Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Projekti Katastra jam JZS

Kataster JZS občasno pripravi projekte, ki sodelujočim društvom omogočijo zanimivo delo v točno določen namen.

Konec leta 2014 je bil v teku Projekt opremljenosti jam, ki je populariziral I-zapisnik. Rezultat projekta je bilo 45 oddanih I-zapisnikov.