Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Gradivo katere uporablja in priporoča IS JZS

Na tej strani se nahaja seznam gradiv in povezav, katera tako ali drugače pripomorejo k izobraževanju jamarjev o jamarstvu. Nekatera je potrebno predelati zaradi samih izpitov, druga so zaželjena, vsa so pa jamarsko zanimiva.

Obilo veselja pri prebiranju gradiva!

 

Za ogled gradiv na tej strani potrebujete Adobe Reader (ali drug pregledovalnik PDF dokumentov), Excel Viewer (ali drug pregledovalnik XLS dokumentov) in Word Viewer (ali drug pregledovalnik DOC dokumentov).

 

1. Jamarska baza znanja PDF v2.0
Izpitno gradivo
2. Literatura in vprašanja za preverjanje
USJD - Varstvo jam
PDF v1.0
Izpitno gradivo
  2a. Članek Aljančič PDF Dodatek k zap. št. 2
Izpitno gradivo
  2b. Članek Ford Williams PDF  Dodatek k zap. št. 2
Izpitno gradivo
  2c. Članek Hudoklin PDF  Dodatek k zap. št. 2
Izpitno gradivo
3. Jame z režimom Excel  v2013_01_30
Izpitno gradivo
4. Tovariška pomoč PDF  v2013
Izpitno gradivo
5. Ne hodi v jame brez glave Povezava  DZRJ Ljubljana
Priporočljivo gradivo
6. Digitalni kataster jam Povezava JZS - Kataster
Priporočljivo gradivo
7. Premagovanje odmika PDF v2012
Priporočljivo gradivo
8. Predpriprave na zimsko usposabljanje PDF v2013
Priporočljivo gradivo
9. Uzlovi u speleologiji i speleospašavanju PDF  HGSS, Darko Bakšić
Priporočljivo gradivo
  9a.  Vozli v jamarstvu in jamarskem reševanju PDF  Slovenski prevod zgornjega dokumenta
Priporočljivo gradivo
10.  Opasnosti u speleologiji i speleospašavanju PDF HGSS, Darko Bakšić
Priporočljivo gradivo
  10a. Nevarnosti v jamarstvu in pri jamarskem reševanju PDF Slovenski prevod dokumenta pod točko 10.
Priporočljivo gradivo
11. Tovariška pomoč PDF HGSS, Darko Bakšić Slovenski prevod Priporočljivo gradivo
12. Osnove opremljanja jam PDF HGSS, Darko Bakšić in Marin Glušević Slovenski prevod Priporočljivo gradivo
13. Prva pomoč v jamarstvu

Firs aid in caves
PDF (SI)
PDF (EN)
uredil Klemen Mihalič, več avtorjev
JZS
Ljubljana, 2019
  13a. Prva pomoč v jamarstvu - postopek ob nesreči PDF JZS, JRS