Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Prejeto gradivo 2000

Društvo jama (št. jame) / tip zapisnika / datum zapisnika / zapisnikar
KD Anthron  
JK Bakla Letuš  
JD Banjški krti  
DZRJ Bled Franclnova konta   /      /   A   /  
Franclnova konta   /      /   E   /   Šanca S.  
Franclnova konta   /   23.07.1983   /   B   /  
JK Borovnica  
JK Črni galeb Prebold Boštenuhova jama   /   10.09.2000   /   B   /   Lamper D. 
Boštenuhova jama   /   10.09.2000   /   E   /   Lamper D. 
Brezno Boršt   /   22.2.1998   /   A   /   Vedenik T. 
Brezno Boršt   /   22.2.1998   /   E   /   Vedenik T. 
Br. pri Mlinarjevi globački   /   3.12.1999   /   E   /   Vedenik T. 
Br. pri Mlinarjevi globački   /   16.4.2000   /   A   /   Vedenik T. 
Brezno na Loki   /   1984   /   E   /   Ramšak S. 
Brezno na Loki   /   2.4.2000   /   A   /   Ramšak S. 
Brezno na Ravnah   /   24.8.1985   /   A   /   Cukjati J. 
Brezno na Ravnah   /            /   E   /   Ramšak S. 
Brezno pri Šolnovih stenah   /   08.12.2000   /   A   /   Vedenik T. 
Brezno pri Šolnovih stenah   /   14.10.2000   /   E   /   Naraglav D. 
Brezno v Dobravi   /   20.01.1993   /   A   /   Tominšek E. 
Brezno v Dobravi   /   05.03.1993   /   E   /   Vedenik T. 
Brezno v Kamrcah   /   4.9.1986   /   A   /   Tominšek E. 
Brezno v Kamrcah   /   4.9.1986   /   E   /   Tominšek E. 
Brezno v Sevcah   /   5.6.1989   /   A   /   Vedenik J. 
Brezno v Sevcah   /            /   E   /   Vrhovec J. 
Bruhalnik pri Sp. Krašah   /   19.11.1991   /   E   /   Vedenik T. 
Bruhalnik pri Sp. Krašah   /   20.1.1993   /   A   /   Vedenik T. 
Dobnikovo brezno   /   10.5.1992   /   A   /   Tominšek E. 
Dobnikovo brezno   /   3.10.1999   /   E   /   Tominšek E. 
Firštova jama   /   27.10.1999   /   A   /   Lamper D. 
Firštova jama   /   27.10.1999   /   E   /   Lamper D. 
Gabršova luknja   /   14.3.1993   /   A   /   Lamper D. 
Gabršova luknja   /   5.12.1999   /   E   /   Ocvirk I. 
Goričarjeva prepad   /   17.07.2000   /   A   /   Vedenik T. 
Goričarjeva prepad   /   17.07.2000   /   E   /   Vedenik T. 
Gršinska jama   /   01.03.1998   /   A   /   Kvas S. 
Gršinska jama   /   01.03.2000   /   E   /   Kvas S. 
Jama 5-6   /   11.9.1987   /   A   /   Tominšek E. 
Jama 5-6   /   15.9.1997   /   E   /   Vrhovec J. 
Jama na klančeki   /   01.03.1998   /   A   /   Kvas S. 
Jama na klančeki   /   01.03.1998   /   E   /   Kvas S. 
Jama pri izviru Sopot   /   30.07.2000   /   A   /   Lamper D. 
Jama pri izviru Sopot   /   01.08.2000   /   E   /   Lampar D. 
Jama Suho   /   8.2.1993   /   A   /   Vedenik T. 
Jama Suho   /   12.5.2000   /   E   /   Tominšek E. 
Ložekarjeva jama   /   16.3.1997   /   A   /   Tavčer E. 
Ložekarjeva jama   /   16.3.1997   /   E   /   Tavčer E. 
Mišja luknja   /   20.9.1987   /   E   /   Tominšek E. 
Mišja luknja   /   23.9.1987   /   A   /   Tominšek E. 
Pavlakova luknja   /   11.10.1999   /   B   /   Lamper D. 
Pavlakova luknja   /   15.11.2000   /   E   /   Lamper D. 
Perkova jama 1   /   10.8.1997   /   A   /   Ocvirk I. 
Perkova jama 1   /   9.12.1999   /   E   /   Ocvirk I. 
Perkova jama 3   /   25.9.1999   /   A   /   Vedenik T. 
Perkova jama 3   /   25.9.1999   /   E   /   Vedenik T. 
Perkova jama 4   /   25.9.1999   /   A   /   Lamper D. 
Perkova jama 4   /   25.9.1999   /   E   /   Lamper D. 
Perkova jama 5   /   25.9.1999   /   A   /   Vedenik T. 
Perkova jama 5   /   25.9.1999   /   E   /   Vedenik T. 
Pihalnik 1 pri Medvedovih j.   /   15.06.1986   /   A   /   Vedenik T. 
Pihalnik 1 pri Medvedovih j.   /   09.10.2000   /   E   /   Tominšek E. 
Pihalnik 2 pri Medvedovih j.   /   24.01.1987   /   A   /   Tominšek E. 
Pihalnik 2 pri Medvedovih j.   /   09.10.2000   /   E   /   Tominšek E. 
Podbrežnikova jama   /   1986   /   E   /   Tominšek E. 
Podbrežnikova jama   /   5.7.1987   /   A   /   Tominšek E. 
Podpečnikova jama   /   24.04.1993   /   A   /   Vrhovec J. 
Podpečnikova jama   /   24.03.1993   /   E   /   Vrhovec J. 
Punčohovo brezno   /   18.01.1994   /   A   /   Vedenik T. 
Punčohovo brezno   /   25.10.2000   /   E   /   Vedenik T. 
Punčohovo brezno   /   08.11.2000   /   B   /   Lamper D. 
Ravbarska luknja 1   /   10.09.2000   /   B   /   Lamper D. 
Ravbarska luknja 2   /   10.09.2000   /   B   /   Lamper D. 
Robnikova jama   /   27.12. 1992   /   A   /   Lamper D. 
Robnikova jama   /   19.3. 2000   /   E   /   Lamper D. 
Sajevčeva jama 1   /   12.08.2000   /   A   /   Lamper D. 
Sajevčeva jama 1   /   13.08.2000   /   E   /   Tominšek E. 
Sajevčeva jama 2   /   12.08.2000   /   A   /   Lamper D. 
Sajevčeva jama 2   /   13.08.2000   /   E   /   Tominšek E. 
Spodmol pod Šolnom   /   15.8. 1986   /   A   /   Tominšek E. 
Spodmol pod Šolnom   /   avg. 1986   /   E   /   Tominšek E. 
Staka Laka   /   19.3.2000   /   A   /   Vedenik T. 
Staka Laka   /   22.5.2000   /   E   /   Lamper D. 
Štabirnica   /   09.11.2000   /   B   /   Lamper D.
Štadlerjeva jama   /   19.1.1986   /   A   /   Tominšek E. 
Štadlerjeva jama   /   5.12.1999   /   E   /   Tominšek E. 
Ulekova jama   /   22.2.2000   /   A   /   Naraglav D. 
Ulekova jama   /              /   E 
Vrtačnikova jama   /   29.11.2000   /   A   /   Tominšek E. 
Vrtačnikova jama   /   06.12.1999   /   E   /   Tominšek E. 
Vrtačnikova jama   /   13.08.2000   /   B   /   Lamper D.   
JD Danilo Remškar Ajdovščina Bošnarjev brezen   /   1.7.2000   /   E   /   Benčina M.  
Bošnarjev brezen   /   3.7.2000   /   A   /   Remškar B.  
Br. pod Javorovim vrhom   /   28.5.2000   /   E   /   Benčina M.  
Br. pod Javorovim vrhom   /   31.5.2000   /   A   /   Remškar B.  
Br. pri M. Trškem ledeniku   /   29.7.2000   /   E   /   Tomažič B.  
Br. pri M. Trškem ledeniku   /   4.9.2000   /   A   /   Remškar B.  
Brezni v Jamcah   /   29.7.2000   /   E   /   Tomažič B.  
Brezni v Jamcah   /   4.9.2000   /   A   /   Remškar B.  
Brezno na Vtrovčah   /   20.1.2000   /   E   /   Mislej S.  
Brezno na Vtrovčah   /   21.1.2000   /   A   /   Remškar B.  
Brezno pod Vrh Hoje   /   29.8.2000   /   A   /   Remškar B.  
Brezno pod Vrh Hoje   /   avg. 2000   /   E 2 lista  
Brezno pri Krnici   /   4.8.2000   /   A   /   Remškar B.  
Brezno pri Krnici   /   19.8.2000   /   E   /   Rehar R.  
Brezno za Ložiščem   /   30.7.2000   /   A   /   Remškar B.  
Brezno za Ložiščem   /      /   E   /   Benčina M.  
Dioptrija   /   2.9.2000   /   A   /   Benčina M.  
Dioptrija   /   2000   /   E   /  
Dvojno brezno v Nadrtu   /   5.6.2000   /   A   /   Remškar B.  
Dvojno brezno v Nadrtu   /      /   E   /   Plesničar S.  
Katedrala Nadrt   /   6.7.2000   /   E   /   Tratnik D.  
Katedrala Nadrt   /   23.7.2000   /   A   /   Benčina M.  
Medvedova jama   /   3.7.2000   /   B   /   Remškar B.  
Mojčino brezno   /   2.8.1999   /   B   /   Remškar B.  
Mojčino brezno   /   15.3.2000   /   B   /   Remškar B.  
Nadrt 1   /   6.5.2000   /   E   /   Plesničar S.  
Nadrt 1   /   23.8.2000   /   A   /   Remškar B.  
JD Dimnice Koper Baruška   /   25.3.2000   /   E   /   Malečkar F.  
Baruška   /   10.4.2000   /   A   /   Malečkar F.  
Brezno 1 na Ostriškem sedlu   /   09.10.1979   /   A   /   Brajnik J.  
Brezno 1 na Ostriškem sedlu   /   24.05.1979   /   B   /   Brajnik J.  
Brezno 1 na Ostriškem sedlu   /   03.10.1979   /   E   /   Brajnik J.  
Brezno 2 na Ostriškem sedlu   /   09.10.1979   /   A   /   Brajnik J.  
Brezno 2 na Ostriškem sedlu   /   03.10.1979   /   E   /   Brajnik J.  
Brezno pri Blajevi pečini   /   02.03.1989   /   B   /   Dernovšek  
Dimnice   /   10.1.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   18.1.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   24.1.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   14.2.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   14.2.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   21.3.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   21.3.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   21.3.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   10.4.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   10.4.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   10.4.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   27.4.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   22.5.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   22.5.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   22.5.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   26.01.1998   /   B   /   Stepančič B.  
Dimnice   /   11.12.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   17.11.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   17.07.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   12.07.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   11.10.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   11.12.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   13.07.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   13.07.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Dimnice   /   16.08.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Divaška jama   /   22.5.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Divje jezero   /   30.01.1998   /   B   /   Stepančič B.  
Hotiške ponikve   /   02.03.1989   /   B   /   Dernovšek  
Hotiške ponikve   /   02.03.1989   /   B   /   Dernovšek  
Hotiške ponikve   /      /   B   /   Stopar R.  
Hotiške ponikve   /   19.08.1999   /   B   /   Stepančič B.  
Hotiške ponikve   /   25.08.1999   /   B   /   Žetko M.  
Hotiške ponikve   /   05.08.2000   /   B   /   Klarič M.  
Hotiške ponikve   /   27.08.2000   /   B   /   Stopar R.  
Hotiške ponikve   /   30.08.2000   /   B   /   Klarič M.  
Hotiške ponikve   /   26-30.08.2000   /   B   /   Brajnik J.  
Hotiške ponikve   /   03.09.2000   /   B   /   Brajnik J.  
Hotiško-slivarski sistem   /   06.09.2000   /   B   /   Brajnik J.  
Hotiško-slivarski sistem   /   25.10.2000   /   B   /   Stopar R.  
Izvir Bilpa   /   08.02.1998   /   B   /   Stepančič B.  
Jama pod krogom   /   26.06.2000   /   A   /   Stopar R.  
Jama pod krogom   /   september 1999   /   E   /   Morel S.  
Jama pod krogom   /   01.09.1999   /   B   /   Žetko M.  
Jama pod krogom   /   25.08.1999   /   B   /   Mihalič D.  
Jazbina v Rovnah   /   26.12.1999   /   B   /   Morel S.  
Jazbina v Rovnah   /   april 1999   /   B   /   Morel S.  
Jazbina v Rovnah   /   29.04.1999   /   B   /   Andrijašič M.  
Kaverna Kolomban 1   /   21.1.2000   /   A   /   Malečkar F.  
Kaverna Kolomban 1   /                     /   E   /   Malečkar F.  
Kaverna Kolomban 1   /   27.2.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Kaverna Kolomban 2   /   21.1.2000   /   A   /   Malečkar F.  
Kaverna Kolomban 2   /                     /   E   /   Malečkar F.  
Kaverna Kolomban 2   /   27.2.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Kaverna Kolomban 3   /   21.1.2000   /   A   /   Malečkar F.  
Križna jama   /   20.01.1998   /   B   /   Stepančič B.  
Križna jama   /   20.01.1998   /   B   /   Stepančič B.  
Malinca   /   24.1.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Marijino brezno   /   18.1.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Minirana jama 3   /   11.12.1996   /   A   /   Malečkar F.  
Minirana jama 3   /   08.12.1996   /   E   /   Malečkar F.  
Minirana jama 3   /      /   EE   /      /  
Mt 11   /   27.11.2000   /   B   /   Stopar R.  
Mt 11   /   25.10.2000   /   B   /   Stopar R.  
Mt 11   /   11.12.2000   /   F   /   Malečkar F.  
Mt 11   /   11.12.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Osapska jama   /   14.2.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Osapska jama   /   27.2.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Osapska jama   /   27.3.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Osapska jama   /   5.5.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Planinska jama   /   30.10.2000   /   A   /   Morel S.  
Planinska jama   /      /   E   /   Krašovec M.  
Planinska jama   /   30.01.2000   /   B   /   Stepančič B.  
Pokčeva jama   /   6.4.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Lipiška jama   /   11.12.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Skalarjevo brezno   /   03.03.2000   /   B   /   Stopar R.  
Skalarjevo brezno   /   20.02.2000   /   B   /   Stopar R.  
Skalarjevo brezno   /   25.03.2000   /   B   /   Stopar R.  
Skalarjevo brezno   /   22.07.2000   /   A   /   Stopar R  
Skalarjevo brezno   /      /   E   /      /  
Skalonova jama   /   25.04.1996   /   B   /   Žetko M.  
Sveta jama   /   21.3.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Sveta jama   /   10.4.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Sveta jama   /   30.5.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Sveta jama   /   22.5.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Sveta jama   /   13.07.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Sveta jama   /   13.07.2000   /   B   /   Malečkar F.  
Veliko okence   /   30.01.1998   /   B   /   Stepančič B.  
Veliko okence   /   08.02.1998   /   B   /   Morel S.  
Zala jama   /   25.10.2000   /   B   /   Stopar R.  
JD Gorenja vas  
JD Gregor Žiberna Divača Brezno pri Risniku  /  29.01.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  12.02.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  12.02.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  25.03.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  25.03.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  25.03.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  12.07.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  13.07.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  15.07.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  30.07.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  30.07.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  31.07.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  31.07.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  04.08.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  07.08.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  07.08.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  10.08.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  13.08.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  13.08.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  13.08.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  20.08.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  29.10.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  31.10.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  06.11.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  20.11.2000   /  B  /  Kravanja M.
Brezno pri Risniku  /  20.11.2000   /  E  /  Kravanja M.
 
ŠD Grmada  
JK Ivan Michler Vrhnika  
JK Kamnik  
JD Karantanja Lozice  
JD Karlovica  
JK Kostanjevica na Krki  
DZRJ Kranj  
JK Kraški krti  
JD Kraški leopardi Renče  
DZRJ Ljubljana A 68   /      /   E   /  
A 68   /   24.11.2000   /   A   /   Pintar G.  
A 69   /      /   E   /   Pintar G.  
A 69   /   07.11.1996   /   EE   /   Pintar G.  
A 69   /   27.04.1997   /   A   /   Pintar G.  
Bognarjeva špaltna   /      /   E   /   Pintar G.  
Bognarjeva špaltna   /   12.09.1996   /   EE   /   Pintar G.  
Bognarjeva špaltna   /   22.09.1996   /   A   /   Pintar G.  
Brezno pri jezercu   /      /   E   /   Pintar G.  
Brezno pri jezercu   /   12.11.2000   /   A   /   Pintar G.  
Brezno pri jezercu   /   13.06.1994   /   EE   /   Pintar G.  
I-5    /    2000    /    E    /    Česen N.  
Jama v Strašilu   /   13.11.1983   /   B   /   Rozman M.  
Jama v Sušici    /    10.09.2000    /    B    /    Simić M.  
Jeralovo brezno    /    1972    /    E    /    Broder J.  
Luknja v Lazu    /    09.09.2000    /    B    /    Simić M.  
Najdena jama   /   12.3.2000   /   B   /   Marušič F.  
Najdena jama   /   12.3.2000   /   E   /   Marušič F.  
Najdena jama   /   12.3.2000   /   E   /   Marušič F.  
Najdena jama   /   13.3.2000   /   EE   /   Marušič F.  
Najdena jama   /   5.6.2000   /   B   /   Pogačnik M.  
Najdena jama   /   13.6.2000   /   B   /   Pogačnik M.  
P 4   /   06.09.1999   /   B   /   Pintar G.  
Pečina v Sapendolu    /    09.09.2000    /    B    /    Simić M.  
Prelušcova l. nad Globočakom    /    10.09.2000    /    B    /    Simić M.  
Radotova jama   /      /   A   /   Pintar G.  
Radotova jama   /      /   E   /   Pintar G.  
Radotova jama   /   24.1.1990   /   EE   /   Pintar G.  
Renejevo brezno   /   18.9.2000   /   B   /   Pogačnik M.  
Renejevo brezno   /   02.11.2000   /   B   /   Pogačnik M.  
Spodnja Tominčeva jama    /    09.09.2000    /    B    /    Simić M.
Veliki naravni most    /    31.10.2000    /    B    /    Simić M.  
VG 4   /      /   EE   /   Pintar G.  
VG 4   /   06.11.2000   /   A   /   Pintar G.  
VG 4   /   2000   /   E   /  
Vodni rov    /    30.05.2000    /    B    /    Simić M.  
Zelške jame    /    31.10.2000    /    B    /    Simić M.  
JD Logatec  
DZRJ Luka Čeč Postojna  
JS PD Medvode  
JD Netopir Ilirska Bistrica Brezno Kovačev stržen   /   04.05.2000   /   A   /   Dekleva M.  
Brezno Kovačev stržen   /   24.04.2000   /   E   /   Dekleva M.  
Brezno Luknja   /   10.11.1999   /   A   /   Šajn R.  
Brezno Luknja   /   10.11.1999   /   E   /   Šajn R.  
Brezno Mrzli dol 2   /      /   E   /   Dekleva T.  
Brezno Mrzli dol 2   /   28.03.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Brezno pod Gradiščem   /   15.11.1999   /   A   /   Dekleva M.  
Brezno pod Gradiščem   /   15.11.1999   /   E   /   Dekleva M.  
Brezno pri križu   /   8.10.1999   /   A   /   Šajn R.  
Brezno pri križu   /   8.10.1999   /   E   /   Šajn R.  
Brezno pri Sviščakih   /      /   E   /   Dekleva T.  
Brezno pri Sviščakih   /   06.09.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Brezno pri tisi   /      /   E   /   Dekleva T  
Brezno pri tisi   /   17.05.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Brezno Rukavec   /      /   E   /   Dekleva T.  
Brezno Rukavec   /   23.04.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Brezno Stržen 37   /      /   E   /   Dekleva T.  
Brezno Stržen 37   /   04.04.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Brezno Stržen 38   /      /   E   /   Dekleva T.  
Brezno Stržen 38   /   04.04.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Guštinova jama   /   18.04.2000   /   A   /   Dekleva M.  
Guštinova jama   /   24.02.2000   /   E   /   Dekleva M.  
Hrušiške ponikve   /   28.01.2000   /   B   /   Dekleva T.  
Jama 1 pod Tusarjem   /      /   E   /   Dekleva T.  
Jama 1 pod Tusarjem   /   08.02.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Jama 2 pod Tusarjem   /      /   E   /   Dekleva T.  
Jama 2 pod Tusarjem   /   08.02.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Jama lisičji brlog   /      /   E   /   Dekleva T.  
Jama lisičji brlog   /   24.04.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Jama Mrzli dol 3   /   14.02.2000   /   E   /   Dekleva M.  
Jama Mrzli dol 3   /   18.04.2000   /   A   /   Dekleva M.  
Jama Mrzli dol 4   /   04.05.2000   /   A   /   Dekleva M.  
Jama Mrzli dol 4   /   23.04.2000   /   E   /   Dekleva M.  
Jama Mrzli dol 5   /      /   E   /   Dekleva T.  
Jama Mrzli dol 5   /   28.03.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Jama Mrzli dol 6   /      /   E   /   Dekleva M.  
Jama Mrzli dol 6   /   18.06.2000   /   A   /   Dekleva M.  
Jama pod bregom 1   /      /   E   /   Dekleva T.  
Jama pod bregom 1   /   10.02.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Jama pod bregom 2   /      /   E   /   Dekleva T.  
Jama pod bregom 2   /   10.02.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Jama pod Bukovcem   /   04.05.2000   /   A   /   Dekleva M.  
Jama pod Bukovcem   /   14.04.2000   /   E   /   Dekleva M.  
Jama pod Suhim vrhom   /   10.11.1999   /   A   /   Šajn R.  
Jama pod Suhim vrhom   /   10.11.1999   /   E   /   Šajn R.  
Jama pri Kambrcah 1   /   3.11.1999   /   A   /   Dekleva M.  
Jama pri Kambrcah 1   /   3.11.1999   /   E   /   Dekleva M.  
Jama pri Kambrcah 2   /   3.11.1999   /   A   /   Dekleva M.  
Jama pri Kambrcah 2   /   3.11.1999   /   E   /   Dekleva M.  
Jama pri Križu   /   8.10.1999   /   A   /   Šajn R.  
Jama pri Križu   /   8.10.1999   /   E   /   Šajn R.  
Jama pri Žunah 1   /   09.11.2000   /   E   /   Dekleva M.  
Jama pri Žunah 1   /   19.12.2000   /   A   /   Dekleva M.  
Jama pri Žunah 2   /   20.12.2000   /   A   /   Dekleva M.  
Jama pri Žunah 2   /   20.12.2000   /   E   /   Dekleva M.  
Jama Rukavec   /      /   E   /   Dekleva T.  
Jama Rukavec   /   23.04.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Jama v Črnem dolu   /   20.9.1999   /   A   /   Dekleva M.  
Jama v Črnem dolu   /   20.9.1999   /   E   /   Dekleva M.  
Jama v Jasenskih stenah   /      /   E   /   Dekleva T.  
Jama v Jasenskih stenah   /   09.02.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Jama v Jelševi rebri   /   11.12.2000   /   E   /   Dekleva M.  
Jama v Jelševi rebri   /   19.12.2000   /   A   /   Dekleva M.  
Jama v Suhi rebri   /   23.01.2000   /   B   /   Šajn R.  
Jama v Suhi rebri   /   24.10.1999   /   B   /   Dekleva T.  
Japodska jama   /      /   E   /   Dekleva T.  
Japodska jama   /   16.04.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Jazbečev brlog 1   /   02.05.2000   /   B   /   Dekleva M.  
Jazbečev brlog 1   /   24.04.2000   /   E   /   Dekleva M.  
Jazbečev brlog 2   /   03.05.2000   /   A   /   Dekleva M.  
Jazbečev brlog 2   /   22.06.2000   /   B   /   Dekleva M.  
Jazbečev brlog 2   /   24.04.2000   /   E   /   Dekleva M.  
Jazbečev brlog 2   /   24.04.2000   /   E   /   Dekleva M.  
Kambrce   /   17.07.2000   /   B   /   Dekleva M.  
Kambrce   /   24.07.2000   /   B   /   Dekleva M.  
Kambrce   /   31.07.2000   /   B   /   Dekleva M.  
Kruljčeva luknja   /   20.9.1999   /   A   /   Dekleva M.  
Kruljčeva luknja   /   20.9.1999   /   E   /   Dekleva M.  
Milankino brezno   /   23.01.2000   /   A   /   Šajn R.  
Milankino brezno   /   23.01.2000   /   E   /   Šajn R.  
Milankino brezno   /   23.01.2000   /   EE   /   Šajn R.  
Nočna jama   /   06.06.2000   /   E   /   Dekleva M.  
Nočna jama   /   13.06.2000   /   A   /   Dekleva M.  
Novokrajska jama   /   03.05.2000   /   B   /   Dekleva M.  
Račiška prečina   /   11.07.2000   /   B   /   Dekleva M.  
Račiške ponikve   /   06.06.2000   /   B   /   Dekleva M.  
Račiške ponikve   /   09.06.2000   /   E   /   Dekleva M.  
Razpoka pod Gradiščem   /   01.05.2000   /   A   /   Dekleva M.  
Razpoka pod Gradiščem   /   26.04.2000   /   E   /   Dekleva M.  
Smučarska jama   /      /   E   /   Dekleva T.  
Smučarska jama   /   27.04.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Spodmol Rukavec   /      /   E   /   Dekleva T.  
Spodmol Rukavec   /   23.04.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Šestanova jama   /      /   E   /   Dekleva T.  
Šestanova jama   /   06.09.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Škrilja 1   /      /   E   /   Dekleva T.  
Škrilja 1   /   08.03.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Škrilja 2   /      /   E   /   Dekleva T.  
Škrilja 2   /   08.03.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Šmkovo brezno   /      /   E   /   Dekleva T.  
Šmkovo brezno   /   17.05.2000   /   A   /   Dekleva T.  
Urški spodmol   /   29.08.2000   /   B   /   Dekleva M.  
JK Netopir Kočevje  
JK Novo mesto Brezno pod goro   /   20.3.2000   /   A   /   Ladišič B. 
Brezno pod goro   /   10.3.2000   /   F   /   Ladišič B. 
Brezno pod goro   /   20.3.2000   /   D   /   Ladišič B. 
Brezno pod goro   /   25.3.2000   /   E   /   Ladišič B. 
Jama na Radohi   /   832   /   10.4.2000   /   E   /   Ladišič B. 
Jama na Radohi   /   832   /   20.4.2000   /   B   /   Ladišič B. 
Jama na Radohi   /   832   /   4.5.2000   /   D   /   Ladišič B. 
Jama pri Brezjah   /   1372   /   20.3.2000   /   F   /   Ladišič B. 
Jama pri Brezjah   /   1372   /   25.3.2000   /   E   /   Ladišič B. 
Jama pri Brezjah   /   1372   /   9.4.2000   /   D   /   Ladišič B. 
Jama pri Brezjah   /   1372   /   9.4.2000   /   B   /   Ladišič B. 
Kučar pri Gradcu   /   1797   /   25.1.2000   /   E   /   Ladišič B. 
Kučar pri Gradcu   /   1797   /   10.3.2000   /   D   /   Ladišič B. 
Kučar pri Gradcu   /   1797   /   10.3.2000   /   B   /   Ladišič B. 
Latovca   /   25.4.2000   /   A   /   Ladišič B. 
Latovca   /   4.5.2000   /   E   /   Ladišič B. 
Latovca   /   4.5.2000   /   D   /   Ladišič B. 
Malikovec   /   2316   /   26.12.1999   /   D   /   Ladišić B. 
Malikovec   /   2316   /   10.1.2000   /   D   /   Ladišić B. 
Malikovec   /   2316   /   10.1.2000   /   B   /   Ladišić B. 
Na Križu   /   20.4.2000   /   A   /   Ladišič B. 
Na Križu   /   20.4.2000   /   E   /   Ladišič B. 
Na Križu   /   20.4.2000   /   D   /   Ladišič B. 
Nad zadnjim ovinkom 1   /   11.7.1999   /   D   /   Ladišić B. 
Nad zadnjim ovinkom 2   /   11.7.1999   /   D   /   Ladišić B. 
ŠD Orel Semič  
JK Peter Krivec  
JD Rakek H 12   /   24.08.2000   /   A   /   Štrukelj A.
S 64   /   24.08.2000   /   A   /   Štrukelj A.
S 64   /   24.08.2000   /   A   /   Štrukelj A.
Vodna jama nad očesi   /   04.09.2000   /   B   /   Žalec P.
Vodna jama nad očesi   /   19.06.1999   /   B   /   Žalec P.
Vodna jama nad očesi   /   1998   /   E   /   Žalec P.
Zelške jame   /   04.09.2000   /   B   /   Žalec P.
Zelške jame   /      /   E   /   Žalec P.  
DZRJ Ribnica Brezno pri Ajnzerju 1    /    17.08.2000    /    A    /    Della Schiava A.
Brezno pri Ajnzerju 1    /    25.07.2000    /    E    /    Oberstar T.
Brezno pri Ajnzerju 1    /    29.04.2000    /    EE    /    Oberstar T.
Brezno pri Ajnzerju 1    /    19.08.2000    /    D    /  
Brezno pri Ajnzerju 2    /    18.08.2000    /    A    /    Della Schiava A.
Brezno pri Ajnzerju 2    /    25.07.2000    /    E    /    Oberstar T.
Brezno pri Ajnzerju 2    /    29.04.2000    /    EE    /    Oberstar T.
Brezno pri Ajnzerju 2    /    19.08.2000    /    D    /  
Brezno pri Ajnzerju 3    /    18.08.2000    /    A    /    Della Schiava A.
Brezno pri Ajnzerju 3    /    15.05.2000    /    E    /    Oberstar T.
Brezno pri Ajnzerju 4    /    19.08.2000    /    A    /    Della Schiava A.
Brezno pri Ajnzerju 4    /    25.07.2000    /    E    /    Oberstar T.
Črna jama    /    14.09.2000    /    B    /    Della Schiava A.
Jama v Ajnzerju    /    20.09.2000    /    A    /    Della Schiava A.
Jama v Ajnzerju    /    27.01.2000    /    E    /    Oberstar T.
Jama v Ajnzerju    /    27.01.2000    /    E    /    Oberstar T.
Jama v Ajnzerju    /    26.01.2000    /    D    /  
Jama v Ajnzerju    /    26.01.2000    /    EE    /    Oberstar T.
Jama v Ajnzerju    /    26.01.2000    /    EE    /    Oberstar T.
Mobi brezno    /    17.09.2000    /    A    /    Della Schiava A.
Mobi brezno    /    28.04.2000    /    E    /    Oberstar T.
Mobi brezno    /    02.05.2000    /    E    /    Oberstar T.
Mobi brezno    /    26.08.2000    /    D    /  
Mobi brezno    /    24.08.2000    /    D    /  
Mobi brezno    /    28.04.2000    /    EE    /    Oberstar T.
Mobi brezno    /    28.04.2000    /    EE    /    Oberstar T.
Podstenska jama    /    30.05.2000    /    B    /    Della Schiava A.
Podstenska jama    /    18.03.2000    /    EE    /    Oberstar T.
Podstenska jama    /    30.03.2000    /    D    /  
Podstenska jama    /               /    D    /  
JD Sežana Gustinčičeva jama + Vilenica    /          /    E    /    Coraci J.
Gustinčičeva jama    /    15.02.2000    /    E    /    Coraci J.
Gustinčičeva jama    /    28.08.2000    /    A    /    Coraci J.
Gustinčičeva jama    /    25.11.1999    /    B    /    Gustinčič J.
Gustinčičeva jama    /    23.12.1999    /    B    /    Gustinčič J.
Gustinčičeva jama    /    24.12.1999    /    B    /    Gustinčič J.
Gustinčičeva jama    /    25.01.2000    /    B    /    Gustinčič J.
Gustinčičeva jama    /    26.01.2000    /    B    /    Gustinčič J.
Gustinčičeva jama    /    28.01.2000    /    B    /    Gustinčič J.
Vilenica    /    08.07.2000    /    E    /    Coraci J.
DZRJ Simon Robič Domžale Beli prašiček   /   7.9.2000   /   B   /   Stražar A.  
Boštonova jama   /   15.12.2000   /   B   /   Stražar I.  
Brezno nad sotesko   /   07.11.2000   /   A   /   Kokalj I.  
Brezno nad sotesko   /      /   E   /   Štupica B.  
Brezno nad sotesko   /      /   D   /   Kokalj I.  
Brezno pri oglenicah   /   10.10.2000   /   B   /   Merela M.  
Ihanščica   7.9.2000   /   B   /   Stražar A.  
Izvir Ljubija   /   15.12.2000   /   B   /   Stražar A.  
Jama pod Svetim Andrejem   /   24.11.2000   /   A   /   Stražar I.  
Jama pod Svetim Andrejem   /   09.12.2000   /   E   /   Orehek M.  
Lipiška jama   /   7.9.2000   /   B   /   Stražar A.  
Mačkovec   /   7.9.2000   /   B   /   Stražar A.  
Mačkovec   /   7.9.2000   /   B   /   Stražar A.  
Matetova jama   /   7.9.2000   /   B   /   Stražar A.  
Miklavževčeva jama   /   7.9.2000   /   B   /   Stražar A.  
Miklavževčeva jama   /   25.9.2000   /   A   /   Stražar I.  
Miklavževčeva jama   /   29.12.1998   /   E   /   Kofol M.  
Najdena jama   /   7.9.2000   /   B   /   Stražar A.  
Osoletova jama   /   7.9.2000   /   B   /   Stražar A.  
Osoletova jama   /   7.9.2000   /   B   /   Stražar A.  
Pekel pri Zalogu   /   03.11.2000   /   B   /   Stražar A.  
Požiralnik ob Sp. Kriškim j.   /   10.10.2000   /   B   /   Merela M.  
Ravnkarjevo brezno   /   24.9.2000   /   A   /   Stražar A.  
Ravnkarjevo brezno   /                     /   E   /   Stražar A.  
Studenška jama   /   7.9.2000   /   B   /   Stražar A.  
Škamprlova jama   /   03.11.2000   /   B   /   Stražar A.  
Šteberk   /   03.11.2000   /   B   /   Stražar I.  
Šteberk   /   03.11.2000   /   B   /   Stražar I.  
Tonetova jama   /   7.9.2000   /   B   /   Stražar A.  
Velika prepadna   /   7.9.2000   /   B   /   Stražar A.  
Velika prepadna   /   7.9.2000   /   B   /   Stražar A.  
Železna jama   /   7.9.2000   /   B   /   Stražar A.  
KŠ JK Speleos-Siga Velenje Edijevi vhodi SSV-4/99   /   10.10.1999   /   EE   /   Podpečan M.  
Edijevi vhodi SSV-4/99   /   10.11.1999   /   B   /   Podpečan M.  
Edijevi vhodi SSV-4/99   /   23.11.1999   /   E   /   Podpečan M.  
Edijevi vhodi SSV-4/99   /   23.11.1999   /   E   /   Podpečan M.  
Kramarjevo brezno   /   4.3.2000   /   EE   /   Podpečan M.  
Kramarjevo brezno   /   29.5.2000   /   E   /   Podpečan M.  
Kramarjevo brezno   /   30.5.2000   /   A   /   Podpečan M.  
Rakunovo brezno   /   11.1.2000   /   EE   /   Podpečan M.  
Rakunovo brezno   /                    /   D   /   Podpečan M.  
Rakunovo brezno   /   9.2.2000   /   A   /   Podpečan M.  
Rakunovo brezno   /   9.2.2000   /   E   /   Podpečan M.  
Trački bruhalnik   /   20.4.2000   /   EE   /   Podpečan M.  
Trački bruhalnik   /   29.5.2000   /   E   /   Podpečan M.  
Trački bruhalnik   /   30.5.2000   /   A   /   Podpečan M.  
JK Srečko Logar Idrija  
Šaleški JK Podlasica Topolščica  
Prirodoslovno društvo Šimdra  
DRP Škofja Loka  
JD Temnica  
JS PD Tolmin  
ŠD Tornado Brezno Krnica   /   27.12.2000   /   B   /   Košir G.
Brezno na Kamni gorici   /   8.5.2000   /   E   /   Zavašnik G.  
Brezno na Kamni gorici   /   16.5.2000   /   A   /   Tratnjak M.  
Jama 2 v Lomeh   /   Grmečica   /   24.6.2000   /   E   /   Zavašnik G.  
Jama 2 v Lomeh   /   Grmečica   /   5.7.2000   /   B   /   Košir J.  
Jama 2 v Lomeh   /   Grmečica   /   5.7.2000   /   B   /   Košir J.  
Jama 2 v Lomeh   /   27.12.2000   /   B   /   Košir J.  
Jama belega prašička   /   27.12.2000   /   B   /   Košir G.  
Jama v Jabljah 1   /   27.12.2000   /   B   /   Košir J.  
Mala Savica   /   27.12.2000   /   B   /   Košir J.  
Najdena jama   /   27.12.2000   /   B   /   Košir G.  
Osoletova jama   /   27.12.2000   /   B   /   Košir G.  
Pekel pri Šempetru   /   27.12.2000   /   B   /   Košir G.  
Ručigajev izvir   /   27.12.2000   /   B   /   Valenčič J.  
Stoletna jama   /   24.4.2000   /   E   /   Tratnjak M.  
Stoletna jama   /   24.4.2000   /   E   /   Tratnjak M.  
Stoletna jama   /   22.5.2000   /   A   /   Košir G.  
Šahovica   /   31.05.2000   /   B   /   Košir G.  
Škamperletova jama   /   27.12.2000   /   B   /   Košir G.  
Veliki naravni most   /   27.12.2000   /   B   /   Valenčič J.  
Vodni kevder   /   14.4.2000   /   B   /   Košir G.  
Vodni kevder   /   17.4.2000   /   B   /   Košir G.  
Vodni kevder   /   21.4.2000   /   B   /   Košir J.  
Vodni kevder   /   21.4.2000   /   E   /   Vidic A.  
Vodni kevder   /   26.4.2000   /   B   /   Košir J.  
Vodni kevder   /   2.5.2000   /   E   /   Valenčič J.  
Vodni kevder   /   4.5.2000   /   B   /   Košir J.  
Vodni kevder   /   6.5.2000   /   B   /   Košir G.  
Vodni kevder   /   8.6.2000   /   B   /   Košir G.  
Vodni kevder   /   8.6.2000   /   E   /   Košir G.  
Vodni kevder   /   5.7.2000   /   B   /   Košir J.  
Vodni kevder   /   7.7.2000   /   B   /   Košir J.  
Vodni kevder   /        2000   /   E   /   Valenčič J.  
Vodni kevder   /   27.12.2000   /   B   /   Košir G.  
Želimeljska jama   /   27.12.2000   /   B   /   Košir G.  
JO SPD Trst Lp 2   /   2.3.2000   /   B   /   Sancin S.  
Lp 2   /   2.3.2000   /   D   /   Sancin S.  
Lp 2   /   2.3.2000   /   E   /   Sancin S.  
JK Železničar Brezno na možicu   /   16.8.2000   /   B   /   Lajovic A. 
Brezno nad Retovjem   /   27.04.1999   /   B   /   Gedei P. 
Brezno v Jernačevem talu   /   23.10.2000   /   B   /   Čekada M. 
Črnega bliska brezno   /   27.04.2000   /   A   /   Gedei P. 
Črnega bliska brezno   /   20.08.1999   /   E   /   Gedei P. 
Erčelova jama   /   17.10.1987   /   EE 
Erčelova jama   /   17.10.1987   /   E 
Erčelova jama   /   20.7.2000   /   A   /   Lajovic A. 
Jama 1 nad Planinsko koliševko   /   19.11.2000   /   A   /   Čekada M. 
Jama 1 nad Planinsko koliševko   /   19.11.2000   /   E   /   Čekada M. 
Jama 1 nad Planinsko koliševko   /   21.10.2000   /   F   /   Čekada M. 
Jama 1 pri Jabljah   /   20.8.2000   /   A   /   Perpar I. 
Jama 1 pri Jabljah   /   20.8.2000   /   E   /   Perpar I. 
Jama 2 nad Planinsko koliševko   /   19.11.2000   /   A   /   Čekada M. 
Jama 2 nad Planinsko koliševko   /   19.11.2000   /   E   /   Čekada M. 
Jama 2 nad Planinsko koliševko   /   21.10.2000   /   F   /   Čekada M. 
Jama na ravnici   /   5.8.2000   /   B   /   Čekada M. 
Jama na ravnici   /   5.8.2000   /   F   /   Čekada M. 
Jama na ravnici   /   5.8.2000   /   D   /   Čekada M. 
Jama pri gnezdu   /   12.12.2000   /   B   /   Hladnik D. 
Jama Štenge   /   20.11.2000   /   B   /   Mihailovski M. 
Jama Štenge   /   november 2000   /   E   /   Mihailovski M. 
Jama treh bratov   /   01.01.2001   /   B   /   Čekada M. 
Jama v F'ču   /   26.3.2000   /   A   /   Čekada M. 
Jama v F'ču   /   26.3.2000   /   E   /   Čekada M. 
Jama v F'ču   /   26.3.2000   /   D   /   Lajovic A. 
Jama v Taborski steni   /   17.12.2000   /   B   /   Lajovic A. 
Jelenov jezik   /   10.12.2000   /   A   /   Čekada M. 
Jelenov jezik   /   10.12.2000   /   E   /   Čekada M. 
Kevderc   /   4462   /   17.8.2000   /   E   /   Lajovic A. 
Kevderc   /   4462   /   17.8.2000   /   A   /   Lajovic A. 
Kozlovka   /   8.8.2000   /   E   /   Perpar I. 
Kozlovka   /   20.8.2000   /   A   /   Perpar I. 
Kukovska jama   /   13.5.2000   /   D   /   Čekada M. 
Kukovska jama   /   31.5.2000   /   B   /   Lajovic A. 
Kukovska jama   /   14.6.2000   /   A   /   Čekada M. 
Kukovska jama   /   14.6.2000   /   E   /   Čekada M. 
Lekinka   /   31.1.1998   /   E   /   Vrhovec T. 
Lekinka   /   3.8.2000   /   B   /   Lajovic A. 
Lučka jama   /   20.12.2000   /   B   /   Mihailovski M. 
Mačkovica   /   30.09.2000   /   B   /   Hladnik D. 
Mala jama na ravnici   /   5.8.2000   /   F   /   Čekada M. 
Mala jama na ravnici   /   27.8.2000   /   A   /   Čekada M. 
Mala jama na ravnici   /   27.8.2000   /   D   /   Čekada M. 
Mala jama na ravnici   /   27.8.2000   /   E   /   Čekada M. 
Otoška jama   /   24.1.1998   /   B   /   Lajovic A. 
Otoška jama   /   24.1.1998   /   F   /   Lajovic A. 
Pečuje   /   17.12.2000   /   A   /   Lajovic A. 
Sangraška jama   /   8.3.2000   /   A   /   Čekada M. 
Sangraška jama   /   8.3.2000   /   E   /   Čekada M. 
Sangraška jama   /   29.1.2000   /   D   /   Perpar I. 
Spodmol v Iškem vintgarju   /   18.6.2000   /   F   /   Čekada M. 
Spodmol v Iškem vintgarju   /   2.7.2000   /   A   /   Čekada M. 
Spodmol v Iškem vintgarju   /   2.7.2000   /   E   /   Čekada M. 
SRT 1   /   25.8.2000   /   B   /   Gedei P. 
SRT 1   /   25.8.2000   /   E   /   Gedei P. 
Svetoantonska jama   /   22.10.2000   /   B   /   Perpar I. 
Trzinska jama   /   8.8.2000   /   A   /   Perpar I. 
Trzinska jama   /   8.8.2000   /  E   /   Perpar I. 
Inštitut za raziskovanje krasa SAZU  
drugi prispevniki Brezno zadnjega poskusa   /   avgust 2000   /   D   /   Audra P. (Les Furets jaunes de Seyssins )
C 11   /   08.01.1998   /   B   /   Kyselak J. (Česka speleologicka společnost )
GL 1   /   20.10.2000   /   A   /   Kyselak J. (Česka speleologicka společnost )
GL 1   /   oktober 2000   /   E   /   Tasler P. (Česka speleologicka společnost )
GL 2   /   20.10.2000   /   A   /   Kyselak J. (Česka speleologicka společnost )
GL 2   /   oktober 2000   /   E   /   Novotny J. (Česka speleologicka společnost )
GL 3   /      /   F   / 
GL 3   /   20.10.2000   /   A   /   Kyselak J. (Česka speleologicka společnost )
GL 3   /   oktober 2000   /   E   /   Novotny J. (Česka speleologicka společnost )
Jama v Strašilu   /   01.07.1976   /   B   /   Krajnc A. (Česka speleologicka společnost ) 
Jama v Strašilu   /   1977   /   D   /   Krajnc A. (Česka speleologicka společnost )
Langusova jama   /   19.9.1999   /   E   /   Jamnik P. (Česka speleologicka společnost ) 
Langusova jama   /                     /   D   /   Jamnik P. (Česka speleologicka společnost )
Langusova jama   /   1.10.1999   /   A   /   Jamnik P. (Česka speleologicka společnost )
Lučka jama 1   /                      /   D   /   Jamnik P. (Česka speleologicka společnost )