Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Aktiviranje JRS 20140208_2

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija - žledolom Rakek

DATUM AKTIVNOSTI: 08.02.2014

VODJA: Luka Zalokar

POVZETEK:

V Rakeku sta sodelovala dva člana RC JRS Postojna, ki sta s pomočjo vrvne tehnike pomagala pri postavljanju drogov elektro daljnovoda. Na trasi elektrovoda so tudi odstranjevali podrto drevje. Intervencija je trajala od 9:00 do 18:00.

Sodelovali: 2 člana RC JRS PO

Aktiviranje JRS 20140208

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija - Jačka Logatec

DATUM AKTIVNOSTI: 08.02.2014

VODJA: Maks Merela

POVZETEK:

V petek smo se ob 8.00 uri zbrali v Logatcu pred športno dvorano. Glavna naloga reševalcev JRS je bila odstranjevanje vej, debel in dreves iz težko dostopnih mest ob strmi strugi Logaščice. Logaščica je potok, ki teče po Logaškem polju in zbira vode iz zahodne, dolomitne okolice polja. Logaščica nastane z združitvijo vodotokov Reka in Črni potok v Gorenjem Logatcu in ponikne v središču Logatca v obzidanem ponoru, imenovanem Jačka. Potok pogosto poplavlja. Zaradi velikih količin podrtega drevja, kot posledica žledoloma, obstaja velika verjetnost zamašitve ponora Jačka v središču Logatca, če do tega pride potem voda prestopi bregove, kar pomeni poplavljen Logatec.
Člani JRS smo se razdelili v več skupin in skupaj z logaškimi jamarji, kinologi iz Brežic in ostalimi prostovoljci delali na več lokacijah hkrati. S pomočjo vrvne tehnike in gozdarskega vitla smo na najbolj strmih delih struge Logaščice in iz ponora Jačka odstranili večje količine vej in debel. Ker vej ni bilo mogoče odvažat stran smo le te sproti kurili. V kolikor bi jih pustili na višje ležečih mestih, bi jih narasla voda ponovno odplavila v strugo. Intervencijo smo zaključili ob 19:00.

Sodelovali:

  • 23 članov JRS
  • 8 jamarjev JD Logatec
  • prostovoljci iz Logatca
  • kinologi iz Brežic
  • logaški gasilci
  • logaški taborniki
  • pripadniki SV

Aktiviranje JRS 20140207

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija - žledolom Postojna

DATUM AKTIVNOSTI: 07.02.2014

VODJA: Matjaž Milharčič

POVZETEK:

Po navodilih CZ Postojna so se reševalci zglasili pri gasilskem domu v Slavinjah. Na lokacijo so prispeli ob 8:30. Od zbirališča dalje so s spremstvom gasilca opravili nekaj obhodov terena in odstranjevali podrto drevje s cest. Intervencijo so zaključili ob 18:00.

Sodelovali: 2 člana RC JRS PO, 3 člani RC JRS SE

Aktiviranje JRS 20140207_3

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija - žledolom Rakek

DATUM AKTIVNOSTI: 07.02.2014

VODJA: Matej Zalokar

POVZETEK:

V Rakeku sta sodelovala dva člana RC JRS Postojna, ki sta s pomočjo vrvne tehnike pomagala pri postavljanju drogov elektro daljnovoda. Na trasi elektrovoda so tudi odstranjevali podrto drevje. Intervencija je trajala od 9:00 do 18:00.

Sodelovala: 2 člana RC JRS PO

Aktiviranje JRS 20140207_2

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija - žledolom Ljubno ob Savinji

DATUM AKTIVNOSTI: 07.02.2014

VODJA: Maks Merela

POVZETEK:

V Ljubnem ob Savinji je v okviru CZ Ljubno ob Savinji delovalo 9 članov JRS. Na Kmetiji Muhovec smo s pomočjo vrvne tehnike odstranili drevo, ki je na strmem pobočju padlo na streho hiše ter odstranili tri drevesa, ki so med padcem obtičala na elektro kablih. Potem smo odšli iz Ljubnega proti hribu Savina, kjer smo odstranjevali podrto drevje na cesti ter v celoti pregledali električni daljnovod (iz njega smo na več mestih morali odstraniti drevesa ali padle veje). Pregled in sanacijo posledic žledoloma smo zaključili na vrhu Savine (h.št. 6) pri Kmetiji Trbovšek. Od tu dalje smo očistili še cestni odsek do gornjegrajske meje. Intervencija je trajala od 8:00 do 20:00.

Sodelovali: 9 članov JRS (3 RC VE, 1 RC NM, 1 RC SE in 4 RC LJ)