Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Prejeto gradivo

Zgodovina prejetega gradiva:

Prejeto gradivo za leto 2021 (prvo polletje) - glej spodaj
Prejeto gradivo za leto 2020
Prejeto gradivo za leto 2019
Prejeto gradivo za leto 2018
Prejeto gradivo za leto 2017
Prejeto gradivo za leto 2016
Prejeto gradivo za leto 2015
Prejeto gradivo za leto 2014
Prejeto gradivo za leto 2013
Prejeto gradivo za leto 2012
Prejeto gradivo za leto 2011
Prejeto gradivo za leto 2010
Prejeto gradivo za leto 2009
Prejeto gradivo za leto 2008
Prejeto gradivo za leto 2007
Prejeto gradivo za leto 2006
Prejeto gradivo za leto 2005
Prejeto gradivo za leto 2004
Prejeto gradivo za leto 2003
Prejeto gradivo za leto 2002
Prejeto gradivo za leto 2001
Prejeto gradivo za leto 2000

 

Prejeto gradivo 2021 (prvo polletje)

 

Na ogled je seznam vsega gradiva, ki ga je Kataster prejel in evidentiral v tekočem katastrskem letu/polletju. Na internetu ga objavljamo zato, da lahko kadarkoli pogledate, koliko in katere zapisnike je Kataster že prejel od vašega društva in katerih še ni. Hkrati pa imate tudi vpogled v dokumentacijsko aktivnost drugih društev.
Vpisno knjigo redno dopolnjujemo s prispelimi zapisniki, praviloma enkrat na mesec. Če najdete v knjigi kakšno napako ali če vaših zapisnikov še po nekaj mesecih ni na seznamu, nam to čimprej sporočite.

 

Zadnji vnos: 29. 4. 2021.

 

Društvo jama (št. jame) / tip zapisnika / datum zapisnika / datum oddaje / zapisnikar
JD "Danilo Remškar" Ajdovščina Brezno na Tisovju   B   27. 04. 2021   27. 04. 2021   Matej Blaško 
Fuzbal   G      13. 01. 2016    
Fuzbal   E   08. 04. 2014   13. 01. 2016   Matej Blaško 
Fuzbal   F   08. 04. 2014   13. 01. 2016    
Fuzbal   A   13. 01. 2016   13. 01. 2016   Matej Blaško 
Jama številka 91   D   14. 03. 1997   11. 01. 2021    
Jama v Ozidju   D   14. 03. 1997   11. 01. 2021    
Komarnik nad Fuzbalom   G      13. 01. 2016    
Komarnik nad Fuzbalom   E   08. 04. 2014   13. 01. 2016   Matej Blaško 
Komarnik nad Fuzbalom   F   08. 04. 2014   13. 01. 2016    
Komarnik nad Fuzbalom   A   13. 01. 2016   13. 01. 2016   Matej Blaško 
Krompirjeva jama   D   28. 02. 1997   11. 01. 2021    
Slapenski ledenik   B   28. 12. 2020   17. 01. 2021   Žan Žgavc 
Slapenski ledenik   E   28. 12. 2020   17. 01. 2021   Žan Žgavc 
Temniška kaverna   D   28. 02. 1997   11. 01. 2021    
Vstala Primorska   B   26. 12. 2020   17. 01. 2021   Žan Žgavc (1) (2) (3)
Žanova štirna   B   27. 04. 2021   27. 04. 2021   Matej Blaško 

(1) v sodelovanju z neznano društvo
(2) v sodelovanju z DL Križne jame
(3) v sodelovanju z JD Rakek
JK Borovnica Črnelsko brezno   B   21. 02. 2021   21. 02. 2021   Tone Palčič 
Štanga jama   F   23. 01. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik (1)
Štanga jama   A   23. 01. 2021   27. 01. 2021   Matej Blatnik (1)
Štanga jama   C   23. 01. 2021   27. 01. 2021   Matej Blatnik (1)
Štanga jama   E   23. 01. 2021   27. 01. 2021   Matej Blatnik 
Štanga jama   G   23. 01. 2021   27. 01. 2021   Matej Blatnik (1)

(1) v sodelovanju z DZRJ Luka Čeč Postojna
JK Brežice Brezno vzhodno od Jagrovega hriba   A   06. 02. 2021   08. 02. 2021   Jure Tičar (1)
Brezno vzhodno od Jagrovega hriba   C   06. 02. 2021   08. 02. 2021   Jure Tičar (1)
Brezno vzhodno od Jagrovega hriba   E   06. 02. 2021   08. 02. 2021   Jure Tičar (1)
Brezno vzhodno od Jagrovega hriba   F   06. 02. 2021   08. 02. 2021   Jure Tičar (1)
Brezno vzhodno od Jagrovega hriba   G   06. 02. 2021   08. 02. 2021   Jure Tičar (1)
Brezno vzhodno od Jagrovega hriba   H   06. 02. 2021   08. 02. 2021   Jure Tičar (1)
Brezno vzhodno od Jagrovega hriba   I   06. 02. 2021   08. 02. 2021   Jure Tičar (1)
Golobina 1 ob poti v Lozo   H   07. 02. 2021   08. 02. 2021   Jure Tičar (1)
Golobina 2 ob poti v Lozo   H   07. 02. 2021   08. 02. 2021   Jure Tičar (1)
Okno v Brezstropi jami   A   07. 02. 2021   08. 02. 2021   Jure Tičar (1)
Okno v Brezstropi jami   C   07. 02. 2021   08. 02. 2021   Jure Tičar (1)
Okno v Brezstropi jami   E   07. 02. 2021   08. 02. 2021   Jure Tičar (1)
Okno v Brezstropi jami   F   07. 02. 2021   08. 02. 2021   Jure Tičar (1)
Okno v Brezstropi jami   G   07. 02. 2021   08. 02. 2021   Jure Tičar (1)
Okno v Brezstropi jami   H   07. 02. 2021   08. 02. 2021   Jure Tičar (1)
Okno v Brezstropi jami   I   07. 02. 2021   08. 02. 2021   Jure Tičar (1)

(1) v sodelovanju z Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
JD Carnium Kranj Brezno 1 za Bičkovo skalo   A   03. 04. 2021   05. 04. 2021   Vasja Zaman 
Brezno 1 za Bičkovo skalo   E   03. 04. 2021   05. 04. 2021   Vasja Zaman 
Brezno 1 za Bičkovo skalo   F   03. 04. 2021   05. 04. 2021   Vasja Zaman 
Brezno 2 za Bičkovo skalo   A   03. 04. 2021   05. 04. 2021   Vasja Zaman 
Brezno 2 za Bičkovo skalo   E   03. 04. 2021   05. 04. 2021   Vasja Zaman 
Brezno 2 za Bičkovo skalo   F   03. 04. 2021   05. 04. 2021   Vasja Zaman 
Izgubljeni prepih   A   14. 03. 2021   17. 03. 2021   Vasja Zaman 
Izgubljeni prepih   E   14. 03. 2021   17. 03. 2021   Vasja Zaman 
Izgubljeni prepih   F   14. 03. 2021   17. 03. 2021   Vasja Zaman 
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Brezno južno od Velbance   B   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Brezno južno od Velbance   F   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Brezno južno od Velbance   H   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Brezno južno od Velbance   I   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Brlovka   H   16. 02. 2021   17. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Brlovka   I   16. 02. 2021   17. 02. 2021   Jure Tičar (1)
Curka jama   C   12. 02. 2021   17. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Curka jama   B   14. 02. 2021   17. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Curka jama   F   14. 02. 2021   17. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Curka jama   H   14. 02. 2021   17. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Drča jama   B   31. 08. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik 
Drča jama   C   31. 08. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik 
Drča jama   E   31. 08. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik 
Drča jama   F   31. 08. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik 
Drča jama   G   31. 08. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik 
Golobina 1 ob poti v Lozo   B   09. 02. 2021   09. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Golobina 1 ob poti v Lozo   C   09. 02. 2021   09. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama nad brezstropo   H   02. 01. 2021   01. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama nad Brezstropo jamo   A   01. 02. 2021   01. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama nad Brezstropo jamo   C   01. 02. 2021   01. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama nad Brezstropo jamo   E   01. 02. 2021   01. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama nad Brezstropo jamo   F   01. 02. 2021   01. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama nad Brezstropo jamo   G   01. 02. 2021   01. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama nad Brezstropo jamo   I   01. 02. 2021   01. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama Sv. Petra   B   14. 02. 2021   17. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama Sv. Petra   B   14. 02. 2021   17. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama Sv. Petra   C   14. 02. 2021   17. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama Sv. Petra   F   14. 02. 2021   17. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama Sv. Petra   H   14. 02. 2021   17. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama Sv. Petra   I   14. 02. 2021   17. 02. 2021   Jure Tičar (1)
Jama v podorni vrtači pri Prestranku   B   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama v podorni vrtači pri Prestranku   F   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama v podorni vrtači pri Prestranku   H   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama v podorni vrtači pri Prestranku   C   09. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama v Ždinku   A   30. 08. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik (2)
Jama v Ždinku   C   30. 08. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik (2)
Jama v Ždinku   E   30. 08. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik 
Jama v Ždinku   F   30. 08. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik (2)
Jama v Ždinku   G   30. 08. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik (2)
Jama vrh Krivcev   C   16. 02. 2021   17. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama vrh Krivcev   H   16. 02. 2021   17. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama z dvojnim vhodom   B   14. 02. 2021   17. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama z dvojnim vhodom   C   14. 02. 2021   17. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama z dvojnim vhodom   F   14. 02. 2021   17. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama z dvojnim vhodom   H   14. 02. 2021   17. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jama z dvojnim vhodom   I   14. 02. 2021   17. 02. 2021   Jure Tičar (1)
Jerglovec   F   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jerglovec   H   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jerglovec   C   09. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jernejeva jama   I      08. 02. 2021   Jure Tičar (1)
Jernejeva jama   F   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jernejeva jama   H   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Jernejeva jama   C   09. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Meglena jama   C   12. 02. 2021   17. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Meglena jama   B   14. 02. 2021   17. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Meglena jama   F   14. 02. 2021   17. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Meglena jama   H   14. 02. 2021   17. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Meglena jama   I   14. 02. 2021   17. 02. 2021   Jure Tičar (1)
Mohorica   F   29. 01. 2021   29. 01. 2021   Astrid Švara (1)
Nova jama v Lozi   A   01. 02. 2021   01. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Nova jama v Lozi   B   01. 02. 2021   01. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Nova jama v Lozi   C   01. 02. 2021   01. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Nova jama v Lozi   E   01. 02. 2021   01. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Nova jama v Lozi   F   01. 02. 2021   01. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Nova jama v Lozi   G   01. 02. 2021   01. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Nova jama v Lozi   H   01. 02. 2021   01. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Nova jama v Lozi   I   01. 02. 2021   01. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Podpeška jama   B   26. 01. 2021   26. 01. 2021   Franjo Drole 
Spodmol pri podorni vrtači   B   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Spodmol pri podorni vrtači   F   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Spodmol pri podorni vrtači   H   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Spodmol pri podorni vrtači   C   09. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Stranske ponikve   B   18. 04. 2021   20. 04. 2021   Astrid Švara (3)
Stranske ponikve   C   18. 04. 2021   20. 04. 2021   Astrid Švara (3)
Stranske ponikve   F   18. 04. 2021   20. 04. 2021   Astrid Švara (3)
Škratovka   B   05. 11. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik 
Škratovka   E   05. 11. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik 
Škratovka   F   05. 11. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik 
Škratovka   G   05. 11. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik 
Škrlivec 2   F   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Škrlivec 2   H   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Škrlivec 2   C   09. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Šmihelske ponikve   B   18. 04. 2021   20. 04. 2021   Astrid Švara (3)
Šmihelske ponikve   C   18. 04. 2021   20. 04. 2021   Astrid Švara (3)
Šmihelske ponikve   F   18. 04. 2021   20. 04. 2021   Astrid Švara (3)
Žegnana jama   B   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Astrid Švara (1)
Žegnana jama   C   09. 02. 2021   09. 02. 2021   Astrid Švara (1)

(1) v sodelovanju z JK Brežice
(2) v sodelovanju z DZRJ Luka Čeč Postojna
(3) v sodelovanju z JD "Danilo Remškar" Ajdovščina
JK Kamnik Svatnškova jama pod skokom   A   20. 02. 2021   25. 02. 2021   Benjamin Lap 
Svatnškova jama pod skokom   C   20. 02. 2021   25. 02. 2021   Benjamin Lap 
Svatnškova jama pod skokom   E   20. 02. 2021   25. 02. 2021   Benjamin Lap 
Svatnškova jama pod skokom   F   20. 02. 2021   25. 02. 2021   Benjamin Lap 
Svatnškova jama pod skokom   G   20. 02. 2021   25. 02. 2021   Benjamin Lap 
Svatnškova jama pod skokom   H   20. 02. 2021   25. 02. 2021   Benjamin Lap 
Kataster jam JZS Jama z mostom pri Koševniku   B   02. 02. 2021   02. 02. 2021   Marko Erker 
JD Dimnice Koper Jama v kamnolomu Griža   A   05. 03. 2021   08. 03. 2021   Aleš Humar 
Jama v kamnolomu Griža   E   05. 03. 2021   08. 03. 2021   Janko Brajnik 
Jama v kamnolomu Griže   F   05. 03. 2021   11. 03. 2021   Vasja Vadnov 
JK Krka Brezno 1 na Plešivici   A   03. 04. 2021   12. 04. 2021   Janez Jerman 
Brezno 1 na Plešivici   B   03. 04. 2021   12. 04. 2021   Janez Jerman 
Brezno 1 na Plešivici   C   03. 04. 2021   12. 04. 2021   Janez Jerman 
Brezno 1 na Plešivici   E   03. 04. 2021   12. 04. 2021   Janez Jerman 
Brezno 1 na Plešivici   F   03. 04. 2021   12. 04. 2021   Janez Jerman 
Brezno 1 na Plešivici   G   03. 04. 2021   12. 04. 2021   Janez Jerman 
Brezno 1 na Plešivici   H   03. 04. 2021   12. 04. 2021   Janez Jerman 
Brezno na Orašah   A   07. 04. 2021   12. 04. 2021   Janez Jerman 
Brezno na Orašah   C   07. 04. 2021   12. 04. 2021   Janez Jerman 
Brezno na Orašah   E   07. 04. 2021   12. 04. 2021   Janez Jerman 
Brezno na Orašah   F   07. 04. 2021   12. 04. 2021   Janez Jerman 
Brezno na Orašah   H   07. 04. 2021   12. 04. 2021   Janez Jerman 
Brezno pod Sv. Primožem   A   11. 03. 2021   14. 03. 2021   Leopold Bregar 
Brezno pod Sv. Primožem   C   11. 03. 2021   14. 03. 2021   Leopold Bregar 
Brezno pod Sv. Primožem   E   11. 03. 2021   14. 03. 2021   Leopold Bregar 
Brezno pod Sv. Primožem   F   11. 03. 2021   14. 03. 2021   Leopold Bregar 
Brezno pod Sv. Primožem   H   11. 03. 2021   14. 03. 2021   Leopold Bregar 
Brezno v Palečem Lazu   A   09. 04. 2021   12. 04. 2021   Leopold Bregar 
Brezno v Palečem Lazu   C   09. 04. 2021   12. 04. 2021   Leopold Bregar 
Brezno v Palečem Lazu   E   09. 04. 2021   12. 04. 2021   Leopold Bregar 
Brezno v Palečem Lazu   F   09. 04. 2021   12. 04. 2021   Leopold Bregar 
Brezno v Palečem Lazu   H   09. 04. 2021   12. 04. 2021   Leopold Bregar 
CGP Vrčice 2   A   28. 02. 2021   09. 03. 2021   Žan Jakob Stariha 
CGP Vrčice 2   C   28. 02. 2021   09. 03. 2021   Žan Jakob Stariha 
CGP Vrčice 2   E   28. 02. 2021   09. 03. 2021   Žan Jakob Stariha 
CGP Vrčice 2   F   28. 02. 2021   09. 03. 2021   Žan Jakob Stariha 
CGP Vrčice 2   G   28. 02. 2021   09. 03. 2021   Žan Jakob Stariha 
Jama pod Sv. Primožem   B   11. 03. 2021   14. 03. 2021   Leopold Bregar 
Obrh pri Gašparcih   F   11. 03. 2021   14. 03. 2021   Leopold Bregar 
Rtiška kašča   A   17. 02. 2021   01. 03. 2021   Janez Jerman 
Rtiška kašča   B   17. 02. 2021   01. 03. 2021   Janez Jerman 
Rtiška kašča   C   17. 02. 2021   01. 03. 2021   Janez Jerman 
Rtiška kašča   E   17. 02. 2021   01. 03. 2021   Janez Jerman 
Rtiška kašča   F   17. 02. 2021   01. 03. 2021   Janez Jerman 
Rtiška kašča   H   17. 02. 2021   01. 03. 2021   Janez Jerman 
JK Novo mesto Babin kamen 1   B   16. 02. 2021   20. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Babin kamen 1   C   16. 02. 2021   20. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Bela glista   B   16. 02. 2021   20. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Bela glista   C   16. 02. 2021   20. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Bobijeva jama   B   08. 02. 2021   16. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Bobijeva jama   C   08. 02. 2021   16. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Brdavsova štirna   A   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Brdavsova štirna   C   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Brdavsova štirna   C   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Brdavsova štirna   E   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Borivoj Ladišić (1)
Brdavsova štirna   F   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Brdavsova štirna   H   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Brdavsova štirna   F   30. 03. 2021   04. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezence pri Kleču 2   G   25. 02. 2021   15. 03. 2021   Anže Tomšič 
Brezence pri Kleču 2   H   25. 02. 2021   15. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezence pri Kleču 2   C   28. 02. 2021   15. 03. 2021   Anže Tomšič 
Brezence pri Kleču 2   C   28. 02. 2021   15. 03. 2021   Anže Tomšič 
Brezence pri Kleču 2   F   28. 02. 2021   15. 03. 2021   Anže Tomšič 
Brezence pri Kleču 2   A   08. 03. 2021   15. 03. 2021   Anže Tomšič 
Brezence pri Kleču 2   E   08. 03. 2021   15. 03. 2021   Anže Tomšič 
Brezno 1 v odseku 11011   C   11. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Brezno 1 v odseku 11011   C   11. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Brezno 1 v odseku 11011   F   11. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Brezno 1 v odseku 11011   H   11. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Brezno 1 v odseku 11011   A   13. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Brezno 1 v odseku 11011   E   13. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Brezno 1 v odseku 11011   G   13. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Brezno 1 v odseku 11086   A   11. 02. 2021   25. 02. 2021   Davor Kacin 
Brezno 1 v odseku 11086   C   11. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Brezno 1 v odseku 11086   C   11. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Brezno 1 v odseku 11086   E   11. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Brezno 1 v odseku 11086   F   11. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Brezno 1 v odseku 11086   G   11. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Brezno 1 v odseku 11086   H   11. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Brezno 2 pod bodiko   A   20. 03. 2021   29. 03. 2021   Zvonka Janežič 
Brezno 2 pod bodiko   E   20. 03. 2021   29. 03. 2021   Zvonka Janežič 
Brezno 2 pod bodiko   F   20. 03. 2021   29. 03. 2021   Zvonka Janežič 
Brezno 2 v odseku 11011   H   12. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Brezno 2 v odseku 11086   A   11. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Brezno 2 v odseku 11086   C   11. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Brezno 2 v odseku 11086   C   11. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Brezno 2 v odseku 11086   E   11. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Brezno 2 v odseku 11086   F   11. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Brezno 2 v odseku 11086   G   11. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Brezno 2 v odseku 11086   H   11. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Brezno 3 pod bodiko   A   02. 04. 2021   08. 04. 2021   Zvonka Janežič 
Brezno 3 pod bodiko   E   02. 04. 2021   08. 04. 2021   Zvonka Janežič 
Brezno 3 pod bodiko   F   02. 04. 2021   08. 04. 2021   Zvonka Janežič 
Brezno 3 pri grobišču   E   10. 03. 2021   18. 03. 2021   Zvonka Janežič 
Brezno 3 v odseku 11011   A   12. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Brezno 3 v odseku 11011   C   12. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Brezno 3 v odseku 11011   C   12. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Brezno 3 v odseku 11011   F   12. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Brezno 3 v odseku 11011   H   12. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Brezno 3 v odseku 11011   E   13. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Brezno 3 v odseku 11011   G   13. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Brezno na Avpiču   A   21. 02. 2021   01. 03. 2021   Zvonka Janežič 
Brezno na Avpiču   E   21. 02. 2021   01. 03. 2021   Zvonka Janežič 
Brezno na Avpiču   F   21. 02. 2021   01. 03. 2021   Zvonka Janežič 
Brezno na Ronju 1   A   05. 01. 2021   19. 01. 2021   Davor Kacin 
Brezno na Ronju 1   C   05. 01. 2021   19. 01. 2021   Davor Kacin 
Brezno na Ronju 1   C   05. 01. 2021   19. 01. 2021   Davor Kacin 
Brezno na Ronju 1    E   05. 01. 2021   19. 01. 2021   Davor Kacin 
Brezno na Ronju 1   F   05. 01. 2021   19. 01. 2021   Davor Kacin 
Brezno na Ronju 1   H   05. 01. 2021   19. 01. 2021   Davor Kacin 
Brezno na Ronju 2   A   25. 01. 2021   29. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno na Ronju 2   C   25. 01. 2021   29. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno na Ronju 2   C   25. 01. 2021   29. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno na Ronju 2   E   25. 01. 2021   19. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno na Ronju 2   F   25. 01. 2021   29. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno na Ronju 2   H   25. 01. 2021   29. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno nad tretjim ovinkom   C   14. 02. 2021   19. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno nad tretjim ovinkom   A   16. 02. 2021   19. 03. 2021   Uroš Mervič 
Brezno nad tretjim ovinkom   E   16. 02. 2021   15. 03. 2021   Uroš Mervič 
Brezno nad tretjim ovinkom   F   16. 02. 2021   15. 03. 2021   Uroš Mervič 
Brezno nad tretjim ovinkom   H   16. 02. 2021   15. 03. 2021   Uroš Mervič 
Brezno nad tretjim ovinkom   C   26. 02. 2021   15. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Jazbecom 1   B   29. 01. 2021   02. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Jazbecom 1   C   29. 01. 2021   02. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Plejšem   B   17. 03. 2021   19. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Plejšem   E   17. 03. 2021   19. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Plejšem   F   17. 03. 2021   19. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Plejšem   H   17. 03. 2021   19. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno podivjanih os   B   15. 03. 2021   19. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno podivjanih os   C   15. 03. 2021   19. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno podivjanih os   F   15. 03. 2021   19. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno pozabljenega karabina   B   24. 01. 2021   29. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno pozabljenega karabina   C   24. 01. 2021   29. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Ahnenlochu   A   17. 02. 2021   20. 02. 2021   Anže Tomšič 
Brezno pri Ahnenlochu   C   17. 02. 2021   20. 02. 2021   Anže Tomšič 
Brezno pri Ahnenlochu   C   17. 02. 2021   20. 02. 2021   Anže Tomšič 
Brezno pri Ahnenlochu   E   17. 02. 2021   20. 02. 2021   Anže Tomšič 
Brezno pri Ahnenlochu   F   17. 02. 2021   20. 02. 2021   Anže Tomšič 
Brezno pri Ahnenlochu   G   17. 02. 2021   20. 02. 2021   Anže Tomšič 
Brezno pri Jelenci   E   28. 12. 2020   11. 01. 2021   Uroš Mervič 
Brezno pri Jelenci   F   28. 12. 2020   11. 01. 2021   Uroš Mervič 
Brezno pri Jelenci   H   28. 12. 2020   11. 01. 2021   Uroš Mervič 
Brezno pri Jelenci   A   29. 12. 2020   11. 01. 2021   Uroš Mervič 
Brezno pri Jelenci   C   05. 01. 2021   11. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Medvedovem brlogu   A   10. 02. 2021   25. 02. 2021   Davor Kacin 
Brezno pri Medvedovem brlogu   C   10. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Brezno pri Medvedovem brlogu   C   10. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Brezno pri Medvedovem brlogu   E   10. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Brezno pri Medvedovem brlogu   F   10. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Brezno pri Medvedovem brlogu   G   10. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Brezno pri Medvedovem brlogu   H   10. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Brezno pri Razpoki   B   01. 02. 2021   02. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Razpoki   C   01. 02. 2021   02. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Rdeči luži   A   09. 03. 2021   15. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Rdeči luži   C   09. 03. 2021   15. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Rdeči luži   C   09. 03. 2021   15. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Rdeči luži   E   09. 03. 2021   15. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Rdeči luži   F   09. 03. 2021   15. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Rdeči luži   G   09. 03. 2021   15. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Rdeči luži   H   09. 03. 2021   15. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Bukovščev brlog   B   10. 02. 2021   16. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Bukovščev brlog   C   10. 02. 2021   16. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Dihalnik pri Jelenci   A   09. 02. 2021   16. 02. 2021   Uroš Mervič 
Dihalnik pri Jelenci   C   09. 02. 2021   16. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Dihalnik pri Jelenci   C   09. 02. 2021   16. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Dihalnik pri Jelenci   E   09. 02. 2021   16. 02. 2021   Uroš Mervič 
Dihalnik pri Jelenci   F   09. 02. 2021   16. 02. 2021   Uroš Mervič 
Dihalnik pri Jelenci   H   09. 02. 2021   16. 02. 2021   Uroš Mervič 
Dvocevka   B   04. 04. 2021   04. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Dvocevka   C   04. 04. 2021   04. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Dvocevka   F   04. 04. 2021   04. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pri tabli   B   03. 02. 2021   08. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pri tabli   C   03. 02. 2021   08. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Jama 2 v odseku 11011   A   12. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Jama 2 v odseku 11011   C   12. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Jama 2 v odseku 11011   C   12. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Jama 2 v odseku 11011   F   12. 02. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Jama 2 v odseku 11011   E   13. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Jama 2 v odseku 11011   G   13. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Jama 3 v odseku 11086   A   13. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Jama 3 v odseku 11086   C   13. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Jama 3 v odseku 11086   C   13. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Jama 3 v odseku 11086   E   13. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Jama 3 v odseku 11086   G   13. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Jama 3 v odseku 11086   H   13. 02. 2021   25. 02. 2021   Klemen Mihalič 
Jama izgubljenega avtomobila   E   03. 02. 2021   19. 01. 2021   Klemen Mihalič 
Jama nad Pogorelskim križem   A   14. 02. 2021   16. 02. 2021   Anže Tomšič 
Jama nad Pogorelskim križem   E   14. 02. 2021   16. 02. 2021   Anže Tomšič 
Jama nad Pogorelskim križem   F   14. 02. 2021   16. 02. 2021   Anže Tomšič 
Jama nad Pogorelskim križem   G   14. 02. 2021   16. 02. 2021   Anže Tomšič 
Jama nad Pogorelskim križem   C   15. 02. 2021   16. 02. 2021   Anže Tomšič 
Jama nad Pogorelskim križem   C   15. 02. 2021   16. 02. 2021   Anže Tomšič 
Jama nad Pogorelskim križem   H   15. 02. 2021   16. 02. 2021   Anže Tomšič 
Jama pod Primožem   A   04. 11. 2020   02. 02. 2021   Zdravko Bučar 
Jama pod Primožem   H   04. 11. 2020   02. 02. 2021   Zdravko Bučar 
Jama pod Primožem   C   14. 11. 2020   02. 02. 2021   Zdravko Bučar 
Jama pod Primožem    F   14. 11. 2020   02. 02. 2021   Zdravko Bučar 
Jama pod Primožem   E   21. 12. 2020   02. 02. 2021   Zdravko Bučar 
Jama pod Primožem    G   21. 12. 2020   02. 02. 2021   Zdravko Bučar 
Jama pod Vranjo pečjo   B   01. 02. 2021   02. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Jama pod Vranjo pečjo   C   01. 02. 2021   02. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Jama pri Rumanji vasi   B   29. 01. 2021   02. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Jama pri Rumanji vasi   C   29. 01. 2021   02. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Jama ukradenega avtomobila   F   03. 01. 2021   19. 01. 2021   Klemen Mihalič 
Jama ukradenega avtomobila   G   03. 01. 2021   19. 01. 2021   Klemen Mihalič 
Jama ukradenega avtomobila   A   05. 01. 2021   19. 01. 2021   Mitja Remih 
Jama ukradenega avtomobila   C   05. 01. 2021   19. 01. 2021   Davor Kacin 
Jama ukradenega avtomobila   C   05. 01. 2021   19. 01. 2021   Davor Kacin 
Jama ukradenega avtomobila   H   05. 01. 2021   19. 01. 2021   Davor Kacin 
Jama z mostom nad Kevdrom   A   06. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Jama z mostom nad Kevdrom   C   06. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Jama z mostom nad Kevdrom   C   06. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Jama z mostom nad Kevdrom   E   06. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Jama z mostom nad Kevdrom   F   06. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Jama z mostom nad Kevdrom   G   06. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Jama z mostom nad Kevdrom   H   06. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Jelenica 5   A   11. 02. 2021   16. 02. 2021   Uroš Mervič 
Jelenica 5   E   11. 02. 2021   16. 02. 2021   Uroš Mervič 
Jelenica 5   F   11. 02. 2021   16. 02. 2021   Uroš Mervič 
Jelenica 5   H   11. 02. 2021   16. 02. 2021   Uroš Mervič 
Jelenica 5   C   14. 02. 2021   16. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Jelenica 5   C   14. 02. 2021   16. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Jelenica 6   A      20. 02. 2021   Uroš Mervič 
Jelenica 6   E   12. 02. 2021   20. 02. 2021   Uroš Mervič 
Jelenica 6   F   12. 02. 2021   20. 02. 2021   Uroš Mervič 
Jelenica 6   H   12. 02. 2021   20. 02. 2021   Uroš Mervič 
Jelenica 6   C   14. 02. 2021   20. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Jelenica 6   C   17. 02. 2021   20. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Jelenica 7   A   14. 02. 2021   20. 02. 2021   Uroš Mervič 
Jelenica 7   E   14. 02. 2021   20. 02. 2021   Uroš Mervič 
Jelenica 7   F   14. 02. 2021   20. 02. 2021   Uroš Mervič 
Jelenica 7   H   14. 02. 2021   20. 02. 2021   Uroš Mervič 
Jelenica 7   C   17. 02. 2021   20. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Jelenica 7   C   18. 02. 2021   20. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Južna jama   B   16. 03. 2021   18. 03. 2021   Zvonka Janežič 
Južna jama   H   23. 03. 2021   29. 03. 2021   Zvonka Janežič 
Kragulji vrh 1   E   24. 02. 2021   22. 04. 2021   Uroš Mervič 
Kragulji vrh 1   F   25. 02. 2021   22. 04. 2021   Uroš Mervič 
Kragulji vrh 1   H   25. 02. 2021   22. 04. 2021   Uroš Mervič 
Kragulji vrh 1   A   26. 02. 2021   22. 04. 2021   Uroš Mervič 
Kragulji vrh 1   C   21. 04. 2021   22. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Kragulji vrh 1   C   21. 04. 2021   22. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Kragulji vrh 2   E   25. 02. 2021   22. 04. 2021   Uroš Mervič 
Kragulji vrh 2   F   25. 02. 2021   22. 04. 2021   Uroš Mervič 
Kragulji vrh 2   H   25. 02. 2021   22. 04. 2021   Uroš Mervič 
Kragulji vrh 2   A   26. 02. 2021   22. 04. 2021   Uroš Mervič 
Kragulji vrh 2   C   21. 04. 2021   22. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Kragulji vrh 2   C   21. 04. 2021   22. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Lukeževa hiša 1   A   26. 02. 2021   01. 03. 2021   Zvonka Janežič 
Lukeževa hiša 1   E   26. 02. 2021   01. 03. 2021   Zvonka Janežič 
Lukeževa hiša 1   F   26. 02. 2021   01. 03. 2021   Zvonka Janežič 
Lukeževa hiša 2   A   21. 02. 2021   01. 03. 2021   Zvonka Janežič 
Lukeževa hiša 2   E   21. 02. 2021   01. 03. 2021   Zvonka Janežič 
Lukeževa hiša 2   F   21. 02. 2021   01. 03. 2021   Zvonka Janežič 
Mala Stropnica   B   03. 02. 2021   08. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Mala Stropnica   C   03. 02. 2021   08. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Melhiora   B   09. 01. 2013   25. 02. 2021   Anže Tomšič 
Moj dihalnik   B   29. 01. 2021   02. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Moj dihalnik   C   29. 01. 2021   02. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Nadreber brezno   A   06. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Nadreber brezno   C   06. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Nadreber brezno   C   06. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Nadreber brezno   E   06. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Nadreber brezno   F   06. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Nadreber brezno   G   06. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Nadreber brezno   H   06. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Plahančkova jama   B   03. 02. 2021   08. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Plahančkova jama   C   03. 02. 2021   08. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 1   A   12. 03. 2021   22. 04. 2021   Uroš Mervič 
Pogorišče 1   E   12. 03. 2021   22. 04. 2021   Uroš Mervič 
Pogorišče 1   F   12. 03. 2021   22. 04. 2021   Uroš Mervič 
Pogorišče 1   H   12. 03. 2021   22. 04. 2021   Uroš Mervič 
Pogorišče 1   C   21. 04. 2021   22. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 1   C   21. 04. 2021   22. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 2   A   14. 03. 2021   22. 04. 2021   Uroš Mervič 
Pogorišče 2   E   14. 03. 2021   22. 04. 2021   Uroš Mervič 
Pogorišče 2   F   14. 03. 2021   22. 04. 2021   Uroš Mervič 
Pogorišče 2   H   14. 03. 2021   22. 04. 2021   Uroš Mervič 
Pogorišče 2   C   21. 04. 2021   22. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 2   C   21. 04. 2021   22. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 3   A   15. 03. 2021   15. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 3   C   15. 03. 2021   15. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 3   C   15. 03. 2021   15. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 3   E   15. 03. 2021   15. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 3   F   15. 03. 2021   15. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 3   H   15. 03. 2021   15. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 4   A   30. 03. 2021   04. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 4   C   30. 03. 2021   04. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 4   C   30. 03. 2021   04. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 4   E   30. 03. 2021   04. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 4   F   30. 03. 2021   04. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 4   H   30. 03. 2021   04. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 5   A   05. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 5   C   05. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 5   C   05. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 5   E   05. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 5   F   05. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Pogorišče 5   H   05. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Požiralnik v Moravških gredicah   B   16. 02. 2021   20. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Požiralnik v Moravških gredicah   C   16. 02. 2021   20. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Preloge 4   B   01. 02. 2021   02. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Preloge 4   C   01. 02. 2021   02. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Pugled 3   B   05. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Pugled 3   E   05. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Pugled 3   F   05. 04. 2021   19. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Ribičeva jama   B   20. 01. 2021   29. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Ribičeva jama   C   20. 01. 2021   25. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Seč 6   A   30. 03. 2021   04. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Seč 6   C   30. 03. 2021   04. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Seč 6   C   30. 03. 2021   04. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Seč 6   E   30. 03. 2021   04. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Seč 6   F   30. 03. 2021   04. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Seč 6   G   30. 03. 2021   04. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Seč 6   H   30. 03. 2021   04. 04. 2021   Borivoj Ladišić 
Smrdljivo brezno   B   04. 01. 2021   11. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Smrdljivo brezno   C   04. 01. 2021   11. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Spodmol pri Šumetacu   B   04. 01. 2021   11. 11. 2021   Borivoj Ladišić 
Spodmol pri Šumetacu   C   04. 01. 2021   11. 11. 2021   Borivoj Ladišić 
Spodmol v Drvodevniku   B   16. 02. 2021   20. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Spodmol v Drvodevniku   C   16. 02. 2021   20. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Stankov brezen   B   08. 02. 2021   16. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Stankov brezen   C   08. 02. 2021   16. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Štirna pri Ledeni jami na Kunču   A   21. 02. 2021   19. 03. 2021   Klemen Mihalič 
Štirna pri Ledeni jami na Kunču   C   21. 02. 2021   19. 03. 2021   Klemen Mihalič 
Štirna pri Ledeni jami na Kunču   C   21. 02. 2021   19. 03. 2021   Klemen Mihalič 
Štirna pri Ledeni jami na Kunču   E   21. 02. 2021   19. 03. 2021   Klemen Mihalič 
Štirna pri Ledeni jami na Kunču   F   21. 02. 2021   19. 03. 2021   Klemen Mihalič 
Štirna pri Ledeni jami na Kunču   G   21. 02. 2021   19. 03. 2021   Klemen Mihalič 
Štirna pri Ledeni jami na Kunču   H   21. 02. 2021   19. 03. 2021   Klemen Mihalič 
Tabor Čaganka 1   B   10. 02. 2021   16. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Tabor Čaganka 1   C   10. 02. 2021   16. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Travni dol 10   E   07. 01. 2021   19. 01. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 10   F   07. 01. 2021   19. 01. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 10   H   07. 01. 2021   19. 01. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 10   A   12. 01. 2021   19. 01. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 10   C   18. 01. 2021   19. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Travni dol 10   C   18. 01. 2021   19. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Travni dol 11   E   27. 01. 2021   08. 02. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 11   G   27. 01. 2021   08. 02. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 11   H   27. 01. 2021   08. 02. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 11   F   28. 01. 2021   08. 02. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 11   A   04. 02. 2021   08. 02. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 11   C   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Travni dol 11   C   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Travni dol 12   A   04. 02. 2021   08. 02. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 12   F   04. 02. 2021   08. 02. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 12   E   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 12   G   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 12   H   05. 02. 2021   08. 02. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 12   C   07. 02. 2021   08. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Travni dol 12   C   07. 02. 2021   08. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Travni dol 7   A   30. 12. 2020   11. 01. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 7   E   30. 12. 2020   11. 01. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 7   E   30. 12. 2020   11. 01. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 7   H   30. 12. 2020   11. 01. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 8   A   04. 01. 2021   11. 01. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 8   E   04. 01. 2021   11. 01. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 8   F   04. 01. 2021   11. 01. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 8   G   04. 01. 2021   11. 01. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 8   H   04. 01. 2021   11. 01. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 8   C   10. 01. 2021   11. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Travni dol 9   F   05. 01. 2021   19. 01. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 9   E   06. 01. 2021   19. 01. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 9   H   06. 01. 2021   19. 01. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 9   A   12. 01. 2021   19. 01. 2021   Uroš Mervič 
Travni dol 9   C   18. 01. 2021   19. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Travni dol 9   C   18. 01. 2021   19. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Udor pod cesto   B   15. 03. 2021   19. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Udor pod cesto   C   15. 03. 2021   19. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Udor pod cesto   F   15. 03. 2021   19. 03. 2021   Borivoj Ladišić 
Udor pod Vinsko cesto   E   21. 02. 2021   19. 03. 2021   Klemen Mihalič 
Udor pod Vinsko cesto   A   25. 02. 2021   19. 03. 2021   Klemen Mihalič 
Udor pod Vinsko cesto   C   25. 02. 2021   19. 03. 2021   Klemen Mihalič 
Udor pod Vinsko cesto   C   25. 02. 2021   19. 03. 2021   Klemen Mihalič 
Udor pod Vinsko cesto   F   25. 02. 2021   19. 03. 2021   Klemen Mihalič 
Udor pod Vinsko cesto   G   25. 02. 2021   19. 03. 2021   Klemen Mihalič 
Udor pod Vinsko cesto   H   25. 02. 2021   19. 03. 2021   Klemen Mihalič 
Vodoravna jama na Židovcu   E   17. 01. 2021   29. 01. 2021   Klemen Mihalič 
Vodoravna jama na Židovcu   B   22. 01. 2021   25. 02. 2021   Mitja Remih 
Vodoravna jama na Židovcu   F   22. 01. 2021   29. 01. 2021   Mitja Remih 
Vodoravna jama na Židovcu   G   26. 01. 2021   29. 01. 2021   Klemen Mihalič 
Vražji kamen 7   B   29. 01. 2021   29. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 7   C   29. 01. 2021   29. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 8   B   29. 01. 2021   29. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 8   C   29. 01. 2021   29. 01. 2021   Borivoj Ladišić 
Vrtača na Vrabčicah   B   08. 02. 2021   16. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Vrtača na Vrabčicah   C   08. 02. 2021   16. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Zeleno brezno na Cinku   B   29. 01. 2021   02. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Zeleno brezno na Cinku   C   29. 01. 2021   02. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Žanov tuš   B   16. 02. 2021   20. 02. 2021   Borivoj Ladišić 
Žanov tuš   C   16. 02. 2021   20. 02. 2021   Borivoj Ladišić 

(1) v sodelovanju z JK Železničar
DZRJ Luka Čeč Postojna Brezno na Presadnikih   B   31. 12. 2020   01. 01. 2021   Janez Margon 
Brezno na Presadnikih   F   31. 12. 2020   01. 01. 2021   Janez Margon 
Brezno ob poti v Lipje   B   31. 12. 2020   01. 01. 2021   Janez Margon 
Brezno ob poti v Lipje   F   31. 12. 2020   01. 01. 2021   Janez Margon 
Brezno pod Sušjakom 2   B   21. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Brezno pod Sušjakom 2   C   21. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Brezno pod Sušjakom 2   F   21. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Brezno pod Sušjakom 3   F   21. 01. 2020   27. 01. 2021   Janez Margon 
Brezno pod Sušjakom 3   A   21. 01. 2021   27. 01. 2021   Janez Margon 
Brezno pod Sušjakom 3   C   21. 01. 2021   27. 01. 2021   Janez Margon 
Brezno pod Sušjakom 3   E   21. 01. 2021   27. 01. 2021   Matej Blatnik 
Brezno pod Sušjakom 3   G   21. 01. 2021   27. 01. 2021   Janez Margon 
Brezno pod Sušjakom 4   A   21. 01. 2021   27. 01. 2021   Janez Margon 
Brezno pod Sušjakom 4   C   21. 01. 2021   27. 01. 2021   Janez Margon 
Brezno pod Sušjakom 4   E   21. 01. 2021   27. 01. 2021   Matej Blatnik 
Brezno pod Sušjakom 4   F   21. 01. 2021   27. 01. 2021   Janez Margon 
Brezno pod Sušjakom 4   G   21. 01. 2021   27. 01. 2021   Janez Margon 
Brezno pri Muhovi ogradi 1   B   30. 12. 2020   01. 01. 2021   Janez Margon 
Brezno pri Muhovi ogradi 1   F   31. 12. 2020   01. 01. 2021   Janez Margon 
Brezno pri Muhovi ogradi 2   B   30. 12. 2020   01. 01. 2021   Janez Margon 
Brezno pri Muhovi ogradi 2   F   31. 12. 2020   01. 01. 2021   Janez Margon 
Brezno pri plezališču   B   31. 12. 2020   01. 01. 2021   Janez Margon 
Brezno v Jeplenčjem vrhu   B   03. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Brezno v Jeplenčjem vrhu   F   04. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Golobina na Dolnjih Ravnah   B   03. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Golobina na Dolnjih Ravnah   C   04. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Golobina na Dolnjih Ravnah   F   04. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Golobina na Gornjih Ravnah   B   03. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Golobina na Gornjih Ravnah   C   04. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Golobina na Gornjih Ravnah   F   04. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Hrvatovo brezno   B   31. 12. 2020   01. 01. 2021   Janez Margon 
Jama 1 v Grapi   E   23. 01. 2021   15. 02. 2021   Matej Blatnik 
Jama kr ni   B   31. 12. 2020   11. 03. 2021   Janez Margon 
Jama Kr Ni   F   31. 12. 2020   01. 01. 2021   Janez Margon 
Jama ob Palčjem jezeru   B   13. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Jama ob Palčjem jezeru   F   15. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Jama pod plezališčem   B   31. 12. 2020   11. 03. 2021   Janez Margon 
Jama v Češnici   F   15. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Jama v Češnici   B   21. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Jama v Češnici   C   21. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Jama v palškem borštu 6   B   31. 12. 2020   11. 03. 2021   Janez Margon 
Jama v Ždinku   B   30. 01. 2012   27. 01. 2021   Janez Margon 
Jama v Ždinku   B   30. 01. 2012   27. 01. 2021   Janez Margon 
Jama v Ždinku   B   30. 01. 2012   27. 01. 2021   Janez Margon 
Jama v Ždinku   B   30. 01. 2012   27. 01. 2021   Janez Margon 
Jama zahodno od Sušjaka   B   31. 12. 2020   11. 03. 2021   Janez Margon 
Kotlič pod Sušjakom   F   21. 01. 2020   27. 01. 2021   Janez Margon 
Kotlič pod Sušjakom   A   21. 01. 2021   27. 01. 2021   Janez Margon 
Kotlič pod Sušjakom   C   21. 01. 2021   27. 01. 2021   Janez Margon 
Kotlič pod Sušjakom   E   21. 01. 2021   27. 01. 2021   Matej Blatnik 
Kotlič pod Sušjakom 4   G   21. 01. 2021   27. 01. 2021   Janez Margon 
Lenčkova jama   G   17. 05. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik (1)
Lenčkova jama   F   28. 06. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik 
Lenčkova jama   B   14. 08. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik (1)
Lenčkova jama   C   14. 08. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik 
Lenčkova jama   E   14. 08. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik (1)
Luknja v Dolnjih Ravnah   B   15. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Luknja v Dolnjih Ravnah   C   15. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Luknja v Dolnjih Ravnah   F   15. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
M 4   B   30. 12. 2020   11. 03. 2021   Janez Margon 
M 4   F   31. 12. 2020   11. 03. 2021   Janez Margon 
Palčji spodmol   B   13. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Palčji spodmol   F   15. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Podrta jama nad Slovensko vasjo   B   13. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Podrta jama nad Slovensko vasjo   F   15. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Podrta jama pod Sušjakom   F   21. 01. 2020   27. 01. 2021   Janez Margon 
Podrta jama pod Sušjakom   A   21. 01. 2021   27. 01. 2021   Janez Margon 
Podrta jama pod Sušjakom   C   21. 01. 2021   27. 01. 2021   Janez Margon 
Podrta jama pod Sušjakom   E   21. 01. 2021   27. 01. 2021   Matej Blatnik 
Podrta jama pod Sušjakom 4   G   21. 01. 2021   27. 01. 2021   Janez Margon 
Ponor pod Osojco   F   23. 01. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik (1)
Ponor pod Osojco   A   23. 01. 2021   27. 01. 2021   Matej Blatnik (1)
Ponor pod Osojco   C   23. 01. 2021   27. 01. 2021   Matej Blatnik (1)
Ponor pod Osojco   E   23. 01. 2021   27. 01. 2021   Matej Blatnik 
Ponor pod Osojco   G   23. 01. 2021   27. 01. 2021   Matej Blatnik (1)
Predjamski sistem   E   18. 08. 2020   27. 01. 2021   Matej Blatnik 
Spodmol 1 na vrhu Sevških griž   B   25. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Spodmol 1 na vrhu Sevških griž   C   26. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Spodmol 1 na vrhu Sevških griž   F   26. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Spodmol 2 v Selških grižah   F   03. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Spodmol 2 v Selških grižah   B   31. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Spodmol 2 v Selških grižah   C   31. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Spodmol 3 v Selških grižah   B   25. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Spodmol 3 v Selških grižah   C   26. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Spodmol 3 v Selških grižah   F   26. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Spodmol nad Slovensko vasjo   B   13. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Spodmol nad Slovensko vasjo   F   15. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Tičkova jama   B   03. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Tičkova jama   C   04. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Tičkova jama   F   04. 01. 2021   01. 02. 2021   Janez Margon 
Trnska golobina   F   31. 12. 2020   11. 03. 2021   Janez Margon 
Trojno brezno pri Rjavčkovi luži   B   30. 12. 2020   11. 03. 2021   Janez Margon 
Trojno brezno pri Rjavčkovi luži   F   31. 12. 2020   11. 03. 2021   Janez Margon 
Zobova jama   B   30. 12. 2020   11. 03. 2021   Janez Margon 
Zobova jama   F   31. 12. 2020   11. 03. 2021   Janez Margon 

(1) v sodelovanju z JK Borovnica
JD Rakek Bajčevo brezno   B   10. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Bela jama pri Jazbecu   A   07. 03. 2021   08. 03. 2021   Marko Matičič 
Bela jama pri Jazbecu   E   07. 03. 2021   08. 03. 2021   Marko Matičič 
Brejnice (Branice)   B   24. 02. 2021   25. 02. 2021   Miha Prudič 
Brejnice (Branice)   E   24. 02. 2021   25. 02. 2021   Miha Prudič 
Brejnice (Branice)   G   25. 02. 2021   25. 02. 2021   Miha Prudič 
Breznič   B   20. 11. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno mali Sortež   B   09. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno na Grižah 1   A   10. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno na Grižah 1   E   10. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno na Grižah 2   A   10. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno na Grižah 2   E   10. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno na Grižah 3   A   10. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno na Grižah 3   E   10. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno na Osojnicah   A   25. 09. 2020   08. 03. 2021   Marko Matičič 
Brezno na Osojnicah   E   25. 09. 2020   08. 03. 2021   Marko Matičič 
Brezno na Ošljekih   A   14. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Brezno na Ošljekih   E   14. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Brezno na Tisovju   B   09. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno na Trneku   A   07. 03. 2021   08. 03. 2021   Marko Matičič 
Brezno na Trneku   E   07. 03. 2021   08. 03. 2021   Marko Matičič 
Brezno pod Vrh Hoje   B   09. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno pod Zajčjim hribom   A   28. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Brezno pod Zajčjim hribom   E   28. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Brezno pri Netopirjevem brlogu   A   07. 03. 2021   08. 03. 2021   Marko Matičič 
Brezno pri Netopirjevem brlogu   E   07. 03. 2021   08. 03. 2021   Marko Matičič 
Brezno pri Rudniških lagerjih   A   21. 02. 2021   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno pri Rudniških lagerjih   E   21. 02. 2021   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno S pod Sinjim Vrhom   B   09. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno v Foju   B   09. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno v Globokem dolu   A   20. 11. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno v Globokem dolu   E   20. 11. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno v Jesenovem ložišču   B   09. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno v Koševniku 1   B   10. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno v skalah na Dolgi Lazni   A   15. 05. 2020   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno v skalah na Dolgi Lazni   E   15. 05. 2020   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno v spodmolu na Dolgi Lazni   A   15. 05. 2020   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno v spodmolu na Dolgi Lazni   E   15. 05. 2020   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno v steni na Dolgi Lazni   A   15. 05. 2020   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno v steni na Dolgi Lazni   E   15. 05. 2020   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno v Špičastem griču   B   05. 01. 2021   01. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno z mostom na Dolgi Lazni   A   15. 05. 2020   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno z mostom na Dolgi Lazni   E   15. 05. 2020   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno za Markotovim hlevom   A   03. 09. 2001   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Brezno za Markotovim hlevom   E   21. 02. 2021   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Ciganska jama pri Predgrižah   B   15. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Čarobni vrt   B   20. 11. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Črta jama   A   23. 11. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Črta jama   E   23. 11. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Dvojna jama pri Črtah   A   23. 11. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Dvojna jama pri Črtah   E   23. 11. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Goveja jama   A   14. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Goveja jama   E   14. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Jama med bregovi   A   03. 09. 2001   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Jama med bregovi   E   21. 02. 2021   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Jama na Kameni gorici   A   21. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Jama na Kameni gorici   E   21. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Jama na Vipavski Ravni   A   20. 11. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Jama na Vipavski Ravni   E   20. 11. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Jama pod Lipovko   A   14. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Jama pod Lipovko   E   14. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Jama pri Cerkveni apnenci   A   23. 11. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Jama pri Cerkveni apnenci   E   23. 11. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Jama pri kapelici   E   11. 10. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Jama pri kapelici   B   10. 11. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Jama pri obračališču   B   15. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Jama pri Tratah   A   15. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Jama pri Tratah   E   15. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Jazbina jama   B   28. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Kevder na Korenini   A   09. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Kevder na Korenini   E   09. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Klavžarjev spodmol   A   15. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Klavžarjev spodmol   E   15. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Kokotovo brezno na Škanskem griču   B   05. 01. 2021   01. 02. 2021   Marko Matičič 
Konjarka   A   28. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Konjarka   E   28. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Kotel na Osojnicah   A   25. 09. 2020   08. 03. 2021   Marko Matičič 
Kotel na Osojnicah   E   25. 09. 2020   08. 03. 2021   Marko Matičič 
Kotel pod Lipovko   A   14. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Kotel pod Lipovko   E   14. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Kraljevi Kamen 9   A   07. 03. 2021   08. 03. 2021   Marko Matičič 
Kraljevi Kamen 9   E   07. 03. 2021   08. 03. 2021   Marko Matičič 
Lijak pod Mačkovim gričem   A   23. 11. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Lijak pod Mačkovim gričem   E   23. 11. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Lijak pri logarnici Trnovec   A   07. 03. 2021   08. 03. 2021   Marko Matičič 
Lijak pri logarnici Trnovec   E   07. 03. 2021   08. 03. 2021   Marko Matičič 
Loški ledenik   B   11. 10. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Mala Rajhenavska jama   A   21. 02. 2021   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Mala Rajhenavska jama   E   21. 02. 2021   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Malo brezno pri Brinovem griču   B   10. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Mihcevo brezno   A   20. 11. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Mihcevo brezno   E   20. 11. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Močvara   A   28. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Močvara   E   28. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Netopirjev brlog   A   07. 03. 2021   08. 03. 2021   Marko Matičič 
Netopirjev brlog   E   07. 03. 2021   08. 03. 2021   Marko Matičič 
Oneški spodmol   A   21. 02. 2021   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Oneški spodmol   E   21. 02. 2021   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Pajkov dom   A   28. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Pajkov dom   E   28. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Počivalnik za gradom Kalec   A   14. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Počivalnik za gradom Kalec   E   14. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Ponor pod Starim bregom   A   21. 02. 2021   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Ponor pod Starim bregom   E   21. 02. 2021   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Poštarčkova jama   B   10. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Predgriški požiralnik   A   10. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Predgriški požiralnik   E   10. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Prepad na poti   B   28. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Rajhenavska jama   A   21. 02. 2021   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Rajhenavska jama   E   21. 02. 2021   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Rožička čurka   A   20. 11. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Rožička čurka   E   20. 11. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Rožičko malo brezno   A   09. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Rožičko malo brezno   E   09. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Smuka jama   A   07. 03. 2021   08. 03. 2021   Marko Matičič 
Smuka jama   E   07. 03. 2021   08. 03. 2021   Marko Matičič 
Snežna jama   B   15. 05. 2020   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Spodmol pri Grofu   A   09. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Spodmol pri Grofu   E   09. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Spodmol za njivo pri Hrušici   A   09. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Spodmol za njivo pri Hrušici   E   09. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Trikrako brezno   A   09. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Trikrako brezno   E   09. 06. 2020   08. 02. 2021   Marko Matičič 
Trululujk   A   15. 05. 2020   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Trululujk   E   15. 05. 2020   23. 02. 2021   Marko Matičič 
Zajcevo brezno   B   05. 01. 2021   01. 02. 2021   Marko Matičič 
Zavita jama na Osojnicah   A   25. 09. 2020   08. 03. 2021   Marko Matičič 
Zavita jama na Osojnicah   E   25. 09. 2020   08. 03. 2021   Marko Matičič 
Živkotova jama   A   28. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
Živkotova jama   E   28. 02. 2021   01. 03. 2021   Marko Matičič 
DZRJ Ribnica Brezno na Kočevarjevi poti   C   06. 02. 2021   04. 04. 2021   Anton Della Schiava 
Brezno na Kočevarjevi poti   B   07. 02. 2021   04. 04. 2021   Anton Della Schiava 
Bršlinka   F   02. 04. 2021   04. 04. 2021   Anton Della Schiava 
Bršlinka   B   03. 04. 2021   04. 04. 2021   Anton Della Schiava 
Jam pri Ložinah   F   17. 04. 2021   17. 04. 2021   Anton Della Schiava 
Jama pri Ložinah   A   17. 04. 2021   17. 04. 2021   Anton Della Schiava 
Jama 4 pri Lipovcu   F   11. 04. 2021   17. 04. 2021   Anton Della Schiava 
Jama 4 pri Lipovcu   D   14. 04. 2021   17. 04. 2021   Anton Della Schiava 
Jama 4 pri Lipovcu   B   17. 04. 2021   17. 04. 2021   Anton Della Schiava 
Jama 4 pri Lipovcu   C   17. 04. 2021   17. 04. 2021   Anton Della Schiava 
Jama pri Ložinah   E   15. 04. 2021   17. 04. 2021   Anton Della Schiava 
Jama pri Ložinah   C   17. 04. 2021   17. 04. 2021   Anton Della Schiava 
Jama pri Ložinah   G   17. 04. 2021   17. 04. 2021   Anton Della Schiava 
Otavško svinjsko brezno   B   03. 04. 2021   04. 04. 2021   Anton Della Schiava 
Otavško svinjsko brezno   C   03. 04. 2021   04. 04. 2021   Anton Della Schiava 
Otavško svinsko brezno   F   03. 04. 2021   04. 04. 2021   Anton Della Schiava 
Spodmol pri Ložinah   A   17. 04. 2021   17. 04. 2021   Anton Della Schiava 
Spodmol pri Ložinah   F   13. 04. 2021   17. 04. 2021   Anton Della Schiava 
Spodmol pri Ložinah   E   14. 04. 2021   17. 04. 2021   Anton Della Schiava 
Spodmol pri Ložinah   G   16. 04. 2021   17. 04. 2021   Anton Della Schiava 
Spodmol pri Ložinah   C   17. 04. 2021   17. 04. 2021   Anton Della Schiava 
DRP Škofja Loka Brezno pri razgledišču Bela peč   A   01. 12. 2020   10. 02. 2021    
Brezno pri razgledišču Bela peč   B   01. 12. 2020   10. 02. 2021   Igor Gotić 
Brezno pri razgledišču Bela peč   C   15. 12. 2020   10. 02. 2021   Igor Gotić 
Brezno pri razgledišču Bela peč   E   11. 01. 2021   10. 02. 2021   Igor Gotić 
Brezno pri razgledišču Bela peč   F   11. 01. 2021   10. 02. 2021   Igor Gotić 
Brezno pri razgledišču Bela peč   G   11. 01. 2021   10. 02. 2021   Igor Gotić 
Jama pri razgledišču Bela peč   A   02. 12. 2020   10. 02. 2021   Igor Gotić 
Jama pri razgledišču Bela peč   C   15. 12. 2020   10. 02. 2021   Igor Gotić 
Jama pri razgledišču Bela peč   E   11. 01. 2021   10. 02. 2021   Igor Gotić 
Jama pri razgledišču Bela peč   F   11. 01. 2021   10. 02. 2021   Igor Gotić 
Jama pri razgledišču Bela peč   G   11. 01. 2021   10. 02. 2021   Igor Gotić 
Šaleški JK "Podlasica" Topolšica Aramova jama   E   15. 03. 2021   29. 04. 2021   Lea Pavrič 
Aramova jama   B   13. 04. 2021   29. 04. 2021   Maks Petrič 
Aramova jama   G   13. 04. 2021   29. 04. 2021   Maks Petrič 
Brezno nad Marovtovo jamo   B   10. 02. 2021   03. 04. 2021   Lea Pavrič 
Brezno presenečenj   B   05. 06. 2020   03. 04. 2021   Maks Petrič 
Brezno Rakek Roll   F   15. 10. 2020   08. 01. 2021   Maks Petrič 
Brezno Rakek Roll   H   15. 10. 2020   08. 01. 2021   Maks Petrič 
Jelenov rog   B   29. 04. 2021   29. 04. 2021   Maks Petrič 
Mala Počerenska pečina   A   13. 04. 2021   29. 04. 2021   Maks Petrič 
Mala Počerenska pečina   F   21. 04. 2021   29. 04. 2021   Maks Petrič 
Mala Počerenska pečina   G   22. 04. 2021   29. 04. 2021   Maks Petrič 
Mala Počerenska pečina   H   22. 04. 2021   29. 04. 2021   Maks Petrič 
Mala Počerenska pečina   E   23. 04. 2021   29. 04. 2021   Maks Petrič 
Mala Počerenska pečina   C   29. 04. 2021   29. 04. 2021   Maks Petrič 
Mala Počerenska pečina   C   29. 04. 2021   29. 04. 2021   Maks Petrič 
Marovtova jama   B   10. 02. 2021   03. 04. 2021   Lea Pavrič 
Momo jama   A   18. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Momo jama   C   18. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Momo jama   C   18. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Momo jama   E   18. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Momo jama   F   18. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Momo jama   G   18. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Momo jama   H   18. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Napotnikova jama   C   25. 02. 2021   03. 04. 2021   Maks Petrič 
Napotnikova jama   C   25. 02. 2021   03. 04. 2021   Maks Petrič 
Napotnikova jama   E   25. 02. 2021   03. 04. 2021   Maks Petrič 
Napotnikova jama   A   14. 03. 2021   03. 04. 2021   Maks Petrič 
Napotnikova jama   F   14. 03. 2021   03. 04. 2021   Maks Petrič 
Napotnikova jama   G   14. 03. 2021   03. 04. 2021   Maks Petrič 
Napotnikova jama   H   14. 03. 2021   03. 04. 2021   Maks Petrič 
Podgrajska jama   F   03. 04. 2021   03. 04. 2021   Maks Petrič 
Rafkovo brezno na Grmadi   F      07. 04. 2021   Maks Petrič 
Rafkovo brezno na Grmadi   C   24. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Rafkovo brezno na Grmadi   C   24. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Rafkovo brezno na Grmadi   A   31. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Rafkovo brezno na Grmadi   G   31. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Rafkovo brezno na Grmadi   H   31. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Rafkovo brezno na Grmadi   E   06. 04. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Rupa pod Pergovnikom   B   10. 02. 2021   03. 04. 2021   Maks Petrič 
Rupa pod Pergovnikom   B   10. 02. 2021   03. 04. 2021   Maks Petrič 
Rupa pod Pergovnikom   F   10. 02. 2021   03. 04. 2021   Maks Petrič 
Rupa pod Pergovnikom   H   10. 02. 2021   03. 04. 2021   Maks Petrič 
Rupa pod Pergovnikom   C   04. 03. 2021   03. 04. 2021   Maks Petrič 
Rupa pod Pergovnikom   C   04. 03. 2021   03. 04. 2021   Maks Petrič 
Štabirnica   B   14. 03. 2021   07. 04. 2021   Lea Pavrič 
Štabirnica   C   14. 03. 2021   07. 04. 2021   Lea Pavrič 
Štabirnica   C   14. 03. 2021   07. 04. 2021   Lea Pavrič 
Štabirnica   H   14. 03. 2021   07. 04. 2021   Lea Pavrič 
Udornica pri Štabirnici   B   14. 03. 2021   03. 04. 2021   Maks Petrič 
Udornica pri Štabirnici   C   14. 03. 2021   03. 04. 2021   Maks Petrič 
Udornica pri Štabirnici   C   14. 03. 2021   03. 04. 2021   Maks Petrič 
Udornica pri Štabirnici   F   14. 03. 2021   03. 04. 2021   Maks Petrič 
Udornica pri Štabirnici   H   14. 03. 2021   03. 04. 2021   Maks Petrič 
Velika Počerenska pečina   A   31. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Velika Počerenska pečina   F   31. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Velika Počerenska pečina   G   31. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Velika Počerenska pečina   H   31. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Velika Počerenska pečina   C   07. 04. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Velika Počerenska pečina   C   07. 04. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Velika Počerenska pečina   E   07. 04. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Zijalka v Penku   C   24. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Zijalka v Penku   C   24. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Zijalka v Penku   A   31. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Zijalka v Penku   F   31. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Zijalka v Penku   G   31. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Zijalka v Penku   H   31. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Zijalka v Penku   E   04. 04. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Žuželkin rov   A   24. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Žuželkin rov   C   24. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Žuželkin rov   C   24. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Žuželkin rov   F   24. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Žuželkin rov   G   24. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Žuželkin rov   H   24. 03. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
Žuželkin rov   E   02. 04. 2021   07. 04. 2021   Maks Petrič 
CGEB Kabalenšica   B   25. 02. 2021   25. 02. 2021   Umberto Mikolic 
Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje 9000 jama na Raduhi   B   15. 02. 2021   21. 02. 2021   Milan Podpečan 
Devettisoča jama   E      21. 02. 2021   Milan Podpečan 
Devettisoča jama   G   22. 08. 2006   21. 02. 2021   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   B   27. 02. 2021   28. 02. 2021   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   B   23. 03. 2021   25. 03. 2021   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   B   18. 04. 2021   21. 04. 2021   Milan Podpečan 
Letuška jama   A   14. 02. 2021   26. 02. 2021   Milan Podpečan 
Letuška jama   E   14. 02. 2021   26. 02. 2021   Milan Podpečan 
Letuška jama   F   14. 02. 2021   26. 02. 2021   Milan Podpečan 
Letuško j.   G   14. 02. 2021   26. 02. 2021   Milan Podpečan 
Skregana jama   B   14. 04. 2021   21. 04. 2021   Milan Podpečan 
Skregana jama   E   14. 04. 2021   21. 04. 2021   Milan Podpečan 
Skregana jama   G   14. 04. 2021   21. 04. 2021   Milan Podpečan 
Skregana jama   F   28. 04. 2021   28. 04. 2021   Milan Podpečan 
JK Železničar Anžetova jama   D      07. 03. 2021    
Bohinjski sir   D   31. 12. 2018   28. 04. 2021   Aleš Lajovic 
Bohinjski sir   B   21. 04. 2021   23. 04. 2021   Aleš Lajovic 
Bohinjski sir   G   21. 04. 2021   23. 04. 2021    
Brezno 1 pod Nagelbihlom   B   08. 03. 2020   23. 03. 2021   Miha Čekada (1)
Brezno 1 pod Nagelbihlom   C   08. 03. 2020   23. 03. 2021   Miha Čekada 
Brezno 2 pod Nagelbihlom   B   08. 03. 2020   23. 03. 2021   Miha Čekada (1)
Brezno 2 pod Nagelbihlom   C   08. 03. 2020   23. 03. 2021   Miha Čekada 
Brezno nad Lahinjo   B   08. 03. 2020   23. 03. 2021   Miha Čekada (1)
Brezno nad Lahinjo   C   08. 03. 2020   23. 03. 2021   Miha Čekada 
Brezno ob cesti   B   12. 01. 2021   12. 01. 2021   Aleš Lajovic 
Brezno pod tobakovo hruško   B   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada (2)
Brezno pod tobakovo hruško   C   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada 
Brezno v Pristavi   B   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada (2)
Brezno v Pristavi   C   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada 
Bršlinka   B   12. 03. 2021   04. 04. 2021   Miha Čekada (2)
Bršlinka   C   19. 03. 2021   04. 04. 2021   Miha Čekada 
Čeljustna jama   A   28. 02. 2021   01. 03. 2021   Janez Stražišar 
Čeljustna jama   C   28. 02. 2021   01. 03. 2021   Janez Stražišar 
Čeljustna jama   E   28. 02. 2021   01. 03. 2021   Janez Stražišar 
Čižkova jama   A   01. 03. 2021   01. 03. 2021   Janez Stražišar 
Čižkova jama   C   01. 03. 2021   01. 03. 2021   Janez Stražišar 
Čižkova jama   E   01. 03. 2021   01. 03. 2021   Janez Stražišar 
Čižkova jama   F   01. 03. 2021   01. 03. 2021   Janez Stražišar 
Divja jama pri Lesnem brdu   B   02. 04. 2021   02. 04. 2021   Aleš Lajovic 
Dolga jama pri Koblarjih   B   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada (2)
Dolga jama pri Koblarjih   C   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada 
Dularjeva jama   B   13. 01. 2021   13. 01. 2021   Janez Stražišar 
Dularjeva jama   C   13. 01. 2021   13. 01. 2021   Janez Stražišar 
Finkova jama 1   B   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada (2)
Finkova jama 1   C   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada 
Francetova jama   C   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada 
Globoka jama na Veliki gori   B   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada (2)
Globoka jama na Veliki gori   C   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada 
Grda jama v Mali gori   B   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada (2)
Grda jama v Mali gori   C   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada 
Griška jama   C   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada 
Hudičevo brezno   B   16. 01. 2021   07. 03. 2021   Miha Čekada 
Hudičevo brezno   C   16. 01. 2021   07. 03. 2021   Miha Čekada 
Hudičevo brezno   F   16. 01. 2021   07. 03. 2021   Miha Čekada 
Ihovnica   B   18. 01. 2021   18. 01. 2021   Aleš Lajovic 
Izgubljena jama pri Poljanah   A   01. 03. 2021   01. 03. 2021   Janez Stražišar 
Izgubljena jama pri Poljanah   C   01. 03. 2021   01. 03. 2021   Janez Stražišar 
Izgubljena jama pri Poljanah   E   01. 03. 2021   01. 03. 2021   Janez Stražišar 
Izgubljena jama pri Poljanah   F   01. 03. 2021   01. 03. 2021   Janez Stražišar 
Jama Kobilnica   B   27. 04. 2021   28. 04. 2021   Janez Stražišar 
Jama Kobilnica   F   27. 04. 2021   28. 04. 2021   Janez Stražišar 
Jama morske deklice   B   08. 03. 2020   23. 03. 2021   Miha Čekada (1)
Jama morske deklice   C   08. 03. 2020   23. 03. 2021   Miha Čekada 
Jama na Hribu   B   24. 01. 2021   24. 01. 2021   Miha Staut (3)
Jama na Hribu   C   24. 01. 2021   24. 01. 2021   Miha Staut 
Jama na Hribu   F   24. 01. 2021   24. 01. 2021   Miha Staut 
Jama na plasi   E      01. 03. 2021   Janez Stražišar 
Jama na plasi   A   01. 03. 2021   01. 03. 2021   Janez Stražišar 
Jama na plasi   C   01. 03. 2021   01. 03. 2021   Janez Stražišar 
Jama na plasi   F   01. 03. 2021   01. 03. 2021   Janez Stražišar 
Jama v Lozi pri Orehku   B   12. 03. 2021   12. 03. 2021   Janez Stražišar 
Jama v podorni vrtači pri Prestranku   B   12. 03. 2021   12. 03. 2021   Janez Stražišar 
Jurjeva jama   A   26. 04. 2021   26. 04. 2021   Janez Stražišar 
Jurjeva jama   C   26. 04. 2021   26. 04. 2021   Janez Stražišar 
Jurjeva jama   E   26. 04. 2021   26. 04. 2021   Janez Stražišar 
Jurjeva jama   F   26. 04. 2021   26. 04. 2021   Janez Stražišar 
Krška jama   B   30. 12. 2020   30. 12. 2020   Aleš Lajovic 
Ledena jama na Prevagilu   B   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada (2)
Ledena jama na Prevagilu   C   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada 
Magdalena jama   D      07. 03. 2021    
Mivčja jama   B   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada (2)
Mivčja jama   C   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada 
Mrzla jama pod Ostrim vrhom   B   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada (2)
Mrzla jama pod Ostrim vrhom   C   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada 
Pikčeva jama   C   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada 
Podpeška jama   B   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada (2)
Podpeška jama   C   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada 
Podstenska jama   B   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada (2)
Podstenska jama   C   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada 
Ponor polne lune   B   13. 04. 2021   18. 04. 2021   Miha Čekada 
Ponor polne lune   C   13. 04. 2021   18. 04. 2021   Miha Čekada 
Postojnska jama   D      07. 03. 2021    
Požiralnik pri Sv. Marjeti   C   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada 
Požiralnik pri Sv. Marjeti   D   01. 03. 2021   23. 04. 2021    
Predjamski sistem   D      07. 03. 2021    
Spodmol pri podorni vrtači   B   12. 03. 2021   12. 03. 2021   Janez Stražišar 
Spodnja polšna   B   07. 03. 2021   07. 03. 2021   Miha Čekada 
Spodnja polšna   C   07. 03. 2021   07. 03. 2021   Miha Čekada 
Spodnja polšna   F   07. 03. 2021   07. 03. 2021   Miha Čekada 
Strmi spodmol   B   12. 03. 2021   12. 03. 2021   Janez Stražišar 
Sveta jama   D      07. 03. 2021    
Štrausova jama   B   27. 04. 2021   28. 04. 2021   Janez Stražišar 
Štrausova jama   F   27. 04. 2021   28. 04. 2021   Janez Stražišar 
Tatova jama   A   26. 04. 2021   26. 04. 2021   Janez Stražišar 
Tatova jama   C   26. 04. 2021   26. 04. 2021   Janez Stražišar 
Tatova jama   E   26. 04. 2021   26. 04. 2021   Janez Stražišar 
Tatova jama   F   26. 04. 2021   26. 04. 2021   Janez Stražišar 
Tentera   C   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada 
Tentera   D   01. 03. 2021   23. 04. 2021    
Velika Karlovica   D      07. 03. 2021    
Velika Kaučja jama pri Velikih Poljanah   C   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada 
Veliki Naravni most   D      07. 03. 2021    
Virsko krlišče   B   07. 03. 2021   07. 03. 2021   Miha Čekada 
Virsko krlišče   C   07. 03. 2021   07. 03. 2021   Miha Čekada 
Virsko krlišče   F   07. 03. 2021   07. 03. 2021   Miha Čekada 
Vranja jama pri Cerknici   D      07. 03. 2021    
Vrhniška jama   B   07. 03. 2021   07. 03. 2021   Miha Čekada 
Vrhniška jama   C   07. 03. 2021   07. 03. 2021   Miha Čekada 
Vrhniška jama   F   07. 03. 2021   07. 03. 2021   Miha Čekada 
Žiglovica   C   12. 03. 2020   04. 04. 2021   Miha Čekada 

(1) v sodelovanju z JK Krka
(2) v sodelovanju z DZRJ Ribnica
(3) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale