Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

EU Proteus

V začetku leta 2011 je Evropska komisija – Direktorat za splošno humanitarno pomoč in civilno zaščito (EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE GENERAL for HUMANITARIAN AID AND CIVIL PROTECTION; ECHO A5, Civil Protection Prevention, Preparedness and Disaster Risk Reduction Unit Office) objavila razpis za sofinanciranje evropskih projektov na področju preventive in pripravljenosti v okviru evropskega sistema civilne zaščite.

Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije se prijavila na omenjeni razpis s projektom, katerega naslov je ˝Raising Awareness and Improving Effectiveness of Cave Rescuing within Community Civil Protection Mechanism˝ (Povečevanje ozaveščanja in izboljšanje učinkovitosti na področju jamarskega reševanja znotraj sistema civilne zaščite).

Ob koncu leta 2011 je bil projekt (njegov akronim je EU Proteus – ev. št. SI2.614249) sprejet v sofinanciranje s strani Evropske komisije. EU Proteus je bil 24-mesečni projekt (začenši s 1.1.2012), katerega nosilec je bila Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije (JRS), kot partner na projektu pa je sodelovala Hrvatska gorska služba spašavanja – HGSS; Komisija za speleospašavanje. Na določenih aktivnostih, ki so potekale v okviru projekta, vrednega nekaj manj kot pol milijona evrov, pa so sodelovali tudi jamarski reševalci iz držav jugovzhodne Evrope (Srbija, Makedonija, Črna gora, Turčija, Albanija, Bolgarija, Romunija, Madžarska) ter jamarski reševalci iz Francije.

V okviru projekta so bile izvedene študije na temo identifikacije in opisa pogojev dela in nevarnosti, ki se pojavijo v jamah ter katastrski pregled zahtevnejših slovenskih in hrvaških jam globljih od 500 metrov in/ali daljših od 4000 metrov. Preverjena in dopolnjena so bila osnovna pravila za varen vstop in delo v jamah, s poudarkom na pregledu obstoječe zakonodaje, ki velja za jamarsko delovanje v Sloveniji in na Hrvaškem.

Večji del nalog projekta je izvajala ekipa 28 jamarskih reševalcev (člani JRS in HGSS), ki je bila formirana v Enoto jamarskih reševalcev za posredovanje na območju EU (po obvezah projekta za dobo 24 mesecev). Jamarski reševalci so se intenzivno usposabljali v Sloveniji in na Hrvaškem ter izvajali skupna usposabljanja. Nekateri od njih so aktivno sodelovali pri pripravi programa CRT in kot inštruktorji sodelovali pri izvedbi mednarodnega tečaja jamarskega reševanja (Cave Rescue Training – CRT), ki je v letu 2012 potekal v Sloveniji in leta 2013 na Hrvaškem.

Izrednega pomena za jamarstvo in jamarsko reševanje je tudi varnost jamarjev in jamarskih reševalcev. Zaradi tega je bil del aktivnosti v okviru projekta EU Proteus namenjenih primerjavi in testiranju jamarske opreme. Testiranje je potekalo dinamično – med usposabljanji in ostalimi aktivnostmi v okviru projekta, določeni testi pa so se izvajali tudi v akreditiranem laboratoriju za mehanska testiranja opreme.

Proti koncu projekta, septembra leta 2013, sta JRS in HGSS izvedli jamarsko reševalno vajo iz Velike ledene jame v Paradani, iz globine 500 metrov.

Delni in končni rezultati projekta so bili predstavljeni na več srečanjih, npr. 6. Balkanskem jamarskem srečanju v Sloveniji 2012 in srečanju UIS-a leta 2013, ter objavljeni v raznih publikacijah z jamarsko tematiko. Gradivo je objavljeno in prosto dostopno tudi na spletni strani projekta - www.eu-proteus.eu.

Podrobnejša predstavitev

dr. Maks Merela