Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Cenik Jamarske reševalne službe Slovenije

Cenik je bil sprejet na 20. seji Predsedstva JZS dne 05.02.2024 s sklepom 039/22-24.

I. Cenik stroškov na osebo (reševalca)

  Obdobje v času naloge in vrsta nalog Lokacija
opravljanja
naloge
Vrednost ure
na osebo
najnižja najvišja
1. Usposabljanje reševalnih tehnik med 07:00 in 20:00 uro v jami 24,00 € 40,00 €
2. Usposabljanje reševalnih tehnik med 07:00 in 20:00 uro izven jame 24,00 € 40,00 €
3. Usposabljanje reševalnih tehnik med 20:00 in 07:00 uro v jami 40,00 € 55,00 €
4. Usposabljanje reševalnih tehnik med 20:00 in 07:00 uro izven jame 40,00 € 55,00 €
5. Intervencija, reševanje med 07:00 in 20:00 uro v jami 40,00 € 55,00 €
6. Intervencija, reševanje med 07:00 in 20:00 uro izven jame 40,00 € 55,00 €
7. Intervencija, reševanje med 20:00 in 07:00 uro v jami 45,00 € 60,00 €
8. Intervencija, reševanje med 20:00 in 07:00 uro izven jame 45,00 € 60,00 €
9. Usposabljanje specialnosti med 07:00 in 20:00 uro v jami 45,00 € 60,00 €
10. Usposabljanje specialnosti med 07:00 in 20:00 uro izven jame 45,00 € 60,00 €
11. Usposabljanje specialnosti med 20:00 in 07:00 uro v jami 45,00 € 60,00 €
12. Usposabljanje specialnosti med 20:00 in 07:00 uro izven jame 45,00 € 60,00 €
13. Intervencija, reševanje specialnosti med 07:00 in 20:00 uro v jami 50,00 € 65,00 €
14. Intervencija, reševanje specialnosti med 07:00 in 20:00 uro izven jame 50,00 € 65,00 €
15. Intervencija, reševanje specialnosti med 20:00 in 07:00 uro v jami 55,00 € 70,00 €
16. Intervencija, reševanje specialnosti med 20:00 in 07:00 uro izven jame 55,00 € 70,00 €
17. Pisanje poročil intervencije doma 24,00 € 40,00 €
18. Ostala administrativna dela doma / na terenu 24,00 € 40,00 €

 

II. Cenik uporabe vozil

  Uporaba vozil Namembnost Število
oseb
Vrednost
najema
Vrednost
prevoza na km
na uro na dan
1. Službeno vozilo za prevoz oseb in opreme intervencija 5 do 9 oseb 30,00 € 120,00 € 0,80 €
2. Službeno vozilo za prevoz oseb in opreme usposabljanje 5 do 9 oseb 30,00 € 120,00 € 0,80 €
3. Službeno vozilo za prevoz opreme intervencija Tovor + oseba 30,00 € 120,00 € 0,80 €
4. Službeno vozilo za prevoz opreme usposabljanje Tovor + oseba 30,00 € 120,00 € 0,80 €
5. Osebno vozilo reševalca intervencija do 5 oseb     0,42 €
6. Osebno vozilo reševalca usposabljanje do 5 oseb     0,42 €

 

III. Cenik uporabe skupne in osebne opreme

  Namembnost Obrabnina opreme
na dejavnost
Strošek
1. Skupna oprema za jame intervencija 30% od n.v.
2. Skupna oprema za jame usposabljanje 10% od n.v.
3. Skupna oprema zunaj jame intervencija 20% od n.v.
4. Skupna oprema zunaj jame usposabljanje 5% od n.v.
5. Osebna oprema uporabljena v jami intervencija 10% od n.v.
6. Osebna oprema uporabljena zunaj jame usposabljanje 5% od n.v.
7. Potrošni material (sidrišča, baterijski vložki, itd...) intr. / uspo. 100%

* n.v. - nabavna vrednost

IV. Cenik inštruktorskega dela

  Obdobje v času naloge in vrsta nalog Lokacija
opravljanja
naloge
Vrednost ure
na osebo
najnižja najvišja
1. Usposabljanje reševalnih tehnik v jami 40,00 € 70,00 €
2. Usposabljanje reševalnih tehnik izven jame 40,00 € 60,00 €
3. Usposabljanje specialnosti v jami 50,00 € 90,00 €
4. Usposabljanje specialnosti izven jame 50,00 € 80,00 €
5. Predavanje doma / na terenu 30,00 € 50,00 €
6. Naloge opravljene v tujem jeziku doma / na terenu + 25%

Opomba: ob izstavitvi računa se na skupno vrednost prišteje še 22% DDV.