Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Aktiviranje JRS 20100811

ŠT. AKTIVNOSTI: 126/2010

NAZIV AKTIVNOSTI: Reševanje ovc iz brezna – ovčja jama pod Veliko Milanjo

DATUM AKTIVNOSTI: 11.08.2010

VODJA: Hrvatin Matej

POVZETEK:

Regijski center za obveščanje Postojna je ob 10:05 aktiviral Jamarsko reševalno službo za reševanje žive živali (ovac) iz jame. Na intervencijo so se takoj odzvali trije jamarski reševalci RC JRS Postojna. Opremo za transport živali so si izposodili od Jamarskega društva Netopir Ilirska Bistrica. Ob 10:57 je bil izvoz vozila JRS z reševalno opremo. Na dogovorjenem mestu smo se dobili z lastnikom živali ob 11:35. Ta nas je vodil do Ovčje jame pod Veliko Milanjo. Takoj smo začeli s postopki za reševanje živali iz brezna. Na globini -7m je bilo 7 ovac. Iz jame smo jih potegnili ob 16:40 in jih predali lastniku. Ob 17:40 uri smo se vrnili z vso reševalno opremo v Postojno in s tem zaključili intervencijo.

Aktiviranje JRS 20100801

ŠT. AKTIVNOSTI: 124/2010

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija Mahničeva jama pri Koprivi

DATUM AKTIVNOSTI: 01.08.2010

VODJA: Jaka Jakofčič

POVZETEK:

Na ReCO Postojna je Jakopin Primož, jamar iz DZRJ Ljubljana, sporočil, da so med raziskovanjem Mahničeve jame pri Koprivni opazili živega divjega prašiča. ReCO Postojna je ob 13.15 po telefonu obvestil vodjo RC JRS Sežana. V njegovi odsotnosti je akcijo izvleka vodil Jakofčič Jaka. Intervencija je bila uspešno zaključena ob 19.15.

Aktiviranje JRS 20100429

ŠT. AKTIVNOSTI: 62/2010

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija – Iskalna akcija pogrešane osebe območje starega Johmanovega mlina - Ajdovščina

DATUM AKTIVNOSTI: 29.4.2010

VODJA: Skočir Igor

POVZETEK:

Iskana akcija je potekala po predhodnem dogovoru.

Dne 29.4.2010 je bila sklicana iskalna akcija za pogrešanim Jožetom Bolčino, ki je bil pogrešan od 2.4.2010. Iskalno akcijo je sklical in vodil komandir postaje policije Ajdovščina. Preiskati smo morali območje starega Johmanovega mlina, ki je v centru Ajdovščine. Policija je domnevala, da je lahko pogrešani padel skozi razpadajoči lesen pod v nižje predele stavbe. Člani JRS so imeli nalogo pregledati podkleteni del stavbe skupaj z opuščenim odtočnim kanalom dolžine 100m, širine 2m in višine 1,5m na koncu pa je zasut izhod. Med pregledom vhoda v odtočni kanal v strugi reke Hubelj je član JRS našel truplo pogrešanega. Člani JRS so z nosili GRC iz Ajdovščine prinesli truplo iz struge reke Hubelj.

Aktiviranje JRS 20100721

ŠT. AKTIVNOSTI: 121/2010

NAZIV AKTIVNOSTI: intervencija - Iskalnje jamarjev - Ocize

DATUM AKTIVNOSTI: 21.07.2010

VODJA: Žitko Sebastijan

POVZETEK:

Intervencija je bila sprožena na podlagi predvidevanj, da se je jamarjem nekaj zgodilo, ker se niso vrnili ob določeni uri iz jame. Iz RCO Postojna je bil klican vodja RC Sežana ob 01.21 in zatem še vodja JRS ob 01.35.

Aktiviranje JRS 20090910

NAZIV AKTIVNOSTI: Spust in dvig inšpektorja za okolje v jamo Golobivnica pri Lokvi

DATUM AKTIVNOSTI: 10.9.2009

VODJA: Janko Marinšek

POVZETEK:

10.9.2009 se je JRS odzvala pozivu URSZR in izvedla varen spust in dvig inšpektorja za okolje v jamo Golobivnica pri Lokvi. Naša naloga, ki jo je operativno vodil vodja JRS Janko Marinšek, je bila opravljena brezhibno in skladno z načrtom.