Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Literatura

Podstran z literaturo nima namena izčrpnega pregleda stanja raziskanosti tehničnih lastnosti različnih tipov osebne varovalne in druge opreme. Poizkusila bo evidentirati izvirne slovenske publikacije s tega področja in s tem tetki pozabi iztrgati kakšno objavo, ki bi sicer utonila v kalnih mrtvicah njenih logov. To se nam zdi pomembno, ker pregled slovenskih del nakazuje na razvoj discipline v razmerju do svetovnih trendov.

Dodatno bo stran zajela nekaj prosto dostopnih objav, ki se ukvarjajo s področjem tehnike in varnosti ter bi utegnile biti zanimive širšemu jamarskemu občinstvu. Še enkrat poudarjamo, da pregled tuje in prevedene literature ne cilja na vseobsežnost, saj bi tak pregled bil mnogo prezahteven in menimo, da pričujoča stran tudi nima tega cilja.