Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Aktiviranje JRS 20050417

NAZIV AKTIVNOSTI: Reševalna intervencija: Brezno pri Lenartu v Goteniškem Snežniku

DATUM AKTIVNOSTI: 17.04.2005

 

VODJA: Jaka Jakofčič

 

POVZETEK:

Skupina petih jamarjev iz Društva za raziskavo jam Ribnica je raziskovala novo jamo na območju Goteniškega Snežnika. Na globini -120 m se je v podoru med podajanjem transportne vreče premaknil kamen in povzročil sesutje podornega mostu. Velik kamen je jamarju zlomil levo stegnenico. Dva jamarja sta odšla po pomoč.

 

Kratka kronologija:

 • 14:45 ReCO Ljubljana obvesti JRS o nesreči v jami: V breznu Goteniškem Snežniku je na globini 100m podor zasul jamarja. Jama se nahaja med Gotenico in Kočevsko reko na višini 800m.
 • 15:03 Odhod glavnine jamarskih reševalcev iz Domžal proti jami.
 • 15:49 Sporočilo, da je poškodovani na globini 120 m, zlomljena noga - stegnenica, potrebuje zdravnika.
 • 16:00 Trije jamarski reševalci so prispeli do brezna.
 • 16:25 Glavnina jamarskih reševalcev prispela do brezna. Postavitev štaba in baze in priprave za reševanje.
 • 16:58 Oskrbovalna ekipa z zdravnikom v jamo. Preklic pripravljenosti RC JRS Postojna.
 • 17:19 V jamo ekipa 2.
 • 17:40 V jamo ekipa 3.
 • 18:16 Zdravnik pri poškodovancu. Zlom leve stegnenice. Imobilizacija.
 • 19:47 Sporočilo na ReCO LJ: Reševalno vozilo naj bo čez 45min pred jamo.
 • 20:00 Začetek dvigovanja poškodovanca v nosilih na -120m.
 • 20:53 Nosila na sifonskem zavoju -90m.
 • 21:19 Nosila na vrhu sifonskega zavoja -55m.
 • 21:28 Nosila pod vhodnim breznom -70m.
 • 21:31 Dvig nosil iz -70m.
 • 22:11 Nosila zunaj. Prenos do reševalnega vozila.
 • 22:15 Predaja poškodovanca zdravstveni službi.
 • 23:05 Zadnji jamarski reševalec iz jame.
 • 01:07 Sporočilo na ReCO LJ o poteku in zaključku reševalne intervencije.

 

Med reševanjem je prišlo do poškodbe jamarskega reševalca. Padajoči kamen mu je priletel na roko s katero se je držal za steno. Potrebna je bila imobilizacija in kasnejše rentgensko slikanje prsta.

 

V 01:15 so prvi jamarski reševalci prispeli do brezna, oddaljenega 120 km. Glavnina jamarskih reševalcev z vso opremo za reševanje je do jame prispela 20 minut za prvoprispelimi.

V 02:31 od obvestila JRS je bil pri poškodovancu zdravnik.

V 08:30 od obvestila JRS je bil poškodovanec predan zdravstveni službi.

 

Število udeležencev intervencije: 40

SEZNAM UDELEŽENCEV REŠEVALNE INTERVENCIJE: Aljančič Gregor, Ažman Franci, Bernetič Miha, Bračič Rajko, Bregar Leopold, Bregar Primož, Češarek Marko, Della Schiava Anton, Ferko Marjan, Grudnik Jernej, Grzman Bojan, Hribar Darko, Ilič Uroš, Jakofčič Jaka, Jerman Jože, Jolič Drago, Klemen Simon, Klinar dr. Tomaž, Kljun Franc, Kofol Matjaž, Košir Gašper, Kravanja Matej, Kristan Rešaver, Marinšek Janez, Merela Maks, Mihelčič Vinko, Oberstr Tone, Omerza Andrej, Ostanek David, Pavlin Marko, Pirc Marko, Robek Mirko, Rogelj Peter, Rogelj Peter, Skočir Igor, Stražar Aleš, Špeglič Marko, Štiglic Bernard, Tekavec Boštjan, Žugelj Dejan

 

Sodelovali so:

 1. RC JRS Ljubljana
 2. RC JRS Postojna
 3. RC JRS Sežana
 4. RC JRS Tolmin
 5. RC JRS Kranj
 6. RC JRS Velenje
 7. RC JRS Novo mesto
 8. ReCO Ljubljana
 9. Policijska postaja Gotenica
 10. Zdravstveni dom Kočevje
 11. Civilna zaščita Kočevje