Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Prejeto gradivo

Zgodovina prejetega gradiva:

Prejeto gradivo za leto 2024 (prvo polletje) - glej spodaj
Prejeto gradivo za leto 2023
Prejeto gradivo za leto 2022
Prejeto gradivo za leto 2021
Prejeto gradivo za leto 2020
Prejeto gradivo za leto 2019
Prejeto gradivo za leto 2018
Prejeto gradivo za leto 2017
Prejeto gradivo za leto 2016
Prejeto gradivo za leto 2015
Prejeto gradivo za leto 2014
Prejeto gradivo za leto 2013
Prejeto gradivo za leto 2012
Prejeto gradivo za leto 2011
Prejeto gradivo za leto 2010
Prejeto gradivo za leto 2009
Prejeto gradivo za leto 2008
Prejeto gradivo za leto 2007
Prejeto gradivo za leto 2006
Prejeto gradivo za leto 2005
Prejeto gradivo za leto 2004
Prejeto gradivo za leto 2003
Prejeto gradivo za leto 2002
Prejeto gradivo za leto 2001
Prejeto gradivo za leto 2000

 

Prejeto gradivo 2024 (prvo polletje)

 

Na ogled je seznam vsega gradiva, ki ga je Kataster prejel in evidentiral v tekočem katastrskem letu/polletju. Na internetu ga objavljamo zato, da lahko kadarkoli pogledate, koliko in katere zapisnike je Kataster že prejel od vašega društva in katerih še ni. Hkrati pa imate tudi vpogled v dokumentacijsko aktivnost drugih društev.
Vpisno knjigo redno dopolnjujemo s prispelimi zapisniki, praviloma enkrat na mesec. Če najdete v knjigi kakšno napako ali če vaših zapisnikov še po nekaj mesecih ni na seznamu, nam to čimprej sporočite.

 

Zadnji vnos: 9. 5. 2024.

 

Društvo jama (št. jame) / tip zapisnika / datum zapisnika / datum oddaje / zapisnikar
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Bokrova jama   B   26. 09. 2023   22. 02. 2024   Franjo Drole (1)
Bokrova jama   F   26. 09. 2023   22. 02. 2024   Franjo Drole (1)
Brezno na Presadnikih   B   10. 08. 2023   22. 02. 2024   Franjo Drole 
Grajska jama   B   21. 09. 2023   22. 02. 2024   Franjo Drole 
Jama v Laščah   D   01. 06. 2023   22. 02. 2024   Franjo Drole (2)
Križna jama   D   08. 01. 2024   22. 02. 2024    
Križna jama   D   09. 01. 2024   22. 02. 2024    
Mali Golak 1440   D   04. 04. 2023   22. 02. 2024    
Zobova jama   B   10. 08. 2023   22. 02. 2024   Franjo Drole 

(1) v sodelovanju z Jamarska zveza Slovenije
(2) v sodelovanju z DZRJ Ljubljana
JD Dimnice Koper Dimnice   B   22. 02. 2024   22. 02. 2024   Franc Malečkar 
Sveta jama   B   26. 03. 2024   14. 03. 2024   Franc Malečkar 
Vilenica   B   29. 01. 2024   29. 01. 2024   Franc Malečkar 
DZRJ Kranj Brezno 3 v oddelku 18   A   08. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Brezno 3 v oddelku 18   E   08. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Brezno 3 v oddelku 18   F   08. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Brezno 3 v oddelku 18   F   08. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Brezno 3 v oddelku 18   H   08. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Jama za Pižom   A   10. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Jama za Pižom   E   10. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Jama za Pižom   F   10. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Jama za Pižom   G   10. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Jama za Pižom   H   10. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Kamnita fuga   A   02. 03. 2024   14. 03. 2024   Tomaž Krmelj 
Kamnita fuga   C   02. 03. 2024   14. 03. 2024   Tomaž Krmelj 
Kamnita fuga   E   02. 03. 2024   14. 03. 2024   Tomaž Krmelj 
Kamnita fuga   F   02. 03. 2024   14. 03. 2024   Tomaž Krmelj 
Kamnita fuga   G   02. 03. 2024   14. 03. 2024   Tomaž Krmelj 
Kamnita fuga   H   02. 03. 2024   14. 03. 2024   Tomaž Krmelj 
Lavričeva jama   A   12. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Lavričeva jama   E   12. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Lavričeva jama   F   12. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Lavričeva jama   H   12. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Prelom za Biserno   A   14. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Prelom za Biserno   E   14. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Prelom za Biserno   F   14. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Prelom za Biserno   F   14. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Prevrnjeni F   A   17. 11. 2022   14. 03. 2024   Tomaž Krmelj 
Prevrnjeni F   C   17. 11. 2022   14. 03. 2024   Tomaž Krmelj 
Prevrnjeni F   E   17. 11. 2022   14. 03. 2024   Tomaž Krmelj 
Prevrnjeni F   F   17. 11. 2022   14. 03. 2024   Tomaž Krmelj 
Prevrnjeni F   G   17. 11. 2022   14. 03. 2024   Tomaž Krmelj 
Prevrnjeni F   H   17. 11. 2022   14. 03. 2024   Tomaž Krmelj 
Spodmol za Biserno jamo   A   10. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Spodmol za Biserno jamo   E   10. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Spodmol za Biserno jamo   F   10. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Spodmol za Biserno jamo   G   10. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Spodmol za Biserno jamo   H   10. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Udornica za Biserno   A   14. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Udornica za Biserno   B   14. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Udornica za Biserno   E   14. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Udornica za Biserno   F   14. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Udornica za Biserno   G   14. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
Udornica za Biserno   H   14. 01. 2024   11. 04. 2024   Gašper Finžgar 
JK Krka Belokranjka   A   01. 03. 2024   10. 03. 2024   Leopold Bregar 
Belokranjka   C   01. 03. 2024   10. 03. 2024   Leopold Bregar 
Belokranjka   E   01. 03. 2024   10. 03. 2024   Leopold Bregar 
Belokranjka   F   01. 03. 2024   10. 03. 2024   Leopold Bregar 
Belokranjka   H   01. 03. 2024   10. 03. 2024   Leopold Bregar 
Džot v Vrtačah   A   30. 03. 2024   23. 04. 2024   Janez Jerman 
Džot v Vrtačah   B   30. 03. 2024   23. 04. 2024   Janez Jerman 
Džot v Vrtačah   C   30. 03. 2024   23. 04. 2024   Janez Jerman 
Džot v Vrtačah   E   30. 03. 2024   23. 04. 2024   Janez Jerman 
Džot v Vrtačah   F   30. 03. 2024   23. 04. 2024   Janez Jerman 
Džot v Vrtačah   G   30. 03. 2024   23. 04. 2024   Janez Jerman 
Džot v Vrtačah   H   30. 03. 2024   23. 04. 2024   Janez Jerman 
Jama pod Puhovko   B   14. 01. 2024   15. 01. 2024   Leopold Bregar 
Jama pod Puhovko   F   14. 01. 2024   15. 01. 2024   Leopold Bregar 
Jama pod Puhovko   H   14. 01. 2024   15. 01. 2024   Leopold Bregar 
Jama pod Šentrumarjem   A   14. 01. 2024   15. 01. 2024   Leopold Bregar 
Jama pod Šentrumarjem   C   14. 01. 2024   15. 01. 2024   Leopold Bregar 
Jama pod Šentrumarjem   E   14. 01. 2024   15. 01. 2024   Leopold Bregar 
Jama pod Šentrumarjem   F   14. 01. 2024   15. 01. 2024   Leopold Bregar 
Jama pod Šentrumarjem   H   14. 01. 2024   15. 01. 2024   Leopold Bregar 
Jama v Vrtačah   A   30. 03. 2024   23. 04. 2024   Janez Jerman 
Jama v Vrtačah   B   30. 03. 2024   23. 04. 2024   Janez Jerman 
Jama v Vrtačah   C   30. 03. 2024   23. 04. 2024   Janez Jerman 
Jama v Vrtačah   F   30. 03. 2024   23. 04. 2024   Janez Jerman 
Jama v Vrtačah   H   30. 03. 2024   23. 04. 2024   Janez Jerman 
Pavlinska jama   A   23. 03. 2024   24. 03. 2024   Janez Jerman 
Pavlinska jama   B   23. 03. 2024   24. 03. 2024   Janez Jerman 
Pavlinska jama   C   23. 03. 2024   24. 03. 2024   Janez Jerman 
Pavlinska jama   E   23. 03. 2024   24. 03. 2024   Janez Jerman 
Pavlinska jama   F   23. 03. 2024   24. 03. 2024   Janez Jerman 
Pavlinska jama   G   23. 03. 2024   24. 03. 2024   Janez Jerman 
Pavlinska jama   H   23. 03. 2024   24. 03. 2024   Janez Jerman 
Podtaborska jama   B   31. 10. 2023   24. 02. 2024   Leopold Bregar 
Podtaborska jama   F   31. 10. 2023   24. 02. 2024   Leopold Bregar 
Podtaborska jama   H   31. 10. 2023   24. 02. 2024   Leopold Bregar 
Tešova jama   A   27. 02. 2024   10. 03. 2024   Jani Perovšek 
Tešova jama   C   27. 02. 2024   10. 03. 2024   Jani Perovšek 
Tešova jama   E   27. 02. 2024   10. 03. 2024   Jani Perovšek 
Tešova jama   F   27. 02. 2024   10. 03. 2024   Jani Perovšek 
Tešova jama   H   27. 02. 2024   10. 03. 2024   Jani Perovšek 
Živkotova jama   B   11. 03. 2024   24. 03. 2024   Janez Jerman 
Živkotova jama   D      24. 03. 2024   Janez Jerman 
Živkotova jama   E   11. 03. 2024   24. 03. 2024   Janez Jerman 
Živkotova jama   F   22. 10. 2023   24. 03. 2024   Janez Jerman 
Živkotova jama   G   22. 10. 2023   24. 03. 2024   Janez Jerman 
Živkotova jama   H   11. 03. 2024   24. 03. 2024   Janez Jerman 
DZRJ Ljubljana Brezno H   B   30. 04. 2023   22. 02. 2024   Primož Presetnik 
Brezno H   E   03. 05. 2023   22. 02. 2024   Primož Presetnik 
Konasnica   B   27. 02. 2024   27. 02. 2024   Primož Presetnik 
JD Logatec B 49 (Kanin)   B   02. 03. 2024   02. 03. 2024   Marko Erker 
B 49 (Kanin)   C   02. 03. 2024   02. 03. 2024   Marko Erker 
B 49 (Kanin)   F   21. 03. 2024   21. 03. 2024   Marko Erker 
Jama pod Tomažinovim mlinom   B   11. 02. 2024   11. 02. 2024   Marko Erker 
Jama pod Tomažinovim mlinom   E   11. 02. 2024   11. 02. 2024   Marko Erker 
O 67 (Kanin)   B   02. 03. 2024   02. 03. 2024   Marko Erker 
O 67 (Kanin)   C   02. 03. 2024   02. 03. 2024   Marko Erker 
O 67 (Kanin)   F   21. 03. 2024   21. 03. 2024   Marko Erker 
JK Novo mesto Ajdovska jama   F   09. 04. 2024   09. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Ajdovska jama   H   09. 04. 2024   09. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Babja gorica 5   A   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Babja gorica 5   C   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Babja gorica 5   E   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Babja gorica 5   F   10. 03. 2024   27. 03. 2024   Uroš Mervič 
Babja gorica 5   G   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Babja gorica 5   H   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Beli kamen   C   27. 02. 2024   04. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Beli kamen   F   27. 02. 2024   04. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Bradačevka 6   A   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 6   C   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 6   E   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 6   F   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 6   G   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 6   H   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 7   A   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 7   C   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 7   E   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 7   F   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 7   G   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 7   H   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 8   A   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 8   C   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 8   E   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 8   F   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 8   G   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 8   H   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 9   A   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 9   C   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 9   E   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 9   F   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 9   G   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Bradačevka 9   H   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Brezno 2 na Jelenbregu   B   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Brezno 2 na Jelenbregu   C   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Brezno 2 na Jelenbregu   F   05. 03. 2024   08. 03. 2024   Uroš Mervič 
Brezno 2 nad Dolgim vodnjakom   A   18. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Brezno 2 nad Dolgim vodnjakom   C   18. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Brezno 2 nad Dolgim vodnjakom   E   18. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Brezno 2 nad Dolgim vodnjakom   F   18. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Brezno 2 nad Dolgim vodnjakom   H   18. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Brezno 2 nad Mavrlenom   B   22. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Brezno 2 nad Mavrlenom   H   22. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Brezno ob cesti pri Pihalniku   B   06. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno ob cesti pri Pihalniku   F   06. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno ob cesti pri Pihalniku   H   06. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno ob gradu Rožek   B   19. 03. 2024   27. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno ob gradu Rožek   C   19. 03. 2024   27. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno ob gradu Rožek   F   19. 03. 2024   27. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno ob gradu Rožek   H   19. 03. 2024   27. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bukvijo   F   18. 02. 2024   04. 03. 2024   Marko Pršina 
Brezno pod Mačjim vrhom 1   F   18. 02. 2024   04. 03. 2024   Marko Pršina 
Brezno pod Mačjim vrhom 2   F   18. 02. 2024   04. 03. 2024   Marko Pršina 
Brezno pod Mačjim vrhom 3   F   17. 02. 2024   04. 03. 2024   Marko Pršina 
Brezno pod Peščevjekom   A   10. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pod Peščevjekom   C   10. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pod Peščevjekom   E   10. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pod Peščevjekom   F   10. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pod Peščevjekom   G   10. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pod Peščevjekom   H   10. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pri Ahnenlochu   B   29. 01. 2024   31. 01. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pri Ahnenlochu   C   29. 01. 2024   31. 01. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pri Ahnenlochu   F   29. 01. 2024   31. 01. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pri Ahnenlochu   H   29. 01. 2024   31. 01. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pri Kvasici   B   21. 01. 2024   24. 01. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Kvasici   F   21. 01. 2024   24. 01. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Malem studencu 1   B   29. 01. 2024   31. 01. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pri Malem studencu 1   C   29. 01. 2024   31. 01. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pri Malem studencu 1   F   29. 01. 2024   31. 01. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pri Mali Grintovci   A   25. 04. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Mali Grintovci   C   25. 04. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Mali Grintovci   E   25. 04. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Mali Grintovci   F   25. 04. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Mali Grintovci   H   25. 04. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Pasji jami   A   25. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pri Pasji jami   C   25. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pri Pasji jami   E   25. 03. 2024   18. 04. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pri Pasji jami   F   25. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pri Pasji jami   G   25. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pri Pasji jami   H   25. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pri Skalarki   C   11. 03. 2017   14. 02. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Skalarki = Sovino brezno   B   06. 02. 2024   14. 02. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Slapnici   A   03. 04. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pri Slapnici   C   03. 04. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pri Slapnici   E   03. 04. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pri Slapnici   F   03. 04. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pri Slapnici   G   03. 04. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Brezno pri Slapnici   H   03. 04. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Brezno v Jurnski hosti   B   30. 01. 2024   31. 01. 2024   Uroš Mervič 
Brezno v Jurnski hosti   C   30. 01. 2024   31. 01. 2024   Uroš Mervič 
Brezno v Jurnski hosti   F   30. 01. 2024   31. 01. 2024   Uroš Mervič 
Brezno v Mrzlih dragah   B   22. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Brezno v Mrzlih dragah   C   22. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Brezno v Mrzlih dragah   F   22. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Brezno v Mrzlih dragah   H   22. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Brezno v ovinku   B   07. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno v ovinku   F   07. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno v ovinku   H   07. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno v Rovtah   A   05. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Brezno v Rovtah   C   05. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Brezno v Rovtah   E   05. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Brezno v Rovtah   F   05. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Brezno v Rovtah   G   05. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Brezno v Rovtah   H   05. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Brezno v Rovtarski gorici   B   15. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno v Rovtarskih goricah   B   15. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Brezno v vlaki na Graščici   B   29. 01. 2024   31. 01. 2024   Uroš Mervič 
Brezno v vlaki na Graščici   C   29. 01. 2024   31. 01. 2024   Uroš Mervič 
Brezno v vlaki na Graščici   F   29. 01. 2024   31. 01. 2024   Uroš Mervič 
Cerov hrib   A   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Cerov hrib   E   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Cerov hrib   F   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Cerov hrib   G   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Cerov hrib   H   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Cerov hrib 6   C   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Cink 6   A   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Cink 6   C   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Cink 6   E   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Cink 6   F   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Cink 6   G   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Cink 6   H   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Dimnik v Mrzli dolini   A   18. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Dimnik v Mrzli dolini   C   18. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Dimnik v Mrzli dolini   E   18. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Dimnik v Mrzli dolini   F   18. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Dimnik v Mrzli dolini   H   18. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Dobličko jezero   B   24. 01. 2024   24. 01. 2024   Borivoj Ladišić 
Dobličko jezero   F   24. 01. 2024   24. 01. 2024   Borivoj Ladišić 
Izvir Obrščice   B   28. 02. 2024   04. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Izvir Obrščice   C   28. 02. 2024   04. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Izvir Obrščice   F   28. 02. 2024   04. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Izvir Podturn   B   19. 02. 2024   04. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Izvir Podturn   C   19. 02. 2024   04. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Izvir Podturn   F   19. 02. 2024   04. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Jagrovo znamenje 2   A   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Jagrovo znamenje 2   C   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Jagrovo znamenje 2   E   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Jagrovo znamenje 2   F   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Jagrovo znamenje 2   G   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Jagrovo znamenje 2   H   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Jama Beli kamen 1   B   17. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Jama Beli kamen 1   C   17. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Jama Beli kamen 1   F   17. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Jama pod Bezgovo gorico 3   A   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Jama pod Bezgovo gorico 3   C   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Jama pod Bezgovo gorico 3   E   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Jama pod Bezgovo gorico 3   F   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Jama pod Bezgovo gorico 3   G   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Jama pod Bezgovo gorico 3   H   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Jama pod gradom Vinica   A   21. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Jama pod gradom Vinica   C   21. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Jama pod gradom Vinica   C   21. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Jama pod gradom Vinica   E   21. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Jama pod gradom Vinica   F   21. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Jama pod gradom Vinica   H   21. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Jama pod Vrhom 2   A   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Jama pod Vrhom 2   C   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Jama pod Vrhom 2   E   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Jama pod Vrhom 2   F   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Jama pod Vrhom 2   G   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Jama pod Vrhom 2   H   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Jama podkovanega čevlja   B   18. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Jama podkovanega čevlja   C   18. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Jama podkovanega čevlja   F   18. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Jama podkovanega čevlja   H   18. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Jama pri Mali Grintovci   A   26. 04. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Jama pri Mali Grintovci   C   26. 04. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Jama pri Mali Grintovci   E   26. 04. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Jama pri Mali Grintovci   F   26. 04. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Jama pri Mali Grintovci   H   26. 04. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Jama pri Verdunu   A   05. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Jama pri Verdunu   C   05. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Jama pri Verdunu   E   05. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Jama pri Verdunu   F   05. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Jama pri Verdunu   G   05. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Jama pri Verdunu   H   05. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Jama v kamnolomu   F   11. 03. 2024   27. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Jama v Klancih 2   A   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Jama v Klancih 2   C   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Jama v Klancih 2   E   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Jama v Klancih 2   F   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Jama v Klancih 2   G   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Jama v Klancih 2   H   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Jazbec 12   A   10. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Jazbec 12   C   10. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Jazbec 12   E   10. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Jazbec 12   F   10. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Jazbec 12   G   10. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Jazbec 12   H   10. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Jelenica 12   A   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Jelenica 12   C   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Jelenica 12   E   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Jelenica 12   F   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Jelenica 12   G   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Jelenica 12   H   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Jurjevka pri gradu Hmeljnik   A   25. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Jurjevka pri gradu Hmeljnik   C   25. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Jurjevka pri gradu Hmeljnik   E   25. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Jurjevka pri gradu Hmeljnik   F   25. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Jurjevka pri gradu Hmeljnik   G   25. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Jurjevka pri gradu Hmeljnik   H   25. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Kačak   A   21. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Kačak   C   21. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Kačak   C   21. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Kačak   E   21. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Kačak   F   21. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Kačak   H   21. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Kotel na četrtem kilometru   F   18. 02. 2024   04. 03. 2024   Marko Pršina 
Kotel nad Skalarko   A   11. 02. 2024   14. 02. 2024   Borivoj Ladišić 
Kotel nad Skalarko   C   11. 02. 2024   14. 02. 2024   Borivoj Ladišić 
Kotel nad Skalarko   C   11. 02. 2024   14. 02. 2024   Borivoj Ladišić 
Kotel nad Skalarko   E   11. 02. 2024   14. 02. 2024   Borivoj Ladišić 
Kotel nad Skalarko   F   11. 02. 2024   14. 02. 2024   Borivoj Ladišić 
Kotel nad Skalarko   H   11. 04. 2024   14. 02. 2024   Borivoj Ladišić 
Kunčanska cesta 3   A   18. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Kunčanska cesta 3   C   18. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Kunčanska cesta 3   E   18. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Kunčanska cesta 3   F   18. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Kunčanska cesta 3   G   18. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Kunčanska cesta 3   H   18. 03. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Kunški hrib 2   A   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Kunški hrib 2   C   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Kunški hrib 2   E   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Kunški hrib 2   F   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Kunški hrib 2   G   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Kunški hrib 2   H   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Kunški hrib 3   A   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Kunški hrib 3   E   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Kunški hrib 3   F   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Kunški hrib 3   G   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Kunški hrib 3   H   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Lebica   B   22. 01. 2024   24. 01. 2024   Borivoj Ladišić 
Lebica   F   22. 01. 2024   24. 01. 2024   Borivoj Ladišić 
Lukeževa hiša 4   A   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Lukeževa hiša 4   C   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Lukeževa hiša 4   E   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Lukeževa hiša 4   F   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Lukeževa hiša 4   G   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Lukeževa hiša 4   H   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Lukeževa hiša 5   A   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Lukeževa hiša 5   C   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Lukeževa hiša 5   E   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Lukeževa hiša 5   F   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Lukeževa hiša 5   G   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Lukeževa hiša 5   H   20. 04. 2024   06. 05. 2024   Uroš Mervič 
Mala Strašca   B   29. 01. 2024   31. 01. 2024   Uroš Mervič 
Mala Strašca   C   29. 01. 2024   31. 01. 2024   Uroš Mervič 
Mala Strašca   F   29. 01. 2024   31. 01. 2024   Uroš Mervič 
Medvedov hrib 1   A   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Medvedov hrib 1   C   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Medvedov hrib 1   E   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Medvedov hrib 1   F   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Medvedov hrib 1   G   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Medvedov hrib 1   H   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Medvedov hrib 2   A   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Medvedov hrib 2   C   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Medvedov hrib 2   E   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Medvedov hrib 2   F   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Medvedov hrib 2   G   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Medvedov hrib 2   H   10. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Mrzli dol 1   A   10. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Mrzli dol 1   C   10. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Mrzli dol 1   E   10. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Mrzli dol 1   F   10. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Mrzli dol 1   G   10. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Mrzli dol 1   H   10. 02. 2024   14. 02. 2024   Uroš Mervič 
Nad spomenikom   A   18. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Nad spomenikom   C   18. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Nad spomenikom   E   18. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Nad spomenikom   F   18. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Nad spomenikom   H   18. 03. 2024   18. 03. 2024   Uroš Mervič 
Obora Stari Log 11   A   01. 03. 2024   04. 03. 2024   Zvonka Janežič 
Obora Stari Log 11   E   01. 03. 2024   04. 03. 2024   Zvonka Janežič 
Obora Stari Log 11   F   01. 03. 2024   04. 03. 2024   Zvonka Janežič 
Obora Stari Log 11   H   01. 03. 2024   04. 03. 2024   Zvonka Janežič 
Obora Stari Log 19   A   08. 04. 2024   09. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 19   C   08. 04. 2024   09. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 19   E   08. 04. 2024   09. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 19   F   08. 04. 2024   09. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 19   G   08. 04. 2024   09. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 19   H   08. 04. 2024   09. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 2   A   19. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 2   C   19. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 2   E   19. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 2   F   19. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 2   G   19. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 2   H   19. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 20   A   20. 03. 2024   27. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 20   C   20. 03. 2024   27. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 20   E   20. 03. 2024   27. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 20   F   20. 03. 2024   27. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 20   H   20. 03. 2024   27. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 21   A   27. 02. 2024   04. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 21   C   27. 02. 2024   04. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 21   E   27. 02. 2024   04. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 21   F   27. 02. 2024   04. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 21   H   27. 02. 2024   04. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 22   A   28. 02. 2024   04. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 22   C   28. 02. 2024   04. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 22   E   28. 02. 2024   04. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 22   F   28. 02. 2024   04. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 22   H   28. 02. 2024   04. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 23   A   12. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 23   C   12. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 23   E   12. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 23   F   12. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 23   G   12. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 23   H   12. 04. 2024   23. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Obora Stari Log 7   A   01. 03. 2024   04. 04. 2024   Zvonka Janežič 
Obora Stari Log 7   E   01. 03. 2024   04. 03. 2024   Zvonka Janežič 
Obora Stari Log 7   F   01. 03. 2024   04. 03. 2024   Zvonka Janežič 
Obora Stari Log 7   H   01. 03. 2024   04. 03. 2024   Zvonka Janežič 
Obora Stari Log 8   A   01. 03. 2024   04. 03. 2024   Zvonka Janežič 
Obora Stari Log 8   E   01. 03. 2024   04. 03. 2024   Zvonka Janežič 
Obora Stari Log 8   F   01. 03. 2024   04. 03. 2024   Zvonka Janežič 
Obora Stari Log 8   H   01. 03. 2024   04. 03. 2024   Zvonka Janežič 
Obora Stari Log 9   A   01. 03. 2024   04. 03. 2024   Zvonka Janežič 
Obora Stari Log 9   E   01. 03. 2024   04. 03. 2024   Zvonka Janežič 
Obora Stari Log 9   F   01. 03. 2024   04. 03. 2024   Zvonka Janežič 
Obora Stari Log 9   H   01. 03. 2024   04. 03. 2024   Zvonka Janežič 
Pihalnik   B   07. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Pihalnik   F   07. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Pihalnik   H   07. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Podcestnica pri Štufni   A   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Podcestnica pri Štufni   C   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Podcestnica pri Štufni   E   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Podcestnica pri Štufni   F   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Podcestnica pri Štufni   G   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Podcestnica pri Štufni   H   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Rajhenavski Rog 1   A   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Rajhenavski Rog 1   C   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Rajhenavski Rog 1   E   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Rajhenavski Rog 1   F   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Rajhenavski Rog 1   G   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Rajhenavski Rog 1   H   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Reber 6   A   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Reber 6   C   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Reber 6   E   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Reber 6   F   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Reber 6   G   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Reber 6   H   15. 02. 2024   26. 02. 2024   Uroš Mervič 
Rovtarska gorica 1   A   01. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Rovtarska gorica 1   C   01. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Rovtarska gorica 1   C   01. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Rovtarska gorica 1   E   01. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Rovtarska gorica 1   F   01. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Rovtarska gorica 1   H   01. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Rovtarska gorica 2   A   03. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Rovtarska gorica 2   C   10. 12. 2014   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Rovtarska gorica 2   C   03. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Rovtarska gorica 2   C   03. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Rovtarska gorica 2   E   10. 12. 2014   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Rovtarska gorica 2   F   03. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Rovtarska gorica 2   H   03. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Rovtarska gorica 3   A   05. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Rovtarska gorica 3   C   05. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Rovtarska gorica 3   E   05. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Rovtarska gorica 3   F   05. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Rovtarska gorica 3   F   05. 05. 2024   08. 05. 2024   Borivoj Ladišić 
Skalarka pod Grintovcem = Poševna jama   B   06. 02. 2024   14. 02. 2024   Borivoj Ladišić 
Skalarka pod Grintovcem = Poševna jama   C   23. 02. 2017   14. 02. 2024   Borivoj Ladišić 
Šlebingerjeva jama   B   29. 01. 2024   31. 01. 2024   Uroš Mervič 
Šlebingerjeva jama   C   29. 01. 2024   31. 01. 2024   Uroš Mervič 
Šlebingerjeva jama   F   29. 01. 2024   31. 01. 2024   Uroš Mervič 
Šlebingerjeva jama   H   29. 01. 2024   31. 01. 2024   Uroš Mervič 
Špirov kot   A   13. 02. 2024   14. 02. 2024   Borivoj Ladišić 
Špirov kot   E   13. 02. 2024   14. 02. 2024   Borivoj Ladišić 
Špirov kot   F   13. 02. 2024   14. 02. 2024   Borivoj Ladišić 
Špirov kot   H   13. 02. 2024   14. 02. 2024   Borivoj Ladišić 
Trnovec 4   A   15. 02. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Trnovec 4   C   15. 02. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Trnovec 4   E   15. 02. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Trnovec 4   F   15. 02. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Trnovec 4   G   15. 02. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Trnovec 4   H   15. 02. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Trnovec 5   A   15. 02. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Trnovec 5   C   15. 02. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Trnovec 5   E   15. 02. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Trnovec 5   F   15. 02. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Trnovec 5   G   15. 02. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Trnovec 5   H   15. 02. 2024   16. 04. 2024   Uroš Mervič 
Velika Grintovca = Jama pri Jelenovi mlaki   B   06. 02. 2024   14. 02. 2024   Borivoj Ladišić 
Velika Grintovca = Jama pri Jelenovi mlaki   C   23. 03. 2017   14. 02. 2024   Borivoj Ladišić 
Vodnjak v suhorskem kamnolomu   B   11. 03. 2024   27. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Vodnjak v suhorskem kamnolomu   C   11. 03. 2024   27. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Vodnjak v suhorskem kamnolomu   H   18. 03. 2024   27. 03. 2024   Borivoj Ladišić 
Zgornja Klevevška jama   F   09. 04. 2024   09. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
Zgornja Klevevška jama   H   09. 04. 2024   09. 04. 2024   Borivoj Ladišić 
JD Rakek Brezno 1 v oddelku 13/b RJD   F   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno 2 v oddelku 13/b RJD   B   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno 2 v oddelku 13/b RJD   F   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno 3 v oddelku 13/b RJD   B   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno 3 v oddelku 13/b RJD   F   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno 4 v oddelku 13/b RJD   B   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno 4 v oddelku 13/b RJD   E   24. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno 4 v oddelku 13/b RJD   F   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno 5 v oddelku 20/e RJD   F   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Jurškem robu   A   05. 11. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Jurškem robu   E   05. 11. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Jurškem robu   F   05. 11. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 14   F   06. 12. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 15   F   06. 12. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 16   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 16   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 17   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 17   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 17   F   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 18   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 18   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 19   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 19   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 20   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 20   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 21   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 21   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 21   F   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 22   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 22   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 22   F   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 23   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 23   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 23   F   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno nad Javorniško cesto   A   30. 05. 2021   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno nad Javorniško cesto   E   30. 05. 2021   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno nad Tobakovimi dolinami   B   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno pod Kozjekom   A   24. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno pod Kozjekom   E   24. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno pod Kozjekom   F   24. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno pod Nagnojevcem   B   05. 11. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno pod Nagnojevcem   F   05. 11. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno pod Sušjakom 1   F   05. 11. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno pri Cesarjevi hoji   B   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno pri Cesarjevi hoji   F   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno pri krivi veji   A   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno pri krivi veji   E   30. 01. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno pri krivi veji   F   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 1   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 1   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 1   F   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 10   A   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 10   E   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 10   F   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 11   A   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 11   E   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 12   A   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 12   E   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 12   F   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 13   A   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 13   E   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 13   F   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 14   A   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 14   E   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 14   F   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 15   A   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 15   E   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 15   F   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 16   A   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 16   E   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 16   F   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 17   A   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 17   E   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 17   F   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 18   A   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 18   E   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 18   F   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 19   A   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 19   E   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 19   F   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 2   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 2   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 2   F   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 20   A   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 20   E   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 21   A   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 21   E   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 21   F   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 22   A   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 22   E   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 22   F   29. 01. 2024   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 3   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 3   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 3   F   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 4   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 4   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 4   F   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 5   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 5   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 5   F   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 6   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 6   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 6   F   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 7   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 7   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 8   A   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 8   E   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 8   F   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 9   A   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 9   E   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Blodnjaku 9   F   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Jeplenčjem vrhu   B   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Lomeh   B   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Lomeh   F   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Otoški dolini   B   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Otoški dolini   B   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Otoški dolini   F   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Smrečnici   F   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Snežnih kotlih 26   A   15. 09. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Snežnih kotlih 26   E   10. 03. 2001   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Snežnih kotlih 26   F   15. 09. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Snežnih kotlih 27   A   15. 09. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Snežnih kotlih 27   E   10. 03. 2001   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Snežnih kotlih 27   F   15. 09. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Snežnih kotlih 28   A   15. 09. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Snežnih kotlih 28   E   10. 03. 2001   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Zasčakih   B   10. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno v Zasčakih   F   10. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno v žlebu v Jurjevi dolini   F   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno Veliki Češevnik   B   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Brezno Veliki Češevnik   F   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Črnelski bregi 3   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Črnelski bregi 3   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Črnelski bregi 3   F   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Črnelski bregi 4   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Črnelski bregi 4   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Črnelski bregi 4   F   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Črnelski bregi 5   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Črnelski bregi 5   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Črnelski bregi 5   F   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Črnelski bregi 6   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Črnelski bregi 6   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Črnelski bregi 6   F   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Čurka pri Trojnem breznu   A   12. 05. 2020   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Čurka pri Trojnem breznu   E   12. 05. 2020   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Golobinja pri Palčju   B   05. 11. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Golobinja pri Palčju   F   05. 11. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Hudi greben 15   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Hudi greben 15   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
J3   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
J3   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
J3   F   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
J5   A   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
J5   E   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
J5   F   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Jaklovka 3   B   05. 11. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Jaklovka 3   F   05. 11. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Jama na poti v Ilov klanec   B   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Jama na poti v Ilov klanec   F   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Jama pri podrtih jaslicah   B   10. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Jama v goloseku v Otoški dolini   B   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Jama v goloseku v Otoški dolini   F   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Jama za Malo Kavko   B   26. 02. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Jama za Malo Kavko   E   26. 02. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Jelovo brezno   B   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Jelovo brezno   E   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Jelovo brezno   F   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Karlovški dihalnik 1   A   13. 11. 2022   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Karlovški dihalnik 1   E   13. 11. 2022   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Karlovški dihalnik 2   A   13. 11. 2022   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Karlovški dihalnik 2   E   13. 11. 2022   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Kraljica čurk   A   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Kraljica čurk   E   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Krkonove jame   B   10. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Krkonove jame   F   10. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Lamovškovo brezno   B   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Lamovškovo brezno   F   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Mati čurk   A   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Mati čurk   E   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Mati Čurk   F   16. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Mojska jama   A   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Mojska jama   E   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Mojska jama   F   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Pihalka   A   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Pihalka   E   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Pihalka   F   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Podjazbina   A      14. 03. 2024   Marko Matičič 
Podjazbina   E      14. 03. 2024   Marko Matičič 
Podjazbina   F   20. 02. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Podjazbina   G   25. 02. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Poševnaja   B   21. 03. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Poševnaja   B   09. 01. 2024   11. 04. 2024   Miha Prudič 
Poševnaja   E      11. 04. 2024   Marko Matičič 
Poševnaja   G   21. 03. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Pri jami   F   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Prunkovka   A   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Prunkovka   E   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Prunkovka   F   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Razpoka pod Veliko Ilovico   A   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Razpoka pod Veliko Ilovico   E   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Razpoka pod Veliko Ilovico   F   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Rinina jama   A   04. 12. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Rinina jama   E   04. 12. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Rinina jama   F   04. 12. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Scestna jama   B   14. 12. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Smoletova jama   B   14. 12. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Snežna jama v Ojstrovci   A   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Snežna jama v Ojstrovci   E   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Snežna jama v Ojstrovci   F   12. 01. 2024   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Spodmol na Bregih   A   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Spodmol na Bregih   E   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Spodmol na Bregih   F   13. 11. 2023   11. 04. 2024   Marko Matičič 
Spodmol v Slatnah   B   16. 07. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Škraplja v Račjem lazu   A   02. 05. 2021   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Škraplja v Račjem lazu   E   02. 05. 2021   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Tagurena jama   B   05. 11. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Tagurena jama   F   05. 11. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Vodinkova jama   A   28. 11. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Vodinkova jama   E   28. 11. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Vodinkova jama   F   28. 11. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Vrhkorenska jama   B   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Vrhkorenska jama   F   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Žlebina jama   B   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
Žlebina jama   F   23. 10. 2023   14. 03. 2024   Marko Matičič 
DZRJ Ribnica Apolonova jama   B   08. 10. 2023   18. 04. 2024   Anton Della Schiava 
Brezno Stene   F   24. 01. 2024   18. 04. 2024   Anton Della Schiava 
Francetova jama   B   25. 01. 2024   18. 04. 2024   Anton Della Schiava 
Jama Ogenca   D   23. 03. 2024   18. 04. 2024   Anton Della Schiava 
Jama severno od ledenika (Prelesnikova jama)   B   18. 04. 2024   18. 04. 2024   Anton Della Schiava 
Kokakola   A   26. 03. 2024   18. 04. 2024   Anton Della Schiava 
Kokakola   E   28. 03. 2024   18. 04. 2024   Anton Della Schiava 
Kokakola   F   26. 03. 2024   18. 04. 2024   Anton Della Schiava 
Kokakola   G   26. 03. 2024   18. 04. 2024   Anton Della Schiava 
Kokakola   H   26. 03. 2024   18. 04. 2024   Anton Della Schiava 
Kresnikov paviljon   B   25. 01. 2024   18. 04. 2024   Anton Della Schiava 
Mikličevo brezno   A   26. 01. 2024   18. 04. 2024   Anton Della Schiava 
Mikličevo brezno   C   24. 03. 2024   18. 04. 2024   Anton Della Schiava 
Mikličevo brezno   E   22. 01. 2024   18. 04. 2024   Anton Della Schiava 
Mikličevo brezno   F   23. 03. 2024   18. 04. 2024   Anton Della Schiava 
Mikličevo brezno   G   22. 01. 2024   18. 04. 2024   Anton Della Schiava 
Mikličevo brezno   H   22. 01. 2024   18. 04. 2024   Anton Della Schiava 
Žiglovica   B   17. 04. 2024   18. 04. 2024   Anton Della Schiava 
Šaleški JK "Podlasica" Topolšica Partizanska bolnišnica pod spodmolom   A   18. 03. 2024   23. 04. 2024   Maks Petrič 
Partizanska bolnišnica pod spodmolom   C   23. 04. 2024   23. 04. 2024   Maks Petrič 
Partizanska bolnišnica pod spodmolom   C   23. 04. 2024   23. 04. 2024   Maks Petrič 
Partizanska bolnišnica pod spodmolom   E   20. 03. 2024   23. 04. 2024   Maks Petrič 
Partizanska bolnišnica pod spodmolom   G   20. 03. 2024   23. 04. 2024   Maks Petrič 
Partizanska bolnišnica pod spodmolom   H      23. 04. 2024   Maks Petrič 
Pumina past   A   19. 04. 2024   23. 04. 2024   Maks Petrič 
Pumina past   C   23. 04. 2024   23. 04. 2024   Maks Petrič 
Pumina past   C   23. 04. 2024   23. 04. 2024   Maks Petrič 
Pumina past   E   23. 04. 2024   23. 04. 2024   Maks Petrič 
Pumina past   F   23. 04. 2024   23. 04. 2024   Maks Petrič 
Pumina past   G   23. 04. 2024   23. 04. 2024   Maks Petrič 
Pumina past   H   23. 04. 2024   23. 04. 2024   Maks Petrič 
CGEB Brezno 4 med Golacem in Obrovom   A   20. 01. 2024   18. 03. 2024   Umberto Mikolic 
Brezno 4 med Golacem in Obrovom   C   20. 01. 2024   18. 03. 2024   Umberto Mikolic 
Brezno 4 med Golacem in Obrovom   E   30. 11. 2023   18. 03. 2024   Umberto Mikolic 
Brezno 5 med Golacem in Obrovom   A   20. 01. 2024   18. 03. 2024   Umberto Mikolic 
Brezno 5 med Golacem in Obrovom   C   20. 01. 2024   18. 03. 2024   Umberto Mikolic 
Brezno 5 med Golacem in Obrovom   E   30. 11. 2023   18. 03. 2024   Umberto Mikolic 
Brezno 6 med Golacem in Obrovom   A   20. 01. 2024   18. 03. 2024   Umberto Mikolic 
Brezno 6 med Golacem in Obrovom   C   20. 01. 2024   18. 03. 2024   Umberto Mikolic 
Brezno 6 med Golacem in Obrovom   E   30. 11. 2023   18. 03. 2024   Umberto Mikolic 
Brezno pri Ostrem Vrhu   B   02. 02. 2024   02. 02. 2024   Umberto Mikolic 
Brezno pri Ostrem Vrhu    E   02. 02. 2024   02. 02. 2024   Umberto Mikolic 
Brezno pri Ritomecah   B   01. 02. 2024   14. 02. 2024   Umberto Mikolic 
Brezno pri Ritomecah    C   01. 02. 2024   14. 02. 2024   Umberto Mikolic 
Brezno pri Ritomecah    E   01. 02. 2024   14. 02. 2024   Umberto Mikolic 
Jam v Suhi rebri   E   18. 04. 2024   18. 04. 2024   Umberto Mikolic 
Jama ob Bezoviški cesti na Gropajski gmajni   B   01. 02. 2024   01. 02. 2024   Umberto Mikolic 
Jama ob Bezoviški cesti na Gropajski gmajni    C   01. 02. 2024   01. 02. 2024   Umberto Mikolic 
Jama ob Bezoviški cesti na Gropajski gmajni    E   01. 02. 2024   01. 02. 2024   Umberto Mikolic 
Jama pri Belem gabru   B   18. 04. 2024   18. 04. 2024   Umberto Mikolic 
Jama pri Belem gabru   E   18. 04. 2024   18. 04. 2024   Umberto Mikolic 
Jama v Suhi rebri   B   18. 04. 2024   18. 04. 2024   Umberto Mikolic 
Jama z agregatom   B   18. 04. 2024   18. 04. 2024   Umberto Mikolic 
Jelihovec   B   26. 03. 2024   26. 03. 2024   Umberto Mikolic 
Jelihovec    E   26. 03. 2024   26. 03. 2024   Umberto Mikolic 
Rokina jama   B   18. 04. 2024   18. 04. 2024   Umberto Mikolic 
Rokina jama   C   18. 04. 2024   18. 04. 2024   Umberto Mikolic 
Sk 3 (Skadanščina)   B   21. 03. 2024   26. 03. 2024   Umberto Mikolic 
Sk 3 (Skadanščina)    C   21. 03. 2024   26. 03. 2024   Umberto Mikolic 
Sk 3 (Skadanščina)    E   21. 03. 2024   26. 03. 2024   Umberto Mikolic 
Sk 8 (Skadanščina)   B   01. 02. 2024   01. 02. 2024   Umberto Mikolic 
Sk 8 (Skadanščina)    C   01. 02. 2024   01. 02. 2024   Umberto Mikolic 
Sk 8 (Skadanščina)    E   01. 02. 2024   01. 02. 2024   Umberto Mikolic 
Sk 8 (Skadanščina)    E   01. 02. 2024   01. 02. 2024   Umberto Mikolic 
JK Železničar Brezno 1 pri Dovčarju   B   28. 12. 2023   14. 03. 2024   Miha Čekada 
Brezno 1 pri Dovčarju   C   28. 12. 2023   14. 03. 2024   Miha Čekada 
Brezno 1 pri Dovčarju   F   28. 12. 2023   14. 03. 2024   Miha Čekada 
Brezno 2 pri Dovčarju   B   28. 12. 2023   14. 03. 2024   Miha Čekada 
Brezno 2 pri Dovčarju   C   28. 12. 2023   14. 03. 2024   Miha Čekada 
Brezno 2 pri Dovčarju   F   28. 12. 2023   14. 03. 2024   Miha Čekada 
Brezno na Travnem vrhu   B   01. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Brezno na Travnem vrhu   C   01. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Brezno na Travnem vrhu   F   01. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Brezno ob cesti   B   01. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Brezno ob cesti   C   01. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Brezno ob cesti   F   01. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Brezno ob cesti   H   01. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Brezno pri dobrih skalah   A   22. 01. 2024   22. 01. 2024   Janez Stražišar 
Brezno pri dobrih skalah   C   22. 01. 2024   22. 01. 2024   Janez Stražišar 
Brezno pri dobrih skalah   E   22. 01. 2024   22. 01. 2024   Janez Stražišar 
Brezno pri dobrih skalah   F   22. 01. 2024   22. 01. 2024   Janez Stražišar 
Globoščak na Travnem vrhu   B   01. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Globoščak na Travnem vrhu   C   01. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Globoščak na Travnem vrhu   F   01. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Jama ob cesti   B   13. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Jama ob cesti   C   13. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Jama ob cesti   F   13. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Jama pod Griškim vrhom   B   27. 02. 2024   27. 02. 2024   Janez Stražišar 
Jama pod Griškim vrhom   C   27. 02. 2024   27. 02. 2024   Janez Stražišar 
Jama pod Griškim vrhom   F   27. 02. 2024   27. 02. 2024   Janez Stražišar 
Laniško brezno 1   B   13. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Laniško brezno 1   C   13. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Laniško brezno 1   E   13. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Laniško brezno 1   F   13. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Laniško brezno 2   F   06. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Ledena jama pri planini Viševnik   B   06. 01. 2020   26. 01. 2024   Miha Staut (1)
Ledena jama pri planini Viševnik   E   26. 01. 2024   26. 01. 2024   Miha Staut 
Ledena jama pri planini Viševnik   G      26. 01. 2024    
Ledenica   F   29. 02. 2024   29. 02. 2024   Janez Stražišar 
Ledenikova jama   F   13. 03. 2024   13. 03. 2024   Janez Stražišar 
Medvejca   A   07. 03. 2024   07. 03. 2024   Janez Stražišar 
Medvejca   C   07. 03. 2024   07. 03. 2024   Janez Stražišar 
Medvejca   E   07. 03. 2024   07. 03. 2024   Janez Stražišar 
Medvejca   F   07. 03. 2024   07. 03. 2024   Janez Stražišar 
Močeradovo brezno   B   26. 02. 2024   26. 02. 2024   Janez Stražišar 
Obrh pri Gašparcih   B   07. 03. 2024   07. 03. 2024   Aleš Lajovic 
Pikhamer   B   13. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Pikhamer   F   13. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Potokarjevo brezno   B   14. 01. 2024   22. 01. 2024   Anja Hajna 
Potokarjevo brezno   F   14. 01. 2024   22. 01. 2024   Anja Hajna 
Široka jama pod Činkojco   B   17. 01. 2024   22. 01. 2024   Aleš Lajovic 
Travnovrško brezno   B   01. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Travnovrško brezno   C   01. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 
Travnovrško brezno   F   01. 03. 2024   13. 03. 2024   Miha Čekada 

(1) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale