Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Prejeto gradivo 2008

Društvo jama (št. jame) / tip zapisnika / datum zapisnika / zapisnikar
JD "Danilo Remškar" Ajdovščina B 13 (Brezno Velikega Talirja)   B   09. 10. 2008   Bogomir Remškar 
Bela Griža 1   B   27. 02. 2008   Robert Rehar (1)
Bela Griža 1   B   20. 11. 2008   Robert Rehar 
Bezen pod Mrzovcem   E   01. 01. 2008    
Bezen pod Mrzovcem   G   01. 01. 2008    
Bezen pod Mrzovcem   A   30. 07. 2008   Bogomir Remškar 
Bezen pod Mrzovcem   F   04. 09. 2008    
Brezno 2 pri Dol ledenici   C      Bogomir Remškar 
Brezno 2 pri Dol ledenici   A   05. 10. 2007   Bogomir Remškar 
Brezno 2 pri Dol ledenici   E   25. 10. 2008   Bogomir Remškar 
Brezno 2 pri Dol ledenici   F   25. 10. 2008   Bogomir Remškar 
Brezno pod Smrekovim Vrhom   F       
Brezno pod Smrekovim Vrhom   A   11. 08. 2008   Bogomir Remškar 
Brezno pod Smrekovim Vrhom   E   12. 08. 2008   Bogomir Remškar 
Brezno pri logaški cestnini   F       
Brezno pri logaški cestnini   A   07. 10. 2008   Bogomir Remškar 
Brezno pri logaški cestnini   E   09. 10. 2008   Bogomir Remškar 
Dol ledenica   E      Bogomir Remškar (2) (3) (4) (1)
Dol ledenica   G      Bogomir Remškar 
Dol ledenica   B   27. 01. 2008   Bogomir Remškar 
Dol ledenica   B   10. 02. 2008   Bogomir Remškar (4)
Dol ledenica   B   24. 07. 2008   Bogomir Remškar (2)
Dol ledenica   B   08. 10. 2022   Bogomir Remškar (3) (1)
Fndalna   E       
Fndalna   F       
Fndalna   G       
Fndalna   A   09. 03. 2008   Bogomir Remškar 
Kavkna jama   B   26. 08. 2008   Bogomir Remškar (5)
Lilotovo brezno   F       
Lilotovo brezno   G      Bogomir Remškar 
Lilotovo brezno   A   05. 10. 2008   Bogomir Remškar (4)
Lilotovo brezno   E   25. 12. 2008   Bogomir Remškar 
Nečilčeva jama   B   08. 08. 2008   Bogomir Remškar 
Poslušanje 1   F       
Poslušanje 1   A   05. 10. 2007   Bogomir Remškar 
Poslušanje 1   E   04. 02. 2008   Bogomir Remškar 
Renejevo brezno   E       (2)
Renejevo brezno   G       
Renejevo brezno   B   16. 01. 2007   Bogomir Remškar (2)
Žapuška jama   F       
Žapuška jama   A   01. 11. 2008   Blaž Kodele 
Žapuška jama   E   25. 12. 2008   Bogomir Remškar 

(1) v sodelovanju z DZRJ Ljubljana
(2) v sodelovanju z DZRJ Luka Čeč Postojna
(3) v sodelovanju z JD Rakek
(4) v sodelovanju z JD Dimnice Koper
(5) v sodelovanju z Imperial College Caving Club
JK Borovnica Ikina jama   B   20. 11. 2008   Janez Kanoni 
Lučka jama   B   21. 04. 2008   Jože Pristavec (1)
Lučka jama   F   21. 04. 2008   Jože Pristavec 
Lučka jama   B   26. 04. 2008   Jože Pristavec 

(1) v sodelovanju z JD Karlovica Dolenja vas
JD Gregor Žiberna Divača Brezno pri Lipah   F   09. 09. 2008   Matej Kravanja 
Kačna jama   D      Matej Kravanja 
Kačna jama   B   25. 05. 2007   Matej Kravanja (1)
Kačna jama   B   19. 08. 2007   Matej Kravanja (1)
Kačna jama   B   19. 08. 2007   Matej Kravanja (1)
Kačna jama   G   20. 08. 2007   Matej Kravanja 
Kačna jama   B   26. 09. 2007   Matej Kravanja (1)
Kačna jama   B   26. 09. 2007   Matej Kravanja (1)
Kačna jama   B   24. 01. 2008   Matej Kravanja (2)
Kačna jama   B   25. 01. 2008   Matej Kravanja (1)
Kačna jama   B   02. 03. 2008   Matej Kravanja (1)
Kačna jama   B   12. 04. 2008   Matej Kravanja 
Kačna jama   B   12. 04. 2008   Matej Kravanja 
Kačna jama   B   21. 05. 2008   Matej Kravanja 
Kačna jama   B   22. 05. 2008   Matej Kravanja 
Kačna jama   B   25. 05. 2008   Matej Kravanja (1)
Kačna jama   B   15. 07. 2008   Matej Kravanja (1)
Kačna jama   B   16. 07. 2008   Matej Kravanja (1)
Kačna jama   D   13. 08. 2008   Matej Kravanja 

(1) v sodelovanju z Česka speleologicka společnost
(2) v sodelovanju z Papp Ferenc speleo club
KJ Kostanjevica na Krki Ajdovska jama pri Krškem   F      Andrej Olovec 
Ajdovska jama pri Krškem   B   15. 02. 2008   Vlasta Curhalek 
Ajdovska jama pri Krškem   B   16. 02. 2008   Vlasta Curhalek 
Ajdovska jama pri Krškem   B   18. 02. 2008   Vlasta Curhalek 
Banova jama   B   19. 01. 2008   Andrej Olovec 
Banova jama   B   25. 01. 2008   Andrej Olovec 
Brezno pri bivaku   C   06. 02. 2008   Andrej Olovec 
Brezno pri bivaku   A   13. 02. 2008   Mitja Požgaj 
Brezno pri bivaku   E   13. 02. 2008   Mitja Požgaj 
Brezno pri bivaku   G   13. 02. 2008   Mitja Požgaj 
Brezno pri bivaku   F   17. 02. 2008   Andrej Olovec 
Dupla v Pišecah   B   14. 03. 2008   Jure Tičar 
Dupla v Pišecah   C   14. 03. 2008   Jure Tičar 
Dupla v Pišecah   F   14. 03. 2008   Jure Tičar 
Jama Kreščak   B   28. 02. 2008   Marko Tomše 
Jama Kreščak   B   29. 03. 2008   Jure Tičar 
Jama nad Dolinskim jarkom   F      Jure Tičar 
Jama nad Dolinskim jarkom   F      Jure Tičar 
Jama nad Dolinskim jarkom   B   14. 03. 2008   Jure Tičar 
Jama nad Dolinskim jarkom   E   14. 03. 2008   Jure Tičar 
Jama nad Dolinskim jarkom   B   16. 03. 2008   Jure Tičar 
Jama nad Dolinskim jarkom   D   24. 04. 2008   Alenka Čuk 
Jama nad Dolinskim jarkom   B   05. 05. 2008   Jure Tičar 
Jama nad Dolinskim jarkom   F   05. 05. 2008   Jure Tičar 
Jama nad Dolinskim jarkom   B   06. 05. 2008   Jure Tičar 
Jama nad Dolinskim jarkom   B   21. 06. 2008   Jure Tičar 
Jama nad Dolinskim jarkom   D   14. 07. 2008   Alenka Unetič 
Jama nad Dolinskim jarkom   B   12. 11. 2008   Jure Tičar 
Jama nad Dolinskim jarkom   B   12. 11. 2008   Jure Tičar (1)
Kostanjeviška jama   B   26. 01. 2008   Jure Tičar 
Kostanjeviška jama   B   11. 02. 2008   Brane Čuk 
Kostanjeviška jama   B   16. 03. 2008   Franci Curhalek 
Kostanjeviška jama   B   24. 05. 2008   Brane Čuk 
Kostanjeviška jama   B   27. 06. 2008   Andrej Olovec 
Kostanjeviška jama   B   27. 06. 2008   Brane Čuk 
Kostanjeviška jama   B   12. 11. 2008   Jure Tičar (1)
Kostanjeviška jama   B   12. 11. 2008   Jure Tičar (1)
Liparjeva polšna   C   06. 02. 2008   Andrej Olovec 
Liparjeva polšna   G   17. 02. 2008   Mitja Požgaj 
Liparjeva polšna   A   20. 02. 2008   Mitja Požgaj 
Liparjeva polšna   E   20. 02. 2008   Mitja Požgaj 
Skrita jama   B   12. 11. 2008   Jure Tičar 
Sovina jama   B   30. 12. 2007   Matej Kuhar 
TIKINA JAMA   F      Mitja Požgaj 
TIKINA JAMA   G      Mitja Požgaj 
TIKINA JAMA   A   11. 09. 2008   Mitja Požgaj 
TIKINA JAMA   E   11. 09. 2008   Mitja Požgaj 

(1) v sodelovanju z JK Železničar
DZRJ Kranj Brezno pri Leški planini   E      Šimen Žumer 
Brezno pri Leški planini   G       
Brezno pri Leški planini   B   20. 07. 2008   Davorin Preisinger (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Brezno pri Leški planini   B   14. 09. 2008   Robert Kusič (2)
Brezno pri Leški planini   B   02. 10. 2008   Šimen Žumer 
Kamniška jama   D      Davorin Preisinger 
Kamniška jama   F      Davorin Preisinger 
Kamniška jama   B   04. 05. 2008   Robert Kusič 
Kamnolom Peči pri Kropi   B   12. 04. 2008   Davorin Preisinger 
Majčevo brezno   B   02. 10. 2008   Robert Kusič (2)
P-13 (Brezovica)   B   29. 12. 2008   Davorin Preisinger 

(1) v sodelovanju z DZRJ Bled
(2) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(3) v sodelovanju z JD Gorenja vas
(4) v sodelovanju z JK Kamnik
(5) v sodelovanju z DRP Škofja Loka
(6) v sodelovanju z Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje
(7) v sodelovanju z JK Železničar
(8) v sodelovanju z DZRJ Ljubljana
(9) v sodelovanju z JK Krka
JD Logatec Brazno na Lajšah   E   30. 10. 2008   Andrej Mihevc 
Brazno na Lajšah   F   30. 10. 2008   Andrej Mihevc 
Brazno na Lajšah   A   26. 12. 2008   Andrej Mihevc 
Brezno 1 pod Starim vrhom   B   31. 05. 2008   Marko Erker 
Brezno 1 pod Starim vrhom   C   31. 05. 2008   Marko Erker 
Brezno 1 pod Starim vrhom   F   31. 05. 2008   Marko Erker 
Brezno gozdarja Bojana   F       
Brezno gozdarja Bojana   E   07. 08. 2008   Viko Verbič 
Brezno gozdarja Bojana   A   08. 09. 2008   Viko Verbič 
Brezno na dolgem grebenu   B      Marko Erker 
Brezno na dolgem grebenu   C   31. 05. 2008   Marko Erker 
Brezno na dolgem grebenu   F   31. 05. 2008   Marko Erker 
Brezno nad lovsko kočo   E   01. 03. 2008   Bojan Volk 
Brezno nad lovsko kočo   F   01. 05. 2008   Viko Verbič 
Brezno nad lovsko kočo   A   14. 05. 2008   Bojan Volk 
Brezno nad Verdom   A   15. 06. 2008   Marko Erker 
Brezno nad Verdom   C   15. 06. 2008   Marko Erker 
Brezno nad Verdom   E   15. 06. 2008   Marko Erker 
Brezno nad Verdom   F   15. 06. 2008   Marko Erker 
Brezno pri kolobarjih   E   12. 03. 2008   Boris Mihevc 
Brezno pri kolobarjih   A   14. 05. 2008   Boris Mihevc 
Brezno pri kolobarjih   F   29. 05. 2008   Viko Verbič 
Brezno pri Lenčkovem lazu   F      Andrej Mihevc 
Brezno pri Škrajneku   F      Andrej Mihevc 
Brezno pri Škrajneku   B   26. 12. 2008   Andrej Mihevc 
Brezno v Cvajerju   E   20. 05. 2008   Viko Verbič 
Brezno v Cvajerju   A   25. 06. 2008   Viko Verbič 
Brezno v Cvajerju   F   25. 06. 2008   Viko Verbič 
Brezno v Cvajerju   C   26. 06. 2008   Marko Erker 
Brezno v ovinku Logaške ceste   C   04. 05. 2008   Marko Erker 
Brezno v ovinku Logaške ceste   A   05. 07. 2008   Marko Erker 
Brezno v ovinku Logaške ceste   E   05. 07. 2008   Marko Erker 
Brezno v ovinku Logaške ceste   F   05. 07. 2008   Marko Erker 
Brezno za Dolgo dolino 2   F       
Brezno za Dolgo dolino 2   E   07. 08. 2008   Bojan Volk 
Brezno za Dolgo dolino 2   A   09. 09. 2008   Bojan Volk 
Golobivnica   E      Andrej Mihevc 
Golobivnica   F      Andrej Mihevc 
Grobnica   F      Andrej Mihevc 
Grobnica   B   28. 12. 2008   Andrej Mihevc 
Kaverna v Koritah   F      Andrej Mihevc 
Kaverna v Koritah   B   28. 12. 2008   Andrej Mihevc 
Klemenca   F      Andrej Mihevc 
Klemenca   B   26. 12. 2008   Andrej Mihevc 
Medvedov WC   E   29. 07. 2007   Marko Erker 
Medvedov WC   A   31. 05. 2008   Marko Erker 
Medvedov WC   C   31. 05. 2008   Marko Erker 
Medvedov WC   F   31. 05. 2008   Marko Erker 
Pečina na Zabačnem hribu   F      Andrej Mihevc 
Pečina na Zabačnem hribu   E   30. 11. 2008   Andrej Mihevc 
Pečina na Zabačnem hribu   B   28. 12. 2008   Andrej Mihevc 
Pintarca   F      Andrej Mihevc 
Pintarca   B   28. 12. 2008   Andrej Mihevc 
Rojska jama 1   F      Andrej Mihevc 
Rojska jama 1   B   26. 10. 2008   Andrej Mihevc 
Tičkova jama   F      Andrej Mihevc 
Tičkova jama   E   30. 10. 2008   Andrej Mihevc 
Tičkova jama   B   26. 12. 2008   Andrej Mihevc 
Volčjigrajska Globonica   F      Andrej Mihevc 
Volčjigrajska Globonica   B   26. 12. 2008   Andrej Mihevc 
Volčjigrajska Globonica   E   26. 12. 2008   Andrej Mihevc 
Žingina jama   F      Andrej Mihevc 
Žingina jama   E   30. 10. 2008   Andrej Mihevc (1)
Žingina jama   A   26. 12. 2008   Andrej Mihevc (1)

(1) v sodelovanju z DL Križne jame
JK Novo mesto Ajdovka na Židovcu   A   12. 05. 2008   Borivoj Ladišić 
Ajdovka na Židovcu   C   12. 05. 2008   Borivoj Ladišić 
Ajdovka na Židovcu   E   12. 05. 2008   Borivoj Ladišić 
Ajdovka na Židovcu   F   12. 05. 2008   Borivoj Ladišić 
Azaleja (Kanin)   F      Mihael Rukše 
Azaleja (Kanin)   G      Mihael Rukše 
Azaleja (Kanin)   E   01. 10. 2008   Mihael Rukše 
Azaleja (Kanin)   E   01. 10. 2008   Mihael Rukše 
Azaleja (Kanin)   A   25. 11. 2008   Mihael Rukše 
Bolvova jama   B   28. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Bolvova jama   C   28. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Bolvova jama   F   28. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Bredačevo brezno   A   12. 02. 2008   Srečko Vidic 
Bredačevo brezno   E   12. 02. 2008   Srečko Vidic 
Bredačevo brezno   F   12. 02. 2008   Srečko Vidic 
Bredačevo brezno   C   11. 03. 2008   Srečko Vidic 
Brezno 1 na Sovji steni   F      Marko Pršina 
Brezno 1 na Sovji steni   A   24. 06. 2008   Marko Pršina 
Brezno 1 na Sovji steni   E   10. 08. 2008   Jože Tomšič 
Brezno 1 na Sovji steni   C   27. 10. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Svinjskih štalah   A   22. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Svinjskih štalah   C   22. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Svinjskih štalah   E   22. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Svinjskih štalah   F   22. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 nad Zjotom   A   20. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 nad Zjotom   C   20. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 nad Zjotom   E   20. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 nad Zjotom   F   20. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pri kotlu   A   25. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pri kotlu   C   25. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pri kotlu   E   25. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pri kotlu   F   25. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pri medvedovi luži   A   02. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pri medvedovi luži   C   02. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pri medvedovi luži   E   02. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pri medvedovi luži   F   02. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Sovji steni   F      Marko Pršina 
Brezno 2 na Sovji steni   A   24. 06. 2008    
Brezno 2 na Sovji steni   E   10. 08. 2008   Jože Tomšič 
Brezno 2 na Sovji steni   C   27. 10. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Svinjskih štalah   A   23. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Svinjskih štalah   C   23. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Svinjskih štalah   E   23. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Svinjskih štalah   F   23. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pri kotlu   A   26. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pri kotlu   C   26. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pri kotlu   E   26. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pri kotlu   F   26. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pri medvedovi luži   E   02. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pri medvedovi luži   A   03. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pri medvedovi luži   C   03. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pri medvedovi luži   F   03. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Vranjo pečjo   C   05. 12. 2007   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Vranjo pečjo   E   05. 12. 2007   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Vranjo pečjo   F   05. 12. 2007   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Vranjo pečjo   A   06. 12. 2007   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Studenskim vrhom   A   03. 05. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Studenskim vrhom   E   03. 05. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Studenskim vrhom   F   03. 05. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Studenskim vrhom   C   12. 05. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Vršičem   A   25. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Vršičem   C   25. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Vršičem   E   25. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Vršičem   F   25. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Razpoki   A   03. 02. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Razpoki   C   03. 02. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Razpoki   E   03. 02. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Razpoki   F   03. 02. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno prvoaprilskega medveda   B   07. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno prvoaprilskega medveda   E   07. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno v Ferdrenški gmajni   A   08. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno v Ferdrenški gmajni   C   08. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno v Ferdrenški gmajni   E   08. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno v Ferdrenški gmajni   F   08. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno v Koški gmajni   A   30. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno v Koški gmajni   C   30. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno v Koški gmajni   E   30. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno v Koški gmajni   F   30. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno v Zadrškem kalu   A   08. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno v Zadrškem kalu   C   08. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno v Zadrškem kalu   E   08. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Brezno v Zadrškem kalu   F   08. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Cestnica   A   25. 08. 2008   Borivoj Ladišić 
Cestnica   C   25. 08. 2008   Borivoj Ladišić 
Cestnica   E   25. 08. 2008   Borivoj Ladišić 
Cestnica   F   25. 08. 2008   Borivoj Ladišić 
Cestnica   D   26. 08. 2008   Borivoj Ladišić 
Cvetna jama   F      Uroš Mervič 
Cvetna jama   A   10. 10. 2008   Anton Tramte 
Cvetna jama   E   12. 10. 2008   Anton Tramte 
Cvetna jama   E   12. 10. 2008   Anton Tramte 
Cvetna jama   C   24. 11. 2008   Borivoj Ladišić 
Čaganka   D      Borivoj Ladišić 
Čaganka   E      Borivoj Ladišić 
Čaganka   E      Borivoj Ladišić 
Čaganka   G      Borivoj Ladišić 
Čaganka   A   03. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Čaganka   C   03. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Čaganka   F   03. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Ela   D   08. 09. 2007   Borivoj Ladišić 
Ela   E   08. 09. 2007   Borivoj Ladišić 
Ela   B   26. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Ela   F   26. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Hudičeva jama   F      Uroš Mervič 
Hudičeva jama   B   12. 06. 2008   Uroš Mervič 
Jama Mitošice   E       
Jama Mitošice   E       
Jama Mitošice   A   10. 07. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama Mitošice   C   10. 07. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama Mitošice   D   10. 07. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama Mitošice   D   10. 07. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama Mitošice   F   16. 07. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama na Pesku   F      Uroš Mervič 
Jama na Pesku   A   14. 10. 2008   Anton Tramte 
Jama na Pesku   E   14. 10. 2008   Anton Tramte 
Jama na Pesku   C   26. 11. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama na tromeji   A   05. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama na tromeji   C   05. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama na tromeji   E   05. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama na tromeji   F   05. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama na Zakotah   C   05. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama na Zakotah   A   09. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama na Zakotah   E   09. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama na Zakotah   F   09. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama pod Vranjo pečjo   A   25. 02. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama pod Vranjo pečjo   C   25. 02. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama pod Vranjo pečjo   E   25. 02. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama pod Vranjo pečjo   F   25. 02. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama pod žlebnikom   F      Andrej Gašperič 
Jama pod žlebnikom   G      Andrej Gašperič 
Jama pod žlebnikom   E   18. 03. 2008   Andrej Gašperič 
Jama pod žlebnikom   A   20. 03. 2008   Andrej Gašperič 
Jama pri Čaganki   A   03. 10. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama pri Čaganki   C   03. 10. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama pri Čaganki   E   03. 10. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama pri Čaganki   F   03. 10. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama pri čudežnem križu   F      Uroš Mervič 
Jama pri čudežnem križu   A   11. 09. 2008   Anton Tramte 
Jama pri čudežnem križu   E   12. 09. 2008   Anton Tramte 
Jama pri čudežnem križu   C   27. 11. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama pri Rumanji vasi   A   05. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama pri Rumanji vasi   C   05. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama pri Rumanji vasi   E   05. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Jama pri Rumanji vasi   F   05. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Jelenov grob na Židovcu   A   07. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Jelenov grob na Židovcu   C   07. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Jelenov grob na Židovcu   F   07. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Jelenov grob na Židovcu   F   07. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Kajla   A   22. 12. 2007   Borivoj Ladišić 
Kajla   C   22. 12. 2007   Borivoj Ladišić 
Kajla   E   22. 12. 2007   Borivoj Ladišić 
Kajla   F   22. 12. 2007   Borivoj Ladišić 
Keltska jama   C   10. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Keltska jama   F   10. 01. 2008   Srečko Vidic 
Keltska jama   A   12. 01. 2008   Srečko Vidic 
Keltska jama   E   12. 01. 2008   Srečko Vidic 
Konjska kostnica   B   22. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Konjska kostnica   C   22. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Konjska kostnica   F   22. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Kotarjeva prepadna   B   22. 09. 2008   Uroš Mervič 
Kovačnica   A   20. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Kovačnica   C   20. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Kovačnica   E   20. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Kovačnica   F   20. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Lapinjsko brezno 1   E   21. 09. 2007   Borivoj Ladišić 
Lapinjsko brezno 1   A   18. 10. 2007   Borivoj Ladišić 
Lapinjsko brezno 1   C   18. 10. 2007   Borivoj Ladišić 
Lapinjsko brezno 1   F   18. 10. 2007   Borivoj Ladišić 
Lapinjsko brezno 2   E   20. 09. 2007   Borivoj Ladišić 
Lapinjsko brezno 2   A   20. 10. 2007   Borivoj Ladišić 
Lapinjsko brezno 2   C   20. 10. 2007   Borivoj Ladišić 
Lapinjsko brezno 2   F   20. 10. 2007   Borivoj Ladišić 
Lazi 3 agregatka   A   13. 10. 2007   Borivoj Ladišić 
Lazi 3 agregatka   C   13. 10. 2007   Borivoj Ladišić 
Lazi 3 agregatka   E   13. 10. 2007   Borivoj Ladišić 
Lazi 3 agregatka   F   13. 10. 2007   Borivoj Ladišić 
Lisičina v Podšempavelski gori   A   02. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Lisičina v Podšempavelski gori   C   02. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Lisičina v Podšempavelski gori   E   02. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Lisičina v Podšempavelski gori   F   02. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Mala Čaganka   C   01. 10. 2008   Borivoj Ladišić 
Mala Čaganka   F   01. 10. 2008   Borivoj Ladišić 
Mala Čaganka   A   15. 10. 2008   Borivoj Ladišić 
Mala Čaganka   E   15. 10. 2008   Srečko Vidic 
Mala jama   F      Uroš Mervič 
Mala jama   B   07. 05. 2008   Uroš Mervič 
Mala Stropnica   C   27. 02. 2008   Borivoj Ladišić 
Mala Stropnica   F   27. 02. 2008   Borivoj Ladišić 
Mala Stropnica   E   01. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Mala Stropnica   A   27. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Medvedov prelom   C       
Medvedov prelom   F      Jože Tomšič 
Medvedov prelom   A   30. 11. 2008   Andrej Gašperič 
Medvedova taca   A   10. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Medvedova taca   C   10. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Medvedova taca   E   10. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Medvedova taca   F   10. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Modrooko brezno   A   10. 10. 2008   Borivoj Ladišić 
Modrooko brezno   C   10. 10. 2008   Borivoj Ladišić 
Modrooko brezno   E   10. 10. 2008   Srečko Vidic 
Modrooko brezno   F   10. 10. 2008   Borivoj Ladišić 
Moj dihalnik   F      Andrej Gašperič 
Moj dihalnik   A   25. 10. 2006   Andrej Gašperič 
Moj dihalnik   E   06. 01. 2008   Jože Tomšič 
Obcestnica pod Židovcem   A   11. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Obcestnica pod Židovcem   C   11. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Obcestnica pod Židovcem   E   11. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Obcestnica pod Židovcem   F   11. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Piščale   B   26. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Piščale   E   26. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Pleško brezno   F      Uroš Mervič 
Pleško brezno   A   04. 09. 2008   Uroš Mervič 
Pleško brezno   E   04. 09. 2008   Uroš Mervič 
Pleško brezno   C   25. 11. 2008   Borivoj Ladišić 
Podgorka (Kanin)   D   28. 01. 2007   Mihael Rukše 
Podgorka (Kanin)   E   01. 12. 2007   Mihael Rukše 
Podgorka (Kanin)   B   30. 01. 2008   Mihael Rukše 
Polžkova jama   B   22. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Polžkova jama   C   22. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Polžkova jama   F   22. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Poševna jama na Kremenu   F      Uroš Mervič 
Poševna jama na Kremenu   A   18. 11. 2008   Uroš Mervič 
Poševna jama na Kremenu   C   27. 11. 2008   Borivoj Ladišić 
Poševna jama na Kremenu   E   05. 12. 2008   Anton Tramte 
Preloge 4   C   22. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Preloge 4   F   22. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Preloge 4   A   23. 04. 2008   Borivoj Ladišić 
Preloge 4   E   23. 04. 2008   Srečko Vidic 
Prelom pri Jurjevem križu   C       
Prelom pri Jurjevem križu   F      Andrej Gašperič 
Prelom pri Jurjevem križu   A   15. 09. 2008   Andrej Gašperič 
Prelom pri Jurjevem križu   E   20. 09. 2008   Andrej Gašperič 
Prepadna na Židovcu   A   16. 05. 2008   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Židovcu   C   16. 05. 2008   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Židovcu   E   16. 05. 2008   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Židovcu   F   16. 05. 2008   Borivoj Ladišić 
Prerigeljsko brezno   A   27. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Prerigeljsko brezno   C   27. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Prerigeljsko brezno   E   27. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Prerigeljsko brezno   F   27. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Prerigeljsko brezno   B   08. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Prerigeljsko brezno   E   08. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Prerigeljsko brezno   F   08. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Prerigeljsko brezno 2   A   30. 08. 2008   Borivoj Ladišić 
Prerigeljsko brezno 2   C   30. 08. 2008   Borivoj Ladišić 
Prerigeljsko brezno 2   E   30. 08. 2008   Borivoj Ladišić 
Prerigeljsko brezno 2   F   30. 08. 2008   Borivoj Ladišić 
Primoževo brezno   F      Uroš Mervič 
Primoževo brezno   A   03. 07. 2008   Uroš Mervič 
Primoževo brezno   E   03. 07. 2008   Uroš Mervič 
Primoževo brezno   E   03. 07. 2008   Uroš Mervič 
Primoževo brezno   C   12. 11. 2008   Borivoj Ladišić 
Razpoka na Deden vrhu   C   07. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Razpoka na Deden vrhu   A   10. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Razpoka na Deden vrhu   E   10. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Razpoka na Deden vrhu   F   10. 12. 2008   Borivoj Ladišić 
Razpoka na Židovcu   A   27. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Razpoka na Židovcu   C   27. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Razpoka na Židovcu   E   27. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Razpoka na Židovcu   F   27. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Razpoka pri grobu   F   25. 05. 2008   Borivoj Ladišić 
Razpoka pri grobu   A   10. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Razpoka pri grobu   C   10. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Razpoka pri grobu   E   10. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Rdeča jama   C       
Rdeča jama   F      Tone Zupančič 
Rdeča jama   A   30. 11. 2008   Andrej Gašperič 
Rdeča jama   E   30. 11. 2008   Andrej Gašperič 
Rdeči kamen 1   C       
Rdeči kamen 1   F      Tone Zupančič 
Rdeči kamen 1   A   30. 11. 2008   Andrej Gašperič 
Rdeči kamen 1   E   30. 11. 2008   Andrej Gašperič 
Rdeči kamen 10   C       
Rdeči kamen 10   F      Andrej Gašperič 
Rdeči kamen 10   A   30. 11. 2008   Andrej Gašperič 
Rdeči kamen 10   E   30. 11. 2008   Andrej Gašperič 
Rdeči kamen 11   E   30. 11. 2008   Andrej Gašperič 
Rdeči kamen 2   C       
Rdeči kamen 2   F      Andrej Gašperič 
Rdeči kamen 2   A   30. 11. 2008   Andrej Gašperič 
Rdeči kamen 2   E   30. 11. 2008   Andrej Gašperič 
Rdeči kamen 5   C       
Rdeči kamen 5   F      Andrej Gašperič 
Rdeči kamen 5   A   30. 11. 2008   Andrej Gašperič 
Rdeči kamen 5   E   30. 11. 2008   Andrej Gašperič 
Rdeči kamen 6   C       
Rdeči kamen 6   F      Andrej Gašperič 
Rdeči kamen 6   A   30. 11. 2008   Andrej Gašperič 
Rdeči kamen 6   E   30. 11. 2008   Andrej Gašperič 
Rdeči kamen 9   C       
Rdeči kamen 9   A   20. 11. 2008   Andrej Gašperič 
Rdeči kamen 9   E   20. 11. 2008   Andrej Gašperič 
Sekačeva jama za Kunčem   C       
Sekačeva jama za Kunčem   F      Andrej Gašperič 
Sekačeva jama za Kunčem   A   15. 09. 2008   Andrej Gašperič 
Sekačeva jama za Kunčem   E   20. 09. 2008   Andrej Gašperič 
Smrečnik 1   F      Uroš Mervič 
Smrečnik 1   A   06. 09. 2008   Uroš Mervič 
Smrečnik 1   E   07. 09. 2008   Uroš Mervič 
Smrečnik 1   C   14. 11. 2008   Borivoj Ladišić 
Smrečnik 2   F      Uroš Mervič 
Smrečnik 2   A   06. 09. 2008   Uroš Mervič 
Smrečnik 2   E   06. 09. 2008   Uroš Mervič 
Smrečnik 2   C   16. 11. 2008   Borivoj Ladišić 
Smrečnik 3   F      Uroš Mervič 
Smrečnik 3   A   10. 09. 2008   Uroš Mervič 
Smrečnik 3   E   10. 09. 2008   Anton Tramte 
Smrečnik 3   C   17. 11. 2008   Borivoj Ladišić 
Smrečnik 4   F      Uroš Mervič 
Smrečnik 4   A   11. 10. 2008   Uroš Mervič 
Smrečnik 4   E   11. 10. 2008   Anton Tramte 
Smrečnik 4   C   18. 11. 2008   Borivoj Ladišić 
Smrečnik 5   F      Uroš Mervič 
Smrečnik 5   E   11. 10. 2008   Uroš Mervič 
Smrečnik 5   A   13. 10. 2008   Uroš Mervič 
Smrečnik 5   C   19. 11. 2008   Borivoj Ladišić 
Somrakovo brezno 1   E   21. 09. 2008   Jože Tomšič 
Somrakovo brezno 1   F   22. 09. 2008   Jože Tomšič 
Somrakovo brezno 1   C   23. 09. 2008   Borivoj Ladišić 
Somrakovo brezno 1   A   24. 09. 2008   Jože Tomšič 
Sovja stena 3   C       
Sovja stena 3   F      Jože Tomšič 
Sovja stena 3   A   30. 11. 2008   Andrej Gašperič 
Sovja stena 3   E   30. 11. 2008   Andrej Gašperič 
Spodmol pod Čaganko   A   01. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Spodmol pod Čaganko   C   01. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Spodmol pod Čaganko   E   01. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Spodmol pod Čaganko   F   01. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Stobe   B   10. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Stobe   E   10. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Škrinjica   A   05. 04. 2007   Borivoj Ladišić 
Škrinjica   C   05. 04. 2007   Borivoj Ladišić 
Škrinjica   E   05. 04. 2007   Borivoj Ladišić 
Škrinjica   F   05. 04. 2007   Borivoj Ladišić 
Štajerjeva jama 1   F   07. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Štajerjeva jama 1   B   28. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Štajerjeva jama 1   C   28. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Štajerjeva jama 2   B   28. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Štajerjeva jama 2   C   28. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Štajerjeva jama 2   F   28. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Štirnica   E      Mihael Rukše 
Štirnica   E   01. 05. 2005   Mihael Rukše 
Štirnica   A   22. 07. 2008   Borivoj Ladišić 
Štirnica   C   22. 07. 2008   Borivoj Ladišić 
Štirnica   F   22. 07. 2008   Borivoj Ladišić 
Velika jama   F      Uroš Mervič 
Velika jama   A   20. 04. 2008   Uroš Mervič 
Velika jama   E   12. 05. 2008   Uroš Mervič 
Velika jama   E   12. 05. 2008   Uroš Mervič 
Velika jama   C   20. 11. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 1   B   22. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 1   C   22. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 1   F   22. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 2   B   25. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 2   C   25. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 2   F   25. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 3   B   28. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 3   C   28. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 3   F   28. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 4   B   29. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 4   C   29. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 4   F   29. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 5   B   30. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 5   C   30. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 5   F   30. 03. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 6   A   22. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 6   C   22. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 6   E   22. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 6   F   22. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 7   E   10. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 7   A   15. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 7   C   15. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 7   F   15. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 8   E   14. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 8   A   18. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 8   C   18. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 8   F   18. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 9   A   20. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 9   C   20. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 9   E   20. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 9   F   20. 01. 2008   Borivoj Ladišić 
Zametanka na Židovcu   A   15. 05. 2008   Borivoj Ladišić 
Zametanka na Židovcu   C   15. 05. 2008   Borivoj Ladišić 
Zametanka na Židovcu   E   15. 05. 2008   Borivoj Ladišić 
Zametanka na Židovcu   F   15. 05. 2008   Borivoj Ladišić 
Zidarjeva jama   B   25. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Zidarjeva jama   C   25. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Zidarjeva jama   F   25. 06. 2008   Borivoj Ladišić 
Župenca   F      Uroš Mervič 
Župenca   E   12. 06. 2008   Uroš Mervič 
Župenca   E   12. 06. 2008   Uroš Mervič 
Župenca   A   16. 06. 2008   Uroš Mervič 
Župenca   C   19. 11. 2008   Borivoj Ladišić 
JK Črni galeb Prebold Brezno na Bukovcu 1   A   05. 10. 2008   Rok Kvas 
Brezno na Bukovcu 1   E   05. 10. 2008   Rok Kvas 
Brezno na Bukovcu 1   F   05. 10. 2008   Rok Kvas 
Brezno na Bukovcu 2   A   05. 10. 2008   Rok Kvas 
Brezno na Bukovcu 2   E   05. 10. 2008   Rok Kvas 
Ložekarjevo brezno   A   05. 10. 2008   Andreja Kladnik 
Ložekarjevo brezno   E   31. 10. 2008   Rok Kvas 
JD Rakek 1R2   A   05. 08. 2008   Marko Matičič 
1R2   E   05. 08. 2008   Marko Matičič 
2R2   A   05. 08. 2008   Marko Matičič 
2R2   E   05. 08. 2008   Marko Matičič 
4R2   A   05. 08. 2008   Marko Matičič 
4R2   E   05. 08. 2008   Marko Matičič 
6R2   A   05. 08. 2008   Marko Matičič 
6R2   E   05. 08. 2008   Marko Matičič 
Andrejevo brezno 5   B   04. 12. 2008   Marko Matičič 
Bougde   E   01. 08. 2000    
Bougde   A   04. 02. 2008   Marko Matičič 
Brezence pri malem naravnem mostu   E   06. 09. 2000   Aleš Štrukelj 
Brezence pri Malem naravnem mostu   A   09. 01. 2003   Aleš Štrukelj 
Brezno 1 v Jelenovih dolinah   B   03. 06. 2008   Marko Matičič 
Brezno 1 v oddelku 40/a RGM   E   01. 08. 2000   Benoit Magrina 
Brezno 1 v oddelku 40/a RGM   A   14. 10. 2008   Marko Matičič 
Brezno 2 v Jelenovih dolinah   A   13. 07. 2008   Marko Matičič (1) (2)
Brezno 2 v Jelenovih dolinah   E   13. 07. 2008   Matej Zalokar (1)
Brezno 3 v Jelenovih dolinah   A   13. 07. 2008   Marko Matičič (1) (2)
Brezno 3 v Jelenovih dolinah   E   13. 07. 2008   Marko Matičič 
Brezno križnega preloma   A   01. 03. 2008   Marko Matičič 
Brezno križnega preloma   E   01. 03. 2008   Marko Matičič 
Brezno med Mirinom in Marelo   A   10. 02. 2008   Marko Matičič 
Brezno med Mirinom in Marelo   E   10. 02. 2008   Mitja Mršek 
Brezno pod Korenino   A   01. 03. 2008   Marko Matičič 
Brezno pod korenino   E   01. 03. 2008   Marko Matičič 
Brezno pri Krstnem breznu   E       (2)
Brezno pri Krstnem breznu   A   09. 01. 2008   Aleš Štrukelj (1) (2)
Brezno pri skladišču orožja   A   15. 12. 2008   Marko Matičič 
Brezno pri skladišču orožja   E   15. 12. 2008   Marko Matičič 
Brezno v kozjih stenah (5R2)   A   05. 08. 2008   Marko Matičič 
Brezno v kozjih stenah (5R2)   E   05. 08. 2008   Marko Matičič 
Brezno v Markovi dolini   A   09. 06. 2008   Marko Matičič 
Brezno v Markovi dolini   E   09. 06. 2008   Marko Matičič 
Brezno v oddelku 17/a ROK   A   13. 06. 2008   Marko Matičič (1) (2)
Brezno v oddelku 17/a ROK   E   13. 06. 2008   Matej Zalokar 
Brezno v oddelku 29/b RGM   A   14. 10. 2008   Marko Matičič 
Brezno v oddelku 29/b RGM   E   14. 10. 2008    
Brezno v oddelku 29/c RGM   A   14. 12. 2008   Marko Matičič 
Brezno v oddelku 29/c RGM   E   14. 12. 2008   Matej Zalokar 
Drča pri zasutem ovinku   A   20. 12. 2008   Marko Matičič 
Drča pri zasutem ovinku   E   20. 12. 2008   Matej Zalokar 
FujiJama   E   01. 08. 2008    
FujiJama   A   14. 10. 2008   Marko Matičič 
Jama pod mahom   E       (2)
Jama pod mahom   A   30. 12. 2007   Aleš Štrukelj (2)
Jama pri spodmolu 1   E   26. 02. 2007   Aleš Štrukelj (2)
Jama pri spodmolu 1   A   14. 01. 2008   Aleš Štrukelj (2)
Jama pri spodmolu 2   E      Aleš Štrukelj (2)
Jama pri spodmolu 2   A   14. 01. 2008   Aleš Štrukelj (2)
Jama Skale Tonke   E   04. 07. 2008   Matej Zalokar 
Jama Skale Tonke   A   20. 12. 2008   Matej Zalokar 
Jama za Cesarskim vrhom   E      Aleš Štrukelj (2)
Jama za Cesarskim vrhom   A   12. 01. 2008   Aleš Štrukelj (2)
Jama za Kalvarijo   B   03. 06. 2008   Marko Matičič 
Kasa jama   A   12. 06. 2008   Marko Matičič (1) (2)
Kasa jama   E   12. 06. 2008   Matej Zalokar (1)
Ledena cev   B   04. 12. 2008   Marko Matičič 
Maska   E       
Maska   A   12. 01. 2008   Aleš Štrukelj (1)
Meželiško brezno   A   12. 06. 2008   Marko Matičič 
Meželiško brezno   E   12. 06. 2008   Marko Matičič 
Mladi Rak   A   04. 07. 2008   Matej Zalokar 
Mladi Rak   E   21. 08. 2008   Matej Zalokar 
Močeradovo brezno   B   04. 12. 2008   Marko Matičič 
Mroževka   A   01. 03. 2008   Marko Matičič 
Mroževka   E   01. 03. 2008   Marko Matičič 
Okno   B   03. 06. 2008   Marko Matičič 
Podoknica   A   17. 12. 2008   Matej Zalokar 
Podoknica   E   17. 12. 2008   Matej Zalokar 
Skrivališče v Jazbini   A   17. 12. 2008   Matej Zalokar 
Skrivališče v Jazbini   E   17. 12. 2008   Matej Zalokar 
Skrivališče v Unških talih   A   01. 03. 2008   Marko Matičič 
Skrivališče v Unških talih   E   01. 03. 2008   Marko Matičič 
Spodmol v Jelenovih dolinah   B   03. 06. 2008   Marko Matičič 
Škratova arbitraža   A   05. 05. 2008   Marko Matičič 
Škratova arbitraža   E   05. 05. 2008   Marko Matičič 
TIGR   B   03. 06. 2008   Marko Matičič 
Vodna jama za gasilskim domom   A   03. 02. 2008   Marko Matičič 
Vodna jama za gasilskim domom   E   03. 02. 2008   Jure Kraševec 
Zasifonski oddušnik   A   04. 02. 2008   Marko Matičič 
Zasifonski oddušnik   E   04. 02. 2008   Matej Zalokar 
Ždroclasti spodmol 1   A   14. 10. 2008   Marko Matičič 
Ždroclasti spodmol 1   E   14. 10. 2008    
Ždroclasti spodmol 2   A   14. 10. 2008   Marko Matičič 
Ždroclasti spodmol 2   E   14. 10. 2008   Marko Matičič 
Ždroclasto brezno 10   A   14. 10. 2008   Marko Matičič 
Ždroclasto brezno 10   E   14. 10. 2008    
Ždroclasto brezno 11   E   01. 08. 2000   Florent Caullireau 
Ždroclasto brezno 11   A   14. 10. 2008   Marko Matičič 
Ždroclasto brezno 12   A   14. 10. 2008   Marko Matičič 
Ždroclasto brezno 12   E   14. 10. 2008   Marko Matičič 
Ždroclasto brezno 9   E   01. 08. 2000    
Ždroclasto brezno 9   A   14. 10. 2008   Marko Matičič 

(1) v sodelovanju z JD "Danilo Remškar" Ajdovščina
(2) v sodelovanju z JK Borovnica
JD Kraški leopardi Renče Jama Angelovih obetov   A   05. 04. 2007   Dimitrij Valantič 
Jama Angelovih obetov   E   05. 04. 2007   Dimitrij Valantič 
Jama Angelovih obetov   E   05. 04. 2007   Dimitrij Valantič 
Jama Angelovih obetov   G   05. 04. 2007   Dimitrij Valantič 
Jama pod njivami   E   06. 04. 2007   Dimitrij Valantič 
Jama pod njivami   A   26. 09. 2007   Dimitrij Valantič 
Jama pod njivami   F   02. 02. 2008   Dimitrij Valantič 
Likinova gropača   E       
Likinova gropača   A   25. 03. 2008   Dimitrij Valantič 
Likinova gropača   E   26. 03. 2008   Dimitrij Valantič 
Likinova gropača   G   26. 03. 2008   Dimitrij Valantič 
Mala Boka   B   13. 05. 2008   Dimitrij Valantič 
Mala Boka   F   13. 05. 2008   Dimitrij Valantič 
Novška jama   F   01. 02. 2008   Dimitrij Valantič 
Pavlinova jama   E       
Pavlinova jama   E       
Pavlinova jama   A   06. 04. 2007   Dimitrij Valantič 
Pavlinova jama   D   06. 04. 2007   Dimitrij Valantič 
Pološka jama   C      Dimitrij Valantič 
Pološka jama   D      Dimitrij Valantič 
Pološka jama   D      Dimitrij Valantič 
Pološka jama   F       
Pološka jama   A   20. 06. 2007   Dimitrij Valantič 
Pološka jama   E   31. 07. 2007   Dimitrij Valantič 
Pološka jama   B   25. 09. 2007   Dimitrij Valantič 
Pološka jama   B   27. 09. 2007   Dimitrij Valantič 
Pološka jama   B   03. 12. 2007   Dimitrij Valantič 
Pološka jama   D   06. 12. 2007   Sandi Nemec 
Pološka jama   F   04. 01. 2008   Dimitrij Valantič 
Pološka jama   B   28. 02. 2008   Dimitrij Valantič 
Pršlanova jama   E   18. 10. 2007   Dimitrij Valantič 
Pršlanova jama   A   05. 01. 2008   Dimitrij Valantič 
Pršlanova jama   A   05. 01. 2008   Dimitrij Valantič 
Pršlanova jama   F   05. 01. 2008   Dimitrij Valantič 
Vodičnik   B   06. 04. 2008   Dimitrij Valantič 
Vodičnik   F   08. 04. 2008   Dimitrij Valantič 
DZRJ Ribnica Brezno pod Mišjim hribom 1   B   06. 10. 2008   Anton Della Schiava 
Brezno Šahen 1   F   22. 07. 2008   Anton Della Schiava 
Brezno Šahen 2   E      Bilbija Stojan 
Brezno Šahen 2   A   24. 06. 2008   Bilbija Stojan 
Brezno Šahen 2   F   22. 07. 2008    
Brezno Šahen 2   G   22. 07. 2008   Anton Della Schiava 
Brezno Šahen 3   F      Anton Della Schiava 
Brezno Šahen 3   A   11. 09. 2008   Anton Della Schiava 
Brezno Šahen 3   E   01. 10. 2008   Anton Della Schiava 
Brezno Šahen 3   G   02. 10. 2008   Anton Della Schiava 
Francetova jama   F       (1)
Jama v Lesarjevem talu   B   06. 10. 2008   Anton Della Schiava 
Kapljiva jama   F       
Mučotova jama   F   22. 07. 2008   Anton Della Schiava 
Ponor pod Gornjo Brigo   E   01. 10. 2008   Anton Della Schiava 
Ponor pod Gornjo Brigo   A   07. 10. 2008   Anton Della Schiava 
Ponor pod Gornjo Brigo   F   07. 10. 2008   Anton Della Schiava 
Ponor pod Gornjo Brigo   G   11. 10. 2008   Anton Della Schiava 
Požiralnik pri Sv. Marjeti   F      Anton Della Schiava 
Požiralnik pri Sv. Marjeti   G      Anton Della Schiava 
Požiralnik pri Sv. Marjeti   E   01. 10. 2008   Anton Della Schiava 
Požiralnik pri Sv. Marjeti   A   10. 12. 2008   Anton Della Schiava 
Žiglovica   F       (1)

(1) v sodelovanju z KJ Kostanjevica na Krki
JD Semič Cingolica   C   03. 03. 2008   Janko Štampar 
Cingolica   E   03. 03. 2008   Janko Štampar 
Cingolica   A   02. 06. 2008   Janko Štampar 
JD Sežana Benčna jama   B   26. 11. 2008   Andrej Peca 
Benčna jama   A   08. 12. 2008   Jasmina Rijavec (1)
Benčna jama   E   08. 12. 2008   Jasmina Rijavec 
Brezno 1 v Mejah   F      Andrej Peca 
Brezno 1 v Mejah   E   06. 01. 2008   Jasmina Rijavec 
Brezno 1 v Mejah   A   10. 01. 2008   Andrej Peca 
Brezno 1 v Stajah   A   17. 12. 2007   Jasmina Rijavec 
Brezno 1 v Stajah   E   17. 12. 2007   Jasmina Rijavec 
Brezno 2 v Mejah   E   06. 01. 2008   Jasmina Rijavec 
Brezno 2 v Mejah   A   10. 01. 2008   Andrej Peca 
Brezno 3 v Mejah   F      Jasmina Rijavec 
Brezno 3 v Mejah   A   06. 01. 2008   Jure Jakofčič 
Brezno 3 v Mejah   E   06. 01. 2008   Jure Jakofčič 
Brezno pri Lipiškem kamnolomu   A   25. 12. 2008   Jure Jakofčič 
Brezno pri Lipiškem kamnolomu   E   25. 12. 2008   Jure Jakofčič 
Brezno pri lovski preži   E   24. 12. 2008   Jasmina Rijavec 
Brezno pri lovski preži   A   25. 12. 2008   Jasmina Rijavec 
Brezno v Gabrovem Brdu   A   27. 12. 2008   Jasmina Rijavec 
Brezno v Gabrovem Brdu   E   27. 12. 2008   Jasmina Rijavec 
Čukova jama   B   12. 03. 2008   Jure Jakofčič 
Febino brezno   B   27. 09. 2008   Jasmina Rijavec 
Jama 1 v Kanjaducah   E      Jože Coraci 
Jama v Lazih   A   27. 12. 2008   Jasmina Rijavec 
Jama v Lazih   E   27. 12. 2008   Jasmina Rijavec 
Jama v suhem potoku   E      Jasmina Rijavec 
Jama v suhem potoku   E   09. 10. 2008   Jasmina Rijavec 
Jama v suhem potoku   E   09. 10. 2008   Jasmina Rijavec 
Jama v suhem potoku   A   10. 10. 2008   Jasmina Rijavec 
Mošenjska jama   B   26. 02. 2008   Jasmina Rijavec 
Partizanska pečina   E   24. 12. 2008   Jasmina Rijavec 
Partizanska pečina   A   25. 12. 2008   Jasmina Rijavec 
Pečina v Javi   A   10. 02. 2008   Jure Jakofčič 
Pečina v Javi   E   10. 02. 2008   Jure Jakofčič 
Štromarska jama   E   16. 06. 2008   Jasmina Rijavec 
Štromarska jama   A   01. 08. 2008   Andrej Peca 

(1) v sodelovanju z JK Krka
DRP Škofja Loka Bivak IV - 003   E   10. 03. 2006   Walter Zakrajšek 
Bivak IV - 003   A   30. 04. 2008   Walter Zakrajšek 
Bivak IV - 010   A   30. 04. 2008   Walter Zakrajšek 
Bivak IV - 010   E   30. 04. 2008   Walter Zakrajšek 
Bivak IV - 010   E   30. 04. 2008   Walter Zakrajšek 
Bivak IV - 012   E   16. 03. 2006   Walter Zakrajšek 
Bivak IV - 012   A   30. 04. 2008   Walter Zakrajšek 
Bivak IV - 014   F       
Bivak IV - 014   E   10. 03. 2006   Walter Zakrajšek 
Bivak IV - 014   A   30. 04. 2006   Walter Zakrajšek 
Bivak IV - 020   E   10. 03. 2006   Walter Zakrajšek 
Bivak IV - 020   A   30. 04. 2008   Walter Zakrajšek 
Bivak IV- 021   F       
Bivak IV- 021   E   15. 03. 2006   Walter Zakrajšek 
Bivak IV- 021   A   30. 04. 2008   Walter Zakrajšek 
Brezno na Kamrci   E       
Brezno na Kamrci   E       
Brezno na Kamrci   G   17. 07. 2004    
Brezno na Kamrci   B   15. 05. 2008   Walter Zakrajšek 
Franclnova konta   B   03. 05. 2007   Marko Zakrajšek 
Jama v Gošarjevih rupah   B   21. 03. 2007   Marko Zakrajšek 
Mravljetovo brezno v Gošarjevih rupah   B   21. 03. 2007   Marko Zakrajšek 
JK Tirski zmaj Brezno v Črni goši   A   13. 02. 2007   Jernej Grudnik 
Brezno v Črni goši   E   13. 02. 2007   Jernej Grudnik 
Jama Sinička   F      Bernard Štiglic 
Jama Sinička   A   23. 10. 2006   Bernard Štiglic 
Jama Sinička   E   23. 10. 2006   Bernard Štiglic 
JS PD Tolmin Jama Planika   E   01. 09. 2007   Jarvist Frost (1)
M-1   E   01. 05. 2008   Jarvist Frost (1)
M-1   B   01. 07. 2008   Jana Čarga (1)
M-16 (Tolminski Migovec)   E       (1)
M-16 (Tolminski Migovec)   B   01. 07. 2008   Jana Čarga (1)
M-6   B   01. 07. 2008   Jana Čarga (1)
Migovec 6   E   01. 05. 2008   Jarvist Frost (1)
Planika   A   01. 07. 2008   Jana Čarga (1)
Primadona   E   01. 05. 2008   Jarvist Frost (1)
Primadona   B   01. 07. 2008   Jana Čarga (1)
Primadona   B   01. 07. 2008   Jana Čarga (1)
Sistem Migovec (M-16)   B   01. 07. 2008   Jana Čarga (1)
Vrtnarija   E       (1)
Vrtnarija   B   01. 07. 2008   Jana Čarga (1)
Vrtnarija   B   01. 07. 2008   Jana Čarga (1)

(1) v sodelovanju z Imperial College Caving Club
JO SPD Trst Brezno Gorenji Boršt   F      Stojan Sancin 
Brezno Gorenji Boršt   B   12. 06. 2008   Stojan Sancin 
Brezno pod Golim vrhom   C      Stojan Sancin 
Brezno pod Golim vrhom   F      Stojan Sancin 
Brezno pod Golim vrhom   B   05. 05. 2008   Stojan Sancin 
Brezno v Debeli griži   C      Stojan Sancin 
Brezno v Debeli griži   F      Stojan Sancin 
Brezno v Debeli griži   B   22. 05. 2008   Stojan Sancin 
Brezno v Mrzlih dolih   F      Stojan Sancin 
Brezno v Mrzlih dolih   B   17. 07. 2008   Stojan Sancin 
Gr 14 (Gropada)   C      Stojan Sancin 
Gr 14 (Gropada)   F      Stojan Sancin 
Gr 14 (Gropada)   B   12. 05. 2008   Stojan Sancin 
Gr 14 (Gropada)   E   12. 05. 2008   Stojan Sancin 
Gr 15 (Gropada)   C      Stojan Sancin 
Gr 15 (Gropada)   D      Stojan Sancin 
Gr 15 (Gropada)   F      Stojan Sancin 
Gr 15 (Gropada)   B   02. 05. 2008   Stojan Sancin 
Gr 15 (Gropada)   E   02. 05. 2008   Stojan Sancin 
Gr 16 (Gropada)   C      Stojan Sancin 
Gr 16 (Gropada)   D      Stojan Sancin 
Gr 16 (Gropada)   B   02. 05. 2008   Stojan Sancin 
Gr 17 (Gropada)   C      Stojan Sancin 
Gr 17 (Gropada)   F      Stojan Sancin 
Gr 17 (Gropada)   B   09. 09. 2008   Stojan Sancin 
Gr 17 (Gropada)   E   09. 09. 2008   Stojan Sancin 
Gr 18 (Gropada)   C      Stojan Sancin 
Gr 18 (Gropada)   F      Stojan Sancin 
Gr 18 (Gropada)   B   09. 09. 2008   Stojan Sancin 
Gr 18 (Gropada)   E   09. 09. 2008   Stojan Sancin 
Gr-1 (Grižan)   F      Stojan Sancin 
Gr-1 (Grižan)   B   26. 04. 2008   Stojan Sancin 
Gr-1 (Grižan)   E   26. 04. 2008   Clavdio Bratoš 
Gra 8 (Gradišče)   C      Stojan Sancin 
Gra 8 (Gradišče)   F      Stojan Sancin 
Gra 8 (Gradišče)   B   17. 05. 2008   Stojan Sancin 
Gra 8 (Gradišče)   E   17. 05. 2008   Stojan Sancin 
Gra 8 (Gradišče)   E   17. 05. 2008   Stojan Sancin 
Gv 1 (Goli vrh)   C      Stojan Sancin 
Gv 1 (Goli vrh)   F      Stojan Sancin 
Gv 1 (Goli vrh)   B   22. 05. 2008   Stojan Sancin 
Gv 1 (Goli vrh)   E   22. 05. 2008   Clavdio Bratoš 
Jama na Drenovniku   C      Stojan Sancin 
Jama na Drenovniku   F      Stojan Sancin 
Jama na Drenovniku   B   07. 08. 2008   Stojan Sancin 
Jama na Golem vrhu   C      Stojan Sancin 
Jama na Golem vrhu   C      Stojan Sancin 
Jama na Golem vrhu   F      Stojan Sancin 
Jama na Golem vrhu   B   02. 05. 2008   Stojan Sancin 
Jama ob meji   C      Stojan Sancin 
Jama ob meji   F      Stojan Sancin 
Jama ob meji   B   16. 05. 2008   Stojan Sancin 
Jama Podprisede   C      Stojan Sancin 
Jama Podprisede   F      Stojan Sancin 
Jama Podprisede   B   09. 10. 2007   Stojan Sancin 
Jama pri Gradišču pri Materiji   C      Stojan Sancin 
Jama pri Gradišču pri Materiji   F      Stojan Sancin 
Jama pri Gradišču pri Materiji   B   20. 07. 2008   Stojan Sancin 
Jama v Selih   E   02. 06. 2007   Stojan Sancin 
Jama v Selih   E   02. 06. 2007   Stojan Sancin 
Jama v Selih   B   03. 06. 2007   Stojan Sancin 
Jazbina v Runjevicah   C      Stojan Sancin 
Jazbina v Runjevicah   F      Stojan Sancin 
Jazbina v Runjevicah   B   09. 10. 2007   Stojan Sancin 
Ld 2 (Ledenica Dol)   C      Stojan Sancin 
Ld 2 (Ledenica Dol)   F      Stojan Sancin 
Ld 2 (Ledenica Dol)   B   01. 08. 2007   Stojan Sancin (1)
Ld 2 (Ledenica Dol)   E   01. 08. 2007   Stojan Sancin 
Lp 11 (Lipica)   C      Stojan Sancin 
Lp 11 (Lipica)   F      Stojan Sancin 
Lp 11 (Lipica)   B   04. 10. 2008   Stojan Sancin 
Lp 11 (Lipica)   E   04. 10. 2008   Stojan Sancin 
Lp 12 (Lipica)   C      Stojan Sancin 
Lp 12 (Lipica)   F      Stojan Sancin 
Lp 12 (Lipica)   B   20. 09. 2008   Stojan Sancin 
Lp 12 (Lipica)   E   20. 09. 2008   Stojan Sancin 
Lp 13 (Lipica)   C      Stojan Sancin 
Lp 13 (Lipica)   F      Stojan Sancin 
Lp 13 (Lipica)   B   20. 09. 2008   Stojan Sancin 
Lp 13 (Lipica)   E   20. 09. 2008   Stojan Sancin 
Maticov podmol v Mrgarjih   C      Stojan Sancin 
Maticov podmol v Mrgarjih   F      Stojan Sancin 
Maticov podmol v Mrgarjih   B   22. 04. 2008   Stojan Sancin 
Md 1 (Mrtve doline)   C      Stojan Sancin 
Md 1 (Mrtve doline)   F      Stojan Sancin 
Md 1 (Mrtve doline)   B   11. 10. 2007   Stojan Sancin 
Md 1 (Mrtve doline)   E   11. 10. 2007   Stojan Sancin 
Me 2 (Merče)   C      Stojan Sancin 
Me 2 (Merče)   F      Stojan Sancin 
Me 2 (Merče)   B   23. 03. 2008   Stojan Sancin 
Me 2 (Merče)   E   23. 03. 2008   Stojan Sancin 
Meandrast spodmol   C      Stojan Sancin 
Meandrast spodmol   F      Stojan Sancin 
Meandrast spodmol   B   02. 05. 2008   Stojan Sancin 
Mvr 1 (Matarski vrh)   C      Stojan Sancin 
Mvr 1 (Matarski vrh)   F      Stojan Sancin 
Mvr 1 (Matarski vrh)   B   07. 02. 2008   Stojan Sancin 
Mvr 1 (Matarski vrh)   E   07. 02. 2008   Stojan Sancin 
Mvr 2 (Matarski vrh)   C      Stojan Sancin 
Mvr 2 (Matarski vrh)   F      Stojan Sancin 
Mvr 2 (Matarski vrh)   B   30. 08. 2008   Stojan Sancin 
Mvr 2 (Matarski vrh)   E   30. 08. 2008   Stojan Sancin 
Mvr 3 (Matarski vrh)   C      Stojan Sancin 
Mvr 3 (Matarski vrh)   F      Stojan Sancin 
Mvr 3 (Matarski vrh)   B   26. 07. 2008   Stojan Sancin 
Mvr 3 (Matarski vrh)   E   26. 07. 2008   Stojan Sancin 
Ob 31 (Obrov)   C      Stojan Sancin 
Ob 31 (Obrov)   F      Stojan Sancin 
Ob 31 (Obrov)   B   25. 10. 2007   Stojan Sancin 
Ob 57 (Obrov)   C      Stojan Sancin 
Ob 57 (Obrov)   F      Stojan Sancin 
Ob 57 (Obrov)   B   21. 02. 2008   Stojan Sancin 
Ob 57 (Obrov)   E   21. 02. 2008   Stojan Sancin 
Ob 58 (Obrov)   C      Stojan Sancin 
Ob 58 (Obrov)   F      Stojan Sancin 
Ob 58 (Obrov)   B   23. 02. 2008   Stojan Sancin 
Ob 58 (Obrov)   E   23. 02. 2008   Stojan Sancin 
Ob 59   C      Stojan Sancin 
Ob 59   F      Stojan Sancin 
Ob 59   B   09. 02. 2008   Stojan Sancin 
Ob 59   E   09. 02. 2008   Zobec Dean 
Ob 60 (Obrov)   C      Stojan Sancin 
Ob 60 (Obrov)   F      Stojan Sancin 
Ob 60 (Obrov)   B   25. 10. 2007   Stojan Sancin 
Ob 60 (Obrov)   E   25. 10. 2007   Stojan Sancin 
Ob 61 (Obrov)   B   03. 01. 2008   Stojan Sancin 
Ob 61 (Obrov)   C   03. 01. 2008   Stojan Sancin 
Ob 61 (Obrov)   E   03. 01. 2008   Clavdio Bratoš 
Ob 61 (Obrov)   F   03. 01. 2008   Stojan Sancin 
Ob 62 (Obrov)   C      Stojan Sancin 
Ob 62 (Obrov)   F      Stojan Sancin 
Ob 62 (Obrov)   B   30. 10. 2008   Stojan Sancin 
Ob 62 (Obrov)   E   30. 10. 2008   Stojan Sancin 
Pd 7 (Podgorje)   C      Stojan Sancin 
Pd 7 (Podgorje)   F      Stojan Sancin 
Pd 7 (Podgorje)   B   27. 08. 2008   Stojan Sancin (2)
Pd 7 (Podgorje)   E   27. 08. 2008   Stojan Sancin 
Pečina na Filovem   C      Stojan Sancin 
Pečina na Filovem   F      Stojan Sancin 
Pečina na Filovem   B   22. 05. 2008   Stojan Sancin 
Pokčeva jama   F      Stojan Sancin 
Pokčeva jama   B   18. 02. 2008   Stojan Sancin 
Polina peč   C      Stojan Sancin 
Polina peč   F      Stojan Sancin 
Polina peč   B   07. 11. 2007   Stojan Sancin 
Ra-1 (Račice)   F      Stojan Sancin 
Ra-1 (Račice)   B   17. 07. 2008   Stojan Sancin 
S 10 (Socerb)   F      Stojan Sancin 
S 10 (Socerb)   B   23. 01. 2008   Stojan Sancin 
S 5   F      Stojan Sancin 
S 5   B   23. 01. 2008   Stojan Sancin 
Sl 5 (Slavnik)   C      Stojan Sancin 
Sl 5 (Slavnik)   F      Stojan Sancin 
Sl 5 (Slavnik)   B   02. 03. 2003   Stojan Sancin 
Sl 5 (Slavnik)   E   02. 03. 2003   Stojan Sancin 
Sl 6 (Slavnik)   C      Stojan Sancin 
Sl 6 (Slavnik)   B   02. 03. 2003   Stojan Sancin 
Sl 6 (Slavnik)   E   02. 03. 2003   Stojan Sancin 
Spodmol pri Črnotičah   F      Stojan Sancin 
Spodmol pri Črnotičah   B   15. 07. 2008   Stojan Sancin 
Strašna jama   B   20. 12. 2007   Stojan Sancin 
Strašna jama   B   07. 06. 2008   Stojan Sancin (1)
Strašna jama   E   07. 06. 2008   Clavdio Bratoš 
Vrženca   C      Stojan Sancin 
Vrženca   F      Stojan Sancin 
Vrženca   B   02. 12. 2007   Stojan Sancin 

(1) v sodelovanju z JD "Danilo Remškar" Ajdovščina
(2) v sodelovanju z JD Dimnice Koper
Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje Boštenuhova jama   B   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Boštenuhova jama   F   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Brezno nad Brezovo   B   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Brezno nad Brezovo   F   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Brezno pri Inkartu   A   13. 07. 2008   Milan Podpečan 
Brezno pri Inkartu-4-08   F      Milan Podpečan 
Brezno pri Inkartu-4-08   E   20. 06. 2008   Milan Podpečan 
Brezno v Socki   B   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Golte 1   E   07. 06. 2008   Milan Podpečan 
Golte 1   A   03. 07. 2008   Milan Podpečan 
Golte 1   G   16. 07. 2008   Milan Podpečan 
Golte 1   G   16. 07. 2008   Milan Podpečan 
Jama na Dragi   B   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Jama na Dragi   F   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Jama na Raduhi   F      Milan Podpečan 
Jama na Raduhi   B   07. 01. 2007   Milan Podpečan 
Jama za gostilno   B   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Jiračkova pogrezlina   B   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Kamnita hiša   B   28. 12. 2008   Mojca Hribernik (1)
Kovačeva jama   A   06. 10. 2008   Milan Podpečan 
Kovačeva jama   E   06. 10. 2008   Milan Podpečan 
Kovačeva jama   F   06. 10. 2008   Milan Podpečan 
Kovačeva jama   G   06. 10. 2008   Milan Podpečan 
Kvartičevo brezno   B   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Lisičja jama   B   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Lisičja jama   F   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Lisičja luknja   B   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Lisičja luknja   F   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Lovska jama Rinka   B   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Lovska jama Rinka   F   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
M.z L.-Kotnikova luknja-1-07   F      Milan Podpečan 
M.z L.-Kotnikova luknja-1-07   G      Milan Podpečan 
M.z L.-Kotnikova luknja-1-07   A   18. 09. 2007   Milan Podpečan 
M.z L.-Kotnikova zijalka-2-07   F      Milan Podpečan 
M.z L.-Kotnikova zijalka-2-07   G      Milan Podpečan 
M.z L.-Kotnikova zijalka-2-07   A   18. 09. 2008   Milan Podpečan 
M.z L.-Raduha-Zobek-1-07   F      Milan Podpečan 
M.z L.-Raduha-Zobek-1-07   G      Milan Podpečan 
M.z L.-Raduha-Zobek-1-07   A   17. 08. 2007   Milan Podpečan 
M.z L.-Štenge-3-07   F      Milan Podpečan 
M.z L.-Štenge-3-07   G      Milan Podpečan 
M.z L.-Štenge-3-07   A   05. 09. 2007   Milan Podpečan 
M.z L.-Štenge-4-07   F      Milan Podpečan 
M.z L.-Štenge-4-07   G      Milan Podpečan 
M.z L.-Štenge-4-07   A   05. 09. 2008   Milan Podpečan 
M.zL.-Raduha-Peč-2-07   F      Milan Podpečan 
M.zL.-Raduha-Peč-2-07   G      Milan Podpečan 
M.zL.-Raduha-Peč-2-07   A   05. 09. 2007   Milan Podpečan 
Mozirska jama na Golteh   B   03. 07. 2008   Milan Podpečan 
Mozirska jama na Golteh   F   03. 07. 2008   Milan Podpečan 
Pekel pri Zalogu   B   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Pekel pri Zalogu   F   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Rojnikovo brezno   B   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Rojnikovo brezno   F   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Sevšekova jama 1   B   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Sevšekova jama 1   F   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Sevšekova jama 2   B   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Sevšekova jama 2   F   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Smetišnica   B   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Spodnja Steska jama   F   28. 10. 2008   Mojca Hribernik 
Spodnja Steska jama   B   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
SV R1   B   06. 01. 2007   Milan Podpečan 
SV R1   F   06. 01. 2007   Milan Podpečan 
SV R2   F      Milan Podpečan 
SV R2   B   07. 01. 2007   Milan Podpečan 
SV R3   F      Milan Podpečan 
SV R3   B   07. 01. 2007   Milan Podpečan 
SV R5   F      Milan Podpečan 
SV R5   B   07. 01. 2007   Milan Podpečan 
Tajna jama 1   B   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Tolsta špranja   E   20. 06. 2008   Milan Podpečan 
Tolsta špranja   F   04. 07. 2008   Milan Podpečan 
Tolsta špranja   G   04. 07. 2008   Milan Podpečan 
Tolsta špranja   A   09. 07. 2008   Milan Podpečan 
Zgornja Steska jama   B   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 
Zgornja Steska jama   F   28. 12. 2008   Mojca Hribernik 

(1) v sodelovanju z Šaleški JK "Podlasica" Topolšica
JK Železničar Barbarino brezno   E      Aleš Lajovic 
Barbarino brezno   G      Aleš Lajovic 
Barbarino brezno   A   29. 12. 2008   Aleš Lajovic 
Blatno brezno pri Koritih   D       
Blatno brezno pri Koritih   E      Aleš Lajovic 
Blatno brezno pri Koritih   A   27. 12. 2008   Aleš Lajovic 
Blatno brezno pri Koritih   B   27. 12. 2008   Aleš Lajovic 
Brezno na Ržišču   E      Aleš Lajovic 
Brezno na Ržišču   A   22. 12. 2008   Aleš Lajovic 
Brezno ob meji   E      Aleš Lajovic 
Brezno ob meji   A   24. 12. 2008   Aleš Lajovic 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   B   25. 06. 2008   Miha Čekada 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   C   25. 06. 2008   Miha Čekada 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   F   25. 06. 2008   Miha Čekada 
Brezno pod Planinico   B   09. 02. 2008   Uroš Stepišnik 
Brezno pod Prevejkom   A   28. 02. 2008   Aleš Lajovic 
Brezno Vesne in Vlaste   E   08. 02. 2008   Mateja Ferk 
Brezno Vesne in Vlaste iz Makol   A   08. 02. 2008   Mateja Ferk 
Brezno Vesne in Vlaste iz Makol   C   11. 02. 2008   Mateja Ferk 
Čahovca   E      Aleš Lajovic 
Čahovca   A   28. 12. 2008   Aleš Lajovic 
Erazmova luknja   A   24. 01. 2008   Aleš Lajovic 
Erazmova luknja   D   24. 01. 2008   Aleš Lajovic 
Ferranova buža   E      Milan Ferran 
Ferranova buža   E      Milan Ferran 
Ferranova buža   E      Milan Ferran 
Ferranova buža   B   02. 01. 2008   Milan Ferran 
Fičkolina   A   28. 02. 2008   Aleš Lajovic 
Grez na Logaškem polju   B   06. 11. 2008   Aleš Lajovic 
Jama 1 pri Planinski jami   B   01. 06. 2008   Miha Čekada 
Jama 1 pri Planinski jami   C   01. 06. 2008   Miha Čekada 
Jama 1 pri Planinski jami   F   01. 06. 2008   Miha Čekada 
Jama 1 v kamnolomu Drenov grič   B   23. 10. 2008   Boštjan Vrviščar 
Jama 2 v kamnolomu Drenov grič   B   23. 10. 2008   Boštjan Vrviščar 
Jama nad Čedco   E   02. 01. 2008   Milan Ferran 
Jama nad Čedco   E   02. 01. 2008   Milan Ferran 
Jama nad Četco   A   02. 01. 2008   Milan Ferran 
Jama ob poti na Komno   B   25. 06. 2008   Miha Čekada 
Jama ob poti na Komno   C   25. 06. 2008   Miha Čekada 
Jama ob poti na Komno   F   25. 06. 2008   Miha Čekada 
Jama pod Socerbskim gradom   B   18. 11. 2008   Aleš Lajovic 
Jama pri gnezdu   B      Gorazd Grmek 
Jama pri gnezdu   E      Gorazd Grmek 
Jamca nad izvirom   A   17. 12. 2008   Aleš Lajovic 
Jamca nad izvirom   E   17. 12. 2008   Aleš Lajovic 
Jamica   D      Aleš Lajovic 
Jamica   A   10. 04. 2008   Aleš Lajovic 
Jamica   C   10. 04. 2008   Aleš Lajovic 
Jamica   E   10. 04. 2008   Aleš Lajovic 
Jamica   E   10. 04. 2008   Aleš Lajovic 
Jeseniško brezno   B   09. 02. 2008   Uroš Stepišnik 
Ledena jama v Fridrihštanjskem gozdu   F   01. 01. 2008   Peter Gedei 
Ledena jama v Fridrihštanjskem gozdu   F   01. 01. 2008   Peter Gedei 
Lobašgrote   F   01. 01. 2008   Peter Gedei 
Mačkovica   A   30. 11. 2008   Boštjan Vrviščar 
Mačkovica   E   30. 11. 2008   Boštjan Vrviščar 
Mačkovica   E   30. 11. 2008   Boštjan Vrviščar 
Mačkovica   G   30. 11. 2008   Boštjan Vrviščar 
Majcetova jama (1)   A   06. 03. 2008   Aleš Lajovic 
Majcetova jama (1)   D   06. 03. 2008   Aleš Lajovic 
Martinska jama pri Markovščini   F   01. 01. 2008   Peter Gedei 
Martinska jama pri Markovščini   F   01. 01. 2008   Peter Gedei 
Martinska jama pri Markovščini   F   01. 01. 2008   Peter Gedei 
Mitjina jama   F   01. 01. 2008   Peter Gedei 
Mitjina jama   F   01. 01. 2008   Peter Gedei 
Mitjina jama   F   01. 01. 2008   Peter Gedei 
Petelinovo brezno   B   09. 02. 2008   Uroš Stepišnik 
Pokštajnsko brezno   A   17. 12. 2008   Aleš Lajovic 
Pokštajnsko brezno   E   17. 12. 2008   Aleš Lajovic 
Ponikve v Odolini   F   01. 01. 2008   Peter Gedei 
Ponikve v Odolini   F   01. 01. 2008   Peter Gedei 
Puciharjev kevdrc nad Iško   B   19. 06. 2008   Mateja Ferk 
Puciharjev kevdrc nad Iško   C   19. 06. 2008   Mateja Ferk 
Pucov brezen   E      Milan Ferran 
Pucov brezen   E      Milan Ferran 
Pucov brezen   E   06. 01. 2009   Milan Ferran (1) (2)
Ravrihovo brezno   B   21. 08. 2008   Alojz Grm 
Tau Tona   F   01. 01. 2008   Peter Gedei 
Tau Tona   F   01. 01. 2008   Peter Gedei 
Tisočnoga   E      Milan Ferran 
Tisočnoga   A   07. 01. 2007   Milan Ferran 
Tkalca jama   B   14. 12. 2008   Miha Čekada 
Tri linije   E      Milan Ferran 
Tri linije   A   16. 12. 2008   Milan Ferran 
Zakorita 2   E      Aleš Lajovic 
Zakorita 2   G      Aleš Lajovic 
Zakorita 2   A   29. 12. 2008   Aleš Lajovic 
Žažaba   E      Milan Ferran 
Žažaba   A   22. 04. 2008   Milan Ferran 

(1) v sodelovanju z JD Logatec
(2) v sodelovanju z DZRJ Ljubljana
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU [Brezence nad Konjsko dolino]   D       
[Brezno pri obračališču]   D       
[Brezno pri skalnih vratih]   D       
[Brezno trhlih štokov]   D       
[Brezno za dva]   D       
[Debi 1]   D       
[Dvojno brezno pod stezo]   D       
[Fruševka]   D       
[Jama 2 v Jevernjaku]   D       
[Jama na Vrečah]   D       
[Jama ob Škalčni poti]   D       
[Jama pod cesto na Martinček]   D       
[Jama pri Farbarjevem štantu]   D       
[Kostenka]   D       
[Krasja jama]   D       
[L65]   D       
[L66]   D       
[L74]   D       
[L77]   D       
[L78]   D       
[L81]   D       
[Laži Svinjska jama]   D       
[Luknja nad Selcami]   D       
[Matjaževa jama]   D       
[Nadcestnica 2]   D       
[Nemgarjeva jama]   D       
[Orglice]   D       
[R1]   D       
[Robijeva jama]   D       
[Sodovka]   D       
[Spodmol na Lubniku]   D       
[Šteklovo brezno]   D       
[TL jama]   D       
[Toboganka]   D       
[Tonetovo brezno]   D       
[TT-3]   D       
Jamski sistem Postojnska jama   B   14. 02. 2007   Franjo Drole 
Konjska jama   B   18. 12. 2007   Franjo Drole 
Lipiško brezno   B   30. 05. 2008   Mitja Prelovšek (1)
Mala Boka   D       
Mala Boka   D       
Županova jama   D      Franjo Drole 
Županova jama   G      Franjo Drole 
Županova jama   E   01. 08. 2007   Franjo Drole 

(1) v sodelovanju z Biotehniška fakulteta
JD Dimnice Koper Antronček   E      Franc Malečkar 
Antronček   E   30. 11. 2008   Franc Malečkar 
Antronček   A   01. 12. 2008   Franc Malečkar 
Antronček   B   01. 12. 2008   Franc Malečkar 
Antronček   C   07. 12. 2008   Franc Malečkar 
Antronček   F   07. 12. 2008   Franc Malečkar 
Antronček 2   A   13. 12. 2008   Franc Malečkar 
Antronček 2   B   13. 12. 2008   Franc Malečkar 
Antronček 2   B   13. 12. 2008   Franc Malečkar 
Antronček 2   C   13. 12. 2008   Franc Malečkar 
Antronček 2   E   13. 12. 2008   Franc Malečkar 
Dimnice   B   04. 01. 2009   Franc Malečkar 
Jama pod cesto   B   13. 07. 2008   Franc Malečkar (1)
Jezerina   B   01. 06. 2008   Franc Malečkar 
Očesa-Kotliči   B   14. 04. 2008   Franc Malečkar (2)
S 10 - Zbrlovca   C      Franc Malečkar 
S 10 - Zbrlovca   E      Franc Malečkar 
S 10 - Zbrlovca   B   13. 07. 2008   Franc Malečkar (3)
S 10 - Zbrlovca   B   13. 07. 2008   Franc Malečkar 
Sveta jama   B   08. 04. 2008   Franc Malečkar (2)
Sveta jama   B   10. 04. 2008   Franc Malečkar 
Sveta jama   B   11. 04. 2008   Franc Malečkar 
Sveta jama   B   18. 04. 2008   Franc Malečkar 
Sveta jama   B   22. 04. 2008   Franc Malečkar 
Sveta jama   B   04. 05. 2008   Franc Malečkar 
Sveta jama   B   01. 06. 2008   Franc Malečkar 
Sveta jama   B   01. 06. 2008   Franc Malečkar 
Sveta jama   B   15. 06. 2008   Franc Malečkar 
Svinjska jama pri Dolenji vasi   B   13. 07. 2008   Franc Malečkar (1)
Tkalca jama   B   14. 04. 2008   Franc Malečkar (2)
Velika Karlovica   B   13. 07. 2008   Franc Malečkar (1)
Velika skednenca   B   13. 07. 2008   Franc Malečkar (1)
Veliki Naravni most   B   14. 04. 2008   Franc Malečkar (2)

(1) v sodelovanju z JD Karlovica Dolenja vas
(2) v sodelovanju z JK Železničar
(3) v sodelovanju z JO SPD Trst
CGEB Bedajna jama   C   26. 11. 2006   Umberto Mikolic 
Bedajna jama   E   26. 11. 2006   Umberto Mikolic 
Bedajna jama   A   21. 05. 2007   Umberto Mikolic 
Brezno 1 Rukavec   C   06. 08. 2005   Umberto Mikolic 
Brezno 1 Rukavec   E   06. 08. 2005   Umberto Mikolic 
Brezno 1 Rukavec   E   06. 08. 2005   Umberto Mikolic 
Brezno 1 Rukavec   A   09. 03. 2006   Umberto Mikolic 
Brezno 1 v Blatni dolini   A   04. 12. 2006   Umberto Mikolic 
Brezno 1 v Blatni dolini   E   04. 12. 2006   Umberto Mikolic 
Brezno 1 v Golokračini   A   27. 09. 2006   Umberto Mikolic 
Brezno 1 v Golokračini   E   27. 09. 2006   Umberto Mikolic 
Brezno 2 južno od Strašne jame   C   16. 01. 2005   Umberto Mikolic 
Brezno 2 južno od Strašne jame   E   16. 01. 2005   Umberto Mikolic 
Brezno 2 južno od Strašne jame   A   23. 04. 2008   Umberto Mikolic 
Brezno 3 južno od Strašne jame   C   16. 01. 2005   Umberto Mikolic 
Brezno 3 južno od Strašne jame   E   20. 05. 2007   Umberto Mikolic 
Brezno 3 južno od Strašne jame   A   23. 04. 2008   Umberto Mikolic 
Brezno 4 južno od Strašne jame   C   16. 01. 2005   Umberto Mikolic 
Brezno 4 južno od Strašne jame   E   20. 05. 2007   Umberto Mikolic 
Brezno 4 južno od Strašne jame   A   23. 04. 2008   Umberto Mikolic 
Brezno 5 južno od Strašne jame   C   16. 01. 2005   Umberto Mikolic 
Brezno 5 južno od Strašne jame   E   20. 05. 2007   Umberto Mikolic 
Brezno 5 južno od Strašne jame   A   23. 04. 2008   Umberto Mikolic 
Brezno JV od Gradišča   E   13. 05. 2007   Umberto Mikolic 
Brezno JV od Gradišča   A   23. 04. 2008   Umberto Mikolic 
Brezno med Ostrim vrhom in Volnikom   E   16. 03. 2008   Umberto Mikolic 
Brezno med Ostrim vrhom in Volnikom   C   17. 03. 2008   Umberto Mikolic 
Brezno med Ostrim vrhom in Volnikom   C   17. 03. 2008   Umberto Mikolic 
Brezno med Ostrim vrhom in Volnikom   A   28. 03. 2008   Umberto Mikolic 
Brezno na Križki gmajni   A   21. 05. 2007   Umberto Mikolic 
Brezno na Križki gmajni   E   21. 05. 2007   Umberto Mikolic 
Brezno na Revi   E   17. 05. 2008   Umberto Mikolic 
Brezno na Revi   A   11. 07. 2008   Umberto Mikolic 
Brezno pri Okroglici   E   15. 06. 2007   Umberto Mikolic 
Brezno pri Okroglici   A   23. 04. 2008   Umberto Mikolic 
Brezno severno od Golaca   E       
Brezno severno od Golaca   C   16. 01. 2005   Umberto Mikolic 
Brezno severno od Golaca   A   23. 04. 2008   Umberto Mikolic 
Brezno zahodno od Gradišča   E   19. 05. 1991   Umberto Mikolic 
Brezno zahodno od Gradišča   C   20. 04. 2007   Umberto Mikolic 
Brezno zahodno od Gradišča   A   21. 05. 2007   Umberto Mikolic 
Brezno zahodno od Sv. Marije pri Ocizlji   C   14. 09. 2007   Umberto Mikolic 
Brezno zahodno od Sv. Marije pri Ocizlji   E   14. 09. 2007   Umberto Mikolic 
Brezno zahodno od Sv. Marije pri Ocizlji   A   23. 04. 2008   Umberto Mikolic 
Grobiščeva jama   C   01. 04. 2006   Umberto Mikolic 
Grobiščeva jama   C   01. 04. 2006   Umberto Mikolic 
Grobiščeva jama   E   01. 04. 2006   Umberto Mikolic 
Grobiščeva jama   A   19. 05. 2006   Umberto Mikolic 
Hr 32 (Hrušica)   A   09. 03. 2006   Umberto Mikolic 
Hr 32 (Hrušica)   E   09. 03. 2006   Umberto Mikolic 
Hr 32 (Hrušica)   E   09. 03. 2006   Umberto Mikolic 
Jama 1 v Godinovcu   C   06. 08. 2006   Umberto Mikolic 
Jama 1 v Godinovcu   E   06. 08. 2006   Umberto Mikolic 
Jama 1 v Godinovcu   A   27. 09. 2006   Umberto Mikolic 
Jama 2 v Godinovcu   C   06. 08. 2006   Umberto Mikolic 
Jama 2 v Godinovcu   C   06. 08. 2006   Umberto Mikolic 
Jama 2 v Godinovcu   E   06. 08. 2006   Umberto Mikolic 
Jama 2 v Godinovcu   A   27. 09. 2006   Umberto Mikolic 
Jama 3 pri Lohkah   A   07. 02. 2006   Umberto Mikolic 
Jama 3 pri Lohkah   E   07. 02. 2006   Umberto Mikolic 
Jama Kibuba   E      Umberto Mikolic 
Jama Kibuba   A   11. 07. 2008   Umberto Mikolic 
Jama Koblak   A   27. 09. 2006   Umberto Mikolic 
Jama Koblak   E   27. 09. 2006   Umberto Mikolic 
Jama na Ravneh   C   31. 05. 2008   Umberto Mikolic 
Jama na Ravneh   E   31. 05. 2008   Umberto Mikolic 
Jama na Ravneh   A   23. 09. 2008   Umberto Mikolic 
Jama pri Grobiščevi jami   C   01. 04. 2006   Umberto Mikolic 
Jama pri Grobiščevi jami   C   01. 04. 2006   Umberto Mikolic 
Jama pri Grobiščevi jami   E   01. 04. 2006   Umberto Mikolic 
Jama pri Grobiščevi jami   A   19. 05. 2006   Umberto Mikolic 
Jama pri kalu   C   18. 04. 2005   Umberto Mikolic 
Jama pri kalu   C   18. 04. 2005   Umberto Mikolic 
Jama pri kalu   E   14. 01. 2006   Umberto Mikolic 
Jama pri kalu   A   24. 02. 2006   Umberto Mikolic 
Jama pri Rodiku   E   11. 10. 1987   Umberto Mikolic 
Jama pri Rodiku   C   05. 10. 2007   Umberto Mikolic 
Jama pri Rodiku   A   23. 04. 2008   Umberto Mikolic 
Jama Rukavac   E      Umberto Mikolic 
Jama Rukavac   A   13. 10. 2008   Umberto Mikolic 
Jama severno od Skadanscine   C   20. 06. 2008   Umberto Mikolic 
Jama severno od Skadanscine   E   20. 06. 2008   Umberto Mikolic 
Jama severno od Skadanscine   A   09. 07. 2008   Umberto Mikolic 
Jama severno od Velikega snežnega vrha   C   15. 10. 2006   Umberto Mikolic 
Jama severno od Velikega snežnega vrha   E   16. 10. 2006   Umberto Mikolic 
Jama severno od Velikega snežnega vrha   A   21. 05. 2007   Umberto Mikolic 
Jama številka 91   A   04. 03. 2006   Umberto Mikolic 
Jama številka 91   C   04. 03. 2006   Umberto Mikolic 
Jama številka 91   C   04. 03. 2006   Umberto Mikolic 
Jama številka 91   E   04. 03. 2006   Umberto Mikolic 
Jama številka 91   E   04. 03. 2006   Umberto Mikolic 
Jama v Ozidju   A   19. 04. 2006   Umberto Mikolic 
Jama v Ozidju   E   19. 04. 2006   Umberto Mikolic 
Jama v Ozidju   E   19. 04. 2006   Umberto Mikolic 
Jama v Skotovih hrastnicah   E   29. 10. 2006   Umberto Mikolic 
Jama v Skotovih hrastnicah   A   04. 12. 2006   Umberto Mikolic 
Jama v Stopcah   C   15. 03. 2008   Umberto Mikolic 
Jama v Stopcah   E   15. 03. 2008   Umberto Mikolic 
Jama v Stopcah   A   28. 03. 2008   Umberto Mikolic 
Jama za Stajah   E   10. 08. 2008   Umberto Mikolic 
Jama za Stajah   A   13. 10. 2008   Umberto Mikolic 
Kažarčeva jama 2   E   03. 05. 1987   Umberto Mikolic 
Kažarčeva jama 2   C   19. 11. 2005   Umberto Mikolic 
Kažarčeva jama 2   C   19. 11. 2005   Umberto Mikolic 
Kažarčeva jama 2   A   24. 02. 2006   Umberto Mikolic 
Komenska globonica   A   28. 03. 2008   Umberto Mikolic 
Komenska globonica   C   28. 03. 2008   Umberto Mikolic 
Komenska globonica   E   28. 03. 2008   Umberto Mikolic 
Mala jama severno od Golaca   C   16. 01. 2005   Umberto Mikolic 
Mala jama severno od Golaca   E   20. 05. 2007   Umberto Mikolic 
Mala jama severno od Golaca   A   23. 04. 2008   Umberto Mikolic 
Markučava jama   A   19. 04. 2006   Umberto Mikolic 
Markučava jama   E   19. 04. 2006   Umberto Mikolic 
Martinska jama pri Markovščini   C   20. 04. 2007   Umberto Mikolic 
Martinska jama pri Markovščini   A   21. 05. 2007   Umberto Mikolic 
Mt 5-Bukovška jama   A   19. 04. 2006   Umberto Mikolic 
Mt 5-Bukovška jama   E   19. 04. 2006   Umberto Mikolic 
Prvomajska jama   A   21. 05. 2007   Umberto Mikolic 
Prvomajska jama   E   21. 05. 2007   Umberto Mikolic 
Spodmol Rukavac   E      Umberto Mikolic 
Spodmol Rukavac   A   13. 10. 2008   Umberto Mikolic 
St 25 (Stržen)   E      Umberto Mikolic 
St 25 (Stržen)   A   13. 10. 2008   Umberto Mikolic 
Stanovica   A   05. 10. 2008   Umberto Mikolic 
Stanovica   C   05. 10. 2008   Umberto Mikolic 
Stanovica   E   05. 10. 2008   Umberto Mikolic 
Svidretova jama   E   03. 05. 1987   Umberto Mikolic 
Svidretova jama   A   09. 03. 2006   Umberto Mikolic 
Trijama   C   10. 06. 2007   Umberto Mikolic 
Trijama   E   10. 06. 2007   Umberto Mikolic 
Trijama   A   10. 04. 2008   Umberto Mikolic 
Trščica   C   30. 10. 2005   Umberto Mikolic 
Trščica   E   12. 04. 2008   Umberto Mikolic 
Trščica   A   23. 04. 2008   Umberto Mikolic 
Ulčarjeva jama   E   16. 12. 2006   Umberto Mikolic 
Ulčarjeva jama   A   28. 03. 2008   Umberto Mikolic 
Vlkova jama   C   10. 06. 2007   Umberto Mikolic 
Vlkova jama   A   12. 08. 2008   Umberto Mikolic 
Zavinka jama   A   19. 12. 2006   Umberto Mikolic 
Zavinka jama   E   19. 12. 2006   Umberto Mikolic 
Česka speleologicka společnost Kačna jama   E      Tomaš Roth (1)
Kačna jama   E      Tomaš Roth (1)

(1) v sodelovanju z JD Gregor Žiberna Divača
JK Krka Ahwi brezno   F   29. 04. 2008   Leopold Bregar 
Ahwi brezno   E   05. 05. 2008   Leopold Bregar 
Ahwi brezno   A   07. 05. 2008   Leopold Bregar 
Brezno 1 pod Debelim vrhom   F   01. 06. 2008   Leopold Bregar 
Brezno 1 pod Debelim vrhom   A   03. 06. 2008   Leopold Bregar 
Brezno 1 pod Debelim vrhom   E   03. 06. 2008   Leopold Bregar 
Brezno 1 pri Javharci   B   17. 12. 2008   Leopold Bregar 
Brezno 1 pri Javharci   F   17. 12. 2008   Leopold Bregar 
Brezno 1 pri Javharci   C   18. 12. 2008   Tanja Podržaj 
Brezno 2 pod Debelim vrhom   F   01. 06. 2008   Leopold Bregar 
Brezno 2 pod Debelim vrhom   A   04. 06. 2008   Alojz Malenšek 
Brezno 2 pod Debelim vrhom   E   04. 06. 2008   Alojz Malenšek 
Brezno 2 pri Javharci   B   17. 12. 2008   Leopold Bregar 
Brezno 2 pri Javharci   F   17. 12. 2008   Leopold Bregar 
Brezno 2 pri Javharci   C   18. 12. 2008   Tanja Podržaj 
Brezno majavih debel   F   02. 05. 2008   Tanja Podržaj 
Brezno majavih debel   A   04. 05. 2008   Tanja Podržaj 
Brezno majavih debel   E   04. 05. 2008   Tanja Podržaj 
Brezno na gasilskem igrišču   E   28. 03. 2004   Alojz Malenšek 
Brezno na gasilskem igrišču   A   23. 02. 2008   Alojz Malenšek 
Brezno nad Lazarjem   C   22. 11. 2008   Tanja Podržaj 
Brezno nad Lazarjem   F   22. 11. 2008   Leopold Bregar 
Brezno nad Lazarjem   A   23. 11. 2008   Leopold Bregar 
Brezno nad Lazarjem   B   23. 11. 2008   Leopold Bregar 
Brezno nad Lazarjem   E   23. 11. 2008   Leopold Bregar 
Brezno nad Lazarjem   F   23. 11. 2008   Leopold Bregar 
Brezno nad Vražjim kamnom   F      Tanja Podržaj 
Brezno nad Vražjim kamnom   A   05. 03. 2008   Urban Slana 
Brezno nad Vražjim kamnom   E   05. 03. 2008   Urban Slana 
Brezno NLP 1   F   02. 05. 2008   Tanja Podržaj 
Brezno NLP 1   E   10. 05. 2008   Peter Rogelj 
Brezno NLP 1   A   25. 05. 2008   Mateja Podržaj 
Brezno NLP 2   F   02. 05. 2008   Tanja Podržaj 
Brezno NLP 2   A   04. 05. 2008   Tanja Podržaj 
Brezno NLP 2   E   04. 05. 2008   Tanja Podržaj 
Brezno pod Jazbecem 1   F   01. 05. 2008   Leopold Bregar 
Brezno pod Jazbecem 1   A   10. 05. 2008   Leopold Bregar 
Brezno pod Jazbecem 1   E   10. 05. 2008   Leopold Bregar 
Brezno pod Jazbecem 2   F   02. 05. 2008   Mateja Podržaj 
Brezno pod Jazbecem 2   E   08. 05. 2008   Peter Rogelj 
Brezno pod Jazbecem 2   A   25. 05. 2008   Urban Slana 
Brezno pod Jazbecem 3   A   19. 05. 2008   Alojz Malenšek 
Brezno pod Jazbecem 3   E   19. 05. 2008   Alojz Malenšek 
Brezno pod Jazbecem 4   E   19. 05. 2008   Alojz Malenšek 
Brezno pod Jazbecem 4   A   20. 05. 2008   Alojz Malenšek 
Brezno pod Mačkovim vrhom   E      Tanja Podržaj 
Brezno pod Mačkovim vrhom   E      Tanja Podržaj 
Brezno pod Mačkovim vrhom   F      Tanja Podržaj 
Brezno pod Mačkovim vrhom   A   29. 06. 2008   Tanja Podržaj 
Brezno pod Partizansko bolnico 2   F      Leopold Bregar 
Brezno pod Partizansko bolnico 2   B   14. 10. 2007   Leopold Bregar 
Brezno pod Partizansko bolnico 2   A   07. 03. 2008   Leopold Bregar 
Brezno pod Partizansko bolnico 2   E   07. 03. 2008   Leopold Bregar 
Brezno pod Partizansko bolnico 2   E   07. 03. 2008   Leopold Bregar 
Brezno pod Partizansko bolnico 2   C   20. 03. 2008   Tanja Podržaj 
Brezno pod Sodjim vrhom   A   23. 02. 2008   Peter Rogelj 
Brezno pod Sodjim vrhom   E   23. 02. 2008   Alojz Malenšek 
Brezno pod vinogradi   F      Leopold Bregar 
Brezno pod vinogradi   A   09. 03. 2008   Leopold Bregar 
Brezno pod vinogradi   B   09. 03. 2008   Leopold Bregar 
Brezno pod vinogradi   F   09. 03. 2008   Leopold Bregar 
Brezno pod vinogradi   E   10. 03. 2008   Leopold Bregar 
Brezno pod vinogradi   C   20. 03. 2008   Tanja Podržaj 
Brezno pod Vršičem 2   B   24. 02. 2008   Mateja Podržaj 
Brezno pod Vršičem 2   B   24. 02. 2008   Mateja Podržaj 
Brezno pod Vršičem 2   F   24. 10. 2008   Leopold Bregar 
Brezno pod Vršičem 2   A   30. 10. 2008   Alojz Malenšek 
Brezno pod Vršičem 2   E   30. 10. 2008   Alojz Malenšek 
Brezno pri kapitalki   F   02. 05. 2008   Leopold Bregar 
Brezno pri kapitalki   A   09. 05. 2008   Uroš Ilič 
Brezno pri kapitalki   E   09. 05. 2008   Uroš Ilič 
Brezno pri logarnici Cink   F      Leopold Bregar 
Cink 0   E   16. 02. 2008   Tanja Podržaj 
Cink 0   B   16. 03. 2008   Tanja Podržaj 
Džud   B   02. 11. 2008   Tanja Podržaj 
Džud   F   02. 11. 2008   Leopold Bregar 
Florjanova jama   B   23. 11. 2008   Leopold Bregar 
Florjanova jama   C   23. 11. 2008   Jože Perko 
Florjanova jama   E   23. 11. 2008   Jože Perko 
Florjanova jama   F   23. 11. 2008   Leopold Bregar 
Florjanova jama   A   16. 12. 2008   Jože Perko 
Gola jama   F      Tanja Podržaj 
Gola jama   B   31. 01. 2008   Tanja Podržaj 
Jama 1 v Makotah   F   16. 11. 2008   Leopold Bregar 
Jama 1 v Makotah   A   17. 11. 2008   Leopold Bregar 
Jama 1 v Makotah   E   17. 11. 2008   Leopold Bregar 
Jama 2 v Makotah   A   18. 11. 2008   Tanja Podržaj 
Jama 2 v Makotah   E   18. 11. 2008   Tanja Podržaj 
Jama 2 v Makotah   F   18. 11. 2008   Leopold Bregar 
Jama 5 pri Jauhah   F   18. 04. 2008   Tanja Podržaj 
Jama dvojnega vhoda   E   27. 04. 2008   Tanja Podržaj 
Jama dvojnega vhoda   E   27. 04. 2008   Tanja Podržaj 
Jama dvojnega vhoda   F   27. 04. 2008   Marko Pavlin 
Jama dvojnega vhoda   A   28. 04. 2008   Tanja Podržaj 
Jama nad Komarno vasjo   F   20. 09. 2008   Tanja Podržaj 
Jama nad Komarno vasjo   A   22. 09. 2008   Tanja Podržaj 
Jama nad Komarno vasjo   E   22. 09. 2008   Tanja Podržaj 
Jama nad Komarno vasjo   E   22. 09. 2008   Tanja Podržaj 
Jama nad Lazarjem   B   22. 11. 2008   Leopold Bregar 
Jama nad Lazarjem   F   22. 11. 2008   Leopold Bregar 
Jama nad Lazarjem   A   23. 11. 2008   Tanja Podržaj 
Jama nad Lazarjem   C   23. 11. 2008   Tanja Podržaj 
Jama nad Lazarjem   E   23. 11. 2008   Tanja Podržaj 
Jama pod jelko   F      Tanja Podržaj 
Jama pod jelko   A   05. 03. 2008   Urban Slana 
Jama pod jelko   E   05. 03. 2008   Urban Slana 
Jama v Makotah   F      Tea Markovič 
Jama v Makotah   A   28. 09. 2008   Tea Markovič 
Jama v Makotah   E   28. 09. 2008   Tea Markovič 
Jama v Makotah   E   28. 09. 2008   Tea Markovič 
JKK 3   F      Tanja Podržaj 
JKK 3   A   08. 08. 2008   Mitja Kozinc 
JKK 3   E   08. 08. 2008   Mitja Kozinc 
JKK 3   E   08. 08. 2008   Mitja Kozinc 
JKK 4   F      Tanja Podržaj 
JKK 4   A   08. 08. 2008   Uroš Ilič 
JKK 4   E   08. 08. 2008   Uroš Ilič 
JKK 4   E   08. 08. 2008   Uroš Ilič 
JKK 5   F   28. 07. 2008   Tanja Podržaj 
JKK 5   A   30. 10. 2008   Alojz Malenšek 
JKK 5   E   30. 10. 2008   Alojz Malenšek 
JKK 6   F      Tanja Podržaj 
JKK 6   A   03. 08. 2008   Tanja Podržaj 
JKK 6   E   03. 08. 2008   Tanja Podržaj 
JKK 6   E   03. 08. 2008   Tanja Podržaj 
JKK 7   F      Tanja Podržaj 
JKK 7   A   03. 08. 2008   Tanja Podržaj 
JKK 7   E   03. 08. 2008   Tanja Podržaj 
JKK 7   E   03. 08. 2008   Tanja Podržaj 
JKK1 (Kanin)   B   30. 10. 2008   Alojz Malenšek 
JKK1 (Kanin)   E   30. 10. 2008   Alojz Malenšek 
Kaščica   F      Peter Rogelj 
Kaščica   B   23. 02. 2008   Peter Rogelj 
Korinjska jama   F       
Korinjska jama   B   14. 04. 2008   Marko Pavlin 
Koščena jama   F      Marko Pavlin 
Koščena jama   B   17. 05. 2008   Tanja Podržaj 
Krška jama   F      Marko Pavlin 
Krška jama   B   20. 04. 2008   Marko Pavlin 
Lp 2 (Lipica)   B   01. 12. 2008   Leopold Bregar (1)
Lp 2 (Lipica)   F   01. 12. 2008   Leopold Bregar 
Mickin udor   F   02. 11. 2008   Leopold Bregar 
Mickin udor   A   03. 11. 2008   Leopold Bregar 
Mickin udor   E   03. 11. 2008   Leopold Bregar 
Na Bobnjah jama   B   28. 11. 2008   Leopold Bregar 
Na Bobnjah jama   B   28. 11. 2008   Leopold Bregar 
Na Bobnjah jama   F   28. 11. 2008   Leopold Bregar 
Na Bobnjah jama   F   28. 11. 2008   Leopold Bregar 
Novoletno brezno   F      Tanja Podržaj 
Novoletno brezno   B   31. 01. 2008   Tanja Podržaj 
Novoletno brezno   C   01. 02. 2008   Tanja Podržaj 
Pečina   B   02. 11. 2008   Leopold Bregar 
Pečina   F   02. 11. 2008   Leopold Bregar 
Pečina   C   03. 11. 2008   Tanja Podržaj 
Pečina pri mlinu   B   02. 11. 2008   Leopold Bregar 
Pečina pri mlinu   F   02. 11. 2008   Leopold Bregar 
Pečina pri mlinu   C   03. 11. 2008   Tanja Podržaj 
Polšnica v Ravnem bukovju   F      Leopold Bregar 
Polšnica v Ravnem bukovju   B   05. 05. 2007   Leopold Bregar 
Preserjevo brezno   F   03. 12. 2008   Leopold Bregar 
Preserjevo brezno   B   12. 12. 2008   Leopold Bregar 
Preserjevo brezno   A   14. 12. 2008   Leopold Bregar 
Preserjevo brezno   F   14. 12. 2008   Leopold Bregar 
Skalnica   F   11. 05. 2008   Tanja Podržaj 
Skalnica   E   17. 05. 2008   Boštjan Slana 
Skalnica   A   18. 05. 2008   Boštjan Slana 
Skalnica   E   18. 05. 2008   Boštjan Slana 
Spodmol v steni   B   16. 12. 2008   Leopold Bregar 
Spodmol v steni   F   16. 12. 2008   Leopold Bregar 
Stubica   B   02. 11. 2008   Leopold Bregar 
Stubica   F   02. 11. 2008   Leopold Bregar 
Široka jama   F      Leopold Bregar 
Široka jama   B   23. 02. 2008   Tanja Podržaj 
Šolarjev hladilnik   A   10. 12. 2008   Janez Jerman 
Šolarjev hladilnik   E   10. 12. 2008   Janez Jerman 
Šolarjev hladilnik   F   10. 12. 2008   Tanja Podržaj 
Špaja jama   F      Tanja Podržaj 
Špaja jama   B   31. 01. 2008   Tanja Podržaj 
Špaja jama   E   31. 01. 2008   Tanja Podržaj 
Špaja jama   C   01. 02. 2008   Tanja Podržaj 
Štupnikova lisičina   F      Leopold Bregar 
Štupnikova lisičina   B   03. 07. 2008   Leopold Bregar 
Velika Cinkova prepadna   F   03. 05. 2008   Leopold Bregar 
Velika Cinkova prepadna   B   06. 05. 2008   Leopold Bregar 
Zeleno brezno na Cinku   F   02. 05. 2008   Leopold Bregar 
Zeleno brezno na Cinku   A   10. 05. 2008   Janez Jerman 
Zeleno brezno na Cinku   E   10. 05. 2008   Janez Jerman 
Zemljanka   F      Leopold Bregar 
Zemljanka   B   15. 02. 2007   Leopold Bregar 
Zemljanka   A   16. 08. 2008   Jan Markovič 
Zemljanka   E   16. 08. 2008   Jan Markovič 
Zemljanka   E   16. 08. 2008   Jan Markovič 
Zemljanka   F   16. 08. 2008   Marko Pavlin 

(1) v sodelovanju z JD Sežana
Center za kartografijo favne in flore Brezno v Debeli griži   B   16. 12. 2008   Primož Presetnik 
Hb 1 (Hrbec)   B   16. 12. 2008   Primož Presetnik 
Huda luknja pri Radljah   B   16. 09. 2008   Monika Podgorelec 
Jama med Socerbom in Beko   B   16. 12. 2008   Primož Presetnik 
Jama na Zabačnem hribu   B   16. 12. 2008   Primož Presetnik 
Jama v Vršičkih   B   16. 12. 2008   Primož Presetnik 
Jurjeva jama v Lokah   B   16. 12. 2008   Primož Presetnik 
Kevderc pri Planinci   B   16. 09. 2008   Primož Presetnik 
Luknja v Volovšci   B   16. 12. 2008   Primož Presetnik 
Miškotova jama v Lokah   B   16. 12. 2008   Primož Presetnik 
Mrlovo brezno   B   16. 12. 2008   Primož Presetnik 
Pečina na Zabačnem hribu   B   16. 12. 2008   Primož Presetnik 
S 12 (Socerb)   B   16. 12. 2008   Primož Presetnik 
S-2 (Socerb)   B   16. 12. 2008   Primož Presetnik 
S-3 (Socerb)   B   16. 12. 2008   Primož Presetnik 
Socerbska jama za vrhom   B   16. 12. 2008   Primož Presetnik 
Štirna   B   16. 12. 2008   Primož Presetnik 
ŠD Trident Fortunatova jama   B   19. 04. 2008   Jože Košir 
Vranja jama   F      Gašper Košir 
Vranja jama   A   06. 01. 2009   Jože Košir 
Zavod RS za varstvo narave Jazbina   B   07. 01. 2009   Martina stupar