Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Prejeto gradivo

Zgodovina prejetega gradiva:

Prejeto gradivo za leto 2022 (prvo polletje) - glej spodaj
Prejeto gradivo za leto 2021
Prejeto gradivo za leto 2020
Prejeto gradivo za leto 2019
Prejeto gradivo za leto 2018
Prejeto gradivo za leto 2017
Prejeto gradivo za leto 2016
Prejeto gradivo za leto 2015
Prejeto gradivo za leto 2014
Prejeto gradivo za leto 2013
Prejeto gradivo za leto 2012
Prejeto gradivo za leto 2011
Prejeto gradivo za leto 2010
Prejeto gradivo za leto 2009
Prejeto gradivo za leto 2008
Prejeto gradivo za leto 2007
Prejeto gradivo za leto 2006
Prejeto gradivo za leto 2005
Prejeto gradivo za leto 2004
Prejeto gradivo za leto 2003
Prejeto gradivo za leto 2002
Prejeto gradivo za leto 2001
Prejeto gradivo za leto 2000

 

Prejeto gradivo 2022 (prvo polletje)

 

Na ogled je seznam vsega gradiva, ki ga je Kataster prejel in evidentiral v tekočem katastrskem letu/polletju. Na internetu ga objavljamo zato, da lahko kadarkoli pogledate, koliko in katere zapisnike je Kataster že prejel od vašega društva in katerih še ni. Hkrati pa imate tudi vpogled v dokumentacijsko aktivnost drugih društev.
Vpisno knjigo redno dopolnjujemo s prispelimi zapisniki, praviloma enkrat na mesec. Če najdete v knjigi kakšno napako ali če vaših zapisnikov še po nekaj mesecih ni na seznamu, nam to čimprej sporočite.

 

Zadnji vnos: 30. 6. 2022.

 

Društvo jama (št. jame) / tip zapisnika / datum zapisnika / datum oddaje / zapisnikar
JD "Danilo Remškar" Ajdovščina Jamona (Dol ledenica)   B   09. 11. 2021   10. 01. 2022   Bogomir Remškar (1)
Predjamski sistem   B   04. 01. 2022   10. 01. 2022   Mitja Benčina 
Skalarjevo brezno   B   11. 09. 2018   13. 01. 2022   Bogomir Remškar 
Skalarjevo brezno   B   14. 10. 2021   13. 01. 2022   Bogomir Remškar (2)
Srnica   B   13. 09. 2021   13. 01. 2022   Bogomir Remškar 

(1) v sodelovanju z JD Carnium Kranj
(2) v sodelovanju z JD Dimnice Koper
JD Carnium Kranj Besniška jama   A   24. 01. 2018   02. 02. 2022   Matjaž Rogelj 
Besniška jama   E   21. 01. 2018   02. 02. 2022   Matjaž Rogelj 
Brezno 8 pod Kalom   B   11. 03. 2022   11. 03. 2022   Aleš Humar 
Najden prepih   A   03. 01. 2022   08. 01. 2022   Aleš Humar 
Najden prepih   E   03. 01. 2022   08. 01. 2022   Lena Mlakar 
Najden prepih   F   03. 01. 2022   08. 01. 2022   Aleš Humar 
Šimenkova jama   H   13. 05. 2022   26. 05. 2022   Tomaž Kastelic 
JO ŠD Grmada Jama v Partu pri ogradi   B   18. 03. 2022   25. 03. 2022   Tomaž Fabec 
Jama v Ukencah   B   18. 03. 2022   25. 03. 2022   Tomaž Fabec 
Lp 5 (Lipica)   B   18. 03. 2022   25. 03. 2022   Tomaž Fabec 
Pecova jama   B   22. 10. 2021   25. 03. 2022   Tomaž Fabec 
Pečina pri Vilijevi jami   B   18. 03. 2022   25. 03. 2022   Tomaž Fabec 
Runca   B   18. 03. 2022   25. 03. 2022   Tomaž Fabec 
Tomažkova jama   B   18. 03. 2022   25. 03. 2022   Tomaž Fabec 
Tomažkova razpoka   B   18. 03. 2022   25. 03. 2022   Tomaž Fabec 
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Blaževa pečina   D      17. 02. 2022    
Brezno na Počivalniku   B   10. 05. 2022   12. 05. 2022   Franjo Drole 
Divja jama   B   26. 01. 2022      Franjo Drole 
Divja jama   C      27. 01. 2022    
Divja jama   C      27. 01. 2022    
Divja jama   C      27. 01. 2022    
Divja jama   D      27. 01. 2022    
Divja jama   D      27. 01. 2022    
Divja jama   D      27. 01. 2022    
Divja jama   D      27. 01. 2022    
Divja jama   E      27. 01. 2022    
Divja jama   E      27. 01. 2022    
Jama na Bizjakovi parceli   A   18. 04. 2022   10. 05. 2022   Franjo Drole 
Jama na Bizjakovi parceli   C   08. 05. 2007   10. 05. 2022   Franjo Drole 
Jama na Bizjakovi parceli   E   08. 05. 2007   10. 05. 2022   Franjo Drole 
Jama na Bizjakovi parceli   F   18. 04. 2022   10. 05. 2022   Franjo Drole 
Jama pod Smoganico   D      17. 02. 2022    
Jama pod Smoganico   D          
Jeriševa jama   D          
Netopirjeva jama pri Orleku   D          
Ponikve v Potokih   D          
JD Karlovica Dolenja vas Ajkina jama   A   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Ajkina jama   E   02. 01. 2019   21. 02. 2022   Jože Stražišar 
Brezno pod hotelom na Slivnici   A   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Jože Stražišar 
Brezno pod hotelom na Slivnici   B   23. 09. 1996   21. 02. 2022   Jože Stražišar 
Brezno pod hotelom na Slivnici   E   23. 09. 1996   21. 02. 2022   Jože Stražišar 
Brezno pod Kamni   A   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Brezno pod Kamni   E   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Brezno pri sv. Volbenku   A   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Brezno pri sv. Volbenku   E   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Jama pri brlogu   A   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Jama pri brlogu   E   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Karlovska jama   F   31. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Lisičja jama   A   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Lisičja jama   E   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Ljubotova jama   A   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Ljubotova jama   E   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Najgerjeva jama   A   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Najgerjeva jama   E   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Jože Stražišar 
Pokrita jama v Dolenjih gredah   A   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Pokrita jama v Dolenjih gredah   E   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Viktorjeva jama   A   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Viktorjeva jama   E   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
JK Krka Ančkina jama   B   22. 05. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Ančkina jama   C   22. 05. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Brezno 4 v gozdu nad Lučami   A   28. 02. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno 4 v gozdu nad Lučami   C   28. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno 4 v gozdu nad Lučami   E   28. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno 4 v gozdu nad Lučami   F   28. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno 4 v gozdu nad Lučami   H   28. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno 5 v gozdu nad Lučami   A   07. 06. 2022   15. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno 5 v gozdu nad Lučami   C   07. 06. 2022   15. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno 5 v gozdu nad Lučami   E   07. 06. 2022   15. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno 5 v gozdu nad Lučami   H   07. 06. 2022   15. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno na travniku   A   17. 03. 2022   01. 05. 2022   Janez Jerman 
Brezno na travniku   C   17. 03. 2022   31. 03. 2022   Janez Jerman 
Brezno na travniku   D   31. 03. 2022   31. 03. 2022   Janez Jerman 
Brezno na travniku   D   31. 03. 2022   31. 03. 2022   Janez Jerman 
Brezno na travniku   D   31. 03. 2022   31. 03. 2022   Janez Jerman 
Brezno na travniku   E   17. 03. 2022   31. 03. 2022   Janez Jerman 
Brezno na travniku   F   17. 03. 2022   31. 03. 2022   Janez Jerman 
Brezno na travniku   G   17. 03. 2022   31. 03. 2022   Janez Jerman 
Brezno na travniku   H   17. 03. 2022   31. 03. 2022   Janez Jerman 
Brezno na travniku   H   17. 03. 2022   31. 03. 2022   Janez Jerman 
Brezno v Ložinskem gozdu 3   B   08. 06. 2022   15. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno v Ložinskem gozdu 3   C   08. 06. 2022   15. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno v Malem vrhu   F   28. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Farjevka   B   22. 05. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Farjevka   C   22. 05. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Farjevka   F   22. 05. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Farjevka   H   22. 05. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Jama na Klanem (Jama Slanica)   B   01. 04. 2022   13. 04. 2022   Leopold Bregar 
Jama na Klanem (Jama Slanica)   D   01. 04. 2022   13. 04. 2022   Leopold Bregar 
Jama pod Svetim Križem   B   29. 05. 2022   30. 05. 2022   Janez Jerman 
Jama v Rutarjevem dolu   B   03. 04. 2022   13. 04. 2022   Leopold Bregar 
Jama v Rutarjevem dolu   C   03. 04. 2022   13. 04. 2022   Leopold Bregar 
Jama v Rutarjevem dolu   F   03. 04. 2022   13. 04. 2022   Leopold Bregar 
Jama v Rutarjevem dolu   H   03. 04. 2022   13. 04. 2022   Leopold Bregar 
Klingerjeva jama   F   30. 04. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Klingerjeva jama   A   30. 04. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Klingerjeva jama   C   30. 04. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Klingerjeva jama   E   30. 04. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Klingerjeva jama   H   30. 04. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Komarka   B   25. 05. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Komarka   C   25. 05. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Kovačeva rupa   B   28. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Kovačeva rupa   C   28. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Krmelka   B   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Krmelka   C   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Krška jama   B   02. 04. 2022   13. 04. 2022   Leopold Bregar (1)
Mihajla jama   B   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Mihajla jama   C   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Mišmaševa jama   B   02. 04. 2022   13. 04. 2022   Tanja Podržaj 
Mišmaševa jama   C   02. 04. 2022   13. 04. 2022   Tanja Podržaj 
Pasja jama pri Orlaki   B   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Pasja jama pri Orlaki   C   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Rupenška jama   B   19. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Rupenška jama   C   19. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Rupenška jama   F   19. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Rupenška jama   H   19. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Spodmol pri Vodenih jamah   B   20. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Spodmol pri Vodenih jamah   C   20. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Široka ledena jama   B   25. 05. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Široka ledena jama   C   25. 05. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Tkavčja jama   F   19. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Tkavčja jama   B   19. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Tkavčja jama   C   19. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Tkavčja jama   H   19. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Velika Vodena jama   B   20. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 

(1) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
neznano društvo Brezno ob vinski vlaki   A   20. 03. 2022   21. 03. 2022   Srečko Vidic 
Brezno ob vinski vlaki   E   20. 03. 2022   21. 03. 2022   Srečko Vidic 
Brezno ob vinski vlaki    F   24. 02. 2022   21. 03. 2022   Srečko Vidic 
Brezno pod kočo na Primožu   A   26. 04. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Brezno pod kočo na Primožu   E   26. 04. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Brezno pod kočo na Primožu   F   26. 04. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Brezno pri Muhčevem studencu   A   08. 05. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Brezno pri Muhčevem studencu   E   08. 05. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Brezno pri Muhčevem studencu   F   08. 05. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Faberjeva obcestnica   A   06. 02. 2022   21. 03. 2022   Srečko Vidic 
Faberjeva obcestnica   E   06. 02. 2022   21. 03. 2022   Srečko Vidic 
Faberjeva obcestnica   F   06. 02. 2022   21. 03. 2022   Srečko Vidic 
Kunčevka 7   A   24. 02. 2022   21. 03. 2022   Srečko Vidic 
Kunčevka 7    E   24. 02. 2022   21. 03. 2022   Srečko Vidic 
Kunčevka 7    F   24. 02. 2022   21. 03. 2022   Srečko Vidic 
Mladi jazbec 4   A   06. 05. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Mladi jazbec 4   E   06. 05. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Mladi jazbec 4   F   18. 04. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Mladi jazbec 5   A   15. 05. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Mladi jazbec 5   E   15. 05. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Mladi jazbec 5   F   18. 04. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Podrebrnica 2   A   08. 01. 2022   24. 01. 2022   Srečko Vidic 
Podrebrnica 2   E   08. 01. 2022   24. 01. 2022   Srečko Vidic 
Podrebrnica 2   F   12. 09. 2021   24. 01. 2022   Srečko Vidic 
Podrebrnica 2   G   08. 01. 2022   24. 01. 2022   Srečko Vidic 
Štirna v Trneku   A   22. 01. 2022   24. 01. 2022   Srečko Vidic 
Štirna v Trneku   E   22. 01. 2022   24. 01. 2022   Srečko Vidic 
Štirna v Trneku   F   22. 01. 2022   24. 01. 2022   Srečko Vidic 
JK Novo mesto Brezno 1 pri Uršni jami   B   31. 01. 2022   31. 01. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 1 pri Uršni jami   C   31. 01. 2022   31. 01. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 1 pri Uršni jami   F   31. 01. 2022   31. 01. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 1 pri Uršni jami   H   31. 01. 2022   31. 01. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 2 pri Uršni jami   B   31. 01. 2022   31. 01. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 2 pri Uršni jami   C   31. 01. 2022   31. 01. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 2 pri Uršni jami   F   31. 01. 2022   31. 01. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 2 pri Uršni jami   H   31. 01. 2022   31. 01. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 5 v Koprivni dolini   A   12. 11. 2021   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 5 v Koprivni dolini   C   11. 03. 2022   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 5 v Koprivni dolini   E   12. 11. 2021   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 5 v Koprivni dolini   F   12. 11. 2021   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 5 v Koprivni dolini   H   12. 11. 2021   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Brezno na Jazbecu   A   25. 05. 2022   25. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno na Jazbecu   C   25. 05. 2022   25. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno na Jazbecu   E   25. 05. 2022   25. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno na Jazbecu    F   25. 05. 2022   25. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno na Jazbecu   H   25. 05. 2022   25. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Dolgimi njivami   A   25. 01. 2022   26. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Dolgimi njivami   C   25. 01. 2022   26. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Dolgimi njivami   C   25. 01. 2022   26. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Dolgimi njivami   E   25. 01. 2022   26. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Dolgimi njivami   F   25. 01. 2022   26. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Dolgimi njivami   H   24. 01. 2022   26. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Svetim Petrom   A   09. 02. 2022   09. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Svetim Petrom   C   09. 02. 2022   09. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Svetim Petrom   C   09. 02. 2022   09. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Svetim Petrom   E   09. 02. 2022   09. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Svetim Petrom   F   09. 02. 2022   09. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Svetim Petrom   H   09. 02. 2022   09. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Malem studencu 3   B   16. 05. 2022   18. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Malem studencu 3   H   16. 05. 2022   18. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno treh voluharjev   A   25. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno treh voluharjev   C   25. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno treh voluharjev   E   25. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno treh voluharjev   F   25. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno treh voluharjev   G   25. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno treh voluharjev   H   25. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Bukova Gora 1   B   14. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Bukova Gora 1   C   14. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Buldrž kelder   A   10. 11. 2021   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Buldrž kelder   C   11. 03. 2022   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Buldrž kelder   E   10. 11. 2021   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Buldrž kelder   F   10. 11. 2021   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Buldrž kelder   H   10. 11. 2021   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Dihalnik pri Sovjeku   B   10. 03. 2022   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Dihalnik pri Sovjeku   C   10. 03. 2022   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Dihalnik pri Sovjeku   F   10. 03. 2022   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Grecljevka 2   A   18. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Grecljevka 2   C   18. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Grecljevka 2   E   18. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Grecljevka 2   F   18. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Grecljevka 2   H   18. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama 5 pod Dednim vrhom   A   09. 03. 2022   09. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama 5 pod Dednim vrhom   C   09. 03. 2022   09. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama 5 pod Dednim vrhom   E   09. 03. 2022   09. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama 5 pod Dednim vrhom   F   09. 03. 2022   09. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama 5 pod Dednim vrhom   H   09. 03. 2022   09. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama pri Duplarici   A   20. 02. 2022   21. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama pri Duplarici   C   20. 02. 2022   21. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama pri Duplarici   E   20. 02. 2022   21. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama pri Duplarici   F   20. 02. 2022   21. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama pri Duplarici   H   20. 02. 2022   21. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama pri Uršni jami   F   20. 09. 2021   02. 03. 2022   Uroš Mervič 
Jama pri Uršni jami   H   20. 09. 2021   02. 03. 2022   Uroš Mervič 
Jama v Alenkini lozi   B   15. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Alenkini lozi   C   15. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Koblarskih talih 2   B   20. 03. 2022   23. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Koblarskih talih 3   B   20. 03. 2022   23. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Petelijeku   B   10. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Petelijeku   C   10. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Zlodjevem grabnu   A   28. 02. 2022   01. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Zlodjevem grabnu   C   28. 02. 2022   01. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Zlodjevem grabnu   E   28. 02. 2022   01. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Zlodjevem grabnu   F   28. 02. 2022   01. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Zlodjevem grabnu   H   28. 02. 2022   01. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jazbec 2   B   14. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Jazbec 2   C   10. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Karlovec   B   27. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Karlovec   H   27. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Medvedov ugriz   B   15. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Medvedov ugriz   C   15. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Mihovka   A   06. 04. 2022   06. 04. 2022   Borivoj Ladišić 
Mihovka   C   06. 04. 2022   06. 04. 2022   Borivoj Ladišić 
Mihovka   E   06. 04. 2022   06. 04. 2022   Borivoj Ladišić 
Mihovka   F   06. 04. 2022   06. 04. 2022   Borivoj Ladišić 
Mihovka   G   06. 04. 2022   06. 04. 2022   Borivoj Ladišić 
Mihovka   H   06. 04. 2022   06. 04. 2022   Borivoj Ladišić 
Mraznica   B   14. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Mraznica   C   14. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Nad progo 2   F   30. 01. 2022   30. 01. 2022   Uroš Mervič 
Nad progo 2   B   30. 01. 2022   30. 01. 2022   Uroš Mervič 
Nad progo 2   C   30. 01. 2022   30. 01. 2022   Uroš Mervič 
Nad progo 2   H   30. 01. 2022   30. 01. 2022   Uroš Mervič 
Prepadna na Cinku   A   25. 02. 2022   01. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Cinku   C   25. 02. 2022   01. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Cinku   E   25. 02. 2022   01. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Cinku   F   25. 02. 2022   01. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Cinku   H   25. 02. 2022   01. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor 1 v industrijski coni   B   25. 04. 2022   27. 04. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor 1 v industrijski coni   C   25. 04. 2022   27. 04. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor 1 v industrijski coni   F   25. 04. 2022   27. 04. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 1   A   17. 05. 2022   18. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 1   C   17. 05. 2022   18. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 1   E   17. 05. 2022   18. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 1   F   17. 05. 2022   18. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 1   H   17. 05. 2022   18. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 2   A   27. 05. 2022   01. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 2   C   27. 05. 2022   01. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 2   E   27. 05. 2022   01. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 2   F   27. 05. 2022   01. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 2   H   27. 05. 2022   01. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 3   A   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 3   C   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 3   E   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 3   F   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 3   H   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 4   A   27. 06. 2022   28. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 4   C   27. 06. 2022   28. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 4   E   27. 06. 2022   28. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 4   F   27. 05. 2022   28. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 4   H   27. 06. 2022   28. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor pri Malem Cerovcu   A   09. 02. 2022   21. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor pri Malem Cerovcu   C   19. 02. 2022   21. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor pri Malem Cerovcu   E   19. 02. 2022   21. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor pri Malem Cerovcu   F   19. 02. 2022   21. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor pri Malem Cerovcu   H   19. 02. 2022   21. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor v Senčerjevem vinogradu   B   26. 01. 2022   26. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Udorna jama na Cinku   B   25. 05. 2022   25. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Udorna jama na Cinku   C   25. 05. 2022   25. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Udorna jama na Cinku   F   25. 05. 2022   25. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Večerno brezno   B   10. 03. 2022   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Večerno brezno   C   10. 03. 2022   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Večerno brezno   F   10. 03. 2022   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Večerno brezno   H   10. 03. 2022   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Velika Majhovka   A   22. 06. 2022   28. 06. 2022   Marko Majhen 
Velika Majhovka   C   22. 06. 2022   28. 06. 2022   Marko Majhen 
Velika Majhovka   C   22. 06. 2022   28. 06. 2022   Marko Majhen 
Velika Majhovka   C   22. 06. 2022   28. 06. 2022   Marko Majhen 
Velika Majhovka   E      28. 06. 2022   Anže Tomšič 
Velika Majhovka   F   22. 06. 2022   28. 06. 2022   Marko Majhen 
Velika Majhovka   H   12. 07. 2021   28. 06. 2022   Marko Majhen 
Vodno brezno   B   27. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Vodno brezno   C   27. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Vodno brezno   F   27. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Volčje brezno   A   20. 03. 2022   23. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Volčje brezno   C   20. 03. 2022   23. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Volčje brezno   E   20. 03. 2022   23. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Volčje brezno   F   20. 03. 2022   23. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Volčje brezno   H   20. 03. 2022   23. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 11   B   11. 03. 2022   23. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 11   C   11. 03. 2022   23. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Zažgano brezno   B   26. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Zažgano brezno   C   26. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Zažgano brezno   H   26. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
JD Rakek Abudžendala   A   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Abudžendala   E   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Anubisov spodmol   A   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Anubisov spodmol   E   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Blajeva pečina   B   24. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Brezence v Senožetih   A   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Brezence v Senožetih   E   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Brezno 1 na Nemcih   B   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 1   A   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 1   E   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 10   A   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 10   E   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 11   A   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 11   E   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 12   A   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 12   E   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 13   A   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 13   E   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 2   A   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 2   E   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 3   A   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 3   E   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 4   A   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 4   E   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 5   A   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 5   E   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 6   A   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 6   E   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 7   A   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 7   E   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 8   A   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 8   E   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 9   A   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 9   E   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno nad iglo   A   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno nad iglo   E   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno pri Banderi 1   A   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno pri Banderi 1   E   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno pri Banderi 2   A   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno pri Banderi 2   E   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno pri Zvezdi   B   20. 02. 2022   20. 02. 2022   Miha Prudič 
Brezno pri Zvezdi   E   09. 02. 2020   20. 02. 2022   Marko Prudič 
Brezno pri Zvezdi   G   20. 02. 2022   20. 02. 2022   Miha Prudič 
Brezno v Kotlu 6   A   12. 08. 2020   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno v Kotlu 6   E   12. 08. 2020   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno v Kotlu 7   A   12. 08. 2020   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno v Kotlu 7   E   12. 08. 2020   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 1   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 1   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 2   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 2   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 3   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 3   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 4   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 4   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 5   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 5   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 6   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 6   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 7   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 7   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 8   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 8   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 9   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 9   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Cev   B   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Čukulafurja   A   14. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Čukulafurja   E   04. 09. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Čukulafurja   G   02. 10. 2021   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Dvojno brezno v Nadrtu   B   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Fosilna jama v Osatovi dolini   A   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Fosilna jama v Osatovi dolini   E   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Fuga   B   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 10   A   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 10   E   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 6   A   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 6   E   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 6   F   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 7   A   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 7   E   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 8   A   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 8   E   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 9   A   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 9   E   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Horusova jama   A   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Horusova jama   E   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Hramič   B   24. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Hudi greben 1   A   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Hudi greben 1   E   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Hudi greben 2   A   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Hudi greben 2   E   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Izvir Podpeč   A   03. 04. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Izvir Podpeč   E   03. 04. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama (brezno) nad Sovnikom   B   24. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama na Gradcu   A   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama na Gradcu   E   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama na Gradcu   G   10. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama na kolovozu   B   24. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama na Konjskih policah 1   A   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Jama na Konjskih policah 1   E   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Jama na Konjskih policah 2   A   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Jama na Konjskih policah 2   E   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Jama nad Lukini   A   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama nad Lukini   E   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama nad Lukini   G   10. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama pod Čukom   A   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama pod Čukom   E   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama pod levjo glavo   A   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Jama pod levjo glavo   E   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Jama Šibre   A   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama Šibre   E   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama Šibre   F   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama Tektonika   A   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Jama Tektonika   E   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Jama v Blodnjaku 1   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Jama v Blodnjaku 1   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Jama v Kotlu 1   A   12. 08. 2020   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Jama v Kotlu 1   E   12. 08. 2020   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Jama v Sodnem grabnu   A   03. 04. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama v Sodnem grabnu   E   03. 04. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama z mostom na Slavniku   A   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama z mostom na Slavniku   E   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Karlovska jama   A   13. 04. 2020   21. 02. 2022   Jože Stražišar 
Karlovska jama   E   13. 04. 2020   21. 02. 2022   Jože Stražišar 
Kažarčeva jama 1   B   24. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Kažarčeva jama 2   B   24. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Komunska jama   B   24. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
L1 – Sezam odpri se - Apriti Sesamo   B   18. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
L2   B   18. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
L3 – Kanonovo Brezno - Abisso dello Schioppo   B   18. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Ledenik v oddelku 3-e GGE Nadrt   A   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Ledenik v oddelku 3-e GGE Nadrt   E   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Lepa Vida   A   20. 02. 2022   20. 02. 2022   Miha Prudič 
Lepa Vida   E   20. 02. 2022   20. 02. 2022   Miha Prudič 
Lepa Vida   G   22. 02. 2022   20. 02. 2022   Miha Prudič 
Meander ob poti pri Rupi   A   30. 06. 2021   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Meander ob poti pri Rupi   E   30. 06. 2021   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Meander za Štokom   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Meander za Štokom   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Mt 13 (Materija)   B   24. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Nadrt1   B   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Naravni most na Hudem grebenu   A   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Naravni most na Hudem grebenu   E   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Pečina Sovnik   B   24. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Pečina v Baticah   A   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Pečina v Baticah   E   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Pepelkina jama   A   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Pepelkina jama   E   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Pisoar   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Pisoar   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Poletina jama   B   24. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Požrtnik   A   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Požrtnik   E   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Pr-1 (Praproče)   A   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Pr-1 (Praproče)   E   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Prehodno brezno v Osatovi dolini   A   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Prehodno brezno v Osatovi dolini   E   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Snežnica v Osatovi dolini   A   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Snežnica v Osatovi dolini   E   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Spodmol ob poti pod Bregi   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Spodmol ob poti pod Bregi   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Spodmol pri Koritih   A   30. 06. 2021   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Spodmol pri Koritih   E   30. 06. 2021   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Spodmol v Senožetih   A   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Spodmol v Senožetih   E   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Spodmolovka   A   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Spodmolovka   E   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Šahtič ob Selški poti   A   03. 04. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Šahtič ob Selški poti   E   03. 04. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Šajsna jama   A   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Šajsna jama   E   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Šmornovo brezno   A   14. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Šmornovo brezno   E   14. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Turkova jama   B   24. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Urkitov brlog   A   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Urkitov brlog   E   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Zelenskaja   A   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Zelenskaja   E   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Zelenskaja   F   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Žabje brezno   B   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
DZRJ Ribnica Brezno Stene   B   23. 06. 2022   23. 06. 2022   Anton Della Schiava 
Brezno Stene   C   23. 06. 2022   23. 06. 2022   Anton Della Schiava 
Hufnaglova jama   A   20. 12. 2021   30. 06. 2022   Franc Kljun 
Hufnaglova jama   C   18. 02. 2022   30. 06. 2022   Franc Kljun 
Hufnaglova jama   E   18. 02. 2022   30. 06. 2022   Franc Kljun 
Hufnaglova jama   F   01. 06. 2022   30. 06. 2022   Franc Kljun 
Hufnaglova jama08.08. do 24.10.2022    G   01. 02. 2022   30. 06. 2022   Franc Kljun 
Jama pri Glažuti   B   11. 06. 2022   18. 06. 2022   Anton Della Schiava 
Jama pri Glažuti   B   11. 06. 2022   18. 06. 2022   Anton Della Schiava 
Jama pri Glažuti   B   23. 06. 2022   23. 06. 2022   Anton Della Schiava (1)
Jama pri Glažuti   F   26. 04. 2022   18. 06. 2022   Anton Della Schiava 
Jama pri Glažuti   F   11. 06. 2022   18. 06. 2022   Anton Della Schiava 
Jama pri Medvedovi cesti   B   11. 06. 2022   18. 06. 2022   Anton Della Schiava 
Jama pri Medvedovi cesti   C   11. 06. 2022   18. 06. 2022   Anton Della Schiava 
Jama pri Medvedovi cesti   F   11. 06. 2022   18. 06. 2022   Anton Della Schiava 

(1) v sodelovanju z Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Šaleški JK "Podlasica" Topolšica Bršljanček   A   19. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Bršljanček   C   19. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Bršljanček   C   19. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Bršljanček   E   22. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Bršljanček   F   19. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Bršljanček   G   19. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Bršljanček   H   19. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Grofova ožina   A   16. 05. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Grofova ožina   C   30. 05. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Grofova ožina   C   30. 05. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Grofova ožina   E   30. 05. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Grofova ožina   F   16. 05. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Grofova ožina   G   19. 05. 2022   30. 05. 2022   Lea Pavrič 
Grofova ožina   H   19. 05. 2022   30. 05. 2022   Lea Pavrič 
Krapletova jama   B   19. 01. 2022   19. 01. 2022   Lea Pavrič 
Neskončno brezno   A   08. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Neskončno brezno   B   08. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Neskončno brezno   B   19. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Neskončno brezno   C   08. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Neskončno brezno   C   08. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Neskončno brezno   E   19. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Neskončno brezno   F   08. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Neskončno brezno   G   08. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Neskončno brezno   H   08. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Zijalka na Golteh   A   17. 01. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Zijalka na Golteh   C   17. 01. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Zijalka na Golteh   C   17. 01. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Zijalka na Golteh   E   19. 01. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Zijalka na Golteh   F   19. 01. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Zijalka na Golteh   G   17. 01. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Zijalka na Golteh   H   17. 01. 2022   02. 06. 2022   Maks Petrič 
CGEB Brezno na Škanskem vrhu   A   22. 02. 2022   03. 03. 2022    
Brezno na Škanskem vrhu   C   13. 11. 2021   03. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Brezno na Škanskem vrhu   E   22. 02. 2022   03. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Globoka jama   B   09. 06. 2022   13. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Jama 1 pri Malih Ločah   A   15. 03. 2022   11. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Jama 1 pri Malih Ločah   C   15. 02. 2022   11. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Jama 1 pri Malih Ločah   E   14. 03. 2022   11. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Jama 2 pri Malih Ločah   A   15. 03. 2022   11. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Jama 2 pri Malih Ločah   C   05. 03. 2022   11. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Jama 2 pri Malih Ločah   E   15. 03. 2022   11. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Jama na Škanskem vrhu   A   31. 03. 2022   05. 04. 2022   Umberto Mikolic 
Jama na Škanskem vrhu   C   31. 03. 2022   05. 04. 2022   Umberto Mikolic 
Jama na Škanskem vrhu   E   31. 03. 2022   05. 04. 2022   Umberto Mikolic 
Jama Podnovi kal   B   11. 05. 2022   12. 05. 2022   Umberto Mikolic 
Jama pri sežanski reki   A   09. 06. 2022   13. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Jama pri sežanski reki   C   27. 05. 2022   13. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Jama pri sežanski reki    E   09. 06. 2022   13. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Jama v Golakračini   B   10. 05. 2022   12. 05. 2022   Umberto Mikolic 
Jama v Golakračini   E   10. 05. 2022   12. 05. 2022   Umberto Mikolic 
Jama vrh Golega hriba   B   08. 06. 2022   13. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Jama vrh Golega hriba   C   08. 06. 2022   13. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Jama vrh Golega hriba   E   08. 06. 2022   13. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Jegliška jama 2   A   09. 06. 2022   21. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Jegliška jama 2   C   14. 05. 2022   21. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Jegliška jama 2   E   09. 06. 2022   21. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Mala jama med Golacem in Gradiščem   A   22. 02. 2022   03. 03. 2022    
Mala jama med Golacem in Gradiščem   C   13. 11. 2021   03. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Mala jama med Golacem in Gradiščem   E   22. 02. 2022   03. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Mrlovo brezno   B   16. 03. 2022   17. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Mrlovo brezno   C   16. 03. 2022   17. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Mrlovo brezno   E   17. 03. 2022   17. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Nove Hotiške ponikve   B   31. 03. 2022   05. 04. 2022   Umberto Mikolic 
Nove Hotiške ponikve   E   31. 03. 2022   05. 04. 2022   Umberto Mikolic 
OB34 (Obrov)   B   22. 02. 2022   03. 03. 2022   Umberto Mikolic 
OB34 (Obrov)   E   22. 02. 2022   03. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Prepad na Malem Snežniku   B   09. 06. 2022   13. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Rešaverjeva jama v Kotih   B   21. 06. 2022   21. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Rešaverjeva jama v Kotih   C   21. 06. 2022   21. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Rešaverjeva jama v Kotih   E   21. 06. 2022   21. 06. 2022   Umberto Mikolic 
S4 (Socerb)   B   22. 02. 2022   03. 03. 2022   Umberto Mikolic 
S4 (Socerb)   E   22. 02. 2022   03. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Snežnica vrh Snežnikanika   B   09. 06. 2022   13. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje Huda luknja Medvedji rov-Kamin v podoru-Rov v stro   B   29. 05. 2022   01. 06. 2022   Milan Podpečan 
Huda luknja Medvedji rov-Kamin v podoru-Rov v stro   E      01. 06. 2022   Milan Podpečan 
Huda luknja Medvedji rov-Kamin v podoru-Rov v stro   G   02. 05. 2022   01. 06. 2022   Milan Podpečan 
JK Železničar Brezno 2 v gozdu nad Lučami   C   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Brezno v Malem vrhu   B   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Brezno v Malem vrhu   C   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Brezno v Prestrani   B   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Brezno v Prestrani   C   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Brzno 2 v gozdu nad Lučami   B   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Čemaževka   A   25. 05. 2022   29. 05. 2022   Petra Pavšič 
Čemaževka   C   29. 05. 2022   30. 05. 2022   Miha Čekada 
Čemaževka   E   25. 05. 2022   29. 05. 2022   Petra Pavšič 
Davorjevo brezno   B   13. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Davorjevo brezno   C   13. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Davorjevo brezno   F   13. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Dvojno žabje brezno   B   20. 06. 2022   21. 06. 2022   Domen Turk 
Dvojno žabje brezno   C   20. 06. 2022   21. 06. 2022   Domen Turk 
Golobivnica   B   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Golobivnica   C   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Golobivnica   F   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
H6   B   30. 05. 2022   30. 05. 2022   Petra Pavšič 
Jama pod 6. serpentino   B   15. 06. 2022   15. 06. 2022   Aleš Lajovic 
Jama pri Kačiškem konfinu   B   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Jama pri Kačiškem konfinu   C   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Jama pri Rešetnici   F   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Jama v Adamičevem talu   B   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Jama v Adamičevem talu   C   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Jama v Adamičevem talu   F   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Jama v Suhi rebri   B   30. 01. 2022   10. 02. 2022   Miha Čekada 
Jama v Suhi rebri   C   30. 01. 2022   10. 02. 2022   Miha Čekada 
Kamen pada   A   21. 04. 2022   28. 04. 2022   Janez Stražišar 
Kamen pada   C   21. 04. 2022   28. 04. 2022   Janez Stražišar 
Kamen pada   E   21. 04. 2022   28. 04. 2022   Janez Stražišar 
Kamen pada   F      28. 04. 2022   Janez Stražišar 
Kamin v Bohinjskem železniškem tunelu   B   26. 05. 2022   26. 05. 2022   Aleš Lajovic 
Kamin v Bohinjskem železniškem tunelu   E      26. 05. 2022   Aleš Lajovic 
Lučka jama   B   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Lučka jama   C   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Lučka jama 2   B   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Lučka jama 2   C   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Mala Triglavca   B   06. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Mala Triglavca   C   06. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Mala Triglavca   F   06. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
PETROVA JAMA   B   28. 11. 2021   14. 01. 2022   Petra Pavšič 
Petrova jama   C   30. 11. 2021   14. 01. 2022   Erika Kozamernik 
Petrova jama   C   30. 11. 2021   14. 01. 2022   Erika Kozamernik 
Petrova jama   C   30. 11. 2021   14. 01. 2022   Erika Kozamernik 
Petrova jama   C   30. 11. 2021   14. 01. 2022   Erika Kozamernik 
Petrova jama   E   08. 01. 2022   14. 01. 2022   Erika Kozamernik 
Rešetnica   F   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Risova jama   A   29. 06. 2022   29. 06. 2022   Janez Stražišar 
Risova jama   C   29. 06. 2022   29. 06. 2022   Janez Stražišar 
Risova jama   E   29. 06. 2022   29. 06. 2022   Janez Stražišar 
Risova jama   F   29. 06. 2022   29. 06. 2022   Janez Stražišar 
Rodiška pečina   B   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Rodiška pečina   C   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Rodiška pečina   F   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Rokav   H   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Spodmol v Mali Savici   B   15. 06. 2022   15. 06. 2022   Aleš Lajovic 
Špranja vrh brezna   A   21. 04. 2022   28. 04. 2022   Janez Stražišar 
Špranja vrh brezna   C   21. 04. 2022   28. 04. 2022   Janez Stražišar 
Špranja vrh brezna   E   21. 04. 2022   28. 04. 2022   Janez Stražišar 
Špranja vrh brezna   F   21. 04. 2022   28. 04. 2022   Janez Stražišar 
Triglavca   B   06. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Triglavca   C   06. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Triglavca   F   06. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Žuboreča jama   B   22. 04. 2022   22. 04. 2022   Janez Stražišar 
Žuboreča jama   E   22. 04. 2022   22. 04. 2022   Janez Stražišar