Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Aktiviranje JRS 20100429

ŠT. AKTIVNOSTI: 62/2010

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija – Iskalna akcija pogrešane osebe območje starega Johmanovega mlina - Ajdovščina

DATUM AKTIVNOSTI: 29.4.2010

VODJA: Skočir Igor

POVZETEK:

Iskana akcija je potekala po predhodnem dogovoru.

Dne 29.4.2010 je bila sklicana iskalna akcija za pogrešanim Jožetom Bolčino, ki je bil pogrešan od 2.4.2010. Iskalno akcijo je sklical in vodil komandir postaje policije Ajdovščina. Preiskati smo morali območje starega Johmanovega mlina, ki je v centru Ajdovščine. Policija je domnevala, da je lahko pogrešani padel skozi razpadajoči lesen pod v nižje predele stavbe. Člani JRS so imeli nalogo pregledati podkleteni del stavbe skupaj z opuščenim odtočnim kanalom dolžine 100m, širine 2m in višine 1,5m na koncu pa je zasut izhod. Med pregledom vhoda v odtočni kanal v strugi reke Hubelj je član JRS našel truplo pogrešanega. Člani JRS so z nosili GRC iz Ajdovščine prinesli truplo iz struge reke Hubelj.