Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Nazivi Jamarske zveze Slovenije

 

Pri Jamarski zvezi Slovenije (v nadaljevanju JZS) lahko opravljate izpite na različnih nivojih. Zagotavljamo vam opravljanje izpita za naziv Jamar pripravnik, Jamar in Inštruktor jamarstva ter možnost potrjevanja statusa inštruktorja. V JZS lahko posameznik napreduje glede na kriterije znanja in izkušenj v ustrezne nazive.

Naziv Jamar pripravnik pridobi oseba, ki uspešno opravi preverjanje za pripravo na samostojno jamarsko delovanje, ki je namenjen kandidatom, ki so pravkar končali društveno usposabljanje za jamarja pripravnika. Izpit služi kot privajanje na veliko obsežnejši in zahtevnejši izpit za naziv jamar. K izpitu lahko pristopi vsakdo, ki je v tekočem letu dopolnil vsaj 14 let, se je udeležil društvenega jamarskega usposabljanja ter za katerega so poravnani stroški izpita. Jamar pripravnik samostojno ne more obiskovati jam, lahko pa jih obiskuje v spremstvu osebe, ki je usposobljena za samostojno jamarsko delovanje.

Naziv Jamar pridobi oseba, ki uspešno opravi preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje. Preverjanje usposobljenosti izvaja Jamarska zveza Slovenije na podlagi Zakona o varstvu podzemnih jam (objavljenim v Uradnem list RS št. 2/04 in 61/06-ZDru-1) in pravilnikom o Usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje po javnem pooblastilu ministrstva, pristojnega za varovanje jam. K izpitu lahko pristopi vsakdo, ki je v tekočem letu dopolnil vsaj 18 let, ima potrdilo o opravljenem usposabljanju za usposobljenost za samostojno jamarsko delovanje ter za katerega so poravnani stroški izpita. Jamar ima vsa potrebna znanja, da lahko varno in v skladu s predpisi raziskuje podzemni svet. Pridobitev potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje je za vse jamarje, ki samostojno obiskujejo in raziskujejo jame nujen in obvezen.

Naziv Inštruktor jamarstva pridobi oseba, ki uspešno opravi vstopno preverjanje za inštruktorja jamarstva, ter opravi ostala potrebna preverjanja za pridobitev naziva. K izpitu lahko pristopi vsakdo, ki je član društva včlanjenega v JZS, so od njegovega uspešnega opravljanja izpita za naziv jamar minila najmanj tri leta in za katerega so poravnani stroški izpita. Kandidat mora k prijavi priložiti seznam minimalno dvajsetih dokumentiranih jamarskih ekskurzij, od katerih mora biti vsaj ena do globine več kot 500 m, tri do globine več kot  300 m ter dve do dolžine več kot 2 km. Kandidat mora biti zaveden kot avtor pri vsaj petih osnovnih zapisnikih. Inštruktor jamarstva je najvišji naziv v JZS.

Vsakdo, ki je v preteklosti pridobil potrdilo o usposobljenosti za jamarsko delovanje in je član društva včlanjenega v JZS, lahko zaprosi za priznanje naziva jamar, saj je obseg zahtevanega znanja za pridobitev naziva jamar in usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje popolnoma enak. Za priznanje naziva mora upravičenec izpolniti vlogo in jo skupaj z obveznimi prilogami priporočeno poslati na naslov: Jamarska zveza Slovenije, Izobraževalna služba, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.

Vloga za priznanje naziva jamar

 

Vsak posameznik lahko pristopi k izpitom ob določenih razpisnih rokih JZS. Kandidati lahko opravljajo posamezne izpite glede na to, katere kriterije izpolnjujejo.