Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Izobraževanje 2010 in 2011

V preteklih dveh letih smo v Jamarski reševalni službi pri Jamarski zvezi Slovenije (JRS) velik delež aktivnosti namenili izobraževanju, za kar smo porabili tudi največ časa. Ni bilo težko ugotoviti, da je neaktivno delovanje JRS leta 2009 zelo slabo vplivalo na nivo znanja reševalcev, kar je posledica pomanjkanja rednih treningov in usposabljanj.

Poleg utrjevanja znanja obstoječih reševalcev smo izvedli kar nekaj usposabljanj za nove perspektivne kadre, od katerih pričakujemo, da bodo postali nosilci ključnih nalog v prihodnosti JRS. Tako se je leta 2010 na usposabljanje za pripravnike JRS prijavilo šest kandidatov, za jamarske reševalce pa dva. Izpit za pripravnika JRS so opravili štirje, za jamarskega reševalca pa oba kandidata. Usposabljanju in izpitu smo namenili več časa kot prejšnja leta, saj smo jima dodali po en dan treninga v jami.

Leta 2011 se je na usposabljanje za pripravnika JRS prijavilo kar 20 kandidatov, za jamarskega reševalca pa dve kandidatki. Izpit je opravilo 16 tečajnikov za pripravnike in obe reševalki. Letos je zaradi malo slabšega predznanja kandidatov, ki je posledica preteklih težav z izobraževanjem jamarjev, usposabljanje trajalo še dlje kot prejšnja leta, dva dneva v steni, dva dneva v jami, izpit pa je bil en dan na steni in en dan v jami. Poleg tega smo se v manjših skupinah za ponavljanje in utrjevanje znanja dobivali še proste popoldneve. V povprečno 60–80 urah, porabljenih na steni in v jami, so kandidati pridobili dovolj znanja, da so zadnji dan samostojno, pod nadzorom inštruktorjev, uspešno evakuirali nosila iz 95 metrov globoke zahtevne jame.

Hkrati s tečajem in z izpiti za nove reševalce sta letos potekala tudi tečaj in izpit za inštruktorje JRS. Pogoj zanju je bila udeležba na vsaj enem mednarodnem usposabljanju, ki so se ga nekateri kandidati lani jeseni udeležili na treningu Cave Rescue Training v Makedoniji, drugi pa na tečaju Francoske reševalne zveze (SSF) v Franciji. Tečaj za inštruktorje je potekal tako, da so kandidati pod nadzorom inštruktorjev vodili celotno usposabljanje in izpite za nove pripravnike in reševalce JRS. Kandidati za inštruktorje so pokazali, da znajo in zmorejo skupino kandidatov pripeljati od dokaj povprečnega jamarskega znanja do zadovoljivega znanja za jamarske reševalce pripravnike. S tem je pet kandidatov za inštruktorje JRS tudi uspešno zaključilo dolgotrajno usposabljanje. Da si to zaslužijo, so potrdili tudi zadovoljni udeleženci tečaja.

JRS si je v teh dveh letih za cilj zadala in v celoti realizirala več udeležb na mednarodnih usposabljanjih. Septembra 2010 smo sodelovali na mednarodnem usposabljanju Cave Rescue Training (CRT) v organizaciji Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) in pod okriljem DPPI (Disaster Prevention and Preparedeness initiative), kjer je trenutno vključenih 13 držav jugovzhodne Evrope. Slovenija je v Makedoniji sodelovala s petimi inštruktorji JRS in z dvema tečajnikoma, ki sta imela osnovni jamarski izpit, kar je bilo podrobneje predstavljeno že v eni prejšnjih številk Jamarja.

Drugo mednarodno usposabljanje je bilo v Franciji, kamor JRS pošilja izkušene reševalce po nova znanja iz reševalnih tehnik. Moramo poudariti, da smo vsa znanja, ki jih uporabljamo pri reševalni dejavnosti, z leti prenesli od francoskih inštruktorjev jamarskega reševanja. Na tem izobraževanju so sodelovali štirje izkušeni jamarski reševalci, ki bodo v bodoče ključni pri nadaljnjem izobraževanju novih kadrov v obliki usposabljanj in treningov v JRS. Letos pa smo prav tako s petimi inštruktorji in z dvema tečajnikoma uspešno sodelovali že na tretjem CRT, zopet v organizaciji URSZR in pod okriljem DPPI, gostila pa ga je Bolgarija. Na lanskem CRT je JRS pridobila dodatna pripravnika JRS, letos pa enega pripravnika in enega reševalca.

Avtor: Uroš Ilič
Foto: Bernard Štiglic, Mateja Mazgan, Uroš Ilič