Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Druga Slovenska jamarska periodika

Čepelak: 1976: Upotreba penjalice gibbs. Novice JZS 16/4, str. 25 - 28. Ljubljana.

Gams, I. et al. 1989. Jamarstvo. Ljubljana.

Košir J. - Cox: ????: Hidrotehnika v jamah. Bilten Športnega društva Tornado, str. 7