Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Datumi in lokacije izpitov

 

V spodnji tabeli je seznam izpitov, katere bo izvedla IS JZS v letu 2020. 

Zap. št. Datum Kraj Izpiti

1.

sobota, 5. september 2020

Okameneli svati,
Rakitnica
(DJT)

Jamar pripravnik
Jamar
Vstopno preverjanje za Inštruktorja jamarstva

2.

sobota, 21. november 2020

/

Jamar pripravnik
Jamar
Vstopno preverjanje za Inštruktorja jamarstva