Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-444
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Seznam jamarjev in raziskovalcev krasa v Sloveniji do leta 1972

Pred leti me je med listanjem različnih jamarskih publikacij prešinilo, da pravzaprav ne vemo, koliko ljudi se je doslej ukvarjalo z raziskovanjem slovenskih jam in krasa; zdelo se mi je, da ne prav veliko. Skušal sem torej združiti vse meni znane podatke. Seznam sem zaključil z letom 1972, ko je bila na Občnem zboru Društva za raziskovanje jam Slovenije v Kozini sprejeta odločitev o preimenovanju tega društva v Jamarsko zvezo Slovenije. Seznam je precej daljši, kot sem pričakoval, številka 1448 pa precej impozantna. Najstarejši znani jamar v pravem pomenu besede na naših tleh je seveda Janez Vajkard Valvasor, najmlajša na seznamu pa je verjetno Zmaga Dvornik.

Osnovno gradivo za izdelavo tega seznama so nudile seveda Naše jame ( NJ ), Novice Društva za raziskovanje jam Slovenije ( N ) in Baza katastra JZS ( kat. ) ter razna društvena glasila, splet itd. Morda sem koga spregledal, kako ime pa se nemara pojavi dvakrat in podobno. Temu se je na žalost zelo težko izogniti, ker ista oseba na zapisnikih lahko nastopa enkrat kot Ivan, drugič kot Ivo, tretjič s kakim psevdonimom ali celo zgolj z njim itn.; določene osebe, ki imajo isto ime in priimek pa lahko ločimo le po letnici rojstva. Skratka – skušal sem napraviti čimbolj verodostojen seznam z vsemi meni znanimi in dostopnimi podatki.

Seznam jamarjev in raziskovalcev krasa v Sloveniji do leta 1972 (PDF)

Seveda delamo naprej. Trenutno kaže, da je do današnjega dne v slovenskem podzemlju delovalo preko 4000 jamarjev, fond katastra pa je narasel na preko 11 000 enot! Podobno kot po prvi vojni, je tudi po drugi nastopilo krajše zatišje, pa še kaj drugega je bilo vmes. Okoli leta 1954 se je osrednje DZRJ preimenovalo v DZRJS. Leta 1962 je bila ustanovljena zveza slovenskih jamarskih skupin, ki so bile večinoma ustanovljene po drugi vojni in privzela naziv Društvo za raziskovanje jam Slovenije, ker tedanja zakonodaja ni dovoljevala republiških zvez, dotedanje DZRJS pa se je preimenovalo v JK Ljubljana in nekaj kasneje v JKLM ( Matica ) itd. Društvo za raziskavanje podzemnih jam je imelo nekaj deset članov, med vojnama jih je bilo že več – po podatkih iz katastra 177 ( 34 zapisnikarjev ). Po drugi vojni je do leta 1962 po jamah hodilo 286 jamarjev ( 38 zapisnikarjev ), fond katastra je narasel na dobrih 2000 enot. V naslednjem desetletju se je jamolazenje še bolj razmahnilo – 432 jamarjev ( 93 zapisnikarjev ) in število enot v katastru – dobrih 3500. 

Aleš Lajovic