Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Zapisniki katastra jam

Osnova delovanja Katastra jam je uporaba standardnih obrazcev za poročanje o odkritjih v jamah. V uporabi je osem vrst zapisnikov, od tega so trije na voljo kot formularji.
V Naših jamah 45 (2003) so objavljena obširna navodila, kako pravilno izpolniti zapisnike skupaj s prilogami. Tukaj jih objavljamo v nekoliko dopolnjeni obliki.

A-zapisnik – osnovni zapisnik o registraciji nove jame: formular (predloga za Word), navodila, primer izpolnjenega formularja
B-zapisnik – dopolnilni zapisnik za odkritja v že registrirani jami: formular (predloga za Word), navodila, primer izpolnjenega formularja
C-zapisnik – kartografsko gradivo: formular (predloga za Word), navodila
D-zapisnik – nestandardno gradivo: navodila
E-zapisnik – načrt jame: formular (nova predloga za Word, stara predloga za Word), navodila, primer izpolnjenega formularja
F-zapisnik – fotografsko gradivo: formular (predloga za Word), navodila
G-zapisnik – tabela meritev: formular (predloga za Word), navodila
H-zapisnik – stanje jame: formular (predloga za Word), navodila
I-zapisnik – oprema: formular (predloga za Word), navodila, primer izpolnjenega formularja

Celotni paket: vsi formularji skupaj (zip), namestitev formularjev, celotna navodila

 

Oddaja zapisnikov Katastra jam

 

Zapisnike Katastra jam lahko oddate na dva načina:

  • klasično: v papirni obliki v dveh enakih izvodih, ki jih lahko prinesete osebno v Kataster med uradnimi urami ali po pošti (kontakt)
  • elektronsko kot priponka na naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Posebnosti glede elektronske oddaje si preberite tukaj.

 

Pogoste napake in kako jih odpravimo so razložene tukaj.