Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Obrazci potrebni za prijave na izpite

Jamar pripravnik

Kandidat za naziv  Jamar pripravnika mora izpolniti prijavnico k izpitu.

Zaradi lažje evidence prijavljenih kandidatov  morajo društva, katera prijavljajo kandidate na izpite, izpolniti tudi  spodnjo Excel tabelo in jo na elektronski naslov pošljejo vodji izobraževanja.

 

Jamar

Kandidat za naziv Jamar  mora izpolniti Prijavnico k izpitu in Seznam obiskanih jam.

 

Zaradi lažje evidence prijavljenih kandidatov  morajo društva, katera prijavljajo kandidate na izpite, izpolniti tudi  spodnjo Excel tabelo in jo na elektronski naslov pošljejo vodji izobraževanja.

 

Inštruktor jamarstva

Kandidat za naziv Inštruktor jamarstva  mora izpolniti Prijavnico k izpitu in Seznam obiskanih jam.

Zaradi lažje evidence prijavljenih kandidatov  morajo društva, katera prijavljajo kandidate na izpite, izpolniti tudi  spodnjo Excel tabelo in jo na elektronski naslov pošljejo vodji izobraževanja.