Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Predstavitev

Jamarska zveza Slovenije ima knjižnico že od nastanke zveze leta 1962, ko je knjižnični fond dobila v dar od Društva za raziskovanje jam Slovenije. Prve prostore je imela na Filozofski fakulteti, potem se je selila na Lepi pot 6, pa v bivše prostore policije na Viču in nazaj na Lepi pot 6. Tu je bila že precej neurejena. Ko so jo Tomo Petek, Miha Brenčič in Aleš Lajovic ponovno uredili, se je preselila v prostore Katastra, kjer domuje še danes.

Knjižnični fond obsega 400 knjig o jamah in jamarstvu s celega sveta, turistične vodnike, učbenike, znanstvene in fotografske knjige, diplomske naloge in disertacije na temo speleologija.

V knjižnici imamo tudi revije slovenskih jamarskih klubov in zveze, Naše jame in Jamar, tujih klubov in zvez ter znanstvene revije, ki se ukvarjajo med drugim tudi s speleologijo.

Knjižnica ne deluje na profesionalni ravni, knjige in revije si lahko člani jamarskih društev izposodijo v času uradnih ur Katastra.