Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Informacije o katastru

Kataster jam je stalna strokovna služba Jamarske zveze Slovenije. Njen namen je voditi evidenco jam in aktivnosti jamarskih društev v Sloveniji. Prostore si delimo s Knjižnico JZS, ki hrani precejšnjo količino domače in tuje literature z jamarsko, geološko, arheološko, biološko, ekološko, športno in podobno vsebino.
Podatke o jamah dobivamo od slovenskih jamarskih društev, Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, tujih jamarskih odprav v Slovenijo, raznih posameznikov in še od kje. Trenutno (junij 2024) je v Sloveniji registriranih 15479 jam, vsako leto pa je odkritih še vsaj 300, zadnja leta celo preko 500 novih.

 

Obisk Katastra

 

Kataster jam JZS ima prostore v Ljubljani, v podzemnem zaklonišču med stanovanjskimi bloki na Zeleni poti v Trnovem (glej načrt). Odprt je med uradnimi urami vsak četrtek od 18.00 do 20.00 ure in takrat nas lahko dobite tudi po telefonu, sicer pustite sporočilo na telefonski tajnici.

Člani jamarskih društev iz JZS imajo prost vstop, pravico do brezplačnega vpogleda v celotno zbirko in do brezplačnega fotokopiranja. Na zahtevo osebja Katastra morajo pokazati veljavno jamarsko izkaznico. Na voljo jim je tudi spletni kataster.

Člani jamarskih društev izven JZS potrebujejo za vstop podpisano izjavo (pdf) potrjeno s strani svojega društva in veljavno jamarsko izkaznico. Stroške fotokopiranja krijejo po ceniku.

Študenti lahko uporabijo podatke Katastra jam za izdelavo seminarskih in diplomskih nalog, za terensko delo ipd., vendar morajo pred tem prinesti podpisano izjavo (pdf), potrjeno s strani fakultete. Stroške fotokopiranja krijejo po ceniku.

 

Naš naslov:
Jamarska zveza Slovenije
(za Kataster jam)
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija

 

Telefon & telefaks:
(01) 4293 440

Vodja Katastra:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Prikaži večji zemljevid

 

Glej tudi:
Zgoščena navodila, kako s pomočjo podatkov Katastra jam najdemo vhod v jamo

Pregledni zemljevid jam v Sloveniji
Seznam najdaljših in najglobljih jam v Sloveniji