Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Prejeto gradivo 2019

Društvo jama (št. jame) / tip zapisnika / datum zapisnika / datum oddaje / zapisnikar
JD "Danilo Remškar" Ajdovščina Beli brezen 1   B   04. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Beli brezen 1   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Beli brezen 2   B   04. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Beli brezen 2   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Bergevčeva jama   E      05. 04. 2019   Bogomir Remškar 
Bergevčeva jama   G      05. 04. 2019    
Bergevčeva jama   F   05. 08. 2017   05. 04. 2019   Peter Gedei 
Bergevčeva jama   A   28. 03. 2019   05. 04. 2019   Bogomir Remškar (1) (2)
Bevško brezno   B   04. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Bevško brezno   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezen 3 pri Ravnici   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezen 3 pri Ravnici   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezen 3 pri Ravnici   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezen 3 pri Ravnici   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno ob Poti pokore v Nadrti   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno ob Poti pokore v Nadrti   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno ob Poti pokore v Nadrti   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno ob Poti pokore v Nadrti   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno pri Snežni jami v Nadrti v oddelku 7/e   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno pri Snežni jami v Nadrti v oddelku 7/e   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno pri Snežni jami v Nadrti v oddelku 7/e   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno pri Snežni jami v Nadrti v oddelku 7/e   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Jama pri Bagatovi hiši   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Jama pri Bagatovi hiši   C   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Jama pri Bagatovi hiši   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Jama pri Bagatovi hiši   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Kotlič ob Poti pokore pri Belskem v Nadrti   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Kotlič ob Poti pokore pri Belskem v Nadrti   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Kotlič ob Poti pokore pri Belskem v Nadrti   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Kotlič ob Poti pokore pri Belskem v Nadrti   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Malo brezno v oddelku 7/e v Nadrti   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Malo brezno v oddelku 7/e v Nadrti   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Malo brezno v oddelku 7/e v Nadrti   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Malo brezno v oddelku 7/e v Nadrti   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Ruštov brezen   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Ruštov brezen   C   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Ruštov brezen   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Snežna jama v Nadrti v oddelku 7/e   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Snežna jama v Nadrti v oddelku 7/e   C   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Snežna jama v Nadrti v oddelku 7/e   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Snežna jama v Nadrti v oddelku 7/e   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 

(1) v sodelovanju z JD Sežana
(2) v sodelovanju z JO SPD Trst
JK Borovnica Andrejčkovo brezno   F   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Jože Pristavec 
Andrejčkovo brezno   B   25. 11. 2019   25. 11. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-16   A   08. 09. 2019   06. 09. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-16   C   08. 09. 2019   12. 09. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-16   E   08. 09. 2019   06. 09. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-16   F   08. 09. 2019   12. 09. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-16   G   08. 09. 2019   06. 09. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-17   A   21. 12. 2019   21. 12. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-17   E   21. 12. 2019   21. 12. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-17   F   21. 12. 2019   21. 12. 2019   Peter Svete 
Bor-Str-01   F   26. 04. 2019   04. 05. 2019   Jože Pristavec 
Bor-Str-01   A   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Peter Svete 
Bor-Str-01   E   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Peter Svete 
Bor-Str-01   G   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Peter Svete 
Brezno na Praprotnici   A   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Peter Svete 
Brezno na Praprotnici   E   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Peter Svete 
Brezno na Praprotnici   F   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Peter Svete 
Brezno na Praprotnici   G   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Snežno jamo   B   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Jože Pristavec 
Brezno pod Snežno jamo   F   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Jože Pristavec 
Brezno pod Zeleno glavo   A   04. 07. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   C   04. 07. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   E   04. 07. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   F   04. 07. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   G   04. 07. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   B   25. 08. 2019   25. 08. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   E   25. 08. 2019   25. 08. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   E   17. 09. 2019   19. 09. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   B   18. 09. 2019   19. 09. 2019   Peter Svete 
Brezno pri počeni papigi   A   29. 10. 2019   29. 10. 2019   Peter Svete 
Brezno pri počeni papigi   C   29. 10. 2019   29. 10. 2019   Peter Svete 
Brezno pri počeni papigi   E   29. 10. 2019   29. 10. 2019   Peter Svete 
Brezno pri počeni papigi   F   29. 10. 2019   29. 10. 2019   Peter Svete 
Brezno pri počeni papigi   G   29. 10. 2019   29. 10. 2019   Peter Svete 
Brezno pri Troštovem lazu   F   04. 05. 2019   15. 05. 2019   Jože Pristavec 
Brezno pri Troštovem lazu   B   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Jože Pristavec 
Brezno v Zamuhovcu   F   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Jože Pristavec 
Brezno v Zamuhovcu   B   25. 11. 2019   25. 11. 2019   Peter Svete 
Deset do D   A   29. 07. 2019   29. 07. 2019   Peter Svete 
Deset do D   C   29. 07. 2019   29. 07. 2019   Peter Svete 
Deset do D   E   29. 07. 2019   29. 07. 2019   Peter Svete 
Deset do D   F   29. 07. 2019   29. 07. 2019   Peter Svete 
Deset do D   G   29. 07. 2019   29. 07. 2019   Peter Svete 
Gulliver (J 10)   B   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Peter Svete (1)
H-11 (Kanin)   B   28. 07. 2019   28. 07. 2019   Peter Svete 
Inox jama   A   10. 03. 2019   12. 03. 2019   Peter Svete 
Inox jama   C   10. 03. 2019   12. 03. 2019   Peter Svete 
Inox jama   E   10. 03. 2019   12. 03. 2019   Peter Svete 
Inox jama   F   10. 03. 2019   12. 03. 2019   Peter Svete 
Inox jama   G   10. 03. 2019   12. 03. 2019   Peter Svete 
Jama v Zamuhovcu   B   22. 03. 2019   28. 03. 2019   Jože Pristavec 
Jama v Zamuhovcu   E   22. 03. 2019   28. 03. 2019   Jože Pristavec 
Jama za Bukovim vrhom   F   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Jože Pristavec 
Jama za Bukovim vrhom   B   25. 11. 2019   25. 11. 2019   Peter Svete 
Jerinovec   F   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Jože Pristavec 
Ketna jama   A   01. 04. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete (2) (3)
Ketna jama   C   01. 04. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Ketna jama   F   01. 04. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Ketna jama   E   03. 07. 2019   04. 07. 2019   Aleš Štrukelj (2)
Ketna jama   G   03. 07. 2019   04. 07. 2019   Aleš Štrukelj (2)
Krausova jama   A   01. 04. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete (2) (3)
Krausova jama   C   01. 04. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Krausova jama   F   01. 04. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Krausova jama   E   03. 07. 2019   04. 07. 2019   Aleš Štrukelj 
Krausova jama   G   03. 07. 2019   04. 07. 2019   Aleš Štrukelj (2)
Lenarčičevo brezno 2   B   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Peter Svete 
Lenarčičevo brezno 2   F   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Jože Pristavec 
Lenarčičevo brezno 3   B   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Peter Svete 
Lenarčičevo brezno 3   F   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Jože Pristavec 
Medvedki   A   04. 04. 2019   17. 04. 2019   Peter Svete (2) (4) (3)
Medvedki   C   04. 04. 2019   17. 04. 2019   Peter Svete 
Medvedki   E   04. 04. 2019   17. 04. 2019   Peter Svete 
Medvedki   F   04. 04. 2019   17. 04. 2019   Peter Svete 
Medvedki   G   04. 04. 2019   17. 04. 2019   Peter Svete 
Mihevcova jama   B   21. 10. 2019   21. 10. 2019   Peter Svete (5)
Snežna jama (Snežnik)   B   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Jože Pristavec 
Snežna jama (Snežnik)   F   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Jože Pristavec 
Svizčeva jama   A   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Peter Svete 
Svizčeva jama   E   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Peter Svete 
Svizčeva jama   F   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Peter Svete 
Trhlovca   B   09. 12. 2018   20. 04. 2019   Jože Pristavec 
Trhlovca   F   09. 12. 2018   20. 04. 2019   Jože Pristavec 
Trhlovca   B   17. 04. 2019   20. 04. 2019   Peter Svete 
Trhlovca   E   17. 04. 2019   20. 04. 2019   Peter Svete 
Trhlovca   E   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Peter Svete 
Troštova jama   F   04. 05. 2019   15. 05. 2019   Jože Pristavec 
Troštova jama   B   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Jože Pristavec 

(1) v sodelovanju z tujci Italija
(2) v sodelovanju z JD Rakek
(3) v sodelovanju z JO SPD Trst
(4) v sodelovanju z JD Sežana
(5) v sodelovanju z JK Železničar
JK Brežice Bohkovo brezno   B   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Bohkovo brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bohkovo brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bohkovo brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bohkovo brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bohkovo brezno   F   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Bout v Inebcah   A   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Bout v Inebcah   C   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bout v Inebcah   C   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bout v Inebcah   C   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bout v Inebcah   C   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bout v Inebcah   E   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Bout v Inebcah   F   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Bout v Inebcah   G   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Bout v Inebcah   H   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezen v Kafolovi gmajni   B   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Brezen v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Brezen v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Brezen v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Brezen v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Brezen v Kafolovi gmajni   F   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Brezno I na Petrovki   B   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (1)
Brezno I na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno I na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno I na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno I na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno II na Petrovki   B   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (1)
Brezno II na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno II na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno II na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno II na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno II na Petrovki   F   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (1)
Brezno II na Petrovki   H   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (1)
Brezno na Malem Bogatinu   B   22. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno na Malem Bogatinu   C   22. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno na Malem Bogatinu   C   22. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno na Malem Bogatinu   C   22. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno na Malem Bogatinu   C   22. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno na Malem Bogatinu   F   22. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno pod Lepo špico   B   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno pod Lepo špico   C   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod Lepo špico   C   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod Lepo špico   C   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod Lepo špico   C   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod Lepo špico   F   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   B   21. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   C   21. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   C   21. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   C   21. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   C   21. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   F   21. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno pri Malem Lubniku   B   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pri Malem Lubniku   F   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno v Kotlah 2   B   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno v Kotlah 2   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno v Kotlah 2   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno v Kotlah 2   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno v Kotlah 2   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno v Kotlah 2   F   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno Za Kopico   F   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Drobničevo brezno   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Francetova jama   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4)
Francetova jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Francetova jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Francetova jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Francetova jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Francetova jama   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Gipsova jama   B   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Gipsova jama   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Gipsova jama   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Gipsova jama   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Gipsova jama   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Gipsova jama   F   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Hribarjevo brezno   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Jama na Bradačevi poseki   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Jama na Studencu   F   22. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama na Studencu   H   22. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama na Vrhu   B   20. 06. 2019   25. 06. 2019   Jure Tičar 
Jama na Vrhu   C   20. 06. 2019   25. 06. 2019   Erika Kozamernik 
Jama na Vrhu   C   20. 06. 2019   25. 06. 2019   Erika Kozamernik 
Jama na Vrhu   C   20. 06. 2019   25. 06. 2019   Erika Kozamernik 
Jama na Vrhu   C   20. 06. 2019   25. 06. 2019   Erika Kozamernik 
Jama na Vrhu   F   20. 06. 2019   25. 06. 2019   Jure Tičar 
Jama pod Dolinskim jarkom (Lisičina)   B   02. 09. 2019   02. 09. 2019   Jure Tičar 
Jama pod skalo   B   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Jama pod skalo   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pod skalo   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pod skalo   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pod skalo   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pod skalo   F   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Jama pri Belem gabru   B   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama pri Belem gabru   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Belem gabru   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Belem gabru   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Belem gabru   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Belem gabru   F   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama pri Malem Lubniku   B   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Malem Lubniku   F   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama v Kafolovi gmajni   B   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Jama v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama v Kafolovi gmajni   F   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Jama v Malenščah   B   22. 08. 2019   24. 08. 2019   Jure Tičar 
Jama z agregatom   B   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama z agregatom   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama z agregatom   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama z agregatom   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama z agregatom   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama z agregatom   F   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama z agregatom   H   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
K-17 (Kanin)   B   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
K-17 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
K-17 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
K-17 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
K-17 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
K-17 (Kanin)   F   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Kapljiva jama   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4)
Kapljiva jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kapljiva jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kapljiva jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kapljiva jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kapljiva jama   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Kotlič pod Malim Talirjem   A   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Kotlič pod Malim Talirjem   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kotlič pod Malim Talirjem   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kotlič pod Malim Talirjem   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kotlič pod Malim Talirjem   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kotlič pod Malim Talirjem   E   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Kotlič pod Malim Talirjem   F   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Kotlič pod Malim Talirjem   G   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Kotlič pod Malim Talirjem   H   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Majerjevo brezno   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Majerjevo brezno   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Majerjevo brezno   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Majerjevo brezno   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Majerjevo brezno   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Majerjevo brezno   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Mali kevder v Bukovju   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Mali kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Mali kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Mali kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Mali kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Mali kevder v Bukovju   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Marijino brezno   B   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Marijino brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Marijino brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Marijino brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Marijino brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Marijino brezno   F   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
NM 87 (Kanin)   B   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
NM 87 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 87 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 87 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 87 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 87 (Kanin)   F   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
NM 89 (Kanin)   B   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
NM 89 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 89 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 89 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 89 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 89 (Kanin)   F   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Ostrica   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Ostrica   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Ostrica   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Ostrica   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Ostrica   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Ostrica   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Pirnašca   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Pirnašca   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Pirnašca   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Pirnašca   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Pirnašca   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Pirnašca   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Pirtna jama   B   22. 08. 2019   24. 08. 2019   Jure Tičar 
Ravnica   F   03. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Srednji kevdrc v Bukovju   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Srednji kevdrc v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Srednji kevdrc v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Srednji kevdrc v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Srednji kevdrc v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Srednji kevdrc v Bukovju   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-1 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-10 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-15 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-2 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-23 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-5 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-6 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-7 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-8 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-9 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Valska jama   B   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Valska jama   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Valska jama   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Valska jama   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Valska jama   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Valska jama   F   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Valska jama   H   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Veliki kevder v Bukovju   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Veliki kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Veliki kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Veliki kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Veliki kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Veliki kevder v Bukovju   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Vugelnica   A   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (5) (4) (1)
Vugelnica   B   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (5) (4) (1)
Vugelnica   C   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Vugelnica   C   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Vugelnica   C   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Vugelnica   C   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Vugelnica   E   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (5) (4) (1)
Vugelnica   F   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (1)
Vugelnica   G   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (5) (4) (1)
Vugelnica   H   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (5) (4) (1)
Vugelnica   I   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (5) (4) (1)
Žabartma   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Žiglovica   A   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4)
Žiglovica   B   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4) (1)
Žiglovica   C   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Žiglovica   C   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Žiglovica   C   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Žiglovica   C   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Žiglovica   E   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4)
Žiglovica   F   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (1)
Žiglovica   G   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4)
Žiglovica   H   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4) (1)
Žiglovica   I   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4)

(1) v sodelovanju z JK Krka
(2) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(3) v sodelovanju z Šaleški JK "Podlasica" Topolšica
(4) v sodelovanju z JK Železničar
(5) v sodelovanju z Belokranjski JK Črnomelj
JD Carnium Kranj Govic   B   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Bojan Stanek 
Govic   F   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Bojan Stanek 
Habečkov brezen   B   31. 01. 2019   31. 01. 2019   Bojan Stanek 
Percova jama   A   11. 12. 2019   16. 12. 2019   Tadej Krančan 
Percova jama   E   11. 12. 2019   16. 12. 2019   Matjaž Rogelj 
Percova jama   F   11. 12. 2019   16. 12. 2019   Tadej Krančan 
JD Gregor Žiberna Divača Bremce   F   28. 08. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Brezno pod Ovčjim hribom   F   24. 09. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Čukova jama   B   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Čukova jama   F   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Divaška jama - Golgota   H   06. 06. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Divaška jama – GOLGOTA   F   05. 06. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Divaška jama (Golgota)   B   05. 06. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Divaška jama (Golgota)   E   05. 06. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Jama pod Krogom   F   26. 08. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Jama v Bukovniku   B   15. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja (1)
Jama v Bukovniku   E   15. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja 
Jama v Bukovniku   A   23. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja (1)
Jama v Bukovniku   C   28. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja 
Jama v Bukovniku   C   28. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja 
Jama v Bukovniku   C   28. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja 
Jama v Bukovniku   H   30. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja 
Jegliška jama   H   27. 08. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Jegliška jama   F   28. 08. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Koševa jama   B   06. 03. 2017   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Koševa jama   F   06. 03. 2017   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Pečina pod Medvejkom   B   24. 09. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Pečina pod Medvejkom   F   24. 09. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Podleskova jama   B   28. 08. 1999   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   C   20. 01. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   C   20. 01. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   C   20. 01. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   A   23. 08. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   F   24. 08. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   E   29. 08. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja (2) (3) (4)
Podleskova jama   H   06. 09. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   B   29. 12. 2019   05. 01. 2020   Luka Biščak 
Škocjanske jame   B   29. 12. 2019   05. 01. 2020   Luka Biščak 
Škocjanske jame   D   29. 12. 2019   05. 01. 2020   Luka Biščak 
Škocjanske jame   B   02. 01. 2020   05. 01. 2020   Luka Biščak 
Škocjanske jame   B   02. 01. 2020   05. 01. 2020   Luka Biščak 
Ulčarjeva jama   B   24. 09. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Ulčarjeva jama   F   24. 09. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 

(1) v sodelovanju z DZRJ Ljubljana
(2) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(3) v sodelovanju z JD Sežana
(4) v sodelovanju z Česka speleologicka společnost
DZRJ Simon Robič Domžale Vranja jama pri Cerknici   B   25. 09. 2019   20. 12. 2019   Anže Abram (1) (2)
Vranja jama pri Cerknici   E   25. 09. 2019   20. 12. 2019   Anže Abram (1) (2)

(1) v sodelovanju z JD Rakek
(2) v sodelovanju z JK Železničar
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Blažetova jama   D   19. 02. 2019   11. 07. 2019    
Brezen 2 pri Cvetrežu   D   19. 02. 2019   11. 07. 2019    
Brezno na Lovcah   E   01. 10. 2013   25. 01. 2019   Mitja Prelovšek 
Brezno na Lovcah   B   22. 01. 2019   25. 01. 2019   Mitja Prelovšek 
Brezno pri gamsovi glavici   D      10. 01. 2020    
Brezno pri Sv. Petru   D   31. 08. 2008   24. 12. 2019   Franjo Drole 
Brgevčeva jama   D   11. 08. 2017   14. 01. 2020    
Dimnice   D      10. 01. 2020    
Divaška jama   D      10. 01. 2020    
Golobja jama   D      10. 01. 2020    
Himalaja   D      10. 01. 2020    
Izolansko brezno   D   31. 08. 2008   24. 12. 2019   Franjo Drole 
Jama v Vrteh   B   22. 01. 2019   25. 01. 2019   Mitja Prelovšek 
Jelenca   D   19. 02. 2019   11. 07. 2019    
Kačna jama   D   23. 01. 2019   25. 01. 2019    
Miškotova jama v Lokah   B   07. 01. 2020   10. 01. 2020   Mitja Prelovšek 
Pipanca   D   19. 02. 2019   11. 07. 2019    
Pološka jama   D   07. 06. 2019   11. 07. 2019    
Postojnska jama   D      10. 01. 2020    
Postojnska jama   D   07. 06. 2019   11. 07. 2019    
Renejevo brezno   D   12. 08. 2019   14. 01. 2020    
Škocjanske jame   D   31. 05. 2019   11. 07. 2019    
Špirnica   D   19. 02. 2019   11. 07. 2019    
Zalesnika   D   19. 02. 2019   11. 07. 2019    
JK Kamnik Brezno ob srednjem potu   A   28. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič (1)
Brezno pod gamsovo čeljustjo   D      03. 01. 2020   Janko Urbanc 

(1) v sodelovanju z Šaleški JK "Podlasica" Topolšica
JD Dimnice Koper Dimnice   B   23. 05. 2019   23. 05. 2019   Franc Malečkar 
Dimnice   B   27. 11. 2019   28. 11. 2019   Franc Malečkar 
Dimnice   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Franc Malečkar 
Ladrica   B   02. 06. 2019   02. 06. 2019   Franc Malečkar 
Sveta jama   B   14. 08. 2019   14. 08. 2019   Franc Malečkar 
Zelške jame - Ernestinina jama   B   15. 06. 2019   15. 06. 2019   Franc Malečkar 
KJ Kostanjevica na Krki Brezno Pekel   B   26. 01. 2019   05. 01. 2020   Gregor Čuk 
Brezno sladke zmage   A   20. 08. 2019   05. 01. 2020   Gregor Čuk 
Brezno sladke zmage   E   20. 08. 2019   05. 01. 2020   Gregor Čuk 
Brezno sladke zmage   G   20. 08. 2019   05. 01. 2020   Gregor Čuk 
Brezno starega polharja   A   15. 04. 2019   05. 01. 2020   Matjaž Čuk 
Brezno starega polharja   E   15. 04. 2019   05. 01. 2020   Gregor Čuk 
Brezno starega polharja   G   15. 04. 2019   05. 01. 2020   Gregor Čuk 
Jama Himalaja   A   19. 10. 2019   06. 01. 2020   Gregor Čuk 
Jama Himalaja   E   19. 10. 2019   06. 01. 2020   Gregor Čuk 
Jama Himalaja   F   19. 10. 2019   06. 01. 2020   Gregor Čuk 
Kostanjeviška jama   B   24. 12. 2019   06. 01. 2020   Brane Čuk 
Kostanjeviška jama   F   24. 12. 2019   06. 01. 2020   Brane Čuk 
DZRJ Kranj Brezno pod javorjem   H   30. 01. 2019   20. 06. 2019   Erik Bajželj 
Brezno pod javorjem   C   20. 02. 2019   20. 06. 2019   Erik Bajželj 
Brezno pod javorjem   E   20. 02. 2019   20. 06. 2019   Erik Bajželj 
Brezno pod javorjem   F   20. 02. 2019   20. 06. 2019   Erik Bajželj 
Brezno pod javorjem   A   25. 09. 2019   25. 09. 2019   Erik Bajželj 
Brezno pod javorjem   G   25. 09. 2019   25. 09. 2019   Erik Bajželj 
Brezno pri Tavčarjevem breznu   A   21. 05. 2019   20. 06. 2019   Gašper Razinger 
Brezno pri Tavčarjevem breznu   C   21. 05. 2019   20. 06. 2019   Gašper Razinger 
Brezno pri Tavčarjevem breznu   E   21. 05. 2019   20. 06. 2019   Gašper Razinger 
Brezno pri Tavčarjevem breznu   F   21. 05. 2019   20. 06. 2019   Gašper Razinger 
Brezno pri Tavčarjevem breznu   H   21. 05. 2019   20. 06. 2019   Gašper Razinger 
Brezno pri Tavčarju   A   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Manca Veber 
Brezno pri Tavčarju   E   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Manca Veber 
Brezno pri Tavčarju   F   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Manca Veber 
Brezno pri Tavčarju   G   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Manca Veber 
H-15 (Kavarjeva bezdanja)   A   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-15 (Kavarjeva bezdanja)   B   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-15 (Kavarjeva bezdanja)   E   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-15 (Kavarjeva bezdanja)   F   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-15 (Kavarjeva bezdanja)   G   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-15 (Kavarjeva bezdanja)   H   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-16 (Podrtija nad Brezovico)   A   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-16 (Podrtija nad Brezovico)   E   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-16 (Podrtija nad Brezovico)   F   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-16 (Podrtija nad Brezovico)   G   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-16 (Podrtija nad Brezovico)   H   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-17 (Brezno nad kopiščem)   A   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-17 (Brezno nad kopiščem)   F   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-17 (Brezno nad kopiščem)   G   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-17 (Brezno nad kopiščem)   H   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-17 (Brezno nad kopiščem)   E   23. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
Jama pod Gregorčevim čevnikom 2   C   27. 04. 2019   20. 06. 2019   Katja Potočnik 
Jama pod Gregorčevim čevnikom 2   A   28. 04. 2019   20. 06. 2019   Katja Potočnik 
Jama pod Gregorčevim čevnikom 2   E   28. 04. 2019   20. 06. 2019   Katja Potočnik 
Jama pod Gregorčevim čevnikom 2   F   28. 04. 2019   20. 06. 2019   Katja Potočnik 
Jama pod Gregorčevim čevnikom 2   G   28. 04. 2019   20. 06. 2019   Katja Potočnik 
Jama pod Gregorčevim čevnikom 2   H   28. 04. 2019   20. 06. 2019   Katja Potočnik 
Jama v Španovem rovtu   A   28. 12. 2019   04. 01. 2020   Erik Bajželj 
Jama v Španovem Rovtu   B   28. 12. 2019   04. 01. 2020   Erik Bajželj 
Jama v Španovem Rovtu   E   28. 12. 2019   04. 01. 2020   Erik Bajželj 
Jama v Španovem Rovtu   F   28. 12. 2019   04. 01. 2020   Miha Potočnik 
Jama v Španovem Rovtu   H   28. 12. 2019   04. 01. 2020   Erik Bajželj 
Jama vzhodno od Coka   A   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Gregor Cimerman 
Jama vzhodno od Coka   E   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Gregor Cimerman 
Jama vzhodno od Coka   F   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Gregor Cimerman 
Jama vzhodno od Coka   G   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Gregor Cimerman 
Jama vzhodno od Coka   H   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Gregor Cimerman 
Koreninovka   A   25. 08. 2019   04. 01. 2020   Gašper Razinger 
Koreninovka   C   25. 08. 2019   04. 01. 2020   Gašper Razinger 
Koreninovka   E   25. 08. 2019   04. 01. 2020   Gašper Razinger 
Koreninovka   F   25. 08. 2019   04. 01. 2020   Gašper Razinger 
Koreninovka   H   25. 08. 2019   04. 01. 2020   Gašper Razinger 
Mali Gregorjevec 1   A   25. 12. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj (1)
Mali Gregorjevec 1   C   25. 12. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Mali Gregorjevec 1   E   25. 12. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Mali Gregorjevec 1   F   25. 12. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Mali Gregorjevec 1   G   25. 12. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Mali Gregorjevec 1   H   29. 12. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Ricman 4   A   01. 01. 2020   04. 01. 2020   Miha Furlan 
Ricman 4   E   01. 01. 2020   04. 01. 2020   Miha Furlan 
Ricman 4   F   01. 01. 2020   04. 01. 2020   Miha Furlan 
Ricman 4   H   01. 01. 2020   04. 01. 2020   Katja Potočnik 
Ricmanov počivalnik   A   11. 11. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Ricmanov počivalnik   C   11. 11. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Ricmanov počivalnik   E   11. 11. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Ricmanov počivalnik   F   11. 11. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Ricmanov počivalnik   G   11. 11. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Ricmanov počivalnik   H   11. 11. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Veveričino brezno   A   18. 03. 2019   20. 06. 2019   Tomaž Krmelj 
Veveričino brezno   C   18. 03. 2019   20. 06. 2019   Tomaž Krmelj 
Veveričino brezno   E   18. 03. 2019   20. 06. 2019   Tomaž Krmelj 
Veveričino brezno   F   18. 03. 2019   20. 06. 2019   Tomaž Krmelj 
Veveričino brezno   G   18. 03. 2019   20. 06. 2019   Tomaž Krmelj 
Veveričino brezno   H   18. 03. 2019   20. 06. 2019   Tomaž Krmelj 

(1) v sodelovanju z DZRJ Bled
JK Krka Blatniška zijalka   A   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Blatniška zijalka   E   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Blatniška zijalka   F   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Blatniška zijalka   G   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Brezno 4 pod Svetim Križem   A   05. 05. 2019   10. 05. 2019   Leopold Bregar 
Brezno 4 pod Svetim Križem   C   05. 05. 2019   10. 05. 2019   Janez Jerman 
Brezno 4 pod Svetim Križem   E   05. 05. 2019   10. 05. 2019   Leopold Bregar 
Brezno 4 pod Svetim Križem   F   05. 05. 2019   10. 05. 2019   Leopold Bregar 
Brezno 4 pod Svetim Križem   H   05. 05. 2019   10. 05. 2019   Leopold Bregar 
Brezno na Prestrani   A   15. 08. 2019   18. 08. 2019   Robi Maren 
Brezno na Prestrani   C   15. 08. 2019   18. 08. 2019   Robi Maren 
Brezno na Prestrani   E   15. 08. 2019   18. 08. 2019   Robi Maren 
Brezno na Prestrani   F   15. 08. 2019   18. 08. 2019   Robi Maren 
Brezno na Prestrani   H   15. 08. 2019   18. 08. 2019   Robi Maren 
Brezno nad Pretijami   A   07. 01. 2019   25. 01. 2019   Jani Perovšek 
Brezno nad Pretijami   E   07. 01. 2019   25. 01. 2019   Jani Perovšek 
Brezno nad Pretijami   F   07. 01. 2019   25. 01. 2019   Jani Perovšek 
Brezno pod Sodjim vrhom   C   15. 01. 2019   19. 01. 2019   Janez Jerman 
Brezno pod Sodjim vrhom   B   19. 01. 2019   19. 01. 2019   Janez Jerman 
Brezno pod Sodjim vrhom   F   19. 01. 2019   19. 01. 2019   Janez Jerman 
Brezno pri Korinju   B   27. 05. 2019   30. 05. 2019   Leopold Bregar 
Brezno pri Korinju   H   27. 05. 2019   30. 05. 2019   Leopold Bregar 
Brezno pri Novem Taboru   A   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Novem Taboru   C   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Janez Jerman 
Brezno pri Novem Taboru   E   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Novem Taboru   F   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Novem Taboru   H   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri razgledniku Peč    F   19. 09. 2019   25. 09. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Razgledniku Peč   A   24. 09. 2019   25. 09. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Razgledniku Peč   C   24. 09. 2019   25. 09. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Razgledniku Peč   E   24. 09. 2019   25. 09. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Razgledniku Peč   H   24. 09. 2019   25. 09. 2019   Maja Lokar 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   A   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   C   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   D   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   E   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   F   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   H   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   I   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Cestarjeva jama   A   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Cestarjeva jama   C   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Cestarjeva jama   E   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Cestarjeva jama   F   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Cestarjeva jama   G   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Desni požiralnik Obrha   F   29. 12. 2019   02. 01. 2020   Leopold Bregar 
Golobina   F   29. 12. 2019   02. 01. 2020   Leopold Bregar 
Jama pod Judovsko hišo   F   03. 11. 2019   06. 12. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Judovsko hišo   A   03. 12. 2019   06. 12. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Judovsko hišo   C   03. 12. 2019   06. 12. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Judovsko hišo   E   03. 12. 2019   06. 12. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Judovsko hišo   G   03. 12. 2019   06. 12. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Judovsko hišo   H   03. 12. 2019   06. 12. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Svetim Križem   A   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Žan Jakob Stariha 
Jama pod Svetim Križem   C   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Žan Jakob Stariha 
Jama pod Svetim Križem   E   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Žan Jakob Stariha 
Jama pod Svetim Križem   F   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Svetim Križem   G   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Žan Jakob Stariha 
Jama pod Svetim Križem   H   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Žan Jakob Stariha 
Jama pri Dolinah   A   20. 05. 2019   21. 05. 2019   Leopold Bregar 
Jama pri Dolinah   C   20. 05. 2019   21. 05. 2019   Leopold Bregar 
Jama pri Dolinah   E   20. 05. 2019   21. 05. 2019   Leopold Bregar 
Jama pri Dolinah   F   20. 05. 2019   21. 05. 2019   Leopold Bregar 
Jama pri Dolinah   H   20. 05. 2019   21. 05. 2019   Leopold Bregar 
Jama pri Rožič vrhu   B   19. 05. 2019   05. 06. 2019   Janez Jerman 
Jama pri Semeniču   A   28. 07. 2019   19. 09. 2019   Janez Jerman 
Jama pri Semeniču   C   28. 07. 2019   19. 09. 2019   Janez Jerman 
Jama pri Semeniču   E   28. 07. 2019   19. 09. 2019   Janez Jerman 
Jama pri Semeniču   F   28. 07. 2019   19. 09. 2019   Janez Jerman 
Jama pri Semeniču   G   28. 07. 2019   19. 09. 2019   Janez Jerman 
Jama pri Semeniču   H   28. 07. 2019   19. 09. 2019   Janez Jerman 
Jama v Hrenovem Novem lazu   A   13. 08. 2019   06. 09. 2019   Leopold Bregar 
Jama v Hrenovem Novem lazu   C   13. 08. 2019   12. 09. 2019   Leopold Bregar 
Jama v Hrenovem Novem lazu   E   13. 08. 2019   06. 09. 2019   Leopold Bregar 
Jama v Hrenovem Novem lazu   F   13. 08. 2019   06. 09. 2019   Leopold Bregar 
Jama v Hrenovem Novem lazu   H   13. 08. 2019   06. 09. 2019   Leopold Bregar 
Kambičkina jama   F   15. 02. 2019   17. 05. 2019   Janez Jerman 
Kambičkina jama   H   15. 02. 2019   17. 05. 2019   Janez Jerman 
Kambičkina jama   B   15. 05. 2019   17. 05. 2019   Janez Jerman 
Kambičkina jama   C   15. 05. 2019   17. 05. 2019   Janez Jerman 
Kamno brezno   A   01. 12. 2019   10. 12. 2019   Saša Senica 
Kamno brezno   E   01. 12. 2019   10. 12. 2019   Saša Senica 
Kamno brezno   F   01. 12. 2019   10. 12. 2019   Saša Senica 
Kamno brezno   H   01. 12. 2019   10. 12. 2019   Saša Senica 
Korinjska jama   D      30. 05. 2019   Leopold Bregar 
Korinjska jama   B   27. 05. 2019   30. 05. 2019   Leopold Bregar 
Korinjska jama   F   27. 05. 2019   30. 05. 2019   Leopold Bregar 
Korinjska jama   H   27. 05. 2019   30. 05. 2019   Leopold Bregar 
Levi požiralnik Obrha   F   29. 12. 2019   02. 01. 2020   Leopold Bregar 
Mišja jama pri Ceru   A   04. 06. 2019   25. 06. 2019   Tanja Podržaj 
Mišja jama pri Ceru   C   04. 06. 2019   25. 06. 2019   Tanja Podržaj 
Mišja jama pri Ceru   E   04. 06. 2019   25. 06. 2019   Tanja Podržaj 
Mišja jama pri Ceru   F   04. 06. 2019   25. 06. 2019   Tanja Podržaj 
Mišja jama pri Ceru   H   04. 06. 2019   25. 06. 2019   Tanja Podržaj 
Peška luknja   A   19. 03. 2019   27. 03. 2019   Leopold Bregar 
Peška luknja   B   19. 03. 2019   27. 03. 2019   Leopold Bregar 
Peška luknja   E   19. 03. 2019   27. 03. 2019   Leopold Bregar 
Peška luknja   F   19. 03. 2019   27. 03. 2019   Leopold Bregar 
Peška luknja   H   19. 03. 2019   27. 03. 2019   Leopold Bregar 
Prepad na Plutovem bregu   C   15. 01. 2019   19. 01. 2019   Janez Jerman 
Prepad na Plutovem bregu   B   19. 01. 2019   19. 01. 2019   Janez Jerman 
Prepad na Plutovem bregu   F   19. 01. 2019   19. 01. 2019    
Ruska jama   A   10. 10. 2013   05. 06. 2019   Janez Jerman 
Ruska jama   E   10. 10. 2013   05. 06. 2019   Janez Jerman 
Ruska jama   C   10. 10. 2016   05. 06. 2019   Janez Jerman 
Ruska jama   B   19. 05. 2019   05. 06. 2019   Janez Jerman 
Sestre treh bratov   B   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Sestre treh bratov   C   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Sestre treh bratov   F   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Sestre treh bratov   H   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Širbenjsko brezno   A   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Širbenjsko brezno   C   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Janez Jerman 
Širbenjsko brezno   E   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Širbenjsko brezno   F   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Širbenjsko brezno   H   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Špiclova jama   H   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Špilcova jama   A   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Špilcova jama   B   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Špilcova jama   C   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Špilcova jama   E   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Špilcova jama   F   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Špilcova jama   G   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Šterkovo brezno   A   27. 11. 2019   28. 11. 2019   Leopold Bregar (1)
Šterkovo brezno   C   27. 11. 2019   28. 11. 2019   Leopold Bregar 
Šterkovo brezno   E   27. 11. 2019   28. 11. 2019   Leopold Bregar (1)
Šterkovo brezno   F   27. 11. 2019   28. 11. 2019   Leopold Bregar 
Šterkovo brezno   H   27. 11. 2019   28. 11. 2019   Leopold Bregar (1)
Žepna jama pri Jelenovem studencu   B   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Žepna jama pri Jelenovem studencu   F   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Žepna jama pri Jelenovem studencu   H   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 

(1) v sodelovanju z Belokranjski JK Črnomelj
JD Logatec Brezno na Kobili 4   A   21. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 4   E   21. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 4   F   21. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 4   G   21. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 4   H   21. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 5   A   25. 03. 2019   01. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 5   F   26. 03. 2019   01. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 5   G   26. 03. 2019   01. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 5   H   26. 03. 2019   01. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 5   E   31. 03. 2019   01. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 1   F   10. 03. 2019   24. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 1   A   12. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 1   C   12. 03. 2019   24. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 1   E   12. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 1   G   12. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 1   H   12. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 2   A   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 2   C   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 2   E   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 2   F   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 3   A   15. 03. 2019   10. 06. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 3   H   15. 03. 2019   10. 06. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 3   G   19. 03. 2019   10. 06. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 3   E   07. 06. 2019   10. 06. 2019   Brigita Jazbar 
Brezno nad Črtami 3   F   15. 06. 2019   10. 06. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Lovretom   A   26. 06. 2019   04. 07. 2019   Borut Albreht 
Brezno nad Lovretom   G   26. 06. 2019   04. 07. 2019   Borut Albreht 
Brezno nad Lovretom   F   27. 06. 2019   04. 07. 2019   Borut Albreht 
Brezno nad Lovretom   C   28. 06. 2019   04. 07. 2019   Borut Albreht 
Brezno nad Lovretom   E   04. 07. 2019   04. 07. 2019   Borut Albreht 
Brezno pri Andrejaču   C   22. 04. 2019   28. 04. 2019   Marko Erker 
Brezno pri Andrejaču   F   22. 04. 2019   28. 04. 2019   Marko Erker 
Brezno pri Andrejaču   E   25. 04. 2019   28. 04. 2019   Marko Erker 
Brezno pri Andrejaču   A   26. 04. 2019   28. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno pri Andrejaču   H   26. 04. 2019   28. 04. 2019   Erik Merlak 
Dragova jama v Babnih lazah   B   06. 07. 2019   06. 07. 2019   Marko Erker 
Dragova jama v Babnih lazah   E   06. 07. 2019   06. 07. 2019   Marko Erker 
Dragova jama v Babnih lazah   B   03. 08. 2019   29. 12. 2019   Marko Erker 
Dragova jama v Babnih lazah   E   28. 12. 2019   29. 12. 2019   Marko Erker 
Habečkov brezen   B   09. 11. 2019   14. 11. 2019   Marko Erker 
Habečkov brezen   F   09. 11. 2019   14. 11. 2019   Marko Erker 
Habjanovo brezno   B   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Marko Erker 
Habjanovo brezno   C   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Marko Erker 
Habjanovo brezno   F   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   A   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   F   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   E   25. 06. 2019   25. 06. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   A   21. 07. 2019   24. 07. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   E   21. 07. 2019   24. 07. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   F   21. 07. 2019   24. 07. 2019   Marko Erker 
Jama pri Mali ledenici v Paradani   B   07. 10. 2019   07. 10. 2019   Marko Erker 
Jama pri Mali ledenici v Paradani   C   07. 10. 2019   07. 10. 2019   Marko Erker 
Jama pri Mali ledenici v Paradani   F   07. 10. 2019   07. 10. 2019   Marko Erker 
Jama v Matovžinovi senožeti   A   19. 03. 2019   10. 06. 2019   Brigita Jazbar 
Jama v Matovžinovi senožeti   E   07. 06. 2019   10. 06. 2019   Brigita Jazbar 
Jama v Matovžinovi senožeti   F   10. 06. 2019   10. 06. 2019   Marko Erker 
Jama v Matovžinovi senožeti   H   11. 06. 2019   10. 06. 2019   Brigita Jazbar 
Markov brezen   B   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Markov brezen   F   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Pikhamer   B   09. 11. 2019   14. 11. 2019   Marko Erker 
Pikhamer   F   29. 12. 2019   29. 12. 2019   Marko Erker 
Tomažinova jama   C   23. 06. 2019   28. 06. 2019   Marko Erker 
Tomažinova jama   F   23. 06. 2019   28. 06. 2019   Marko Erker 
Tomažinova jama   E   26. 06. 2019   28. 06. 2019   Marko Erker 
Tomažinova jama   A   28. 06. 2019   28. 06. 2019   Marko Erker 
Velika ledena jama v Paradani   B   07. 10. 2019   07. 10. 2019   Marko Erker 
Velika ledena jama v Paradani   C   07. 10. 2019   07. 10. 2019   Marko Erker 
Velika ledena jama v Paradani   F   07. 10. 2019   07. 10. 2019   Marko Erker 
Vrbancov brezen   B   04. 04. 2019   10. 04. 2019   Drago Korenč 
Vrbancov brezen   C   04. 04. 2019   10. 04. 2019   Drago Korenč 
Vrbancov brezen   F   04. 04. 2019   10. 04. 2019   Drago Korenč 
JK Novo mesto Ajdovska jama pri Nemški vasi   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Ajdovska jama pri Nemški vasi   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Amadeina jama   A   09. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Amadeina jama   E   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Amadeina jama   F   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Amadeina jama   G   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Amadeina jama   H   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Andrejčkov štibelc   B   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Andrejčkov štibelc   C   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Andrejčkov štibelc   F   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   A   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   E   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   F   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   G   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   H   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   A   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   E   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   F   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   G   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   H   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 3   B   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 3   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 3   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 3   F   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 4   A   16. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 4   C   16. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 4   C   16. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 4   E   16. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 4   F   16. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 4   H   16. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 zahodno od Zagozdca   A   03. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 zahodno od Zagozdca   C   03. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 zahodno od Zagozdca   C   03. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 zahodno od Zagozdca   E   03. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 zahodno od Zagozdca   F   03. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 zahodno od Zagozdca   H   03. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Dolgi gorici   A   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 na Dolgi gorici   E   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 na Dolgi gorici   F   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 pod piramido   B   30. 05. 2019   30. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod piramido   C   30. 05. 2019   30. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Skalno gorico   A   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 pod Skalno gorico   E   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 pod Skalno gorico   F   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 pod Žeželjcem   B   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Žeželjcem   C   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pri Pogorelcu   H   18. 01. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno 2 pri Pogorelcu   F   28. 01. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno 2 pri Pogorelcu   E   13. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno 2 pri Pogorelcu   G   13. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno 2 pri Pogorelcu   A   01. 01. 2020   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno 2 pri Pogorelcu   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   A   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   C   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   C   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   E   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   F   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   H   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Ovčjakom   B   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Ovčjakom   C   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Ovčjakom   F   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   A   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   C   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   C   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   E   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   F   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   H   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   A   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   C   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   C   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   E   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   F   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   H   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   A   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   C   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   C   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   E   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   F   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   G   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   H   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   A   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   C   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   C   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   E   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   F   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   H   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno črnih mravelj   B   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno črnih mravelj   C   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno črnih mravelj   F   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno debelega štora   B   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno debelega štora   C   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno debelega štora   F   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno Flaška   B   26. 05. 2019   27. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno Flaška   C   26. 05. 2019   27. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno Flaška   F   26. 05. 2019   27. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno Flaška   C   30. 05. 2019   27. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno na Mladici   A   22. 08. 2019   22. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno na Mladici   C   22. 08. 2019   22. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno na Mladici   C   22. 08. 2019   22. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno na Mladici   E   22. 08. 2019   22. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno na Mladici   F   22. 08. 2019   22. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno na Mladici   H   22. 08. 2019   22. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Frnikolo   F   01. 10. 2019   11. 10. 2019   Zvonka Janežič 
Brezno nad Frnikolo   A   02. 10. 2019   11. 10. 2019   Zvonka Janežič 
Brezno nad Frnikolo   E   02. 10. 2019   11. 10. 2019   Zvonka Janežič 
Brezno nad Slabo gorico 3   B   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Slabo gorico 3   C   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Anzlovim hribom   A   31. 03. 2019   05. 04. 2019   Andrej Jaklič 
Brezno pod Anzlovim hribom   E   31. 03. 2019   05. 04. 2019   Andrej Jaklič 
Brezno pod Anzlovim hribom   C   05. 04. 2019   05. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Anzlovim hribom   C   05. 04. 2019   05. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Anzlovim hribom   F   05. 04. 2019   05. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Anzlovim hribom   H   05. 04. 2019   05. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Jeleniško cesto   A   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Jeleniško cesto   C   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Jeleniško cesto   C   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Jeleniško cesto   E   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Jeleniško cesto   F   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Jeleniško cesto   H   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod lipo   B   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod lipo   C   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod lipo   C   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod lipo   F   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod lipo   H   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Toplim vrhom 1   B   10. 03. 2019   13. 03. 2019   Zdravko Bučar 
Brezno pod Toplim vrhom 1   C   10. 03. 2019   13. 03. 2019   Zdravko Bučar 
Brezno pod Toplim vrhom 1   F   10. 03. 2019   13. 03. 2019   Zdravko Bučar 
Brezno pod vrhom   B   30. 05. 2019   30. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod vrhom   C   30. 05. 2019   30. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri barakci   A   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri barakci   C   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri barakci   C   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri barakci   E   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri barakci   F   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri barakci   H   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Malem studencu 5   A   14. 10. 2019   16. 10. 2019   Zvonka Janežič 
Brezno pri Malem studencu 5   E   14. 10. 2019   16. 10. 2019   Zvonka Janežič 
Brezno pri Malem studencu 5   F   14. 10. 2019   16. 10. 2019   Zvonka Janežič 
Brezno pri Starem Logu   C   14. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   F   14. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   H   14. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   A   18. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   C   18. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   E   18. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   G   18. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v dolini na Rokštajnu   B   13. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v dolini na Rokštajnu   C   13. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v dolini na Rokštajnu   F   13. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v dolini na Rokštajnu   H   13. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   A   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   C   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   C   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   E   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   F   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   H   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   A   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   C   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   C   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   E   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   F   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   H   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Luščičih   B   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Luščičih   C   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Mrzlih dragah   B   30. 05. 2019   30. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Mrzlih dragah   C   30. 05. 2019   30. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno za Horvatinovo domačijo   A   02. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno za Horvatinovo domačijo   C   02. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno za Horvatinovo domačijo   C   02. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno za Horvatinovo domačijo   E   02. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno za Horvatinovo domačijo   F   02. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno za Horvatinovo domačijo   H   02. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   A   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   C   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   C   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   E   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   F   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   G   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   H   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od Srednjega Arta   A   02. 12. 2019   02. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od Srednjega Arta   C   02. 12. 2019   02. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od Srednjega Arta   C   02. 12. 2019   02. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od Srednjega Arta   E   02. 12. 2019   02. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od Srednjega Arta   F   02. 12. 2019   02. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od Srednjega Arta   H   02. 12. 2019   02. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Gozdacu   B   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Gozdacu   C   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Gozdacu   C   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Gozdacu   F   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Gozdacu   H   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Graščici   B   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Graščici   C   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Graščici   C   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Graščici   F   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Graščici   H   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Čepnica   B   11. 12. 2019   11. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Čepnica   C   11. 12. 2019   11. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Čepnica   C   11. 12. 2019   11. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Čepnica   F   11. 12. 2019   11. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Čepnica   H   11. 12. 2019   11. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   A   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   C   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   C   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   E   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   F   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   G   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   H   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Dihalnik na Riglju    G      05. 01. 2020    
Dihalnik na Riglju    E   13. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Dihalnik na Riglju   B   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Dihalnik na Riglju    C   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Dolga jama pri Hinjah   B   26. 05. 2019   27. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Dolga jama pri Hinjah   F   26. 05. 2019   27. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Ela   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Izvir Bilpa   B   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Izvir Bilpa   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Izvir Bilpa   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Izvir Bilpa   F   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Izvir Žibrščice   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Jama 2 na Griču   A   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   C   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   C   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   E   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   F   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   H   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama Grč vrh 1   H   16. 12. 2019   18. 12. 2019   Jože Tomšič 
Jama Grč vrh 1   H   16. 12. 2019   18. 12. 2019   Jože Tomšič 
Jama na Bradačevi frati   A   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Bradačevi frati   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Bradačevi frati   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Bradačevi frati   E   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Bradačevi frati   F   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Bradačevi frati   G   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Bradačevi frati   H   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Graščiških Steljnicah   A   09. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Graščiških Steljnicah   C   09. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Graščiških Steljnicah   C   09. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Graščiških Steljnicah   E   09. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Graščiških Steljnicah   F   09. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Graščiških Steljnicah   H   09. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   A   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   C   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   C   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   E   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   F   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   G   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   H   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama ob Mlinarski poti   A   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Jama ob Mlinarski poti   E   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Jama ob Mlinarski poti   E   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Jama pod Zvezdico   B   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama pri bolnici Kremen   B   05. 12. 2019   09. 12. 2019   Marko Pršina 
Jama pri bolnici Kremen   F   05. 12. 2019   09. 12. 2019   Marko Pršina 
Jama v Ušivih jamah   A   28. 04. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama v Ušivih jamah   C   28. 04. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama v Ušivih jamah   C   28. 04. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama v Ušivih jamah   E   28. 04. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama v Ušivih jamah   F   28. 04. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama v Ušivih jamah   H   28. 04. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasminina jama   A   09. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Jasminina jama   E   09. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Jasminina jama   F   09. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Jasminina jama   G   09. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Jasminina jama   H   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Jasna   C   24. 08. 2019   25. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasna   A   18. 09. 2019   25. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasna   C   18. 09. 2019   25. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasna   E   18. 09. 2019   25. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasna   F   18. 09. 2019   25. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasna   H   18. 09. 2019   25. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica   A   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica   C   08. 07. 2019   25. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica   C   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica   E   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica   F   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica   H   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   A   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   C   08. 07. 2019   25. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   C   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   E   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   F   08. 07. 2019   25. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   G   08. 07. 2019   25. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   H   08. 07. 2019   25. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jazbina pri Podturnu   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Jazbina pri Podturnu   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Jeleniško brezno   A   28. 11. 2019   28. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Jeleniško brezno   C   28. 11. 2019   28. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Jeleniško brezno   C   28. 11. 2019   28. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Jeleniško brezno    E   28. 11. 2019   28. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Jeleniško brezno    F   28. 11. 2019   28. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Jeleniško brezno   H   28. 11. 2019   28. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Kajnica   B   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Kajnica   C   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Kapniško brezno v Graščici   A   10. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Kapniško brezno v Graščici   C   10. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Kapniško brezno v Graščici   C   10. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Kapniško brezno v Graščici   E   10. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Kapniško brezno v Graščici   F   10. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Kapniško brezno v Graščici   H   10. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Kasiopeja   A   16. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kasiopeja   E   16. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kasiopeja   F   16. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kasiopeja   G   16. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kevderc pri Jelenji vasi   A   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Kevderc pri Jelenji vasi   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Kevderc pri Jelenji vasi   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Kevderc pri Jelenji vasi   E   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Kevderc pri Jelenji vasi   F   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Kevderc pri Jelenji vasi   H   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Klara 1   A   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Klara 1   E   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Klara 1   F   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Klara 2   A   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Klara 2   E   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Klara 2   F   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Kozlovo brezno 3   A   10. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kozlovo brezno 3   E   10. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kozlovo brezno 3   F   10. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kraljevi kamen 6   B   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Kraljevi kamen 6   C   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Krenovka 2   A   17. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Krenovka 2   C   17. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Krenovka 2   C   17. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Krenovka 2   E   17. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Krenovka 2   F   17. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Krenovka 2   H   17. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   C   06. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   A   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   C   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   E   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   F   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   H   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   C   06. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   A   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   C   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   E   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   F   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   H   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   C   06. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   A   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   C   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   E   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   F   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   H   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Lepa Somovka   A   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Lepa Somovka   E   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Lepa Somovka   F   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Lijak 4   A   17. 01. 2019   19. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Lijak 4   E   17. 01. 2019   19. 01. 2019   Srečko Vidic 
Lijak 4   F   17. 01. 2019   19. 01. 2019   Srečko Vidic 
Lijak 4   G   17. 01. 2019   19. 01. 2019   Srečko Vidic 
Lovišče 1   A   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 1   C   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 1   C   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 1   E   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 1   F   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 1   G   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 1   H   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 2   A   23. 08. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 2   C   23. 08. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 2   C   23. 08. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 2   E   23. 08. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 2   F   23. 08. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 2   H   23. 08. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 3   A   02. 09. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 3   C   02. 09. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 3   C   02. 09. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 3   E   02. 09. 2019   19. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 3   F   02. 09. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 3   H   02. 09. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   A   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   C   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   C   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   E   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   F   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   G   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   H   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 5   A   05. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 5   C   05. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 5   C   05. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 5   E   05. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 5   F   05. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 5   H   05. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   A   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   C   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   C   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   E   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   F   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   G   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   H   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 7   A   04. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 7   C   04. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 7   C   04. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 7   E   04. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 7   F   04. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 7   H   04. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   A   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   C   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   C   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   E   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   F   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   G   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   H   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Mačkovec 1   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Mala Somovka   A   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Mala Somovka   E   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Mala Somovka   F   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Medica   A   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Medica   E   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Medica   F   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Mišnica   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Močeradova jama   B   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Močeradova jama   C   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Močeradova jama   F   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Mrzlavka   F   12. 08. 2018   31. 01. 2019   Srečko Vidic 
Mrzlavka   A   27. 01. 2019   31. 01. 2019   Srečko Vidic 
Mrzlavka   E   27. 01. 2019   31. 01. 2019   Srečko Vidic 
Neklerska jama   B   18. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Neklerska jama   C   18. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Okrožnik 3   A   16. 02. 2019   25. 02. 2019   Zvonka Janežič 
Okrožnik 3   E   16. 02. 2019   25. 02. 2019   Zvonka Janežič 
Okrožnik 3   F   16. 02. 2019   25. 02. 2019   Zvonka Janežič 
Partizanka   B   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Partizanka   C   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Pečina ob Krupi   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Podgraščica 1   A   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 1   C   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 1   C   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 1   E   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 1   F   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 1   H   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   A   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   C   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   C   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   E   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   F   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   H   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   A   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   C   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   C   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   E   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   F   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   G   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   H   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 4   A   21. 04. 2019   23. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 4   C   21. 04. 2019   23. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 4   C   21. 04. 2019   23. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 4   E   21. 04. 2019   23. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 4   F   21. 04. 2019   23. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 4   H   21. 04. 2019   23. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 5   A   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 5   C   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 5   C   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 5   E   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 5   F   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 5   H   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 6   A   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 6   C   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 6   C   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 6   E   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 6   F   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 6   H   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Ovčjaku   A   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Ovčjaku   C   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Ovčjaku   C   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Ovčjaku   E   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Ovčjaku   F   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Ovčjaku   G   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Ovčjaku   H   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rajhenavska kostnica   A   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Rajhenavska kostnica   E   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Rajhenavska kostnica   F   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Razpoka pod Jeleniško cesto   A   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Jeleniško cesto   C   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Jeleniško cesto   C   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Jeleniško cesto   E   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Jeleniško cesto   F   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Jeleniško cesto   G   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Jeleniško cesto   H   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   C   29. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   A   30. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   C   30. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   E   30. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   F   30. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   G   30. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   H   30. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   A   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   E   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   F   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   G   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   H   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Sebetih 1   F   02. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 1   A   03. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 1   E   06. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 2   F   02. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 2   A   03. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 2   E   06. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 3   F   02. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 3   A   03. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 3   E   06. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Spodmol na Bradačevi frati   A   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Spodmol na Bradačevi frati   C   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Spodmol na Bradačevi frati   C   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Spodmol na Bradačevi frati   E   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Spodmol na Bradačevi frati   F   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Spodmol na Bradačevi frati   H   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Starolipski breg   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Trije križi 5   B   20. 07. 2019   20. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 5   C   20. 07. 2019   20. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 6   B   20. 07. 2019   20. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 6   C   20. 07. 2019   20. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 7   B   20. 07. 2019   20. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 7   C   20. 07. 2019   20. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 8   C   15. 07. 2019   18. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 8   A   17. 07. 2019   18. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 8   C   17. 07. 2019   18. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 8   E   17. 07. 2019   18. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 8   F   17. 07. 2019   18. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 8   H   17. 07. 2019   18. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 9   C   17. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 9   A   24. 07. 2019   24. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 9   C   24. 07. 2019   24. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 9   E   24. 07. 2019   24. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 9   F   24. 07. 2019   24. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 9   H   24. 07. 2019   24. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Udor na Jerengi   B   06. 12. 2019   09. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Udor na Jerengi   F   06. 12. 2019   09. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Udor na Jerengi   H   06. 12. 2019   09. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Velika Somovka   A   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Velika Somovka   E   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Velika Somovka   F   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Zakrito brezno na Riglju   E   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Zakrito brezno na Riglju   F   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Zakrito brezno na Riglju   G   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Zakrito brezno na Riglju   H   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Zakrito brezno na Riglju   A   24. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
DZRJ Luka Čeč Postojna Brnču brezn   A   20. 12. 2019   10. 01. 2020   Matej Blatnik 
Brnču brezn   C   20. 12. 2019   10. 01. 2020   Matej Blatnik 
Brnču brezn   E   20. 12. 2019   10. 01. 2020    
Brnču brezn   F   20. 12. 2019   10. 01. 2020   Matej Blatnik 
JD Rakek Ambroževka   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Ambroževka   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Amerikansko brezno   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Amerikansko brezno   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Anžičkovo brezno v Dulah   B   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Bela jama v Novih delih   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Bela jama v Novih delih   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Beli kamen   B   27. 04. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Bezgarska jama 1   A   06. 05. 2019   16. 06. 2019   Marko Matičič 
Bezgarska jama 1   E   06. 05. 2019   16. 06. 2019   Marko Matičič 
Bločica   G   19. 09. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Bločica   A   18. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Bločica   E   31. 12. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Borovški šaht   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Borovški šaht   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Bremce   B   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Bremcev kevder   A   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Bremcev kevder   E   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brenovec   A   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brenovec   E   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezen 4 pri Korenu   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Brezen 4 pri Korenu   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezence pri Kleču   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezence pri Kleču   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Breznica na Osojnici   A   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Breznica na Osojnici   E   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno 2 pri Marinovcu   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno 2 pri Marinovcu   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno Galja   A   10. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno Galja   E   10. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 1   A   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 1   E   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 2   A   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 2   E   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 3   A   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 3   E   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 4   A   12. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 4   E   12. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 5   A   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 5   E   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 6   A   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 6   E   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Kamnem vrhu 1   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Kamnem vrhu 1   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Kamnem vrhu 2   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Kamnem vrhu 2   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Petelinovcu   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Brezno na Petelinovcu   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Prevalu   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Brezno na Prevalu   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Sebetihu 2   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Sebetihu 2   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Sebetihu 3   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Sebetihu 3   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Stučnem lazu   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Stučnem lazu   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Višanjskem hribu   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Višanjskem hribu   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Zavodjeku   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Zavodjeku   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno nad Gotenico   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno nad Gotenico   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno nad Kotliči   E   02. 05. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar 
Brezno nad Kotliči   B   15. 06. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar 
Brezno pod Ajbigom   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Ajbigom   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Bukovcem   A   03. 07. 2018   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Bukovcem   E   03. 07. 2018   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Bukvo   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Bukvo   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Dansko cesto   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Dansko cesto   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Konjevcem   A   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Konjevcem   E   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 1   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 1   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 2   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 2   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 3   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 3   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Požganim vrhom   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Brezno pod Požganim vrhom   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Šenbergom   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Šenbergom   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Veliko Ilovico   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Brezno pod Veliko Ilovico   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Bivaku 702   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Bivaku 702   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Kamnolomu v obori   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Brezno pri Kamnolomu v obori   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri katedrali Nadrt   B   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Nacetovi jami   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Nacetovi jami   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Podpreski   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Podpreski   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Pojetovih lazih 2   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Pojetovih lazih 2   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 1   A   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 1   E   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 2   A   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 2   E   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 3   A   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 3   E   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 4   A   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 4   E   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Škavlah   A   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Škavlah   E   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri treh lužah   B   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno severno od Malega Kolečaja   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno severno od Malega Kolečaja   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno smrdljivi škorenj   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno smrdljivi škorenj   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno štirih gabrov   A   06. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno štirih gabrov   E   06. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Ambroževem talu   B   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Draženskih delih   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Draženskih delih   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Gornjih rupah   A   03. 07. 2018   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Krajih pri Petrinjah   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Krajih pri Petrinjah   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Steljnicah 1   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Steljnicah 1   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Steljnicah 2   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Steljnicah 2   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Steljnicah 3   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Steljnicah 3   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Urbanovem kotu   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Urbanovem kotu   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno vzhodno od Raskovca   A   10. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno vzhodno od Raskovca   E   10. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brkosloch   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brkosloch   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Bunker jama v Ojstrovci   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Bunker jama v Ojstrovci   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Čakalnica pri Vitezu   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Čakalnica pri Vitezu   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Čiženca   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Čiženca   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Dragarsko brezno   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Dragarsko brezno   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Fešnarjevo brezno   A   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Fešnarjevo brezno   E   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Fičotova jama pod gradom Kozjak   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Fičotova jama pod gradom Kozjak   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Gojaško brezno   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Gojaško brezno   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Hiša jama   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Hiša jama   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama 2 v revirju Ravne   B   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Beli kamen 1   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama Beli kamen 1   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Beli kamen 2   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama Beli kamen 2   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Beli kamen 3   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama Beli kamen 3   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Beli kamen 4   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama Beli kamen 4   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Beli kamen 5   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama Beli kamen 5   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Beli kamen 6   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama Beli kamen 6   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama brez imena   B   23. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Jama Dovc   B   20. 05. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Jama Makoše 1   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Makoše 1   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Makoše 2   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Makoše 2   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Makoše 3   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Makoše 3   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama na Benetkah   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama na Benetkah   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama na Kamnem vrhu 1   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Kamnem vrhu 1   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Kamnem vrhu 2   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Kamnem vrhu 2   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Kamnem vrhu 3   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Kamnem vrhu 3   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 1   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 1   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 2   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 2   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 3   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 3   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 4   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 4   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 5   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 5   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 6   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 6   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Žitni gori   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama na Žitni gori   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama nad Gosto dolino   B   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama Otoškega obrha   B   02. 06. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar (3)
Jama Otoškega obrha   E   28. 06. 2019   01. 07. 2019   Sebastjan Gantar (3)
Jama pod Starim Gradom   B   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama pod Vušcem   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Jama pod Vušcem   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Arčelci   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Arčelci   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Medvedovi cesti   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Medvedovi cesti   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Partizanki   A   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Partizanki   E   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Stanišču   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Stanišču   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama s preklado   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama s preklado   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Ambroževem kotu   B   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama v Jurskem parku   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Jurskem parku   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v kaminu   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 1   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 1   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 2   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 2   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 3   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 3   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 4   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 4   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 5   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 5   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama v Lipljenski gmajni   A   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Lipljenski gmajni   E   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Rački dragi   A   06. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Jama v Rački dragi   E   06. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Jama z mostom pri L.K. Ravne   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama z mostom pri L.K. Ravne   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama za samotarjevim hribom   A   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama za samotarjevim hribom   E   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Javorniška jama   G   19. 09. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Javorniška jama   A   28. 09. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Javorniška jama   E   31. 12. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jelenovo brezno 11   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jelenovo brezno 11   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jelovička jama   B   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Južna jama   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Južna jama   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Kačja jama na Goteniškem Snežniku   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Kačja jama na Goteniškem Snežniku   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Kanabisovo brezno   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Kanabisovo brezno   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Katedrala Nadrt   B   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Kevderc na Koblarskem hribu   A   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Kevderc na Koblarskem hribu   E   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Kevderc na Sebetihu   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Kevderc na Sebetihu   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Kevderc pod Debelim vrhom   A   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Kevderc pod Debelim vrhom   E   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Kifeljc   A   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kifeljc   E   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel Grintovec   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Kotel Grintovec   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Kotel na Četrtem kilometru   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Kotel na Četrtem kilometru   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Kotel na Kulkleku   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Kotel na Kulkleku   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Kotel na Žaknovcu   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel na Žaknovcu   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel pod Tisovo glavo   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Kotel pod Tisovo glavo   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Kotel pod Žitno goro   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Kotel pod Žitno goro   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Kotel pri jasi za Planincem   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel pri Logu   A   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel pri Logu   E   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel v Ambroževem kotu   A   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel v Ambroževem kotu   E   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel v gozdu za Planincem   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotnička jama   B   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Kumac čurka   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Kumac čurka   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Kumac jama   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Kumac jama   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Lanišče 6   A   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Lanišče 6   E   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Lanišče 7   A   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Lanišče 7   E   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Lanišče 8   A   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Lanišče 8   E   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Mahorčkova jama   B   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Mala jama pri Polomu   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mala jama pri Polomu   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mala Koblarska jama   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mala Koblarska jama   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mala Mahorčkova jama   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Mala Mahorčkova jama   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Malo brezno na Goleku   A   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Malo brezno na Goleku   E   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Malo brezno za Belim Brdom   A   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Malo brezno za Belim Brdom   E   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Marjetna jama   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Mokri Škrilj   A   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Mokri Škrilj   E   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Moravška jama   A   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Moravška jama   E   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Mrka razpoka   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mrka razpoka   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mrzla jama pri Glažuti   B   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Nacetova jama   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Nacetova jama   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Ojstroviška ledenica   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Ojstroviška ledenica   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Ojstroviško brezno 1   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Ojstroviško brezno 1   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Ojstroviško brezno 2   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Ojstroviško brezno 2   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Otavška svinska jama   A   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Otavška svinska jama   E   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Otavško svinsko brezno   B   23. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Partizanski kamin   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Partizanski kamin   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Planinska jama – Sifon pod Golgoto   B   24. 02. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar (3) (4) (5)
Planinska jama – Sifon pod Golgoto   B   19. 03. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar (3) (4)
Planinska jama – Sifon pod Golgoto   E   20. 03. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar 
Planinska jama – Sifon pod Golgoto   E   20. 03. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar 
Pod Kalskim vrhom 1   A   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Pod Kalskim vrhom 1   E   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Podmol nad Pogreščaki   B   22. 01. 2019   21. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Polžji spodmol   A   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Polžji spodmol   E   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Ponor pod Dolnjo Brigo   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Ponor pod Dolnjo Brigo   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Požiralnik na Lačini   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Požiralnik na Lačini   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Pr 4 (Praproče)   A   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Pr 4 (Praproče)   E   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Prehodna jama pri Snežnih kotlih   A   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Prehodna jama pri Snežnih kotlih   E   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Ravbarjevo brezno   B   06. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Razpoka nad Ilovico   A   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Razpoka nad Ilovico   E   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Snežnica v Grdobah   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Spodmol nad Vodeno steno 1   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol nad Vodeno steno 1   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol nad Vodeno steno 2   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol nad Vodeno steno 2   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol pod Jelen brdom   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol pod Jelen brdom   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol pri Danskem studencu   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol pri Danskem studencu   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol v Strgariji   A   14. 05. 2017   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Spodmol v Strgariji   E   14. 05. 2017   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Srnjakov brlog   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Srnjakov brlog   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Strahova jama nad Cesto   B   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Suhadolca   E   28. 02. 2019   27. 06. 2019   Anže Abram 
Suhadolca (Skadulca)   B   19. 03. 2019   27. 06. 2019   Igor Vrhovec (3) (6)
Špičak brezno   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Špičak brezno   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Telečja jama   B   22. 01. 2019   21. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Trnovka 6   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Trnovka 6   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Trojno snežno brezno v Smrekovem žlebu   B   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Troštovo brezno   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Troštovo brezno   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Udor pri Banja loki   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Udor pri Banja loki   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Velika Vugelnica   A   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Velika Vugelnica   E   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Veliko brezno za Belim brdom   A   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Veliko brezno za Belim brdom   E   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Vodičnik   B   14. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Vodna jama nad Očesi   G      27. 06. 2019   Igor Vrhovec 
Vodna jama nad Očesi   E   15. 01. 2019   27. 06. 2019   Simon Burja 
Vodna jama pri Stružnici   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Vodna jama pri Stružnici   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Zajčevka   A   11. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Zajčevka   E   11. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Žabje brezno   B   14. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 

(1) v sodelovanju z JD Karlovica Dolenja vas
(2) v sodelovanju z LPN Snežnik
(3) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(4) v sodelovanju z DZRJ Luka Čeč Postojna
(5) v sodelovanju z Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
(6) v sodelovanju z JK Železničar
DZRJ Ribnica Adamov post v Kotličku   C   18. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Adamov post v Kotličku   B   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Adamov post v Kotličku   F   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Adamov post v Kotličku   G   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Bašleva jama   G   04. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Bašleva jama   G   15. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Bašleva jama   E   16. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Bašleva jama   A   22. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Bašleva jama   C   29. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Bašleva jama   F   29. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno pri Črni jami   C   19. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno vrh dolgega klanca   B   10. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno vrh dolgega klanca   C   10. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno vrh dolgega klanca   F   10. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno vrh Dolgega klanca 2   B   11. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno vrh Dolgega klanca 2   F   11. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno vrh Dolgega klanca 2   H   25. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Činklov spodmol   A   22. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Činklov spodmol   E   23. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Činklov spodmol   C   18. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Činklov spodmol   F   21. 04. 2019   26. 04. 2019    
Činklov spodmol   G   21. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Dolga jama pri Koblarjih   C   24. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Dolga jama pri Koblarjih   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Flašencug   B   24. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Flašencug   C   24. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Flašencug   F   24. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Globoko smetišče pod Sušjem   C   29. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Globoko smetišče pod Sušjem   B   31. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Globoko smetišče pod Sušjem   F   31. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Gornikovo brezno   E   01. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Gornikovo brezno   G   01. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Gornikovo brezno   G   01. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Gornikovo brezno   F   02. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Gornikovo brezno   A   12. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama   A   13. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama   C   23. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama   G   23. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama   G   23. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama   E   24. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama   F   30. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama)   H   30. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   A   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   C   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   E   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   F   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   G   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   H   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   F      12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   E   12. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   A   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   C   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   C   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   G   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   H   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   G   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Jama FSG   C   18. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Jama FSG   F   19. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Jama FSG   G   19. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Jama FSG   B   21. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   F   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   G   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   E   02. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   A   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   C   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   H   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   B   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ogenca   B   31. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ogenca   C   31. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ogenca   F   31. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ogenca   G   31. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ogenca   B   13. 11. 2019   28. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod Lepo gorico   A   13. 02. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod Lepo gorico   E   02. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod Lepo gorico   F   02. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod Lepo gorico   G   02. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod Lepo gorico   G   02. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod Lepo gorico   C   05. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod vrtačo   C   24. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod vrtačo   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod vrtačo   B   21. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ukurec   F   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ukurec   G   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ukurec   H   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ukurec   B   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ukurec   C   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Repišču   C   25. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Repišču   E   26. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Repišču   F   26. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Repišču   G   26. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Repišču   H   26. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Repišču   A   02. 11. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Sodolih   F   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Sodolih   F   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Sodolih   G   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Sodolih   B   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Sodolih   C   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama vrh dolgega klanca   C   09. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama vrh dolgega klanca   B   10. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama vrh dolgega klanca   F   10. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama vrh dolgega klanca   H   10. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Janežkova jama   B   11. 10. 2019   13. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Janežkova jama   C   13. 10. 2019   13. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Janežkova jama   C   13. 10. 2019   13. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Janežkova jama   F   13. 10. 2019   13. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Jolbesloch   C   24. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jolbesloch   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   A   13. 09. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   C   14. 09. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   E   01. 10. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   G   01. 10. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   G   01. 10. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   H   02. 10. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   F   08. 10. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Lajovicloch   C   25. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Lajovicloch   D   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Lajovicloch   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Mala Kaučja jama pri Velikih Poljanah   B   01. 08. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Mala Kaučja jama pri Velikih Poljanah   C   01. 08. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Mala Kaučja jama pri Velikih Poljanah   F   01. 08. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Mala Kaučja jama pri Velikih Poljanah   H   01. 08. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 3   F   12. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 3   A   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 3   C   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 3   G   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 3   E   30. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Pod koto 841   B   11. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Pod koto 841   C   11. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Pod koto 841   F   11. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Polhova jama   C   18. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Skedenca   C   14. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Skedenca   E   14. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Skedenca   F   14. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Skedenca   G   14. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Skedenca   G   14. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Skedenca   A   30. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Stari rog   C   18. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Stari rog   F   21. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Stari rog   G   21. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Stari rog   A   22. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Stari rog   E   24. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Tschinkelova jama   C   24. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Tschinkelova jama   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Tschinkelova jama   B   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Tschinkelova jama   G   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Udor ob cesti   B   23. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Udor ob cesti   C   23. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Udor ob cesti   F   23. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Velika Kaučja jama pri Velikih Poljanah   B   31. 07. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Velika Kaučja jama pri Velikih Poljanah   F   31. 07. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Velika Kaučja jama pri Velikih Poljanah   H   31. 07. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Velika Kaučja jama pri Velikih Poljanah   C   01. 08. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Veliko brezno v Sušjaku   C   17. 05. 2019   19. 05. 2019   Franc Kljun 
Veliko brezno v Sušjaku   F   17. 05. 2019   19. 05. 2019   Franc Kljun 
Veliko brezno v Sušjaku   B   19. 05. 2019   19. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Specialna enota UPS Brezno pri Macesnovi gorici   E   04. 11. 2019   29. 11. 2019   Franc Petrič 
JD Sežana Brezno v Grdi žlebini   B   25. 03. 2019   28. 03. 2019   Edvard Gregorčič 
Faknov bezen   F   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Edvard Gregorčič 
Lenjajev bezen   F   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Edvard Gregorčič 
Podganja jama   F   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Edvard Gregorčič 
Podganja jama   B   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Edvard Gregorčič 
ŠKOCJANSKE JAME - Skrita jama   B   30. 12. 2019   03. 01. 2020   Jaka Jakofčič (1)

(1) v sodelovanju z JD Gregor Žiberna Divača
DRP Škofja Loka Binetov hladilnik   A   03. 01. 2019   28. 01. 2019   Igor Gotić 
Binetov hladilnik   C   03. 01. 2019   28. 01. 2019   Igor Gotić 
Binetov hladilnik   E   03. 01. 2019   28. 01. 2019   Igor Gotić 
Binetov hladilnik   F   03. 01. 2019   28. 01. 2019   Igor Gotić 
Binetov hladilnik   G   03. 01. 2019   28. 01. 2019   Igor Gotić 
Brezno na Savinjskem sedlu   A   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek (1)
Brezno na Savinjskem sedlu   C   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Brezno na Savinjskem sedlu   E   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Brezno na Savinjskem sedlu   F   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Brezno na Savinjskem sedlu   G   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Brezno na Savinjskem sedlu   H   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Brezno na Savinjskem sedlu   I   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Gajgerjev udor   C   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Gajgerjev udor   E   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Gajgerjev udor   F   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Gajgerjev udor   G   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Gajgerjev udor   H   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Gajgerjev udor   I   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Gajgerjev udor   A   05. 01. 2019   29. 01. 2019   Igor Gotić 
Jama na Špiku   A   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Igor Gotić 
Jama na Špiku   B   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Igor Gotić 
Jama na Špiku   C   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Igor Gotić 
Jama na Špiku   E   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Walter Zakrajšek 
Jama na Špiku   F   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Marko Zakrajšek 
Jama na Špiku   G   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Marko Zakrajšek 
Jama na Špiku   H   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Igor Gotić 
Jama na Špiku   I   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Igor Gotić 
Jama pri Lipniški skali   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 
Jama v Kamnitniku   A   07. 08. 2019   09. 09. 2019   Igor Gotić 
Jama v Kamnitniku   G   07. 08. 2019   09. 09. 2019   Igor Gotić 
Jama v Kamnitniku   E   08. 08. 2019   09. 09. 2019   Igor Gotić 
Jama v Kamnitniku   C   15. 08. 2019   09. 09. 2019   Igor Gotić 
Jama v Kamnitniku   F   15. 08. 2019   09. 09. 2019   Igor Gotić 
Jelenček   B   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Kevderca na Lubniku   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 
Klomsko brezno   B   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Konasnica   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 
Kravja luknja   A   25. 12. 2018   31. 01. 2019   Anže Bertoncelj 
Kravja luknja   C   25. 12. 2018   31. 01. 2019   Anže Bertoncelj 
Kravja luknja   E   25. 12. 2018   31. 01. 2019   Anže Bertoncelj 
Kravja luknja   F   25. 12. 2018   31. 01. 2019   Anže Bertoncelj 
Kravja luknja   G   25. 12. 2018   31. 01. 2019   Anže Bertoncelj 
Lubniška jama   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 
Marijino brezno   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 
Velika Pasica   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 

(1) v sodelovanju z DZRJ Kranj
JK Temnica Evino brezno   C      01. 11. 2019    
Goli duh   A   07. 10. 2019   27. 12. 2019   Samo Milanič 
Goli duh   E   07. 10. 2019   27. 12. 2019   Samo Milanič 
Goli duh   F   07. 10. 2019   27. 12. 2019   Samo Milanič 
Goli duh   H   07. 10. 2019   27. 12. 2019   Samo Milanič 
Goli duh   C   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Samo Milanič 
Mervečeva jama   B   10. 01. 2019   01. 08. 2019   Jaka Jakofčič (1)
Mervečeva jama   C   10. 01. 2019   01. 08. 2019   Jaka Jakofčič 
Mervečeva jama   C   10. 01. 2019   01. 08. 2019   Jaka Jakofčič 
Mervečeva jama   F   10. 01. 2019   01. 08. 2019   Jaka Jakofčič 
Mervečeva jama   H   10. 01. 2019   01. 08. 2019   Jaka Jakofčič 
Preserska udornica   F   13. 10. 2016   08. 11. 2019   Samo Milanič 
Preserska udornica   A   13. 12. 2016   08. 11. 2019   Samo Milanič 
Preserska udornica   C   13. 12. 2016   08. 11. 2019   Samo Milanič 
Preserska udornica   E   13. 12. 2016   08. 11. 2019   Samo Milanič 
Preserska udornica   H   13. 12. 2016   08. 11. 2019   Samo Milanič 
Rojstnodnevno brezno   H   21. 10. 2019   05. 11. 2019   Samo Milanič 
Rojstnodnevno brezno   E   22. 10. 2019   05. 11. 2019   Robert Šamonil 

(1) v sodelovanju z Česka speleologicka společnost
JS PD Tolmin M-16 (Tolminski Migovec)   B   01. 05. 2018   04. 02. 2019   Jana Čarga (1)
Mona tip   B   01. 01. 2020   06. 01. 2020   Jana Čarga (1)
Planika   B   01. 10. 2019   06. 01. 2020   Jana Čarga 
Planika   E   01. 10. 2019   06. 01. 2020   Jana Čarga 
Planika   F   01. 10. 2019   06. 01. 2020   Jana Čarga 
Primadona   E      04. 02. 2019    
Primadona   B   01. 05. 2018   04. 02. 2019   Jana Čarga (1)
Primadona   B   01. 01. 2020   06. 01. 2020   Jana Čarga (1)
Sistem Migovec   E      06. 01. 2020    (1)
Sistem Migovec   B   01. 01. 2020   06. 01. 2020   Jana Čarga (1)

(1) v sodelovanju z Imperial College Caving Club
Šaleški JK "Podlasica" Topolšica Abc jama   A   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Abc jama   C   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Abc jama   C   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Abc jama   F   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Abc jama   G   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Abc jama   H   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Abc jama   E   26. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Anuška   D   27. 12. 2018   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Anuška   A   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič (1)
Anuška   E   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Anuška   F   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Anuška   G   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Anuška   H   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Anuška   C   02. 02. 2019   02. 02. 2019   Lea Pavrič 
Anuška   C   02. 02. 2019   02. 02. 2019   Lea Pavrič 
Aramova jama   D      09. 07. 2019    
Aramova jama   B   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Aramova jama   C   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Lea Pavrič 
Aramova jama   C   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Lea Pavrič 
Aramova jama   F   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Aramova jama   H   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Belopeška votlina   A   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Belopeška votlina   C   24. 04. 2019   09. 05. 2019   Lea Pavrič 
Belopeška votlina   C   24. 04. 2019   09. 05. 2019   Lea Pavrič 
Belopeška votlina   E   24. 04. 2019   09. 05. 2019   Maks Petrič 
Belopeška votlina   F   24. 04. 2019   09. 05. 2019   Maks Petrič 
Belopeška votlina   G   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Belopeška votlina   H   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Bojanova jama   D      02. 02. 2019   Maks Petrič 
Bojanova jama   H   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Bojanova jama   C   05. 02. 2019   06. 02. 2019   Lea Pavrič 
Bojanova jama   C   05. 02. 2019   06. 02. 2019   Lea Pavrič 
Božji kozarček   E   22. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Božji kozarček   G   22. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Božji kozarček   C   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Božji kozarček   C   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Božji kozarček   H   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Maks Petrič 
Božji kozarček   A   29. 04. 2019   08. 05. 2019   Maks Petrič 
Božji kozarček   F   29. 04. 2019   08. 05. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob Plaži   C   21. 11. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob Plaži   C   21. 11. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob Plaži   F   21. 11. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob Plaži   H   21. 11. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob srednjem potu   C   06. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob srednjem potu   C   06. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob srednjem potu   E   28. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob srednjem potu   F   28. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob srednjem potu   G   28. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob srednjem potu   H   28. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Brezno pod gamsovo čeljustjo   E      03. 01. 2020   Maks Petrič (1)
Brezno pod gamsovo čeljustjo   B   19. 11. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Brezno pod gamsovo čeljustjo   B   19. 11. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Brezno pod gamsovo čeljustjo   C   19. 11. 2019   03. 01. 2020   Lea Pavrič 
Brezno pod gamsovo čeljustjo   C   19. 11. 2019   03. 01. 2020   Lea Pavrič 
Brezno pod gamsovo čeljustjo   F   19. 11. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Brezno pod gamsovo čeljustjo   G   19. 11. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Brezno v Dobravi   C   26. 05. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Brezno v Dobravi   C   26. 05. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Brezno v Dobravi   B   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Brezno v Dobravi   F   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   A   13. 10. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   F   13. 10. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   G   13. 10. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   H   13. 10. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   E   20. 10. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   C   12. 11. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   C   12. 11. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Cimperškov Pekel   A   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Cimperškov Pekel   C   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Cimperškov Pekel   C   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Cimperškov Pekel   E   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Cimperškov Pekel   F   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Cimperškov Pekel   G   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Cimperškov Pekel   H   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Dadijeva jama   B   28. 03. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Dadijeva jama   F   28. 03. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Dadijeva jama   H   28. 03. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Dadijeva jama   C   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Dadijeva jama   C   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Danelova rupa   D   29. 08. 2018   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Danelova rupa   B   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Danelova rupa   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Danelova rupa   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Divji farovž   A   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Divji farovž   C   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Divji farovž   C   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Divji farovž   E   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Divji farovž   F   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Divji farovž   G   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Divji farovž   H   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Filipovo črevo   D      30. 01. 2019   Maks Petrič 
Filipovo črevo   F   01. 01. 2019   30. 01. 2019   Maks Petrič 
Filipovo črevo   H   01. 01. 2019   30. 01. 2019   Maks Petrič 
Filipovo črevo   B   29. 01. 2019   30. 01. 2019   Lea Pavrič 
Filipovo črevo   C   29. 01. 2019   30. 01. 2019   Lea Pavrič 
Filipovo črevo   C   29. 01. 2019   30. 01. 2019   Lea Pavrič 
Friderikovo okno   C   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Friderikovo okno   C   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Friderikovo okno   A   19. 07. 2019   21. 11. 2019   Tilen Podkrižnik 
Friderikovo okno   E   19. 07. 2019   21. 11. 2019   Tilen Podkrižnik 
Friderikovo okno   F   19. 07. 2019   21. 11. 2019   Tilen Podkrižnik 
Friderikovo okno   G   19. 07. 2019   21. 11. 2019   Tilen Podkrižnik 
Friderikovo okno   H   19. 07. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Gamsji hotel   A   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Tilen Podkrižnik 
Gamsji hotel   C   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Gamsji hotel   C   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Gamsji hotel   F   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Gamsji hotel   G   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Gamsji hotel   H   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Gamsji hotel   E   17. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Hlastejeva jama   B   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Hlastejeva jama   C   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Hlastejeva jama   C   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Hlastejeva jama   F   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Izvir Ljubija   D      25. 06. 2019    
Izvir Ljubija   D      25. 06. 2019    
Izvir Ljubija   B   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Izvir Ljubija   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Izvir Ljubija   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Izvir Ljubija   F   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Jama dvojčica   B   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Jama dvojčica   C   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Jama dvojčica   C   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Jama dvojčica   H   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   D      26. 03. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   B   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   B   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič (3)
Jama na Slomniku   C   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Lea Pavrič 
Jama na Slomniku   C   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Lea Pavrič 
Jama na Slomniku   F   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   H   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič (1) (2) (3)
Jama na Slomniku   E   06. 03. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   G   06. 03. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   D   21. 03. 2019   26. 03. 2019    
Jama pod Gostečnikovim stanom   B   06. 05. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
Jama pod Gostečnikovim stanom   C   06. 05. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
Jama pod Gostečnikovim stanom   C   06. 05. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
Jama pod hotelom   F   19. 02. 2019   24. 02. 2019   Maks Petrič 
Jama pod hotelom   H   19. 02. 2019   24. 02. 2019   Maks Petrič 
Jama pod hotelom   B   24. 02. 2019   24. 02. 2019   Lea Pavrič 
Jama pod hotelom   C   24. 02. 2019   24. 02. 2019   Lea Pavrič 
Jama pod hotelom   C   24. 02. 2019   24. 02. 2019   Lea Pavrič 
Jama pod Mesarsko lopo   B   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pod Mesarsko lopo   B   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pod Mesarsko lopo   C   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Lea Pavrič 
Jama pod Mesarsko lopo   C   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Lea Pavrič 
Jama pod Mesarsko lopo   E   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pod Mesarsko lopo   F   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pod Mesarsko lopo   G   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pod Mesarsko lopo   H   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   A   15. 04. 2019   24. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   E   15. 04. 2019   24. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   F   15. 04. 2019   24. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   G   15. 04. 2019   24. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   H   15. 04. 2019   24. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   C   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   C   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   A   07. 07. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   C   07. 07. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   C   07. 07. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   E   07. 07. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   F   07. 07. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   G   07. 07. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   H   07. 07. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama v Kofcah   B   26. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Jama v Kofcah   F   26. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Jama v Žlaboru   B   08. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Jama v Žlaboru   C   08. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama v Žlaboru   C   08. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama v Žlaboru   F   08. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama v Žlaboru   H   08. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   A   30. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   C   30. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   C   30. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   F   30. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   G   30. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   H   30. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   E   02. 10. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jamska savna nad Tremerjem   D      11. 03. 2019   Maks Petrič 
Jamska savna nad Tremerjem   D   29. 12. 2017   11. 03. 2019   Maks Petrič 
Jamska savna nad Tremerjem   A   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen (1)
Jamska savna nad Tremerjem   B   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Maks Petrič 
Jamska savna nad Tremerjem   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Jamska savna nad Tremerjem   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Jamska savna nad Tremerjem   E   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Jamska savna nad Tremerjem   F   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Jamska savna nad Tremerjem   G   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Jamska savna nad Tremerjem   H   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Maks Petrič 
Janezov meander   A   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Maks Petrič 
Janezov meander   C   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Lea Pavrič 
Janezov meander   C   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Lea Pavrič 
Janezov meander   E   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Maks Petrič 
Janezov meander   F   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Maks Petrič 
Janezov meander   G   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Maks Petrič 
Janezov meander   H   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Maks Petrič 
Jelenov rog   A   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen (4)
Jelenov rog   E   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen (4)
Jelenov rog   F   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Jelenov rog   G   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen (4)
Jelenov rog   H   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen (4)
Kanalnica   D   27. 12. 2018   08. 02. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   A   12. 01. 2019   08. 02. 2019   Maks Petrič (1)
Kanalnica   E   12. 01. 2019   08. 02. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   F   12. 01. 2019   08. 02. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   G   12. 01. 2019   08. 02. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   H   12. 01. 2019   08. 02. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   C   08. 02. 2019   08. 02. 2019   Lea Pavrič 
Kanalnica   C   08. 02. 2019   08. 02. 2019   Lea Pavrič 
Kozji prehod   A   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kozji prehod   C   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kozji prehod   C   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kozji prehod   F   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kozji prehod   G   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kozji prehod   H   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kozji prehod   E   29. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   A   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   C   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   C   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   E   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   F   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   G   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   H   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Kričač   C   02. 05. 2019   10. 06. 2019   Lea Pavrič 
Kričač   C   02. 05. 2019   10. 06. 2019   Lea Pavrič 
Kričač   A   28. 05. 2019   10. 06. 2019   Maks Petrič 
Kričač   E   28. 05. 2019   10. 06. 2019   Maks Petrič 
Kričač   F   28. 05. 2019   10. 06. 2019   Maks Petrič 
Kričač   G   28. 05. 2019   10. 06. 2019   Maks Petrič 
Kričač   H   28. 05. 2019   10. 06. 2019   Maks Petrič 
Križevka   C   19. 02. 2019   04. 03. 2019   Lea Pavrič 
Križevka   C   19. 02. 2019   04. 03. 2019   Lea Pavrič 
Križevka   A   21. 02. 2019   04. 03. 2019   Maks Petrič 
Križevka   E   21. 02. 2019   04. 03. 2019   Maks Petrič 
Križevka   F   21. 02. 2019   04. 03. 2019   Maks Petrič 
Križevka   G   21. 02. 2019   04. 03. 2019   Maks Petrič 
Križevka   H   21. 02. 2019   04. 03. 2019   Maks Petrič 
L-2   B   28. 03. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
L-2   F   28. 03. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
L-2   H   28. 03. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
L-2   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
L-2   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Mačji meander   A   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Maks Petrič 
Mačji meander   C   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Lea Pavrič 
Mačji meander   C   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Lea Pavrič 
Mačji meander   F   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Maks Petrič 
Mačji meander   G   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Maks Petrič 
Mačji meander   H   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Maks Petrič 
Mačji meander   E   26. 02. 2019   26. 02. 2019   Maks Petrič 
Meander belega ježka   E   22. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Meander belega ježka   G   22. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Meander belega ježka   A   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Maks Petrič 
Meander belega ježka   C   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Meander belega ježka   C   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Meander belega ježka   F   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Maks Petrič 
Meander belega ježka   H   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Maks Petrič 
Mednarodna lepotica   A   21. 07. 2019   08. 08. 2019   Maks Petrič 
Mednarodna lepotica   C   21. 07. 2019   08. 08. 2019   Lea Pavrič 
Mednarodna lepotica   C   21. 07. 2019   08. 08. 2019   Lea Pavrič 
Mednarodna lepotica   F   21. 07. 2019   08. 08. 2019   Maks Petrič 
Mednarodna lepotica   G   21. 07. 2019   08. 08. 2019   Maks Petrič 
Mednarodna lepotica   H   21. 07. 2019   08. 08. 2019   Maks Petrič 
Mednarodna lepotica   E   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Maks Petrič 
Megleno brezno   B   26. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič (5)
Megleno brezno   E   26. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Megleno brezno   F   26. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Megleno brezno   G   26. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Megleno brezno   H   26. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Megleno brezno   C   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Megleno brezno   C   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Metevžakova jama   B   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakova jama   C   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakova jama   C   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakova jama   F   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakovo brezno   B   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakovo brezno   C   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakovo brezno   C   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakovo brezno   F   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakovo brezno   H   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Mlinarjev rov   F   08. 12. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Mlinarjev rov   G   08. 12. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Mlinarjev rov   H   08. 12. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Mlinarjev rov   A   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Mlinarjev rov   C   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Mlinarjev rov   C   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Mlinarjev rov   E   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Mornova zijalka   D      09. 05. 2019    
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   A   03. 03. 2019   10. 03. 2019   Alenka Jelen 
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   E   03. 03. 2019   10. 03. 2019   Alenka Jelen 
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   F   03. 03. 2019   10. 03. 2019   Alenka Jelen 
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   G   03. 03. 2019   10. 03. 2019   Alenka Jelen 
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   H   03. 03. 2019   10. 03. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   A   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   B   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   C   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   C   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   E   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   F   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   G   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   H   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Palčkova jama   B   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Alenka Jelen (2)
Palčkova jama   C   04. 07. 2019   25. 07. 2019   Alenka Jelen 
Palčkova jama   C   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Alenka Jelen 
Palčkova jama   F   07. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Palčkova jama   H   07. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Partizanska jama   C   24. 02. 2019   24. 02. 2019   Lea Pavrič 
Partizanska jama   C   24. 02. 2019   24. 02. 2019   Lea Pavrič 
Partizanska jama v Žlaboru   C   26. 05. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Partizanska jama v Žlaboru   C   26. 05. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Partizanska jama v Žlaboru   B   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Partizanska jama v Žlaboru   F   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Partizanska jama v Žlaboru   H   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Pasja jama na Tešovi   D      06. 06. 2019   Alenka Jelen 
Pasja jama na Tešovi   D   27. 02. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   A   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič (1)
Pasja jama na Tešovi   C   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Lea Pavrič 
Pasja jama na Tešovi   C   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Lea Pavrič 
Pasja jama na Tešovi   E   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   F   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   G   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   H   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   B   02. 06. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   E   02. 06. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   H   02. 06. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Pasji Britof   C   26. 04. 2019   27. 05. 2019   Lea Pavrič 
Pasji Britof   C   26. 04. 2019   27. 05. 2019   Lea Pavrič 
Pasji Britof   B   18. 05. 2019   27. 05. 2019   Lea Pavrič 
Pasji Britof   B   18. 05. 2019   27. 05. 2019   Maks Petrič 
Pasji Britof   F   18. 05. 2019   27. 05. 2019   Maks Petrič 
Pasji Britof   H   18. 05. 2019   27. 05. 2019   Maks Petrič 
Pekel   C   26. 05. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Pekel   C   26. 05. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Pekel   B   07. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Peričnikova zijalka   E   23. 06. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Peričnikova zijalka   G   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Lea Pavrič 
Peričnikova zijalka   H   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Peričnikova zijalka   A   30. 09. 2019   23. 09. 2019   Lea Pavrič 
Peričnikova zijalka   C   30. 09. 2019   23. 09. 2019   Lea Pavrič 
Peričnikova zijalka   C   30. 09. 2019   23. 09. 2019   Lea Pavrič 
Peričnikova zijalka   F   30. 09. 2019   23. 09. 2019   Lea Pavrič 
Podvratnikova luknja   C   28. 04. 2019   06. 06. 2019   Lea Pavrič 
Podvratnikova luknja   C   28. 04. 2019   06. 06. 2019   Lea Pavrič 
Podvratnikova luknja   B   19. 05. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Podvratnikova luknja   B   19. 05. 2019   06. 06. 2019   Lea Pavrič 
Podvratnikova luknja   E   19. 05. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Podvratnikova luknja   F   19. 05. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Podvratnikova luknja   G   19. 05. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Podvratnikova luknja   H   19. 05. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Prag 1   B   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 1   C   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 1   C   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 1   F   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 1   H   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 3   B   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 3   C   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 3   C   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 3   F   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 3   H   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   A   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   C   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   C   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   E   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   F   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   G   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   H   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Rupa na Lomu   D   29. 08. 2018   19. 02. 2019    
Rupa na Lomu   B   17. 02. 2019   19. 02. 2019   Lea Pavrič 
Rupa na Lomu   C   17. 02. 2019   19. 02. 2019   Lea Pavrič 
Rupa na Lomu   C   17. 02. 2019   19. 02. 2019   Lea Pavrič 
Sakola   D      28. 01. 2019   Maks Petrič 
Sakola   B   28. 01. 2018   28. 01. 2019   Lea Pavrič 
Sakola   H   01. 01. 2019   28. 01. 2019   Maks Petrič 
Sakola   C   28. 01. 2019   28. 01. 2019   Lea Pavrič 
Sakola   C   28. 01. 2019   28. 01. 2019   Lea Pavrič 
SK-1   C   21. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
SK-1   C   21. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
SK-1   B   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-1   F   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-1   H   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-2   C   21. 04. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
SK-2   C   21. 04. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
SK-2   B   05. 05. 2019   06. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-2   F   05. 05. 2019   06. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-2   H   05. 05. 2019   06. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-3   C   21. 04. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
SK-3   C   21. 04. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
SK-3   B   05. 05. 2019   06. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-3   F   05. 05. 2019   06. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-3   H   05. 05. 2019   06. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-4   A   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-4   C   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-4   C   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-4   F   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-4   G   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-4   H   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-4   E   14. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-5   B   20. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SK-5   C   20. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SK-5   C   20. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SK-5   F   20. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SK-5   H   20. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Skozenjc pod Ojstrico   A   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
Skozenjc pod Ojstrico   C   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
Skozenjc pod Ojstrico   C   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
Skozenjc pod Ojstrico   E   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
Skozenjc pod Ojstrico   F   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
Skozenjc pod Ojstrico   G   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
Skozenjc pod Ojstrico   H   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
Spodmol iluzije   E   22. 04. 2019   21. 05. 2019   Alenka Jelen 
Spodmol iluzije   G   22. 04. 2019   21. 05. 2019   Alenka Jelen 
Spodmol iluzije   A   29. 04. 2019   21. 05. 2019   Maks Petrič 
Spodmol iluzije   C   29. 04. 2019   21. 05. 2019   Alenka Jelen 
Spodmol iluzije   C   29. 04. 2019   21. 05. 2019   Alenka Jelen 
Spodmol iluzije   F   29. 04. 2019   21. 05. 2019   Maks Petrič 
Spodmol iluzije   H   29. 04. 2019   21. 05. 2019   Maks Petrič 
Spodnja Sevškova rupa   B   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Spodnja Sevškova rupa   B   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Spodnja Sevškova rupa   C   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Spodnja Sevškova rupa   C   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
SV 1   B   23. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SV 1   C   23. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SV 1   C   23. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SV 1   F   23. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SV 1   H   23. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SV 8   C   02. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SV 8   C   02. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SV 8   B   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SV 8   F   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SV 8   H   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Šicen graben nad Tremerjem   A   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen (1)
Šicen graben nad Tremerjem   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Šicen graben nad Tremerjem   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Šicen graben nad Tremerjem   E   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Šicen graben nad Tremerjem   F   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Šicen graben nad Tremerjem   G   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Šicen graben nad Tremerjem   H   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Maks Petrič 
Trafic 1   A   23. 08. 2018   31. 01. 2019   Alenka Jelen (1) (6)
Trafic 1   E   23. 08. 2018   31. 01. 2019   Daniel Geil 
Trafic 1   D   24. 08. 2018   31. 01. 2019   Maks Petrič 
Trafic 1   F   26. 08. 2018   31. 01. 2019   Maks Petrič (6)
Trafic 1   G   26. 08. 2018   31. 01. 2019   Maks Petrič 
Trafic 1   H   26. 08. 2018   31. 01. 2019   Maks Petrič (6)
Trafic 1   C   31. 01. 2019   31. 01. 2019   Lea Pavrič 
Trafic 1   C   31. 01. 2019   31. 01. 2019   Lea Pavrič 
Trojni skozenjc   A   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Trojni skozenjc   C   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Trojni skozenjc   C   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Trojni skozenjc   E   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Trojni skozenjc   F   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Trojni skozenjc   G   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Trojni skozenjc   H   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Udornica na Jerohih   B   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič (5)
Udornica na Jerohih   C   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Udornica na Jerohih   C   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Udornica na Jerohih   F   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Udornica na Jerohih   G   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Udornica na Jerohih   H   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič (5)
Udornica na Jerohih   E   13. 08. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Velesov hram   E   22. 04. 2019   20. 06. 2019   Alenka Jelen 
Velesov hram   G   22. 04. 2019   20. 06. 2019   Alenka Jelen 
Velesov hram   A   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Velesov hram   C   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Lea Pavrič 
Velesov hram   C   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Lea Pavrič 
Velesov hram   F   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Velesov hram   H   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Veternica   B   27. 06. 2018   12. 03. 2019   Maks Petrič (1)
Veternica   B   12. 03. 2019   12. 03. 2019   Alenka Jelen (1)
Veternica   E   12. 03. 2019   12. 03. 2019   Alenka Jelen 
Veternica   G   12. 03. 2019   12. 03. 2019   Alenka Jelen 
Vijolična karfijolica   E   22. 04. 2019   28. 04. 2019   Alenka Jelen 
Vijolična karfijolica   A   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Lea Pavrič 
Vijolična karfijolica   C   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Lea Pavrič 
Vijolična karfijolica   C   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Lea Pavrič 
Vijolična karfijolica   F   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Maks Petrič 
Vijolična karfijolica   G   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Alenka Jelen 
Vijolična karfijolica   H   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Maks Petrič 
Visočka zijalka   B   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Visočka zijalka   B   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Visočka zijalka   C   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Lea Pavrič 
Visočka zijalka   C   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Lea Pavrič 
Visočka zijalka   E   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Visočka zijalka   F   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Visočka zijalka   G   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Visočka zijalka   H   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Vodovnikova Rupa na Lomu   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Vodovnikova Rupa na Lomu   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Votlina nad divjo vodo   A   10. 03. 2019   23. 04. 2019   Maks Petrič 
Votlina nad divjo vodo   F   10. 03. 2019   23. 04. 2019   Maks Petrič 
Votlina nad divjo vodo   G   10. 03. 2019   23. 04. 2019   Maks Petrič 
Votlina nad divjo vodo   H   10. 03. 2019   23. 04. 2019   Maks Petrič 
Votlina nad divjo vodo   E   15. 04. 2019   23. 04. 2019   Maks Petrič 
Votlina nad divjo vodo   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Votlina nad divjo vodo   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   D   01. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   A   21. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič (1)
Votlina tople sape   E   21. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   F   21. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   G   21. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   H   21. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Votlina tople sape   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Vrhgrabnica   A   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Vrhgrabnica   C   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Vrhgrabnica   C   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Vrhgrabnica   E   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Vrhgrabnica    F   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Vrhgrabnica   G   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Vrhgrabnica   H   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   C   02. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   C   02. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   A   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   F   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   G   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   H   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   E   18. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   A   16. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   E   16. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   F   16. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   G   16. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   H   16. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   C   23. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   C   23. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   E      18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   B   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Zgornja Sevškova rupa   B   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   B   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   B   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   C   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Zgornja Sevškova rupa   C   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Zgornja Sevškova rupa   F   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   G   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič (1)
Zgornja Sevškova rupa   H   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   E      03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   B   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   B   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   C   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   C   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   F   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   G   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   H   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   B   23. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   C   23. 04. 2019   04. 05. 2019   Lea Pavrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   C   23. 04. 2019   04. 05. 2019   Lea Pavrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   B   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   E   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   F   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   G   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   H   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Zijalka pod Ojstrico   A   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Zijalka pod Ojstrico   C   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Zijalka pod Ojstrico   C   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Zijalka pod Ojstrico   E   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Zijalka pod Ojstrico   F   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Zijalka pod Ojstrico   G   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Zijalka pod Ojstrico   H   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Žigova past   D   27. 12. 2018   27. 01. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   A   16. 01. 2019   27. 01. 2019   Maks Petrič (1)
Žigova past   E   16. 01. 2019   27. 01. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   F   16. 01. 2019   27. 01. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   G   16. 01. 2019   27. 01. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   H   16. 01. 2019   27. 01. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   C   27. 01. 2019   27. 01. 2019   Lea Pavrič 
Žigova past   C   27. 01. 2019   27. 01. 2019   Lea Pavrič 

(1) v sodelovanju z JK Črni galeb Prebold
(2) v sodelovanju z JK Tirski zmaj
(3) v sodelovanju z Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje
(4) v sodelovanju z JD Logatec
(5) v sodelovanju z DZRJ Kranj
(6) v sodelovanju z tujci Nemčija
tujci ASVF Brezno v Gornjih rupah   E   03. 07. 2018   25. 04. 2019    
Jama v kaminu   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019    
Kotel pri jasi za Planincem   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019    
Kotel v gozdu za Planincem   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019    
Snežnica v Grdobah   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019    
CGEB Babna buža   C   18. 09. 2011   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Babna buža   E   14. 01. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Babna buža   A   14. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Babna buža   B   14. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno 2 pri Krepljah   B   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno 2 pri Krepljah   C   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno 2 pri Krepljah   E   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno 3 pri Krepljah   C   09. 10. 2004   22. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno 3 pri Krepljah   E   17. 02. 2019   22. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno 3 pri Krepljah   A   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM24 - Možnica   C   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM24 – Možnica   A   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM24 (Možnica)   E   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM25 - Možnica   C   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM25 – Možnica   A   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM25 (Možnica)   E   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM26 - Možnica   C   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM26 – Možnica   A   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM26 (Možnica)   E   14. 11. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM27 - Možnica   C   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM27 – Možnica   A   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM27 (Možnica)   E   14. 11. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM28 (Možnica)   A   06. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM28 (Možnica)   C   06. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM28 (Možnica)   E   06. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno vzhodno od Velike Pleševice   C   22. 05. 2017   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno vzhodno od Velike Pleševice   A   06. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno vzhodno od Velike Pleševice   E   06. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno za Klančičem   B   09. 07. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno za Klančičem   B   09. 07. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno za Klančičem   C   09. 07. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Figovca   E   12. 04. 2016   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Figovca   A   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Figovca   B   13. 08. 2019   04. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Figovca   E   13. 08. 2019   04. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Gr 8 (Gropada)   E   22. 11. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Gr 8 (Gropada)   B   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Gr 8 (Gropada)   C   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 1 v Rodika Rudnika   E      13. 08. 2019    
Jama 1 v Rodika Rudnika   A   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 1 v Rodika Rudnika   C   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 2 v Jamcah   B   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 3 nad Lazami   E   17. 02. 2019   21. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 3 nad Lazami   A   18. 02. 2019   21. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 5 v Bezgovcu   A   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 5 v Bezgovcu   C   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 5 v Bezgovcu   E   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama na Brdi   C   01. 10. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama na Brdi   E   01. 10. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama na Brdi   A   15. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama Petrovec   A   09. 07. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Jama Petrovec   C   09. 07. 2019   21. 11. 2019   Umberto Mikolic 
Jama Petrovec   E   09. 07. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Jama pri Orleški smodnišnici   B   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama pri Orleški smodnišnici   E   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama v Borštu   E   28. 05. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama v Borštu   A   14. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama v Borštu   B   14. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama za Kleckom   C   13. 08. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama za Klečkom   A   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Jama za Klečkom   E   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Krepeljska grota   B   18. 12. 2019   18. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Krepeljska grota   E   18. 12. 2019   18. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Lisičji brlog nad Možnico   A   19. 12. 2019   19. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Lisičji brlog nad Možnico   C   19. 12. 2019   19. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Lisičji brlog nad Možnico   E   19. 12. 2019   19. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Mala jama jugozahodno od Grde jame   C   27. 05. 2017   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Mala jama jugozahodno od Grde jame   E   27. 05. 2017   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Mala jama jugozahodno od Grde jame   A   30. 01. 2019   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Maticov podmol v Mrgarjih   C   17. 12. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Maticov podmol v Mrgarjih   E   17. 12. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Maticov podmol v Mrgarjih   A   15. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Novška jama   E   25. 04. 2017   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Novška jama   C   18. 12. 2017   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Novška jama   A   01. 02. 2019   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Pd-5 (Podgorje)   B   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Pd-5 (Podgorje)   C   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Pd-5 (Podgorje)   E   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
S 15 (Socerb)   E   26. 03. 2017   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
S 15 (Socerb)   A   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
S 15 (Socerb)   B   13. 08. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
S 15 (Socerb)   E   13. 08. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
S 15 (Socerb)   C   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Slapensko brezno pri Malem Trškem ledeniku   B   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Slapensko brezno pri Malem Trškem ledeniku   E   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Triglavca   B   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Triglavca   C   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Triglavca   E   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Velika Kozinska jama   E   10. 02. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Velika Kozinska jama   A   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Velika Kozinska jama   B   13. 08. 2019   05. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Velika Kozinska Jama   E   13. 08. 2019   05. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Česka speleologicka společnost Evino brezno   A   25. 10. 2019   01. 11. 2019    (1)
Evino brezno   E   25. 10. 2019   01. 11. 2019    
Evino brezno   F   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Samo Milanič (1)

(1) v sodelovanju z JK Temnica
Imperial College Caving Club Gondolin   A   04. 01. 2018   06. 01. 2020   Tanguy Racine (1)
Jama Gondolin   E   31. 12. 2017   06. 01. 2020   Tanguy Racine (1)
Jama Gondolin   D   04. 01. 2018   06. 01. 2020   Tanguy Racine 

(1) v sodelovanju z JS PD Tolmin
tujci Italija Gulliver (J 10)   E   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Alberto Antonini (1)
Gulliver (J 10)   G   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Alberto Antonini (1)

(1) v sodelovanju z JK Borovnica
Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje 9000 jama na Raduhi   B   19. 12. 2019   19. 12. 2019   Milan Podpečan 
9000 jama na Raduhi   G   19. 12. 2019   19. 12. 2019   Milan Podpečan 
9000 jama na Raduhi   E   22. 12. 2019   24. 12. 2019   Milan Podpečan 
9000 jama na Raduhi   F   28. 12. 2019   28. 12. 2019   Milan Podpečan 
9000 jama na Raduhi   G   28. 12. 2019   28. 12. 2019   Milan Podpečan 
9000 jama na Raduhi   G   28. 12. 2019   28. 12. 2019    
Brezno 2 na robu doline Kurti   B   26. 08. 2019   30. 08. 2019   Milan Podpečan 
Brezno 2 na robu doline Kurti   E   26. 08. 2019   30. 08. 2019   Milan Podpečan 
Brezno 2 na robu doline Kurti   G   26. 08. 2019   30. 08. 2019   Milan Podpečan 
Brezno na plošči   A   26. 08. 2019   02. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno na plošči   F   27. 08. 2019   02. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno na plošči   G   27. 08. 2019   02. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno na plošči   E   28. 08. 2019   02. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno nad Edijevimi vhodi   E   25. 09. 2019   03. 10. 2019   Milan Podpečan 
Brezno nad Edijevimi vhodi   A   26. 09. 2019   03. 10. 2019   Milan Podpečan 
Brezno nad Edijevimi vhodi   F   26. 09. 2019   03. 10. 2019   Milan Podpečan 
Brezno nad Edijevimi vhodi   G   26. 09. 2019   03. 10. 2019   Milan Podpečan 
Brezno SV-19 B   G   28. 09. 2019   30. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno SV-19-B   A   24. 09. 2019   30. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno SV-19-B   E   24. 09. 2019   30. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno SV-19-B   F   24. 09. 2019   30. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno trojček-Srce   A   29. 08. 2019   05. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno trojček-Srce   E   29. 08. 2019   05. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno trojček-Srce   F   29. 08. 2019   05. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno trojček-Srce   G   29. 08. 2019   05. 09. 2019   Milan Podpečan 
Deviška luknja   B   01. 11. 2019   11. 11. 2019   Milan Podpečan 
Jama 1 pod Črnim vrhom   G   28. 01. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 1 pod Črnim vrhom   A   29. 01. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 1 pod Črnim vrhom   E   29. 01. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 2 pod Črnim vrhom   G   28. 01. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 2 pod Črnim vrhom   E   29. 01. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 2 pod Črnim vrhom   A   01. 02. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 2 pod Črnim vrhom   F   01. 02. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama na Dragi   B   24. 11. 2019   26. 11. 2019   Milan Podpečan 
Jama na Dragi   F   26. 11. 2019   26. 11. 2019   Milan Podpečan 
Kravja jama   A   13. 12. 2019   19. 12. 2019   Den Vrhovnik 
Kravja jama   C   13. 12. 2019   19. 12. 2019   Den Vrhovnik 
Kravja jama   E   13. 12. 2019   19. 12. 2019   Den Vrhovnik 
Kravja jama   F   13. 12. 2019   19. 12. 2019   Den Vrhovnik 
Kravja jama   G   13. 12. 2019   19. 12. 2019   Den Vrhovnik 
Kravja jama   H   13. 12. 2019   19. 12. 2019   Den Vrhovnik 
SSV-6-99 Deviška udornica   B   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-10/93   B   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-10/93   F   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-11/93   B   01. 11. 2019   06. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-11/93   E   01. 11. 2019   06. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-11/93   F   01. 11. 2019   06. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-11/93   G   01. 11. 2019   06. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-19 Ledena Devica   B   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-19a/93   B   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-19a/93   F   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-9/93   B   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-9/93   F   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   B   27. 08. 2019   03. 09. 2019   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   G   27. 08. 2019   03. 09. 2019   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   E   28. 08. 2019   03. 09. 2019   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   E   25. 09. 2019   02. 10. 2019   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   G   25. 09. 2019   02. 10. 2019   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   B   28. 09. 2019   02. 10. 2019   Milan Podpečan 
Zadnikovo brezno   E      08. 11. 2019    
Zadnikovo brezno   E      08. 11. 2019    
Zadnikovo brezno   G   08. 10. 2019   08. 11. 2019   Milan Podpečan 
Zadnikovo brezno   B   13. 10. 2019   08. 11. 2019   Milan Podpečan 
JK Železničar Ajdovska hiša   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Ajdovska hiša   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Ajdovska jama na Radohi   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Ajdovska jama na Radohi   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Andrejčkov štibelc   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (3) (2)
Andrejčkov štibelc   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Arganov Pekel   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Arganov Pekel   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Badovinčeva jama na Lavtrcah   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Bečka jama   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Bečka jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Beli prašiček   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Beli prašiček   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Belojača   B   29. 06. 2019   29. 06. 2019   Miha Čekada 
Belojača   C   29. 06. 2019   29. 06. 2019   Miha Čekada 
Bezgovica   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Bezgovka   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Bezgovka   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Bizjakova jama   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Bizjakova jama   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Božakovska jama   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Božakovska jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Bremčeva jama   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno 1 nad Lepim dolom   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno 1 nad Lepim dolom   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno 1 pri Treh križih   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Brezno 1 pri Treh križih   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno 1 v oddelku 13/b RJD   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno 1 v oddelku 13/b RJD   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno 2 pri kamnolomu Grda draga   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno 2 pri kamnolomu Grda draga   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno 2 pri Konjski poti v Lozi   A   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Konjski poti v Lozi   C   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Konjski poti v Lozi   E   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Konjski poti v Lozi   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Treh križih   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno 2 pri Zavinki jami   B   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Zavinki jami   C   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Zavinki jami   F   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 v Ferdrenški gmajni   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno Gelato   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno Gelato   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno na robu Lavt   A   07. 07. 2019   07. 07. 2019   Janez Stražišar 
Brezno na robu Lavt   C   07. 07. 2019   07. 07. 2019   Janez Stražišar 
Brezno na robu Lavt   E   07. 07. 2019   07. 07. 2019   Janez Stražišar 
Brezno na robu Lavt   F   07. 07. 2019   07. 07. 2019   Janez Stražišar 
Brezno na Ržišču   E   29. 05. 1983   21. 02. 2019   Aleš Lajovic 
Brezno na Ržišču   A   21. 02. 2019   21. 02. 2019   Aleš Lajovic 
Brezno na Špicu   B   26. 05. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno na Špicu   C   26. 05. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno na Zgornji Lenčajski cesti   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno na Zgornji Lenčajski cesti   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno nad Kotlom   A   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Kotlom   C   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Kotlom   E   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Kotlom   F   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Praprotno dolino   A   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Praprotno dolino   C   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Praprotno dolino   E   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Praprotno dolino   F   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Žurgarsko steno   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno Pekel   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Brezno Pekel   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brezno pod Dekličino goro   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno pod Domišaki   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Brezno pod Domišaki   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brezno pod Malim Snežnikom   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno pod steno   A   21. 04. 2019   21. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pod steno   C   21. 04. 2019   21. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pod steno   E   21. 04. 2019   21. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pod steno   F   21. 04. 2019   21. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pod Vršičem   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno pri cerkvi   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Brezno pri cerkvi   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno pri Konfinu 1   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (4)
Brezno pri Konfinu 1   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brezno pri Mirinu   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno pri Mirinu   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno pri Srčkastem breznu   A   19. 04. 2019   19. 04. 2019   Petra Pavšič 
Brezno pri Srčkastem breznu   C   19. 04. 2019   19. 04. 2019   Petra Pavšič 
Brezno pri Srčkastem breznu   E   19. 04. 2019   19. 04. 2019   Petra Pavšič 
Brezno pri Stanišču   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno pri Stanišču   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno pri Volčji jami   A   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pri Volčji jami   C   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pri Volčji jami   E   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pri Volčji jami   F   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Glinarjevem lazu   A   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Glinarjevem lazu   C   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Glinarjevem lazu   E   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Glinarjevem lazu   F   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Jelenovem žlebu   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brezno v kamnolomu v Lažah   B   12. 05. 2019   15. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno v kamnolomu v Lažah   C   12. 05. 2019   15. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno v kamnolomu v Lažah   F   12. 05. 2019   15. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno v Leskovju   A   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Leskovju   C   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Leskovju   E   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Leskovju   F   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Lozi pri Konjski cesti   B   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Lozi pri Konjski cesti   C   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Lozi pri Konjski cesti   F   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v oddelku 40/b ROK   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno v oddelku 40/b ROK   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno v okolici Petelinove bajte   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (4)
Brezno v okolici Petelinove bajte   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brezno v Pargi   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (4)
Brezno v Pargi    C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brezno v šavju   A   17. 04. 2019   19. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v šavju   C   17. 04. 2019   19. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v šavju   F   17. 04. 2019   19. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v šavju   E   18. 04. 2019   19. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno za Javorjem   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno za Javorjem   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno za Rjavim kamnom   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Brezno za Sovjo steno   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (4)
Brezno za Sovjo steno   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Brezno zelenega dragona   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (4)
Brezno zelenega dragona   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brlog   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Brlog   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Brlog na Rimskem   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Brlog na Rimskem   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Bršljanka   A   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Janez Stražišar 
Bršljanka   C   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Janez Stražišar 
Bršljanka   E   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Janez Stražišar 
Bršljanka   F   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Janez Stražišar 
Bukovo brezno   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Bukovo brezno   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Cavsovo brezno   E   22. 09. 1985   18. 04. 2019    
Cavsovo brezno   B   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Aleš Lajovic 
Cavsovo brezno   G   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Jernej Kalan 
Čebularica   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Čerenkova prepadna   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Črna jama pri Črnem Potoku   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Črna jama pri Črnem Potoku   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Črteško brezno   A   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Črteško brezno   C   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Črteško brezno   E   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Črteško brezno   F   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Deroh   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Dolenjski zdenec   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Dolenjski zdenec   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Drežniška jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Dularjeva jama   B   16. 12. 2019   16. 12. 2019   Janez Stražišar 
Dularjeva jama   C   16. 12. 2019   16. 12. 2019   Janez Stražišar 
Dularjeva jama   F   16. 12. 2019   16. 12. 2019   Janez Stražišar 
Dupla v Pišecah   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Dupla v Pišecah   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Dvojna katedrala   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Dvojna katedrala   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Dvojno brezno pri kevdrcu   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (4)
Dvojno brezno pri kevdrcu   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Džud   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (3) (2) (5)
Džud   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Eleonorina jama   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (5)
Eleonorina jama   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Enka   A   02. 12. 2019   03. 12. 2019   Janez Stražišar 
Enka   C   02. 12. 2019   03. 12. 2019   Janez Stražišar 
Enka   E   02. 12. 2019   03. 12. 2019   Janez Stražišar 
Enka   F   02. 12. 2019   03. 12. 2019   Janez Stražišar 
Esmeralda   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Esmeralda   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Frčafelca   A   21. 11. 2019   06. 12. 2019   Aleš Grlj 
Frčafelca   C   21. 11. 2019   06. 12. 2019   Aleš Grlj 
Frčafelca   E   21. 11. 2019   06. 12. 2019   Aleš Grlj 
Frčafelca   F   21. 11. 2019   06. 12. 2019   Aleš Grlj 
Gadina   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Gadina   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Golobja jama pri Livoldu   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Golobja jama pri Livoldu   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Goteniško brezno   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (4) (5)
Goteniško brezno   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Govic   B   26. 09. 2019   26. 09. 2019   Aleš Lajovic 
Grčmanova jama   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (5)
Grčmanova jama   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Grda jama   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (4)
Grda jama   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Grda jama v Lozi   A   22. 03. 2019   23. 03. 2019   Janez Stražišar 
Grda jama v Lozi   C   22. 03. 2019   23. 03. 2019   Janez Stražišar 
Grda jama v Lozi   E   22. 03. 2019   23. 03. 2019   Janez Stražišar 
Grda jama v Lozi   F   22. 03. 2019   23. 03. 2019   Janez Stražišar 
Grdanji skedenj   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Grenkosladka   A   05. 08. 2019   06. 08. 2019   Janez Stražišar 
Grenkosladka   C   05. 08. 2019   06. 08. 2019   Janez Stražišar 
Grenkosladka   E   05. 08. 2019   06. 08. 2019   Janez Stražišar 
Grenkosladka   F   05. 08. 2019   06. 08. 2019   Janez Stražišar 
Habečkov brezen   C   12. 11. 2019   12. 11. 2019   Miha Čekada 
Hrencova jama   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (6)
Hrencova jama   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Hrovatova jama   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Hrovatova jama   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Hudo žrelo   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Hudo žrelo   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Izvir jamske školjke   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Izvir jamske školjke   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Izvir pri Gotenici   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (4)
Izvir pri Gotenici   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Jama Kreščak   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Jama Kreščak   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Jama med plastmi   A   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Janez Stražišar 
Jama med plastmi   C   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Janez Stražišar 
Jama med plastmi   E   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Janez Stražišar 
Jama na Bizerjevem lazu   B   12. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Jama na Bizerjevem lazu   C   13. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Jama na Bizerjevem lazu   F   13. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Jama na Padežu   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama na Stuberici   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama nad Subanovim mlinom   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Jama nad Subanovim mlinom   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Jama Pekel   B   25. 03. 2019   29. 03. 2019   Miha Čekada 
Jama Pekel   C   25. 03. 2019   29. 03. 2019   Miha Čekada 
Jama pod lipo   A   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Jama pod lipo   C   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Jama pod lipo   E   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Jama pod lipo   F   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Jama pod Žeželjcem   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Jama pod Žeželjcem   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama pri Bosanski bajti   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Jama pri domu na Menini   B   26. 05. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Jama pri domu na Menini   C   26. 05. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Jama pri kablu   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Jama pri pavzi   A   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Anja Kos 
Jama pri pavzi   C   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Anja Kos 
Jama pri pavzi   E   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Anja Kos 
Jama pri pavzi   F   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Anja Kos 
Jama pri Petračevem lazu   A   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Anja Kos (4)
Jama pri Petračevem lazu   C   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Anja Kos (4)
Jama pri Petračevem lazu   E   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Anja Kos 
Jama pri Petračevem lazu   F   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Anja Kos 
Jama pri Pevski gorici   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Jama pri Pevski gorici   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama pri Radohi   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Jama pri Radohi   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama sv. Loja   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (4) (5)
Jama sv. Loja   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Jama v Gabrju   B   10. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (2)
Jama v Gabrju   C   10. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Jama v Gabrju   F   10. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Jama v Peklu   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Jama v Peklu   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama v Podplaninskih lazih   E      09. 05. 2019   Aleš Lajovic 
Jama v Podplaninskih lazih   A   09. 05. 2019   09. 05. 2019   Aleš Lajovic 
Jama v Šahnu   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama za Bukovim vrhom   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Jamovka   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (6)
Jamovka   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Jelen brdo   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (4) (5)
Jelen brdo   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Jelenica   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Jelenica   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Jelenja jama   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Jelenja jama   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Jelenja jama   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2) (5)
Jelenja jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Jelka   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Jerinovec   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (6)
Jerinovec   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Jesenovka   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Jesenovka   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Judovska hiša   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Judovska hiša   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kadiševa jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kališka jama   B   04. 11. 2019   04. 11. 2019   Janez Stražišar 
Kališka jama   C   04. 11. 2019   04. 11. 2019   Janez Stražišar 
Kaščica   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kavranova jama   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Keramika   A   20. 12. 2019   20. 12. 2019   Janez Stražišar 
Keramika   C   20. 12. 2019   20. 12. 2019   Janez Stražišar 
Keramika   E   20. 12. 2019   20. 12. 2019   Janez Stražišar 
Keramika   F   20. 12. 2019   20. 12. 2019   Janez Stražišar 
Kevderc pod Raskovcem   B   12. 05. 2019   15. 05. 2019   Miha Čekada 
Kevderc pod Raskovcem   C   12. 05. 2019   15. 05. 2019   Miha Čekada 
Kevderc pod Raskovcem   F   12. 05. 2019   15. 05. 2019   Miha Čekada 
Kipina jama   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Kipina jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kleopatra   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kobiljača   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (3) (2)
Kobiljača   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kobilna jama   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Kobilna jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Korošec   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kostanjeviška jama   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Kostanjeviška jama   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Kotarjeva prepadna   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (2)
Kotarjeva prepadna   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Kovačnica   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Kovačnica   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Krakošelh   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Krojačevka   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Lebica   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Lebica   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Ledena jama pri planini Viševnik   B   06. 01. 2020   07. 01. 2020   Miha Staut (7) (8) (2)
Ledena jama pri planini Viševnik   E   06. 01. 2020   07. 01. 2020   Miha Staut 
Lekšanova Mrzla jama   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Lekšanova Mrzla jama   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Lepa jama pri Petrovem hribu   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Lepa jama pri Petrovem hribu   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Leskovo brezno 7   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Leskovo brezno 7   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Levakova jama   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Levakova jama   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Lisičina   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Lisičina   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Lobašgrote   D      11. 07. 2019   Aleš Lajovic 
Lobašgrote   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Lobašgrote   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Lukičeva jama   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Lukičeva jama   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Mačkovec 1   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (2)
Mačkovec 1   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Mačkovska duplarica   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Mala Bezgovica   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Mala bisernica   A   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Mala bisernica   C   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Mala bisernica   E   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Mala bisernica   F   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Mali Obrh   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Mali Obrh   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Malikovec   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Malikovec   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Markov izvir   B   12. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Markov izvir   C   13. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Markov izvir   F   13. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Maticovo brezno   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (6)
Maticovo brezno   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Mavrična jama   A   15. 06. 2019   15. 06. 2019   Anja Kos 
Mavrična jama   E   15. 06. 2019   15. 06. 2019   Pavel Kos 
Mavsarjeva jama v Pačkih steljnikih   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Mavsarjeva jama v Pačkih steljnikih   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Mihanina na Kamenskem rtu   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Mihanina na Kamenskem rtu   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Mihcovo brezno   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Mihovska jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Mlinška jama   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Mlinška jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Morsko brezno   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (5)
Morsko brezno   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Mostna jama   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Mostna jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Mučotova jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Mufinka   A   22. 11. 2019   22. 11. 2019   Anja Kos (6)
Mufinka   C   22. 11. 2019   22. 11. 2019   Anja Kos (6)
Mufinka   E   22. 11. 2019   22. 11. 2019   Anja Kos (6)
Mufinka   F   22. 11. 2019   22. 11. 2019   Anja Kos (6)
Müllerloch   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Müllerloch   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Müllhoferjeva jama   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (5)
Müllhoferjeva jama   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Nadstropnica   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Nadstropnica   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Nepričakovano brezno   A   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Nepričakovano brezno   C   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Nepričakovano brezno   E   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Nepričakovano brezno   F   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Nova prepadna na Pretlah   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Novembrsko brezno   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Novembrsko brezno   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Pakl   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Pakl   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Pavličeva jama   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Pavličeva jama   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Pečenevka   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Pečenevka   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Penzionistična jama   A   09. 05. 2019   09. 05. 2019   Uroš Stepišnik 
Penzionistična jama   E   09. 05. 2019   09. 05. 2019   Uroš Stepišnik 
Penzionistična jama   F   09. 05. 2019   08. 05. 2019   Peter Gedei 
Pevske gorice 1   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Pevske gorice 1   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Pikhamer   C   15. 11. 2019   16. 11. 2019   Miha Čekada 
Pitna jama   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Pitna jama   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Planinska jama – Pivški rokav   B   02. 11. 2019   20. 12. 2019   Igor Vrhovec (9) (10) (11) (12)
Plutovo brezno   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Poganščica   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Poganščica   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Pološka jama   D      06. 06. 2019   Aleš Lajovic 
Požiralnik Mošenik   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Požiralnik pred Brlogom   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Požiralnik pred Brlogom   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Preluščeva jama nad Globočakom   H   02. 12. 2018   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Preluščeva luknja nad Globočakom   B   12. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Preluščeva luknja nad Globočakom    C   12. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Preluščeva luknja nad Globočakom   F   12. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Prepadna na Muhovem bregu   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Prepadna na Židovcu   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Prepadna na Židovcu   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Prerigeljsko brezno   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Prerigeljsko brezno   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Pri jami   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Pri jami   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Pri jamicah   B   27. 06. 2019   27. 06. 2019   Aleš Lajovic 
R1 (Ratitovec)   C      22. 07. 2019   Janez Stražišar 
R1 (Ratitovec)   F      22. 07. 2019   Janez Stražišar 
R1 (Ratitovec)   A   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Janez Stražišar 
R1 (Ratitovec)   E   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Janez Stražišar 
R2 (Ratitovec)   A   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R2 (Ratitovec)   C   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R2 (Ratitovec)   E   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R2 (Ratitovec)   F   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R3 ( Ratitovec )   A   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R3 ( Ratitovec )   C   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R3 ( Ratitovec )   E   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R3 ( Ratitovec )   F   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R4-Štonah (Ratitovec)   A   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R4-Štonah (Ratitovec)   C   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R4-Štonah (Ratitovec)   E   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R4-Štonah (Ratitovec)   F   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R5 (Ratitovec)   A   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R5 (Ratitovec)   C   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R5 (Ratitovec)   E   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R5 (Ratitovec)   F   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
Radoška jama   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Radoška jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Risnik   B   09. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Risnik   C   09. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Rodeževo brezno 1   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (4)
Rodeževo brezno 1   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Rožno brezno   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Rožno brezno   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Schaffeichloch   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Schaffeichloch   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Seba 1   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (4)
Seba 1   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Sinkova jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Skednenca   B   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Skednenca   C   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Skrita zijalka   A   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Skrita zijalka   C   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Skrita zijalka   E   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Skrita zijalka   F   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Slobodanova jama   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Slobodanova jama   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Smetljiva jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Snelerjev prepad   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Snelerjev prepad   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Snežna jama pri Glažuti   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (4)
Snežna jama pri Glažuti   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Snežnica ob Jurjevi cesti   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Snežnica ob Jurjevi cesti   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Spodmol pri Zavinki jami   B   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Spodmol pri Zavinki jami   C   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Spodnja Podcestnica   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Spodnja Podcestnica   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Srna   B   16. 11. 2019   19. 11. 2019   Miha Čekada (6)
Srna   C   16. 11. 2019   19. 11. 2019   Miha Čekada 
Srna   F   16. 11. 2019   19. 11. 2019   Miha Čekada 
St 62 (Stržen)   A   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
St 62 (Stržen)   C   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
St 62 (Stržen)   E   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
St 62 (Stržen)   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
Stobe   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Stobe   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Stobe   F   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Stojna 1   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (5)
Stojna 1   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Stričanica   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Stričanica   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Sveti Aleksander   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Sveti Aleksander   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Šemretavo brezno   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Šemretavo brezno   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Šikara   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (3) (2)
Šikara   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Šojina ledenica   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Šojina ledenica   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Štajerjeva jama 1   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Štajerjeva jama 2   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Šuketina jama   A   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Janez Stražišar 
Šuketina jama   C   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Janez Stražišar 
Šuketina jama   E   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Janez Stražišar 
Šuketina jama   F   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Janez Stražišar 
Šulnovka   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Šulnovka   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Šumetac   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Šumetac   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Švigljevo brezno 2   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Tau Tona   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (6)
Tau Tona   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Tončikova jama   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Tončikova jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Topli vrh 5   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Trlepovka   B   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Trlepovka   C   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Trlepovka   F   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
TT-2   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (6)
TT-2   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Uršna jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Velika Ajbikovka   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Velika Rutarjeva jama   A   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Janez Stražišar 
Velika Rutarjeva jama   C   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Janez Stražišar 
Velika Rutarjeva jama   E   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Janez Stražišar 
Velika Rutarjeva jama   F   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Janez Stražišar 
Veliki brlog   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Veliki brlog   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Veliki Škorten   D      11. 07. 2019   Aleš Lajovic 
Veliki Zjot   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Veliki zjot   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Veliki Zjot   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Veliki zjot   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Veliki zjot nad Mavrlenom   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2) (13)
Veliki zjot nad Mavrlenom   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Veliko brezno v Sušjaku   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (4) (5)
Veliko brezno v Sušjaku   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Vidovec   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Vidovec   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Vizura 42   A   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Vizura 42   C   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Vizura 42   E   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Vizura 42   F   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Volčja jama   B   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Volčja jama   C   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Volčja jama   F   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Vuzelnica   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Vuzelnica   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Zakorita 3   B   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Aleš Lajovic 
Zgornja Ajbikovka   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Zgornja Ajbikovka   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Zidarjeva jama   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Zijavka   B   16. 12. 2019   16. 12. 2019   Janez Stražišar 
Zijavka   C   16. 12. 2019   16. 12. 2019   Janez Stražišar 
Zjot 2 pri Kozlovi vodi   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Zjot 2 pri Kozlovi vodi   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Zjot nad Nemško Loko   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Zjot nad Nemško Loko   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Zjot pod Židovcem 1   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Zjot pod Židovcem 1   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Zjot pod Židovcem 2   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Zjot pod Židovcem 2   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Zjot v Sebetihu   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Zjot v Sebetihu   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Zvezdica   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Zvezdica   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Zvončica   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 

(1) v sodelovanju z JK Brežice
(2) v sodelovanju z JK Novo mesto
(3) v sodelovanju z Belokranjski JK Črnomelj
(4) v sodelovanju z DZRJ Ribnica
(5) v sodelovanju z JK Krka
(6) v sodelovanju z JK Borovnica
(7) v sodelovanju z JD "Danilo Remškar" Ajdovščina
(8) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(9) v sodelovanju z JD Gregor Žiberna Divača
(10) v sodelovanju z DZRJ Luka Čeč Postojna
(11) v sodelovanju z JD Rakek
(12) v sodelovanju z DZRJ Ljubljana
(13) v sodelovanju z Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU