Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Prejeto gradivo 2003

Društvo jama (št. jame) / tip zapisnika / datum zapisnika / zapisnikar
JD Danilo Remškar Ajdovščina Bezen pri fasugštele    A    10-avg-03    Remškar Bogomir
Bezen pri fasugštele    A    10-avg-03    Remškar Bogomir
Bezen pri fasugštele    C        
Jama pri Napoleonovem mostu    A    26-jun-03    Remškar Bogomir
Jama pri Napoleonovem mostu    E    27-jun-03    Remškar Bogomir
Brezno Potegle    A    6-jun-03    Remškar Bogomir
Brezno Potegle    E    6-jun-03    Remškar Bogomir
Brezno Potegle    C        
Huda luknja nad Črničami    A    31-mar-03    Remškar Bogomir
Huda luknja nad Črničami    E    30-mar-03    Remškar Bogomir
Huda luknja nad Črničami    G        Pečenko Borut
Huda luknja nad Črničami    C        
Ledena jama 2 pri Jenčirejskem hribu    A    10-avg-03    Remškar Bogomir
Ledena jama 2 pri Jenčirejskem hribu    A    10-avg-03    Remškar Bogomir
Ledena jama 2 pri Jenčirejskem hribu    C        
Divja jama nad Plavami    A    1-okt-03    Remškar Bogomir
Divja jama nad Plavami    E        Remškar Bogomir
Divja jama nad Plavami    G        Benčina Mitja
Bevško brezno    A    16-nov-03    Remškar Bogomir
Bevško brezno    E    16-nov-03    Remškar Bogomir (*)
Bevško brezno    C        
Veliki Črmenjak    A    7-nov-03    Remškar Bogomir
Veliki Črmenjak    E    16-nov-03    Remškar Bogomir
Brezno Na Vratcih    A    7-nov-03    Peljhan Marko
Brezno Na Vratcih    E    16-nov-03    Remškar Bogomir
Požgane jame    A    12-nov-03    Remškar Bogomir (**)
Požgane jame    E    12-nov-03    Remškar Bogomir
Brezno nad Smrečjem    A    8-nov-03    Remškar Bogomir
Brezno nad Smrečjem    E    16-nov-03    
Brezno nad Smrečjem    C (*)        
Brezno pod Slejkovim vrhom    A    1-dec-03    Benčina Mitja
Brezno pod Slejkovim vrhom    E    13-jan-04    Benčina Mitja
Tramarija    A    14-jan-04    Benčina Mitja
Tramarija    E    9-sep-03    Benčina Mitja
Tramarija    E        
Brezno 1 pod Velikim vrhom    A    14-jan-04    Benčina Mitja
Brezno 1 pod Velikim vrhom    E    9-sep-03    Benčina Mitja
Brezno 1 pod Velikim vrhom    E    9-sep-03    Benčina Mitja
Brezno 1 Na Nemcih (Daljnovoks)    A    13-jan-04    Benčina Mitja
Brezno 1 Na Nemcih (Daljnovoks)    E    13-jan-04    Benčina Mitja
Brezno na Gospodovi senožeti    A    20-dec-03    Benčina Mitja
Brezno na Gospodovi senožeti    E    16-nov-03    Benčina Mitja
Brezno na Gospodovi senožeti    C        
Brezno na Vrtačah    A    17-mar-03    Benčina Mitja
Brezno na Vrtačah    E    17-apr-03    Benčina Mitja
Brezno pod granato    A    3-apr-03    Benčina Mitja
Brezno pod granato    E    3-apr-03    Benčina Mitja
Veliki Hubelj    B    20-avg-03    Remškar Bogomir
Hladilnik pod Kozjimi stenami    B    26-jun-03    Remškar Bogomir
Hladilnik pod Kozjimi stenami    C        
Snežna jama pri Jelovem hribu    B    25-avg-03    Remškar Bogomir
Mojčino brezno    B    26-jun-03    Remškar Bogomir
Mojčino brezno    C        
Brezno za skakalnicami    B    19-okt-03    Remškar Bogomir
Dvakrat najdeno brezno (Brezno v Foju)    B    17-okt-03    Remškar Bogomir
Križno brezno SW od Golakov    B    11-avg-03    Remškar Bogomir
Križno brezno SW od Golakov    C        
Mali Sortež    B    26-jun-03    Remškar Bogomir
Mali Sortež    C        
Brezno nad Dol ledenico    B    26-jun-03    Remškar Bogomir
Brezno nad Dol ledenico    C        
Bela griža 1    B    7-mar-03    Remškar Bogomir
Bela griža 3 (Ledenica)    B    26-jun-03    Remškar Bogomir
Bela griža 3 (Ledenica)    C        
(*) v sodelovanju z Sirena Sub
(**) v sodelovanju z JD Rakek
Športno društvo Alter sport  
KD Anthron  
JD Banjški krti  
DZRJ Bled Vikend brezno    B    2-jun-03    Arh Franc
Ladotova jama    A    6-jul-03    Arh Franc
Ladotova jama    E    6-jul-03    Arh Franc
Ladotova jama    C       
Ladotova jama    G
Kajevka 2    A    1-dec-01    15-nov-03    Arh Franc
Kajevka 2    E            Arh Franc
Kajevka 2    E            Arh Franc
Kajevka 2    G           
Kajevka 2    C           
Jama treh vhodov na Kodrascu    A    12-jul-03    30-jul-03  Arh Franc
Jama treh vhodov na Kodrascu    E            Arh Franc
Jama treh vhodov na Kodrascu    E            Arh Franc
Jama treh vhodov na Kodrascu    G           
Jama treh vhodov na Kodrascu    C           
Kajevka 2    A    15-nov-03    Arh Franc
Kajevka 2    E        Arh Franc
Kajevka 2    E        Arh Franc
Kajevka 2    G       
Kajevka 2    C       
Jama treh vhodov na Kodrascu    A    30-jul-03    Arh Franc
Jama treh vhodov na Kodrascu    E        Arh Franc
Jama treh vhodov na Kodrascu    E        Arh Franc
Jama treh vhodov na Kodrascu    G       
Jama treh vhodov na Kodrascu    C       
JK Borovnica Velkavrhova jama    B    11-nov-02    Pristavec Jože
Velkavrhova jama    B    18-nov-02    Pristavec Jože
Velkavrhova jama    B    28-dec-02    Pristavec Jože
Velkavrhova jama    E    28-dec-02    Pristavec Jože
Putikova jama    B    23-dec-02    Pristavec Jože
Lupertova jama    B    20-jan-03    Pristavec Jože
Najdena jama    B    20-jan-03    Pristavec Jože
Polhov meander    B    20-jan-03    Pristavec Jože
Jama pod štotom    B    3-maj-03    Pristavec Jože
Jama odmevov    B    9-jun-03    Pristavec Jože
Jama odmevov    B    15-jun-03    Pristavec Jože
Jama odmevov    B    15-jun-03    Pristavec Jože
Jama odmevov    C       
Bezkovo brezno    B    21-okt-01    Pristavec Jože
Bezkovo brezno    E        Pristavec Jože
Bezkovo brezno    C    30-maj-03
Brezno nad Slaven dolom    B    28-avg-03    Peter Japelj  
Jama v stebru Šit    B    18-dec-03    Palčič Tone
Logarček    B    29-jun-03    Pristavec Jože (*)
Logarček    E    29-jun-03    Pristavec Jože (*)
Logarček    G        Pristavec Jože
Logarček    C    19-avg-03    Ilič Uroš
Jama odmevov    B    14-sep-03    Pristavec Jože (*)
Istenič Janzova jama    B    6-jun-03    Pristavec Jože (*)
Istenič Janzova jama    B    22-jun-03    Pristavec Jože (*)
Lenartova jama v Vogencah    B    4-jul-03    Pristavec Jože (*)
Lenartova jama v Vogencah    E        Pristavec Jože (*)
Katjina jama    B    11-avg-03    Pristavec Jože (*)
Logarček    B    11-avg-03    Pristavec Jože (*)
Logarček    B    19-avg-03    Pristavec Jože (*)
Logarček    B    13-avg-03    Pristavec Jože (**)
(*) V sodelovanju z JK Železničar
(**) V sodelovanju z JK Železničar in JD Logatec
JD Gregor Žiberna Divača Jama pri Šebrjanki    A    15-avg-03    Kravanja Matej
Jama pri Šebrjanki    E    16-avg-03    Kravanja Matej
Jama pri Šebrjanki    E    16-avg-03    Kravanja Matej
Jama pri Šebrjanki    C        
Jama pri Rozani    A    11-avg-03    Kravanja Matej
Jama pri Rozani    E    10-avg-03    Kravanja Matej
Jama pri Rozani    E    10-avg-03    Kravanja Matej
Jama pri Rozani    B    10-avg-03    Kravanja Matej
Jama pri Rozani    B    10-avg-03    Kravanja Matej
Jama pri Rozani    B    10-avg-03    Kravanja Matej
Jama pri Rozani    B    10-avg-03    Kravanja Matej
Jama pri Rozani    B    10-avg-03    Kravanja Matej
Slepo črevo    A    9-avg-00    Kravanja Matej
Slepo črevo    E    9-avg-00    Kravanja Matej
Jama 3 v Risniku    A    10-avg-99    Kravanja Matej
Jama 3 v Risniku    E    23-sep-99    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    29-jan-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    12-feb-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    12-feb-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    25-mar-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    25-mar-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    3-jul-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    12-jul-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    13-jul-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    15-jul-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    30-jul-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    30-jul-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    31-jul-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    31-jul-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    4-avg-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    7-avg-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    7-avg-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    10-avg-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    11-avg-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    13-avg-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    12-avg-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    20-avg-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    29-okt-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    31-okt-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    6-nov-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    20-nov-00    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    E    1-nov-02    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    E    1-nov-02    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    20-jul-03    Race Helena
Brezno treh generacij    B    20-jul-03    Rešaver Kristjan
Brezno treh generacij    B    20-jul-03    Rešaver Kristjan
Brezno treh generacij    B    5-jan-01    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    10-jan-01    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    8-apr-01    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    30-apr-01    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    3-jul-01    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    10-avg-01    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    10-avg-01    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    14-avg-01    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    17-avg-01    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    11-sep-01    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    11-sep-01    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    11-sep-01    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    22-okt-01    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    22-okt-01    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    18-nov-01    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    6-dec-01    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    27-dec-01    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    27-dec-01    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    22-jul-03    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    12-avg-02    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    10-okt-02    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    10-dec-02    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    10-dec-02    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    10-jan-03    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    10-mar-03    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    22-jul-03    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    22-jul-03    Kravanja Matej
Brezno treh generacij    B    25-jul-03    Kravanja Matej
JK Kraški krti  
DZRJ Simon Robič Domžale Železna jama    D        
Bruhalnik pri Zalogu    A    3-avg-03    Stražar Aleš
Bruhalnik pri Zalogu    F        
Jablje 4    A    16-jun-03    Stražar Aleš
Jablje 4    E    16-jun-03    Stražar Aleš
Babja jama    A    18-maj-03    Stražar Irena
Babja jama    E    1-maj-89    Osole Franc
Babja jama    F        Kokalj Ivo
Babja jama    D        Osole Franc
Tonetova jama    F        Stražar Aleš
Avbeljnova jama    A    3-avg-03    Stražar Aleš
Avbeljnova jama    E    25-jun-03    Stražar Aleš
Avbeljnova jama    F        Stražar Aleš
Matetova jama    A    3-avg-03    Stražar Aleš
Matetova jama    F        Stražar Aleš
Matetova jama    E    1-jan-87    Girandon Andrej
Matetova jama    E    1-jan-87    Girandon Andrej
Boštonova jama    B    3-avg-03    Stražar Irena
Mačkovec    A    5-okt-03    Stražar Aleš
Mačkovec    E    5-okt-03    Stražar Aleš
Mačkovec    F        Kokalj Ivo
Jama v Lepi dolini    A    26-sep-03    Stražar Aleš
Jama v Lepi dolini    E    11-dec-66    Štrukelj Ivan
Oprešnikova jama    A    3-avg-03    Stražar Aleš
Oprešnikova jama    F        Stražar Aleš
Oprešnikova jama    E    25-jun-03    Stražar Aleš
Ihanšica    A    3-avg-03    Stražar Irena
Ihanšica    F        Kokalj Ivo
Ihanšica    E    26-okt-68    Slevec Marjan
Ajdna    A    30-avg-03    Arnol Iztok
Ajdna    B    30-avg-03    Arnol Iztok
Ajdna    E    30-avg-03    Arnol Iztok
Ajdna    F   
Železna jama    A    18-maj-03    Stražar Irena
Andrejaševo brezno v Žejah    A    29-okt-03    Stražar Aleš
Andrejaševo brezno v Žejah    E    29-okt-03    Stražar Aleš
Miševa jama    A    26-okt-03    Stražar Aleš
Miševa jama    E    7-feb-76    Nahtigal Franc
Miševa jama    F        Stražar Aleš
Jama v Bezjakovi dolini    A    27-okt-03    Stražar Irena
Jama v Bezjakovi dolini    E    5-okt-03    Stražar Aleš
Jama v Bezjakovi dolini    F        Stražar Irena   
Orličje    A    8-nov-03    Arnol Iztok
Orličje    E        Stražar Aleš
JD Gorenja vas Jama v Ledinah    B    12-jun-03    Mur Branko
Jama v Ledinah    E    11-jun-03    Mur Branko
ŠD Grmada  
JK Srečko Logar Idrija  
JD Netopir Ilirska Bistrica Kambrce    A    1-mar-02    Šajn Radivoj
Kambrce    E    1-mar-02    Šajn Radivoj
Kambrce    G        
Kambrce    G        
JK Kamnik  
JD Karlovica  
JK Netopir Kočevje  
JK Kostanjevica na Krki Brezno Jurmani    A    17-avg-03    Gregor Čuk
Brezno Jurmani    B    22-jul-03    Gregor Čuk
Brezno Pekel    B    23-jul-03    Gregor Čuk
Kostanjeviška jama    B    7-jun-03    Čuk Brane
Kostanjeviška jama    E       
Kostanjeviška jama    B    22-jun-03    Čuk Gregor
Kostanjeviška jama    B    30-dec-03    Čuk Brane
Kostanjeviška jama    B    20-avg-03    Čuk Brane
Kostanjeviška jama    B    9-dec-03    Čuk Brane
Kostanjeviška jama    B    16-jan-03    Čuk Brane
Kostanjeviška jama    E       
Kostanjeviška jama    B    5-mar-03    Čuk Brane
Kostanjeviška jama    E       
Kostanjeviška jama    B    18-okt-03    Čuk Brane
Kostanjeviška jama    B    1-nov-03    Čuk Gregor
Kostanjeviška jama    B    30-jul-01    Čuk Brane
Kostanjeviška jama    B    1-avg-01    Čuk Brane
Kostanjeviška jama?    B        Kuhar Matej
Kostanjeviška jama?    B        Kuhar Matej
Jama Bedara    B    24-jan-03    Čuk Gregor
Cvičkovo brezno    B        Kuhar Matej
Cvičkovo brezno    B    19-apr-03    Čuk Gregor
Cvičkovo brezno    B        Kuhar Matej
Cvičkovo brezno    B        Kuhar Matej
Cvičkovo brezno    B    5-jan-03    Čuk Brane
Cvičkovo brezno    B    29-nov-03    Olovec Andrej
Kostanjeviška jama    B    30-dec-03    Čuk Brane
DZRJ Kranj Brezno pri Leški planini    B    17-jan-04    Sakelšek Jure
Klomsko brezno    B        Žumer Šimen (*)
P-13    B    25-dec-03    Rihar Sebastjan
S-1    B    4-dec-03    Hribernik Dejan
Arneževa jama    B        Hribernik Dejan
Lubniški kevdrc    B        Sakelšek Jure (*)
Brezno pri Strmecu 1    B    6-nov-03    Rihar Sebastjan
Arneževa jama    B    30-okt-03    Hribernik Dejan
Strmec 1    B    23-okt-03    Sakelšek Jure
Lubniški kevdrc    B    5-okt-03    Rihar Sebastjan
P-23, P-31    B    4-okt-03    Hribernik Dejan
Brezno pri Leški planini    B    24-sep-03    Rihar Sebastjan
Arneževa jama    B    19-okt-03    Sakelšek Jure
Kristalna jama nad Kupljenikom    B        Rihar Sebastjan
Turkova jama    B    4-jun-03    Potočnik Igor
Marijino brezno    B    25-sep-03    Rihar Sebastjan
Brezno na Spolovini 1    A    30-jan-04    Potočnik Igor
Brezno na Spolovini 1    E    30-jan-04    Potočnik Igor
Brezno na Spolovini 1    C        Potočnik Igor
Brezno pod Gregčevim čevnikom    A    30-jan-04    Potočnik Igor
Brezno pod Gregčevim čevnikom    F        Potočnik Igor
Brezno pod Gregčevim čevnikom    C        Potočnik Igor
Brezno pod Gregčevim čevnikom    E    15-okt-02    Potočnik Igor
Brezno na Spolovini 2    A    30-jan-04    Potočnik Igor
Brezno na Spolovini 2    E    30-jan-04    Potočnik Igor
Brezno na Spolovini 2    C        Potočnik Igor
Brezno pri Dešmanka planini 1    A    15-okt-03    Potočnik Igor
Brezno pri Dešmanka planini 1    E    30-jan-04    Manfreda Slavko
(*) v sodelovanju z DRP Škofja Loka
JK Bakla Letuš  
JD Logatec Brezno pod mokro smreko    B    21-dec-03    Verbič Viko
Snežno brezno pod Bisago    A    2-nov-03    Nagode Miran
Snežno brezno pod Bisago    E    14-okt-03    Nagode Miran
Usrani klanci    A    23-mar-03    Volk Bojan
Usrani klanci    E    15-apr-03    Volk Bojan
Omnitovo brezno    A    22-jun-03    Verbič Viko
Omnitovo brezno    E    10-dec-03    Verbič Viko
Vetrovna luknja pri Laški Kukavi    A    20-jan-04    Nagode Miran
Vetrovna luknja pri Laški Kukavi    E    29-dec-03    Nagode Miran
Gašpinova jama    A    30-dec-03    Nagode Miran
Gašpinova jama    B    3-feb-03    Nagode Miran
Gašpinova jama    B    23-feb-03    Nagode Miran
Gašpinova jama    B    2-mar-03    Nagode Miran
Gašpinova jama    B    25-jun-03    Nagode Miran
Gašpinova jama    B    23-avg-03    Nagode Miran
Gašpinova jama    B    31-avg-03    Nagode Miran
Gašpinova jama    B    8-sep-03    Nagode Miran
Gašpinova jama    B    11-sep-03    Nagode Miran
Gašpinova jama    B    30-nov-03    Nagode Miran
Gašpinova jama    B    7-dec-03    Nagode Miran
Gašpinova jama    B    21-dec-03    Nagode Miran
Gašpinova jama    B    31-dec-03    Nagode Miran
Gašpinova jama    B    1-jun-03    Nagode Miran
Dihalnik pod Borisovim dihalnikom    B    27-feb-03    Nagode Miran
Vranja jama    B    8-jun-03    Nagode Miran
Puntarjeva špranja    B        Nagode Miran
Velika ledena jama v Paradani    B    5-jan-03    Nagode Miran
Mala ledena jama v Paradani    B    12-okt-03    Nagode Miran
Gradišnica    B    3-avg-03    Nagode Miran
Gradišnica    E    19-jan-04    Nagode Miran
JK Peter Krivec  
JD Karantanja Lozice  
JS PD Medvode  
JK Novo mesto Rupa nad Kozmosom    A    7-sep-02    Ladišić Borivoj
Rupa nad Kozmosom    E    7-sep-02    Ladišić Borivoj
Rupa nad Kozmosom    C    7-sep-02    Ladišić Borivoj
Rupa nad Kozmosom    C    7-sep-02    Ladišić Borivoj
Jama ob Savi    A    7-nov-02    Ladišić Borivoj
Jama ob Savi    E    7-nov-02    Ladišić Borivoj
Jama ob Savi    C    7-nov-02    Ladišić Borivoj
Jama ob Savi    C    7-nov-02    Ladišić Borivoj
Bezgovka    B    21-feb-03    Ladišić Borivoj
Bezgovka    C    21-feb-03    Ladišić Borivoj
Bezgovka    C    21-feb-03    Ladišić Borivoj
Lisičja jama v Arto grabnu    A    10-nov-02    Ladišić Borivoj
Lisičja jama v Arto grabnu    E    10-nov-02    Ladišić Borivoj
Lisičja jama v Arto grabnu    C    5-nov-02    Ladišić Borivoj
Lisičja jama v Arto grabnu    C        Ladišić Borivoj
Kališko okno    A    15-nov-02    Ladišić Borivoj
Kališko okno    E    15-nov-02    Ladišić Borivoj
Kališko okno    C    15-nov-02    Ladišić Borivoj
Kališko okno    C    15-nov-02    Ladišić Borivoj
Planinova jama    E    13-feb-03    Ladišić Borivoj
Planinova jama    B    13-feb-03    Ladišić Borivoj
Planinova jama    G    13-feb-03    Ladišić Borivoj
Planinova jama    C    21-feb-03    Ladišić Borivoj
Planinova jama    D    13-feb-03    Ladišić Borivoj
Preloge 2    A    13-sep-02    Ladišić Borivoj
Preloge 2    E    13-sep-02    Ladišić Borivoj
Preloge 2    C    13-sep-02    Ladišić Borivoj
Preloge 2    C    13-sep-02    Ladišić Borivoj
Preloge 3    A    13-sep-02    Ladišić Borivoj
Preloge 3    E    13-sep-02    Ladišić Borivoj
Preloge 3    C    13-sep-02    Ladišić Borivoj
Preloge 3    C    17-sep-02    Ladišić Borivoj
Požiralnik Bajer    A    6-dec-02    Ladišić Borivoj
Požiralnik Bajer    E    6-dec-02    Ladišić Borivoj
Požiralnik Bajer    C    6-dec-02    Ladišić Borivoj
Požiralnik Bajer    C    6-dec-02    Ladišić Borivoj
Kramarjeva rupa    A    19-jul-02    Ladišić Borivoj
Kramarjeva rupa    E    19-jul-02    Ladišić Borivoj
Kramarjeva rupa    C    10-okt-02    Ladišić Borivoj
Kramarjeva rupa    C    10-okt-02    Ladišić Borivoj
Jama v Preski    A    17-okt-02    Ladišić Borivoj
Jama v Preski    E    17-okt-02    Ladišić Borivoj
Jama v Preski    C    17-okt-02    Ladišić Borivoj
Jama v Preski    C    17-okt-02    Ladišić Borivoj
Jazbina pri Črni jami    A    18-okt-02    Ladišić Borivoj
Jazbina pri Črni jami    E    18-okt-02    Ladišić Borivoj
Jazbina pri Črni jami    C    18-okt-02    Ladišić Borivoj
Jazbina pri Črni jami    C    18-okt-02    Ladišić Borivoj
Črna jama    B    18-okt-02    Ladišić Borivoj
Črna jama    C    18-okt-02    Ladišić Borivoj
Črna jama    C    18-okt-02    Ladišić Borivoj
Žlanik    A    21-okt-02    Ladišić Borivoj
Žlanik    E    21-okt-02    Ladišić Borivoj
Žlanik    C    21-okt-02    Ladišić Borivoj
Žlanik    C    21-okt-02    Ladišić Borivoj
Luknja pri Žlaniku    A    21-okt-02    Ladišić Borivoj
Luknja pri Žlaniku    E    21-okt-02    Ladišić Borivoj
Luknja pri Žlaniku    C    21-okt-02    Ladišić Borivoj
Luknja pri Žlaniku    C    21-okt-02    Ladišić Borivoj
Jama nad Žlanikom    A    21-okt-02    Ladišić Borivoj
Jama nad Žlanikom    E    21-okt-02    Ladišić Borivoj
Jama nad Žlanikom    C    21-okt-02    Ladišić Borivoj
Jama nad Žlanikom    C    21-okt-02    Ladišić Borivoj
Velika jama nad Trebnjem    A    3-dec-02    Ladišić Borivoj
Velika jama nad Trebnjem    E    3-dec-02    Ladišić Borivoj
Velika jama nad Trebnjem    C    3-dec-02    Ladišić Borivoj
Mala jama nad Trebnjem    A    3-dec-02    Ladišić Borivoj
Mala jama nad Trebnjem    E    3-dec-02    Ladišić Borivoj
Mala jama nad Trebnjem    C    3-dec-02    Ladišić Borivoj
Grabljevčeva jama    B    8-apr-03    Ladišić Borivoj
Grabljevčeva jama    C    8-apr-03    Ladišić Borivoj
Grabljevčeva jama    C    8-apr-03    Ladišić Borivoj
Grabljevčeva jama    F    8-apr-03    Ladišić Borivoj
Gajčekova jama    B    8-apr-03    Ladišić Borivoj
Gajčekova jama    C    8-apr-03    Ladišić Borivoj
Gajčekova jama    C    8-apr-03    Ladišić Borivoj
Gajčekova jama    F    8-apr-03    Ladišić Borivoj
Krulčeva jama    B    8-apr-03    Ladišić Borivoj
Krulčeva jama    C    8-apr-03    Ladišić Borivoj
Krulčeva jama    C    8-apr-03    Ladišić Borivoj
Krulčeva jama    F    8-apr-03    Ladišić Borivoj
Jama Poltarica    A    25-apr-03    Hribar Darko
Jama Poltarica    E    25-apr-03    Ladišić Borivoj
Jama Poltarica    B    15-maj-03    Hribar Darko
Jama Poltarica    G    25-apr-03    Ladišić Borivoj
Jama Poltarica    C    25-apr-03    Ladišić Borivoj
Jama Poltarica    C    25-apr-03    Ladišić Borivoj
Jama Poltarica    B    18-maj-03    Ladišić Borivoj
Jama Poltarica    G    18-maj-03    Ladišić Borivoj
Jama Poltarica    E    18-maj-03    Ladišić Borivoj
Jama pri dobniški cerkvi    A    8-apr-03    Ladišić Borivoj
Jama pri dobniški cerkvi    E    8-apr-03    Ladišić Borivoj
Jama pri dobniški cerkvi    C    8-apr-03    Ladišić Borivoj
Jama pri dobniški cerkvi    C    8-apr-03    Ladišić Borivoj
Jama pri dobniški cerkvi    F    8-apr-03    Ladišić Borivoj
Brezno v žel. pobočju    A    25-apr-03    Ladišić Borivoj
Brezno v žel. pobočju    E    25-apr-03    Ladišić Borivoj
Brezno v žel. pobočju    C    25-apr-03    Ladišić Borivoj
Brezno v žel. pobočju    C    25-apr-03    Ladišić Borivoj
Brezno v žel. pobočju    F    25-apr-03    Ladišić Borivoj
Sparova jama    A    26-mar-03    Tomšič Jože
Sparova jama    E    2-feb-03    Rukše Mihael
Sparova jama    G    2-feb-03    Rukše Mihael
Sparova jama    F    26-mar-03    Avbar Jože
Sparova jama    F    26-mar-03    Avbar Jože
Sparova jama    F    26-mar-03    Avbar Jože
Sparova jama    C    26-mar-03    Ladišić Borivoj
Sparova jama    C    26-mar-03    Ladišić Borivoj
Bezgovka    A    23-mar-03    Ladišić Borivoj
Bezgovka    E    23-mar-03    Ladišić Borivoj
Bezgovka    C    23-mar-03    Ladišić Borivoj
Bezgovka    F    23-mar-03    Ladišić Borivoj
Žlanik    B    20-avg-03    Ladišić Borivoj
Žlanik    F    20-avg-03    Ladišić Borivoj
Jama nad Žlanikom    B    20-avg-03    Ladišić Borivoj
Jama nad Žlanikom    F    20-avg-03    Ladišić Borivoj
Luknja pri Žlaniku    B    20-avg-03    Ladišić Borivoj
Luknja pri Žlaniku    F    20-avg-03    Ladišić Borivoj
Bezgovka    A    15-avg-03    Ladišić Borivoj
Bezgovka    E    15-avg-03    Ladišić Borivoj
Bezgovka    F    1-sep-03    Ladišić Borivoj
Bezgovka    B    10-dec-03    Ladišić Borivoj
Lisičja jama v Arto grabnu    B    1-sep-03    Ladišić Borivoj
Lisičja jama v Arto grabnu    F    1-sep-03    Ladišić Borivoj
Jama ob Krupi    B    20-avg-03    Ladišić Borivoj
Jama ob Krupi    F    20-avg-03    Ladišić Borivoj
Jama Poltarica    F    20-sep-03    Ladišić Borivoj
Jama Poltarica    F    20-sep-03    Ladišić Borivoj
Mala Strašca    A    21-maj-03    Ladišić Borivoj
Mala Strašca    E    21-maj-03    Ladišić Borivoj
Mala Strašca    C        Ladišić Borivoj
Mala Strašca    C    21-maj-03    Ladišić Borivoj
Mala Strašca    C    21-maj-03    Ladišić Borivoj
Spodmol v steni    A    17-apr-03    Ladišić Borivoj
Spodmol v steni    E    17-apr-03    Ladišić Borivoj
Spodmol v steni    C        Ladišić Borivoj
Spodmol v steni    C    17-apr-03    Ladišić Borivoj
Spodmol v steni    F    17-apr-03    Ladišić Borivoj
Jama Velike Pece    A    17-apr-03    Ladišić Borivoj
Jama Velike Pece    E    17-apr-03    Ladišić Borivoj
Jama Velike Pece    C        Ladišić Borivoj
Jama Velike Pece    C    17-apr-03    Ladišić Borivoj
Jama Velike Pece    F    17-apr-03    Ladišić Borivoj
Moj dihalnik    B    17-jan-04    Tomšič Jože
Moj dihalnik    B    15-jan-04    Tomšič Jože
Kolenčeva jama    B    18-jan-04    Tomšič Jože
Jama na Grč vrhu 1    B    28-jan-04    Tomšič Jože
Jama na Grč vrhu 1    F       
Jama na Grč vrhu 1    F       
DZRJ Luka Čeč Postojna Predjama    B    3-maj-03    Česnik Tomaž
Predjama    E    3-maj-03    Česnik Tomaž
Kačna jama    B    3-maj-03    Česnik Tomaž
Kačna jama    E    3-maj-03    Česnik Tomaž
Predjama    B    18-nov-03    Česnik Tomaž
Predjama    E    18-nov-03    Česnik Tomaž
Predjama    E    18-nov-03    Česnik Tomaž
Predjama    E        
Predjama    E    18-nov-03    Česnik Tomaž
Predjama    G        Milharčič A.
Spregledana jama na Ždroclah    A    2-nov-03    Česnik Tomaž
Spregledana jama na Ždroclah    E        
Spregledana jama na Ždroclah    E        
Spregledana jama na Ždroclah    G        Česnik Tomaž
Spregledana jama na Ždroclah    E        
Spregledana jama na Ždroclah    E        
Čehi 2    B    17-nov-03    Česnik Tomaž
Čehi 2    B    17-nov-03    Česnik Tomaž
Čehi 2    E        Česnik Tomaž
Čehi 2    E        
Čehi 2    E        
Čehi 2    G        Mihevc Tomaž
Čehi 2    B    10-nov-03    Česnik Tomaž
Čehi 2    B    21-jan-03    Česnik Tomaž
JK Črni galeb Prebold Firštova jama    A    27-okt-99    Lamper Drago
Firštova jama    E    27-okt-99    Lamper Drago
Rovšnikovo brezno    A    15-dec-03    Lamper Drago
Rovšnikovo brezno    E    15-dec-03    Baš Franci
Mrzla luknja pod Raduho 2    A    18-dec-03    Ramšak Grega
Mrzla luknja pod Raduho 2    E    21-dec-03    Ramšak Grega
Strojanškovo brezno 2    A    30-dec-03    Ramšak Grega
Strojanškovo brezno 2    E    29-nov-03    Ramšak Andrej
Metovžakovo brezno    A    31-dec-03    Lamper Drago
Metovžakovo brezno    E    30-dec-03    Ramšak Grega
Metovžakovo brezno    B    21-dec-03    Lamper Drago
Jama Rupe    B    5-sep-03    Ramšak Andrej
7p3    A    27-dec-03    Ramšak Grega
7p3    E    30-dec-03    Ramšak Grega
Rupe    E    25-nov-82    Naraglav Darko
Rupe    E    25-nov-82    Naraglav Darko
Rupe    A        Ramšak Silvo
Rupe    D        Ramšak Silvo
Osovniška jama    A    10-maj-01    Lamper Drago
Osovniška jama    E    3-mar-02    
Osovniška jama    D        Hribernik Mojca
Osovniška jama    B    12-mar-01    Lamper Drago
Osovniška jama    B    3-mar-01    Lamper Drago
Osovniška jama    E    5-maj-02    Hribernik Mojca
Jama v Pijovcih    B    3-mar-01    Lamper Drago
Jama v Pijovcih    F        Lamper Drago
Jama v Pijovcih    D        
Jama v Pijovcih    D        
Zasilno skrivališče    B    18-feb-03    Lamper Drago
Zasilno skrivališče    E    18-feb-03    Ramšak Grega
Ajdovska peč    A    18-feb-03    Lamper Drago
Ajdovska peč    E    18-feb-03    Lamper Drago
Ajdovska peč    D        
Brezno nad Semprimožnikom 2    A    20-nov-03    Ramšak Grega
Brezno nad Semprimožnikom 2    E    20-nov-03    Kvas Rok
Brezno nad Semprimožnikom 1    A    20-nov-03    Kvas Rok
Brezno nad Semprimožnikom 1    E    20-nov-03    Kvas Rok
Požiralnik pri Vipotniku    B    18-feb-03    Lamper Drago
Vragova luknja    A    18-feb-03    Lamper Drago
Snežnica pri Planini Javorje    B    2-jun-02    Lamper Drago
Steska    B    7-avg-02    Lamper Drago
Bezgečeva jama    B    27-jan-03    Lamper Drago
Glija jama    B    18-okt-02    Lamper Nejc
Pavlakova jama    B    19-sep-03    Lamper Drago
Brezno presenečenj    B    10-maj-02    Lamper Drago
Brezno presenečenj    D        
Brezno presenečenj    B    10-maj-02    Lamper Drago
Gruzka izvir    B    30-apr-01    Lamper Drago
Gruzka    B    30-apr-01    Lamper Drago
Gruzka    D        
Gruzka    D       
JD Rakek  
JD Kraški leopardi Renče  
DZRJ Ribnica Podstenska jama    E    21-avg-03    Della Schiava Anton
Podstenska jama    B    2-sep-03    Della Schiava Anton
Podstenska jama    G        Della Schiava Anton
Podstenska jama    E    2-sep-03    Della Schiava Anton
Podstenska jama    B    26-sep-03    Della Schiava Anton
Podstenska jama    B    1-sep-03    Della Schiava Anton
Podstenska jama    G        
Podstenska jama    G        Della Schiava Anton
Podstenska jama    B    31-avg-03    Della Schiava Anton
Podstenska jama    G        Della Schiava Anton
Podstenska jama    G        
Podstenska jama    B    29-jun-03    Della Schiava Anton
Podstenska jama    G        Della Schiava Anton
Podstenska jama    G        Della Schiava Anton
Finkova jama 1    B    1-sep-03    Della Schiava Anton
Finkova jama 1    G        Della Schiava Anton
ŠD Orel Semič Brezno pri Ciganskem placu    A    17-mar-03    Rogelj Peter
Brezno pri Ciganskem placu    E    17-mar-03    Rogelj Peter
Brezno pri Kapševem spomeniku    A    26-apr-03    Rogelj Peter
Brezno pri Kapševem spomeniku    E    22-apr-03    Rogelj Peter
JD Sežana Mrlovo brezno    B    5-jul-02    Jakofčič Jure
Brezno ob cesti    B    2-jan-03    Rijavec Jasmina
Jama 1 v hrastih    B    17-feb-03    Rijavec Jasmina
Jama 2 v hrastih    B    17-feb-03    Rijavec Jasmina
Jama pri Kališču    A    2-mar-03    Mesarec Davor
Jama pri Kališču    E    2-mar-03    Mesarec Davor
Jama pod Srbotnikom    A    2-mar-03    Mesarec Davor
Jama pod Srbotnikom    E    2-mar-03    Mesarec Davor
Brezno pri Martinski jami    A    14-mar-03    Mesarec Davor
Brezno pri Martinski jami    E    14-mar-03    Mesarec Davor
Brezno v Zalipniku    A    8-maj-03    Mesarec Davor
Brezno v Zalipniku    E    8-maj-03    Mesarec Davor
Lisičina v Zalogu    A    7-maj-03    Mesarec Davor
Lisičina v Zalogu    E    7-maj-03    Mesarec Davor
Brezno pri Rodiški pečini    A    27-apr-03    Mesarec Davor
Brezno pri Rodiški pečini    E    27-apr-03    Mesarec Davor
Škamprlova jama    B    28-jun-03    Rijavec Jasmina
Ravbarjeva jama    B    10-jul-03    Rijavec Jasmina
Ravbarjeva jama    D       
Pri Materi božji    A    28-sep-03    Jakofčič Jure
Pri Materi božji    E    28-sep-03    Jakofčič Jure
Pri Materi božji    B    28-sep-03    Jakofčič Jure
Pustov hram    A    27-sep-03    Jakofčič Jure
Pustov hram    E    27-sep-03    Jakofčič Jure
Pustov hram    E    27-sep-03    Jakofčič Jure
Pustov hram    B    27-sep-03    Jakofčič Jure
Jama Kokon    A    27-sep-03    Jakofčič Jure
Jama Kokon    E    27-sep-03    Jakofčič Jure
Jama Kokon    B    27-sep-03    Rijavec Jasmina
Jama pri Fernetičih    B    6-jul-03    Jakofčič Jure
Mohorjeva jama    A    18-feb-03    Coraci Jože
Mohorjeva jama    E       
Mohorjeva jama    E    16-feb-03    Coraci Jože
Kavčičevo brezno    A    30-dec-02    Coraci Jože
Kavčičevo brezno    E    22-dec-02    Coraci Jože
Vidova jama    A    16-dec-03    Miklavec Zlatko
Vidova jama    E    20-feb-03    Miklavec Zlatko
Jama pri Podgorici    A    26-dec-03    Miklavec Zlatko
Jama pri Podgorici    E    13-jan-03    Miklavec Zlatko
Jama Dva mosta    A    26-dec-03    Miklavec Zlatko
Jama Dva mosta    E    26-nov-03    Miklavec Zlatko
Jama na Jezeru    A    26-dec-03    Miklavec Zlatko
Jama na Jezeru    E    26-nov-03    Miklavec Zlatko
Jama pri Lipi samotarki    A    21-dec-03    Rijavec Jasmina
Jama pri Lipi samotarki    E    21-dec-03    Rijavec Jasmina
Jama pri Lipi samotarki    E    21-dec-03    Rijavec Jasmina
Jama pri Lipi samotarki    G    21-dec-03    Rijavec Jasmina
Jama Šircel Jaroslav    A    31-dec-03    Jakofčič Jure
Jama Šircel Jaroslav    E    31-dec-03    Jakofčič Jure
Jama Šircel Jaroslav    F    31-dec-03    Jakofčič Jure
Jama Podnovi kal    A    31-dec-03    Jakofčič Jure
Jama Podnovi kal    E    31-dec-03    Jakofčič Jure
Jama Podnovi kal    F        Jakofčič Jure
Pečina pod Medvejkom    A    13-jul-03    Jakofčič Jure
Pečina pod Medvejkom    E    13-jul-03    Jakofčič Jure
Pečina pod Medvejkom    F        Jakofčič Jure
Pečina pod Medvejkom    G        Jakofčič Jure
Pečina na Jožkovem partu    A    13-jul-03    Jakofčič Jure
Pečina na Jožkovem partu    E    9-jul-03    Jakofčič Jure
Pečina na Jožkovem partu    F        Jakofčič Jure
Pečina na Jožkovem partu    G        Jakofčič Jure
Bedajna jama    E        Jakofčič Jure
Bedajna jama    D    22-dec-03    Jakofčič Jure
Brezno na Kriški gmajni    D    22-dec-03    Jakofčič Jure
Gustinčičeva jama    B    2-dec-03    Gustinčič Jože
Vilenica    B    2-dec-03    Gustinčič Jože
Vilenica    B    9-dec-03    Gustinčič Jože
Vilenica    B    5-dec-03    Gustinčič Jože
Vilenica    B    5-dec-03    Gustinčič Jože
Vilenica    B    9-dec-03    Gustinčič Jože
Prirodoslovno društvo Šimdra  
DRP Škofja Loka  
JD Temnica  
JS PD Tolmin   Vrtnarija    E   
Šaleški JK Podlasica Topolščica  
ŠD Tornado Požiralnik 1 Pod stenami    B    30-sep-03    Košir Jože-Cox
Požiralnik 2 Pod stenami    B    30-sep-03    Košir Jože-Cox
Logarček    B    31-dec-03    Košir Jože Cox
Logarček    B    30-dec-03    Košir Jože Cox
Brezno zlate skrinje    A    25-jan-04    Košir Gašper
Brezno zlate skrinje    F        Košir Gašper
Brezno zlate skrinje    G    28-jan-04    Košir Gašper
Brezno zlate skrinje    E    28-jan-04    Košir Gašper
Brezno zlate skrinje    E    28-jan-04    Košir Gašper
JO SPD Trst Jama 3 pod Mavrovcem    B    30-nov-03    Sancin Stojan
Jama 3 pod Mavrovcem    C        
Krčna pečina    B    30-nov-03    Sancin Stojan
Krčna pečina    C        
Jama 1 pod Mavrovcem    B    30-nov-03    Sancin Stojan
Jama 1 pod Mavrovcem    C        
Janičja jama    B    30-nov-03    Sancin Stojan
Janičja jama    C        
Hr 1 (Hrušica)    B    24-dec-03    Sancin Stojan
Hr 1 (Hrušica)    C        
Brezno SSO od Markovščine    B    12-dec-03    Sancin Stojan
Brezno SSO od Markovščine    C        
Brezno JV od Gradišča    B    2-avg-03    Sancin Stojan
Brezno JV od Gradišča    C        
Brezno JV od Gradišča    D        
Mar 1 (Markovščina)    B    3-avg-03    Sancin Stojan
Mar 1 (Markovščina)    D        
Mar 1 (Markovščina)    E    3-avg-03    Sancin Stojan
Brezno na Gradiškem    B    20-avg-03    Sancin Stojan
Brezno na Gradiškem    C        
Brezno na Gradiškem    E    20-avg-03    Sancin Stojan
Brezno na Gradiškem    D        
Gr 11 (Gropada)    B    16-jun-03    Sancin Stojan
Gr 11 (Gropada)    C        
Gr 11 (Gropada)    E    16-jun-03    Sancin Stojan
Hr 13 (Hrušica)    B    23-mar-03    Sancin Stojan
Hr 13 (Hrušica)    C        
Hr 13 (Hrušica)    E    23-mar-03    Sancin Stojan
Hr 30 (Hrušica)    B    28-jan-03    Sancin Stojan
Hr 30 (Hrušica)    C        
Hr 30 (Hrušica)    E    28-jan-03    Sancin Stojan
Ba 1 (Barka)    B    12-okt-03    Sancin Stojan
Ba 1 (Barka)    C        
Ba 1 (Barka)    C        
Ba 1 (Barka)    E    12-okt-03    Sancin Stojan
Mar 2 (Markovščina)    B    17-okt-03    Sancin Stojan
Mar 2 (Markovščina)    C        
Mar 2 (Markovščina)    E    17-okt-03    Sancin Stojan
Mar 3 (Markovščina)    B    17-okt-03    Sancin Stojan
Mar 3 (Markovščina)    E    17-okt-03    Sancin Stojan
Mar 3 (Markovščina)    C        
Mar 4 (Markovščina)    B    17-okt-03    Sancin Stojan
Mar 4 (Markovščina)    E    17-okt-03    Sancin Stojan
Mar 4 (Markovščina)    C        
Lk 3 (Lokev)    B    16-mar-03    Sancin Stojan
Lk 3 (Lokev)    E    16-mar-03    Sancin Stojan
Lk 3 (Lokev)    C        
Sl 4 (Slavnik)    B    5-jan-03    Sancin Stojan
Sl 4 (Slavnik)    E    5-jan-03    Sancin Stojan
Sl 4 (Slavnik)    C        
S 17 (Socerb)    B    12-sep-03    Sancin Stojan
S 17 (Socerb)    E    12-sep-03    Sancin Stojan
S 17 (Socerb)    C        
Lp 9 (Lipica)    B    25-jul-03    Sancin Stojan
Lp 9 (Lipica)    C        
Lp 9 (Lipica)    E    25-jul-03    Sancin Stojan
Gra 2 (Gradišče)    B    13-sep-03    Sancin Stojan
Gra 2 (Gradišče)    C        
Gra 2 (Gradišče)    E    13-sep-03    Sancin Stojan
St 39 (Stržen)    B    17-apr-03    Sancin Stojan
St 39 (Stržen)    C        
St 39 (Stržen)    E    17-apr-03    Sancin Stojan
Hr 32 (Hrušica)    B    9-apr-03    Sancin Stojan
Hr 32 (Hrušica)    C        
Hr 32 (Hrušica)    E    9-apr-03    Sancin Stojan
Mt 12 (Materija)    B    30-mar-03    Sancin Stojan
Mt 12 (Materija)    C        
Mt 12 (Materija)    E    30-mar-03    Sancin Stojan
Lp 10 (Lipica)    B    13-okt-03    Sancin Stojan
Lp 10 (Lipica)    E    13-okt-03    Sancin Stojan
Lp 10 (Lipica)    C        
Di 1 (Divača)    B    20-dec-03    Sancin Stojan
Di 1 (Divača)    E    20-dec-03    Sancin Stojan
Di 1 (Divača)    C        
Sm 3 (Smodnišnica)    B    26-sep-03    Sancin Stojan
Sm 3 (Smodnišnica)    C        
Sm 3 (Smodnišnica)    E    26-sep-03    Sancin Stojan
Hr 29 (Hrušica)    B    28-jan-03    Sancin Stojan
Hr 29 (Hrušica)    E    28-jan-03    Sancin Stojan
Hr 29 (Hrušica)    C        
S 16 (Socerb)    B    9-jan-02    Sancin Stojan
S 16 (Socerb)    C        
S 16 (Socerb)    E    9-jan-02    Sancin Stojan
KŠ JK Speleos-Siga Velenje Edijevi vhodi    B    26-avg-03    Podpečan Milan
Edijevi vhodi    B    26-avg-03    Podpečan Milan
Brezno pod Moličko pečjo    B    26-okt-03    Podpečan Milan
    F        Podpečan Milan
Ustje-Spodnja Trbiška zijalka    A    31-avg-03    Podpečan Milan
Ustje-Spodnja Trbiška zijalka    E    1-sep-03    Podpečan Milan
Ustje-Spodnja Trbiška zijalka    G        
Ustje-Spodnja Trbiška zijalka    F        Podpečan Milan
7-D/10 Deska    A    31-avg-03    Podpečan Milan
7-D/10 Deska    E    26-avg-03    Podpečan Milan
7-D/10 Deska    G        
7-D/10 Deska    F        Podpečan Milan
Brezno pod Moličko pečjo    F        Podpečan Milan
Brezno pod Moličko pečjo    F        Podpečan Milan
Brezno pod Moličko pečjo    B    31-avg-03    Podpečan Milan
Edijevi vhodi    E    26-avg-03    Podpečan Milan
Edijevi vhodi    E    26-avg-03    Podpečan Milan
Edijevi vhodi    F        Podpečan Milan
Črna špranja    G        
Edijevi vhodi    G        
Črna špranja    E    25-avg-03    Podpečan Milan
Črna špranja    E    25-avg-03    Podpečan Milan
Črna špranja    F        Podpečan Milan
Črna špranja    B    25-avg-03    Podpečan Milan
SSV-10-03    A    26-avg-03    Podpečan Milan
SSV-10-03    E    26-avg-03    Podpečan Milan
SSV-10-03    G        
SSV-10-03    F        Podpečan Milan
7-VI-62    A    26-avg-03    Podpečan Milan
7-VI-62    E    26-avg-03    Podpečan Milan
7-VI-62    G        
7-VI-62    F        Podpečan Milan
SSV-Sv/03    A    21-jul-03    Podpečan Milan
SSV-Sv/03    E    21-jul-03    Podpečan Milan
SSV-Sv/03    G        
SSV-Sv/03    F        Podpečan Milan
SSV-9/03    A    16-jul-03    Podpečan Milan
SSV-9/03    E    16-jul-03    Podpečan Milan
SSV-9/03    G        
SSV-9/03    F        Podpečan Milan
Pečovski izvir 2    A    13-jul-03    Podpečan Milan
Pečovski izvir 2    E    11-jul-03    Podpečan Milan
Pečovski izvir 2    G        Podpečan Milan
Pečovski izvir 2    F        Podpečan Milan
Pečovski izvir 1    A    3-jul-03    Podpečan Milan
Pečovski izvir 1    E    4-jul-03    Podpečan Milan
Pečovski izvir 1    G        
Pečovski izvir 1    F        Podpečan Milan
Rjavčeva jama    E    26-avg-03    Podpečan Milan
Rjavčeva jama    E    26-avg-03    Podpečan Milan
Rjavčeva jama    F        Podpečan Milan
Rjavčeva jama    G        
Rjavčeva jama    B    2-jul-03    Podpečan Milan
Pozabljena očala    A    21-maj-03    Podpečan Milan
Pozabljena očala    E    22-maj-03    Podpečan Milan
Pozabljena očala    G        
Pozabljena očala    F        Podpečan Milan
Jama nad slapom 1 Zijalka    A    29-jan-03    Podpečan Milan
Jama nad slapom 1 Zijalka    E    30-sep-03    Podpečan Milan
Jama nad slapom 1 Zijalka    G        
Jama nad slapom 1 Zijalka    F        Podpečan Milan
Jama nad slapom    A    29-jan-03    Podpečan Milan
Jama nad slapom    E    29-jan-03    Podpečan Milan
Jama nad slapom    G        Podpečan Milan
Jama nad slapom    F        Podpečan Milan
JK Ivan Michler Vrhnika  
JK Železničar Brezen pod Blegošem    B    13-mar-03    Lajovic Aleš
Brezen pod Blegošem    D        Tomc S.
Brezen pod Blegošem    E    3-okt-71    Tomc S.
Beznica    B    16-apr-03    Lajovic Aleš
Jančna jama    B    5-maj-03    Perpar Igor
Dihalnik nad Viršnico    A    22-maj-03    Staut Miha
Dihalnik nad Viršnico    E    22-maj-03    Staut Miha
Logarček    B    21-mar-03    Staut Miha
Logarček    E    21-mar-03    Staut Miha
Logarček    E    21-mar-03    Staut Miha
Logarček    G    21-mar-03    Staut Miha
Sovja jama    D        Lajovic Aleš
Brezno v izkopu    B    10-jul-03    Lajovic Aleš
Malo Okence    B    19-avg-03    Ilič Uroš
Malo Okence    E        Ilič Uroš
Logarček    B    18-avg-03    Ilič Uroš
Logarček    B    11-avg-03    Ilič Uroš
Logarček    B    11-avg-03    Ilič Uroš
Logarček    E        Ilič Uroš
Snežna jama pod Štranglom    A    24-avg-03    Čekada Miha
Snežna jama pod Štranglom    E    24-avg-03    Čekada Miha
Jama v studencu v Gornji Kanomlji    B    24-avg-03    Čekada Miha
Jama za Vahtam    B    28-avg-03    Aleš Lajovic
Jožova jama     B    28-avg-03    Aleš Lajovic
Kavška jama    B    31-jul-03    Lajovic Aleš
Veternica    B    25-sep-03    Čekada Miha
Razbremenilna    A    26-okt-03    Staut Miha
Razbremenilna    E    26-okt-03    Staut Miha
Razbremenilna    E    26-okt-03    Staut Miha
Razbremenilna    E    26-okt-03    Staut Miha
Votlina pod vrhom Šit    A    30-avg-01    Lajovic Aleš
Votlina pod vrhom Šit    C       
Votlina pod vrhom Šit    D       
Razbremenilna    E       
Lučka jama    E    4-dec-03    Mihailovski Matej
Lučka jama 2    B    11-dec-03    Lajovic Aleš
Lučka jama 2    E        Lajovic Aleš
Roparska jama    B    11-avg-03    Pristavec Jože (*)
Jama pri električni omarici    A    17-jan-04    Čekada Miha
Jama pri električni omarici    E    19-maj-03    Čekada Miha
Jama pri električni omarici    F        Čekada Miha
Kevderc pri Lenarščici    B    17-jan-04    Čekada Miha
Kevderc pri Lenarščici    F        Čekada Miha
Jama 2 pri Lenarščici    B    17-jan-04    Čekada Miha
Jama 2 pri Lenarščici    F        Čekada Miha
Jama pri zaviti kladi    B    17-jan-04    Čekada Miha
SP_18    A    22-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
SP_18    E    22-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
SP_17    A    21-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
SP_17    E    21-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Logarček    B    29-jun-03    Ilič Uroš
Viršnica    B    19-jun-03    Ilič Uroš
Viršnica    E       
Logarček    B    18-avg-03    Ilič Uroš
Logarček    B    7-nov-03    Ilič Uroš
Logarček    B    7-nov-03    Ilič Uroš
Logarček    E        Ilič Uroš, Staut Miha
SP_1    A    21-jan-04    Staut Miha
SP_1    E    14-avg-03    Staut Miha
SP_2    A    21-jan-04    Staut Miha
SP_2    E    14-avg-03    Staut Miha
SP_3    A    21-jan-04    Staut Miha
SP_3    E    14-avg-03    Staut Miha
SP_4    A    21-jan-04    Staut Miha
SP_4    E    14-avg-03    Staut Miha
SP_15    A    21-jan-04    Staut Miha
SP_15    E    21-jan-04    Staut Miha
Roparska jama    B    26-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Turkova jama    B    27-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Jeralovo brezno    B    27-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Vratnica    B    27-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Predjama    B    27-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Ponikve v Odolini    B    27-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Jama pri Sv. treh kraljih    B    27-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Majčevo brezno    B    27-jan-04    Vrviščar Boštjan
Logarček    B    27-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Krviška Okroglica    B    27-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Viršnica    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Vranja jama    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Gradišnica    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Jama v Kobilji dolini    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Šemonovo brezno    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Beško-Ocizeljska jama    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Sršenova kajžarica    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Matjaževe kamre    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Medvedjak    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Logarček    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Jezerina    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Jama pri Sv. treh kraljih    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Jama pri gnezdu    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Šimenkova jama    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Škamprlova jama    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Lipiška jama    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Turkova jama    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Stota jama    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Vrhniška jama    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Velika Kozinska jama    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Logaška jama    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Jama 2 v kamnolomu Drenov Grič    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Petrišina jama    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Stota jama    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Lesina    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
Zelške jame    B    28-jan-04    Vrviščar Zazula Mojca
SP_14    A    13-avg-03    Klinkon Ines
SP_14    E    13-avg-03    Klinkon Ines
SP_13    A    13-avg-03    Klinkon Ines
SP_13    E    13-avg-03    Klinkon Ines
SP_12    A    13-avg-03    Klinkon Ines
SP_12    E        Klinkon Ines
SP_11    A    13-avg-03    Klinkon Ines
SP_11    E        Klinkon Ines
SP_9    A    21-jan-04    Staut Miha
SP_9    E    21-jan-04    Staut Miha
SP_5    A    13-avg-03    Staut Miha
SP_5    E    14-avg-03    Staut Miha
SP_16    A    21-jan-04    Staut Miha
SP_16    E    21-jan-04    Staut Miha
Logarček    B    30-dec-03    Ilič Uroš
Logarček    E    30-dec-03    Ilič Uroš
Logarček    E    30-dec-03    Ilič Uroš
Logarček    C    30-dec-03    Ilič Uroš
(*) V sodelovanju z JK Borovnica
Inštitut za raziskovanje krasa SAZU  
Carnium Kranj ( v postopku sprejemanja v JZS) Trojno brezno v ledu    A    22-okt-02    Aljančič Gregor
Trojno brezno v ledu    E    3-apr-02    Aljančič Gregor
Križna jama ( v postopku sprejemanja v JZS) Križna jama    B    26-dec-03    Kržič Matej
Križna jama    B    26-dec-03    Kržič Matej
Križna jama    B    22-dec-03    Kržič Matej
Križna jama    B    22-dec-03    Kržič Matej
Križna jama    B    26-dec-03    Kržič Matej
Križna jama    B    26-dec-03    Kržič Matej
Križna jama    B    26-dec-03    Kržič Matej
Križna jama    B    22-dec-03    Kržič Matej
Mrzla jama pri Ložu    B    22-dec-03    Kržič Matej
Golobina    B    24-dec-03    Kržič Matej
Golobina    B    24-dec-03    Kržič Matej
Golobina    B    24-dec-03    Kržič Matej
Golobina    B    24-dec-03    Kržič Matej
Golobina    B    24-dec-03    Kržič Matej
Golobina    B    24-dec-03    Kržič Matej
Golobina    B    24-dec-03    Kržič Matej
Golobina    B    24-dec-03    Kržič Matej
Golobina    B    24-dec-03    Kržič Matej
Golobina    B    24-dec-03    Kržič Matej
Golobina    B    24-dec-03    Kržič Matej
Farška jama    B    11-dec-03    Kržič Matej
Martinova skednenca    B    11-dec-03    Kržič Matej
Turšičeva skednenca    B    11-dec-03    Kržič Matej
Brezen na Urhovem svetu    B    11-dec-03    Kržič Matej
Mrzla jama pri Bločicah    B    11-dec-03    Kržič Matej
Partizanski magacin    B    22-dec-03    Kržič Matej
Jama blizu Mrzle jame pri Ložu    B    22-dec-03    Kržič Matej
Brezno na Benčinovem    B    24-dec-03    Kržič Matej
Brezno pod Mačkovcem    B    11-dec-03    Kržič Matej
Jama za Šteberkom    B    11-dec-03    Kržič Matej
drugi prispevniki Dobličko jezero (44. sifon) A 16-mar-03 Ilenič Martin
Dobličko jezero (44. sifon) E Ilenič Martin
Viršnica    D        Presetnik Primož
Lobašgrote    D        Presetnik Primož
Izvir Soče    E        CAT Trst
Petrinova jama    E        Prestor
Krepeljcova jama    E        Sobolek
Spodmol na Zabačnem hribu    E        Sobolek
Zabačna jama    E        Sobolek
Glinca jama    E        Sobolek
Čerinka jama    E        Bernard
Jama pod staro cesto    E        Sobolek
Stajnšca jama    E        Sobolek
Kačna jama    B    18-dec-03    Sakelšek Jure (JRS)