Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Prejeto gradivo

Zgodovina prejetega gradiva:

Prejeto gradivo za leto 2018 (drugo polletje) - glej spodaj
Prejeto gradivo za leto 2018 (prvo polletje)
Prejeto gradivo za leto 2017
Prejeto gradivo za leto 2016
Prejeto gradivo za leto 2015
Prejeto gradivo za leto 2014
Prejeto gradivo za leto 2013
Prejeto gradivo za leto 2012
Prejeto gradivo za leto 2011
Prejeto gradivo za leto 2010
Prejeto gradivo za leto 2009
Prejeto gradivo za leto 2008
Prejeto gradivo za leto 2007
Prejeto gradivo za leto 2006
Prejeto gradivo za leto 2005
Prejeto gradivo za leto 2004
Prejeto gradivo za leto 2003
Prejeto gradivo za leto 2002
Prejeto gradivo za leto 2001
Prejeto gradivo za leto 2000

 

Prejeto gradivo 2018 (drugo polletje)

 

Na ogled je seznam vsega gradiva, ki ga je prejel Kataster v tekočem katastrskem letu/polletju. Na internetu ga objavljamo zato, da lahko kadarkoli pogledate, koliko in katere zapisnike je Kataster že prejel od vašega društva in katerih še ni. Hkrati pa imate tudi vpogled v dokumentacijsko aktivnost drugih društev.
Vpisno knjigo redno dopolnjujemo s prispelimi zapisniki, praviloma enkrat na mesec. Če najdete v knjigi kakšno napako ali če vaših zapisnikov še po nekaj mesecih ni na seznamu, nam to čimprej sporočite.

 

Zadnji vnos: 9. 8. 2018.

 

Društvo jama (št. jame) / tip zapisnika / datum zapisnika / datum oddaje / zapisnikar
JK Borovnica Bučeče brezno   A   12. 07. 2018   12. 07. 2018   Peter Svete 
Bučeče brezno   C   12. 07. 2018   12. 07. 2018   Peter Svete 
Bučeče brezno   E   12. 07. 2018   12. 07. 2018   Peter Svete 
Bučeče brezno   F   12. 07. 2018   12. 07. 2018   Peter Svete 
Bučeče brezno   G   12. 07. 2018   12. 07. 2018   Peter Svete 
JK Novo mesto Berinjevka   B   26. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Berinjevka   C   26. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Zvezdico   A   31. 07. 2018   02. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Zvezdico   C   31. 07. 2018   02. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Zvezdico   C   31. 07. 2018   02. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Zvezdico   E   31. 07. 2018   02. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Zvezdico   F   31. 07. 2018   02. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Zvezdico   G   31. 07. 2018   02. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Zvezdico   H   31. 07. 2018   02. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pod ritasto smreko   B   26. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pod ritasto smreko   C   26. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jagrovo znamenje   B   26. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jagrovo znamenje   C   26. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama na Lahinji   B   01. 08. 2018   02. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama na Lahinji   C   01. 08. 2018   02. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Macesnovo gorico   B   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Macesnovo gorico   C   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Macesnovo gorico   F   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Staro gorico   B   26. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Staro gorico   C   26. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama podrtih smrek   A   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama podrtih smrek   C   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama podrtih smrek   C   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama podrtih smrek   E   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama podrtih smrek   F   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama podrtih smrek   G   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama podrtih smrek   H   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pri bajti   F   15. 07. 2018   03. 08. 2018   Srečko Vidic 
Jama pri bajti   A   23. 07. 2018   03. 08. 2018   Srečko Vidic 
Jama pri bajti   E   23. 07. 2018   03. 08. 2018   Srečko Vidic 
Jama pri Starem Bregu   A   15. 07. 2018   16. 07. 2018   Srečko Vidic 
Jama pri Starem Bregu   E   15. 07. 2018   16. 07. 2018   Srečko Vidic 
Jama pri Starem Bregu   F   15. 07. 2018   16. 07. 2018   Srečko Vidic 
Jama v Rugarskih klancih   B   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama v Rugarskih klancih   C   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama v Rugarskih klancih   F   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z zidom   A   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z zidom   C   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z zidom   C   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z zidom   E   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z zidom   F   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z zidom   G   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z zidom   H   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Novembersko brezno   B   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Novembersko brezno   C   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Novembersko brezno   C   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Novembersko brezno   F   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Pleše 1   F   05. 07. 2018   03. 08. 2018   Srečko Vidic 
Pleše 1   A   30. 07. 2018   03. 08. 2018   Srečko Vidic 
Pleše 1   E   30. 07. 2018   03. 08. 2018   Srečko Vidic 
Pleše 1   G   30. 07. 2018   03. 08. 2018   Srečko Vidic 
prosta   H         Borivoj Ladišić 
Pugled 3   A   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 3   C   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 3   C   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 3   E   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 3   F   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 3   H   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 4   A   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 4   C   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 4   C   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 4   E   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 4   F   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 4   H   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 5   A   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 5   C   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 5   C   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 5   E   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 5   F   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 5   G   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 5   H   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Rupa pri Starem Bregu   A   09. 06. 2018   16. 07. 2018   Srečko Vidic 
Rupa pri Starem Bregu   E   09. 06. 2018   16. 07. 2018   Srečko Vidic 
Rupa pri Starem Bregu   F   09. 06. 2018   16. 07. 2018   Srečko Vidic 
Spodmol pod Macesnovo gorico   B   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Spodmol pod Macesnovo gorico   C   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Spodmol pod Macesnovo gorico   F   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Tošlovo brezno   B   26. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Tošlovo brezno   C   26. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor na Jeleniškem križu   B   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor na Jeleniškem križu   C   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor na Jeleniškem križu   F   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor nad Ledeno jamo   A   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor nad Ledeno jamo   C   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor nad Ledeno jamo   C   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor nad Ledeno jamo   E   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor nad Ledeno jamo   F   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor nad Ledeno jamo   G   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor nad Ledeno jamo   H   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor pod Zvezdico   A   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor pod Zvezdico   C   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor pod Zvezdico   C   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor pod Zvezdico   E   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor pod Zvezdico   F   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor pod Zvezdico   H   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Zvezdica   B   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Zvezdica   C   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Zvezdica   C   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Zvezdica   F   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Zvezdica   H   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
DZRJ Ribnica Brezno jugovzhodno od Rokove glave 2   C   04. 08. 2018   05. 08. 2018   Anton Della Schiava 
Gregčeva jama   F   24. 04. 2018   05. 08. 2018   Anton Della Schiava 
Jelenja jama   F   04. 08. 2018   05. 08. 2018   Anton Della Schiava 
Štuc breznc   B   04. 08. 2018   05. 08. 2018   Anton Della Schiava 
Štuc breznc   C   04. 08. 2018   05. 08. 2018   Anton Della Schiava 
JD Sežana Jama jagra Ivana   A   30. 05. 2018   17. 07. 2018   Andrej Peca 
Jama jagra Ivana   E   01. 07. 2018   17. 07. 2018   Andrej Peca 
Jama jagra Ivana   F   01. 07. 2018   17. 07. 2018   Andrej Peca 
Natašina jama   A   21. 05. 2018   17. 07. 2018   Andrej Peca 
Natašina jama   E   17. 07. 2018   17. 07. 2018   Andrej Peca 
Natašina jama   F   17. 07. 2018   17. 07. 2018   Andrej Peca 
Šaleški JK "Podlasica" Topolšica Brezno volčjega vzdihljaja pod sv. Joštom   A   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Alenka Jelen (1)
Brezno volčjega vzdihljaja pod sv. Joštom   C   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Alenka Jelen 
Brezno volčjega vzdihljaja pod sv. Joštom   C   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Alenka Jelen 
Brezno volčjega vzdihljaja pod sv. Joštom   E   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Alenka Jelen 
Brezno volčjega vzdihljaja pod sv. Joštom   F   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Alenka Jelen 
Brezno volčjega vzdihljaja pod sv. Joštom   G   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Alenka Jelen 
Brezno volčjega vzdihljaja pod sv. Joštom   H   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Alenka Jelen 
Pa ne no   F   24. 07. 2018   24. 07. 2018   Maks Petrič 
Rogaški meander   E   07. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Rogaški meander   F   07. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Rogaški meander   G   07. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Rogaški meander   H   07. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Rogaški meander   A   16. 07. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič (1) (2)
Veternica   B   27. 06. 2018   09. 08. 2018   Maks Petrič (1)
Veternica   B   27. 06. 2018   09. 08. 2018   Maks Petrič 
Veternica   F   21. 07. 2018   09. 08. 2018   Maks Petrič 
Veternica   G   21. 07. 2018   09. 08. 2018   Maks Petrič 
Veternica   E   27. 07. 2018   09. 08. 2018   Alenka Jelen 
Zazidan spodmol   E   09. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Zazidan spodmol   F   09. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Zazidan spodmol   G   09. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Zazidan spodmol   H   09. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Zazidan spodmol   A   16. 07. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič (1) (2)
Zijalka nad Pustoto   E   07. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Zijalka nad Pustoto   F   07. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Zijalka nad Pustoto   G   07. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Zijalka nad Pustoto   H   07. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Zijalka nad Pustoto   A   16. 07. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič (1) (2)

(1) v sodelovanju z JK Črni galeb Prebold
(2) v sodelovanju z JK Tirski zmaj
Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje Brezno na Dleskovcu   A   04. 07. 2018   12. 07. 2018   Milan Podpečan 
Brezno na Dleskovcu   G   04. 07. 2018   12. 07. 2018   Milan Podpečan 
Brezno na Dleskovcu   F   05. 07. 2018   12. 07. 2018   Milan Podpečan 
Brezno na Dleskovcu   E   10. 07. 2018   12. 07. 2018   Milan Podpečan 
JK Železničar Kaščakova jama 2   B   17. 06. 2018   04. 08. 2018   Miha Čekada (1) (2)
Kaščakova jama 2   C   17. 06. 2018   04. 08. 2018   Miha Čekada 
Kaščakova jama 2   F   17. 06. 2018   04. 08. 2018   Miha Čekada 
Koščakova jama 1   B   17. 06. 2018   04. 08. 2018   Miha Čekada (1) (2)
Koščakova jama 1   C   17. 06. 2018   04. 08. 2018   Miha Čekada 
Koščakova jama 1   F   17. 06. 2018   04. 08. 2018   Miha Čekada 
Razpoka pri Veliki konti   B   07. 08. 2018   07. 08. 2018   Petra Pavšič 
Razpoka pri Veliki konti   E   07. 08. 2018   07. 08. 2018   Petra Pavšič 
Razpoka pri Veliki konti   F   07. 08. 2018   07. 08. 2018   Petra Pavšič 

(1) v sodelovanju z Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
(2) v sodelovanju z Park Škocjanske jame