Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Obrazci potrebni za prijave na izpite

Za prijavo na izpite JZS so potrebni sledeči dokumenti. Prvi dokument je potrdilo o uspešnem opravljenem tečaju za USJD (Usposobljen za Samostojno Jamarsko Delovanje), drugi je prijavnica za prijavo na izpit za Jamarja pripravnika, Jamarja ali Inštruktorja jamarstva, tretji je seznam kandidatov, kateri se prijavljajo na USJD, Jamarja pripravnika, Jamarja ali Inštruktorja jamarstva in zadnji je seznam obiskanih jam.

USJD
Kandidat kateri se prijavlja na izpit USJD, bo moral od društva kjer je opravljal tečaj, pridobiti Potrdilo o opravljenem tečaju USJD. To potrdilo bo moral prinesti s seboj na izpite! S tem potrdilom bo izkazoval uspešno opravljen tečaj in s tem usposobljen za opravljanje izpita za USJD. Potrdilo lahko dobi samo na društvu oz. ga lahko izda samo društvo, katero je na seznamu društev za izvajanje izobraževanj za USJD.

  • Potrdilo o opravljenem tečaju USJD (Word)

Jamar pripravnik, Jamar in Inštruktor jamarstva
Kandidat za Jamarja pripravnik, Jamarja ali Inštruktor jamarsta mora izpolniti Prijavnico k izpitu in Seznam obiskanih jam (Jamar pripravnik ni obvezno). V seznam obiskanih jam kandidat vpiše nekaj jam, v katerih je nabiral znanje. S tem seznamom predvsem kandidat za Jamarja ali Inštruktorja jamarstva izkazuje aktivnosti in nadgradnjo znanja. Kandidat, kateri ne bo prinesel na izpit v celoti izpolnjene prijavnice, žal ne bo mogel opravljati izpita.

USJD, Jamar pripravnik, Jamar in Inštruktor jamarstva
Zaradi lažjo evidenco prijavljenih kandidatov in zaradi zavarovanja kandidatov na izpitih, morajo društva katera prijavljajo kandidate izpolniti spodnjo Excel tabelo.

Potrjevanje statusa Inštruktor jamarstva
Kandidat, kateri potrjujejo status Inštruktor jamarsta mora izpolniti Prijavnico k potrjevanju IJ in se vpisati v Seznam kandidatov. Kandidat, kateri ne bo prinesel na izpit v celoti izpolnjene prijavnice, žal ne bo mogel opravljati izpita.

  • Prijavnica k potrjevanju Inštruktor jamarstva pri JZS (PDF)

Seznam je potrebno poslati najkasneje do roka prijave na izpite, katerega JZS sporoči za vsak izpit posebaj.

 

 

POVZETEK:

    Če se prijavljate na izpit USJD morate izpolniti Potrdilo o opravljenem USDJ in ga prinesti s seboj na izpit, ter vpisati se morate na Seznam kandidatov in ga poslati na email naslov vodje IS (to navadno naredi društvo za več kandidatov na enkrat).

    Če se prijavljate na Jamar pripravnik, Jamar ali Inštruktor jamarstva morate izpolniti Prijavnico k izpitu in Seznam obiskanih jam (Jamar pripravnik ni obvezno), ter ju prinesti s seboj na izpit. Vpisati se morate tudi na Seznam kandidatov in ga poslati na email naslov vodje IS (to navadno naredi društvo za več kandidatov na enkrat).

    Če se prijavljate na kombinacijo, se pravi USJD + Jamar pripravnik ali USJD + Jamar, pa izpolnite vse dokumente na tej strani. S seboj na izpit prinesete Potrdilo o opravljenem USDJ, Prijavnico k izpitu in Seznam obiskanih jam (Jamar pripravnik ni obvezno). Vpišete in pošljete pa Seznam kandidatov.

    Če se prijavljate za potrjevanje statusa Intršuktor jamarstva morate izpolniti Prijavnico k potrjevanju IJ in jo prinesti s seboj na potrjevanje. Ter izpolnite in pošljete Seznam kandidatov.