša   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kadiševa jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kališka jama   B   04. 11. 2019   04. 11. 2019   Janez Stražišar 
Kališka jama   C   04. 11. 2019   04. 11. 2019   Janez Stražišar 
Kaščica   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kavranova jama   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Keramika   A   20. 12. 2019   20. 12. 2019   Janez Stražišar 
Keramika   C   20. 12. 2019   20. 12. 2019   Janez Stražišar 
Keramika   E   20. 12. 2019   20. 12. 2019   Janez Stražišar 
Keramika   F   20. 12. 2019   20. 12. 2019   Janez Stražišar 
Kipina jama   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Kipina jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kleopatra   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kobiljača   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2) (1)
Kobiljača   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kobilna jama   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Kobilna jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Korošec   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kotarjeva prepadna   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (1)
Kotarjeva prepadna   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Kovačnica   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Kovačnica   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Krakošelh   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Krojačevka   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Lebica   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Lebica   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Ledena jama pri planini Viševnik   B   06. 01. 2020   07. 01. 2020   Miha Staut (6) (7) (1)
Ledena jama pri planini Viševnik   E   06. 01. 2020   07. 01. 2020   Miha Staut 
Lepa jama pri Petrovem hribu   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Lepa jama pri Petrovem hribu   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Lobašgrote   D      11. 07. 2019   Aleš Lajovic 
Lobašgrote   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Lobašgrote   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Mačkovec 1   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (1)
Mačkovec 1   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Mačkovska duplarica   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Mala Bezgovica   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Malikovec   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Malikovec   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Maticovo brezno   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (4)
Maticovo brezno   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Mavsarjeva jama v Pačkih steljnikih   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Mavsarjeva jama v Pačkih steljnikih   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Mihanina na Kamenskem rtu   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Mihanina na Kamenskem rtu   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Mihcovo brezno   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Mihovska jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Mlinška jama   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Mlinška jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Mostna jama   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Mostna jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Mučotova jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Mufinka   A   22. 11. 2019   22. 11. 2019   Anja Kos (4)
Mufinka   C   22. 11. 2019   22. 11. 2019   Anja Kos (4)
Mufinka   E   22. 11. 2019   22. 11. 2019   Anja Kos (4)
Mufinka   F   22. 11. 2019   22. 11. 2019   Anja Kos (4)
Müllerloch   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Müllerloch   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Nadstropnica   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Nadstropnica   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Nova prepadna na Pretlah   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Novembrsko brezno   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Novembrsko brezno   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Pakl   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Pakl   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Pečenevka   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Pečenevka   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Pevske gorice 1   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Pevske gorice 1   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Pikhamer   C   15. 11. 2019   16. 11. 2019   Miha Čekada 
Pitna jama   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Pitna jama   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Planinska jama – Pivški rokav   B   02. 11. 2019   20. 12. 2019   Igor Vrhovec (8) (9) (10) (11)
Plutovo brezno   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Požiralnik Mošenik   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Požiralnik pred Brlogom   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Požiralnik pred Brlogom   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Prepadna na Muhovem bregu   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Prepadna na Židovcu   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Prepadna na Židovcu   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Prerigeljsko brezno   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Prerigeljsko brezno   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
R1 (Ratitovec)   C      22. 07. 2019   Janez Stražišar 
R1 (Ratitovec)   F      22. 07. 2019   Janez Stražišar 
R1 (Ratitovec)   A   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Janez Stražišar 
R1 (Ratitovec)   E   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Janez Stražišar 
R2 (Ratitovec)   A   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R2 (Ratitovec)   C   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R2 (Ratitovec)   E   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R2 (Ratitovec)   F   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R3 ( Ratitovec )   A   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R3 ( Ratitovec )   C   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R3 ( Ratitovec )   E   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R3 ( Ratitovec )   F   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R4-Štonah (Ratitovec)   A   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R4-Štonah (Ratitovec)   C   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R4-Štonah (Ratitovec)   E   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R4-Štonah (Ratitovec)   F   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R5 (Ratitovec)   A   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R5 (Ratitovec)   C   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R5 (Ratitovec)   E   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R5 (Ratitovec)   F   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
Radoška jama   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Radoška jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Rožno brezno   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Rožno brezno   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Schaffeichloch   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Schaffeichloch   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Sinkova jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Skrita zijalka   A   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Skrita zijalka   C   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Skrita zijalka   E   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Skrita zijalka   F   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Slobodanova jama   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Slobodanova jama   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Smetljiva jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Snelerjev prepad   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Snelerjev prepad   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Spodnja Podcestnica   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Spodnja Podcestnica   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Srna   B   16. 11. 2019   19. 11. 2019   Miha Čekada (4)
Srna   C   16. 11. 2019   19. 11. 2019   Miha Čekada 
Srna   F   16. 11. 2019   19. 11. 2019   Miha Čekada 
Stobe   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Stobe   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Stobe   F   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Šikara   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2) (1)
Šikara   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Štajerjeva jama 1   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Štajerjeva jama 2   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Šulnovka   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Šulnovka   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Šumetac   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Šumetac   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Švigljevo brezno 2   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Tau Tona   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (4)
Tau Tona   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Tončikova jama   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Tončikova jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Topli vrh 5   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
TT-2   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (4)
TT-2   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Uršna jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Velika Ajbikovka   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Veliki brlog   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Veliki brlog   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Veliki Škorten   D      11. 07. 2019   Aleš Lajovic 
Veliki zjot   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Veliki Zjot   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Veliki zjot   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Veliki Zjot   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Veliki zjot nad Mavrlenom   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (1) (12)
Veliki zjot nad Mavrlenom   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Vidovec   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Vidovec   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Vuzelnica   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Vuzelnica   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Zgornja Ajbikovka   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Zgornja Ajbikovka   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Zidarjeva jama   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Zijavka   B   16. 12. 2019   16. 12. 2019   Janez Stražišar 
Zijavka   C   16. 12. 2019   16. 12. 2019   Janez Stražišar 
Zjot 2 pri Kozlovi vodi   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Zjot 2 pri Kozlovi vodi   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Zjot nad Nemško Loko   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Zjot nad Nemško Loko   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Zjot pod Židovcem 1   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Zjot pod Židovcem 1   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Zjot pod Židovcem 2   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Zjot pod Židovcem 2   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Zjot v Sebetihu   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Zjot v Sebetihu   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Zvezdica   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (1)
Zvezdica   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Zvončica   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 

(1) v sodelovanju z JK Novo mesto
(2) v sodelovanju z Belokranjski JK Črnomelj
(3) v sodelovanju z JK Krka
(4) v sodelovanju z JK Borovnica
(5) v sodelovanju z DZRJ Ribnica
(6) v sodelovanju z JD "Danilo Remškar" Ajdovščina
(7) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(8) v sodelovanju z JD Gregor Žiberna Divača
(9) v sodelovanju z DZRJ Luka Čeč Postojna
(10) v sodelovanju z JD Rakek
(11) v sodelovanju z DZRJ Ljubljana
(12) v sodelovanju z Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU