Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Prejeto gradivo 2019

Društvo jama (št. jame) / tip zapisnika / datum zapisnika / datum oddaje / zapisnikar
JD "Danilo Remškar" Ajdovščina Beli brezen 1   B   04. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Beli brezen 1   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Beli brezen 2   B   04. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Beli brezen 2   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Bergevčeva jama   E      05. 04. 2019   Bogomir Remškar 
Bergevčeva jama   G      05. 04. 2019    
Bergevčeva jama   F   05. 08. 2017   05. 04. 2019   Peter Gedei 
Bergevčeva jama   A   28. 03. 2019   05. 04. 2019   Bogomir Remškar (1) (2)
Bevško brezno   B   04. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Bevško brezno   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezen 3 pri Ravnici   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezen 3 pri Ravnici   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezen 3 pri Ravnici   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezen 3 pri Ravnici   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno ob Poti pokore v Nadrti   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno ob Poti pokore v Nadrti   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno ob Poti pokore v Nadrti   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno ob Poti pokore v Nadrti   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno pri Snežni jami v Nadrti v oddelku 7/e   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno pri Snežni jami v Nadrti v oddelku 7/e   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno pri Snežni jami v Nadrti v oddelku 7/e   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Brezno pri Snežni jami v Nadrti v oddelku 7/e   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Jama pri Bagatovi hiši   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Jama pri Bagatovi hiši   C   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Jama pri Bagatovi hiši   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Jama pri Bagatovi hiši   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Kotlič ob Poti pokore pri Belskem v Nadrti   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Kotlič ob Poti pokore pri Belskem v Nadrti   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Kotlič ob Poti pokore pri Belskem v Nadrti   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Kotlič ob Poti pokore pri Belskem v Nadrti   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Malo brezno v oddelku 7/e v Nadrti   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Malo brezno v oddelku 7/e v Nadrti   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Malo brezno v oddelku 7/e v Nadrti   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Malo brezno v oddelku 7/e v Nadrti   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Ruštov brezen   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Ruštov brezen   C   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Ruštov brezen   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Snežna jama v Nadrti v oddelku 7/e   B   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Snežna jama v Nadrti v oddelku 7/e   C   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Snežna jama v Nadrti v oddelku 7/e   E   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 
Snežna jama v Nadrti v oddelku 7/e   F   05. 06. 2019   06. 01. 2020   Robert Rehar 

(1) v sodelovanju z JD Sežana
(2) v sodelovanju z JO SPD Trst
JK Borovnica Andrejčkovo brezno   F   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Jože Pristavec 
Andrejčkovo brezno   B   25. 11. 2019   25. 11. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-16   A   08. 09. 2019   06. 09. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-16   C   08. 09. 2019   12. 09. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-16   E   08. 09. 2019   06. 09. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-16   F   08. 09. 2019   12. 09. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-16   G   08. 09. 2019   06. 09. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-17   A   21. 12. 2019   21. 12. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-17   E   21. 12. 2019   21. 12. 2019   Peter Svete 
Bor-Kan-17   F   21. 12. 2019   21. 12. 2019   Peter Svete 
Bor-Str-01   F   26. 04. 2019   04. 05. 2019   Jože Pristavec 
Bor-Str-01   A   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Peter Svete 
Bor-Str-01   E   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Peter Svete 
Bor-Str-01   G   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Peter Svete 
Brezno na Praprotnici   A   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Peter Svete 
Brezno na Praprotnici   E   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Peter Svete 
Brezno na Praprotnici   F   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Peter Svete 
Brezno na Praprotnici   G   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Snežno jamo   B   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Jože Pristavec 
Brezno pod Snežno jamo   F   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Jože Pristavec 
Brezno pod Zeleno glavo   A   04. 07. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   C   04. 07. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   E   04. 07. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   F   04. 07. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   G   04. 07. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   B   25. 08. 2019   25. 08. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   E   25. 08. 2019   25. 08. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   E   17. 09. 2019   19. 09. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   B   18. 09. 2019   19. 09. 2019   Peter Svete 
Brezno pri počeni papigi   A   29. 10. 2019   29. 10. 2019   Peter Svete 
Brezno pri počeni papigi   C   29. 10. 2019   29. 10. 2019   Peter Svete 
Brezno pri počeni papigi   E   29. 10. 2019   29. 10. 2019   Peter Svete 
Brezno pri počeni papigi   F   29. 10. 2019   29. 10. 2019   Peter Svete 
Brezno pri počeni papigi   G   29. 10. 2019   29. 10. 2019   Peter Svete 
Brezno pri Troštovem lazu   F   04. 05. 2019   15. 05. 2019   Jože Pristavec 
Brezno pri Troštovem lazu   B   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Jože Pristavec 
Brezno v Zamuhovcu   F   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Jože Pristavec 
Brezno v Zamuhovcu   B   25. 11. 2019   25. 11. 2019   Peter Svete 
Deset do D   A   29. 07. 2019   29. 07. 2019   Peter Svete 
Deset do D   C   29. 07. 2019   29. 07. 2019   Peter Svete 
Deset do D   E   29. 07. 2019   29. 07. 2019   Peter Svete 
Deset do D   F   29. 07. 2019   29. 07. 2019   Peter Svete 
Deset do D   G   29. 07. 2019   29. 07. 2019   Peter Svete 
Gulliver (J 10)   B   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Peter Svete (1)
H-11 (Kanin)   B   28. 07. 2019   28. 07. 2019   Peter Svete 
Inox jama   A   10. 03. 2019   12. 03. 2019   Peter Svete 
Inox jama   C   10. 03. 2019   12. 03. 2019   Peter Svete 
Inox jama   E   10. 03. 2019   12. 03. 2019   Peter Svete 
Inox jama   F   10. 03. 2019   12. 03. 2019   Peter Svete 
Inox jama   G   10. 03. 2019   12. 03. 2019   Peter Svete 
Jama v Zamuhovcu   B   22. 03. 2019   28. 03. 2019   Jože Pristavec 
Jama v Zamuhovcu   E   22. 03. 2019   28. 03. 2019   Jože Pristavec 
Jama za Bukovim vrhom   F   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Jože Pristavec 
Jama za Bukovim vrhom   B   25. 11. 2019   25. 11. 2019   Peter Svete 
Jerinovec   F   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Jože Pristavec 
Ketna jama   A   01. 04. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete (2) (3)
Ketna jama   C   01. 04. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Ketna jama   F   01. 04. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Ketna jama   E   03. 07. 2019   04. 07. 2019   Aleš Štrukelj (2)
Ketna jama   G   03. 07. 2019   04. 07. 2019   Aleš Štrukelj (2)
Krausova jama   A   01. 04. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete (2) (3)
Krausova jama   C   01. 04. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Krausova jama   F   01. 04. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Krausova jama   E   03. 07. 2019   04. 07. 2019   Aleš Štrukelj 
Krausova jama   G   03. 07. 2019   04. 07. 2019   Aleš Štrukelj (2)
Lenarčičevo brezno 2   B   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Peter Svete 
Lenarčičevo brezno 2   F   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Jože Pristavec 
Lenarčičevo brezno 3   B   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Peter Svete 
Lenarčičevo brezno 3   F   24. 11. 2019   25. 11. 2019   Jože Pristavec 
Medvedki   A   04. 04. 2019   17. 04. 2019   Peter Svete (2) (4) (3)
Medvedki   C   04. 04. 2019   17. 04. 2019   Peter Svete 
Medvedki   E   04. 04. 2019   17. 04. 2019   Peter Svete 
Medvedki   F   04. 04. 2019   17. 04. 2019   Peter Svete 
Medvedki   G   04. 04. 2019   17. 04. 2019   Peter Svete 
Mihevcova jama   B   21. 10. 2019   21. 10. 2019   Peter Svete (5)
Snežna jama (Snežnik)   B   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Jože Pristavec 
Snežna jama (Snežnik)   F   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Jože Pristavec 
Svizčeva jama   A   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Peter Svete 
Svizčeva jama   E   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Peter Svete 
Svizčeva jama   F   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Peter Svete 
Trhlovca   B   09. 12. 2018   20. 04. 2019   Jože Pristavec 
Trhlovca   F   09. 12. 2018   20. 04. 2019   Jože Pristavec 
Trhlovca   B   17. 04. 2019   20. 04. 2019   Peter Svete 
Trhlovca   E   17. 04. 2019   20. 04. 2019   Peter Svete 
Trhlovca   E   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Peter Svete 
Troštova jama   F   04. 05. 2019   15. 05. 2019   Jože Pristavec 
Troštova jama   B   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Jože Pristavec 

(1) v sodelovanju z tujci Italija
(2) v sodelovanju z JD Rakek
(3) v sodelovanju z JO SPD Trst
(4) v sodelovanju z JD Sežana
(5) v sodelovanju z JK Železničar
JK Brežice Bohkovo brezno   B   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Bohkovo brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bohkovo brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bohkovo brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bohkovo brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bohkovo brezno   F   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Bout v Inebcah   A   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Bout v Inebcah   C   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bout v Inebcah   C   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bout v Inebcah   C   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bout v Inebcah   C   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Bout v Inebcah   E   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Bout v Inebcah   F   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Bout v Inebcah   G   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Bout v Inebcah   H   15. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezen v Kafolovi gmajni   B   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Brezen v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Brezen v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Brezen v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Brezen v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Brezen v Kafolovi gmajni   F   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Brezno I na Petrovki   B   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (1)
Brezno I na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno I na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno I na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno I na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno II na Petrovki   B   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (1)
Brezno II na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno II na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno II na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno II na Petrovki   C   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno II na Petrovki   F   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (1)
Brezno II na Petrovki   H   07. 11. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (1)
Brezno na Malem Bogatinu   B   22. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno na Malem Bogatinu   C   22. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno na Malem Bogatinu   C   22. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno na Malem Bogatinu   C   22. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno na Malem Bogatinu   C   22. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno na Malem Bogatinu   F   22. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno pod Lepo špico   B   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno pod Lepo špico   C   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod Lepo špico   C   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod Lepo špico   C   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod Lepo špico   C   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod Lepo špico   F   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   B   21. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   C   21. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   C   21. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   C   21. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   C   21. 09. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   F   21. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno pri Malem Lubniku   B   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno pri Malem Lubniku   F   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno v Kotlah 2   B   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno v Kotlah 2   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno v Kotlah 2   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno v Kotlah 2   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno v Kotlah 2   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Brezno v Kotlah 2   F   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Brezno Za Kopico   F   14. 09. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Drobničevo brezno   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Francetova jama   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4)
Francetova jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Francetova jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Francetova jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Francetova jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Francetova jama   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Gipsova jama   B   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Gipsova jama   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Gipsova jama   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Gipsova jama   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Gipsova jama   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Gipsova jama   F   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Hribarjevo brezno   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Jama na Bradačevi poseki   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Jama na Studencu   F   22. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama na Studencu   H   22. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama na Vrhu   B   20. 06. 2019   25. 06. 2019   Jure Tičar 
Jama na Vrhu   C   20. 06. 2019   25. 06. 2019   Erika Kozamernik 
Jama na Vrhu   C   20. 06. 2019   25. 06. 2019   Erika Kozamernik 
Jama na Vrhu   C   20. 06. 2019   25. 06. 2019   Erika Kozamernik 
Jama na Vrhu   C   20. 06. 2019   25. 06. 2019   Erika Kozamernik 
Jama na Vrhu   F   20. 06. 2019   25. 06. 2019   Jure Tičar 
Jama pod Dolinskim jarkom (Lisičina)   B   02. 09. 2019   02. 09. 2019   Jure Tičar 
Jama pod skalo   B   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Jama pod skalo   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pod skalo   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pod skalo   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pod skalo   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pod skalo   F   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Jama pri Belem gabru   B   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama pri Belem gabru   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Belem gabru   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Belem gabru   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Belem gabru   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Belem gabru   F   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama pri Malem Lubniku   B   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Malem Lubniku   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pri Malem Lubniku   F   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama v Kafolovi gmajni   B   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Jama v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama v Kafolovi gmajni   F   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Jama v Malenščah   B   22. 08. 2019   24. 08. 2019   Jure Tičar 
Jama z agregatom   B   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama z agregatom   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama z agregatom   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama z agregatom   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama z agregatom   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Jama z agregatom   F   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Jama z agregatom   H   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
K-17 (Kanin)   B   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
K-17 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
K-17 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
K-17 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
K-17 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
K-17 (Kanin)   F   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Kapljiva jama   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4)
Kapljiva jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kapljiva jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kapljiva jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kapljiva jama   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kapljiva jama   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Kotlič pod Malim Talirjem   A   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Kotlič pod Malim Talirjem   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kotlič pod Malim Talirjem   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kotlič pod Malim Talirjem   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kotlič pod Malim Talirjem   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Kotlič pod Malim Talirjem   E   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Kotlič pod Malim Talirjem   F   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Kotlič pod Malim Talirjem   G   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Kotlič pod Malim Talirjem   H   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Majerjevo brezno   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Majerjevo brezno   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Majerjevo brezno   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Majerjevo brezno   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Majerjevo brezno   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Majerjevo brezno   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Mali kevder v Bukovju   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Mali kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Mali kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Mali kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Mali kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Mali kevder v Bukovju   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Marijino brezno   B   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Marijino brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Marijino brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Marijino brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Marijino brezno   C   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Marijino brezno   F   15. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
NM 87 (Kanin)   B   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
NM 87 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 87 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 87 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 87 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 87 (Kanin)   F   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
NM 89 (Kanin)   B   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
NM 89 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 89 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 89 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 89 (Kanin)   C   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
NM 89 (Kanin)   F   16. 08. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Ostrica   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Ostrica   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Ostrica   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Ostrica   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Ostrica   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Ostrica   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Pirnašca   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Pirnašca   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Pirnašca   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Pirnašca   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Pirnašca   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Pirnašca   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Pirtna jama   B   22. 08. 2019   24. 08. 2019   Jure Tičar 
Ravnica   F   03. 12. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Srednji kevdrc v Bukovju   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Srednji kevdrc v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Srednji kevdrc v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Srednji kevdrc v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Srednji kevdrc v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Srednji kevdrc v Bukovju   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-1 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-10 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-15 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-2 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-23 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-5 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-6 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-7 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-8 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
TP-9 (Triglavski podi)   F   27. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Valska jama   B   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Valska jama   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Valska jama   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Valska jama   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Valska jama   C   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Valska jama   F   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Valska jama   H   06. 10. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Veliki kevder v Bukovju   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Veliki kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Veliki kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Veliki kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Veliki kevder v Bukovju   C   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Veliki kevder v Bukovju   F   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar 
Vugelnica   A   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (5) (4) (1)
Vugelnica   B   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (5) (4) (1)
Vugelnica   C   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Vugelnica   C   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Vugelnica   C   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Vugelnica   C   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Vugelnica   E   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (5) (4) (1)
Vugelnica   F   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (1)
Vugelnica   G   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (5) (4) (1)
Vugelnica   H   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (5) (4) (1)
Vugelnica   I   07. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (5) (4) (1)
Žabartma   B   17. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (2) (3) (4) (1)
Žiglovica   A   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4)
Žiglovica   B   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4) (1)
Žiglovica   C   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Žiglovica   C   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Žiglovica   C   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Žiglovica   C   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Erika Kozamernik 
Žiglovica   E   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4)
Žiglovica   F   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (1)
Žiglovica   G   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4)
Žiglovica   H   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4) (1)
Žiglovica   I   06. 07. 2019   28. 12. 2019   Jure Tičar (4)

(1) v sodelovanju z JK Krka
(2) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(3) v sodelovanju z Šaleški JK "Podlasica" Topolšica
(4) v sodelovanju z JK Železničar
(5) v sodelovanju z Belokranjski JK Črnomelj
JD Carnium Kranj Govic   B   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Bojan Stanek 
Govic   F   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Bojan Stanek 
Habečkov brezen   B   31. 01. 2019   31. 01. 2019   Bojan Stanek 
Percova jama   A   11. 12. 2019   16. 12. 2019   Tadej Krančan 
Percova jama   E   11. 12. 2019   16. 12. 2019   Matjaž Rogelj 
Percova jama   F   11. 12. 2019   16. 12. 2019   Tadej Krančan 
JD Gregor Žiberna Divača Bremce   F   28. 08. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Brezno pod Ovčjim hribom   F   24. 09. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Čukova jama   B   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Čukova jama   F   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Divaška jama - Golgota   H   06. 06. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Divaška jama – GOLGOTA   F   05. 06. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Divaška jama (Golgota)   B   05. 06. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Divaška jama (Golgota)   E   05. 06. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Jama pod Krogom   F   26. 08. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Jama v Bukovniku   B   15. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja (1)
Jama v Bukovniku   E   15. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja 
Jama v Bukovniku   A   23. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja (1)
Jama v Bukovniku   C   28. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja 
Jama v Bukovniku   C   28. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja 
Jama v Bukovniku   C   28. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja 
Jama v Bukovniku   H   30. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja 
Jegliška jama   H   27. 08. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Jegliška jama   F   28. 08. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Koševa jama   B   06. 03. 2017   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Koševa jama   F   06. 03. 2017   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Pečina pod Medvejkom   B   24. 09. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Pečina pod Medvejkom   F   24. 09. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Podleskova jama   B   28. 08. 1999   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   C   20. 01. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   C   20. 01. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   C   20. 01. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   A   23. 08. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   F   24. 08. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   E   29. 08. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja (2) (3) (4)
Podleskova jama   H   06. 09. 2019   05. 01. 2020   Matej Kravanja 
Podleskova jama   B   29. 12. 2019   05. 01. 2020   Luka Biščak 
Škocjanske jame   B   29. 12. 2019   05. 01. 2020   Luka Biščak 
Škocjanske jame   D   29. 12. 2019   05. 01. 2020   Luka Biščak 
Škocjanske jame   B   02. 01. 2020   05. 01. 2020   Luka Biščak 
Škocjanske jame   B   02. 01. 2020   05. 01. 2020   Luka Biščak 
Ulčarjeva jama   B   24. 09. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 
Ulčarjeva jama   F   24. 09. 2019   23. 12. 2019   Matej Kravanja 

(1) v sodelovanju z DZRJ Ljubljana
(2) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(3) v sodelovanju z JD Sežana
(4) v sodelovanju z Česka speleologicka společnost
DZRJ Simon Robič Domžale Vranja jama pri Cerknici   B   25. 09. 2019   20. 12. 2019   Anže Abram (1) (2)
Vranja jama pri Cerknici   E   25. 09. 2019   20. 12. 2019   Anže Abram (1) (2)

(1) v sodelovanju z JD Rakek
(2) v sodelovanju z JK Železničar
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Blažetova jama   D   19. 02. 2019   11. 07. 2019    
Brezen 2 pri Cvetrežu   D   19. 02. 2019   11. 07. 2019    
Brezno na Lovcah   E   01. 10. 2013   25. 01. 2019   Mitja Prelovšek 
Brezno na Lovcah   B   22. 01. 2019   25. 01. 2019   Mitja Prelovšek 
Brezno pri gamsovi glavici   D      10. 01. 2020    
Brezno pri Sv. Petru   D   31. 08. 2008   24. 12. 2019   Franjo Drole 
Brgevčeva jama   D   11. 08. 2017   14. 01. 2020    
Dimnice   D      10. 01. 2020    
Divaška jama   D      10. 01. 2020    
Golobja jama   D      10. 01. 2020    
Himalaja   D      10. 01. 2020    
Izolansko brezno   D   31. 08. 2008   24. 12. 2019   Franjo Drole 
Jama v Vrteh   B   22. 01. 2019   25. 01. 2019   Mitja Prelovšek 
Jelenca   D   19. 02. 2019   11. 07. 2019    
Kačna jama   D   23. 01. 2019   25. 01. 2019    
Miškotova jama v Lokah   B   07. 01. 2020   10. 01. 2020   Mitja Prelovšek 
Pipanca   D   19. 02. 2019   11. 07. 2019    
Pološka jama   D   07. 06. 2019   11. 07. 2019    
Postojnska jama   D      10. 01. 2020    
Postojnska jama   D   07. 06. 2019   11. 07. 2019    
Renejevo brezno   D   12. 08. 2019   14. 01. 2020    
Škocjanske jame   D   31. 05. 2019   11. 07. 2019    
Špirnica   D   19. 02. 2019   11. 07. 2019    
Zalesnika   D   19. 02. 2019   11. 07. 2019    
JK Kamnik Brezno ob srednjem potu   A   28. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič (1)
Brezno pod gamsovo čeljustjo   D      03. 01. 2020   Janko Urbanc 

(1) v sodelovanju z Šaleški JK "Podlasica" Topolšica
JD Dimnice Koper Dimnice   B   23. 05. 2019   23. 05. 2019   Franc Malečkar 
Dimnice   B   27. 11. 2019   28. 11. 2019   Franc Malečkar 
Dimnice   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Franc Malečkar 
Ladrica   B   02. 06. 2019   02. 06. 2019   Franc Malečkar 
Sveta jama   B   14. 08. 2019   14. 08. 2019   Franc Malečkar 
Zelške jame - Ernestinina jama   B   15. 06. 2019   15. 06. 2019   Franc Malečkar 
KJ Kostanjevica na Krki Brezno Pekel   B   26. 01. 2019   05. 01. 2020   Gregor Čuk 
Brezno sladke zmage   A   20. 08. 2019   05. 01. 2020   Gregor Čuk 
Brezno sladke zmage   E   20. 08. 2019   05. 01. 2020   Gregor Čuk 
Brezno sladke zmage   G   20. 08. 2019   05. 01. 2020   Gregor Čuk 
Brezno starega polharja   A   15. 04. 2019   05. 01. 2020   Matjaž Čuk 
Brezno starega polharja   E   15. 04. 2019   05. 01. 2020   Gregor Čuk 
Brezno starega polharja   G   15. 04. 2019   05. 01. 2020   Gregor Čuk 
Jama Himalaja   A   19. 10. 2019   06. 01. 2020   Gregor Čuk 
Jama Himalaja   E   19. 10. 2019   06. 01. 2020   Gregor Čuk 
Jama Himalaja   F   19. 10. 2019   06. 01. 2020   Gregor Čuk 
Kostanjeviška jama   B   24. 12. 2019   06. 01. 2020   Brane Čuk 
Kostanjeviška jama   F   24. 12. 2019   06. 01. 2020   Brane Čuk 
DZRJ Kranj Brezno pod javorjem   H   30. 01. 2019   20. 06. 2019   Erik Bajželj 
Brezno pod javorjem   C   20. 02. 2019   20. 06. 2019   Erik Bajželj 
Brezno pod javorjem   E   20. 02. 2019   20. 06. 2019   Erik Bajželj 
Brezno pod javorjem   F   20. 02. 2019   20. 06. 2019   Erik Bajželj 
Brezno pod javorjem   A   25. 09. 2019   25. 09. 2019   Erik Bajželj 
Brezno pod javorjem   G   25. 09. 2019   25. 09. 2019   Erik Bajželj 
Brezno pri Tavčarjevem breznu   A   21. 05. 2019   20. 06. 2019   Gašper Razinger 
Brezno pri Tavčarjevem breznu   C   21. 05. 2019   20. 06. 2019   Gašper Razinger 
Brezno pri Tavčarjevem breznu   E   21. 05. 2019   20. 06. 2019   Gašper Razinger 
Brezno pri Tavčarjevem breznu   F   21. 05. 2019   20. 06. 2019   Gašper Razinger 
Brezno pri Tavčarjevem breznu   H   21. 05. 2019   20. 06. 2019   Gašper Razinger 
Brezno pri Tavčarju   A   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Manca Veber 
Brezno pri Tavčarju   E   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Manca Veber 
Brezno pri Tavčarju   F   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Manca Veber 
Brezno pri Tavčarju   G   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Manca Veber 
H-15 (Kavarjeva bezdanja)   A   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-15 (Kavarjeva bezdanja)   B   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-15 (Kavarjeva bezdanja)   E   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-15 (Kavarjeva bezdanja)   F   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-15 (Kavarjeva bezdanja)   G   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-15 (Kavarjeva bezdanja)   H   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-16 (Podrtija nad Brezovico)   A   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-16 (Podrtija nad Brezovico)   E   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-16 (Podrtija nad Brezovico)   F   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-16 (Podrtija nad Brezovico)   G   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-16 (Podrtija nad Brezovico)   H   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-17 (Brezno nad kopiščem)   A   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-17 (Brezno nad kopiščem)   F   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-17 (Brezno nad kopiščem)   G   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-17 (Brezno nad kopiščem)   H   10. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
H-17 (Brezno nad kopiščem)   E   23. 02. 2019   20. 06. 2019   Miha Potočnik 
Jama pod Gregorčevim čevnikom 2   C   27. 04. 2019   20. 06. 2019   Katja Potočnik 
Jama pod Gregorčevim čevnikom 2   A   28. 04. 2019   20. 06. 2019   Katja Potočnik 
Jama pod Gregorčevim čevnikom 2   E   28. 04. 2019   20. 06. 2019   Katja Potočnik 
Jama pod Gregorčevim čevnikom 2   F   28. 04. 2019   20. 06. 2019   Katja Potočnik 
Jama pod Gregorčevim čevnikom 2   G   28. 04. 2019   20. 06. 2019   Katja Potočnik 
Jama pod Gregorčevim čevnikom 2   H   28. 04. 2019   20. 06. 2019   Katja Potočnik 
Jama v Španovem rovtu   A   28. 12. 2019   04. 01. 2020   Erik Bajželj 
Jama v Španovem Rovtu   B   28. 12. 2019   04. 01. 2020   Erik Bajželj 
Jama v Španovem Rovtu   E   28. 12. 2019   04. 01. 2020   Erik Bajželj 
Jama v Španovem Rovtu   F   28. 12. 2019   04. 01. 2020   Miha Potočnik 
Jama v Španovem Rovtu   H   28. 12. 2019   04. 01. 2020   Erik Bajželj 
Jama vzhodno od Coka   A   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Gregor Cimerman 
Jama vzhodno od Coka   E   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Gregor Cimerman 
Jama vzhodno od Coka   F   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Gregor Cimerman 
Jama vzhodno od Coka   G   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Gregor Cimerman 
Jama vzhodno od Coka   H   09. 10. 2019   04. 01. 2020   Gregor Cimerman 
Koreninovka   A   25. 08. 2019   04. 01. 2020   Gašper Razinger 
Koreninovka   C   25. 08. 2019   04. 01. 2020   Gašper Razinger 
Koreninovka   E   25. 08. 2019   04. 01. 2020   Gašper Razinger 
Koreninovka   F   25. 08. 2019   04. 01. 2020   Gašper Razinger 
Koreninovka   H   25. 08. 2019   04. 01. 2020   Gašper Razinger 
Mali Gregorjevec 1   A   25. 12. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj (1)
Mali Gregorjevec 1   C   25. 12. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Mali Gregorjevec 1   E   25. 12. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Mali Gregorjevec 1   F   25. 12. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Mali Gregorjevec 1   G   25. 12. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Mali Gregorjevec 1   H   29. 12. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Ricman 4   A   01. 01. 2020   04. 01. 2020   Miha Furlan 
Ricman 4   E   01. 01. 2020   04. 01. 2020   Miha Furlan 
Ricman 4   F   01. 01. 2020   04. 01. 2020   Miha Furlan 
Ricman 4   H   01. 01. 2020   04. 01. 2020   Katja Potočnik 
Ricmanov počivalnik   A   11. 11. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Ricmanov počivalnik   C   11. 11. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Ricmanov počivalnik   E   11. 11. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Ricmanov počivalnik   F   11. 11. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Ricmanov počivalnik   G   11. 11. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Ricmanov počivalnik   H   11. 11. 2019   04. 01. 2020   Tomaž Krmelj 
Veveričino brezno   A   18. 03. 2019   20. 06. 2019   Tomaž Krmelj 
Veveričino brezno   C   18. 03. 2019   20. 06. 2019   Tomaž Krmelj 
Veveričino brezno   E   18. 03. 2019   20. 06. 2019   Tomaž Krmelj 
Veveričino brezno   F   18. 03. 2019   20. 06. 2019   Tomaž Krmelj 
Veveričino brezno   G   18. 03. 2019   20. 06. 2019   Tomaž Krmelj 
Veveričino brezno   H   18. 03. 2019   20. 06. 2019   Tomaž Krmelj 

(1) v sodelovanju z DZRJ Bled
JK Krka Blatniška zijalka   A   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Blatniška zijalka   E   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Blatniška zijalka   F   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Blatniška zijalka   G   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Brezno 4 pod Svetim Križem   A   05. 05. 2019   10. 05. 2019   Leopold Bregar 
Brezno 4 pod Svetim Križem   C   05. 05. 2019   10. 05. 2019   Janez Jerman 
Brezno 4 pod Svetim Križem   E   05. 05. 2019   10. 05. 2019   Leopold Bregar 
Brezno 4 pod Svetim Križem   F   05. 05. 2019   10. 05. 2019   Leopold Bregar 
Brezno 4 pod Svetim Križem   H   05. 05. 2019   10. 05. 2019   Leopold Bregar 
Brezno na Prestrani   A   15. 08. 2019   18. 08. 2019   Robi Maren 
Brezno na Prestrani   C   15. 08. 2019   18. 08. 2019   Robi Maren 
Brezno na Prestrani   E   15. 08. 2019   18. 08. 2019   Robi Maren 
Brezno na Prestrani   F   15. 08. 2019   18. 08. 2019   Robi Maren 
Brezno na Prestrani   H   15. 08. 2019   18. 08. 2019   Robi Maren 
Brezno nad Pretijami   A   07. 01. 2019   25. 01. 2019   Jani Perovšek 
Brezno nad Pretijami   E   07. 01. 2019   25. 01. 2019   Jani Perovšek 
Brezno nad Pretijami   F   07. 01. 2019   25. 01. 2019   Jani Perovšek 
Brezno pod Sodjim vrhom   C   15. 01. 2019   19. 01. 2019   Janez Jerman 
Brezno pod Sodjim vrhom   B   19. 01. 2019   19. 01. 2019   Janez Jerman 
Brezno pod Sodjim vrhom   F   19. 01. 2019   19. 01. 2019   Janez Jerman 
Brezno pri Korinju   B   27. 05. 2019   30. 05. 2019   Leopold Bregar 
Brezno pri Korinju   H   27. 05. 2019   30. 05. 2019   Leopold Bregar 
Brezno pri Novem Taboru   A   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Novem Taboru   C   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Janez Jerman 
Brezno pri Novem Taboru   E   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Novem Taboru   F   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Novem Taboru   H   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri razgledniku Peč    F   19. 09. 2019   25. 09. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Razgledniku Peč   A   24. 09. 2019   25. 09. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Razgledniku Peč   C   24. 09. 2019   25. 09. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Razgledniku Peč   E   24. 09. 2019   25. 09. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Razgledniku Peč   H   24. 09. 2019   25. 09. 2019   Maja Lokar 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   A   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   C   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   D   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   E   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   F   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   H   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Brezno v Hrenovem Novem lazu   I   20. 08. 2019   26. 09. 2019   Tanja Podržaj 
Cestarjeva jama   A   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Cestarjeva jama   C   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Cestarjeva jama   E   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Cestarjeva jama   F   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Cestarjeva jama   G   30. 12. 2019   02. 01. 2020   Žan Jakob Stariha 
Desni požiralnik Obrha   F   29. 12. 2019   02. 01. 2020   Leopold Bregar 
Golobina   F   29. 12. 2019   02. 01. 2020   Leopold Bregar 
Jama pod Judovsko hišo   F   03. 11. 2019   06. 12. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Judovsko hišo   A   03. 12. 2019   06. 12. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Judovsko hišo   C   03. 12. 2019   06. 12. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Judovsko hišo   E   03. 12. 2019   06. 12. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Judovsko hišo   G   03. 12. 2019   06. 12. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Judovsko hišo   H   03. 12. 2019   06. 12. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Svetim Križem   A   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Žan Jakob Stariha 
Jama pod Svetim Križem   C   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Žan Jakob Stariha 
Jama pod Svetim Križem   E   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Žan Jakob Stariha 
Jama pod Svetim Križem   F   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Svetim Križem   G   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Žan Jakob Stariha 
Jama pod Svetim Križem   H   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Žan Jakob Stariha 
Jama pri Dolinah   A   20. 05. 2019   21. 05. 2019   Leopold Bregar 
Jama pri Dolinah   C   20. 05. 2019   21. 05. 2019   Leopold Bregar 
Jama pri Dolinah   E   20. 05. 2019   21. 05. 2019   Leopold Bregar 
Jama pri Dolinah   F   20. 05. 2019   21. 05. 2019   Leopold Bregar 
Jama pri Dolinah   H   20. 05. 2019   21. 05. 2019   Leopold Bregar 
Jama pri Rožič vrhu   B   19. 05. 2019   05. 06. 2019   Janez Jerman 
Jama pri Semeniču   A   28. 07. 2019   19. 09. 2019   Janez Jerman 
Jama pri Semeniču   C   28. 07. 2019   19. 09. 2019   Janez Jerman 
Jama pri Semeniču   E   28. 07. 2019   19. 09. 2019   Janez Jerman 
Jama pri Semeniču   F   28. 07. 2019   19. 09. 2019   Janez Jerman 
Jama pri Semeniču   G   28. 07. 2019   19. 09. 2019   Janez Jerman 
Jama pri Semeniču   H   28. 07. 2019   19. 09. 2019   Janez Jerman 
Jama v Hrenovem Novem lazu   A   13. 08. 2019   06. 09. 2019   Leopold Bregar 
Jama v Hrenovem Novem lazu   C   13. 08. 2019   12. 09. 2019   Leopold Bregar 
Jama v Hrenovem Novem lazu   E   13. 08. 2019   06. 09. 2019   Leopold Bregar 
Jama v Hrenovem Novem lazu   F   13. 08. 2019   06. 09. 2019   Leopold Bregar 
Jama v Hrenovem Novem lazu   H   13. 08. 2019   06. 09. 2019   Leopold Bregar 
Kambičkina jama   F   15. 02. 2019   17. 05. 2019   Janez Jerman 
Kambičkina jama   H   15. 02. 2019   17. 05. 2019   Janez Jerman 
Kambičkina jama   B   15. 05. 2019   17. 05. 2019   Janez Jerman 
Kambičkina jama   C   15. 05. 2019   17. 05. 2019   Janez Jerman 
Kamno brezno   A   01. 12. 2019   10. 12. 2019   Saša Senica 
Kamno brezno   E   01. 12. 2019   10. 12. 2019   Saša Senica 
Kamno brezno   F   01. 12. 2019   10. 12. 2019   Saša Senica 
Kamno brezno   H   01. 12. 2019   10. 12. 2019   Saša Senica 
Korinjska jama   D      30. 05. 2019   Leopold Bregar 
Korinjska jama   B   27. 05. 2019   30. 05. 2019   Leopold Bregar 
Korinjska jama   F   27. 05. 2019   30. 05. 2019   Leopold Bregar 
Korinjska jama   H   27. 05. 2019   30. 05. 2019   Leopold Bregar 
Levi požiralnik Obrha   F   29. 12. 2019   02. 01. 2020   Leopold Bregar 
Mišja jama pri Ceru   A   04. 06. 2019   25. 06. 2019   Tanja Podržaj 
Mišja jama pri Ceru   C   04. 06. 2019   25. 06. 2019   Tanja Podržaj 
Mišja jama pri Ceru   E   04. 06. 2019   25. 06. 2019   Tanja Podržaj 
Mišja jama pri Ceru   F   04. 06. 2019   25. 06. 2019   Tanja Podržaj 
Mišja jama pri Ceru   H   04. 06. 2019   25. 06. 2019   Tanja Podržaj 
Peška luknja   A   19. 03. 2019   27. 03. 2019   Leopold Bregar 
Peška luknja   B   19. 03. 2019   27. 03. 2019   Leopold Bregar 
Peška luknja   E   19. 03. 2019   27. 03. 2019   Leopold Bregar 
Peška luknja   F   19. 03. 2019   27. 03. 2019   Leopold Bregar 
Peška luknja   H   19. 03. 2019   27. 03. 2019   Leopold Bregar 
Prepad na Plutovem bregu   C   15. 01. 2019   19. 01. 2019   Janez Jerman 
Prepad na Plutovem bregu   B   19. 01. 2019   19. 01. 2019   Janez Jerman 
Prepad na Plutovem bregu   F   19. 01. 2019   19. 01. 2019    
Ruska jama   A   10. 10. 2013   05. 06. 2019   Janez Jerman 
Ruska jama   E   10. 10. 2013   05. 06. 2019   Janez Jerman 
Ruska jama   C   10. 10. 2016   05. 06. 2019   Janez Jerman 
Ruska jama   B   19. 05. 2019   05. 06. 2019   Janez Jerman 
Sestre treh bratov   B   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Sestre treh bratov   C   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Sestre treh bratov   F   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Sestre treh bratov   H   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Širbenjsko brezno   A   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Širbenjsko brezno   C   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Janez Jerman 
Širbenjsko brezno   E   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Širbenjsko brezno   F   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Širbenjsko brezno   H   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Špiclova jama   H   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Špilcova jama   A   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Špilcova jama   B   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Špilcova jama   C   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Špilcova jama   E   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Špilcova jama   F   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Špilcova jama   G   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Šterkovo brezno   A   27. 11. 2019   28. 11. 2019   Leopold Bregar (1)
Šterkovo brezno   C   27. 11. 2019   28. 11. 2019   Leopold Bregar 
Šterkovo brezno   E   27. 11. 2019   28. 11. 2019   Leopold Bregar (1)
Šterkovo brezno   F   27. 11. 2019   28. 11. 2019   Leopold Bregar 
Šterkovo brezno   H   27. 11. 2019   28. 11. 2019   Leopold Bregar (1)
Žepna jama pri Jelenovem studencu   B   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Žepna jama pri Jelenovem studencu   F   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Žepna jama pri Jelenovem studencu   H   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 

(1) v sodelovanju z Belokranjski JK Črnomelj
JD Logatec Brezno na Kobili 4   A   21. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 4   E   21. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 4   F   21. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 4   G   21. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 4   H   21. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 5   A   25. 03. 2019   01. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 5   F   26. 03. 2019   01. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 5   G   26. 03. 2019   01. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 5   H   26. 03. 2019   01. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 5   E   31. 03. 2019   01. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 1   F   10. 03. 2019   24. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 1   A   12. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 1   C   12. 03. 2019   24. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 1   E   12. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 1   G   12. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 1   H   12. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 2   A   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 2   C   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 2   E   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 2   F   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 3   A   15. 03. 2019   10. 06. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 3   H   15. 03. 2019   10. 06. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 3   G   19. 03. 2019   10. 06. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 3   E   07. 06. 2019   10. 06. 2019   Brigita Jazbar 
Brezno nad Črtami 3   F   15. 06. 2019   10. 06. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Lovretom   A   26. 06. 2019   04. 07. 2019   Borut Albreht 
Brezno nad Lovretom   G   26. 06. 2019   04. 07. 2019   Borut Albreht 
Brezno nad Lovretom   F   27. 06. 2019   04. 07. 2019   Borut Albreht 
Brezno nad Lovretom   C   28. 06. 2019   04. 07. 2019   Borut Albreht 
Brezno nad Lovretom   E   04. 07. 2019   04. 07. 2019   Borut Albreht 
Brezno pri Andrejaču   C   22. 04. 2019   28. 04. 2019   Marko Erker 
Brezno pri Andrejaču   F   22. 04. 2019   28. 04. 2019   Marko Erker 
Brezno pri Andrejaču   E   25. 04. 2019   28. 04. 2019   Marko Erker 
Brezno pri Andrejaču   A   26. 04. 2019   28. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno pri Andrejaču   H   26. 04. 2019   28. 04. 2019   Erik Merlak 
Dragova jama v Babnih lazah   B   06. 07. 2019   06. 07. 2019   Marko Erker 
Dragova jama v Babnih lazah   E   06. 07. 2019   06. 07. 2019   Marko Erker 
Dragova jama v Babnih lazah   B   03. 08. 2019   29. 12. 2019   Marko Erker 
Dragova jama v Babnih lazah   E   28. 12. 2019   29. 12. 2019   Marko Erker 
Habečkov brezen   B   09. 11. 2019   14. 11. 2019   Marko Erker 
Habečkov brezen   F   09. 11. 2019   14. 11. 2019   Marko Erker 
Habjanovo brezno   B   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Marko Erker 
Habjanovo brezno   C   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Marko Erker 
Habjanovo brezno   F   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   A   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   F   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   E   25. 06. 2019   25. 06. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   A   21. 07. 2019   24. 07. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   E   21. 07. 2019   24. 07. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   F   21. 07. 2019   24. 07. 2019   Marko Erker 
Jama pri Mali ledenici v Paradani   B   07. 10. 2019   07. 10. 2019   Marko Erker 
Jama pri Mali ledenici v Paradani   C   07. 10. 2019   07. 10. 2019   Marko Erker 
Jama pri Mali ledenici v Paradani   F   07. 10. 2019   07. 10. 2019   Marko Erker 
Jama v Matovžinovi senožeti   A   19. 03. 2019   10. 06. 2019   Brigita Jazbar 
Jama v Matovžinovi senožeti   E   07. 06. 2019   10. 06. 2019   Brigita Jazbar 
Jama v Matovžinovi senožeti   F   10. 06. 2019   10. 06. 2019   Marko Erker 
Jama v Matovžinovi senožeti   H   11. 06. 2019   10. 06. 2019   Brigita Jazbar 
Markov brezen   B   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Markov brezen   F   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Pikhamer   B   09. 11. 2019   14. 11. 2019   Marko Erker 
Pikhamer   F   29. 12. 2019   29. 12. 2019   Marko Erker 
Tomažinova jama   C   23. 06. 2019   28. 06. 2019   Marko Erker 
Tomažinova jama   F   23. 06. 2019   28. 06. 2019   Marko Erker 
Tomažinova jama   E   26. 06. 2019   28. 06. 2019   Marko Erker 
Tomažinova jama   A   28. 06. 2019   28. 06. 2019   Marko Erker 
Velika ledena jama v Paradani   B   07. 10. 2019   07. 10. 2019   Marko Erker 
Velika ledena jama v Paradani   C   07. 10. 2019   07. 10. 2019   Marko Erker 
Velika ledena jama v Paradani   F   07. 10. 2019   07. 10. 2019   Marko Erker 
Vrbancov brezen   B   04. 04. 2019   10. 04. 2019   Drago Korenč 
Vrbancov brezen   C   04. 04. 2019   10. 04. 2019   Drago Korenč 
Vrbancov brezen   F   04. 04. 2019   10. 04. 2019   Drago Korenč 
JK Novo mesto Ajdovska jama pri Nemški vasi   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Ajdovska jama pri Nemški vasi   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Amadeina jama   A   09. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Amadeina jama   E   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Amadeina jama   F   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Amadeina jama   G   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Amadeina jama   H   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Andrejčkov štibelc   B   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Andrejčkov štibelc   C   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Andrejčkov štibelc   F   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   A   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   E   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   F   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   G   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   H   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   A   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   E   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   F   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   G   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   H   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 3   B   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 3   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 3   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 3   F   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 4   A   16. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 4   C   16. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 4   C   16. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 4   E   16. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 4   F   16. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 4   H   16. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 zahodno od Zagozdca   A   03. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 zahodno od Zagozdca   C   03. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 zahodno od Zagozdca   C   03. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 zahodno od Zagozdca   E   03. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 zahodno od Zagozdca   F   03. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 zahodno od Zagozdca   H   03. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Dolgi gorici   A   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 na Dolgi gorici   E   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 na Dolgi gorici   F   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 pod piramido   B   30. 05. 2019   30. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod piramido   C   30. 05. 2019   30. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Skalno gorico   A   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 pod Skalno gorico   E   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 pod Skalno gorico   F   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 pod Žeželjcem   B   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Žeželjcem   C   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pri Pogorelcu   H   18. 01. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno 2 pri Pogorelcu   F   28. 01. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno 2 pri Pogorelcu   E   13. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno 2 pri Pogorelcu   G   13. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno 2 pri Pogorelcu   A   01. 01. 2020   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno 2 pri Pogorelcu   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   A   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   C   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   C   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   E   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   F   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   H   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Ovčjakom   B   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Ovčjakom   C   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Ovčjakom   F   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   A   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   C   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   C   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   E   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   F   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   H   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   A   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   C   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   C   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   E   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   F   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   H   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   A   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   C   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   C   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   E   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   F   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   G   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   H   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   A   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   C   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   C   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   E   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   F   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   H   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno črnih mravelj   B   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno črnih mravelj   C   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno črnih mravelj   F   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno debelega štora   B   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno debelega štora   C   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno debelega štora   F   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno Flaška   B   26. 05. 2019   27. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno Flaška   C   26. 05. 2019   27. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno Flaška   F   26. 05. 2019   27. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno Flaška   C   30. 05. 2019   27. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno na Mladici   A   22. 08. 2019   22. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno na Mladici   C   22. 08. 2019   22. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno na Mladici   C   22. 08. 2019   22. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno na Mladici   E   22. 08. 2019   22. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno na Mladici   F   22. 08. 2019   22. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno na Mladici   H   22. 08. 2019   22. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Frnikolo   F   01. 10. 2019   11. 10. 2019   Zvonka Janežič 
Brezno nad Frnikolo   A   02. 10. 2019   11. 10. 2019   Zvonka Janežič 
Brezno nad Frnikolo   E   02. 10. 2019   11. 10. 2019   Zvonka Janežič 
Brezno nad Slabo gorico 3   B   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Slabo gorico 3   C   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Anzlovim hribom   A   31. 03. 2019   05. 04. 2019   Andrej Jaklič 
Brezno pod Anzlovim hribom   E   31. 03. 2019   05. 04. 2019   Andrej Jaklič 
Brezno pod Anzlovim hribom   C   05. 04. 2019   05. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Anzlovim hribom   C   05. 04. 2019   05. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Anzlovim hribom   F   05. 04. 2019   05. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Anzlovim hribom   H   05. 04. 2019   05. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Jeleniško cesto   A   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Jeleniško cesto   C   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Jeleniško cesto   C   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Jeleniško cesto   E   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Jeleniško cesto   F   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Jeleniško cesto   H   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod lipo   B   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod lipo   C   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod lipo   C   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod lipo   F   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod lipo   H   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Toplim vrhom 1   B   10. 03. 2019   13. 03. 2019   Zdravko Bučar 
Brezno pod Toplim vrhom 1   C   10. 03. 2019   13. 03. 2019   Zdravko Bučar 
Brezno pod Toplim vrhom 1   F   10. 03. 2019   13. 03. 2019   Zdravko Bučar 
Brezno pod vrhom   B   30. 05. 2019   30. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod vrhom   C   30. 05. 2019   30. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri barakci   A   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri barakci   C   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri barakci   C   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri barakci   E   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri barakci   F   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri barakci   H   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Malem studencu 5   A   14. 10. 2019   16. 10. 2019   Zvonka Janežič 
Brezno pri Malem studencu 5   E   14. 10. 2019   16. 10. 2019   Zvonka Janežič 
Brezno pri Malem studencu 5   F   14. 10. 2019   16. 10. 2019   Zvonka Janežič 
Brezno pri Starem Logu   C   14. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   F   14. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   H   14. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   A   18. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   C   18. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   E   18. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   G   18. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v dolini na Rokštajnu   B   13. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v dolini na Rokštajnu   C   13. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v dolini na Rokštajnu   F   13. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v dolini na Rokštajnu   H   13. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   A   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   C   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   C   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   E   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   F   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   H   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   A   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   C   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   C   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   E   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   F   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   H   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Luščičih   B   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Luščičih   C   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Mrzlih dragah   B   30. 05. 2019   30. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Mrzlih dragah   C   30. 05. 2019   30. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno za Horvatinovo domačijo   A   02. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno za Horvatinovo domačijo   C   02. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno za Horvatinovo domačijo   C   02. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno za Horvatinovo domačijo   E   02. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno za Horvatinovo domačijo   F   02. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno za Horvatinovo domačijo   H   02. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   A   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   C   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   C   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   E   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   F   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   G   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   H   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od Srednjega Arta   A   02. 12. 2019   02. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od Srednjega Arta   C   02. 12. 2019   02. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od Srednjega Arta   C   02. 12. 2019   02. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od Srednjega Arta   E   02. 12. 2019   02. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od Srednjega Arta   F   02. 12. 2019   02. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od Srednjega Arta   H   02. 12. 2019   02. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Gozdacu   B   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Gozdacu   C   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Gozdacu   C   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Gozdacu   F   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Gozdacu   H   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Graščici   B   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Graščici   C   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Graščici   C   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Graščici   F   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Graščici   H   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Čepnica   B   11. 12. 2019   11. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Čepnica   C   11. 12. 2019   11. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Čepnica   C   11. 12. 2019   11. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Čepnica   F   11. 12. 2019   11. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Čepnica   H   11. 12. 2019   11. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   A   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   C   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   C   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   E   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   F   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   G   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   H   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Dihalnik na Riglju    G      05. 01. 2020    
Dihalnik na Riglju    E   13. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Dihalnik na Riglju   B   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Dihalnik na Riglju    C   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Dolga jama pri Hinjah   B   26. 05. 2019   27. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Dolga jama pri Hinjah   F   26. 05. 2019   27. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Ela   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Izvir Bilpa   B   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Izvir Bilpa   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Izvir Bilpa   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Izvir Bilpa   F   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Izvir Žibrščice   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Jama 2 na Griču   A   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   C   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   C   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   E   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   F   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   H   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama Grč vrh 1   H   16. 12. 2019   18. 12. 2019   Jože Tomšič 
Jama Grč vrh 1   H   16. 12. 2019   18. 12. 2019   Jože Tomšič 
Jama na Bradačevi frati   A   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Bradačevi frati   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Bradačevi frati   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Bradačevi frati   E   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Bradačevi frati   F   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Bradačevi frati   G   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Bradačevi frati   H   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama na Graščiških Steljnicah   A   09. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Graščiških Steljnicah   C   09. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Graščiških Steljnicah   C   09. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Graščiških Steljnicah   E   09. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Graščiških Steljnicah   F   09. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Graščiških Steljnicah   H   09. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   A   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   C   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   C   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   E   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   F   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   G   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   H   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama ob Mlinarski poti   A   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Jama ob Mlinarski poti   E   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Jama ob Mlinarski poti   E   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Jama pod Zvezdico   B   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama pri bolnici Kremen   B   05. 12. 2019   09. 12. 2019   Marko Pršina 
Jama pri bolnici Kremen   F   05. 12. 2019   09. 12. 2019   Marko Pršina 
Jama v Ušivih jamah   A   28. 04. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama v Ušivih jamah   C   28. 04. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama v Ušivih jamah   C   28. 04. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama v Ušivih jamah   E   28. 04. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama v Ušivih jamah   F   28. 04. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama v Ušivih jamah   H   28. 04. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasminina jama   A   09. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Jasminina jama   E   09. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Jasminina jama   F   09. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Jasminina jama   G   09. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Jasminina jama   H   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Jasna   C   24. 08. 2019   25. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasna   A   18. 09. 2019   25. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasna   C   18. 09. 2019   25. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasna   E   18. 09. 2019   25. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasna   F   18. 09. 2019   25. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasna   H   18. 09. 2019   25. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica   A   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica   C   08. 07. 2019   25. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica   C   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica   E   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica   F   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica   H   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   A   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   C   08. 07. 2019   25. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   C   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   E   08. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   F   08. 07. 2019   25. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   G   08. 07. 2019   25. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jasnica 2   H   08. 07. 2019   25. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Jazbina pri Podturnu   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Jazbina pri Podturnu   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Jeleniško brezno   A   28. 11. 2019   28. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Jeleniško brezno   C   28. 11. 2019   28. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Jeleniško brezno   C   28. 11. 2019   28. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Jeleniško brezno    E   28. 11. 2019   28. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Jeleniško brezno    F   28. 11. 2019   28. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Jeleniško brezno   H   28. 11. 2019   28. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Kajnica   B   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Kajnica   C   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Kapniško brezno v Graščici   A   10. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Kapniško brezno v Graščici   C   10. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Kapniško brezno v Graščici   C   10. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Kapniško brezno v Graščici   E   10. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Kapniško brezno v Graščici   F   10. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Kapniško brezno v Graščici   H   10. 07. 2019   11. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Kasiopeja   A   16. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kasiopeja   E   16. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kasiopeja   F   16. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kasiopeja   G   16. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kevderc pri Jelenji vasi   A   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Kevderc pri Jelenji vasi   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Kevderc pri Jelenji vasi   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Kevderc pri Jelenji vasi   E   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Kevderc pri Jelenji vasi   F   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Kevderc pri Jelenji vasi   H   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Klara 1   A   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Klara 1   E   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Klara 1   F   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Klara 2   A   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Klara 2   E   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Klara 2   F   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Kozlovo brezno 3   A   10. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kozlovo brezno 3   E   10. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kozlovo brezno 3   F   10. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kraljevi kamen 6   B   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Kraljevi kamen 6   C   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Krenovka 2   A   17. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Krenovka 2   C   17. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Krenovka 2   C   17. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Krenovka 2   E   17. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Krenovka 2   F   17. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Krenovka 2   H   17. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   C   06. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   A   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   C   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   E   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   F   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   H   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   C   06. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   A   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   C   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   E   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   F   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   H   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   C   06. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   A   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   C   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   E   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   F   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   H   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Lepa Somovka   A   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Lepa Somovka   E   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Lepa Somovka   F   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Lijak 4   A   17. 01. 2019   19. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Lijak 4   E   17. 01. 2019   19. 01. 2019   Srečko Vidic 
Lijak 4   F   17. 01. 2019   19. 01. 2019   Srečko Vidic 
Lijak 4   G   17. 01. 2019   19. 01. 2019   Srečko Vidic 
Lovišče 1   A   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 1   C   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 1   C   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 1   E   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 1   F   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 1   G   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 1   H   30. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 2   A   23. 08. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 2   C   23. 08. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 2   C   23. 08. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 2   E   23. 08. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 2   F   23. 08. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 2   H   23. 08. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 3   A   02. 09. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 3   C   02. 09. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 3   C   02. 09. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 3   E   02. 09. 2019   19. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 3   F   02. 09. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 3   H   02. 09. 2019   12. 09. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   A   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   C   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   C   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   E   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   F   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   G   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 4   H   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 5   A   05. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 5   C   05. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 5   C   05. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 5   E   05. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 5   F   05. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 5   H   05. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   A   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   C   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   C   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   E   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   F   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   G   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 6   H   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 7   A   04. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 7   C   04. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 7   C   04. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 7   E   04. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 7   F   04. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 7   H   04. 11. 2019   06. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   A   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   C   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   C   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   E   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   F   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   G   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Lovišče 8   H   14. 11. 2019   14. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Mačkovec 1   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Mala Somovka   A   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Mala Somovka   E   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Mala Somovka   F   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Medica   A   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Medica   E   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Medica   F   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Mišnica   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Močeradova jama   B   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Močeradova jama   C   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Močeradova jama   F   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Mrzlavka   F   12. 08. 2018   31. 01. 2019   Srečko Vidic 
Mrzlavka   A   27. 01. 2019   31. 01. 2019   Srečko Vidic 
Mrzlavka   E   27. 01. 2019   31. 01. 2019   Srečko Vidic 
Neklerska jama   B   18. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Neklerska jama   C   18. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Okrožnik 3   A   16. 02. 2019   25. 02. 2019   Zvonka Janežič 
Okrožnik 3   E   16. 02. 2019   25. 02. 2019   Zvonka Janežič 
Okrožnik 3   F   16. 02. 2019   25. 02. 2019   Zvonka Janežič 
Partizanka   B   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Partizanka   C   15. 12. 2019   18. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Pečina ob Krupi   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Podgraščica 1   A   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 1   C   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 1   C   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 1   E   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 1   F   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 1   H   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   A   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   C   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   C   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   E   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   F   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   H   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   A   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   C   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   C   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   E   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   F   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   G   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   H   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 4   A   21. 04. 2019   23. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 4   C   21. 04. 2019   23. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 4   C   21. 04. 2019   23. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 4   E   21. 04. 2019   23. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 4   F   21. 04. 2019   23. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 4   H   21. 04. 2019   23. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 5   A   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 5   C   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 5   C   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 5   E   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 5   F   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 5   H   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 6   A   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 6   C   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 6   C   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 6   E   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 6   F   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 6   H   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Ovčjaku   A   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Ovčjaku   C   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Ovčjaku   C   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Ovčjaku   E   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Ovčjaku   F   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Ovčjaku   G   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Ovčjaku   H   26. 12. 2019   26. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rajhenavska kostnica   A   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Rajhenavska kostnica   E   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Rajhenavska kostnica   F   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Razpoka pod Jeleniško cesto   A   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Jeleniško cesto   C   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Jeleniško cesto   C   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Jeleniško cesto   E   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Jeleniško cesto   F   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Jeleniško cesto   G   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Jeleniško cesto   H   05. 12. 2019   05. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   C   29. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   A   30. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   C   30. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   E   30. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   F   30. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   G   30. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarska jama   H   30. 12. 2019   30. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   A   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   E   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   F   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   G   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   H   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Sebetih 1   F   02. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 1   A   03. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 1   E   06. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 2   F   02. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 2   A   03. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 2   E   06. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 3   F   02. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 3   A   03. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Sebetih 3   E   06. 09. 2019   08. 09. 2019   Zvonka Janežič 
Spodmol na Bradačevi frati   A   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Spodmol na Bradačevi frati   C   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Spodmol na Bradačevi frati   C   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Spodmol na Bradačevi frati   E   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Spodmol na Bradačevi frati   F   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Spodmol na Bradačevi frati   H   20. 11. 2019   21. 11. 2019   Borivoj Ladišić 
Starolipski breg   B   19. 12. 2019   22. 12. 2019   Andrej Hudoklin 
Trije križi 5   B   20. 07. 2019   20. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 5   C   20. 07. 2019   20. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 6   B   20. 07. 2019   20. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 6   C   20. 07. 2019   20. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 7   B   20. 07. 2019   20. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 7   C   20. 07. 2019   20. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 8   C   15. 07. 2019   18. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 8   A   17. 07. 2019   18. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 8   C   17. 07. 2019   18. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 8   E   17. 07. 2019   18. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 8   F   17. 07. 2019   18. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 8   H   17. 07. 2019   18. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 9   C   17. 07. 2019   02. 08. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 9   A   24. 07. 2019   24. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 9   C   24. 07. 2019   24. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 9   E   24. 07. 2019   24. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 9   F   24. 07. 2019   24. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Trije križi 9   H   24. 07. 2019   24. 07. 2019   Borivoj Ladišić 
Udor na Jerengi   B   06. 12. 2019   09. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Udor na Jerengi   F   06. 12. 2019   09. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Udor na Jerengi   H   06. 12. 2019   09. 12. 2019   Borivoj Ladišić 
Velika Somovka   A   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Velika Somovka   E   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Velika Somovka   F   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Zakrito brezno na Riglju   E   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Zakrito brezno na Riglju   F   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Zakrito brezno na Riglju   G   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Zakrito brezno na Riglju   H   14. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
Zakrito brezno na Riglju   A   24. 12. 2019   05. 01. 2020   Zdravko Bučar 
DZRJ Luka Čeč Postojna Brnču brezn   A   20. 12. 2019   10. 01. 2020   Matej Blatnik 
Brnču brezn   C   20. 12. 2019   10. 01. 2020   Matej Blatnik 
Brnču brezn   E   20. 12. 2019   10. 01. 2020    
Brnču brezn   F   20. 12. 2019   10. 01. 2020   Matej Blatnik 
JD Rakek Ambroževka   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Ambroževka   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Amerikansko brezno   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Amerikansko brezno   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Anžičkovo brezno v Dulah   B   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Bela jama v Novih delih   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Bela jama v Novih delih   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Beli kamen   B   27. 04. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Bezgarska jama 1   A   06. 05. 2019   16. 06. 2019   Marko Matičič 
Bezgarska jama 1   E   06. 05. 2019   16. 06. 2019   Marko Matičič 
Bločica   G   19. 09. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Bločica   A   18. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Bločica   E   31. 12. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Borovški šaht   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Borovški šaht   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Bremce   B   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Bremcev kevder   A   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Bremcev kevder   E   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brenovec   A   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brenovec   E   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezen 4 pri Korenu   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Brezen 4 pri Korenu   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezence pri Kleču   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezence pri Kleču   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Breznica na Osojnici   A   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Breznica na Osojnici   E   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno 2 pri Marinovcu   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno 2 pri Marinovcu   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno Galja   A   10. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno Galja   E   10. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 1   A   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 1   E   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 2   A   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 2   E   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 3   A   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 3   E   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 4   A   12. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 4   E   12. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 5   A   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 5   E   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 6   A   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 6   E   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Kamnem vrhu 1   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Kamnem vrhu 1   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Kamnem vrhu 2   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Kamnem vrhu 2   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Petelinovcu   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Brezno na Petelinovcu   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Prevalu   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Brezno na Prevalu   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Sebetihu 2   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Sebetihu 2   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Sebetihu 3   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Sebetihu 3   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Stučnem lazu   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Stučnem lazu   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Višanjskem hribu   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Višanjskem hribu   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Zavodjeku   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Zavodjeku   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno nad Gotenico   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno nad Gotenico   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno nad Kotliči   E   02. 05. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar 
Brezno nad Kotliči   B   15. 06. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar 
Brezno pod Ajbigom   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Ajbigom   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Bukovcem   A   03. 07. 2018   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Bukovcem   E   03. 07. 2018   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Bukvo   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Bukvo   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Dansko cesto   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Dansko cesto   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Konjevcem   A   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Konjevcem   E   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 1   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 1   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 2   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 2   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 3   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 3   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Požganim vrhom   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Brezno pod Požganim vrhom   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Šenbergom   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Šenbergom   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Veliko Ilovico   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Brezno pod Veliko Ilovico   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Bivaku 702   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Bivaku 702   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Kamnolomu v obori   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Brezno pri Kamnolomu v obori   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri katedrali Nadrt   B   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Nacetovi jami   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Nacetovi jami   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Podpreski   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Podpreski   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Pojetovih lazih 2   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Pojetovih lazih 2   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 1   A   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 1   E   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 2   A   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 2   E   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 3   A   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 3   E   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 4   A   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Snežnih kotlih 4   E   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Škavlah   A   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Škavlah   E   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri treh lužah   B   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno severno od Malega Kolečaja   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno severno od Malega Kolečaja   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno smrdljivi škorenj   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno smrdljivi škorenj   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno štirih gabrov   A   06. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno štirih gabrov   E   06. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Ambroževem talu   B   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Draženskih delih   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Draženskih delih   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Gornjih rupah   A   03. 07. 2018   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Krajih pri Petrinjah   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Krajih pri Petrinjah   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Steljnicah 1   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Steljnicah 1   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Steljnicah 2   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Steljnicah 2   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Steljnicah 3   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Steljnicah 3   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Urbanovem kotu   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Urbanovem kotu   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno vzhodno od Raskovca   A   10. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno vzhodno od Raskovca   E   10. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brkosloch   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brkosloch   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Bunker jama v Ojstrovci   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Bunker jama v Ojstrovci   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Čakalnica pri Vitezu   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Čakalnica pri Vitezu   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Čiženca   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Čiženca   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Dragarsko brezno   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Dragarsko brezno   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Fešnarjevo brezno   A   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Fešnarjevo brezno   E   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Fičotova jama pod gradom Kozjak   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Fičotova jama pod gradom Kozjak   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Gojaško brezno   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Gojaško brezno   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Hiša jama   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Hiša jama   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama 2 v revirju Ravne   B   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Beli kamen 1   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama Beli kamen 1   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Beli kamen 2   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama Beli kamen 2   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Beli kamen 3   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama Beli kamen 3   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Beli kamen 4   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama Beli kamen 4   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Beli kamen 5   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama Beli kamen 5   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Beli kamen 6   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama Beli kamen 6   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama brez imena   B   23. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Jama Dovc   B   20. 05. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Jama Makoše 1   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Makoše 1   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Makoše 2   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Makoše 2   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Makoše 3   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Makoše 3   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama na Benetkah   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama na Benetkah   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama na Kamnem vrhu 1   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Kamnem vrhu 1   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Kamnem vrhu 2   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Kamnem vrhu 2   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Kamnem vrhu 3   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Kamnem vrhu 3   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 1   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 1   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 2   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 2   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 3   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 3   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 4   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 4   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 5   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 5   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 6   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 6   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Žitni gori   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama na Žitni gori   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama nad Gosto dolino   B   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama Otoškega obrha   B   02. 06. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar (3)
Jama Otoškega obrha   E   28. 06. 2019   01. 07. 2019   Sebastjan Gantar (3)
Jama pod Starim Gradom   B   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama pod Vušcem   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Jama pod Vušcem   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Arčelci   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Arčelci   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Medvedovi cesti   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Medvedovi cesti   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Partizanki   A   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Partizanki   E   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Stanišču   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Stanišču   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama s preklado   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama s preklado   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Ambroževem kotu   B   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama v Jurskem parku   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Jurskem parku   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v kaminu   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 1   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 1   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 2   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 2   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 3   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 3   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 4   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 4   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 5   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 5   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama v Lipljenski gmajni   A   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Lipljenski gmajni   E   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Rački dragi   A   06. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Jama v Rački dragi   E   06. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Jama z mostom pri L.K. Ravne   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama z mostom pri L.K. Ravne   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama za samotarjevim hribom   A   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama za samotarjevim hribom   E   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Javorniška jama   G   19. 09. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Javorniška jama   A   28. 09. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Javorniška jama   E   31. 12. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jelenovo brezno 11   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jelenovo brezno 11   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jelovička jama   B   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Južna jama   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Južna jama   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Kačja jama na Goteniškem Snežniku   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Kačja jama na Goteniškem Snežniku   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Kanabisovo brezno   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Kanabisovo brezno   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Katedrala Nadrt   B   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Kevderc na Koblarskem hribu   A   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Kevderc na Koblarskem hribu   E   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Kevderc na Sebetihu   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Kevderc na Sebetihu   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Kevderc pod Debelim vrhom   A   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Kevderc pod Debelim vrhom   E   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Kifeljc   A   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kifeljc   E   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel Grintovec   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Kotel Grintovec   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Kotel na Četrtem kilometru   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Kotel na Četrtem kilometru   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Kotel na Kulkleku   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Kotel na Kulkleku   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Kotel na Žaknovcu   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel na Žaknovcu   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel pod Tisovo glavo   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Kotel pod Tisovo glavo   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Kotel pod Žitno goro   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Kotel pod Žitno goro   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Kotel pri jasi za Planincem   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel pri Logu   A   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel pri Logu   E   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel v Ambroževem kotu   A   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel v Ambroževem kotu   E   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel v gozdu za Planincem   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotnička jama   B   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Kumac čurka   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Kumac čurka   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Kumac jama   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Kumac jama   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Lanišče 6   A   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Lanišče 6   E   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Lanišče 7   A   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Lanišče 7   E   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Lanišče 8   A   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Lanišče 8   E   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Mahorčkova jama   B   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Mala jama pri Polomu   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mala jama pri Polomu   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mala Koblarska jama   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mala Koblarska jama   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mala Mahorčkova jama   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Mala Mahorčkova jama   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Malo brezno na Goleku   A   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Malo brezno na Goleku   E   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Malo brezno za Belim Brdom   A   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Malo brezno za Belim Brdom   E   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Marjetna jama   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Mokri Škrilj   A   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Mokri Škrilj   E   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Moravška jama   A   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Moravška jama   E   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Mrka razpoka   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mrka razpoka   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mrzla jama pri Glažuti   B   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Nacetova jama   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Nacetova jama   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Ojstroviška ledenica   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Ojstroviška ledenica   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Ojstroviško brezno 1   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Ojstroviško brezno 1   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Ojstroviško brezno 2   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Ojstroviško brezno 2   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Otavška svinska jama   A   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Otavška svinska jama   E   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Otavško svinsko brezno   B   23. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Partizanski kamin   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Partizanski kamin   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Planinska jama – Sifon pod Golgoto   B   24. 02. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar (3) (4) (5)
Planinska jama – Sifon pod Golgoto   B   19. 03. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar (3) (4)
Planinska jama – Sifon pod Golgoto   E   20. 03. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar 
Planinska jama – Sifon pod Golgoto   E   20. 03. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar 
Pod Kalskim vrhom 1   A   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Pod Kalskim vrhom 1   E   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Podmol nad Pogreščaki   B   22. 01. 2019   21. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Polžji spodmol   A   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Polžji spodmol   E   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Ponor pod Dolnjo Brigo   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Ponor pod Dolnjo Brigo   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Požiralnik na Lačini   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Požiralnik na Lačini   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Pr 4 (Praproče)   A   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Pr 4 (Praproče)   E   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Prehodna jama pri Snežnih kotlih   A   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Prehodna jama pri Snežnih kotlih   E   20. 11. 2019   03. 01. 2020   Marko Matičič 
Ravbarjevo brezno   B   06. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Razpoka nad Ilovico   A   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Razpoka nad Ilovico   E   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Snežnica v Grdobah   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Spodmol nad Vodeno steno 1   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol nad Vodeno steno 1   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol nad Vodeno steno 2   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol nad Vodeno steno 2   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol pod Jelen brdom   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol pod Jelen brdom   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol pri Danskem studencu   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol pri Danskem studencu   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol v Strgariji   A   14. 05. 2017   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Spodmol v Strgariji   E   14. 05. 2017   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Srnjakov brlog   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Srnjakov brlog   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Strahova jama nad Cesto   B   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Suhadolca   E   28. 02. 2019   27. 06. 2019   Anže Abram 
Suhadolca (Skadulca)   B   19. 03. 2019   27. 06. 2019   Igor Vrhovec (3) (6)
Špičak brezno   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Špičak brezno   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Telečja jama   B   22. 01. 2019   21. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Trnovka 6   A   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Trnovka 6   E   27. 07. 2019   02. 08. 2019   Marko Matičič 
Trojno snežno brezno v Smrekovem žlebu   B   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Troštovo brezno   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Troštovo brezno   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Udor pri Banja loki   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Udor pri Banja loki   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Velika Vugelnica   A   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Velika Vugelnica   E   30. 08. 2019   31. 08. 2019   Marko Matičič 
Veliko brezno za Belim brdom   A   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Veliko brezno za Belim brdom   E   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Vodičnik   B   14. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Vodna jama nad Očesi   G      27. 06. 2019   Igor Vrhovec 
Vodna jama nad Očesi   E   15. 01. 2019   27. 06. 2019   Simon Burja 
Vodna jama pri Stružnici   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Vodna jama pri Stružnici   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Zajčevka   A   11. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Zajčevka   E   11. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Žabje brezno   B   14. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 

(1) v sodelovanju z JD Karlovica Dolenja vas
(2) v sodelovanju z LPN Snežnik
(3) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(4) v sodelovanju z DZRJ Luka Čeč Postojna
(5) v sodelovanju z Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
(6) v sodelovanju z JK Železničar
DZRJ Ribnica Adamov post v Kotličku   C   18. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Adamov post v Kotličku   B   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Adamov post v Kotličku   F   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Adamov post v Kotličku   G   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Bašleva jama   G   04. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Bašleva jama   G   15. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Bašleva jama   E   16. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Bašleva jama   A   22. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Bašleva jama   C   29. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Bašleva jama   F   29. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno pri Črni jami   C   19. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno vrh dolgega klanca   B   10. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno vrh dolgega klanca   C   10. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno vrh dolgega klanca   F   10. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno vrh Dolgega klanca 2   B   11. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno vrh Dolgega klanca 2   F   11. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno vrh Dolgega klanca 2   H   25. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Činklov spodmol   A   22. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Činklov spodmol   E   23. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Činklov spodmol   C   18. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Činklov spodmol   F   21. 04. 2019   26. 04. 2019    
Činklov spodmol   G   21. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Dolga jama pri Koblarjih   C   24. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Dolga jama pri Koblarjih   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Flašencug   B   24. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Flašencug   C   24. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Flašencug   F   24. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Globoko smetišče pod Sušjem   C   29. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Globoko smetišče pod Sušjem   B   31. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Globoko smetišče pod Sušjem   F   31. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Gornikovo brezno   E   01. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Gornikovo brezno   G   01. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Gornikovo brezno   G   01. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Gornikovo brezno   F   02. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Gornikovo brezno   A   12. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama   A   13. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama   C   23. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama   G   23. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama   G   23. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama   E   24. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama   F   30. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Gregorjeva jama)   H   30. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   A   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   C   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   E   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   F   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   G   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   H   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   F      12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   E   12. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   A   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   C   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   C   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   G   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   H   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   G   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Jama FSG   C   18. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Jama FSG   F   19. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Jama FSG   G   19. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Jama FSG   B   21. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   F   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   G   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   E   02. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   A   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   C   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   H   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   B   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ogenca   B   31. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ogenca   C   31. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ogenca   F   31. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ogenca   G   31. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ogenca   B   13. 11. 2019   28. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod Lepo gorico   A   13. 02. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod Lepo gorico   E   02. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod Lepo gorico   F   02. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod Lepo gorico   G   02. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod Lepo gorico   G   02. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod Lepo gorico   C   05. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod vrtačo   C   24. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod vrtačo   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod vrtačo   B   21. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ukurec   F   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ukurec   G   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ukurec   H   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ukurec   B   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ukurec   C   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Repišču   C   25. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Repišču   E   26. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Repišču   F   26. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Repišču   G   26. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Repišču   H   26. 10. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Repišču   A   02. 11. 2019   04. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Sodolih   F   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Sodolih   F   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Sodolih   G   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Sodolih   B   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Sodolih   C   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama vrh dolgega klanca   C   09. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama vrh dolgega klanca   B   10. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama vrh dolgega klanca   F   10. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Jama vrh dolgega klanca   H   10. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Janežkova jama   B   11. 10. 2019   13. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Janežkova jama   C   13. 10. 2019   13. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Janežkova jama   C   13. 10. 2019   13. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Janežkova jama   F   13. 10. 2019   13. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Jolbesloch   C   24. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jolbesloch   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   A   13. 09. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   C   14. 09. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   E   01. 10. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   G   01. 10. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   G   01. 10. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   H   02. 10. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Krkovčeva jama   F   08. 10. 2019   02. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Lajovicloch   C   25. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Lajovicloch   D   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Lajovicloch   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Mala Kaučja jama pri Velikih Poljanah   B   01. 08. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Mala Kaučja jama pri Velikih Poljanah   C   01. 08. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Mala Kaučja jama pri Velikih Poljanah   F   01. 08. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Mala Kaučja jama pri Velikih Poljanah   H   01. 08. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 3   F   12. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 3   A   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 3   C   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 3   G   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 3   E   30. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Pod koto 841   B   11. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Pod koto 841   C   11. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Pod koto 841   F   11. 11. 2019   11. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Polhova jama   C   18. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Skedenca   C   14. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Skedenca   E   14. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Skedenca   F   14. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Skedenca   G   14. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Skedenca   G   14. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Skedenca   A   30. 09. 2019   01. 10. 2019   Anton Della Schiava 
Stari rog   C   18. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Stari rog   F   21. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Stari rog   G   21. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Stari rog   A   22. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Stari rog   E   24. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Tschinkelova jama   C   24. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Tschinkelova jama   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Tschinkelova jama   B   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Tschinkelova jama   G   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Udor ob cesti   B   23. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Udor ob cesti   C   23. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Udor ob cesti   F   23. 11. 2019   26. 11. 2019   Anton Della Schiava 
Velika Kaučja jama pri Velikih Poljanah   B   31. 07. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Velika Kaučja jama pri Velikih Poljanah   F   31. 07. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Velika Kaučja jama pri Velikih Poljanah   H   31. 07. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Velika Kaučja jama pri Velikih Poljanah   C   01. 08. 2019   02. 08. 2019   Anton Della Schiava 
Veliko brezno v Sušjaku   C   17. 05. 2019   19. 05. 2019   Franc Kljun 
Veliko brezno v Sušjaku   F   17. 05. 2019   19. 05. 2019   Franc Kljun 
Veliko brezno v Sušjaku   B   19. 05. 2019   19. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Specialna enota UPS Brezno pri Macesnovi gorici   E   04. 11. 2019   29. 11. 2019   Franc Petrič 
JD Sežana Brezno v Grdi žlebini   B   25. 03. 2019   28. 03. 2019   Edvard Gregorčič 
Faknov bezen   F   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Edvard Gregorčič 
Lenjajev bezen   F   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Edvard Gregorčič 
Podganja jama   F   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Edvard Gregorčič 
Podganja jama   B   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Edvard Gregorčič 
ŠKOCJANSKE JAME - Skrita jama   B   30. 12. 2019   03. 01. 2020   Jaka Jakofčič (1)

(1) v sodelovanju z JD Gregor Žiberna Divača
DRP Škofja Loka Binetov hladilnik   A   03. 01. 2019   28. 01. 2019   Igor Gotić 
Binetov hladilnik   C   03. 01. 2019   28. 01. 2019   Igor Gotić 
Binetov hladilnik   E   03. 01. 2019   28. 01. 2019   Igor Gotić 
Binetov hladilnik   F   03. 01. 2019   28. 01. 2019   Igor Gotić 
Binetov hladilnik   G   03. 01. 2019   28. 01. 2019   Igor Gotić 
Brezno na Savinjskem sedlu   A   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek (1)
Brezno na Savinjskem sedlu   C   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Brezno na Savinjskem sedlu   E   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Brezno na Savinjskem sedlu   F   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Brezno na Savinjskem sedlu   G   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Brezno na Savinjskem sedlu   H   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Brezno na Savinjskem sedlu   I   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Gajgerjev udor   C   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Gajgerjev udor   E   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Gajgerjev udor   F   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Gajgerjev udor   G   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Gajgerjev udor   H   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Gajgerjev udor   I   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Gajgerjev udor   A   05. 01. 2019   29. 01. 2019   Igor Gotić 
Jama na Špiku   A   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Igor Gotić 
Jama na Špiku   B   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Igor Gotić 
Jama na Špiku   C   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Igor Gotić 
Jama na Špiku   E   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Walter Zakrajšek 
Jama na Špiku   F   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Marko Zakrajšek 
Jama na Špiku   G   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Marko Zakrajšek 
Jama na Špiku   H   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Igor Gotić 
Jama na Špiku   I   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Igor Gotić 
Jama pri Lipniški skali   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 
Jama v Kamnitniku   A   07. 08. 2019   09. 09. 2019   Igor Gotić 
Jama v Kamnitniku   G   07. 08. 2019   09. 09. 2019   Igor Gotić 
Jama v Kamnitniku   E   08. 08. 2019   09. 09. 2019   Igor Gotić 
Jama v Kamnitniku   C   15. 08. 2019   09. 09. 2019   Igor Gotić 
Jama v Kamnitniku   F   15. 08. 2019   09. 09. 2019   Igor Gotić 
Jelenček   B   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Kevderca na Lubniku   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 
Klomsko brezno   B   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Konasnica   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 
Kravja luknja   A   25. 12. 2018   31. 01. 2019   Anže Bertoncelj 
Kravja luknja   C   25. 12. 2018   31. 01. 2019   Anže Bertoncelj 
Kravja luknja   E   25. 12. 2018   31. 01. 2019   Anže Bertoncelj 
Kravja luknja   F   25. 12. 2018   31. 01. 2019   Anže Bertoncelj 
Kravja luknja   G   25. 12. 2018   31. 01. 2019   Anže Bertoncelj 
Lubniška jama   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 
Marijino brezno   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 
Velika Pasica   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 

(1) v sodelovanju z DZRJ Kranj
JK Temnica Evino brezno   C      01. 11. 2019    
Goli duh   A   07. 10. 2019   27. 12. 2019   Samo Milanič 
Goli duh   E   07. 10. 2019   27. 12. 2019   Samo Milanič 
Goli duh   F   07. 10. 2019   27. 12. 2019   Samo Milanič 
Goli duh   H   07. 10. 2019   27. 12. 2019   Samo Milanič 
Goli duh   C   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Samo Milanič 
Mervečeva jama   B   10. 01. 2019   01. 08. 2019   Jaka Jakofčič (1)
Mervečeva jama   C   10. 01. 2019   01. 08. 2019   Jaka Jakofčič 
Mervečeva jama   C   10. 01. 2019   01. 08. 2019   Jaka Jakofčič 
Mervečeva jama   F   10. 01. 2019   01. 08. 2019   Jaka Jakofčič 
Mervečeva jama   H   10. 01. 2019   01. 08. 2019   Jaka Jakofčič 
Preserska udornica   F   13. 10. 2016   08. 11. 2019   Samo Milanič 
Preserska udornica   A   13. 12. 2016   08. 11. 2019   Samo Milanič 
Preserska udornica   C   13. 12. 2016   08. 11. 2019   Samo Milanič 
Preserska udornica   E   13. 12. 2016   08. 11. 2019   Samo Milanič 
Preserska udornica   H   13. 12. 2016   08. 11. 2019   Samo Milanič 
Rojstnodnevno brezno   H   21. 10. 2019   05. 11. 2019   Samo Milanič 
Rojstnodnevno brezno   E   22. 10. 2019   05. 11. 2019   Robert Šamonil 

(1) v sodelovanju z Česka speleologicka společnost
JS PD Tolmin M-16 (Tolminski Migovec)   B   01. 05. 2018   04. 02. 2019   Jana Čarga (1)
Mona tip   B   01. 01. 2020   06. 01. 2020   Jana Čarga (1)
Planika   B   01. 10. 2019   06. 01. 2020   Jana Čarga 
Planika   E   01. 10. 2019   06. 01. 2020   Jana Čarga 
Planika   F   01. 10. 2019   06. 01. 2020   Jana Čarga 
Primadona   E      04. 02. 2019    
Primadona   B   01. 05. 2018   04. 02. 2019   Jana Čarga (1)
Primadona   B   01. 01. 2020   06. 01. 2020   Jana Čarga (1)
Sistem Migovec   E      06. 01. 2020    (1)
Sistem Migovec   B   01. 01. 2020   06. 01. 2020   Jana Čarga (1)

(1) v sodelovanju z Imperial College Caving Club
Šaleški JK "Podlasica" Topolšica Abc jama   A   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Abc jama   C   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Abc jama   C   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Abc jama   F   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Abc jama   G   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Abc jama   H   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Abc jama   E   26. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Anuška   D   27. 12. 2018   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Anuška   A   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič (1)
Anuška   E   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Anuška   F   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Anuška   G   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Anuška   H   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Anuška   C   02. 02. 2019   02. 02. 2019   Lea Pavrič 
Anuška   C   02. 02. 2019   02. 02. 2019   Lea Pavrič 
Aramova jama   D      09. 07. 2019    
Aramova jama   B   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Aramova jama   C   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Lea Pavrič 
Aramova jama   C   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Lea Pavrič 
Aramova jama   F   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Aramova jama   H   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Belopeška votlina   A   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Belopeška votlina   C   24. 04. 2019   09. 05. 2019   Lea Pavrič 
Belopeška votlina   C   24. 04. 2019   09. 05. 2019   Lea Pavrič 
Belopeška votlina   E   24. 04. 2019   09. 05. 2019   Maks Petrič 
Belopeška votlina   F   24. 04. 2019   09. 05. 2019   Maks Petrič 
Belopeška votlina   G   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Belopeška votlina   H   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Bojanova jama   D      02. 02. 2019   Maks Petrič 
Bojanova jama   H   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Bojanova jama   C   05. 02. 2019   06. 02. 2019   Lea Pavrič 
Bojanova jama   C   05. 02. 2019   06. 02. 2019   Lea Pavrič 
Božji kozarček   E   22. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Božji kozarček   G   22. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Božji kozarček   C   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Božji kozarček   C   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Božji kozarček   H   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Maks Petrič 
Božji kozarček   A   29. 04. 2019   08. 05. 2019   Maks Petrič 
Božji kozarček   F   29. 04. 2019   08. 05. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob Plaži   C   21. 11. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob Plaži   C   21. 11. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob Plaži   F   21. 11. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob Plaži   H   21. 11. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob srednjem potu   C   06. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob srednjem potu   C   06. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob srednjem potu   E   28. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob srednjem potu   F   28. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob srednjem potu   G   28. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Brezno ob srednjem potu   H   28. 07. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Brezno pod gamsovo čeljustjo   E      03. 01. 2020   Maks Petrič (1)
Brezno pod gamsovo čeljustjo   B   19. 11. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Brezno pod gamsovo čeljustjo   B   19. 11. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Brezno pod gamsovo čeljustjo   C   19. 11. 2019   03. 01. 2020   Lea Pavrič 
Brezno pod gamsovo čeljustjo   C   19. 11. 2019   03. 01. 2020   Lea Pavrič 
Brezno pod gamsovo čeljustjo   F   19. 11. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Brezno pod gamsovo čeljustjo   G   19. 11. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Brezno v Dobravi   C   26. 05. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Brezno v Dobravi   C   26. 05. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Brezno v Dobravi   B   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Brezno v Dobravi   F   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   A   13. 10. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   F   13. 10. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   G   13. 10. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   H   13. 10. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   E   20. 10. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   C   12. 11. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Brezno za boglonaj   C   12. 11. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Cimperškov Pekel   A   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Cimperškov Pekel   C   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Cimperškov Pekel   C   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Cimperškov Pekel   E   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Cimperškov Pekel   F   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Cimperškov Pekel   G   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Cimperškov Pekel   H   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Dadijeva jama   B   28. 03. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Dadijeva jama   F   28. 03. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Dadijeva jama   H   28. 03. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Dadijeva jama   C   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Dadijeva jama   C   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Danelova rupa   D   29. 08. 2018   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Danelova rupa   B   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Danelova rupa   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Danelova rupa   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Divji farovž   A   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Divji farovž   C   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Divji farovž   C   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Divji farovž   E   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Divji farovž   F   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Divji farovž   G   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Divji farovž   H   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Filipovo črevo   D      30. 01. 2019   Maks Petrič 
Filipovo črevo   F   01. 01. 2019   30. 01. 2019   Maks Petrič 
Filipovo črevo   H   01. 01. 2019   30. 01. 2019   Maks Petrič 
Filipovo črevo   B   29. 01. 2019   30. 01. 2019   Lea Pavrič 
Filipovo črevo   C   29. 01. 2019   30. 01. 2019   Lea Pavrič 
Filipovo črevo   C   29. 01. 2019   30. 01. 2019   Lea Pavrič 
Friderikovo okno   C   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Friderikovo okno   C   30. 06. 2019   21. 11. 2019   Alenka Jelen 
Friderikovo okno   A   19. 07. 2019   21. 11. 2019   Tilen Podkrižnik 
Friderikovo okno   E   19. 07. 2019   21. 11. 2019   Tilen Podkrižnik 
Friderikovo okno   F   19. 07. 2019   21. 11. 2019   Tilen Podkrižnik 
Friderikovo okno   G   19. 07. 2019   21. 11. 2019   Tilen Podkrižnik 
Friderikovo okno   H   19. 07. 2019   21. 11. 2019   Maks Petrič 
Gamsji hotel   A   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Tilen Podkrižnik 
Gamsji hotel   C   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Gamsji hotel   C   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Gamsji hotel   F   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Gamsji hotel   G   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Gamsji hotel   H   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Gamsji hotel   E   17. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Hlastejeva jama   B   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Hlastejeva jama   C   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Hlastejeva jama   C   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Hlastejeva jama   F   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Izvir Ljubija   D      25. 06. 2019    
Izvir Ljubija   D      25. 06. 2019    
Izvir Ljubija   B   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Izvir Ljubija   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Izvir Ljubija   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Izvir Ljubija   F   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Jama dvojčica   B   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Jama dvojčica   C   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Jama dvojčica   C   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Jama dvojčica   H   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   D      26. 03. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   B   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   B   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič (3)
Jama na Slomniku   C   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Lea Pavrič 
Jama na Slomniku   C   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Lea Pavrič 
Jama na Slomniku   F   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   H   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič (1) (2) (3)
Jama na Slomniku   E   06. 03. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   G   06. 03. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   D   21. 03. 2019   26. 03. 2019    
Jama pod Gostečnikovim stanom   B   06. 05. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
Jama pod Gostečnikovim stanom   C   06. 05. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
Jama pod Gostečnikovim stanom   C   06. 05. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
Jama pod hotelom   F   19. 02. 2019   24. 02. 2019   Maks Petrič 
Jama pod hotelom   H   19. 02. 2019   24. 02. 2019   Maks Petrič 
Jama pod hotelom   B   24. 02. 2019   24. 02. 2019   Lea Pavrič 
Jama pod hotelom   C   24. 02. 2019   24. 02. 2019   Lea Pavrič 
Jama pod hotelom   C   24. 02. 2019   24. 02. 2019   Lea Pavrič 
Jama pod Mesarsko lopo   B   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pod Mesarsko lopo   B   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pod Mesarsko lopo   C   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Lea Pavrič 
Jama pod Mesarsko lopo   C   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Lea Pavrič 
Jama pod Mesarsko lopo   E   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pod Mesarsko lopo   F   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pod Mesarsko lopo   G   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pod Mesarsko lopo   H   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   A   15. 04. 2019   24. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   E   15. 04. 2019   24. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   F   15. 04. 2019   24. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   G   15. 04. 2019   24. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   H   15. 04. 2019   24. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   C   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   C   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   A   07. 07. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   C   07. 07. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   C   07. 07. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   E   07. 07. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   F   07. 07. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   G   07. 07. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama tolažbe   H   07. 07. 2019   30. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama v Kofcah   B   26. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Jama v Kofcah   F   26. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Jama v Žlaboru   B   08. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Jama v Žlaboru   C   08. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama v Žlaboru   C   08. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama v Žlaboru   F   08. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Jama v Žlaboru   H   08. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   A   30. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   C   30. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   C   30. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   F   30. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   G   30. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   H   30. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jamarsko razgledišče na Petkove njive   E   02. 10. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Jamska savna nad Tremerjem   D      11. 03. 2019   Maks Petrič 
Jamska savna nad Tremerjem   D   29. 12. 2017   11. 03. 2019   Maks Petrič 
Jamska savna nad Tremerjem   A   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen (1)
Jamska savna nad Tremerjem   B   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Maks Petrič 
Jamska savna nad Tremerjem   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Jamska savna nad Tremerjem   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Jamska savna nad Tremerjem   E   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Jamska savna nad Tremerjem   F   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Jamska savna nad Tremerjem   G   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Jamska savna nad Tremerjem   H   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Maks Petrič 
Janezov meander   A   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Maks Petrič 
Janezov meander   C   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Lea Pavrič 
Janezov meander   C   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Lea Pavrič 
Janezov meander   E   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Maks Petrič 
Janezov meander   F   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Maks Petrič 
Janezov meander   G   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Maks Petrič 
Janezov meander   H   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Maks Petrič 
Jelenov rog   A   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen (4)
Jelenov rog   E   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen (4)
Jelenov rog   F   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Jelenov rog   G   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen (4)
Jelenov rog   H   31. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen (4)
Kanalnica   D   27. 12. 2018   08. 02. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   A   12. 01. 2019   08. 02. 2019   Maks Petrič (1)
Kanalnica   E   12. 01. 2019   08. 02. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   F   12. 01. 2019   08. 02. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   G   12. 01. 2019   08. 02. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   H   12. 01. 2019   08. 02. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   C   08. 02. 2019   08. 02. 2019   Lea Pavrič 
Kanalnica   C   08. 02. 2019   08. 02. 2019   Lea Pavrič 
Kozji prehod   A   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kozji prehod   C   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kozji prehod   C   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kozji prehod   F   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kozji prehod   G   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kozji prehod   H   13. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kozji prehod   E   29. 09. 2019   03. 10. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   A   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   C   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   C   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   E   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   F   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   G   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Kramarica   H   30. 06. 2019   11. 07. 2019   Maks Petrič 
Kričač   C   02. 05. 2019   10. 06. 2019   Lea Pavrič 
Kričač   C   02. 05. 2019   10. 06. 2019   Lea Pavrič 
Kričač   A   28. 05. 2019   10. 06. 2019   Maks Petrič 
Kričač   E   28. 05. 2019   10. 06. 2019   Maks Petrič 
Kričač   F   28. 05. 2019   10. 06. 2019   Maks Petrič 
Kričač   G   28. 05. 2019   10. 06. 2019   Maks Petrič 
Kričač   H   28. 05. 2019   10. 06. 2019   Maks Petrič 
Križevka   C   19. 02. 2019   04. 03. 2019   Lea Pavrič 
Križevka   C   19. 02. 2019   04. 03. 2019   Lea Pavrič 
Križevka   A   21. 02. 2019   04. 03. 2019   Maks Petrič 
Križevka   E   21. 02. 2019   04. 03. 2019   Maks Petrič 
Križevka   F   21. 02. 2019   04. 03. 2019   Maks Petrič 
Križevka   G   21. 02. 2019   04. 03. 2019   Maks Petrič 
Križevka   H   21. 02. 2019   04. 03. 2019   Maks Petrič 
L-2   B   28. 03. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
L-2   F   28. 03. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
L-2   H   28. 03. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
L-2   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
L-2   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Mačji meander   A   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Maks Petrič 
Mačji meander   C   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Lea Pavrič 
Mačji meander   C   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Lea Pavrič 
Mačji meander   F   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Maks Petrič 
Mačji meander   G   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Maks Petrič 
Mačji meander   H   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Maks Petrič 
Mačji meander   E   26. 02. 2019   26. 02. 2019   Maks Petrič 
Meander belega ježka   E   22. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Meander belega ježka   G   22. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Meander belega ježka   A   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Maks Petrič 
Meander belega ježka   C   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Meander belega ježka   C   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Meander belega ježka   F   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Maks Petrič 
Meander belega ježka   H   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Maks Petrič 
Mednarodna lepotica   A   21. 07. 2019   08. 08. 2019   Maks Petrič 
Mednarodna lepotica   C   21. 07. 2019   08. 08. 2019   Lea Pavrič 
Mednarodna lepotica   C   21. 07. 2019   08. 08. 2019   Lea Pavrič 
Mednarodna lepotica   F   21. 07. 2019   08. 08. 2019   Maks Petrič 
Mednarodna lepotica   G   21. 07. 2019   08. 08. 2019   Maks Petrič 
Mednarodna lepotica   H   21. 07. 2019   08. 08. 2019   Maks Petrič 
Mednarodna lepotica   E   08. 08. 2019   08. 08. 2019   Maks Petrič 
Megleno brezno   B   26. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič (5)
Megleno brezno   E   26. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Megleno brezno   F   26. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Megleno brezno   G   26. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Megleno brezno   H   26. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Megleno brezno   C   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Megleno brezno   C   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Metevžakova jama   B   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakova jama   C   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakova jama   C   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakova jama   F   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakovo brezno   B   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakovo brezno   C   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakovo brezno   C   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakovo brezno   F   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakovo brezno   H   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Mlinarjev rov   F   08. 12. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Mlinarjev rov   G   08. 12. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Mlinarjev rov   H   08. 12. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Mlinarjev rov   A   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Mlinarjev rov   C   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Mlinarjev rov   C   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Mlinarjev rov   E   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Mornova zijalka   D      09. 05. 2019    
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   A   03. 03. 2019   10. 03. 2019   Alenka Jelen 
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   E   03. 03. 2019   10. 03. 2019   Alenka Jelen 
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   F   03. 03. 2019   10. 03. 2019   Alenka Jelen 
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   G   03. 03. 2019   10. 03. 2019   Alenka Jelen 
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   H   03. 03. 2019   10. 03. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   A   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   B   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   C   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   C   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   E   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   F   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   G   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   H   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Palčkova jama   B   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Alenka Jelen (2)
Palčkova jama   C   04. 07. 2019   25. 07. 2019   Alenka Jelen 
Palčkova jama   C   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Alenka Jelen 
Palčkova jama   F   07. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Palčkova jama   H   07. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Partizanska jama   C   24. 02. 2019   24. 02. 2019   Lea Pavrič 
Partizanska jama   C   24. 02. 2019   24. 02. 2019   Lea Pavrič 
Partizanska jama v Žlaboru   C   26. 05. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Partizanska jama v Žlaboru   C   26. 05. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Partizanska jama v Žlaboru   B   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Partizanska jama v Žlaboru   F   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Partizanska jama v Žlaboru   H   04. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Pasja jama na Tešovi   D      06. 06. 2019   Alenka Jelen 
Pasja jama na Tešovi   D   27. 02. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   A   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič (1)
Pasja jama na Tešovi   C   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Lea Pavrič 
Pasja jama na Tešovi   C   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Lea Pavrič 
Pasja jama na Tešovi   E   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   F   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   G   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   H   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   B   02. 06. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   E   02. 06. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   H   02. 06. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Pasji Britof   C   26. 04. 2019   27. 05. 2019   Lea Pavrič 
Pasji Britof   C   26. 04. 2019   27. 05. 2019   Lea Pavrič 
Pasji Britof   B   18. 05. 2019   27. 05. 2019   Lea Pavrič 
Pasji Britof   B   18. 05. 2019   27. 05. 2019   Maks Petrič 
Pasji Britof   F   18. 05. 2019   27. 05. 2019   Maks Petrič 
Pasji Britof   H   18. 05. 2019   27. 05. 2019   Maks Petrič 
Pekel   C   26. 05. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Pekel   C   26. 05. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Pekel   B   07. 07. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič (2)
Peričnikova zijalka   E   23. 06. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Peričnikova zijalka   G   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Lea Pavrič 
Peričnikova zijalka   H   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Peričnikova zijalka   A   30. 09. 2019   23. 09. 2019   Lea Pavrič 
Peričnikova zijalka   C   30. 09. 2019   23. 09. 2019   Lea Pavrič 
Peričnikova zijalka   C   30. 09. 2019   23. 09. 2019   Lea Pavrič 
Peričnikova zijalka   F   30. 09. 2019   23. 09. 2019   Lea Pavrič 
Podvratnikova luknja   C   28. 04. 2019   06. 06. 2019   Lea Pavrič 
Podvratnikova luknja   C   28. 04. 2019   06. 06. 2019   Lea Pavrič 
Podvratnikova luknja   B   19. 05. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Podvratnikova luknja   B   19. 05. 2019   06. 06. 2019   Lea Pavrič 
Podvratnikova luknja   E   19. 05. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Podvratnikova luknja   F   19. 05. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Podvratnikova luknja   G   19. 05. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Podvratnikova luknja   H   19. 05. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Prag 1   B   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 1   C   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 1   C   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 1   F   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 1   H   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 3   B   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 3   C   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 3   C   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 3   F   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Prag 3   H   21. 08. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   A   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   C   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   C   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   E   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   F   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   G   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Rov z okvirjem   H   30. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Rupa na Lomu   D   29. 08. 2018   19. 02. 2019    
Rupa na Lomu   B   17. 02. 2019   19. 02. 2019   Lea Pavrič 
Rupa na Lomu   C   17. 02. 2019   19. 02. 2019   Lea Pavrič 
Rupa na Lomu   C   17. 02. 2019   19. 02. 2019   Lea Pavrič 
Sakola   D      28. 01. 2019   Maks Petrič 
Sakola   B   28. 01. 2018   28. 01. 2019   Lea Pavrič 
Sakola   H   01. 01. 2019   28. 01. 2019   Maks Petrič 
Sakola   C   28. 01. 2019   28. 01. 2019   Lea Pavrič 
Sakola   C   28. 01. 2019   28. 01. 2019   Lea Pavrič 
SK-1   C   21. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
SK-1   C   21. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
SK-1   B   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-1   F   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-1   H   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-2   C   21. 04. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
SK-2   C   21. 04. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
SK-2   B   05. 05. 2019   06. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-2   F   05. 05. 2019   06. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-2   H   05. 05. 2019   06. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-3   C   21. 04. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
SK-3   C   21. 04. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
SK-3   B   05. 05. 2019   06. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-3   F   05. 05. 2019   06. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-3   H   05. 05. 2019   06. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-4   A   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-4   C   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-4   C   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-4   F   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-4   G   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-4   H   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-4   E   14. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SK-5   B   20. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SK-5   C   20. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SK-5   C   20. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SK-5   F   20. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SK-5   H   20. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Skozenjc pod Ojstrico   A   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
Skozenjc pod Ojstrico   C   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
Skozenjc pod Ojstrico   C   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
Skozenjc pod Ojstrico   E   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
Skozenjc pod Ojstrico   F   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
Skozenjc pod Ojstrico   G   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
Skozenjc pod Ojstrico   H   22. 11. 2019   02. 12. 2019   Alenka Jelen 
Spodmol iluzije   E   22. 04. 2019   21. 05. 2019   Alenka Jelen 
Spodmol iluzije   G   22. 04. 2019   21. 05. 2019   Alenka Jelen 
Spodmol iluzije   A   29. 04. 2019   21. 05. 2019   Maks Petrič 
Spodmol iluzije   C   29. 04. 2019   21. 05. 2019   Alenka Jelen 
Spodmol iluzije   C   29. 04. 2019   21. 05. 2019   Alenka Jelen 
Spodmol iluzije   F   29. 04. 2019   21. 05. 2019   Maks Petrič 
Spodmol iluzije   H   29. 04. 2019   21. 05. 2019   Maks Petrič 
Spodnja Sevškova rupa   B   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Spodnja Sevškova rupa   B   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Spodnja Sevškova rupa   C   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Spodnja Sevškova rupa   C   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
SV 1   B   23. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SV 1   C   23. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SV 1   C   23. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SV 1   F   23. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SV 1   H   23. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
SV 8   C   02. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SV 8   C   02. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SV 8   B   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SV 8   F   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
SV 8   H   23. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Šicen graben nad Tremerjem   A   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen (1)
Šicen graben nad Tremerjem   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Šicen graben nad Tremerjem   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Šicen graben nad Tremerjem   E   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Šicen graben nad Tremerjem   F   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Šicen graben nad Tremerjem   G   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Šicen graben nad Tremerjem   H   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Maks Petrič 
Trafic 1   A   23. 08. 2018   31. 01. 2019   Alenka Jelen (1) (6)
Trafic 1   E   23. 08. 2018   31. 01. 2019   Daniel Geil 
Trafic 1   D   24. 08. 2018   31. 01. 2019   Maks Petrič 
Trafic 1   F   26. 08. 2018   31. 01. 2019   Maks Petrič (6)
Trafic 1   G   26. 08. 2018   31. 01. 2019   Maks Petrič 
Trafic 1   H   26. 08. 2018   31. 01. 2019   Maks Petrič (6)
Trafic 1   C   31. 01. 2019   31. 01. 2019   Lea Pavrič 
Trafic 1   C   31. 01. 2019   31. 01. 2019   Lea Pavrič 
Trojni skozenjc   A   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Trojni skozenjc   C   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Trojni skozenjc   C   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Trojni skozenjc   E   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Trojni skozenjc   F   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Trojni skozenjc   G   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Trojni skozenjc   H   29. 07. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Udornica na Jerohih   B   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič (5)
Udornica na Jerohih   C   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Udornica na Jerohih   C   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Udornica na Jerohih   F   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Udornica na Jerohih   G   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Udornica na Jerohih   H   27. 07. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič (5)
Udornica na Jerohih   E   13. 08. 2019   19. 09. 2019   Maks Petrič 
Velesov hram   E   22. 04. 2019   20. 06. 2019   Alenka Jelen 
Velesov hram   G   22. 04. 2019   20. 06. 2019   Alenka Jelen 
Velesov hram   A   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Velesov hram   C   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Lea Pavrič 
Velesov hram   C   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Lea Pavrič 
Velesov hram   F   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Velesov hram   H   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Veternica   B   27. 06. 2018   12. 03. 2019   Maks Petrič (1)
Veternica   B   12. 03. 2019   12. 03. 2019   Alenka Jelen (1)
Veternica   E   12. 03. 2019   12. 03. 2019   Alenka Jelen 
Veternica   G   12. 03. 2019   12. 03. 2019   Alenka Jelen 
Vijolična karfijolica   E   22. 04. 2019   28. 04. 2019   Alenka Jelen 
Vijolična karfijolica   A   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Lea Pavrič 
Vijolična karfijolica   C   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Lea Pavrič 
Vijolična karfijolica   C   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Lea Pavrič 
Vijolična karfijolica   F   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Maks Petrič 
Vijolična karfijolica   G   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Alenka Jelen 
Vijolična karfijolica   H   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Maks Petrič 
Visočka zijalka   B   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Visočka zijalka   B   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Visočka zijalka   C   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Lea Pavrič 
Visočka zijalka   C   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Lea Pavrič 
Visočka zijalka   E   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Visočka zijalka   F   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Visočka zijalka   G   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Visočka zijalka   H   30. 06. 2019   09. 07. 2019   Maks Petrič 
Vodovnikova Rupa na Lomu   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Vodovnikova Rupa na Lomu   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Votlina nad divjo vodo   A   10. 03. 2019   23. 04. 2019   Maks Petrič 
Votlina nad divjo vodo   F   10. 03. 2019   23. 04. 2019   Maks Petrič 
Votlina nad divjo vodo   G   10. 03. 2019   23. 04. 2019   Maks Petrič 
Votlina nad divjo vodo   H   10. 03. 2019   23. 04. 2019   Maks Petrič 
Votlina nad divjo vodo   E   15. 04. 2019   23. 04. 2019   Maks Petrič 
Votlina nad divjo vodo   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Votlina nad divjo vodo   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   D   01. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   A   21. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič (1)
Votlina tople sape   E   21. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   F   21. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   G   21. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   H   21. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Votlina tople sape   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Vrhgrabnica   A   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Vrhgrabnica   C   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Vrhgrabnica   C   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Vrhgrabnica   E   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Vrhgrabnica    F   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Vrhgrabnica   G   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Vrhgrabnica   H   24. 07. 2019   22. 08. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   C   02. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   C   02. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   A   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   F   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   G   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   H   23. 08. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zajeda nad Kocbekovim domom   E   18. 09. 2019   23. 09. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   A   16. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   E   16. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   F   16. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   G   16. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   H   16. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   C   23. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zasigan kamen   C   23. 08. 2019   24. 08. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   E      18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   B   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Zgornja Sevškova rupa   B   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   B   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   B   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   C   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Zgornja Sevškova rupa   C   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Zgornja Sevškova rupa   F   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   G   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič (1)
Zgornja Sevškova rupa   H   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   E      03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   B   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   B   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   C   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   C   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   F   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   G   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka na Petkovih njivah   H   16. 10. 2019   03. 01. 2020   Maks Petrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   B   23. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   C   23. 04. 2019   04. 05. 2019   Lea Pavrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   C   23. 04. 2019   04. 05. 2019   Lea Pavrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   B   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   E   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   F   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   G   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   H   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Zijalka pod Ojstrico   A   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Zijalka pod Ojstrico   C   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Zijalka pod Ojstrico   C   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Zijalka pod Ojstrico   E   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Zijalka pod Ojstrico   F   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Zijalka pod Ojstrico   G   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Zijalka pod Ojstrico   H   22. 12. 2019   05. 01. 2020   Alenka Jelen 
Žigova past   D   27. 12. 2018   27. 01. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   A   16. 01. 2019   27. 01. 2019   Maks Petrič (1)
Žigova past   E   16. 01. 2019   27. 01. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   F   16. 01. 2019   27. 01. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   G   16. 01. 2019   27. 01. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   H   16. 01. 2019   27. 01. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   C   27. 01. 2019   27. 01. 2019   Lea Pavrič 
Žigova past   C   27. 01. 2019   27. 01. 2019   Lea Pavrič 

(1) v sodelovanju z JK Črni galeb Prebold
(2) v sodelovanju z JK Tirski zmaj
(3) v sodelovanju z Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje
(4) v sodelovanju z JD Logatec
(5) v sodelovanju z DZRJ Kranj
(6) v sodelovanju z tujci Nemčija
tujci ASVF Brezno v Gornjih rupah   E   03. 07. 2018   25. 04. 2019    
Jama v kaminu   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019    
Kotel pri jasi za Planincem   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019    
Kotel v gozdu za Planincem   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019    
Snežnica v Grdobah   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019    
CGEB Babna buža   C   18. 09. 2011   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Babna buža   E   14. 01. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Babna buža   A   14. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Babna buža   B   14. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno 2 pri Krepljah   B   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno 2 pri Krepljah   C   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno 2 pri Krepljah   E   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno 3 pri Krepljah   C   09. 10. 2004   22. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno 3 pri Krepljah   E   17. 02. 2019   22. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno 3 pri Krepljah   A   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM24 - Možnica   C   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM24 – Možnica   A   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM24 (Možnica)   E   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM25 - Možnica   C   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM25 – Možnica   A   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM25 (Možnica)   E   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM26 - Možnica   C   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM26 – Možnica   A   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM26 (Možnica)   E   14. 11. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM27 - Možnica   C   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM27 – Možnica   A   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM27 (Možnica)   E   14. 11. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM28 (Možnica)   A   06. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM28 (Možnica)   C   06. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno MOGM28 (Možnica)   E   06. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno vzhodno od Velike Pleševice   C   22. 05. 2017   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno vzhodno od Velike Pleševice   A   06. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno vzhodno od Velike Pleševice   E   06. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno za Klančičem   B   09. 07. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno za Klančičem   B   09. 07. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno za Klančičem   C   09. 07. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Figovca   E   12. 04. 2016   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Figovca   A   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Figovca   B   13. 08. 2019   04. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Figovca   E   13. 08. 2019   04. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Gr 8 (Gropada)   E   22. 11. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Gr 8 (Gropada)   B   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Gr 8 (Gropada)   C   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 1 v Rodika Rudnika   E      13. 08. 2019    
Jama 1 v Rodika Rudnika   A   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 1 v Rodika Rudnika   C   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 2 v Jamcah   B   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 3 nad Lazami   E   17. 02. 2019   21. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 3 nad Lazami   A   18. 02. 2019   21. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 5 v Bezgovcu   A   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 5 v Bezgovcu   C   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 5 v Bezgovcu   E   12. 12. 2019   13. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama na Brdi   C   01. 10. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama na Brdi   E   01. 10. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama na Brdi   A   15. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama Petrovec   A   09. 07. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Jama Petrovec   C   09. 07. 2019   21. 11. 2019   Umberto Mikolic 
Jama Petrovec   E   09. 07. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Jama pri Orleški smodnišnici   B   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama pri Orleški smodnišnici   E   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama v Borštu   E   28. 05. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama v Borštu   A   14. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama v Borštu   B   14. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama za Kleckom   C   13. 08. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Jama za Klečkom   A   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Jama za Klečkom   E   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Krepeljska grota   B   18. 12. 2019   18. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Krepeljska grota   E   18. 12. 2019   18. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Lisičji brlog nad Možnico   A   19. 12. 2019   19. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Lisičji brlog nad Možnico   C   19. 12. 2019   19. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Lisičji brlog nad Možnico   E   19. 12. 2019   19. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Mala jama jugozahodno od Grde jame   C   27. 05. 2017   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Mala jama jugozahodno od Grde jame   E   27. 05. 2017   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Mala jama jugozahodno od Grde jame   A   30. 01. 2019   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Maticov podmol v Mrgarjih   C   17. 12. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Maticov podmol v Mrgarjih   E   17. 12. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Maticov podmol v Mrgarjih   A   15. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Novška jama   E   25. 04. 2017   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Novška jama   C   18. 12. 2017   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Novška jama   A   01. 02. 2019   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Pd-5 (Podgorje)   B   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Pd-5 (Podgorje)   C   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Pd-5 (Podgorje)   E   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
S 15 (Socerb)   E   26. 03. 2017   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
S 15 (Socerb)   A   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
S 15 (Socerb)   B   13. 08. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
S 15 (Socerb)   E   13. 08. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
S 15 (Socerb)   C   06. 12. 2019   10. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Slapensko brezno pri Malem Trškem ledeniku   B   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Slapensko brezno pri Malem Trškem ledeniku   E   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Triglavca   B   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Triglavca   C   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Triglavca   E   12. 12. 2019   12. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Velika Kozinska jama   E   10. 02. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Velika Kozinska jama   A   13. 08. 2019   13. 08. 2019   Umberto Mikolic 
Velika Kozinska jama   B   13. 08. 2019   05. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Velika Kozinska Jama   E   13. 08. 2019   05. 12. 2019   Umberto Mikolic 
Česka speleologicka společnost Evino brezno   A   25. 10. 2019   01. 11. 2019    (1)
Evino brezno   E   25. 10. 2019   01. 11. 2019    
Evino brezno   F   01. 11. 2019   01. 11. 2019   Samo Milanič (1)

(1) v sodelovanju z JK Temnica
Imperial College Caving Club Gondolin   A   04. 01. 2018   06. 01. 2020   Tanguy Racine (1)
Jama Gondolin   E   31. 12. 2017   06. 01. 2020   Tanguy Racine (1)
Jama Gondolin   D   04. 01. 2018   06. 01. 2020   Tanguy Racine 

(1) v sodelovanju z JS PD Tolmin
tujci Italija Gulliver (J 10)   E   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Alberto Antonini (1)
Gulliver (J 10)   G   27. 12. 2019   27. 12. 2019   Alberto Antonini (1)

(1) v sodelovanju z JK Borovnica
Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje 9000 jama na Raduhi   B   19. 12. 2019   19. 12. 2019   Milan Podpečan 
9000 jama na Raduhi   G   19. 12. 2019   19. 12. 2019   Milan Podpečan 
9000 jama na Raduhi   E   22. 12. 2019   24. 12. 2019   Milan Podpečan 
9000 jama na Raduhi   F   28. 12. 2019   28. 12. 2019   Milan Podpečan 
9000 jama na Raduhi   G   28. 12. 2019   28. 12. 2019   Milan Podpečan 
9000 jama na Raduhi   G   28. 12. 2019   28. 12. 2019    
Brezno 2 na robu doline Kurti   B   26. 08. 2019   30. 08. 2019   Milan Podpečan 
Brezno 2 na robu doline Kurti   E   26. 08. 2019   30. 08. 2019   Milan Podpečan 
Brezno 2 na robu doline Kurti   G   26. 08. 2019   30. 08. 2019   Milan Podpečan 
Brezno na plošči   A   26. 08. 2019   02. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno na plošči   F   27. 08. 2019   02. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno na plošči   G   27. 08. 2019   02. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno na plošči   E   28. 08. 2019   02. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno nad Edijevimi vhodi   E   25. 09. 2019   03. 10. 2019   Milan Podpečan 
Brezno nad Edijevimi vhodi   A   26. 09. 2019   03. 10. 2019   Milan Podpečan 
Brezno nad Edijevimi vhodi   F   26. 09. 2019   03. 10. 2019   Milan Podpečan 
Brezno nad Edijevimi vhodi   G   26. 09. 2019   03. 10. 2019   Milan Podpečan 
Brezno SV-19 B   G   28. 09. 2019   30. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno SV-19-B   A   24. 09. 2019   30. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno SV-19-B   E   24. 09. 2019   30. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno SV-19-B   F   24. 09. 2019   30. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno trojček-Srce   A   29. 08. 2019   05. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno trojček-Srce   E   29. 08. 2019   05. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno trojček-Srce   F   29. 08. 2019   05. 09. 2019   Milan Podpečan 
Brezno trojček-Srce   G   29. 08. 2019   05. 09. 2019   Milan Podpečan 
Deviška luknja   B   01. 11. 2019   11. 11. 2019   Milan Podpečan 
Jama 1 pod Črnim vrhom   G   28. 01. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 1 pod Črnim vrhom   A   29. 01. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 1 pod Črnim vrhom   E   29. 01. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 2 pod Črnim vrhom   G   28. 01. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 2 pod Črnim vrhom   E   29. 01. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 2 pod Črnim vrhom   A   01. 02. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 2 pod Črnim vrhom   F   01. 02. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama na Dragi   B   24. 11. 2019   26. 11. 2019   Milan Podpečan 
Jama na Dragi   F   26. 11. 2019   26. 11. 2019   Milan Podpečan 
Kravja jama   A   13. 12. 2019   19. 12. 2019   Den Vrhovnik 
Kravja jama   C   13. 12. 2019   19. 12. 2019   Den Vrhovnik 
Kravja jama   E   13. 12. 2019   19. 12. 2019   Den Vrhovnik 
Kravja jama   F   13. 12. 2019   19. 12. 2019   Den Vrhovnik 
Kravja jama   G   13. 12. 2019   19. 12. 2019   Den Vrhovnik 
Kravja jama   H   13. 12. 2019   19. 12. 2019   Den Vrhovnik 
SSV-6-99 Deviška udornica   B   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-10/93   B   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-10/93   F   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-11/93   B   01. 11. 2019   06. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-11/93   E   01. 11. 2019   06. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-11/93   F   01. 11. 2019   06. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-11/93   G   01. 11. 2019   06. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-19 Ledena Devica   B   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-19a/93   B   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-19a/93   F   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-9/93   B   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
SV-9/93   F   01. 11. 2019   02. 11. 2019   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   B   27. 08. 2019   03. 09. 2019   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   G   27. 08. 2019   03. 09. 2019   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   E   28. 08. 2019   03. 09. 2019   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   E   25. 09. 2019   02. 10. 2019   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   G   25. 09. 2019   02. 10. 2019   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   B   28. 09. 2019   02. 10. 2019   Milan Podpečan 
Zadnikovo brezno   E      08. 11. 2019    
Zadnikovo brezno   E      08. 11. 2019    
Zadnikovo brezno   G   08. 10. 2019   08. 11. 2019   Milan Podpečan 
Zadnikovo brezno   B   13. 10. 2019   08. 11. 2019   Milan Podpečan 
JK Železničar Ajdovska hiša   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Ajdovska hiša   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Ajdovska jama na Radohi   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Ajdovska jama na Radohi   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Andrejčkov štibelc   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (3) (2)
Andrejčkov štibelc   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Arganov Pekel   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Arganov Pekel   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Badovinčeva jama na Lavtrcah   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Bečka jama   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Bečka jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Beli prašiček   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Beli prašiček   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Belojača   B   29. 06. 2019   29. 06. 2019   Miha Čekada 
Belojača   C   29. 06. 2019   29. 06. 2019   Miha Čekada 
Bezgovica   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Bezgovka   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Bezgovka   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Bizjakova jama   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Bizjakova jama   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Božakovska jama   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Božakovska jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Bremčeva jama   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno 1 nad Lepim dolom   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno 1 nad Lepim dolom   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno 1 pri Treh križih   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Brezno 1 pri Treh križih   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno 1 v oddelku 13/b RJD   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno 1 v oddelku 13/b RJD   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno 2 pri kamnolomu Grda draga   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno 2 pri kamnolomu Grda draga   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno 2 pri Konjski poti v Lozi   A   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Konjski poti v Lozi   C   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Konjski poti v Lozi   E   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Konjski poti v Lozi   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Treh križih   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno 2 pri Zavinki jami   B   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Zavinki jami   C   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Zavinki jami   F   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 v Ferdrenški gmajni   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno Gelato   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno Gelato   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno na robu Lavt   A   07. 07. 2019   07. 07. 2019   Janez Stražišar 
Brezno na robu Lavt   C   07. 07. 2019   07. 07. 2019   Janez Stražišar 
Brezno na robu Lavt   E   07. 07. 2019   07. 07. 2019   Janez Stražišar 
Brezno na robu Lavt   F   07. 07. 2019   07. 07. 2019   Janez Stražišar 
Brezno na Ržišču   E   29. 05. 1983   21. 02. 2019   Aleš Lajovic 
Brezno na Ržišču   A   21. 02. 2019   21. 02. 2019   Aleš Lajovic 
Brezno na Špicu   B   26. 05. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno na Špicu   C   26. 05. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno na Zgornji Lenčajski cesti   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno na Zgornji Lenčajski cesti   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno nad Kotlom   A   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Kotlom   C   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Kotlom   E   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Kotlom   F   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Praprotno dolino   A   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Praprotno dolino   C   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Praprotno dolino   E   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Praprotno dolino   F   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Žurgarsko steno   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno Pekel   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Brezno Pekel   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brezno pod Dekličino goro   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno pod Domišaki   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Brezno pod Domišaki   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brezno pod Malim Snežnikom   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno pod steno   A   21. 04. 2019   21. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pod steno   C   21. 04. 2019   21. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pod steno   E   21. 04. 2019   21. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pod steno   F   21. 04. 2019   21. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pod Vršičem   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno pri cerkvi   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Brezno pri cerkvi   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Brezno pri Konfinu 1   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (4)
Brezno pri Konfinu 1   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brezno pri Mirinu   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno pri Mirinu   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno pri Srčkastem breznu   A   19. 04. 2019   19. 04. 2019   Petra Pavšič 
Brezno pri Srčkastem breznu   C   19. 04. 2019   19. 04. 2019   Petra Pavšič 
Brezno pri Srčkastem breznu   E   19. 04. 2019   19. 04. 2019   Petra Pavšič 
Brezno pri Stanišču   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno pri Stanišču   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno pri Volčji jami   A   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pri Volčji jami   C   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pri Volčji jami   E   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pri Volčji jami   F   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Glinarjevem lazu   A   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Glinarjevem lazu   C   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Glinarjevem lazu   E   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Glinarjevem lazu   F   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Jelenovem žlebu   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brezno v kamnolomu v Lažah   B   12. 05. 2019   15. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno v kamnolomu v Lažah   C   12. 05. 2019   15. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno v kamnolomu v Lažah   F   12. 05. 2019   15. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno v Leskovju   A   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Leskovju   C   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Leskovju   E   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Leskovju   F   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Lozi pri Konjski cesti   B   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Lozi pri Konjski cesti   C   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Lozi pri Konjski cesti   F   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v oddelku 40/b ROK   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno v oddelku 40/b ROK   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno v okolici Petelinove bajte   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (4)
Brezno v okolici Petelinove bajte   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brezno v Pargi   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (4)
Brezno v Pargi    C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brezno v šavju   A   17. 04. 2019   19. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v šavju   C   17. 04. 2019   19. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v šavju   F   17. 04. 2019   19. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v šavju   E   18. 04. 2019   19. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno za Javorjem   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno za Javorjem   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno za Rjavim kamnom   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Brezno za Sovjo steno   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (4)
Brezno za Sovjo steno   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Brezno zelenega dragona   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (4)
Brezno zelenega dragona   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brlog   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Brlog   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Brlog na Rimskem   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Brlog na Rimskem   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Bršljanka   A   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Janez Stražišar 
Bršljanka   C   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Janez Stražišar 
Bršljanka   E   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Janez Stražišar 
Bršljanka   F   03. 01. 2020   03. 01. 2020   Janez Stražišar 
Bukovo brezno   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Bukovo brezno   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Cavsovo brezno   E   22. 09. 1985   18. 04. 2019    
Cavsovo brezno   B   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Aleš Lajovic 
Cavsovo brezno   G   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Jernej Kalan 
Čebularica   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Čerenkova prepadna   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Črna jama pri Črnem Potoku   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Črna jama pri Črnem Potoku   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Črteško brezno   A   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Črteško brezno   C   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Črteško brezno   E   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Črteško brezno   F   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Deroh   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Dolenjski zdenec   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Dolenjski zdenec   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Drežniška jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Dularjeva jama   B   16. 12. 2019   16. 12. 2019   Janez Stražišar 
Dularjeva jama   C   16. 12. 2019   16. 12. 2019   Janez Stražišar 
Dularjeva jama   F   16. 12. 2019   16. 12. 2019   Janez Stražišar 
Dupla v Pišecah   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Dupla v Pišecah   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Dvojna katedrala   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Dvojna katedrala   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Dvojno brezno pri kevdrcu   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (4)
Dvojno brezno pri kevdrcu   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Džud   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (3) (2) (5)
Džud   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Eleonorina jama   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (5)
Eleonorina jama   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Enka   A   02. 12. 2019   03. 12. 2019   Janez Stražišar 
Enka   C   02. 12. 2019   03. 12. 2019   Janez Stražišar 
Enka   E   02. 12. 2019   03. 12. 2019   Janez Stražišar 
Enka   F   02. 12. 2019   03. 12. 2019   Janez Stražišar 
Esmeralda   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Esmeralda   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Frčafelca   A   21. 11. 2019   06. 12. 2019   Aleš Grlj 
Frčafelca   C   21. 11. 2019   06. 12. 2019   Aleš Grlj 
Frčafelca   E   21. 11. 2019   06. 12. 2019   Aleš Grlj 
Frčafelca   F   21. 11. 2019   06. 12. 2019   Aleš Grlj 
Gadina   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Gadina   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Golobja jama pri Livoldu   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Golobja jama pri Livoldu   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Goteniško brezno   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (4) (5)
Goteniško brezno   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Govic   B   26. 09. 2019   26. 09. 2019   Aleš Lajovic 
Grčmanova jama   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (5)
Grčmanova jama   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Grda jama   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (4)
Grda jama   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Grda jama v Lozi   A   22. 03. 2019   23. 03. 2019   Janez Stražišar 
Grda jama v Lozi   C   22. 03. 2019   23. 03. 2019   Janez Stražišar 
Grda jama v Lozi   E   22. 03. 2019   23. 03. 2019   Janez Stražišar 
Grda jama v Lozi   F   22. 03. 2019   23. 03. 2019   Janez Stražišar 
Grdanji skedenj   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Grenkosladka   A   05. 08. 2019   06. 08. 2019   Janez Stražišar 
Grenkosladka   C   05. 08. 2019   06. 08. 2019   Janez Stražišar 
Grenkosladka   E   05. 08. 2019   06. 08. 2019   Janez Stražišar 
Grenkosladka   F   05. 08. 2019   06. 08. 2019   Janez Stražišar 
Habečkov brezen   C   12. 11. 2019   12. 11. 2019   Miha Čekada 
Hrencova jama   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (6)
Hrencova jama   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Hrovatova jama   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Hrovatova jama   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Hudo žrelo   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Hudo žrelo   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Izvir jamske školjke   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Izvir jamske školjke   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Izvir pri Gotenici   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (4)
Izvir pri Gotenici   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Jama Kreščak   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Jama Kreščak   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Jama med plastmi   A   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Janez Stražišar 
Jama med plastmi   C   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Janez Stražišar 
Jama med plastmi   E   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Janez Stražišar 
Jama na Bizerjevem lazu   B   12. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Jama na Bizerjevem lazu   C   13. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Jama na Bizerjevem lazu   F   13. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Jama na Padežu   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama na Stuberici   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama nad Subanovim mlinom   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Jama nad Subanovim mlinom   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Jama Pekel   B   25. 03. 2019   29. 03. 2019   Miha Čekada 
Jama Pekel   C   25. 03. 2019   29. 03. 2019   Miha Čekada 
Jama pod lipo   A   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Jama pod lipo   C   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Jama pod lipo   E   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Jama pod lipo   F   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Jama pod Žeželjcem   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Jama pod Žeželjcem   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama pri Bosanski bajti   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Jama pri domu na Menini   B   26. 05. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Jama pri domu na Menini   C   26. 05. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Jama pri kablu   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Jama pri pavzi   A   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Anja Kos 
Jama pri pavzi   C   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Anja Kos 
Jama pri pavzi   E   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Anja Kos 
Jama pri pavzi   F   23. 12. 2019   23. 12. 2019   Anja Kos 
Jama pri Petračevem lazu   A   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Anja Kos (4)
Jama pri Petračevem lazu   C   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Anja Kos (4)
Jama pri Petračevem lazu   E   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Anja Kos 
Jama pri Petračevem lazu   F   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Anja Kos 
Jama pri Pevski gorici   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Jama pri Pevski gorici   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama pri Radohi   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Jama pri Radohi   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama sv. Loja   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (4) (5)
Jama sv. Loja   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Jama v Gabrju   B   10. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (2)
Jama v Gabrju   C   10. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Jama v Gabrju   F   10. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Jama v Peklu   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Jama v Peklu   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama v Podplaninskih lazih   E      09. 05. 2019   Aleš Lajovic 
Jama v Podplaninskih lazih   A   09. 05. 2019   09. 05. 2019   Aleš Lajovic 
Jama v Šahnu   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Jama za Bukovim vrhom   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Jamovka   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (6)
Jamovka   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Jelen brdo   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (4) (5)
Jelen brdo   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Jelenica   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Jelenica   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Jelenja jama   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Jelenja jama   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Jelenja jama   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2) (5)
Jelenja jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Jelka   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Jerinovec   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (6)
Jerinovec   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Jesenovka   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Jesenovka   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Judovska hiša   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Judovska hiša   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kadiševa jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kališka jama   B   04. 11. 2019   04. 11. 2019   Janez Stražišar 
Kališka jama   C   04. 11. 2019   04. 11. 2019   Janez Stražišar 
Kaščica   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kavranova jama   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Keramika   A   20. 12. 2019   20. 12. 2019   Janez Stražišar 
Keramika   C   20. 12. 2019   20. 12. 2019   Janez Stražišar 
Keramika   E   20. 12. 2019   20. 12. 2019   Janez Stražišar 
Keramika   F   20. 12. 2019   20. 12. 2019   Janez Stražišar 
Kevderc pod Raskovcem   B   12. 05. 2019   15. 05. 2019   Miha Čekada 
Kevderc pod Raskovcem   C   12. 05. 2019   15. 05. 2019   Miha Čekada 
Kevderc pod Raskovcem   F   12. 05. 2019   15. 05. 2019   Miha Čekada 
Kipina jama   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Kipina jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kleopatra   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kobiljača   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (3) (2)
Kobiljača   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kobilna jama   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Kobilna jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Korošec   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Kostanjeviška jama   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Kostanjeviška jama   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Kotarjeva prepadna   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (2)
Kotarjeva prepadna   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Kovačnica   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Kovačnica   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Krakošelh   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Krojačevka   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Lebica   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Lebica   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Ledena jama pri planini Viševnik   B   06. 01. 2020   07. 01. 2020   Miha Staut (7) (8) (2)
Ledena jama pri planini Viševnik   E   06. 01. 2020   07. 01. 2020   Miha Staut 
Lekšanova Mrzla jama   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Lekšanova Mrzla jama   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Lepa jama pri Petrovem hribu   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Lepa jama pri Petrovem hribu   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Leskovo brezno 7   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Leskovo brezno 7   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Levakova jama   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Levakova jama   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Lisičina   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Lisičina   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Lobašgrote   D      11. 07. 2019   Aleš Lajovic 
Lobašgrote   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Lobašgrote   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Lukičeva jama   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Lukičeva jama   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Mačkovec 1   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (2)
Mačkovec 1   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Mačkovska duplarica   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Mala Bezgovica   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Mala bisernica   A   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Mala bisernica   C   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Mala bisernica   E   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Mala bisernica   F   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Mali Obrh   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Mali Obrh   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Malikovec   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Malikovec   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Markov izvir   B   12. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Markov izvir   C   13. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Markov izvir   F   13. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Maticovo brezno   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (6)
Maticovo brezno   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Mavrična jama   A   15. 06. 2019   15. 06. 2019   Anja Kos 
Mavrična jama   E   15. 06. 2019   15. 06. 2019   Pavel Kos 
Mavsarjeva jama v Pačkih steljnikih   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Mavsarjeva jama v Pačkih steljnikih   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Mihanina na Kamenskem rtu   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Mihanina na Kamenskem rtu   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Mihcovo brezno   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Mihovska jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Mlinška jama   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Mlinška jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Morsko brezno   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (5)
Morsko brezno   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Mostna jama   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Mostna jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Mučotova jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Mufinka   A   22. 11. 2019   22. 11. 2019   Anja Kos (6)
Mufinka   C   22. 11. 2019   22. 11. 2019   Anja Kos (6)
Mufinka   E   22. 11. 2019   22. 11. 2019   Anja Kos (6)
Mufinka   F   22. 11. 2019   22. 11. 2019   Anja Kos (6)
Müllerloch   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Müllerloch   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Müllhoferjeva jama   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (5)
Müllhoferjeva jama   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Nadstropnica   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Nadstropnica   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Nepričakovano brezno   A   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Nepričakovano brezno   C   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Nepričakovano brezno   E   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Nepričakovano brezno   F   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Nova prepadna na Pretlah   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Novembrsko brezno   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Novembrsko brezno   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Pakl   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Pakl   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Pavličeva jama   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Pavličeva jama   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Pečenevka   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Pečenevka   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Penzionistična jama   A   09. 05. 2019   09. 05. 2019   Uroš Stepišnik 
Penzionistična jama   E   09. 05. 2019   09. 05. 2019   Uroš Stepišnik 
Penzionistična jama   F   09. 05. 2019   08. 05. 2019   Peter Gedei 
Pevske gorice 1   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Pevske gorice 1   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Pikhamer   C   15. 11. 2019   16. 11. 2019   Miha Čekada 
Pitna jama   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Pitna jama   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Planinska jama – Pivški rokav   B   02. 11. 2019   20. 12. 2019   Igor Vrhovec (9) (10) (11) (12)
Plutovo brezno   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Poganščica   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Poganščica   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Pološka jama   D      06. 06. 2019   Aleš Lajovic 
Požiralnik Mošenik   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Požiralnik pred Brlogom   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Požiralnik pred Brlogom   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Preluščeva jama nad Globočakom   H   02. 12. 2018   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Preluščeva luknja nad Globočakom   B   12. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Preluščeva luknja nad Globočakom    C   12. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Preluščeva luknja nad Globočakom   F   12. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Prepadna na Muhovem bregu   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Prepadna na Židovcu   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Prepadna na Židovcu   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Prerigeljsko brezno   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Prerigeljsko brezno   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Pri jami   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Pri jami   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Pri jamicah   B   27. 06. 2019   27. 06. 2019   Aleš Lajovic 
R1 (Ratitovec)   C      22. 07. 2019   Janez Stražišar 
R1 (Ratitovec)   F      22. 07. 2019   Janez Stražišar 
R1 (Ratitovec)   A   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Janez Stražišar 
R1 (Ratitovec)   E   22. 07. 2019   22. 07. 2019   Janez Stražišar 
R2 (Ratitovec)   A   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R2 (Ratitovec)   C   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R2 (Ratitovec)   E   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R2 (Ratitovec)   F   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R3 ( Ratitovec )   A   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R3 ( Ratitovec )   C   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R3 ( Ratitovec )   E   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R3 ( Ratitovec )   F   28. 10. 2019   28. 10. 2019   Janez Stražišar 
R4-Štonah (Ratitovec)   A   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R4-Štonah (Ratitovec)   C   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R4-Štonah (Ratitovec)   E   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R4-Štonah (Ratitovec)   F   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R5 (Ratitovec)   A   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R5 (Ratitovec)   C   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R5 (Ratitovec)   E   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
R5 (Ratitovec)   F   15. 07. 2019   15. 07. 2019   Janez Stražišar 
Radoška jama   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Radoška jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Risnik   B   09. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Risnik   C   09. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Rodeževo brezno 1   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (4)
Rodeževo brezno 1   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Rožno brezno   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Rožno brezno   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Schaffeichloch   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Schaffeichloch   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Seba 1   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (4)
Seba 1   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Sinkova jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Skednenca   B   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Skednenca   C   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Skrita zijalka   A   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Skrita zijalka   C   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Skrita zijalka   E   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Skrita zijalka   F   09. 12. 2019   09. 12. 2019   Janez Stražišar 
Slobodanova jama   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Slobodanova jama   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Smetljiva jama   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Snelerjev prepad   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Snelerjev prepad   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Snežna jama pri Glažuti   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (4)
Snežna jama pri Glažuti   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Snežnica ob Jurjevi cesti   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Snežnica ob Jurjevi cesti   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Spodmol pri Zavinki jami   B   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Spodmol pri Zavinki jami   C   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Spodnja Podcestnica   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Spodnja Podcestnica   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Srna   B   16. 11. 2019   19. 11. 2019   Miha Čekada (6)
Srna   C   16. 11. 2019   19. 11. 2019   Miha Čekada 
Srna   F   16. 11. 2019   19. 11. 2019   Miha Čekada 
St 62 (Stržen)   A   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
St 62 (Stržen)   C   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
St 62 (Stržen)   E   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
St 62 (Stržen)   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
Stobe   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Stobe   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Stobe   F   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Stojna 1   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (5)
Stojna 1   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Stričanica   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Stričanica   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Sveti Aleksander   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Sveti Aleksander   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Šemretavo brezno   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Šemretavo brezno   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Šikara   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (3) (2)
Šikara   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Šojina ledenica   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Šojina ledenica   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Štajerjeva jama 1   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Štajerjeva jama 2   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Šuketina jama   A   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Janez Stražišar 
Šuketina jama   C   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Janez Stražišar 
Šuketina jama   E   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Janez Stražišar 
Šuketina jama   F   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Janez Stražišar 
Šulnovka   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Šulnovka   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Šumetac   B   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Šumetac   C   06. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Švigljevo brezno 2   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Tau Tona   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (6)
Tau Tona   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Tončikova jama   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Tončikova jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Topli vrh 5   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Trlepovka   B   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Trlepovka   C   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Trlepovka   F   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
TT-2   B   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada (6)
TT-2   C   08. 12. 2019   09. 12. 2019   Miha Čekada 
Uršna jama   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Velika Ajbikovka   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Velika Rutarjeva jama   A   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Janez Stražišar 
Velika Rutarjeva jama   C   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Janez Stražišar 
Velika Rutarjeva jama   E   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Janez Stražišar 
Velika Rutarjeva jama   F   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Janez Stražišar 
Veliki brlog   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Veliki brlog   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Veliki Škorten   D      11. 07. 2019   Aleš Lajovic 
Veliki Zjot   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Veliki zjot   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Veliki Zjot   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Veliki zjot   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Veliki zjot nad Mavrlenom   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2) (13)
Veliki zjot nad Mavrlenom   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Veliko brezno v Sušjaku   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (4) (5)
Veliko brezno v Sušjaku   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Vidovec   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Vidovec   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Vizura 42   A   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Vizura 42   C   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Vizura 42   E   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Vizura 42   F   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Volčja jama   B   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Volčja jama   C   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Volčja jama   F   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Vuzelnica   B   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Vuzelnica   C   04. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Zakorita 3   B   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Aleš Lajovic 
Zgornja Ajbikovka   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Zgornja Ajbikovka   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Zidarjeva jama   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Zijavka   B   16. 12. 2019   16. 12. 2019   Janez Stražišar 
Zijavka   C   16. 12. 2019   16. 12. 2019   Janez Stražišar 
Zjot 2 pri Kozlovi vodi   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Zjot 2 pri Kozlovi vodi   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Zjot nad Nemško Loko   B   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Zjot nad Nemško Loko   C   11. 12. 2019   01. 01. 2020   Miha Čekada 
Zjot pod Židovcem 1   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Zjot pod Židovcem 1   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Zjot pod Židovcem 2   B   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Zjot pod Židovcem 2   C   02. 01. 2020   03. 01. 2020   Miha Čekada 
Zjot v Sebetihu   B   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Zjot v Sebetihu   C   03. 01. 2020   05. 01. 2020   Miha Čekada 
Zvezdica   B   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada (2)
Zvezdica   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 
Zvončica   C   05. 01. 2020   06. 01. 2020   Miha Čekada 

(1) v sodelovanju z JK Brežice
(2) v sodelovanju z JK Novo mesto
(3) v sodelovanju z Belokranjski JK Črnomelj
(4) v sodelovanju z DZRJ Ribnica
(5) v sodelovanju z JK Krka
(6) v sodelovanju z JK Borovnica
(7) v sodelovanju z JD "Danilo Remškar" Ajdovščina
(8) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(9) v sodelovanju z JD Gregor Žiberna Divača
(10) v sodelovanju z DZRJ Luka Čeč Postojna
(11) v sodelovanju z JD Rakek
(12) v sodelovanju z DZRJ Ljubljana
(13) v sodelovanju z Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Prejeto gradivo 2018

Društvo jama (št. jame) / tip zapisnika / datum zapisnika / datum oddaje / zapisnikar
JD "Danilo Remškar" Ajdovščina Dobra Nada   B      03. 12. 2018   Bogomir Remškar 
Dobra Nada   E      03. 12. 2018   Bogomir Remškar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Dobra Nada   G      03. 12. 2018    
Jama 1 v Kanjaducah   B   21. 05. 2018   06. 01. 2019   Bogomir Remškar 
Macola   E      06. 01. 2019   Bogomir Remškar 
Macola   G      06. 01. 2019    
Macola   B   20. 08. 2018   06. 01. 2019   Bogomir Remškar (2) (6) (8)
Netopirjeva jama pri Orleku   E      19. 11. 2018   Blaž Mlečnik 
Netopirjeva jama pri Orleku   G      19. 11. 2018    
Netopirjeva jama pri Orleku   A   13. 06. 2018   19. 11. 2018   Blaž Mlečnik (9) (10)
Netopirjeva jama pri Orleku   C   19. 11. 2018   19. 11. 2018   Blaž Mlečnik 
Pečinca pri Orleku   G      19. 11. 2018    
Pečinca pri Orleku   A   12. 06. 2018   19. 11. 2018   Blaž Mlečnik 
Pečinca pri Orleku   E   13. 06. 2018   19. 11. 2018   Blaž Mlečnik 
Pečinca pri Orleku   C   19. 11. 2018   19. 11. 2018    
Skalarjevo brezno   B   11. 09. 2018   06. 01. 2019   Bogomir Remškar 
Veliki Hubelj   B   21. 08. 2018   06. 01. 2019   Bogomir Remškar 

(1) v sodelovanju z JD Carnium Kranj
(2) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(3) v sodelovanju z JD Logatec
(4) v sodelovanju z DZRJ Luka Čeč Postojna
(5) v sodelovanju z JS PD Tolmin
(6) v sodelovanju z Šaleški JK "Podlasica" Topolšica
(7) v sodelovanju z JD Dimnice Koper
(8) v sodelovanju z tujci Srbija AS
(9) v sodelovanju z JD Sežana
(10) v sodelovanju z JO SPD Trst
JK Borovnica Bajs   A   27. 05. 2018   28. 05. 2018   Peter Svete 
Bajs   E   27. 05. 2018   28. 05. 2018   Peter Svete 
Bajs   F   27. 05. 2018   28. 05. 2018   Peter Svete 
Bajs   G   27. 05. 2018   28. 05. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-11   A   21. 08. 2018   21. 08. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-11   C   21. 08. 2018   21. 08. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-11   E   21. 08. 2018   21. 08. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-11   F   21. 08. 2018   21. 08. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-11   G   21. 08. 2018   21. 08. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-12   A   23. 08. 2018   24. 08. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-12   C   23. 08. 2018   24. 08. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-12   E   23. 08. 2018   24. 08. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-12   F   23. 08. 2018   24. 08. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-12   G   23. 08. 2018   24. 08. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-13   A   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-13   C   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-13   E   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-13   F   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-14   A   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-14   C   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-14   E   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-14   F   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-15   A   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-15   C   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-15   E   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Peter Svete 
Bor-Kan-15   F   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Peter Svete 
Brezno Hudi Vršič   E   01. 02. 2018   09. 02. 2018   Mitja Mršek (1)
Brezno Hudi Vršič   F   09. 02. 2018   09. 02. 2018   Mitja Mršek 
Brezno Hudi Vršič   G   09. 02. 2018   09. 02. 2018   Mitja Mršek 
Brezno Hudi Vršič   B   11. 02. 2018   12. 02. 2018   Peter Svete 
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (2) (1)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (2) (3)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (4) (2) (1)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (4) (2) (1) (3)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (2) (1)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (1)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (1)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (2)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (1)
Brezno Hudi Vršič (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (1)
Brezno Hudi Vršič (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (5)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek 
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (1)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (1)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (1)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (1)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (6) (1)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (4) (2)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek 
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (2)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (2) (3)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (2) (3)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (7) (3)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (1)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek 
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (1)
Brezno HUDI VRŠIČ (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (3)
Brezno pod Velikim Lipovcem   A   20. 09. 2018   20. 09. 2018   Peter Svete 
Brezno pod Velikim Lipovcem   E   20. 09. 2018   20. 09. 2018   Peter Svete 
Brezno pod Velikim Lipovcem   F   20. 09. 2018   20. 09. 2018   Peter Svete 
Brezno Šalabajzar   B   18. 05. 2018   21. 05. 2018   Peter Svete 
Bučeče brezno   A   12. 07. 2018   12. 07. 2018   Peter Svete 
Bučeče brezno   C   12. 07. 2018   12. 07. 2018   Peter Svete 
Bučeče brezno   E   12. 07. 2018   12. 07. 2018   Peter Svete 
Bučeče brezno   F   12. 07. 2018   12. 07. 2018   Peter Svete 
Bučeče brezno   G   12. 07. 2018   12. 07. 2018   Peter Svete 
Dinozavrov dih   A   04. 07. 2018   05. 07. 2018   Peter Svete 
Dinozavrov dih   E   04. 07. 2018   05. 07. 2018   Peter Svete 
Dinozavrov dih   F   04. 07. 2018   05. 07. 2018   Peter Svete 
Dinozavrov dih   G   04. 07. 2018   05. 07. 2018   Peter Svete 
Dinozavrov dih   C   05. 07. 2018   05. 07. 2018   Peter Svete 
Hudi Vršič (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (5)
Hudi Vršič (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (1)
Hudi Vršič (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (4) (2) (1)
Hudi Vršič (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (8)
Hudi Vršič (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (6) (9) (10) (4) (2) (1) (11)
Hudi Vršič (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (1)
Hudi Vršič (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (1)
Hudi Vršič (Egidio)   B   25. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Mršek (1) (11)
Jama Janeza Mevca   A   18. 05. 2018   31. 05. 2018   Peter Svete 
Jama Janeza Mevca   E   18. 05. 2018   31. 05. 2018   Peter Svete 
Jama Janeza Mevca   F   18. 05. 2018   31. 05. 2018   Peter Svete 
Jama Janeza Mevca   G   18. 05. 2018   31. 05. 2018   Peter Svete 
Jama na pragu   A   02. 11. 2018   08. 11. 2018   Peter Svete 
Jama na pragu   C   02. 11. 2018   08. 11. 2018   Peter Svete 
Jama na pragu   E   02. 11. 2018   08. 11. 2018   Peter Svete 
Jama na pragu   F   02. 11. 2018   08. 11. 2018   Peter Svete 
Jama na pragu   G   02. 11. 2018   08. 11. 2018   Peter Svete 
Jožetov škorenj   B   06. 01. 2019   06. 01. 2019   Peter Svete 
Jožetov škorenj   E   06. 01. 2019   06. 01. 2019   Peter Svete 
Malensko brezno   B   05. 01. 2019   05. 01. 2019   Peter Svete 
Mihcovo brezno   B   14. 02. 2018   27. 02. 2018   Tone Palčič 
Njena jama   B   05. 05. 2018   07. 05. 2018   Jože Pristavec 
Pircevo brezno   A   08. 06. 2018   14. 06. 2018   Peter Svete 
Pircevo brezno   E   08. 06. 2018   14. 06. 2018   Peter Svete 
Pircevo brezno   F   08. 06. 2018   14. 06. 2018   Peter Svete 
Pircevo brezno   G   08. 06. 2018   14. 06. 2018   Peter Svete 
Pircevo brezno   H   08. 06. 2018   14. 06. 2018   Peter Svete 
Skalčno brezno   A   05. 09. 2018   08. 09. 2018   Peter Svete 
Skalčno brezno   C   05. 09. 2018   20. 09. 2018   Peter Svete 
Skalčno brezno   E   05. 09. 2018   08. 09. 2018   Peter Svete 
Skalčno brezno   F   05. 09. 2018   20. 09. 2018   Peter Svete 
Skalčno brezno   G   05. 09. 2018   08. 09. 2018   Peter Svete 
Tau Tona   B   05. 05. 2018   07. 05. 2018   Jože Pristavec 

(1) v sodelovanju z JD Rakek
(2) v sodelovanju z DZRJ Luka Čeč Postojna
(3) v sodelovanju z JD Dimnice Koper
(4) v sodelovanju z JD Logatec
(5) v sodelovanju z DRP Škofja Loka
(6) v sodelovanju z JD "Danilo Remškar" Ajdovščina
(7) v sodelovanju z JS PD Tolmin
(8) v sodelovanju z JD Carnium Kranj
(9) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(10) v sodelovanju z JD Gorenja vas
(11) v sodelovanju z JK Železničar
JK Brežice Arneževa luknja   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Arneževa luknja   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Arneževa luknja   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Arneževa luknja   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Arneževa luknja   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
B-12 (Kanin)   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar (1)
B-12 (Kanin)   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
B-12 (Kanin)   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
B-12 (Kanin)   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
B-12 (Kanin)   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
B-12 (Kanin)   F   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Brezno Kladu padu   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno Kladu padu   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno Kladu padu   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno Kladu padu   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno na Golem vrhu   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Brezno na Golem vrhu   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno na Golem vrhu   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno na Golem vrhu   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno na Golem vrhu   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno nad Izvirom   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Brezno nad Izvirom   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno nad Izvirom   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno nad Izvirom   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno nad Izvirom   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno Pekel   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Brezno Pekel   F   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar (2)
Brezno pod Brezjem   A   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Brezno pod Brezjem   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno pod Brezjem   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno pod Brezjem   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno pod Brezjem   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno pod Brezjem   E   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Brezno pod Brezjem   F   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Brezno pod Brezjem   G   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Brezno pod Brezjem   H   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Brezno pod Brezjem   I   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Brezno povabljencev   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Brezno povabljencev   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno povabljencev   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno povabljencev   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno povabljencev   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno pri Sobenji vasi   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Brezno pri Sobenji vasi   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno pri Sobenji vasi   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno pri Sobenji vasi   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno pri Sobenji vasi   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno pri Sobenji vasi   F   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Brezno pri Sobenji vasi   I   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Brezno v Trnovskem gaju   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Brezno v Trnovskem gaju   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno v Trnovskem gaju   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno v Trnovskem gaju   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Brezno v Trnovskem gaju   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Cvičkovo brezno   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Cvičkovo brezno   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Cvičkovo brezno   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Cvičkovo brezno   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Cvičkovo brezno   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Cvičkovo brezno   F   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Dihalnik nad Bizjakovo jamo   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Dimnice   D   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Divaška jama   D   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Dobenski rupači   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Dobenski rupači   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Dobenski rupači   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Dobenski rupači   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Dobenski rupači   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Gorenčeva rupa   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Gorenčeva rupa   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Gorenčeva rupa   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Gorenčeva rupa   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Gorenčeva rupa   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama dobrega pajka   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Jama dobrega pajka   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama dobrega pajka   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama dobrega pajka   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama dobrega pajka   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama dobrega pajka   F   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Jama Kiklop   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Jama Kiklop   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama Kiklop   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama Kiklop   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama Kiklop   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama na Gaberku   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Jama na Gaberku   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama na Gaberku   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama na Gaberku   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama na Gaberku   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama na Gaberku   F   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Jama na Grohotih   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Jama na Grohotih   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama na Grohotih   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama na Grohotih   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama na Grohotih   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama na Leščini   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Jama na Leščini   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama na Leščini   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama na Leščini   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama na Leščini   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama nad Subanovim mlinom   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Jama nad Subanovim mlinom   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama nad Subanovim mlinom   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama nad Subanovim mlinom   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama nad Subanovim mlinom   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama nad Subanovim mlinom   F   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Jama pod gradom Mokrice   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Jama pod gradom Mokrice   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama pod gradom Mokrice   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama pod gradom Mokrice   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama pod gradom Mokrice   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama pod gradom Mokrice   F   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Jama pod Škuljevim mlinom 1   A   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Jama pod Škuljevim mlinom 1   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama pod Škuljevim mlinom 1   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama pod Škuljevim mlinom 1   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama pod Škuljevim mlinom 1   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama pod Škuljevim mlinom 1   E   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Jama pod Škuljevim mlinom 1   F   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Jama pod Škuljevim mlinom 1   G   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Jama pod Škuljevim mlinom 1   H   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Jama pod Škuljevim mlinom 1   I   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Jama severovzhodno od Borižove jame   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Jama severovzhodno od Borižove jame   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama severovzhodno od Borižove jame   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama severovzhodno od Borižove jame   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama severovzhodno od Borižove jame   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Jama v koričanskem kamnolomu   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Kengurujeva jazbina   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Kengurujeva jazbina   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Kengurujeva jazbina   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Kengurujeva jazbina   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Kengurujeva jazbina   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Kostanjeviška jama   D   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Križna jama   D   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Ludvikova jama   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Ludvikova jama   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Ludvikova jama   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Ludvikova jama   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Ludvikova jama   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Ludvikova jama   F   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Nojevo brezno   A   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Nojevo brezno   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Nojevo brezno   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Nojevo brezno   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Nojevo brezno   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Nojevo brezno   E   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Nojevo brezno   F   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Nojevo brezno   G   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Nojevo brezno   H   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Nojevo brezno   I   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Pečina Krnavice   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Pečina Krnavice   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Pečina Krnavice   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Pečina Krnavice   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Pečina Krnavice   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Pečina Krnavice   F   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Pekel pri Zalogu   D   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Podgurka   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Podgurka   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Podgurka   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Podgurka   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Podgurka   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Postojnska jama   D   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Puševca   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Puševca   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Puševca   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Puševca   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Puševca   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Puševca   F   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Skalarjevo brezno   B   31. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar (1)
Skalarjevo brezno   C   31. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Skalarjevo brezno   C   31. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Skalarjevo brezno   C   31. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Skalarjevo brezno   C   31. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Skalarjevo brezno   F   31. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Snežna jama na planini Raduha   D   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Spodmol pri Bizjakovi jami   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Spodmol pri Bizjakovi jami   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Spodmol pri Bizjakovi jami   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Spodmol pri Bizjakovi jami   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Spodmol pri Bizjakovi jami   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Škocjanske jame   D   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP1   A   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP1   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP1   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP1   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP1   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP1   E   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP1   F   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP1   G   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP1   H   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP1   I   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP10   A   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP10   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP10   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP10   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP10   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP10   E   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP10   F   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP10   G   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP10   H   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP10   I   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP15   A   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP15   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP15   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP15   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP15   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP15   E   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP15   F   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP15   G   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP15   H   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP15   I   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP17   A   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP17   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP17   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP17   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP17   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP17   E   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP17   F   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP17   G   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP17   H   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP17   I   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP18   A   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP18   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP18   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP18   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP18   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP18   E   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP18   F   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP18   G   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP18   H   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP18   I   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP19   A   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP19   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP19   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP19   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP19   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP19   E   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP19   F   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP19   G   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP19   H   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP19   I   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP2   A   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP2   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP2   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP2   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP2   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP2   E   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP2   F   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP2   G   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP2   H   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP2   I   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP20   A   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP20   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP20   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP20   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP20   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP20   E   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP20   F   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP20   G   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP20   H   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP20   I   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP23   A   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP23   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP23   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP23   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP23   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP23   E   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP23   F   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP23   G   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP23   H   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP23   I   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP3   A   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP3   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP3   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP3   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP3   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP3   E   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP3   F   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP3   G   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP3   H   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP3   I   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP5   A   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP5   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP5   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP5   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP5   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP5   E   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP5   F   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP5   G   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP5   H   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP5   I   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP6   A   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP6   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP6   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP6   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP6   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP6   E   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP6   F   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP6   G   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP6   H   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP6   I   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP7   A   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP7   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP7   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP7   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP7   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP7   E   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP7   F   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP7   G   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP7   H   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP7   I   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP8   A   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP8   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP8   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP8   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP8   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP8   E   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP8   F   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP8   G   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP8   H   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP8   I   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP9   A   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP9   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP9   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP9   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP9   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
TP9   E   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP9   F   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP9   G   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP9   H   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
TP9   I   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Vidovec   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Vidovec   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Vidovec   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Vidovec   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Vidovec   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Vidovec   F   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Vilenica   D   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Volčja jama v Križah   B   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Volčja jama v Križah   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Volčja jama v Križah   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Volčja jama v Križah   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Volčja jama v Križah   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Začetnica   A   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar (1)
Začetnica   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Začetnica   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Začetnica   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Začetnica   C   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Začetnica   E   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar (1)
Začetnica   F   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Začetnica   G   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar (1)
Začetnica   H   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar (1)
Začetnica   I   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar (1)
Zlatorogov razglednik   A   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Zlatorogov razglednik   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Zlatorogov razglednik   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Zlatorogov razglednik   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Zlatorogov razglednik   C   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Erika Kozamernik 
Zlatorogov razglednik   E   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Zlatorogov razglednik   F   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar (3)
Zlatorogov razglednik   G   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Zlatorogov razglednik   H   27. 12. 2017   28. 12. 2018   Jure Tičar 
Županova jama   D   27. 12. 2018   28. 12. 2018   Jure Tičar 

(1) v sodelovanju z JK Novo mesto
(2) v sodelovanju z JK Krka
(3) v sodelovanju z JK Železničar
JD Carnium Kranj Andrejčkovo brezno   F   31. 03. 2018   09. 05. 2018   Rok Balažič 
Andrejčkovo brezno v Koševniku   H   31. 03. 2018   31. 03. 2018   Bojan Stanek 
Bemustrovo brezno   E      07. 03. 2018   Matjaž Rogelj 
Bemustrovo brezno   A   25. 09. 2015   07. 03. 2018   Maja Bizjak 
Bemustrovo brezno   F   25. 09. 2015   07. 03. 2018   Anton Ahčin 
Brezno Jelenc   E   21. 04. 2018   26. 12. 2018   Matjaž Rogelj 
Brezno Jelenc   A   22. 12. 2018   17. 01. 2019   Ožbej Stanek 
Brezno Leban Svena   A   23. 09. 2018   24. 09. 2018   Dalibor Debartoli 
Brezno Leban Svena   E   23. 09. 2018   24. 09. 2018   Dalibor Debartoli 
Brezno Leban Svena   F   23. 09. 2018   24. 09. 2018   Dalibor Debartoli 
Brezno na Možjanci   E   12. 11. 2017   04. 04. 2018   Matjaž Rogelj 
Brezno na Možjanci   A   15. 11. 2017   04. 04. 2018   Simon Žaler 
Brezno na Možjanci   F   15. 11. 2017   04. 04. 2018   Matjaž Rogelj 
Brezno Župišče   A   25. 12. 2018   26. 12. 2018   Matjaž Rogelj 
Brezno Župišče   E   26. 12. 2018   26. 12. 2018   Matjaž Rogelj 
Ciganska jama   E      26. 12. 2018   Matjaž Rogelj 
Ciganska jama   A   25. 09. 2015   26. 12. 2018   Maja Bizjak 
Jama na Šmarjetni gori   B   14. 03. 2018   14. 03. 2018   Ožbej Stanek 
Jama na Šmarjetni gori   F   14. 03. 2018   14. 03. 2018   Ožbej Stanek 
Jelovička jama   B   22. 09. 2018   23. 09. 2018   Dalibor Debartoli 
Jelovička jama   E   22. 09. 2018   23. 09. 2018   Dalibor Debartoli 
Belokranjski JK Črnomelj Jama na Jesenki   F      26. 02. 2018   Boris Črnič 
Jama na Jesenki   A   09. 02. 2018   26. 02. 2018   Boris Črnič 
Jama na Jesenki   E   09. 02. 2018   26. 02. 2018   Boris Črnič 
Tičarica 5   F      26. 02. 2018   Boris Črnič 
Tičarica 5   E   08. 11. 2017   26. 02. 2018   Jože Gešelj 
Tičarica 5   A   11. 11. 2017   26. 02. 2018   Boris Črnič 
JD Gregor Žiberna Divača [Reža na Sopadi]   F   18. 03. 2017   24. 11. 2018   Matej Kravanja 
[Slepič]   F   18. 03. 2017   23. 10. 2018   Matej Kravanja 
Benčna jama   F   09. 11. 2017   30. 12. 2018   Matej Kravanja 
Brezno 1 v Gostih dolinah   F   01. 11. 2017   13. 10. 2018   Matej Kravanja 
Brezno 1 v Stajah   F   20. 10. 2017   24. 11. 2018   Matej Kravanja 
Brezno pri Lipiškem kamnolomu   F   28. 03. 2017   23. 10. 2018   Matej Kravanja 
Brezno pri tunelu   F   01. 11. 2017   13. 10. 2018   Matej Kravanja 
Brezno pri Vilenici   F   28. 03. 2017   24. 11. 2018   Matej Kravanja 
Brezno v Kukčevi Lozi   C   30. 08. 2016   09. 11. 2018   Matej Kravanja 
Brezno v Kukčevi Lozi   C   30. 08. 2016   09. 11. 2018   Matej Kravanja 
Brezno v Kukčevi Lozi   C   30. 08. 2016   09. 11. 2018   Matej Kravanja 
Brezno v Kukčevi Lozi   F   30. 08. 2016   09. 11. 2018   Matej Kravanja 
Brezno v Kukčevi Lozi   B   30. 08. 2018   09. 11. 2018   Matej Kravanja 
Brezno v Lozi pri Konjski cesti   B   14. 01. 2016   20. 12. 2018   Matej Kravanja 
Brezno v Lozi pri Konjski cesti   C   14. 01. 2016   20. 12. 2018   Matej Kravanja 
Brezno v Lozi pri Konjski cesti   C   14. 01. 2016   20. 12. 2018   Matej Kravanja 
Brezno v Lozi pri Konjski cesti   C   14. 01. 2016   20. 12. 2018   Matej Kravanja 
Brezno v Lozi pri Konjski cesti   F   14. 01. 2016   20. 12. 2018   Matej Kravanja 
Brezno zadnjega skoka   A   23. 12. 2018   07. 01. 2019   Matej Kravanja 
Brezno zadnjega skoka   C   23. 12. 2018   07. 01. 2019   Matej Kravanja 
Brezno zadnjega skoka   C   23. 12. 2018   07. 01. 2019   Matej Kravanja 
Brezno zadnjega skoka   C   23. 12. 2018   07. 01. 2019   Matej Kravanja 
Brezno zadnjega skoka   G   23. 12. 2018   07. 01. 2019   Matej Kravanja 
Brezno zadnjega skoka   H   23. 12. 2018   07. 01. 2019   Matej Kravanja 
Brezno zadnjega skoka   E   24. 12. 2018   07. 01. 2019   Matej Kravanja 
Brezno zadnjega skoka   F   26. 12. 2018   07. 01. 2019   Matej Kravanja 
Foiba pri Kačičah   F   22. 09. 2017   29. 09. 2018   Matej Kravanja 
Gabroviška jama   B   29. 09. 2018   23. 10. 2018   Matej Kravanja 
Gabroviška jama   F   29. 09. 2018   23. 10. 2018   Matej Kravanja 
Gabroviška jama   H   29. 09. 2018   23. 10. 2018   Matej Kravanja 
Gajba   F   18. 03. 2017   29. 09. 2018   Matej Kravanja 
Jakofčičeva jama   F   16. 03. 2017   30. 12. 2018   Matej Kravanja 
Jama 2 v Srednjem Trmunu   F   26. 09. 2017   24. 11. 2018   Matej Kravanja 
Jama na Brdi   F   08. 01. 2018   24. 11. 2018   Matej Kravanja 
Jama nad Novim Borštom   A   13. 11. 2017   07. 03. 2018   Matej Kravanja 
Jama nad Novim Borštom   C   13. 11. 2017   07. 03. 2018   Matej Kravanja 
Jama nad Novim Borštom   C   13. 11. 2017   07. 03. 2018   Matej Kravanja 
Jama nad Novim Borštom   C   13. 11. 2017   07. 03. 2018   Matej Kravanja 
Jama nad Novim Borštom   E   13. 11. 2017   07. 03. 2018   Matej Kravanja 
Jama nad Novim Borštom   F   13. 11. 2017   07. 03. 2018   Matej Kravanja 
Jama nad Novim Borštom   G   13. 11. 2017   07. 03. 2018   Matej Kravanja 
Jama nad Novim Borštom   H   13. 11. 2017   07. 03. 2018   Matej Kravanja 
Jama nad Ogradino   F   01. 11. 2017   13. 10. 2018   Matej Kravanja 
Jama nad Zakožljevcem   F   29. 09. 2017   24. 11. 2018   Matej Kravanja 
Jama pod menhirjem   A   23. 10. 2018   09. 11. 2018   Matej Kravanja 
Jama pod menhirjem   C   23. 10. 2018   09. 11. 2018   Matej Kravanja 
Jama pod menhirjem   C   23. 10. 2018   09. 11. 2018   Matej Kravanja 
Jama pod menhirjem   C   23. 10. 2018   09. 11. 2018   Matej Kravanja 
Jama pod menhirjem   E   23. 10. 2018   09. 11. 2018   Matej Kravanja 
Jama pod menhirjem   F   23. 10. 2018   09. 11. 2018   Matej Kravanja 
Jama pod menhirjem   G   23. 10. 2018   09. 11. 2018   Matej Kravanja 
Jama pod menhirjem   H   23. 10. 2018   09. 11. 2018   Matej Kravanja 
Jama pri Lozi   F   01. 11. 2017   29. 09. 2018   Matej Kravanja 
Jama pri Šimčevih ogradah   F   18. 10. 2017   24. 11. 2018   Matej Kravanja 
Jama v Gostih dolinah   F   01. 11. 2017   13. 10. 2018   Matej Kravanja 
Jama v Srednjem Trmunu   F   26. 09. 2017   23. 10. 2018   Matej Kravanja 
Jama v Stopcah   F   21. 09. 2017   24. 11. 2018   Matej Kravanja 
Jama v Topli dolini   A   31. 08. 1997   07. 03. 2018   Jože Gvardijančič 
Jama v Topli dolini   E   31. 08. 1997   07. 03. 2018   Jože Guardjančič 
Jama v Topli dolini   B   23. 10. 2017   07. 03. 2018   Matej Kravanja 
Jama v Topli dolini   F   23. 10. 2017   07. 03. 2018   Matej Kravanja 
Jama v Zakožljevcu   F   29. 09. 2017   24. 11. 2018   Matej Kravanja 
Jama za Stajah   F   20. 10. 2017   29. 09. 2018   Matej Kravanja 
Košanski spodmol   F   29. 01. 2016   07. 01. 2019   Matej Kravanja 
Kraljičevka   F   17. 02. 2018   23. 10. 2018   Matej Kravanja 
Lipiško brezno   F   16. 11. 2017   07. 01. 2019   Matej Kravanja 
Lk 1 (Lokev)   B   22. 09. 2017   29. 09. 2018   Matej Kravanja 
Lk 1 (Lokev)   F   22. 09. 2017   29. 09. 2018   Matej Kravanja 
Lk 2   F   28. 08. 2017   13. 10. 2018   Matej Kravanja 
Lk 4 (Lokev)   F   18. 03. 2017   13. 10. 2018   Matej Kravanja 
Lk 5 (Lokev)   F   28. 08. 2017   13. 10. 2018   Matej Kravanja 
Lk 6 (Lokev)   F   18. 03. 2017   13. 10. 2018   Matej Kravanja 
Lp 12 (Lipica)   F   16. 11. 2017   13. 10. 2018   Matej Kravanja 
Lp 13 (Lipica)   F   16. 11. 2017   13. 10. 2018   Matej Kravanja 
Lp 16 (Lipica)   F   18. 11. 2017   13. 10. 2018   Matej Kravanja 
Lp 21 (Lipica)   F   28. 03. 2017   13. 10. 2018   Matej Kravanja 
Markučava jama   F   18. 03. 2017   29. 09. 2018   Matej Kravanja 
Medvedje brezno   F   09. 02. 2018   23. 10. 2018   Matej Kravanja 
Medvedov brlog   A   18. 05. 1998   26. 02. 2018   Borut Lozej 
Medvedov brlog   E   18. 05. 1998   26. 02. 2018   Borut Lozej 
Medvedov brlog   C   10. 09. 2017   26. 02. 2018   Matej Kravanja 
Medvedov brlog   C   10. 09. 2017   26. 02. 2018   Matej Kravanja 
Medvedov brlog   C   10. 09. 2017   26. 02. 2018   Matej Kravanja 
Mohorjeva jama   F   28. 03. 2017   23. 10. 2018   Matej Kravanja 
Opatova pečina   B   30. 03. 2017   26. 02. 2018   Matej Kravanja 
Opatova pečina   F   30. 03. 2017   26. 02. 2018   Matej Kravanja 
Osapska jama   B   29. 09. 2018   13. 10. 2018   Matej Kravanja 
Osapska jama   F   29. 09. 2018   13. 10. 2018   Matej Kravanja 
Pečica 1   C   18. 01. 2018   26. 02. 2018   Matej Kravanja 
Pečica 1   F   18. 01. 2018   26. 02. 2018   Matej Kravanja 
Pečica 2   C   18. 01. 2018   26. 02. 2018   Matej Kravanja 
Pečica 2   F   18. 01. 2018   26. 02. 2018   Matej Kravanja 
Pečica 3   C   18. 01. 2018   26. 02. 2018   Matej Kravanja 
Pečica 3   F   18. 01. 2018   26. 02. 2018   Matej Kravanja 
Podmol pri Kastelcu   F   18. 06. 2018   23. 10. 2018   Matej Kravanja 
Podmol pri Zavinki jami   B   14. 01. 2016   20. 12. 2018   Matej Kravanja 
Podmol pri Zavinki jami   C   14. 01. 2016   20. 12. 2018   Matej Kravanja 
Podmol pri Zavinki jami   C   14. 01. 2016   20. 12. 2018   Matej Kravanja 
Podmol pri Zavinki jami   C   14. 01. 2016   20. 12. 2018   Matej Kravanja 
Podmol pri Zavinki jami   F   14. 01. 2016   20. 12. 2018   Matej Kravanja 
Polajeva jama   B   30. 10. 2017   07. 03. 2018   Matej Kravanja 
Polajeva jama   F   30. 10. 2017   07. 03. 2018   Matej Kravanja 
Pustov hram   B   29. 09. 2018   13. 10. 2018   Matej Kravanja 
Pustov hram   F   29. 09. 2018   13. 10. 2018   Matej Kravanja 
Pustov hram   H   29. 09. 2018   13. 10. 2018   Matej Kravanja 
Ralčevka   F   28. 03. 2017   24. 11. 2018   Matej Kravanja 
Renika   F   18. 03. 2017   24. 11. 2018   Matej Kravanja 
Rosenmahek   F   18. 03. 2017   24. 11. 2018   Matej Kravanja 
S 1 (Socerb)   F   16. 02. 2018   23. 10. 2018   Matej Kravanja 
S 17 (Socerb)   F   16. 02. 2018   23. 10. 2018   Matej Kravanja 
S 18 (Socerb)   F   16. 02. 2018   23. 10. 2018   Matej Kravanja 
S7   F   29. 09. 2018   23. 10. 2018   Matej Kravanja 
Socerbska jama za vrhom   B   16. 02. 2018   07. 03. 2018   Matej Kravanja 
Spodmol Rupa   F   28. 03. 2017   24. 11. 2018   Matej Kravanja 
Spodmol v Lipovih dolinah   F   08. 02. 2018   07. 01. 2019   Matej Kravanja 
Spodmol v Mišni peči   F   29. 09. 2018   23. 10. 2018   Matej Kravanja 
Suha jama   F   01. 11. 2017   23. 10. 2018   Matej Kravanja 
Škrbasta pečina za Kožlekom   A   05. 11. 2017   29. 09. 2018   Matej Kravanja 
Škrbasta pečina za Kožlekom   E   05. 11. 2017   29. 09. 2018   Matej Kravanja 
Škrbasta pečina za Kožlekom   F   05. 11. 2017   29. 09. 2018   Matej Kravanja 
Škrbasta pečina za Kožlekom   G   05. 11. 2017   29. 09. 2018   Matej Kravanja 
Škrbasta pečina za Kožlekom   H   05. 11. 2017   29. 09. 2018   Matej Kravanja 
Škrbasta pečina za Kožlekom   C   06. 11. 2017   29. 09. 2018   Matej Kravanja 
Škrbasta pečina za Kožlekom   C   06. 11. 2017   29. 09. 2018   Matej Kravanja 
Škrbasta pečina za Kožlekom   C   06. 11. 2017   29. 09. 2018   Matej Kravanja 
Triglavca   F   24. 10. 2017   24. 11. 2018   Matej Kravanja 
Vaška   F   18. 03. 2017   24. 11. 2018   Matej Kravanja 
Velika Šprinčnica   F   28. 11. 2017   24. 11. 2018   Matej Kravanja 
Zavinka jama   F   14. 01. 2016   07. 01. 2019   Matej Kravanja 
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Andrejevo brezno 1 (Grčarevec)   B   21. 06. 2018   27. 07. 2018   Matej Blatnik 
Andrejevo brezno 1 (Grčarevec)   E   21. 06. 2018   27. 07. 2018   Matej Blatnik 
Jama nad Jezerom   E   20. 07. 2018   27. 07. 2018   Franjo Drole 
Jama pod vlečnico   A   20. 07. 2018   27. 07. 2018   Franjo Drole (1)
Jama pod vlečnico   E   20. 07. 2018   27. 07. 2018   Franjo Drole 
Jama pod vlečnico   F   20. 07. 2018   27. 07. 2018   Franjo Drole 
Kamniška jama   B   15. 05. 2018   15. 05. 2018   Franjo Drole 
Kovačeva jama   B   02. 10. 2018   18. 01. 2019   Mitja Prelovšek 
Mahorčičeva-Mariničeva jama   A   08. 07. 2018   27. 07. 2018   Franjo Drole (1)
Mahorčičeva-Mariničeva jama   E   08. 07. 2018   27. 07. 2018   Franjo Drole 
Matijeva jama   B   11. 01. 2019   18. 01. 2019   Franjo Drole 
Miklov skedenj   E      27. 07. 2018    
Miklov skedenj   A   08. 07. 2018   27. 07. 2018   Franjo Drole (1)
Miklov skedenj   E   08. 07. 2018   27. 07. 2018   Franjo Drole 
Orleška jama   D   01. 02. 2018   18. 01. 2019    
Radonetzov vodnjak   A   08. 07. 2018   27. 07. 2018   Franjo Drole (1)
Radonetzov vodnjak   E   20. 07. 2018   27. 07. 2018   Franjo Drole 
Roška špilja   E   20. 07. 2018   27. 07. 2018   Franjo Drole 
Šibernica   D   01. 01. 1975   27. 07. 2018    
Škocjanske jame   B   19. 07. 2018   27. 07. 2018   Franjo Drole 
Škocjanske jame   D   04. 09. 2018   18. 01. 2019    
Štolen   A   08. 07. 2018   27. 07. 2018   Franjo Drole (1)
Štolen   E   08. 07. 2018   27. 07. 2018   Franjo Drole 
Tominčeva jama   E   08. 07. 2018   27. 07. 2018   Franjo Drole 

(1) v sodelovanju z JK Železničar
Jamarska reševalna služba Brezno pod Bršo   B   11. 12. 2018   11. 12. 2018   Klemen Mihalič 
Brezno pod Bršo   F   11. 12. 2018   11. 12. 2018   Klemen Mihalič 
Brezno pod Bršo   H   11. 12. 2018   11. 12. 2018   Klemen Mihalič 
Jamarska zveza Slovenije Jama Pod krajem   D      28. 06. 2018   Nada Čadež 
Kraljica nad Podpečjo   D      28. 06. 2018   Nada Čadež 
Kraljiček   D      28. 06. 2018   Nada Čadež 
Osekova jama   D      28. 06. 2018   Nada Čadež 
Podpeška jama   D      28. 06. 2018   Nada Čadež 
Podsteljnična jama   D      28. 06. 2018   Nada Čadež 
Tumpčeva jama   D      28. 06. 2018   Nada Čadež 
Kataster jam JZS Netopirjeva jama pri Orleku   F   19. 11. 2018   19. 11. 2018   Marko Erker 
Pečinca pri Orleku   F   19. 11. 2018   19. 11. 2018   Marko Erker 
JD Dimnice Koper Dimnice   B   18. 02. 2018   18. 02. 2018   Franc Malečkar 
Sveta jama   B   01. 03. 2018   01. 03. 2018   Franc Malečkar 
KJ Kostanjevica na Krki Banova jama   H   15. 08. 2018   30. 12. 2018   Brane Čuk 
Banova jama   B   26. 12. 2018   30. 12. 2018   Brane Čuk 
Brezno izgubljene stave   A   20. 04. 2018   30. 12. 2018   Gregor Čuk 
Brezno izgubljene stave   B   20. 04. 2018   30. 12. 2018   Gregor Čuk 
Brezno izgubljene stave   E   20. 04. 2018   30. 12. 2018   Gregor Čuk 
Brezno izgubljene stave   F   20. 04. 2018   30. 12. 2018   Gregor Čuk 
Brezno izgubljene stave   G   20. 04. 2018   30. 12. 2018   Gregor Čuk 
Brezno Kičer   H   07. 11. 2017   29. 03. 2018   Brane Čuk 
Brezno Kičer   F   18. 11. 2017   29. 03. 2018   Gregor Čuk 
Brezno Kičer   B   28. 12. 2017   29. 03. 2018   Gregor Čuk 
Brezno Kičer   F   13. 01. 2018   06. 01. 2019   Gregor Čuk 
Brezno Pekel   B   28. 10. 2018   30. 12. 2018   Gregor Čuk 
Cvičkovo brezno   B   06. 11. 2017   29. 03. 2018   Matjaž Čuk 
Cvičkovo brezno   B   22. 07. 2018   30. 12. 2018   Vlasta Curhalek 
Kičer   E   13. 01. 2018   06. 01. 2019   Gregor Čuk 
Kičer   G   13. 01. 2018   06. 01. 2019   Gregor Čuk 
Kostanjeviška jama   B   26. 12. 2018   30. 12. 2018   Brane Čuk 
Škedljeva rupa   A   02. 10. 2018   30. 12. 2018   Gregor Čuk 
Škedljeva rupa   E   02. 10. 2018   30. 12. 2018   Gregor Čuk 
Škedljeva rupa   F   02. 10. 2018   30. 12. 2018   Gregor Čuk 
Škedljeva rupa   G   02. 10. 2018   30. 12. 2018   Gregor Čuk 
DZRJ Kranj Brezno 2. avspuhov   C   16. 09. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno 2. avspuhov   A   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno 2. avspuhov   E   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno 2. avspuhov   F   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno 2. avspuhov   G   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno 2. avspuhov   H   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno na Robežu   A   14. 08. 2018   08. 11. 2018   Gašper Razinger 
Brezno na Robežu   E   14. 08. 2018   08. 11. 2018   Gašper Razinger 
Brezno na Robežu   F   14. 08. 2018   08. 11. 2018   Gašper Razinger 
Brezno pod Rudlajko 1   A   02. 01. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno pod Rudlajko 1   C   02. 01. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno pod Rudlajko 1   E   02. 01. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno pod Rudlajko 1   F   02. 01. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno pod Rudlajko 1   G   02. 01. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno pod Rudlajko 1   H   02. 01. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno pri Čmarjevi planini 1   A   19. 04. 2017   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno pri Čmarjevi planini 1   C   19. 04. 2017   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno pri Čmarjevi planini 1   E   19. 04. 2017   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno pri Čmarjevi planini 1   F   19. 04. 2017   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno pri Čmarjevi planini 1   G   19. 04. 2017   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno pri Čmarjevi planini 1   H   19. 04. 2017   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno v Pungartu 1   A   24. 01. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno v Pungartu 1   C   24. 01. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno v Pungartu 1   E   24. 01. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno v Pungartu 1   F   24. 01. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno v Pungartu 1   G   24. 01. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno v Pungartu 1   H   24. 01. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno v Trnavici   A   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno v Trnavici   C   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno v Trnavici   E   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno v Trnavici   F   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno v Trnavici   G   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Brezno v Trnavici   H   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 1   A   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 1   C   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 1   E   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 1   F   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 1   G   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 1   H   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 2   A   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 2   C   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 2   E   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 2   F   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 2   G   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 2   H   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 3   A   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 3   C   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 3   E   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 3   F   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 3   G   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 3   H   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 4   A   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 4   C   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 4   E   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 4   F   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 4   G   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 4   H   01. 12. 2018   13. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 5   A   29. 12. 2018   04. 01. 2019   Erik Bajželj 
BRT 5   C   29. 12. 2018   04. 01. 2019   Erik Bajželj 
BRT 5   E   29. 12. 2018   04. 01. 2019   Erik Bajželj 
BRT 5   F   29. 12. 2018   04. 01. 2019   Erik Bajželj 
BRT 5   G   29. 12. 2018   04. 01. 2019   Erik Bajželj 
BRT 5   H   29. 12. 2018   04. 01. 2019   Erik Bajželj 
BRT 8   A   17. 12. 2018   27. 12. 2018   Gašper Razinger 
BRT 8   E   17. 12. 2018   27. 12. 2018   Gašper Razinger 
BRT 8   F   17. 12. 2018   27. 12. 2018   Gašper Razinger 
BRT 8   G   17. 12. 2018   27. 12. 2018   Gašper Razinger 
BRT 8   H   17. 12. 2018   27. 12. 2018   Gašper Razinger 
BRT 9   A   24. 12. 2018   27. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 9   C   24. 12. 2018   27. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 9   E   24. 12. 2018   27. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 9   F   24. 12. 2018   27. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 9   G   24. 12. 2018   27. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
BRT 9   H   24. 12. 2018   27. 12. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 1   A   07. 11. 2018   13. 12. 2018   Erik Bajželj 
Hom 1   C   07. 11. 2018   13. 12. 2018   Erik Bajželj 
Hom 1   E   07. 11. 2018   13. 12. 2018   Erik Bajželj 
Hom 1   F   07. 11. 2018   13. 12. 2018   Erik Bajželj 
Hom 1   G   07. 11. 2018   13. 12. 2018   Erik Bajželj 
Hom 1   H   07. 11. 2018   13. 12. 2018   Erik Bajželj 
Hom 2   A   18. 05. 2018   08. 11. 2018   Gašper Razinger 
Hom 2   F   18. 05. 2018   08. 11. 2018   Gašper Razinger 
Hom 2   E   13. 08. 2018   08. 11. 2018   Gašper Razinger 
Hom 3   F   27. 05. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 3   G   27. 05. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 3   A   25. 07. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 3   C   25. 07. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 3   E   25. 07. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 3   H   25. 07. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 4   C   12. 08. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 4   A   02. 09. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 4   E   02. 09. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 4   F   02. 09. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 4   G   02. 09. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 4   H   02. 09. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 5   C   23. 09. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 5   A   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 5   E   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 5   F   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 5   G   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 5   H   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 6   C   23. 09. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 6   A   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 6   E   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 6   F   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 6   G   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Hom 6   H   29. 10. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Jama pri Žnidarjevi planini   H   25. 07. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Jama pri Žnidarjevi planini 1   A   25. 07. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Jama pri Žnidarjevi planini 1   C   25. 07. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Jama pri Žnidarjevi planini 1   E   25. 07. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Jama pri Žnidarjevi planini 1   F   25. 07. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Jama pri Žnidarjevi planini 1   G   25. 07. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
P-34   C   21. 01. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
P-34   A   21. 02. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
P-34   E   21. 02. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
P-34   F   21. 02. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
P-34   G   21. 02. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
P-34   H   21. 02. 2018   08. 11. 2018   Tomaž Krmelj 
Vikend brezno   A   13. 12. 2017   08. 11. 2018   Gašper Finžgar (1)
Zmrzlica 2   A   24. 05. 2017   08. 11. 2018   Gašper Finžgar 
Zmrzlica 2   B   24. 05. 2017   08. 11. 2018   Gašper Finžgar 
Zmrzlica 2   E   24. 05. 2017   08. 11. 2018   Gašper Finžgar 
Zmrzlica 2   F   24. 05. 2017   08. 11. 2018   Gašper Finžgar 
Zmrzlica 2   H   24. 05. 2017   08. 11. 2018   Gašper Finžgar 

(1) v sodelovanju z DZRJ Bled
JK Krka Anžičkov brezen   F   20. 05. 2018   30. 05. 2018   Leopold Bregar 
Babnikovo brezno   A   12. 06. 2018   17. 06. 2018   Leopold Bregar 
Babnikovo brezno   C   12. 06. 2018   01. 07. 2018   Leopold Bregar 
Babnikovo brezno   E   12. 06. 2018   17. 06. 2018   Leopold Bregar 
Babnikovo brezno   F   12. 06. 2018   17. 06. 2018   Leopold Bregar 
Bokrova jama   B   23. 04. 2018   09. 05. 2018   Leopold Bregar 
Bokrova jama   F   23. 04. 2018   09. 05. 2018   Leopold Bregar 
Bokrova jama   H   23. 04. 2018   09. 05. 2018   Leopold Bregar 
Bokrova jama   D   15. 05. 2018   15. 05. 2018   Leopold Bregar 
Brezno 1 pri Fridrihštajnu   F   05. 01. 2019   06. 01. 2019   Frenk Jenkole 
Brezno 2 pri Fridrihštajnu   F   05. 01. 2019   06. 01. 2019   Frenk Jenkole 
Brezno 4 pri Fridrihštajnu   A   05. 01. 2019   05. 01. 2019   Leopold Bregar 
Brezno 4 pri Fridrihštajnu   C   05. 01. 2019   05. 01. 2019   Leopold Bregar 
Brezno 4 pri Fridrihštajnu   E   05. 01. 2019   05. 01. 2019   Leopold Bregar 
Brezno 4 pri Fridrihštajnu   F   05. 01. 2019   05. 01. 2019   Leopold Bregar 
Brezno 4 pri Fridrihštajnu   H   05. 01. 2019   05. 01. 2019   Leopold Bregar 
Brezno 4 pri Fridrihštajnu   I   05. 01. 2019   05. 01. 2019   Leopold Bregar 
Brezno II na Petrovki   B   07. 11. 2018   13. 11. 2018   Leopold Bregar 
Brezno II na Petrovki   C   07. 11. 2018   13. 11. 2018   Leopold Bregar 
Brezno II na Petrovki   F   07. 11. 2018   13. 11. 2018   Leopold Bregar 
Brezno na Stari gorici   C   19. 12. 2018   20. 12. 2018   Janez Jerman 
Brezno na Stari gorici   E   19. 12. 2018   20. 12. 2018   Janez Jerman 
Brezno na Stari gorici   F   27. 12. 2018   20. 12. 2018   Janez Jerman 
Brezno na Stari gorici   G   28. 12. 2018   30. 12. 2018   Janez Jerman 
Brezno na Stari gorici   A   29. 12. 2018   20. 12. 2018   Janez Jerman 
Brezno na Stari gorici   H   29. 12. 2018   30. 12. 2018   Janez Jerman 
Brezno na Stari gorici   I   29. 12. 2018   30. 12. 2018   Janez Jerman 
Brezno nad Mlako   A   07. 10. 2018   08. 10. 2018   Leopold Bregar 
Brezno nad Mlako   E   07. 10. 2018   08. 10. 2018   Leopold Bregar 
Brezno nad Mlako   F   07. 10. 2018   08. 10. 2018   Leopold Bregar 
Brezno nad Mlako   H   07. 10. 2018   08. 10. 2018   Leopold Bregar 
Brezno nad Mlako   C   14. 11. 2018   18. 11. 2018   Tanja Podržaj 
Brezno pod Belečnikom   A   04. 04. 2018   09. 04. 2018   Janez Jerman 
Brezno pod Belečnikom   C   04. 04. 2018   09. 04. 2018   Janez Jerman 
Brezno pod Belečnikom   E   04. 04. 2018   09. 04. 2018   Janez Jerman 
Brezno pod Belečnikom   F   04. 04. 2018   09. 04. 2018   Janez Jerman 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   F   28. 12. 2018   30. 12. 2018   Leopold Bregar 
Brezno pod lovsko kočo na Komni   H   28. 12. 2018   30. 12. 2018   Leopold Bregar 
Brezno pod skalo   A   07. 10. 2018   08. 10. 2018   Leopold Bregar 
Brezno pod skalo   E   07. 10. 2018   08. 10. 2018   Leopold Bregar 
Brezno pod skalo   F   07. 10. 2018   08. 10. 2018   Leopold Bregar 
Brezno pod skalo   H   07. 10. 2018   08. 10. 2018   Leopold Bregar 
Brezno pod skalo   C   14. 11. 2018   18. 11. 2018   Tanja Podržaj 
Brezno pod Šentrumarjem   B   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Leopold Bregar 
Brezno pod Šentrumarjem   C   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Leopold Bregar 
Brezno pod Šentrumarjem   F   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Leopold Bregar 
Brezno pod Šentrumarjem   H   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Leopold Bregar 
Brezno pri Grabrijanovi parceli   C   28. 04. 2018   13. 05. 2018   Jani Perovšek 
Brezno pri Grabrijanovi parceli   A   29. 04. 2018   13. 05. 2018   Jani Perovšek 
Brezno pri Grabrijanovi parceli   E   29. 04. 2018   13. 05. 2018   Jani Perovšek 
Brezno pri Grabrijanovi parceli   F   29. 04. 2018   13. 05. 2018   Jani Perovšek 
Brezno pri Ledeni jami   A   02. 12. 2018   03. 12. 2018   Leopold Bregar 
Brezno pri Ledeni jami   C   02. 12. 2018   03. 12. 2018   Leopold Bregar 
Brezno pri Ledeni jami   E   02. 12. 2018   03. 12. 2018   Leopold Bregar 
Brezno pri Ledeni jami   F   02. 12. 2018   03. 12. 2018   Leopold Bregar 
Brezno pri Ledeni jami   H   02. 12. 2018   03. 12. 2018   Leopold Bregar 
Brezno pri Ledeni jami   I   02. 12. 2018   03. 12. 2018   Leopold Bregar 
Brezno v Gabrevju   B   15. 11. 2018   18. 11. 2018   Janez Jerman 
Brezno v Gabrevju   C   15. 11. 2018   18. 11. 2018   Janez Jerman 
Brezno v Gabrevju   F   15. 11. 2018   18. 11. 2018   Janez Jerman 
Brezno v Gabrevju   H   15. 11. 2018   18. 11. 2018   Janez Jerman 
Brezno v vlaki na Graščici   F   01. 05. 2018   09. 05. 2018   Leopold Bregar 
Brezno v Vučici   C   06. 05. 2018   11. 05. 2018   Leopold Bregar 
Brezno v Vučici   A   09. 05. 2018   11. 05. 2018   Leopold Bregar (1)
Brezno v Vučici   E   09. 05. 2018   11. 05. 2018   Leopold Bregar 
Brezno v Vučici   F   09. 05. 2018   11. 05. 2018   Leopold Bregar 
Brezno v Vučici   I   09. 05. 2018   11. 05. 2018   Leopold Bregar 
Brezno v Vučici   H   09. 10. 2018   16. 10. 2018   Leopold Bregar 
CGP Vrčice   B   16. 04. 2018   16. 04. 2018   Janez Jerman 
Dihalnik v Grdem dolu   F   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Leopold Bregar 
Dvogrla (Bajukova duplarica)   B   08. 05. 2018   09. 05. 2018   Leopold Bregar 
Dvogrla (Bajukova duplarica)   F   08. 05. 2018   09. 05. 2018   Leopold Bregar 
Dvogrla (Bajukova duplarica)   H   08. 05. 2018   09. 05. 2018   Leopold Bregar 
Gorjupova jama pri Hočevju   B   28. 12. 2018   30. 12. 2018   Leopold Bregar 
Gorjupova jama pri Hočevju   F   28. 12. 2018   30. 12. 2018   Leopold Bregar 
Gorjupova jama pri Hočevju   H   28. 12. 2018   30. 12. 2018   Leopold Bregar 
Jama na Grandovki   B   28. 09. 2018   06. 11. 2018   Tanja Podržaj (2) (3)
Jama na Grandovki   C   28. 09. 2018   06. 11. 2018   Tanja Podržaj 
Jama na Grandovki   F   28. 09. 2018   06. 11. 2018   Tanja Podržaj 
Jama na Grandovki   H   14. 11. 2018   18. 11. 2018   Tanja Podržaj (2) (3)
Jama na Kozicah   C   02. 05. 2016   16. 04. 2018   Janez Jerman 
Jama na Kozicah   F   04. 04. 2018   16. 04. 2018   Janez Jerman 
Jama na Kozicah   A   11. 04. 2018   16. 04. 2018   Janez Jerman 
Jama na Kozicah   E   14. 04. 2018   16. 04. 2018   Janez Jerman 
Jama na ovinku   A   03. 07. 2018   05. 07. 2018   Janez Jerman 
Jama na ovinku   C   03. 07. 2018   05. 07. 2018   Janez Jerman 
Jama na ovinku   F   03. 07. 2018   05. 07. 2018   Janez Jerman 
Jama na ovinku   F   03. 07. 2018   05. 07. 2018   Janez Jerman 
Jama na ovinku   H   03. 07. 2018   05. 07. 2018   Janez Jerman 
Jama na ovinku   E   04. 07. 2018   05. 07. 2018   Janez Jerman 
Jama na Škrilji   A   03. 07. 2018   05. 07. 2018   Žan Jakob Stariha 
Jama na Škrilji   C   03. 07. 2018   05. 07. 2018   Žan Jakob Stariha 
Jama na Škrilji   E   03. 07. 2018   05. 07. 2018   Žan Jakob Stariha 
Jama na Škrilji   F   03. 07. 2018   05. 07. 2018   Žan Jakob Stariha 
Jama na Škrilji   G   03. 07. 2018   05. 07. 2018   Žan Jakob Stariha 
Jama na Usarju   C   24. 04. 2018   11. 05. 2018   Janez Jerman 
Jama na Usarju   F   24. 04. 2018   11. 05. 2018   Janez Jerman 
Jama na Usarju   H   24. 04. 2018   11. 05. 2018   Janez Jerman 
Jama na Usarju   A   31. 10. 2018   05. 11. 2018   Janez Jerman 
Jama na Usarju   E   31. 10. 2018   05. 11. 2018   Janez Jerman 
Jama na Usarju   G   31. 10. 2018   05. 11. 2018   Janez Jerman 
Jama Nadglavinjak   F   23. 10. 2018   02. 11. 2018   Leopold Bregar 
Jama Nadglavinjak   H   23. 10. 2018   02. 11. 2018   Leopold Bregar (4)
Jama ob poti na Komno   F   28. 12. 2018   30. 12. 2018   Leopold Bregar 
Jama ob poti na Komno   H   28. 12. 2018   30. 12. 2018   Leopold Bregar 
Jama pod Krogom   F   23. 10. 2018   02. 11. 2018   Leopold Bregar 
Jama pod Krogom   H   23. 10. 2018   02. 11. 2018   Leopold Bregar (4)
Jama pozabljenih rokavic   A   07. 10. 2018   08. 10. 2018   Jani Perovšek 
Jama pozabljenih rokavic   E   07. 10. 2018   08. 10. 2018   Jani Perovšek 
Jama pozabljenih rokavic   F   07. 10. 2018   08. 10. 2018   Jani Perovšek 
Jama pozabljenih rokavic   H   07. 10. 2018   08. 10. 2018   Jani Perovšek 
Jama pozabljenih rokavic   C   14. 11. 2018   18. 11. 2018   Tanja Podržaj 
Jama pri gozdarski koči   B   28. 09. 2018   06. 11. 2018   Tanja Podržaj 
Jama pri gozdarski koči   C   28. 09. 2018   06. 11. 2018   Tanja Podržaj 
Jama pri Mlaki   A   07. 10. 2018   08. 10. 2018   Leopold Bregar 
Jama pri Mlaki   E   07. 10. 2018   08. 10. 2018   Leopold Bregar 
Jama pri Mlaki   F   07. 10. 2018   08. 10. 2018   Leopold Bregar 
Jama pri Mlaki   H   07. 10. 2018   08. 10. 2018   Leopold Bregar 
Jama pri Mlaki   C   14. 11. 2018   18. 11. 2018   Tanja Podržaj 
Jančna jama   F   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Leopold Bregar 
Jančna jama (Janča jama)   B   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Leopold Bregar 
Jančna jama (Janča jama)   H   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Leopold Bregar 
Jurinovka   A   04. 09. 2018   02. 10. 2018   Janez Jerman 
Jurinovka   B   04. 09. 2018   02. 10. 2018   Janez Jerman 
Jurinovka   C   04. 09. 2018   02. 10. 2018   Janez Jerman 
Jurinovka   E   04. 09. 2018   02. 10. 2018   Janez Jerman 
Jurinovka   F   04. 09. 2018   02. 10. 2018   Janez Jerman 
Jurinovka   G   04. 09. 2018   02. 10. 2018   Janez Jerman 
Jurinovka   H   04. 09. 2018   02. 10. 2018   Janez Jerman 
Kastrolca   C   17. 11. 2018   31. 12. 2018   Janez Jerman 
Kastrolca   F   20. 11. 2018   31. 12. 2018   Janez Jerman 
Kastrolca   A   30. 12. 2018   31. 12. 2018   Janez Jerman 
Kastrolca   E   30. 12. 2018   31. 12. 2018   Janez Jerman 
Kastrolca   G   30. 12. 2018   31. 12. 2018   Janez Jerman 
Kastrolca   H   30. 12. 2018   31. 12. 2018   Janez Jerman 
Knežja jama pri Mali gori   B   09. 04. 2018   09. 04. 2018   Leopold Bregar 
Knežja jama pri Mali gori   F   09. 04. 2018   09. 04. 2018   Leopold Bregar 
Knežja jama pri Mali gori   G   09. 04. 2018   09. 04. 2018   Leopold Bregar 
Knežja jama pri Mali gori   H   09. 04. 2018   09. 04. 2018   Leopold Bregar 
Koščena jama   F   13. 10. 2018   16. 10. 2018   Leopold Bregar 
Ledena jama pri Kunču   F   02. 12. 2018   16. 12. 2018   Leopold Bregar 
Ledenica pod Taborom   F   09. 04. 2018   09. 04. 2018   Leopold Bregar 
Ledenica pod Taborom   H   09. 04. 2018   09. 04. 2018   Leopold Bregar 
Lučka jama 2   B   23. 10. 2018   02. 11. 2018   Anton Kutnar 
Mala Vratnica   F   09. 04. 2018   09. 04. 2018   Leopold Bregar 
Mala Vratnica   H   09. 04. 2018   09. 04. 2018   Leopold Bregar 
Novokrajska jama   F   09. 04. 2018   09. 04. 2018   Leopold Bregar 
Novokrajska jama   H   09. 04. 2018   09. 04. 2018   Leopold Bregar 
Očalno brezno pri Fridrihštajnu   F   05. 01. 2019   05. 01. 2019   Leopold Bregar 
Osekova jama   B   31. 10. 2018   02. 11. 2018   Leopold Bregar 
Osekova jama   F   31. 10. 2018   02. 11. 2018   Leopold Bregar 
Osekova jama   H   31. 10. 2018   02. 11. 2018   Leopold Bregar 
Pod skalco   F   09. 04. 2018   09. 04. 2018   Leopold Bregar 
Polomček   B   05. 11. 2018   13. 11. 2018   Leopold Bregar 
Polomček   H   05. 11. 2018   13. 11. 2018   Leopold Bregar 
Potočka zijalka   F   24. 09. 2018   08. 10. 2018   Leopold Bregar 
Potočka zijalka   H   24. 09. 2018   08. 10. 2018   Leopold Bregar 
Prvomajsko brezno 1   A   05. 05. 2018   09. 05. 2018   Janez Jerman 
Prvomajsko brezno 1   C   05. 05. 2018   09. 05. 2018   Janez Jerman 
Prvomajsko brezno 1   F   05. 05. 2018   09. 05. 2018   Janez Jerman 
Prvomajsko brezno 1   E   06. 05. 2018   09. 05. 2018   Janez Jerman 
Prvomajsko brezno 2   A   01. 05. 2018   09. 05. 2018   Leopold Bregar 
Prvomajsko brezno 2   C   01. 05. 2018   09. 05. 2018   Leopold Bregar 
Prvomajsko brezno 2   E   01. 05. 2018   09. 05. 2018   Leopold Bregar 
Prvomajsko brezno 2   F   01. 05. 2018   09. 05. 2018   Leopold Bregar 
Rov pod Sfingo   A   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Janez Jerman 
Rov pod Sfingo   C   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Janez Jerman 
Rov pod Sfingo   E   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Janez Jerman 
Rov pod Sfingo   F   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Janez Jerman 
Spodmol na Kozicah   F   19. 10. 2018   22. 10. 2018   Janez Jerman 
Spodmol na Kozicah   A   20. 10. 2018   22. 10. 2018   Janez Jerman 
Spodmol na Kozicah   C   20. 10. 2018   22. 10. 2018   Janez Jerman 
Spodmol na Kozicah   E   20. 10. 2018   22. 10. 2018   Janez Jerman 
Spodmol pri Črnem jezeru   A   10. 09. 2018   25. 09. 2018   Leopold Bregar 
Spodmol pri Črnem jezeru   C   10. 09. 2018   25. 09. 2018   Leopold Bregar 
Spodmol pri Črnem jezeru   E   10. 09. 2018   25. 09. 2018   Leopold Bregar 
Spodmol pri Črnem jezeru   F   10. 09. 2018   25. 09. 2018   Leopold Bregar 
Spodmol pri Črnem jezeru   H   15. 10. 2018   16. 10. 2018   Leopold Bregar 
Šolarjev hladilnik   C   23. 04. 2018   05. 05. 2018   Janez Jerman 
Šolarjev hladilnik   F   23. 04. 2018   05. 05. 2018   Janez Jerman 
Šolarjev hladilnik   H   23. 04. 2018   05. 05. 2018   Janez Jerman 
Trave 1   A   24. 11. 2018   28. 11. 2018   Janez Jerman 
Trave 1   C   24. 11. 2018   28. 11. 2018   Janez Jerman 
Trave 1   E   24. 11. 2018   28. 11. 2018   Janez Jerman 
Trave 1   F   24. 11. 2018   28. 11. 2018   Janez Jerman 
Trave 2   A   25. 11. 2018   28. 11. 2018   Janez Jerman 
Trave 2   C   25. 11. 2018   28. 11. 2018   Janez Jerman 
Trave 2   E   25. 11. 2018   28. 11. 2018   Janez Jerman 
Trave 2   F   25. 11. 2018   28. 11. 2018   Janez Jerman 
Viršnica   B   07. 11. 2018   13. 11. 2018   Leopold Bregar 
Žaba   F   09. 04. 2018   09. 04. 2018   Leopold Bregar 
Županova jama   F   20. 05. 2018   30. 05. 2018   Leopold Bregar 
Županova jama   H   20. 05. 2018   30. 05. 2018   Leopold Bregar 

(1) v sodelovanju z Belokranjski JK Črnomelj
(2) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(3) v sodelovanju z JK Železničar
(4) v sodelovanju z JK Brežice
JD Logatec Borisov dihalnik   B   24. 12. 2018   25. 12. 2018   Marko Erker 
Borisov dihalnik   C   24. 12. 2018   25. 12. 2018   Marko Erker 
Borisov dihalnik   F   24. 12. 2018   25. 12. 2018   Marko Erker 
Brezno 1 pod Gradiščem   B   26. 12. 2018   26. 12. 2018   Marko Erker 
Brezno 2 pod Gradiščem   B   26. 12. 2018   26. 12. 2018   Marko Erker 
Dihalnik pod Borisovim dihalnikom   B   24. 12. 2018   25. 12. 2018   Marko Erker 
Dihalnik pod Borisovim dihalnikom   C   24. 12. 2018   25. 12. 2018   Marko Erker 
Dihalnik pod Borisovim dihalnikom   F   24. 12. 2018   25. 12. 2018   Marko Erker 
Dragova jama v Babnih lazah   C   15. 09. 2018   19. 11. 2018   Marko Erker 
Dragova jama v Babnih lazah   F   15. 09. 2018   19. 11. 2018   Marko Erker 
Dragova jama v Babnih lazah   A   18. 11. 2018   19. 11. 2018   Marko Erker 
Dragova jama v Babnih lazah   E   18. 11. 2018   19. 11. 2018   Marko Erker 
Dragova jama v Babnih lazah   H   18. 11. 2018   19. 11. 2018   Marko Erker 
Dragova jama v Babnih lazah   C   22. 12. 2018   23. 12. 2018   Marko Erker 
EKO 450   B   23. 12. 2018   23. 12. 2018   Marko Erker 
EKO 450   C   23. 12. 2018   23. 12. 2018   Marko Erker 
EKO 450   F   23. 12. 2018   23. 12. 2018   Marko Erker 
Elektra   B   23. 12. 2018   23. 12. 2018   Marko Erker 
Elektra   C   23. 12. 2018   23. 12. 2018   Marko Erker 
Elektra   F   23. 12. 2018   23. 12. 2018   Marko Erker 
Habjanova jama   F   25. 12. 2018   25. 12. 2018   Marko Erker 
Jama JDLGV   B   23. 12. 2018   23. 12. 2018   Marko Erker 
Jama JDLGV   C   23. 12. 2018   23. 12. 2018   Marko Erker 
Jama JDLGV   F   23. 12. 2018   23. 12. 2018   Marko Erker 
Jama sv. Brigite   B   26. 12. 2018   26. 12. 2018   Marko Erker 
Jama sv. Brigite   C   26. 12. 2018   26. 12. 2018   Marko Erker 
Jama sv. Brigite   F   26. 12. 2018   26. 12. 2018   Marko Erker 
Jama sv. Brigite   A   29. 12. 2018   29. 12. 2018   Marko Erker 
Jama sv. Brigite   E   29. 12. 2018   29. 12. 2018   Marko Erker 
Jurčkov brezen   B   25. 12. 2018   25. 12. 2018   Marko Erker 
Jurčkov brezen   F   25. 12. 2018   25. 12. 2018   Marko Erker 
Logaška jama   B   23. 12. 2018   23. 12. 2018   Marko Erker 
Mojčino brezno za Ženčkom   A   01. 12. 2018   01. 12. 2018   Marko Erker 
Mojčino brezno za Ženčkom   C   01. 12. 2018   01. 12. 2018   Marko Erker 
Mojčino brezno za Ženčkom   E   01. 12. 2018   01. 12. 2018   Marko Erker 
Mojčino brezno za Ženčkom   F   01. 12. 2018   01. 12. 2018   Marko Erker 
Mojčino brezno za Ženčkom   H   01. 12. 2018   01. 12. 2018   Marko Erker 
Mojčino brezno za Ženčkom   C   22. 12. 2018   23. 12. 2018   Marko Erker 
Špranja pri Veliki Mačkovi koliševki   F   24. 12. 2018   25. 12. 2018   Marko Erker 
Tomaženčkov brezen   B   25. 12. 2018   25. 12. 2018   Marko Erker 
Tomaženčkov brezen   C   25. 12. 2018   25. 12. 2018   Marko Erker 
Tomaženčkov brezen   F   25. 12. 2018   25. 12. 2018   Marko Erker 
Tomažinov brezen   B   25. 12. 2018   25. 12. 2018   Marko Erker 
Tomažinov brezen   C   25. 12. 2018   25. 12. 2018   Marko Erker 
Tomažinov brezen   F   25. 12. 2018   25. 12. 2018   Marko Erker 
JK Novo mesto Ajdovska jama na Radohi   B   12. 03. 2018   14. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Ajdovska jama na Radohi   C   12. 03. 2018   14. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Andromeda   A   04. 05. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Andromeda   E   05. 05. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Andromeda   G   05. 05. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Andromeda   F   06. 05. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Berinjevka   B   20. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Berinjevka   C   20. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Berinjevka   B   26. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Berinjevka   C   26. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Blatnica   B   27. 08. 2018   30. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Blatnica   C   27. 08. 2018   30. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Bolnica na Rasnu   B   20. 03. 2018   22. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Bolnica na Rasnu   C   20. 03. 2018   22. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Borštnevka 2   F   20. 12. 2017   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Borštnevka 2   A   07. 01. 2018   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Borštnevka 2   E   09. 01. 2018   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Borštnevka 3   F   20. 12. 2017   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Borštnevka 3   A   07. 01. 2018   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Borštnevka 3   E   09. 01. 2018   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Borštnevka 4   F   22. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Borštnevka 4   A   30. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Borštnevka 4   E   30. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Brezno 1 na Kunču   A   13. 09. 2018   24. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Kunču   C   13. 09. 2018   24. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Kunču   C   13. 09. 2018   24. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Kunču   E   13. 09. 2018   24. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Kunču   F   13. 09. 2018   24. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Kunču   H   13. 09. 2018   24. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Slovenskih vrhom   A   09. 09. 2018   10. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Slovenskih vrhom   C   09. 09. 2018   10. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Slovenskih vrhom   C   09. 09. 2018   10. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Slovenskih vrhom   E   09. 09. 2018   10. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Slovenskih vrhom   F   09. 09. 2018   10. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Slovenskih vrhom   H   09. 09. 2018   10. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Vrhom   C   24. 01. 2018   05. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Vrhom   A   26. 01. 2018   05. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Vrhom   C   26. 01. 2018   05. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Vrhom   E   26. 01. 2018   05. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Vrhom   F   26. 01. 2018   05. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Vrhom   G   26. 01. 2018   05. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Vrhom   H   26. 01. 2018   05. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Kočevski rebri   B   01. 10. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Kočevski rebri   C   01. 10. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Kočevski rebri   C   01. 10. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Kočevski rebri   F   01. 10. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Kunču   A   13. 09. 2018   24. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Kunču   C   13. 09. 2018   24. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Kunču   C   13. 09. 2018   24. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Kunču   E   13. 09. 2018   24. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Kunču   F   13. 09. 2018   24. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Kunču   H   13. 09. 2018   24. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 nad Bolnico   B   24. 04. 2018   26. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 nad Bolnico   C   24. 04. 2018   26. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Slovenskim vrhom   A   28. 09. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Slovenskim vrhom   C   28. 09. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Slovenskim vrhom   C   28. 09. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Slovenskim vrhom   E   28. 09. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Slovenskim vrhom   F   28. 09. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Slovenskim vrhom   H   28. 09. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Vrhom   A   31. 01. 2018   05. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Vrhom   C   31. 01. 2018   05. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Vrhom   C   31. 01. 2018   05. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Vrhom   E   31. 01. 2018   05. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Vrhom   F   31. 01. 2018   05. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Vrhom   H   31. 01. 2018   05. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v Debliških livadah   A   26. 10. 2018   29. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v Debliških livadah   C   26. 10. 2018   29. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v Debliških livadah   C   26. 10. 2018   29. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v Debliških livadah   E   26. 10. 2018   29. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v Debliških livadah   F   26. 10. 2018   29. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v Debliških livadah   H   26. 10. 2018   01. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v oddelku A6-35b   B   30. 08. 2018   30. 08. 2018   Srečko Vidic 
Brezno 2 v oddelku A6-35b   E   30. 08. 2018   30. 08. 2018   Srečko Vidic 
Brezno 3 na Kunču   A   26. 09. 2018   26. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 na Kunču   C   26. 09. 2018   26. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 na Kunču   C   26. 09. 2018   26. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 na Kunču   E   26. 09. 2018   26. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 na Kunču   F   26. 09. 2018   26. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 na Kunču   H   26. 09. 2018   26. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 na Preži   A   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 na Preži   C   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 na Preži   C   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 na Preži   E   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 na Preži   F   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 na Preži   G   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 na Preži   H   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Slovenskim vrhom   A   28. 09. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Slovenskim vrhom   C   28. 09. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Slovenskim vrhom   C   28. 09. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Slovenskim vrhom   E   28. 09. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Slovenskim vrhom   F   28. 09. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Slovenskim vrhom   H   28. 09. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Vrhom   A   31. 01. 2018   05. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Vrhom   C   31. 01. 2018   05. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Vrhom   C   31. 01. 2018   05. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Vrhom   E   31. 01. 2018   05. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Vrhom   F   31. 01. 2018   05. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Vrhom   G   31. 01. 2018   05. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Vrhom   H   31. 01. 2018   05. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 v Koprivni dolini   B   02. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 v Koprivni dolini   C   02. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Vrhom   A   31. 01. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Vrhom   C   31. 01. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Vrhom   C   31. 01. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Vrhom   E   31. 01. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Vrhom   F   31. 01. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Vrhom   H   31. 01. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno na Jamnicah   B   02. 09. 2018   06. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno na Jamnicah   C   02. 09. 2018   06. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno na pašnikih   B   19. 02. 2018   20. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno na pašnikih   C   19. 02. 2018   20. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno na pašnikih   F   19. 02. 2018   20. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno na pašnikih   H   19. 02. 2018   20. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno na Šumskem   B   24. 04. 2018   26. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno na Šumskem   C   24. 04. 2018   26. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno na Velikem placu   B   09. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno na Velikem placu   C   09. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Antičevim senikom   B   24. 04. 2018   26. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Antičevim senikom   C   24. 04. 2018   26. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Bolnico   B   09. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Bolnico   C   09. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Jugorjem   B   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Jugorjem   C   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Ledeno jamo na Jelenici   F   07. 01. 2019   07. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Mrzlo dolino   A   06. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Brezno nad Mrzlo dolino   E   06. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Brezno nad Mrzlo dolino   F   06. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Brezno nad Mrzlo drago   A   05. 01. 2019   07. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Mrzlo drago   C   05. 01. 2019   07. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Mrzlo drago   C   05. 01. 2019   07. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Mrzlo drago   E   05. 01. 2019   07. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Mrzlo drago   F   05. 01. 2019   07. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Mrzlo drago   G   05. 01. 2019   07. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Mrzlo drago   H   05. 01. 2019   07. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno nad pašniki   B   19. 02. 2018   20. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad pašniki   C   19. 02. 2018   20. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad pašniki   F   19. 02. 2018   20. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad pašniki   H   19. 02. 2018   20. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Zvezdico   C   30. 07. 2018   02. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Zvezdico   A   31. 07. 2018   02. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Zvezdico   C   31. 07. 2018   02. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Zvezdico   E   31. 07. 2018   02. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Zvezdico   F   31. 07. 2018   02. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Zvezdico   G   31. 07. 2018   02. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Zvezdico   H   31. 07. 2018   02. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno ob cesti   B   31. 01. 2018   26. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno ob cesti Škulje-Mokrec   B   20. 04. 2018   26. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Koritom   A   08. 09. 2018   08. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Koritom   C   08. 09. 2018   08. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Koritom   C   08. 09. 2018   08. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Koritom   E   08. 09. 2018   08. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Koritom   F   08. 09. 2018   08. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Koritom   G   08. 09. 2018   08. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Koritom   H   08. 09. 2018   08. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pod ritasto smreko   B   26. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pod ritasto smreko   C   26. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Srčkovo kočo   A   16. 04. 2018   19. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Srčkovo kočo   C   16. 04. 2018   19. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Srčkovo kočo   C   16. 04. 2018   19. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Srčkovo kočo   E   16. 04. 2018   19. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Srčkovo kočo   F   16. 04. 2018   19. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Srčkovo kočo   H   16. 04. 2018   19. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Vršičem   B   08. 10. 2018   10. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Vršičem   C   08. 10. 2018   10. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Jami smrti   B   12. 03. 2018   14. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Jami smrti   C   12. 03. 2018   14. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Jami smrti   F   12. 03. 2018   14. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Jami smrti   H   12. 03. 2018   14. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pri obračališču 2   B   02. 09. 2018   06. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pri obračališču 2   C   02. 09. 2018   06. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pri odcepu proti Jelenici   B   21. 10. 2018   25. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pri odcepu proti Jelenici   C   21. 10. 2018   25. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pri odcepu proti Jelenici   C   21. 10. 2018   25. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pri odcepu proti Jelenici   F   21. 10. 2018   25. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Poljanskem Konfinu   A   17. 05. 2018   11. 12. 2018   Klemen Mihalič 
Brezno pri Poljanskem Konfinu   C   17. 05. 2018   11. 12. 2018   Klemen Mihalič 
Brezno pri Poljanskem Konfinu   E   17. 05. 2018   11. 12. 2018   Klemen Mihalič 
Brezno pri Poljanskem Konfinu   F   17. 05. 2018   11. 12. 2018   Klemen Mihalič 
Brezno pri Poljanskem Konfinu   G   17. 05. 2018   11. 12. 2018   Klemen Mihalič 
Brezno pri Poljanskem Konfinu   H   17. 05. 2018   11. 12. 2018   Klemen Mihalič 
Brezno pri Poljanskem Konfinu   C   12. 12. 2018   12. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pri solnici   B   02. 09. 2018   06. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pri solnici   C   02. 09. 2018   06. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pri studencih   A   26. 06. 2018   27. 06. 2018   Srečko Vidic 
Brezno pri studencih   E   26. 06. 2018   28. 06. 2018   Srečko Vidic 
Brezno pri studencih   F   26. 06. 2018   27. 06. 2018   Srečko Vidic 
Brezno pri Vinski poti   F   31. 07. 2015   08. 03. 2018   Zdravko Bučar 
Brezno pri Vinski poti   B   01. 03. 2018   08. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Vinski poti   C   01. 03. 2018   08. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Vinski poti   H   01. 03. 2018   08. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Žejni vasi   H   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno v Cerovcu   A   03. 04. 2018   05. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno v Cerovcu   C   03. 04. 2018   05. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno v Cerovcu   C   03. 04. 2018   05. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno v Cerovcu   E   03. 04. 2018   05. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno v Cerovcu   F   03. 04. 2018   05. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno v Cerovcu   H   03. 04. 2018   05. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno v Debliških livadah   B   26. 10. 2018   29. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno v Debliških livadah   C   26. 10. 2018   29. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno v Debliških livadah   C   26. 10. 2018   29. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno v Debliških livadah   F   26. 10. 2018   01. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno v Debliških livadah   B   29. 10. 2018   29. 10. 2018   Zdravko Bučar 
Brezno v Gredah   A   16. 11. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Brezno v Gredah   E   16. 11. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Brezno v Gredah   F   16. 11. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Brezno v Mrzlih dragah   B   29. 12. 2018   03. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Mrzlih dragah   C   29. 12. 2018   03. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno za ograjo   B   24. 04. 2018   26. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno za ograjo   C   24. 04. 2018   26. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Brlog pod Vrhom   A   11. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Brlog pod Vrhom   C   11. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Brlog pod Vrhom   C   11. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Brlog pod Vrhom   E   11. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Brlog pod Vrhom   F   11. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Brlog pod Vrhom   G   11. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Brlog pod Vrhom   H   11. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Bruhalnik pri Šumetacu   B   03. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Bruhalnik pri Šumetacu   C   03. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Čerenkova prepadna   B   25. 03. 2018   29. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Čerenkova prepadna   C   25. 03. 2018   29. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Čivka   B   29. 08. 2018   30. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Čivka   C   29. 08. 2018   30. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Črna jama   B   05. 03. 2018   08. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Črna jama   C   05. 03. 2018   08. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Črna jama   F   05. 03. 2018   08. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Črna jama   H   05. 03. 2018   08. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Črna jama pri Črnem potoku   B   05. 03. 2018   08. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Črna jama pri Črnem potoku   F   05. 03. 2018   08. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Črna jama pri Črnem potoku   H   05. 03. 2018   08. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Črna jama pri Črnem Potoku   C   15. 03. 2018   05. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Debliške livade 1   A   19. 11. 2018   19. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Debliške livade 1   C   19. 11. 2018   19. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Debliške livade 1   C   19. 11. 2018   19. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Debliške livade 1   E   19. 11. 2018   19. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Debliške livade 1   F   19. 11. 2018   19. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Debliške livade 1   H   19. 11. 2018   19. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Debliške livade 2   A   19. 11. 2018   19. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Debliške livade 2   C   19. 11. 2018   19. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Debliške livade 2   C   19. 11. 2018   19. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Debliške livade 2   E   19. 11. 2018   19. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Debliške livade 2   F   19. 11. 2018   19. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Debliške livade 2   H   19. 11. 2018   19. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Debliške livade 3   A   26. 12. 2018   27. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Debliške livade 3   C   26. 12. 2018   27. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Debliške livade 3   C   26. 12. 2018   27. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Debliške livade 3   E   26. 12. 2018   27. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Debliške livade 3   F   26. 12. 2018   27. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Debliške livade 3   G   26. 12. 2018   27. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Debliške livade 3   H   26. 12. 2018   27. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Deroh 3   F   11. 11. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Deroh 3   A   16. 11. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Deroh 3   E   16. 11. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Draga 1   A   23. 09. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Draga 1   E   23. 09. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Draga 1   F   23. 09. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Draga 2   F   23. 09. 2018   02. 01. 2019   Srečko Vidic 
Draga 2   A   29. 12. 2018   02. 01. 2019   Srečko Vidic 
Draga 2   E   29. 12. 2018   02. 01. 2019   Srečko Vidic 
Draga 2   G   29. 12. 2018   02. 01. 2019   Srečko Vidic 
Draga 3   A   02. 09. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Draga 3   E   02. 09. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Draga 3   F   02. 09. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Draga 4   F   30. 09. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Draga 4   A   23. 10. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Draga 4   E   23. 10. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Drežniška jama   B   17. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Drežniška jama   C   17. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Dvogrla mostnica   A   14. 10. 2018   15. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Dvogrla mostnica   C   14. 10. 2018   15. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Dvogrla mostnica   C   14. 10. 2018   15. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Dvogrla mostnica   E   14. 10. 2018   15. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Dvogrla mostnica   F   14. 10. 2018   15. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Dvogrla mostnica   G   14. 10. 2018   15. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Dvogrla mostnica   H   14. 10. 2018   15. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Dvogrla pod Vrhom   A   24. 01. 2018   04. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Dvogrla pod Vrhom   C   24. 01. 2018   04. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Dvogrla pod Vrhom   C   24. 01. 2018   04. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Dvogrla pod Vrhom   E   24. 01. 2018   04. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Dvogrla pod Vrhom   F   24. 01. 2018   04. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Dvogrla pod Vrhom   H   24. 01. 2018   04. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Dvojček nad Mrzlo dolino   A   06. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Dvojček nad Mrzlo dolino   E   06. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Dvojček nad Mrzlo dolino   F   06. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Džotlo 2   B   20. 01. 2018   25. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Džotlo 2   C   20. 01. 2018   25. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Džotlo 2   F   20. 01. 2018   25. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Džotlo 2   H   20. 01. 2018   25. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Fosilni rov 1   A   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Fosilni rov 1   C   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Fosilni rov 1   C   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Fosilni rov 1   E   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Fosilni rov 1   F   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Fosilni rov 1   G   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Fosilni rov 1   H   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Fosilni rov 2   A   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Fosilni rov 2   C   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Fosilni rov 2   C   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Fosilni rov 2   E   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Fosilni rov 2   F   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Fosilni rov 2   G   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Fosilni rov 2   H   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Francijevo brezno 2 na Kunču   A   19. 08. 2018   24. 09. 2018   Zdravko Bučar 
Francijevo brezno 2 na Kunču   E   19. 08. 2018   27. 09. 2018   Zdravko Bučar 
Francijevo brezno 2 na Kunču   F   19. 08. 2018   24. 09. 2018   Zdravko Bučar 
Francijevo brezno 2 na Kunču   G   19. 08. 2018   24. 09. 2018   Zdravko Bučar 
Francijevo brezno 2 na Kunču   H   19. 08. 2018   24. 09. 2018   Zdravko Bučar 
Francijevo brezno 2 na Kunču   C   13. 09. 2018   24. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Francijevo brezno 2 na Kunču   C   13. 09. 2018   24. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Francijevo brezno na Kunču   G      13. 09. 2018    
Francijevo brezno na Kunču   A   14. 08. 2018   13. 09. 2018   Zdravko Bučar 
Francijevo brezno na Kunču   H   14. 08. 2018   13. 09. 2018   Zdravko Bučar 
Francijevo brezno na Kunču   E   15. 08. 2018   13. 09. 2018   Zdravko Bučar 
Francijevo brezno na Kunču   F   15. 08. 2018   13. 09. 2018   Zdravko Bučar 
Francijevo brezno na Kunču   C   13. 09. 2018   13. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Francijevo brezno na Kunču   C   13. 09. 2018   13. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Grofja miza 3   A   19. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Grofja miza 3   C   19. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Grofja miza 3   C   19. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Grofja miza 3   E   19. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Grofja miza 3   F   19. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Grofja miza 3   G   19. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Grofja miza 3   H   19. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Hlodovka   A   03. 10. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Hlodovka   C   03. 10. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Hlodovka   C   03. 10. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Hlodovka   E   03. 10. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Hlodovka   F   03. 10. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Hlodovka   H   03. 10. 2018   04. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Igla   F   05. 07. 2018   02. 01. 2019   Srečko Vidic 
Igla   A   29. 12. 2018   02. 01. 2019   Srečko Vidic 
Igla   E   29. 12. 2018   02. 01. 2019   Srečko Vidic 
Izvir jamske školjke   D   30. 03. 2018   05. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jagrovo znamenje   B   26. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jagrovo znamenje   C   26. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 1 na Preži   A   22. 01. 2018   01. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 1 na Preži   C   22. 01. 2018   01. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 1 na Preži   C   22. 01. 2018   01. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 1 na Preži   E   22. 01. 2018   01. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 1 na Preži   F   22. 01. 2018   01. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 1 na Preži   H   22. 01. 2018   01. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 1 pod Vrhom   A   03. 02. 2018   12. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 1 pod Vrhom   C   03. 02. 2018   12. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 1 pod Vrhom   C   03. 02. 2018   12. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 1 pod Vrhom   E   03. 02. 2018   12. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 1 pod Vrhom   F   03. 02. 2018   12. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 1 pod Vrhom   H   03. 02. 2018   12. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 1 pri Dolgi vasi   A   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 1 pri Dolgi vasi   C   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 1 pri Dolgi vasi   C   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 1 pri Dolgi vasi   E   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 1 pri Dolgi vasi   F   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 1 pri Dolgi vasi   H   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Preži   A   22. 01. 2018   01. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Preži   C   22. 01. 2018   01. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Preži   C   22. 01. 2018   01. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Preži   E   22. 01. 2018   01. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Preži   F   22. 01. 2018   01. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Preži   H   22. 01. 2018   01. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pod Vrhom   A   03. 02. 2018   12. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pod Vrhom   C   03. 02. 2018   12. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pod Vrhom   C   03. 02. 2018   12. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pod Vrhom   E   03. 02. 2018   12. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pod Vrhom   F   03. 02. 2018   12. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pod Vrhom   H   03. 02. 2018   12. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pri Dolgi vasi   A   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pri Dolgi vasi   C   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pri Dolgi vasi   C   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pri Dolgi vasi   E   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pri Dolgi vasi   F   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pri Dolgi vasi   G   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pri Dolgi vasi   H   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 3 pri Bistrici   A   02. 01. 2019   03. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 3 pri Bistrici   C   02. 01. 2019   03. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 3 pri Bistrici   C   02. 01. 2019   03. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 3 pri Bistrici   E   02. 01. 2019   03. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 3 pri Bistrici   F   02. 01. 2019   03. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 3 pri Bistrici   H   05. 01. 2019   03. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 3 pri Dolgi vasi   A   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 3 pri Dolgi vasi   C   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 3 pri Dolgi vasi   C   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 3 pri Dolgi vasi   E   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 3 pri Dolgi vasi   F   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 3 pri Dolgi vasi   G   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 3 pri Dolgi vasi   H   06. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 3 v Grajski hosti   B   03. 04. 2018   05. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama 3 v Grajski hosti   C   03. 04. 2018   05. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama Blaževica   B   16. 03. 2018   16. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama Blaževica   C   16. 03. 2018   16. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama medvedka Puja   B   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama medvedka Puja   C   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama na Lahinji   B   01. 08. 2018   02. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama na Lahinji   C   01. 08. 2018   02. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama na Padežu   B   27. 03. 2018   29. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama na Padežu   C   27. 03. 2018   29. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama na tromeji   B   08. 10. 2018   10. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama na tromeji   C   08. 10. 2018   10. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama nad krmiščem   B   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama nad krmiščem   C   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama nad Rosenbrunnom   B   20. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama nad Rosenbrunnom   C   20. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama nad Rosenbrunnom   C   20. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama nad Rosenbrunnom   F   20. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama nad Rosenbrunnom   H   20. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama nad smetiščem   A   22. 03. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Jama nad smetiščem   E   22. 03. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Jama nad smetiščem   F   22. 03. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Jama pod brzicami   B   12. 10. 2018   13. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod brzicami   C   12. 10. 2018   13. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod brzicami   C   12. 10. 2018   13. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod brzicami   F   12. 10. 2018   13. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod brzicami   H   12. 10. 2018   13. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Daljnim Vrhom   B   29. 08. 2018   30. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Daljnim Vrhom   C   29. 08. 2018   30. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod gradom Mokrice   B   12. 03. 2018   14. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod gradom Mokrice   C   12. 03. 2018   14. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Krenom   B   21. 10. 2018   25. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Krenom   C   21. 10. 2018   25. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Krenom   C   21. 10. 2018   25. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Krenom   F   21. 10. 2018   25. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Krenom   H   21. 10. 2018   25. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Macesnovo gorico   B   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Macesnovo gorico   C   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Macesnovo gorico   F   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Rupami   B   20. 03. 2018   22. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Rupami   C   20. 03. 2018   22. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Slovenskim Vrhom   A   24. 09. 2018   25. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Slovenskim Vrhom   C   24. 09. 2018   25. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Slovenskim Vrhom   C   24. 09. 2018   25. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Slovenskim Vrhom   E   24. 09. 2018   25. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Slovenskim Vrhom   F   24. 09. 2018   25. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Slovenskim Vrhom   H   24. 09. 2018   25. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Staro gorico   B   26. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Staro gorico   C   26. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Zvezdico   A   16. 04. 2018   19. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Zvezdico   C   16. 04. 2018   19. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Zvezdico   C   16. 04. 2018   19. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Zvezdico   E   16. 04. 2018   19. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Zvezdico   F   16. 04. 2018   19. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Zvezdico   H   16. 04. 2018   19. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama podrtih smrek   A   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama podrtih smrek   C   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama podrtih smrek   C   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama podrtih smrek   E   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama podrtih smrek   F   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama podrtih smrek   G   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama podrtih smrek   H   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama polžjih hišic   B   03. 04. 2018   05. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama polžjih hišic   C   03. 04. 2018   05. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pri bajti   F   15. 07. 2018   03. 08. 2018   Srečko Vidic 
Jama pri bajti   A   23. 07. 2018   03. 08. 2018   Srečko Vidic 
Jama pri bajti   E   23. 07. 2018   03. 08. 2018   Srečko Vidic 
Jama pri čudežnem križu   B   08. 10. 2018   10. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pri čudežnem križu   C   08. 10. 2018   10. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pri izviru Potoka   B   16. 03. 2018   16. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pri izviru Potoka   C   16. 03. 2018   16. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pri Mrzlem studencu   A   16. 04. 2018   19. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pri Mrzlem studencu   C   16. 04. 2018   19. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pri Mrzlem studencu   C   16. 04. 2018   19. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pri Mrzlem studencu   E   16. 04. 2018   19. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pri Mrzlem studencu   F   16. 04. 2018   19. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pri Mrzlem studencu   G   16. 04. 2018   19. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pri Mrzlem studencu   H   16. 04. 2018   19. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pri Starem Bregu   A   15. 07. 2018   16. 07. 2018   Srečko Vidic 
Jama pri Starem Bregu   E   15. 07. 2018   16. 07. 2018   Srečko Vidic 
Jama pri Starem Bregu   F   15. 07. 2018   16. 07. 2018   Srečko Vidic 
Jama s koritom na Stojni   A   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama s koritom na Stojni   C   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama s koritom na Stojni   C   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama s koritom na Stojni   E   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama s koritom na Stojni   F   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama s koritom na Stojni   G   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama s koritom na Stojni   H   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama smrti   B   12. 03. 2018   14. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama smrti   C   12. 03. 2018   14. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama smrti   F   12. 03. 2018   14. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama smrti   H   12. 03. 2018   14. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama v Mašlju   B   12. 10. 2018   13. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama v Mašlju   C   12. 10. 2018   13. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama v Mašlju   C   12. 10. 2018   13. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama v Mašlju   F   12. 10. 2018   13. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama v Mašlju   H   12. 10. 2018   13. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama v mirnski debri   B   09. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama v mirnski debri   C   09. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama v peskokopu ob cesti na Selsko goro   B   16. 03. 2018   16. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama v peskokopu ob cesti na Selsko goro   C   16. 03. 2018   16. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama v peskokopu ob cesti na Selsko goro   F   16. 03. 2018   16. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama v peskokopu ob cesti na Selsko goro   H   16. 03. 2018   16. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama v Rugarskih klancih   B   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama v Rugarskih klancih   C   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama v Rugarskih klancih   F   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama v Šahnu   B   05. 03. 2018   08. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama v Šahnu   C   05. 03. 2018   08. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama v Šahnu   F   05. 03. 2018   08. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama v Šahnu.   H   05. 03. 2018   05. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z dvema vhodoma   A   06. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z dvema vhodoma   C   19. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z dvema vhodoma   C   19. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z dvema vhodoma   E   19. 05. 2018   04. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z dvema vhodoma   F   19. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z dvema vhodoma   G   19. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z dvema vhodoma   H   19. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z zidom   A   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z zidom   C   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z zidom   C   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z zidom   E   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z zidom   F   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z zidom   G   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama z zidom   H   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama Zvirče   B   20. 03. 2018   22. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama Zvirče   C   20. 03. 2018   22. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jelendol 1   B   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Jelendol 1   C   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Jelenovo brezno na Stojni   A   07. 09. 2018   07. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Jelenovo brezno na Stojni   C   07. 09. 2018   07. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Jelenovo brezno na Stojni   C   07. 09. 2018   07. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Jelenovo brezno na Stojni   E   07. 09. 2018   07. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Jelenovo brezno na Stojni   F   07. 09. 2018   07. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Jelenovo brezno na Stojni   G   07. 09. 2018   07. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Jelenovo brezno na Stojni   H   07. 09. 2018   07. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Jelka   B   12. 03. 2018   16. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jelka   C   12. 03. 2018   16. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jelka   C   12. 03. 2018   16. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Jelka   F   12. 03. 2018   16. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Kamrca na Armesu   B   27. 03. 2018   29. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Kamrca na Armesu   C   27. 03. 2018   29. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Kardeljev bunker   B   08. 10. 2018   10. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Kardeljev bunker   C   08. 10. 2018   10. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Karlovec   B   02. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Karlovec   C   02. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Kavrnovo brezno   B   21. 10. 2018   25. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Kavrnovo brezno   C   21. 10. 2018   25. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Korita   A   10. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Korita   C   10. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Korita   C   10. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Korita   D   10. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Korita   E   10. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Korita   F   10. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Korita   H   10. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Kostanjevka pod Kolečajem   A   22. 10. 2017   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Kostanjevka pod Kolečajem   E   22. 10. 2017   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Kostanjevka pod Kolečajem   F   22. 10. 2017   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Kostnica 1 na Preriglju   B   03. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Kostnica 1 na Preriglju   C   03. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Kostnica 2 na Preriglju   B   03. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Kostnica 2 na Preriglju   C   03. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Kraljevi kamen 5   B   18. 12. 2018   20. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Kraljevi kamen 5   C   18. 12. 2018   20. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Krenovka 1   A   26. 12. 2018   27. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Krenovka 1   C   26. 12. 2018   27. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Krenovka 1   C   26. 12. 2018   27. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Krenovka 1   E   26. 12. 2018   27. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Krenovka 1   F   26. 12. 2018   27. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Krenovka 1   H   26. 12. 2018   27. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Ksenia 1   A   28. 01. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 1   E   28. 01. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 1   F   28. 01. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 2   A   15. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 2   E   15. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 2   F   15. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 3   A   15. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 3   E   15. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 3   F   15. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 4   A   14. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 4   E   14. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 4   F   14. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 5   A   12. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 5   E   12. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 5   F   12. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 6   A   12. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 6   E   12. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 6   F   12. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 7   A   05. 06. 2018   27. 06. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 7   F   05. 06. 2018   27. 06. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 7   E   06. 06. 2018   27. 06. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 8   A   05. 06. 2018   28. 06. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 8   F   05. 06. 2018   28. 06. 2018   Srečko Vidic 
Ksenia 8   E   06. 06. 2018   28. 06. 2018   Srečko Vidic 
Lanišče 4   F   22. 11. 2017   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Lanišče 4   A   07. 01. 2018   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Lanišče 4   E   09. 01. 2018   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Lanišče 5   G      18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Lanišče 5   F   22. 11. 2017   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Lanišče 5   A   14. 01. 2018   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Lanišče 5   E   14. 01. 2018   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Lepa Predelanka   F   09. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Lepa Predelanka   A   10. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Lepa Predelanka   E   10. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Lepa Predelanka   G   10. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Lijak 3   F   21. 11. 2017   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Lijak 3   A   30. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Lijak 3   E   01. 05. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Lijak 3   G   04. 05. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Lisičja jama   B   05. 03. 2018   08. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Lisičja jama   C   05. 03. 2018   08. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Lisičja jama   F   05. 03. 2018   08. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Lisičja jama   H   05. 03. 2018   08. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Lisičji grob pod Vrhom   A   24. 01. 2018   04. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Lisičji grob pod Vrhom   C   24. 01. 2018   04. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Lisičji grob pod Vrhom   C   24. 01. 2018   04. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Lisičji grob pod Vrhom   E   24. 01. 2018   04. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Lisičji grob pod Vrhom   F   24. 01. 2018   04. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Lisičji grob pod Vrhom   G   24. 01. 2018   04. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Lisičji grob pod Vrhom   H   24. 01. 2018   04. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Lurška jama   B   18. 12. 2018   20. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Lurška jama   C   18. 12. 2018   20. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Mala Knežja jama   H   15. 01. 2018   01. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Mala Kofelca   A   05. 01. 2019   06. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Mala Kofelca   E   05. 01. 2019   06. 01. 2019   Srečko Vidic 
Mala Kofelca   F   05. 01. 2019   06. 01. 2019   Srečko Vidic 
Mala Kolečajka   F   22. 10. 2017   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Mala Kolečajka   A   13. 11. 2017   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Mala Kolečajka   E   13. 11. 2017   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Mala Vratnica   D      24. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Mala Vratnica   B   21. 09. 2018   24. 09. 2018   Zdravko Bučar 
Mala Vratnica   F   21. 09. 2018   24. 09. 2018   Zdravko Bučar 
Mala Vratnica   H   21. 09. 2018   24. 09. 2018   Zdravko Bučar 
Mala Židovka   B   03. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Mala Židovka   C   03. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Mamula   B   24. 04. 2018   26. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Mamula   C   24. 04. 2018   26. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Markotov hlev   B   26. 12. 2018   27. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Markotov hlev   C   26. 12. 2018   27. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Meander pod Srobotnikom   B   18. 12. 2018   20. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Meander pod Srobotnikom   C   18. 12. 2018   20. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Medcestni udor   A   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Medcestni udor   C   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Medcestni udor   C   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Medcestni udor   E   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Medcestni udor   F   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Medcestni udor   G   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Medcestni udor   H   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Meglena jama 3   B   25. 02. 2018   01. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Meglena jama 3   C   25. 02. 2018   01. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Meglena jama 3   C   25. 02. 2018   01. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Meglena jama 3   F   25. 02. 2018   01. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Meglena jama 3   H   25. 02. 2018   01. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Mimobežnica   A   13. 11. 2017   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Mimobežnica   E   13. 11. 2017   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Mimobežnica   F   13. 11. 2017   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Mlačevec 1   B   27. 08. 2018   30. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Mlačevec 1   C   27. 08. 2018   30. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Mučotova jama   F   20. 01. 2018   14. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Mučotova jama   B   12. 02. 2018   14. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Mučotova jama   C   12. 02. 2018   14. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Mučotova jama   H   12. 02. 2018   14. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Nad Mašljem 2   B   26. 12. 2018   27. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Nad Mašljem 2   C   26. 12. 2018   27. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Nad petim kamnom   B   20. 03. 2018   22. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Nad petim kamnom   C   20. 03. 2018   22. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Nad progo 1   B   20. 03. 2018   22. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Nad progo 1   C   20. 03. 2018   22. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Najdeno brezno   B   20. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Najdeno brezno   C   20. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Najdeno brezno   C   20. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Najdeno brezno   F   20. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Najdeno brezno   H   20. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Novembersko brezno   B   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Novembersko brezno   C   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Novembersko brezno   C   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Novembersko brezno   F   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Odpisana jama   B   21. 11. 2018   22. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Odpisana jama   C   21. 11. 2018   22. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Okrožnik 2   B   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Okrožnik 2   C   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Osemstota jama   A   17. 01. 2018   30. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Osemstota jama   C   17. 01. 2018   30. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Osemstota jama   C   17. 01. 2018   30. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Osemstota jama   E   17. 01. 2018   15. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Osemstota jama   F   17. 01. 2018   30. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Osemstota jama   G   17. 01. 2018   30. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Osemstota jama   H   17. 01. 2018   30. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Pajek   H   19. 02. 2018   20. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Parga 1   A   27. 12. 2018   02. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Parga 1   F   27. 12. 2018   02. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 1   E   30. 12. 2018   02. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 10   A   07. 01. 2019   07. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Parga 10   E   07. 01. 2019   07. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 10   F   07. 01. 2019   07. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 11   A   07. 01. 2019   07. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Parga 11   E   07. 01. 2019   07. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 11   F   07. 01. 2019   07. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 2   A   27. 12. 2018   02. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Parga 2   F   27. 12. 2018   02. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 2   E   30. 12. 2018   02. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 3   A   27. 12. 2018   02. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Parga 3   F   27. 12. 2018   02. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 3   E   30. 12. 2018   02. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 4   A   27. 12. 2018   02. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Parga 4   F   27. 12. 2018   02. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 4   E   30. 12. 2018   02. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 5   A   27. 12. 2018   02. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Parga 5   F   27. 12. 2018   02. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 5   E   30. 12. 2018   02. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 6   A   05. 01. 2019   06. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Parga 6   E   05. 01. 2019   06. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 6   F   05. 01. 2019   06. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 7   A   05. 01. 2019   06. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Parga 7   E   05. 01. 2019   06. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 7   F   05. 01. 2019   06. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 8   A   05. 01. 2019   06. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Parga 8   F   05. 01. 2019   07. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 8   E   06. 01. 2019   06. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 9   A   07. 01. 2019   07. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Parga 9   E   07. 01. 2019   07. 01. 2019   Srečko Vidic 
Parga 9   F   07. 01. 2019   07. 01. 2019   Srečko Vidic 
Peski   B   20. 03. 2018   22. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Peski   C   20. 03. 2018   22. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Petrov hrib 6   B   21. 11. 2018   22. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Petrov hrib 6   C   21. 11. 2018   22. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Petrov hrib 7   B   21. 11. 2018   22. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Petrov hrib 7   C   21. 11. 2018   22. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Petrovka 2   A   14. 05. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Petrovka 2   E   14. 05. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Petrovka 2   F   14. 05. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Pikova dama   F   22. 10. 2017   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Pikova dama   A   22. 09. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Pikova dama   E   22. 09. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Pleše 1   F   05. 07. 2018   03. 08. 2018   Srečko Vidic 
Pleše 1   A   30. 07. 2018   03. 08. 2018   Srečko Vidic 
Pleše 1   E   30. 07. 2018   03. 08. 2018   Srečko Vidic 
Pleše 1   G   30. 07. 2018   03. 08. 2018   Srečko Vidic 
Pleše 2   F   23. 07. 2018   14. 08. 2018   Srečko Vidic 
Pleše 2   A   13. 08. 2018   14. 08. 2018   Srečko Vidic 
Pleše 2   E   13. 08. 2018   14. 08. 2018   Srečko Vidic 
Plutovo brezno   C   27. 11. 2018   28. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Plutovo brezno   B   02. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Podbreze   B   21. 11. 2018   22. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Podbreze   C   21. 11. 2018   22. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Podcestni udor   A   06. 05. 2018   10. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Podcestni udor   C   06. 05. 2018   10. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Podcestni udor   C   06. 05. 2018   10. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Podcestni udor   E   06. 05. 2018   10. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Podcestni udor   F   06. 05. 2018   10. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Podcestni udor   G   06. 05. 2018   10. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Podcestni udor   H   06. 05. 2018   10. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Podorna jama na Kunču   A   09. 12. 2018   12. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Podorna jama na Kunču   C   09. 12. 2018   12. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Podorna jama na Kunču   C   09. 12. 2018   12. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Podorna jama na Kunču   E   09. 12. 2018   12. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Podorna jama na Kunču   F   09. 12. 2018   12. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Podorna jama na Kunču   H   09. 12. 2018   12. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Ponovljeno brezno   B   24. 04. 2018   26. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Ponovljeno brezno   C   24. 04. 2018   26. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Požiralnik Mošenik   B   17. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Požiralnik Mošenik   C   17. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Požiralnik Temenice 1   B   27. 03. 2018   29. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Požiralnik Temenice 1   C   27. 03. 2018   29. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Predelanka pri Štantu   F   02. 02. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Predelanka pri Štantu   A   10. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Predelanka pri Štantu   E   10. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Prehodna jama   B   10. 01. 2018   25. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Prehodna jama   C   10. 01. 2018   25. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Prehodna jama   F   10. 01. 2018   25. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Prehodna jama   H   10. 01. 2018   25. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Prepad na poti proti Travniku   B   20. 01. 2018   01. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Prepad na poti proti Travniku   C   20. 01. 2018   01. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Prepad na poti proti Travniku   F   20. 01. 2018   01. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Prepad na poti proti Travniku   H   20. 01. 2018   01. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Prerigeljsko brezno 3   B   02. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Prerigeljsko brezno 3   C   02. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Prvoaprilska jama 2   B   19. 02. 2018   01. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Prvoaprilska jama 2   C   19. 02. 2018   01. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Prvoaprilska jama 2   F   19. 02. 2018   08. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Prvoaprilska jama 2   H   19. 02. 2018   01. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 1   A   19. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 1   C   19. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 1   C   19. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 1   E   19. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 1   F   19. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 1   G   19. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 1   H   19. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 2   A   19. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 2   C   19. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 2   C   19. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 2   E   19. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 2   F   19. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 2   H   19. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 3   A   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 3   C   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 3   C   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 3   E   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 3   F   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 3   H   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 4   A   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 4   C   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 4   C   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 4   E   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 4   F   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 4   H   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 5   A   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 5   C   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 5   C   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 5   E   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 5   F   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 5   G   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Pugled 5   H   15. 07. 2018   19. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Qlandija 1   H   21. 11. 2018   22. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Qlandija 1   B   07. 01. 2019   07. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Qlandija 1   E   07. 01. 2019   07. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Qlandija 1   F   07. 01. 2019   07. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Qlandija 2   H   21. 11. 2018   22. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Qlandija 2   B   03. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Qlandija 2   F   03. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Radeči glaj   A   09. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Radeči glaj   E   09. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Radeči glaj   F   09. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Rajndolka   A   06. 11. 2018   06. 12. 2018   Sandi Vidrih 
Rajndolka   E   06. 11. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Rajndolka   F   06. 11. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Ramškovo brezno   F   22. 11. 2017   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Ramškovo brezno   A   13. 01. 2018   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Ramškovo brezno   E   13. 01. 2018   18. 01. 2018   Srečko Vidic 
Rogina 1   A   28. 01. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Rogina 1   E   28. 01. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Rogina 1   F   28. 01. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Rogina 2   A   28. 01. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Rogina 2   E   28. 01. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Rogina 2   F   28. 01. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Rotovška jama   B   24. 04. 2018   26. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Rotovška jama   C   24. 04. 2018   26. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Rupa pri Križmanovi koči   A   11. 03. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Rupa pri Križmanovi koči   E   11. 03. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Rupa pri Križmanovi koči   F   11. 03. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Rupa pri Starem Bregu   A   09. 06. 2018   16. 07. 2018   Srečko Vidic 
Rupa pri Starem Bregu   E   09. 06. 2018   16. 07. 2018   Srečko Vidic 
Rupa pri Starem Bregu   F   09. 06. 2018   16. 07. 2018   Srečko Vidic 
Samotar   B   29. 08. 2018   30. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Samotar   C   29. 08. 2018   30. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Samotar   C   29. 08. 2018   30. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Samotar   F   29. 08. 2018   30. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Samotar   H   29. 08. 2018   30. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Sekirca   A   27. 12. 2018   02. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Sekirca   F   27. 12. 2018   02. 01. 2019   Srečko Vidic 
Sekirca   E   30. 12. 2018   03. 01. 2019   Srečko Vidic 
Sinkova jama   B   19. 02. 2018   20. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Sinkova jama   C   19. 02. 2018   20. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Sinkova jama   F   19. 02. 2018   20. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Sinkova jama   H   19. 02. 2018   20. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Sinkovo brezno   A   30. 04. 2018   03. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Sinkovo brezno   C   30. 04. 2018   03. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Sinkovo brezno   C   30. 04. 2018   03. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Sinkovo brezno   E   30. 04. 2018   03. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Sinkovo brezno   F   30. 04. 2018   03. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Sinkovo brezno   H   30. 04. 2018   03. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Smetljiva jama   B   25. 02. 2018   01. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Smetljiva jama   C   25. 02. 2018   01. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Smetljiva jama   C   25. 02. 2018   01. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Smetljiva jama   F   25. 02. 2018   01. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Smetljiva jama   H   25. 02. 2018   01. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Smetljiva jama   B   24. 04. 2018   26. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Smetljiva jama   F   24. 04. 2018   26. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Smetljiva jama   H   24. 04. 2018   26. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Smrdljivka   B   09. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Smrdljivka   C   09. 04. 2018   09. 04. 2018   Borivoj Ladišić 
Spodmol nad tunelom Poddobje   B   27. 03. 2018   29. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Spodmol nad tunelom Poddobje   C   27. 03. 2018   29. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Spodmol pod Macesnovo gorico   B   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Spodmol pod Macesnovo gorico   C   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Spodmol pod Macesnovo gorico   F   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Spodmol pod Starim taborom   B   16. 03. 2018   16. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Spodmol pod Starim taborom   C   16. 03. 2018   16. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Šiman 3   B   02. 09. 2018   06. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Šiman 3   C   02. 09. 2018   06. 09. 2018   Borivoj Ladišić 
Štirna pod kamnolomom   A   12. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Štirna pod kamnolomom   E   12. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Štirna pod kamnolomom   F   12. 04. 2018   08. 05. 2018   Srečko Vidic 
Tičenca   B   02. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Tičenca   C   02. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Tonetov brlog   C   31. 10. 2017   01. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Tonetov brlog   C   31. 10. 2017   01. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Tonetov brlog   H   31. 10. 2017   01. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Tonetov brlog   A   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Tonetov brlog   E   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Tonetov brlog   F   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Tonetov brlog   G   31. 10. 2018   01. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Topli vrh 2   B   27. 11. 2018   28. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Topli vrh 2   C   27. 11. 2018   28. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Topli vrh 3   B   02. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Topli vrh 3   C   02. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Topli vrh 4   B   27. 11. 2018   28. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Topli vrh 4   C   27. 11. 2018   28. 11. 2018   Borivoj Ladišić 
Topli vrh 5   B   02. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Topli vrh 5   C   02. 12. 2018   06. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Topli vrh 8   F   08. 11. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Topli vrh 8   A   23. 11. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Topli vrh 8   E   23. 11. 2018   06. 12. 2018   Srečko Vidic 
Topli vrh 9   A   16. 12. 2018   16. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Topli vrh 9   C   16. 12. 2018   16. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Topli vrh 9   C   16. 12. 2018   16. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Topli vrh 9   E   16. 12. 2018   16. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Topli vrh 9   F   16. 12. 2018   16. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Topli vrh 9   H   16. 12. 2018   16. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Tošlovo brezno   B   26. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Tošlovo brezno   C   26. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Trnevc ob Sušici   B   18. 12. 2018   20. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Trnevc ob Sušici   C   18. 12. 2018   20. 12. 2018   Borivoj Ladišić 
Trogrla mostnica   A   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Trogrla mostnica   C   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Trogrla mostnica   C   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Trogrla mostnica   E   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Trogrla mostnica   F   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Trogrla mostnica   G   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Trogrla mostnica   H   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Trogrla pod Vrhom   A   24. 01. 2018   04. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Trogrla pod Vrhom   C   24. 01. 2018   04. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Trogrla pod Vrhom   C   24. 01. 2018   04. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Trogrla pod Vrhom   E   24. 01. 2018   04. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Trogrla pod Vrhom   F   24. 01. 2018   04. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Trogrla pod Vrhom   G   24. 01. 2018   04. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Trogrla pod Vrhom   H   24. 01. 2018   04. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor 2 na Preži   A   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor 2 na Preži   C   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor 2 na Preži   C   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor 2 na Preži   E   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor 2 na Preži   F   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor 2 na Preži   H   15. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor na Jeleniškem križu   B   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor na Jeleniškem križu   C   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor na Jeleniškem križu   F   11. 07. 2018   12. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor na Jerengi   A   22. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor na Jerengi   C   22. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor na Jerengi   C   22. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor na Jerengi   E   22. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor na Jerengi   F   22. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor na Jerengi   H   22. 08. 2018   23. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor nad Ledeno jamo   A   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor nad Ledeno jamo   C   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor nad Ledeno jamo   C   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor nad Ledeno jamo   E   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor nad Ledeno jamo   F   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor nad Ledeno jamo   G   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor nad Ledeno jamo   H   20. 07. 2018   29. 07. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor pod Zvezdico   C   30. 07. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor pod Zvezdico   A   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor pod Zvezdico   C   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor pod Zvezdico   E   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor pod Zvezdico   F   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor pod Zvezdico   H   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor v Staroški hosti   B   27. 03. 2018   29. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Udor v Staroški hosti   C   27. 03. 2018   29. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Uršna jama   B   20. 03. 2018   20. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Uršna jama   C   20. 03. 2018   22. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Vodena draga   B   17. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Vodena draga   C   17. 06. 2018   21. 06. 2018   Borivoj Ladišić 
Vodnjak   B   20. 03. 2018   20. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Vodnjak   C   20. 03. 2018   20. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 18   A   06. 01. 2019   07. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 18   C   06. 01. 2019   07. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 18   C   06. 01. 2019   07. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 18   E   06. 01. 2019   07. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 18   F   06. 01. 2019   07. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 18   H   06. 01. 2019   07. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Vrbovška jama   B   28. 01. 2018   01. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Vrbovška jama   C   28. 01. 2018   01. 02. 2018   Borivoj Ladišić 
Zametanka na Židovcu   B   08. 10. 2018   10. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Zametanka na Židovcu   C   08. 10. 2018   10. 10. 2018   Borivoj Ladišić 
Zijalo nad Bistrico   B   29. 12. 2018   03. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Zijalo nad Bistrico   C   29. 12. 2018   03. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Zjot na Stojni   A   30. 04. 2018   03. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Zjot na Stojni   C   30. 04. 2018   03. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Zjot na Stojni   C   30. 04. 2018   03. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Zjot na Stojni   E   30. 04. 2018   03. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Zjot na Stojni   F   30. 04. 2018   03. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Zjot na Stojni   G   30. 04. 2018   03. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Zjot na Stojni   H   30. 04. 2018   03. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Zjot v Sebetihu   B   25. 02. 2018   01. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Zjot v Sebetihu   C   25. 02. 2018   01. 03. 2018   Borivoj Ladišić 
Zvezdica   B   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Zvezdica   C   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Zvezdica   C   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Zvezdica   F   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Zvezdica   H   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Borivoj Ladišić 
Zvončica 2   A   06. 05. 2018   10. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Zvončica 2   C   06. 05. 2018   10. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Zvončica 2   C   06. 05. 2018   10. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Zvončica 2   E   06. 05. 2018   10. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Zvončica 2   F   06. 05. 2018   10. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Zvončica 2   G   06. 05. 2018   10. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Zvončica 2   H   06. 05. 2018   10. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Žabnica   B   20. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Žabnica   C   20. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Žabnica   C   20. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Žabnica   F   20. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
Žabnica   H   20. 05. 2018   20. 05. 2018   Borivoj Ladišić 
DZRJ Luka Čeč Postojna Dvojno žabje brezno   C      18. 01. 2019   Matej Blatnik 
Dvojno žabje brezno   F      18. 01. 2019   Matej Blatnik 
Dvojno žabje brezno   A   27. 10. 2018   18. 01. 2019   Matej Blatnik 
Dvojno žabje brezno   E   27. 10. 2018   18. 01. 2019   Matej Blatnik 
JK Črni galeb Prebold Ozkotočnik   E   06. 01. 2018   03. 03. 2018   Grega Ramšak 
Ozkotočnik   A   01. 03. 2018   03. 03. 2018   Grega Ramšak (1)
Raztrgan cirkus   A   01. 03. 2018   03. 03. 2018   Maks Petrič (1)

(1) v sodelovanju z Šaleški JK "Podlasica" Topolšica
JD Rakek Blatovsko brezno   A   23. 02. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Blatovsko brezno   E   23. 02. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno 1 na Kočevski Rebri   A   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič (1)
Brezno 1 na Kočevski Rebri   E   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič 
Brezno 1 pod Javorniško cesto   B   22. 12. 2017   08. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno 1 pod Nanoško cesto   B   10. 12. 2017   08. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno 1 pri Fridrihštajnu   A   19. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno 1 pri Fridrihštajnu   E   19. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno 1 pri Šmihelskih ponikvah   A   10. 12. 2017   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Brezno 1 pri Šmihelskih ponikvah   E   10. 12. 2017   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Brezno 2 na Kočevski Rebri   A   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič (1)
Brezno 2 na Kočevski Rebri   E   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič 
Brezno 2 pri Fridrihštajnu   A   19. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno 2 pri Fridrihštajnu   E   19. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno 3 pri Fridrihštajnu   A   19. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno 3 pri Fridrihštajnu   E   19. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno 3 v Ferdrenški gmajni   A   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Brezno 3 v Ferdrenški gmajni   E   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Brezno 4 nad Stranskimi ponikvami   A   10. 12. 2017   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Brezno 4 nad Stranskimi ponikvami   E   10. 12. 2017   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Brezno 4 pod Nagelbihlom   A   29. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno 4 pod Nagelbihlom   E   29. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno 5 pod Nagelbihlom   A   29. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno 5 pod Nagelbihlom   E   29. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno 6 pod Nagelbihlom   A   29. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno 6 pod Nagelbihlom   E   29. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno Jaruga   A   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič (1)
Brezno Jaruga   E   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič 
Brezno na Brezovških Stajah   A   19. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno na Brezovških Stajah   E   19. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno na Čolnišču   A   22. 03. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Brezno na Čolnišču   E   22. 03. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Brezno na Kelnskem križišču   A   17. 06. 2018   09. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno na Kelnskem križišču   E   17. 06. 2018   09. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno na Lazarski gori   A   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Brezno na Lazarski gori   E   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Brezno na Oblem vrhu   A   21. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Brezno na Oblem vrhu   E   21. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Brezno na Pargi 1   A   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič (1)
Brezno na Pargi 1   E   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič 
Brezno na Pargi 2   A   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič (1)
Brezno na Pargi 2   E   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič 
Brezno na Pargi 3   A   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič (1)
Brezno na Pargi 3   E   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič 
Brezno na Pargi 4   A   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič (1)
Brezno na Pargi 4   E   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič 
Brezno na Pargi 5   A   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič (1)
Brezno na Pargi 5   E   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič 
Brezno na Pargi 6   A   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič (1)
Brezno na Pargi 6   E   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič 
Brezno na Pargi 7   A   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič (1)
Brezno na Pargi 7   E   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič 
Brezno na Suzajah   A   22. 01. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno na Suzajah   E   22. 01. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno nad Mrzlim dolom   E      26. 04. 2018   Marko Matičič 
Brezno nad Mrzlim dolom   B   15. 10. 2015   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Brezno ob Matildini cesti   B   17. 02. 2018   08. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno Pejhovec   A   17. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno Pejhovec   E   17. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pod Bičko goro   A   23. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno pod Bičko goro   E   25. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno pod Hrvatovim hribom   E   25. 05. 2018   30. 12. 2018   Aleksander Bajt 
Brezno pod Hrvatovim hribom   A   30. 12. 2018   30. 12. 2018   Aleksander Bajt 
Brezno pod Kolovozom   B   22. 12. 2017   08. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno pod Mrzovcem 2   A   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pod Mrzovcem 2   E   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pod Mrzovcem 3   A   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pod Mrzovcem 3   E   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pod Mrzovcem 4   A   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pod Mrzovcem 4   E   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pod Mrzovcem 5   A   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pod Mrzovcem 5   E   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pod Ostrim vrhom   A   23. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno pod Ostrim vrhom   E   23. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno pod Skalovcem   A   25. 05. 2018   26. 12. 2018   Aleksander Bajt 
Brezno pod Skalovcem   E   25. 05. 2018   26. 12. 2018   Aleksander Bajt 
Brezno pod Slovenskim vrhom   A   29. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pod Slovenskim vrhom   E   29. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pod Volčjim hribom   A   25. 05. 2018   26. 12. 2018   Aleksander Bajt 
Brezno pod Volčjim hribom   E   25. 05. 2018   26. 12. 2018   Aleksander Bajt 
Brezno pod Vscanim vrhom 2   A   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno pod Vscanim vrhom 2   E   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno pod Vscanim vrhom 3   A   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno pod Vscanim vrhom 3   E   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Danskem studencu   A   17. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Danskem studencu   E   17. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Fajfi 1   A   17. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Fajfi 1   E   17. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Fajfi 2   A   17. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Fajfi 2   E   17. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Hitajevem lazu   A   25. 05. 2018   26. 12. 2018   Aleksander Bajt 
Brezno pri Hitajevem lazu   E   25. 05. 2018   26. 12. 2018   Aleksander Bajt 
Brezno pri Jurjevi cesti   A   25. 05. 2018   26. 12. 2018   Aleksander Bajt 
Brezno pri Jurjevi cesti   E   25. 05. 2018   26. 12. 2018   Aleksander Bajt 
Brezno pri Kipcu   A   29. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Kipcu   E   29. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Kureščku   A   21. 04. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Kureščku   E   21. 04. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Mlaki   A   29. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Mlaki   E   29. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Mravljah   A   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Mravljah   E   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Pojetovih lazih 1   A   17. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Pojetovih lazih 1   E   17. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Starem trgu ob Kolpi   A   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Starem trgu ob Kolpi   E   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Šiški poti 1   A   18. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Šiški poti 1   E   18. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Šiški poti 2   A   18. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno pri Šiški poti 2   E   18. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno prvomajskega Čmrla   A   10. 01. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno prvomajskega Čmrla   E   10. 01. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno v gozdu za Planincem   A   03. 07. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno v gozdu za Planincem   E   03. 07. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno v Klenških senožetih   A   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Brezno v Klenških senožetih   E   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Brezno v Mrzlih dolinah pri Okroglini   A   03. 07. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno v Mrzlih dolinah pri Okroglini   E   03. 07. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno v odd. 30c GGE Planina   B   15. 01. 2018   08. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno v Volčjem vrtcu   A   25. 05. 2018   26. 12. 2018   Aleksander Bajt 
Brezno v Volčjem vrtcu   E   26. 08. 2018   26. 12. 2018   Aleksander Bajt 
Brezno v Zagrižnem robu   A   21. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Brezno v Zagrižnem robu   E   21. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Brezno v žlebu v Jurjevi dolini   B   20. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Brezno za Planincem   A   03. 07. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno za Planincem   E   03. 07. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno za Ušjimi vrati   A   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno za Ušjimi vrati   E   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Brezno zahodno od koče v Graščici   B   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Brntetova odpadnica v Preglovem lazu   A   14. 01. 2018   16. 01. 2018   Matej Zalokar 
Brntetova odpadnica v Preglovem lazu   E   14. 01. 2018   16. 01. 2018   Matej Zalokar 
Dovc jama   A   17. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Dovc jama   E   17. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Ferderbški kotel   A   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Ferderbški kotel   E   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Gabrovška jama   F   10. 05. 2018   27. 07. 2018   Franjo Drole 
Gadni kevderc   A   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Gadni kevderc   E   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Globača   B   20. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Goljak   A   03. 07. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Goljak   E   03. 07. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Hladilnik na Ravniku   A   14. 01. 2018   16. 01. 2018   Matej Zalokar 
Hladilnik v Ravniku   E   14. 01. 2018   16. 01. 2018   Matej Zalokar 
Hlev ob Pretrški cesti   A   14. 01. 2018   16. 01. 2018   Matej Zalokar 
Hlev ob Pretrški cesti   E   14. 01. 2018   16. 01. 2018   Matej Zalokar 
Iško okno   A   21. 04. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Iško okno   E   21. 04. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Ivanja jama   A   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Ivanja jama   E   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Jaklovka 1   A   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Jaklovka 1   E   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Jaklovka 2   A   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Jaklovka 2   E   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Jaklovka 3   A   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Jaklovka 3   E   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Jama 1 na Kočevski Rebri   A   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič (1)
Jama 1 na Kočevski Rebri   E   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič 
Jama 1 pri Suhem studencu   A   29. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Jama 1 pri Suhem studencu   E   29. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Jama 2 na Kočevski Rebri   A   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič (1)
Jama 2 na Kočevski Rebri   E   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič 
Jama 2 pri Suhem studencu   A   29. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Jama 2 pri Suhem studencu   E   29. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Jama 2 v oddelku 22   B   15. 01. 2018   08. 05. 2018   Marko Matičič 
Jama 3 na Kočevski Rebri   A   30. 08. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Jama 3 na Kočevski Rebri   E   30. 08. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Jama na Novolaškem Pargu   A   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič (1)
Jama na Novolaškem Pargu   E   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič 
Jama na Oblem vrhu   A   17. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Jama na Oblem vrhu   E   17. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Jama pod Javorniško cesto   B   22. 12. 2017   08. 05. 2018   Marko Matičič 
Jama pod Nagnojevcem   A   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Jama pod Nagnojevcem   E   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Jama pod Strahovcem   A   17. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Jama pod Strahovcem   E   17. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Jama polžjih hišic za Stranskimi ponikvami   B   10. 12. 2017   08. 05. 2018   Marko Matičič 
Jama pri Drenovcu   A   22. 01. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Jama pri Drenovcu   E   22. 01. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Jama pri Krvavicah   A   21. 04. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Jama pri Krvavicah   E   21. 04. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Jama pri Podbojevem lazu   B   17. 02. 2018   08. 05. 2018   Marko Matičič 
Jama Šahen   A   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič (1)
Jama Šahen   E   02. 09. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič 
Jama v Matenjski gmajni   A   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Jama v Matenjski gmajni   E   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Jama v Pustem lazu   A   22. 03. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Jama v Pustem lazu   E   22. 03. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Jama v skladih   A   22. 03. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Jama v skladih   E   22. 03. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Jama v Studenski Loki 3   A   17. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Jama v Studenski Loki 3   E   17. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Jama v Suhem hribu   A   19. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Jama v Suhem hribu   E   19. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Jama v Suhem hribu   G   19. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Jelenov dvorec   A   19. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Jelenov dvorec   E   19. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Jelenovo korito   A   30. 08. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič 
Jelenovo korito   E   30. 08. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič 
Jelovo brezno   A   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Jelovo brezno   E   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Jenga   E   07. 05. 2015   24. 05. 2018   Miha Prudič 
Jenga   A   28. 11. 2015   24. 05. 2018   Miha Prudič 
Jenga   G   28. 11. 2015   24. 05. 2018   Miha Prudič 
Jezerski kevderc   A   19. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Jezerski kevderc   E   19. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Kapniško brezno v Graščici   A   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Kapniško brezno v Graščici   E   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Kevder pod Lohačo   A   20. 01. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Kevder pod Lohačo   E   20. 01. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Kevder pod Strmco   A   20. 01. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Kevder pod Strmco   E   20. 01. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Kevder pri Jelenji vasi   A   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Kevder pri Jelenji vasi   E   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Kevderc na Lovcah   A   22. 03. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Kevderc na Lovcah   E   22. 03. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Kevderc na Oplotih   A   22. 01. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Kevderc na Oplotih   E   22. 01. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Kevderc pri Fridrihštajnu   A   19. 05. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Kevderc pri Fridrihštajnu   E   19. 05. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Kevderc v Unških talih   A   22. 03. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Kevderc v Unških talih   E   22. 03. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Kevdrc v Peklu   A   30. 12. 2016   24. 05. 2018   Uroš Frlan 
Kevdrc v Peklu   E   30. 12. 2016   24. 05. 2018   Uroš Frlan 
Konjsko brezno   B   22. 12. 2017   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Kostnica pri Bohku   A   22. 03. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Kostnica pri Bohku   E   22. 03. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Kotel na Ogorelcu   A   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Kotel na Ogorelcu   E   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Kotel nad Krimskim Kotom   A   21. 04. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Kotel nad Krimskim Kotom   E   21. 04. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Kotel pri Kraljih   A   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Kotel pri Kraljih   E   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Kotel pri Oblaku   A   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Kotel pri Oblaku   E   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Kresnikov paviljon   A   29. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Kresnikov paviljon   E   29. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Krivopeta   A   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Krivopeta   E   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Lapinjsko brezno 3   A   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Lapinjsko brezno 3   E   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Ledenikova jama   A   29. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Ledenikova jama   E   29. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Lekanov spodmol   A   22. 03. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Lekanov spodmol   E   22. 03. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Leskovo brezno 1   B   20. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Leskovo brezno 2   B   20. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Leskovo brezno 3   B   20. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Leščurjevo brezno   A   17. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Leščurjevo brezno   E   17. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Luknja v Hrenovških talih 4   A   20. 01. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Luknja v Hrenovških talih 4   E   20. 01. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Luknja v Hrenovških talih 5   A   17. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Luknja v Hrenovških talih 5   E   17. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Magazin pod Kobiljim vrhom   E   14. 01. 2018   16. 01. 2018   Matej Zalokar 
Mala jama pri Rjavčkovi luži   A   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Mala jama pri Rjavčkovi luži   E   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Martinjska štirna   A   08. 01. 2017   27. 07. 2018   Matej Zalokar 
Meander pri Čolniški poti   A   22. 03. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Meander pri Čolniški poti   E   22. 03. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Melišje brezno 1   A   23. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Melišje brezno 1   E   23. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Melišje brezno 2   A   23. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Melišje brezno 2   E   23. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Mrzla jama za Čelom   B   20. 05. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič 
Nadrt 2   A   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Nadrt 2   E   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Nadrt 3   A   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Nadrt 3   E   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Nadrt 4   A   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Nadrt 4   E   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Nadrt 5   A   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Nadrt 5   E   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Nadrt 6   A   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Nadrt 6   E   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Nadrt 7   A   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Nadrt 7   E   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Nadrt 8   A   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Nadrt 8   E   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Nadrt 9   A   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Nadrt 9   E   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Naravni most pri Fridrihštajnu   A   19. 05. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Naravni most pri Fridrihštajnu   E   19. 05. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Obklesano brezno   A   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Obklesano brezno   E   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Očalno brezno pri Fridrihštajnu   A   19. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Očalno brezno pri Fridrihštajnu   E   19. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Odkopano brezno pri Ravbarkomandi   A   30. 08. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič 
Odkopano brezno pri Ravbarkomandi   E   30. 08. 2018   10. 09. 2018   Marko Matičič 
Orožarna pod Kobiljim vrhom   A   14. 01. 2018   16. 01. 2018   Matej Zalokar 
Ovsjani lijak   A   22. 03. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Ovsjani lijak   E   22. 03. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Pavličeva jama   B   20. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Pirhovec   A   17. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Pirhovec   E   17. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Podoknica   B   22. 12. 2017   08. 05. 2018   Marko Matičič 
Praprotnikova jama   A   22. 03. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Praprotnikova jama   E   22. 03. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Predjamske Griže 4   A   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Predjamske Griže 4   E   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Prestrano brezno 1   A   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Prestrano brezno 1   E   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Prestrano brezno 2   A   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Prestrano brezno 2   E   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Prestrano brezno 3   A   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Prestrano brezno 3   E   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Prestrano brezno 4   A   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Prestrano brezno 4   E   14. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Razpoka v Graščici   A   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Razpoka v Graščici   E   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Rešeto brezno   A   17. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Rešeto brezno   E   17. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Rešeto pri Brenti   A   23. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Rešeto pri Brenti   E   23. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Romarica jama z mostom   A   18. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Romarica jama z mostom   E   18. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Rožički lijak   A   10. 12. 2017   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Rožički lijak   E   10. 12. 2017   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Sirarna   A   19. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Sirarna   E   19. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Skedenca nad Rajnturnom   B   20. 01. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Skukovo brezno   A   15. 04. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Skukovo brezno   E   15. 04. 2018   26. 04. 2018   Marjan Turšič 
Spodmol nad Nanoško cesto   A   10. 12. 2017   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Spodmol nad Nanoško cesto   E   10. 12. 2017   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Spodmol pri Globokih jamah   A   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Spodmol pri Globokih jamah   E   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Spodmol pri Pokštajnu   A   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Spodmol pri Pokštajnu   E   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Spodmol v udornici pod Ilovico   A   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Spodmol v udornici pod Ilovico   E   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Spodmol v udornici pri Paradani   A   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Spodmol v udornici pri Paradani   E   20. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Spodmol v Zalipovcah   A   22. 01. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Spodmol v Zalipovcah   E   22. 01. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Spodnja Mesarjeva jama   A   25. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Spodnja Mesarjeva jama   E   25. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Spodnja Pravdenjakova ledenica   A   23. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Spodnja Pravdenjakova ledenica   E   23. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Srobotnikova jama   A   19. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Srobotnikova jama   E   19. 06. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Stiska 8   A   06. 11. 2016   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Stiska 8   E   06. 11. 2016   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Stružnica spodmol   A   17. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Stružnica spodmol   E   17. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Sveti Aleksander   E   04. 05. 2015   24. 05. 2018   Miha Prudič 
Sveti Aleksander   A   06. 05. 2015   24. 05. 2018   Miha Prudič 
Šahovo brezno   A   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Šahovo brezno   E   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Šiman 4   A   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Šiman 4   E   14. 11. 2018   29. 11. 2018   Marko Matičič 
Šintlerjev počivalnik   A   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Šintlerjev počivalnik   E   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Šteberk   E   22. 12. 2018   18. 01. 2019   Sebastjan Gantar 
Teličevo brezno   A   14. 01. 2018   16. 01. 2018   Matej Zalokar 
Teličevo brezno   E   14. 01. 2018   16. 01. 2018   Matej Zalokar 
Toncovo brezno   B   22. 12. 2017   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Travica jama   A   03. 07. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Travica jama   E   03. 07. 2018   05. 07. 2018   Marko Matičič 
Udor pod Jerbaščkom   A   10. 12. 2017   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Udor pod Jerbaščkom   E   10. 12. 2017   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Udornica na Nanosu   A   25. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Udornica na Nanosu   E   25. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Udrta jama pri Zvezdi   A   22. 03. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Udrta jama pri Zvezdi   E   22. 03. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Velikovrhsko brezno 1   A   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Velikovrhsko brezno 1   E   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Velikovrhsko brezno 2   A   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Velikovrhsko brezno 2   E   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Velikovrhsko brezno 3   A   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Velikovrhsko brezno 3   E   15. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Veronikina jama   E      24. 05. 2018   Marko Matičič 
Veronikina jama   A   19. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Veronikina jama   G   19. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Vodna jama nad Očesi   A   25. 06. 2018   27. 07. 2018   Franjo Drole 
Vodna jama nad Očesi   E   12. 12. 2018   18. 01. 2019   Sebastjan Gantar 
Zaškarpana jama   A   14. 04. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Zaškarpana jama   E   14. 04. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Zavodnica   A   23. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Zavodnica   E   23. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Zgornja Mesarjeva jama   A   25. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Zgornja Mesarjeva jama   E   25. 02. 2018   26. 04. 2018   Marko Matičič 
Zgornja Pravdenjakova ledenica   A   23. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 
Zgornja Pravdenjakova ledenica   E   23. 05. 2018   24. 05. 2018   Marko Matičič 

(1) v sodelovanju z JD Karlovica Dolenja vas
JD Kraški leopardi Renče Pološka jama   F   10. 12. 2016   13. 03. 2018   Dimitrij Valantič 
DZRJ Ribnica Bojanov spodmol   E   12. 05. 2018   16. 10. 2018   Anton Della Schiava 
Bojanov spodmol   G   15. 07. 2018   16. 10. 2018   Anton Della Schiava 
Bojanov spodmol   H   15. 07. 2018   16. 10. 2018   Anton Della Schiava 
Bojanov spodmol   F   17. 07. 2018   16. 10. 2018   Anton Della Schiava 
Bojanov spodmol   A   01. 10. 2018   16. 10. 2018   Anton Della Schiava 
Bojanov spodmol   B   15. 10. 2018   16. 10. 2018   Anton Della Schiava 
Bojanov spodmol   C   28. 10. 2018   16. 10. 2018   Anton Della Schiava 
Brezno 3 zahodno od Primoških raven   C   13. 10. 2018   16. 10. 2018   Anton Della Schiava 
Brezno 4 zahodno od Primoških raven   C   13. 10. 2018   16. 10. 2018   Anton Della Schiava 
Brezno jugovzhodno od Rokove glave 2   C   04. 08. 2018   05. 08. 2018   Anton Della Schiava 
Brezno nad Gregorčkovim Lazom   C   27. 02. 2018   08. 03. 2018   Anton Della Schiava 
Brezno pri cesti 1   C   13. 10. 2018   16. 10. 2018   Anton Della Schiava 
Brezno pri cesti 2   C   13. 10. 2018   16. 10. 2018   Anton Della Schiava 
Brezno pri Ledeni jami   C   02. 04. 2018   12. 04. 2018   Anton Della Schiava 
Brezno pri Ledeni jami   F   09. 04. 2018   12. 04. 2018   Anton Della Schiava 
Brezno pri Obrnišču   C   08. 03. 2018   08. 03. 2018   Anton Della Schiava 
Brezno pri Obrnišču 2   C   02. 03. 2018   08. 03. 2018   Anton Della Schiava 
Brezno v Gornjih nišah   C   28. 02. 2018   08. 03. 2018   Anton Della Schiava 
Brezno zajčje radosti   C   05. 04. 2018   12. 04. 2018   Anton Della Schiava 
Brezno zajčje radosti   F   05. 04. 2018   12. 04. 2018   Anton Della Schiava 
Bukovo brezno   C   17. 11. 2018   06. 12. 2018   Anton Della Schiava 
Bukovo brezno   F   17. 11. 2018   06. 12. 2018   Anton Della Schiava 
Bukovo brezno   B   05. 12. 2018   06. 12. 2018   Anton Della Schiava 
Čukova jama   C   02. 03. 2018   08. 03. 2018   Anton Della Schiava 
Fricova jama   C   28. 10. 2018   29. 10. 2018   Anton Della Schiava 
Fricovo brezno   C   28. 10. 2018   29. 10. 2018   Anton Della Schiava 
Gobarca   C   18. 02. 2018   25. 02. 2018   Anton Della Schiava 
Grčovsko svinjsko brezno   C   04. 04. 2018   12. 04. 2018   Anton Della Schiava 
Grčovsko svinjsko brezno   F   04. 04. 2018   12. 04. 2018   Anton Della Schiava 
Gregčeva jama   F   24. 04. 2018   05. 08. 2018   Anton Della Schiava 
Izvir pri Gotenici   C   28. 10. 2018   29. 10. 2018   Anton Della Schiava 
Jama pri kablu   C   04. 04. 2018   12. 04. 2018   Anton Della Schiava 
Jama pri kablu   F   04. 04. 2018   12. 04. 2018   Anton Della Schiava 
Jama treh mostov   C   13. 10. 2018   16. 10. 2018   Anton Della Schiava 
Jelenja jama   C   04. 08. 2018   05. 08. 2018   Anton Della Schiava 
Jožkovo brezno   C   05. 04. 2018   12. 04. 2018   Anton Della Schiava 
Jožkovo brezno   F   05. 04. 2018   12. 04. 2018   Anton Della Schiava 
Ledena jama pri Grčaricah   C   02. 04. 2018   12. 04. 2018   Anton Della Schiava 
Ledena jama pri Grčaricah   F   09. 04. 2018   12. 04. 2018   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 2   F   18. 02. 2018   25. 02. 2018   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 2   G   18. 02. 2018   25. 02. 2018   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 2   A   24. 02. 2018   25. 02. 2018   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 2   C   24. 02. 2018   25. 02. 2018   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 2   E   28. 02. 2018   25. 02. 2018   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 2   H   30. 03. 2018   04. 04. 2018   Anton Della Schiava 
Prvoaprilska jama 1   C   03. 04. 2018   12. 04. 2018   Anton Della Schiava 
Prvoaprilska jama 1   F   03. 04. 2018   12. 04. 2018   Anton Della Schiava 
Prvoaprilska jama 2   C   03. 04. 2018   12. 04. 2018   Anton Della Schiava 
Prvoaprilska jama 2   F   03. 04. 2018   12. 04. 2018   Anton Della Schiava 
Skončarjeva jama   C   01. 03. 2018   08. 03. 2018   Anton Della Schiava 
Štuc breznc   B   04. 08. 2018   05. 08. 2018   Anton Della Schiava 
Štuc breznc   C   04. 08. 2018   05. 08. 2018   Anton Della Schiava 
Trate 1   B   05. 12. 2018   06. 12. 2018   Anton Della Schiava 
Trate 1   C   05. 12. 2018   06. 12. 2018   Anton Della Schiava 
Trate 1   F   05. 12. 2018   06. 12. 2018   Anton Della Schiava 
Trate 2   B   05. 12. 2018   06. 12. 2018   Anton Della Schiava 
Trate 2   C   05. 12. 2018   06. 12. 2018   Anton Della Schiava 
Trate 2   F   05. 12. 2018   06. 12. 2018   Anton Della Schiava 
Žbonatovo brezno   C   28. 10. 2018   29. 10. 2018   Anton Della Schiava 
JD Sežana Brinino brezno   E   27. 06. 2018   28. 06. 2018   Edvard Gregorčič 
Brinino brezno   A   28. 06. 2018   28. 06. 2018   Edvard Gregorčič 
Brinino brezno   F   28. 06. 2018   28. 06. 2018   Edvard Gregorčič 
Jama jagra Ivana   A   30. 05. 2018   17. 07. 2018   Andrej Peca 
Jama jagra Ivana   E   01. 07. 2018   17. 07. 2018   Andrej Peca 
Jama jagra Ivana   F   01. 07. 2018   17. 07. 2018   Andrej Peca 
Jama prijazne podlasice   E      09. 01. 2018   Andrej Peca 
Jama prijazne podlasice   A   02. 01. 2018   09. 01. 2018   Andrej Peca 
Jama prijazne podlasice   F   02. 01. 2018   09. 01. 2018   Andrej Peca 
Jama v Douci   E      09. 01. 2018   Andrej Peca 
Jama v Douci   A   02. 01. 2018   09. 01. 2018   Andrej Peca 
Natašina jama   A   21. 05. 2018   17. 07. 2018   Andrej Peca 
Natašina jama   E   17. 07. 2018   17. 07. 2018   Andrej Peca 
Natašina jama   F   17. 07. 2018   17. 07. 2018   Andrej Peca 
DRP Škofja Loka Gotovička   A   04. 11. 2018   02. 11. 2018   Igor Gotić 
Gotovička   C   04. 11. 2018   02. 11. 2018   Igor Gotić 
Gotovička   E   04. 11. 2018   02. 11. 2018   Igor Gotić 
Gotovička   F   04. 11. 2018   02. 11. 2018   Igor Gotić 
Gotovička   G   04. 11. 2018   02. 11. 2018   Igor Gotić 
Jama nad Na Pečeh   A   10. 12. 2018   01. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Jama nad Na Pečeh   C   10. 12. 2018   03. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Jama nad Na Pečeh   E   10. 12. 2018   03. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Jama nad Na Pečeh   G   10. 12. 2018   03. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Jama nad Na Pečeh   H   10. 12. 2018   03. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Jama nad Na Pečeh   I   10. 12. 2018   03. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Kela   A   13. 12. 2018   18. 12. 2018   Marko Zakrajšek 
Kela   C   13. 12. 2018   18. 12. 2018   Marko Zakrajšek 
Kela   E   13. 12. 2018   18. 12. 2018   Marko Zakrajšek 
Kela   F   13. 12. 2018   18. 12. 2018   Marko Zakrajšek 
Kela   G   13. 12. 2018   18. 12. 2018   Marko Zakrajšek 
Kela   H   13. 12. 2018   18. 12. 2018   Marko Zakrajšek 
Kela   I   13. 12. 2018   18. 12. 2018   Marko Zakrajšek 
Kela 2   A   13. 12. 2018   18. 12. 2018   Igor Gotić 
Kela 2   C   13. 12. 2018   18. 12. 2018   Igor Gotić 
Kela 2   E   13. 12. 2018   18. 12. 2018   Igor Gotić 
Kela 2   F   13. 12. 2018   18. 12. 2018   Igor Gotić 
Kela 2   G   13. 12. 2018   18. 12. 2018   Igor Gotić 
Kela 2   H   13. 12. 2018   18. 12. 2018   Igor Gotić 
Kela 2   I   13. 12. 2018   18. 12. 2018   Igor Gotić 
Kozorog   C   30. 12. 2018   03. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Kozorog   F   30. 12. 2018   03. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Kozorog   A   31. 12. 2018   03. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Kozorog   E   31. 12. 2018   03. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Kozorog   G   31. 12. 2018   03. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Kozorog   H   31. 12. 2018   03. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Kozorog   I   31. 12. 2018   03. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Pri ukradeni jami   A   11. 12. 2018   01. 01. 2019   Igor Gotić 
Pri ukradeni jami   C   11. 12. 2018   01. 01. 2019   Igor Gotić 
Pri ukradeni jami   E   11. 12. 2018   01. 01. 2019   Igor Gotić 
Pri ukradeni jami   F   11. 12. 2018   01. 01. 2019   Igor Gotić 
Pri ukradeni jami   G   11. 12. 2018   01. 01. 2019   Igor Gotić 
Šternca   A   10. 12. 2018   03. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Šternca   C   10. 12. 2018   03. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Šternca   E   10. 12. 2018   03. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Šternca   G   10. 12. 2018   03. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Šternca   H   10. 12. 2018   03. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Šternca   I   10. 12. 2018   03. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Udornica nad Na Pečeh   A   10. 12. 2018   03. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Udornica nad Na Pečeh   C   10. 12. 2018   03. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Udornica nad Na Pečeh   E   10. 12. 2018   03. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Udornica nad Na Pečeh   G   10. 12. 2018   03. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Udornica nad Na Pečeh   H   10. 12. 2018   03. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Udornica nad Na Pečeh   I   10. 12. 2018   03. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
JK Temnica Dragovo brezno   A   18. 05. 2018   18. 05. 2018   Franc Bizjak 
Dragovo brezno   C   18. 05. 2018   18. 05. 2018   Franc Bizjak 
Dragovo brezno   E   18. 05. 2018   18. 05. 2018   Franc Bizjak 
Dragovo brezno   F   18. 05. 2018   18. 05. 2018   Franc Bizjak 
Dragovo brezno   G   18. 05. 2018   18. 05. 2018   Franc Bizjak 
Dragovo brezno   H   18. 05. 2018   18. 05. 2018   Franc Bizjak 
Jama v Šumajšču   A   02. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
Jama v Šumajšču   C   02. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
Jama v Šumajšču   C   02. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
Jama v Šumajšču   E   02. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
Jama v Šumajšču   F   02. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
Jama v Šumajšču   H   02. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-102   E   24. 02. 2018   02. 03. 2018   Franc Bizjak 
K 23-102   G   24. 02. 2018   02. 03. 2018   Franc Bizjak 
K 23-102   A   26. 02. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-102   C   26. 02. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-102   C   26. 02. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-102   F   26. 02. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-102   H   26. 02. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-103   A   07. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-103   C   07. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-103   C   07. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-103   E   07. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-103   F   07. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-103   H   07. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-111   A   08. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-111   C   08. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-111   C   08. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-111   E   08. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-111   F   08. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-111   H   08. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-113   E   24. 02. 2018   02. 03. 2018   Franc Bizjak 
K 23-113   G   24. 02. 2018   02. 03. 2018   Franc Bizjak 
K 23-113   A   27. 02. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-113   C   27. 02. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-113   C   27. 02. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-113   F   27. 02. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-113   H   27. 02. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-120   E   16. 01. 2018   03. 03. 2018   Franc Bizjak 
K 23-120   G   16. 01. 2018   03. 03. 2018   Franc Bizjak 
K 23-120   A   29. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-120   C   29. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-120   F   29. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-120   H   29. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-122   A   09. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-122   C   09. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-122   C   09. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-122   E   09. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-122   F   09. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-122   H   09. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-123   A   10. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-123   C   10. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-123   C   10. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-123   E   10. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-123   F   10. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-123   H   10. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-127   A   11. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-127   C   11. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-127   C   11. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-127   E   11. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-127   F   11. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-127   H   11. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-129   A   12. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-129   C   12. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-129   C   12. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-129   E   12. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-129   F   12. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-129   H   12. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-133   E   16. 01. 2018   03. 03. 2018   Franc Bizjak 
K 23-133   G   16. 01. 2018   03. 03. 2018   Franc Bizjak 
K 23-133   A   18. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-133   C   18. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-133   C   18. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-133   F   18. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-133   H   18. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-137   A   15. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-137   C   15. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-137   C   15. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-137   E   15. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-137   F   15. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-137   H   15. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-138   A   16. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-138   C   16. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-138   C   16. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-138   E   16. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-138   F   16. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-138   H   16. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-139   A   17. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-139   C   17. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-139   C   17. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-139   E   17. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-139   F   17. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-139   H   17. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-158   A   22. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-158   C   22. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-158   C   22. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-158   E   22. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-158   F   22. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-158   H   22. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-162   A   17. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-162   C   24. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-162   C   24. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-162   E   24. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-162   F   24. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-162   H   24. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-171   A   25. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-171   C   25. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-171   C   25. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-171   E   25. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-171   F   25. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-171   H   25. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-172   A   26. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-172   C   26. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-172   C   26. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-172   E   26. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-172   F   26. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-177   E   16. 01. 2018   03. 03. 2018   Franc Bizjak 
K 23-177   G   16. 01. 2018   03. 03. 2018   Franc Bizjak 
K 23-177   A   30. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-177   C   30. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-177   C   30. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-177   F   30. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-177   H   30. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-180   A   18. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-180   C   18. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-180   C   18. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-180   E   18. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-180   F   18. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-180   H   18. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-183   A   19. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-183   C   19. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-183   C   19. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-183   E   19. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-183   F   19. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-183   H   19. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-185   A   20. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-185   C   20. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-185   C   20. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-185   E   20. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-185   F   20. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-185   H   20. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-187   A   21. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-187   C   21. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-187   C   21. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-187   E   21. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-187   F   21. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-190   A   27. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-190   C   27. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-190   C   27. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-190   E   27. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-190   F   27. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-190   H   27. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-196   A   28. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-196   C   28. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-196   C   28. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-196   E   28. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-196   F   28. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-196   H   28. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-218   A   20. 02. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-218   C   20. 02. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-218   C   20. 02. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-218   E   20. 02. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-218   F   20. 02. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-218   H   20. 02. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-224   E   16. 01. 2018   03. 03. 2018   Franc Bizjak 
K 23-224   G   16. 01. 2018   03. 03. 2018   Franc Bizjak 
K 23-224   A   31. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-224   C   31. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-224   C   31. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-224   F   31. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-224   H   31. 01. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-227   A   23. 02. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-227   C   23. 02. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-227   C   23. 02. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-227   E   23. 02. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-227   F   23. 02. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-227   H   23. 02. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-229   A   24. 02. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-229   C   24. 02. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-229   C   24. 02. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-229   E   24. 02. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-229   F   24. 02. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-229   H   24. 02. 2018   03. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-244   A   03. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-244   C   03. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-244   C   03. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-244   E   03. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-244   F   03. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-244   H   03. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-247   A   03. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-247   C   03. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-247   C   03. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-247   E   03. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-247   F   03. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-247   H   03. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-249   A   04. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-249   C   04. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-249   C   04. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-249   E   04. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-249   F   04. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-249   H   04. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-252   A   05. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-252   C   05. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-252   C   05. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-252   E   05. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-252   F   05. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-252   H   05. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-264   A   05. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-264   C   05. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-264   C   05. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-264   E   05. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-264   F   05. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
K 23-264   H   05. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-270   A   06. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-270   C   06. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-270   C   06. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-270   E   06. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-270   F   06. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
K 23-270   H   06. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
Kaverna v Koritah   B   13. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
Kaverna v Koritah   C   13. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
Kaverna v Koritah   C   13. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
Kaverna v Koritah   F   13. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
Kaverna v Koritah   H   13. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
Kletterjeva jama   B   13. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
Kletterjeva jama   C   13. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič 
Kletterjeva jama   C   13. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
Kletterjeva jama   F   13. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
Kletterjeva jama   H   13. 01. 2018   02. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
Opajsko brezno   A   31. 05. 2018   05. 06. 2018   Franc Bizjak 
Opajsko brezno   C   31. 05. 2018   05. 06. 2018   Franc Bizjak 
Opajsko brezno   E   31. 05. 2018   05. 06. 2018   Franc Bizjak 
Opajsko brezno   F   31. 05. 2018   05. 06. 2018   Franc Bizjak 
Opajsko brezno   G   31. 05. 2018   05. 06. 2018   Franc Bizjak 
Opajsko brezno   H   31. 05. 2018   05. 06. 2018   Franc Bizjak 
Zimčeva jama   A   06. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
Zimčeva jama   C   06. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
Zimčeva jama   C   06. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
Zimčeva jama   E   06. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
Zimčeva jama   F   06. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
Zimčeva jama   H   06. 03. 2018   09. 03. 2018   Jaka Jakofčič (1)
Župa v Kostanjevici   A   18. 05. 2018   18. 05. 2018   Franc Bizjak 
Župa v Kostanjevici   C   18. 05. 2018   18. 05. 2018   Franc Bizjak 
Župa v Kostanjevici   E   18. 05. 2018   18. 05. 2018   Franc Bizjak 
Župa v Kostanjevici   F   18. 05. 2018   18. 05. 2018   Franc Bizjak 
Župa v Kostanjevici   G   18. 05. 2018   18. 05. 2018   Franc Bizjak 
Župa v Kostanjevici   H   18. 05. 2018   18. 05. 2018   Franc Bizjak 

(1) v sodelovanju z Česka speleologicka společnost
JS PD Tolmin BC10   G   05. 12. 2018   03. 01. 2019   Zdenko Rejec (1)
Mala Boka   B   05. 12. 2018   04. 01. 2019   Zdenko Rejec 
Mala Boka   G   05. 12. 2018   04. 01. 2019   Zdenko Rejec 
Mona tip   E      04. 01. 2019    
Mona tip   B   04. 01. 2019   04. 01. 2019   Jana Čarga (2)
P41   E   05. 12. 2018   09. 01. 2019   Zdenko Rejec (1)
P41   E   05. 12. 2018   09. 01. 2019   Zdenko Rejec (1)
P41   G   05. 12. 2018   03. 01. 2019   Zdenko Rejec 
P42   E   05. 12. 2018   09. 01. 2019   Zdenko Rejec (1)
P42   G   05. 12. 2018   07. 01. 2019   Zdenko Rejec (1)
P45   E   05. 12. 2018   09. 01. 2019   Zdenko Rejec (1)
P45   G   05. 12. 2018   07. 01. 2019   Zdenko Rejec (1)
P46   E   05. 12. 2018   09. 01. 2019   Zdenko Rejec (1)
P46   G   05. 12. 2018   07. 01. 2019   Zdenko Rejec (1)
P47   E   05. 12. 2018   09. 01. 2019   Zdenko Rejec (1)
P47   G   05. 12. 2018   07. 01. 2019   Zdenko Rejec (1)
Primadona   E      04. 01. 2019    
Primadona   B   04. 01. 2019   04. 01. 2019   Jana Čarga (2)
Sistem Migovec   E   31. 12. 2017   04. 01. 2019    (2)
Sistem Migovec   E   31. 12. 2018   04. 01. 2019    (2)
Sistem Migovec   B   04. 01. 2019   04. 01. 2019   Jana Čarga (2)

(1) v sodelovanju z tujci Poljska
(2) v sodelovanju z Imperial College Caving Club
Šaleški JK "Podlasica" Topolšica Amon Sul   A   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Amon Sul   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Amon Sul   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Amon Sul   E   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Amon Sul   F   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Amon Sul   G   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Amon Sul   H   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Brezno mrtve pisane srajce   A   03. 05. 2018   06. 05. 2018   Maks Petrič (1)
Brezno mrtve pisane srajce   E   03. 05. 2018   06. 05. 2018   Maks Petrič (1)
Brezno mrtve pisane srajce   F   03. 05. 2018   06. 05. 2018   Maks Petrič (1)
Brezno mrtve pisane srajce   G   03. 05. 2018   06. 05. 2018   Maks Petrič (1)
Brezno mrtve pisane srajce   H   03. 05. 2018   06. 05. 2018   Maks Petrič (1)
Brezno mrtve pisane srajce   B   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Brezno mrtve pisane srajce   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Brezno mrtve pisane srajce   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Brezno volčjega vzdihljaja pod sv. Joštom   A   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Alenka Jelen (1)
Brezno volčjega vzdihljaja pod sv. Joštom   C   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Alenka Jelen 
Brezno volčjega vzdihljaja pod sv. Joštom   C   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Alenka Jelen 
Brezno volčjega vzdihljaja pod sv. Joštom   E   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Alenka Jelen 
Brezno volčjega vzdihljaja pod sv. Joštom   F   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Alenka Jelen 
Brezno volčjega vzdihljaja pod sv. Joštom   G   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Alenka Jelen 
Brezno volčjega vzdihljaja pod sv. Joštom   H   05. 08. 2018   09. 08. 2018   Alenka Jelen 
Brlog bratov Solar   A   26. 04. 2018   31. 05. 2018   Maks Petrič 
Brlog bratov Solar   E   26. 04. 2018   31. 05. 2018   Maks Petrič 
Brlog bratov Solar   F   26. 04. 2018   31. 05. 2018   Maks Petrič 
Brlog bratov Solar   G   26. 04. 2018   31. 05. 2018   Maks Petrič 
Brlog bratov Solar   H   26. 04. 2018   31. 05. 2018   Maks Petrič 
Brlog bratov Solar   B   18. 10. 2018   18. 10. 2018   Alenka Jelen 
Brlog bratov Solar   C   18. 10. 2018   18. 10. 2018   Alenka Jelen 
Brlog bratov Solar   C   18. 10. 2018   18. 10. 2018   Alenka Jelen 
Bukovčnikove luknje   B   18. 10. 2018   18. 10. 2018   Alenka Jelen 
Bukovčnikove luknje   C   18. 10. 2018   18. 10. 2018   Alenka Jelen 
Bukovčnikove luknje   C   18. 10. 2018   18. 10. 2018   Alenka Jelen 
Črnovrška jama   D   20. 07. 2017   26. 03. 2018   Alenka Jelen 
Črnovrška jama   A   24. 03. 2018   26. 03. 2018   Alenka Jelen (1)
Črnovrška jama   C   24. 03. 2018   26. 03. 2018   Alenka Jelen 
Črnovrška jama   C   24. 03. 2018   26. 03. 2018   Alenka Jelen 
Črnovrška jama   E   24. 03. 2018   26. 03. 2018   Alenka Jelen 
Črnovrška jama   F   24. 03. 2018   26. 03. 2018   Alenka Jelen 
Črnovrška jama   G   24. 03. 2018   26. 03. 2018   Alenka Jelen (1)
Črnovrška jama   H   24. 03. 2018   26. 03. 2018   Alenka Jelen (1)
Danelova rupa   F   19. 09. 2018   21. 09. 2018   Maks Petrič 
Danelova rupa   H   19. 09. 2018   21. 09. 2018   Maks Petrič 
Drogeraška jama   D   01. 08. 2018   11. 10. 2018   Maks Petrič 
Drogeraška jama   B   23. 08. 2018   11. 10. 2018   Maks Petrič 
Drogeraška jama   F   23. 08. 2018   11. 10. 2018   Maks Petrič 
Drogeraška jama   H   23. 08. 2018   11. 10. 2018   Maks Petrič 
Drogeraška jama   B   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Alenka Jelen 
Drogeraška jama   C   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Alenka Jelen 
Drogeraška jama   C   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Alenka Jelen 
Gregova špreja   A   13. 01. 2018   10. 02. 2018   Maks Petrič (1)
Gregova špreja   E   13. 01. 2018   10. 02. 2018   Maks Petrič 
Gregova špreja   F   13. 01. 2018   10. 02. 2018   Maks Petrič 
Gregova špreja   G   13. 01. 2018   10. 02. 2018   Maks Petrič 
Gregova špreja   H   13. 01. 2018   10. 02. 2018   Maks Petrič 
Gregova špreja   C   11. 03. 2018   11. 03. 2018   Alenka Jelen 
Gregova špreja   C   11. 03. 2018   11. 03. 2018   Alenka Jelen 
Jama norih pajkov   B   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Jama norih pajkov   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Jama norih pajkov   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Jama norih pajkov   F   25. 11. 2018   27. 11. 2018   Maks Petrič 
Jama norih pajkov   H   25. 11. 2018   27. 11. 2018   Maks Petrič 
Jama s kaminom   B   16. 05. 2018   16. 05. 2018   Maks Petrič 
Jama s kaminom   E   16. 05. 2018   16. 05. 2018   Lea Pavrič 
Jama s kaminom   F   16. 05. 2018   16. 05. 2018   Lea Pavrič 
Jama s kaminom   G   16. 05. 2018   16. 05. 2018   Lea Pavrič 
Jama s kaminom   H   16. 05. 2018   16. 05. 2018   Maks Petrič 
Jama s kaminom   B   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Alenka Jelen 
Jama s kaminom   C   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Alenka Jelen 
Jama s kaminom   C   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Alenka Jelen 
Jama v grapi pod Lomom   A   17. 03. 2018   13. 04. 2018   Maks Petrič 
Jama v grapi pod Lomom   E   17. 03. 2018   13. 04. 2018   Maks Petrič 
Jama v grapi pod Lomom   F   17. 03. 2018   13. 04. 2018   Maks Petrič 
Jama v grapi pod Lomom   G   17. 03. 2018   13. 04. 2018   Maks Petrič 
Jama v grapi pod Lomom   H   17. 03. 2018   13. 04. 2018   Maks Petrič 
Jazbečevo gnezdo   B   18. 10. 2018   18. 10. 2018   Alenka Jelen 
Jazbečevo gnezdo   C   18. 10. 2018   18. 10. 2018   Alenka Jelen 
Jazbečevo gnezdo   C   18. 10. 2018   18. 10. 2018   Alenka Jelen 
Jezerce nad Sodnekom   D   27. 02. 2017   14. 10. 2018   Maks Petrič 
Jezerce nad Sodnekom   A   10. 10. 2018   14. 10. 2018   Maks Petrič (1)
Jezerce nad Sodnekom   F   10. 10. 2018   14. 10. 2018   Maks Petrič 
Jezerce nad Sodnekom   G   10. 10. 2018   14. 10. 2018   Maks Petrič 
Jezerce nad Sodnekom   H   10. 10. 2018   14. 10. 2018   Maks Petrič 
Jezerce nad Sodnekom   E   14. 10. 2018   14. 10. 2018   Maks Petrič 
Konta Boromirka   A   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Konta Boromirka   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Konta Boromirka   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Konta Boromirka   E   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Konta Boromirka   F   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Konta Boromirka   G   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Konta Boromirka   H   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Kožno brezno   D   23. 04. 2018   06. 05. 2018    
Kožno brezno   F   04. 05. 2018   06. 05. 2018   Maks Petrič (1)
Kožno brezno   H   04. 05. 2018   06. 05. 2018   Maks Petrič (1)
Kožno brezno   B   15. 10. 2018   15. 10. 2018   Alenka Jelen 
Kožno brezno   C   15. 10. 2018   15. 10. 2018   Alenka Jelen 
Kožno brezno   C   15. 10. 2018   15. 10. 2018   Alenka Jelen 
Lokoviška jama   B   15. 10. 2018   15. 10. 2018   Alenka Jelen 
Lokoviška jama   C   15. 10. 2018   15. 10. 2018   Alenka Jelen 
Lokoviška jama   C   15. 10. 2018   15. 10. 2018   Alenka Jelen 
Luknja pri Sv. Joštu   B   27. 09. 2018   15. 10. 2018   Alenka Jelen 
Luknja pri Sv. Joštu   C   15. 10. 2018   15. 10. 2018   Alenka Jelen 
Luknja pri Sv. Joštu   C   15. 10. 2018   15. 10. 2018   Alenka Jelen 
Meander plazeče korenine   A   19. 10. 2018   01. 10. 2018   Maks Petrič (1)
Meander plazeče korenine   E   19. 10. 2018   01. 10. 2018   Maks Petrič 
Meander plazeče korenine   F   19. 10. 2018   28. 10. 2018   Maks Petrič 
Meander plazeče korenine   G   19. 10. 2018   28. 10. 2018   Maks Petrič 
Meander plazeče korenine   H   19. 10. 2018   01. 10. 2018   Maks Petrič (1)
Mornova zijalka   B   04. 05. 2018   06. 05. 2018   Maks Petrič (1)
Mornova zijalka   F   04. 05. 2018   06. 05. 2018   Maks Petrič (1)
Mornova zijalka   H   04. 05. 2018   06. 05. 2018   Maks Petrič (1)
Mornova zijalka   B   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Alenka Jelen 
Mornova zijalka   C   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Alenka Jelen 
Mornova zijalka   C   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Alenka Jelen 
Onatova jama   A   19. 10. 2018   03. 11. 2018   Maks Petrič 
Onatova jama   E   19. 10. 2018   03. 11. 2018   Maks Petrič 
Onatova jama   F   19. 10. 2018   03. 11. 2018   Maks Petrič 
Onatova jama   G   19. 10. 2018   03. 11. 2018   Maks Petrič 
Onatova jama   H   19. 10. 2018   03. 11. 2018   Maks Petrič 
Onatova jama   C   02. 11. 2018   03. 11. 2018   Alenka Jelen 
Onatova jama   C   02. 11. 2018   03. 11. 2018   Alenka Jelen 
Ozkotočnik   G   01. 03. 2018   03. 03. 2018   Maks Petrič (1)
Ozkotočnik   H   01. 03. 2018   03. 03. 2018   Maks Petrič (1)
Ozkotočnik   C   11. 03. 2018   11. 03. 2018   Alenka Jelen 
Ozkotočnik   C   11. 03. 2018   11. 03. 2018   Alenka Jelen 
Pa ne no   C   30. 12. 2017   09. 01. 2018   Alenka Jelen 
Pa ne no   C   30. 12. 2017   09. 01. 2018   Alenka Jelen 
Pa ne no   G   03. 01. 2018   09. 01. 2018   Maks Petrič 
Pa ne no   A   06. 01. 2018   09. 01. 2018   Maks Petrič (1)
Pa ne no   E   06. 01. 2018   09. 01. 2018   Maks Petrič 
Pa ne no   F   24. 07. 2018   24. 07. 2018   Maks Petrič 
Patricijin spodmol   A   06. 08. 2018   14. 09. 2018   Maks Petrič (1)
Patricijin spodmol   E   06. 08. 2018   14. 09. 2018   Maks Petrič 
Patricijin spodmol   F   06. 08. 2018   14. 09. 2018   Maks Petrič 
Patricijin spodmol   G   06. 08. 2018   14. 09. 2018   Maks Petrič 
Patricijin spodmol   H   06. 08. 2018   14. 09. 2018   Maks Petrič 
Pečnele   B   18. 06. 2018   18. 06. 2018   Maks Petrič 
Pečnele   E   18. 06. 2018   18. 06. 2018   Grega Ramšak 
Pečnele   F   18. 06. 2018   18. 06. 2018   Maks Petrič 
Pečnele   G   18. 06. 2018   18. 06. 2018   Maks Petrič 
Pečnele   H   18. 06. 2018   18. 06. 2018   Maks Petrič 
Pečnele   B   18. 10. 2018   18. 10. 2018   Alenka Jelen 
Pečnele   C   18. 10. 2018   18. 10. 2018   Alenka Jelen 
Pečnele   C   18. 10. 2018   18. 10. 2018   Alenka Jelen 
Planinski medvedji hotel   A   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Planinski medvedji hotel   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Planinski medvedji hotel   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Planinski medvedji hotel   E   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Planinski medvedji hotel   F   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Planinski medvedji hotel   G   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Planinski medvedji hotel   H   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Podgrajska jama   B   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Podgrajska jama   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Podgrajska jama   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Podkrižnikov slepec   A   01. 11. 2018   27. 11. 2018   Maks Petrič 
Podkrižnikov slepec   E   01. 11. 2018   27. 11. 2018   Maks Petrič 
Podkrižnikov slepec   F   01. 11. 2018   27. 11. 2018   Maks Petrič 
Podkrižnikov slepec   G   01. 11. 2018   27. 11. 2018   Maks Petrič 
Podkrižnikov slepec   H   01. 11. 2018   27. 11. 2018   Maks Petrič 
Podkrižnikov slepec   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Podkrižnikov slepec   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Portal v središče Dobrovelj   A   23. 08. 2018   25. 08. 2018   Alenka Jelen (1)
Portal v središče Dobrovelj   C   23. 08. 2018   25. 08. 2018   Alenka Jelen 
Portal v središče Dobrovelj   C   23. 08. 2018   25. 08. 2018   Alenka Jelen 
Portal v središče Dobrovelj   E   23. 08. 2018   25. 08. 2018   Alenka Jelen 
Portal v središče Dobrovelj   F   23. 08. 2018   25. 08. 2018   Alenka Jelen 
Portal v središče Dobrovelj   G   23. 08. 2018   25. 08. 2018   Alenka Jelen 
Portal v središče Dobrovelj   H   23. 08. 2018   25. 08. 2018   Alenka Jelen 
Prepad v jamah   A   03. 03. 2018   16. 03. 2018   Maks Petrič (1)
Prepad v jamah   E   03. 03. 2018   16. 03. 2018   Maks Petrič (1)
Prepad v jamah   G   03. 03. 2018   16. 03. 2018   Maks Petrič (1)
Prmoževa jama   A   26. 08. 2018   22. 09. 2018   Maks Petrič 
Prmoževa jama   E   26. 08. 2018   22. 09. 2018   Maks Petrič 
Prmoževa jama   F   19. 09. 2018   22. 09. 2018   Maks Petrič 
Prmoževa jama   G   19. 09. 2018   22. 09. 2018   Maks Petrič 
Prmoževa jama   H   19. 09. 2018   22. 09. 2018   Maks Petrič 
Prodnikovo brezno   D   16. 09. 2018   11. 10. 2018    
Prodnikovo brezno   A   04. 10. 2018   11. 10. 2018   Maks Petrič 
Prodnikovo brezno   F   04. 10. 2018   11. 10. 2018   Maks Petrič 
Prodnikovo brezno   G   04. 10. 2018   11. 10. 2018   Maks Petrič 
Prodnikovo brezno   H   04. 10. 2018   11. 10. 2018   Maks Petrič 
Prodnikovo brezno   E   10. 10. 2018   11. 10. 2018   Maks Petrič 
Razpadli mostiček   A   20. 08. 2018   14. 09. 2018   Maks Petrič (1)
Razpadli mostiček   E   20. 08. 2018   14. 09. 2018   Maks Petrič 
Razpadli mostiček   G   20. 08. 2018   14. 09. 2018   Maks Petrič 
Razpadli mostiček   H   20. 08. 2018   14. 09. 2018   Maks Petrič (1)
Raztrgan cirkus   E   01. 03. 2018   03. 03. 2018   Maks Petrič (1)
Raztrgan cirkus   G   01. 03. 2018   03. 03. 2018   Maks Petrič (1)
Raztrgan cirkus   H   01. 03. 2018   03. 03. 2018   Maks Petrič (1)
Raztrgan cirkus   C   11. 03. 2018   11. 03. 2018   Alenka Jelen 
Raztrgan cirkus   C   11. 03. 2018   11. 03. 2018   Alenka Jelen 
Rogaški meander   E   07. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Rogaški meander   F   07. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Rogaški meander   G   07. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Rogaški meander   H   07. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Rogaški meander   A   16. 07. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič (1) (2)
Rumelnova jama   F   21. 09. 2018   21. 09. 2018   Maks Petrič 
Rumelnova jama   G   21. 09. 2018   21. 09. 2018   Maks Petrič 
Rumelnova jama   H   21. 09. 2018   21. 09. 2018   Maks Petrič 
Rupa na Lomu   F   21. 09. 2018   21. 09. 2018   Maks Petrič 
Rupa na Lomu   H   21. 09. 2018   21. 09. 2018   Maks Petrič 
Sekaški brlog   A   08. 11. 2018   27. 11. 2018   Maks Petrič 
Sekaški brlog   E   08. 11. 2018   27. 11. 2018   Maks Petrič 
Sekaški brlog   F   08. 11. 2018   27. 11. 2018   Maks Petrič 
Sekaški brlog   G   08. 11. 2018   27. 11. 2018   Maks Petrič 
Sekaški brlog   H   08. 11. 2018   27. 11. 2018   Maks Petrič 
Sekaški brlog   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Sekaški brlog   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Simonova votlinica   A   04. 05. 2018   04. 05. 2018   Maks Petrič 
Simonova votlinica   E   04. 05. 2018   04. 05. 2018   Maks Petrič 
Simonova votlinica   F   04. 05. 2018   04. 05. 2018   Maks Petrič 
Simonova votlinica   G   04. 05. 2018   04. 05. 2018   Maks Petrič 
Simonova votlinica   H   04. 05. 2018   04. 05. 2018   Maks Petrič 
Simonova votlinica   B   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Alenka Jelen 
Simonova votlinica   C   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Alenka Jelen 
Simonova votlinica   C   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Alenka Jelen 
Sirova luknja   A   18. 10. 2018   23. 10. 2018   Maks Petrič (1)
Sirova luknja   E   18. 10. 2018   23. 10. 2018   Maks Petrič 
Sirova luknja   F   18. 10. 2018   23. 10. 2018   Maks Petrič 
Sirova luknja   G   18. 10. 2018   23. 10. 2018   Maks Petrič 
Sirova luknja   H   18. 10. 2018   23. 10. 2018   Maks Petrič 
Stopnišče v Dobroveljski pekel   A   23. 08. 2018   25. 08. 2018   Alenka Jelen (1)
Stopnišče v Dobroveljski pekel   C   23. 08. 2018   25. 08. 2018   Alenka Jelen 
Stopnišče v Dobroveljski pekel   C   23. 08. 2018   25. 08. 2018   Alenka Jelen 
Stopnišče v Dobroveljski pekel   E   23. 08. 2018   25. 08. 2018   Alenka Jelen 
Stopnišče v Dobroveljski pekel   F   23. 08. 2018   25. 08. 2018   Alenka Jelen 
Stopnišče v Dobroveljski pekel   G   23. 08. 2018   25. 08. 2018   Alenka Jelen 
Stopnišče v Dobroveljski pekel   H   23. 08. 2018   25. 08. 2018   Alenka Jelen 
Svižčeva popacanka   A   01. 08. 2018   17. 08. 2018   Maks Petrič (1)
Svižčeva popacanka   E   01. 08. 2018   17. 08. 2018   Maks Petrič (1)
Svižčeva popacanka   F   01. 08. 2018   17. 08. 2018   Maks Petrič (1)
Svižčeva popacanka   G   01. 08. 2018   17. 08. 2018   Maks Petrič (1)
Svižčeva popacanka   H   01. 08. 2018   17. 08. 2018   Maks Petrič (1)
Škadavnica   B   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Škadavnica   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Škadavnica   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Trije vhodi   D      06. 01. 2019   Maks Petrič 
Trije vhodi   E      06. 01. 2019   Maks Petrič 
Trije vhodi   A   12. 11. 2018   06. 01. 2019   Maks Petrič (1)
Trije vhodi   G   12. 11. 2018   06. 01. 2019   Maks Petrič 
Trije vhodi   H   12. 11. 2018   06. 01. 2019   Maks Petrič 
Trije vhodi   F   14. 12. 2018   06. 01. 2019   Maks Petrič 
Trije vhodi   C   31. 12. 2018   06. 01. 2019   Alenka Jelen 
Trije vhodi   C   31. 12. 2018   06. 01. 2019   Alenka Jelen 
Udornica Indiane Jones   B   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Udornica Indiane Jones   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Udornica Indiane Jones   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Udornica Indiane Jonesa   A   04. 06. 2018   21. 06. 2018   Gregor Jelen (1)
Udornica Indiane Jonesa   E   04. 06. 2018   21. 06. 2018   Gregor Jelen (1)
Udornica Indiane Jonesa   F   04. 06. 2018   21. 06. 2018   Gregor Jelen (1)
Udornica Indiane Jonesa   G   04. 06. 2018   21. 06. 2018   Gregor Jelen (1)
Udornica Indiane Jonesa   H   04. 06. 2018   21. 06. 2018   Gregor Jelen (1)
Uroševa piramida   A   31. 12. 2018   04. 01. 2019   Alenka Jelen 
Uroševa piramida   C   31. 12. 2018   04. 01. 2019   Alenka Jelen 
Uroševa piramida   C   31. 12. 2018   04. 01. 2019   Alenka Jelen 
Uroševa piramida   E   31. 12. 2018   04. 01. 2019   Alenka Jelen 
Uroševa piramida   F   31. 12. 2018   04. 01. 2019   Alenka Jelen 
Uroševa piramida   G   31. 12. 2018   04. 01. 2019   Alenka Jelen 
Uroševa piramida   H   31. 12. 2018   04. 01. 2019   Maks Petrič (1)
Veternica   B   27. 06. 2018   09. 08. 2018   Maks Petrič (1)
Veternica   B   27. 06. 2018   09. 08. 2018   Maks Petrič 
Veternica   F   21. 07. 2018   09. 08. 2018   Maks Petrič 
Veternica   G   21. 07. 2018   09. 08. 2018   Maks Petrič 
Veternica   E   27. 07. 2018   09. 08. 2018   Alenka Jelen 
Veternica   B   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Veternica   C   24. 11. 2018   27. 11. 2018   Alenka Jelen 
Veternica   C   24. 11. 2018   06. 01. 2019   Alenka Jelen 
Vežica 4   B   30. 10. 2018   01. 10. 2018   Maks Petrič 
Vodovnikova Rupa na Lomu   H   03. 01. 2018   23. 01. 2018   Simon Araus 
Vravarjeva luknja   B   22. 06. 2018   27. 06. 2018   Maks Petrič 
Vravarjeva luknja   E   22. 06. 2018   27. 06. 2018   Maks Petrič 
Vravarjeva luknja   G   22. 06. 2018   27. 06. 2018   Maks Petrič 
Vravarjeva luknja   H   22. 06. 2018   27. 06. 2018   Maks Petrič 
Vravarjeva luknja   B   18. 10. 2018   18. 10. 2018   Alenka Jelen 
Vravarjeva luknja   C   18. 10. 2018   18. 10. 2018   Alenka Jelen 
Vravarjeva luknja   C   18. 10. 2018   18. 10. 2018   Alenka Jelen 
Zazidan spodmol   E   07. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Zazidan spodmol   F   09. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Zazidan spodmol   G   09. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Zazidan spodmol   H   09. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Zazidan spodmol   A   16. 07. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič (1) (2)
Zijalka nad Pustoto   E   07. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Zijalka nad Pustoto   F   07. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Zijalka nad Pustoto   G   07. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Zijalka nad Pustoto   H   07. 06. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič 
Zijalka nad Pustoto   A   16. 07. 2018   16. 07. 2018   Maks Petrič (1) (2)
Zijalka s kaminom   B   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Alenka Jelen 
Zijalka s kaminom   C   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Alenka Jelen 
Zijalka s kaminom   C   29. 10. 2018   02. 11. 2018   Alenka Jelen 
Zijalka s kaminom   B   06. 11. 2018   06. 11. 2018   Maks Petrič 
Zijalka s kaminom   F   06. 11. 2018   06. 11. 2018   Maks Petrič 
Zijalka s kaminom   H   06. 11. 2018   06. 11. 2018   Maks Petrič 

(1) v sodelovanju z JK Črni galeb Prebold
(2) v sodelovanju z JK Tirski zmaj
JO SPD Trst Jama v Fakovci   E      30. 03. 2018    
Jama v Fakovci   F      30. 03. 2018    
Jama v Fakovci   B   30. 03. 2018   30. 03. 2018   Claudio Bratos 
Kraljeva jama   B   07. 03. 2018   07. 03. 2018   Claudio Bratos 
CGEB Brezno severovzhodno od Dutovelj   C   06. 03. 2016   06. 03. 2018   Umberto Mikolic 
Brezno severovzhodno od Dutovelj   E   19. 03. 2016   06. 03. 2018   Umberto Mikolic 
Brezno severovzhodno od Dutovelj   A   06. 06. 2016   06. 03. 2018   Umberto Mikolic 
Jama severno od Skrlovica   C   16. 04. 2018   04. 10. 2018   Umberto Mikolic 
Jama severno od Skrlovica   E   25. 05. 2018   04. 10. 2018   Umberto Mikolic 
Jama severno od Skrlovica   A   04. 10. 2018   04. 10. 2018   Umberto Mikolic 
Krempljak   E   16. 07. 1995   03. 05. 2018   Umberto Mikolic 
Pečina v Živdolu   C   27. 03. 2017   26. 10. 2018   Umberto Mikolic 
Pečina v Živdolu   B   26. 10. 2018   26. 10. 2018   Umberto Mikolic 
Ponikve v Jezerini   E   29. 11. 1980   24. 05. 2018   Umberto Mikolic 
Ponikve v Potokih   E      03. 05. 2018   Umberto Mikolic (1)
Pršlanova jama   E   07. 10. 2018   28. 12. 2018   Umberto Mikolic 
Pršlanova jama   A   31. 12. 2018   28. 12. 2018   Umberto Mikolic 
Račiške ponikve   E      03. 05. 2018   Umberto Mikolic (1)
Trščica   E      08. 05. 2018   Umberto Mikolic 
Trščica   C   31. 10. 2005   08. 05. 2018   Umberto Mikolic 
Trščica   A   23. 04. 2018   08. 05. 2018   Umberto Mikolic 
Zalesnika   B   26. 10. 2018   26. 10. 2018   Umberto Mikolic 
Zjati   E      03. 05. 2018   Umberto Mikolic 

(1) v sodelovanju z JD Dimnice Koper
Česka speleologicka společnost Jama v Šumajšču   D   02. 03. 2018   09. 03. 2018    
K 23-102   D      02. 03. 2018    
K 23-103   D      02. 03. 2018    
K 23-111   D   30. 10. 2012   02. 03. 2018    
K 23-113   D      02. 03. 2018    
K 23-122   D   27. 10. 2013   03. 03. 2018    
K 23-123   D      03. 03. 2018    
K 23-127   D   30. 10. 2012   03. 03. 2018    
K 23-129   D   02. 11. 2012   03. 03. 2018    
K 23-133   D      03. 03. 2018    
K 23-137   D   14. 11. 2014   03. 03. 2018    
K 23-138   D   11. 11. 2014   03. 03. 2018    
K 23-139   D   02. 11. 2012   03. 03. 2018    
K 23-158   D      03. 03. 2018    
K 23-162   D   02. 11. 2012   03. 03. 2018    
K 23-171   D   09. 11. 2014   03. 03. 2018    
K 23-172   D   09. 11. 2014   03. 03. 2018    
K 23-177   D      03. 03. 2018    
K 23-180   D   29. 10. 2013   03. 03. 2018    
K 23-183   D   10. 11. 2014   03. 03. 2018    
K 23-185   D   10. 11. 2014   03. 03. 2018    
K 23-187   D   11. 11. 2014   03. 03. 2018    
K 23-190   D   10. 11. 2014   03. 03. 2018    
K 23-196   D   12. 11. 2014   03. 03. 2018    
K 23-218   D   28. 03. 2014   03. 03. 2018    
K 23-224   D      03. 03. 2018    
K 23-227   D      03. 03. 2018    
K 23-229   D   10. 11. 2014   03. 03. 2018    
K 23-244   D   03. 03. 2018   09. 03. 2018    
K 23-247   D   13. 11. 2014   09. 03. 2018    
K 23-249   D      09. 03. 2018    
K 23-252   D   28. 03. 2014   09. 03. 2018    
K 23-264   D      09. 03. 2018    
K 23-270   D   01. 11. 2013   09. 03. 2018    
Kaverna v Koritah   D      02. 03. 2018    
Kletterjeva jama   D      02. 03. 2018    
Zimčeva jama   D   01. 11. 2013   09. 03. 2018    
tujci Poljska BC10   A   05. 12. 2018   03. 01. 2019   Zdenko Rejec (1)
BC10   E   04. 01. 2019   03. 01. 2019    
P41   A   05. 12. 2018   03. 01. 2019   Zdenko Rejec (1)
P41   B   05. 12. 2018   09. 01. 2019   Paweł Ramatowski 
P41   E   04. 01. 2019   03. 01. 2019    
P42   A   05. 12. 2018   07. 01. 2019   Zdenko Rejec (1)
P42   B   05. 12. 2018   09. 01. 2019   Paweł Ramatowski 
P45   A   05. 12. 2018   07. 01. 2019   Zdenko Rejec (1)
P45   B   05. 12. 2018   09. 01. 2019   Paweł Ramatowski 
P46   A   05. 12. 2018   07. 01. 2019   Zdenko Rejec (1)
P46   B   05. 12. 2018   09. 01. 2019   Paweł Ramatowski 
P47   A   05. 12. 2018   07. 01. 2019   Zdenko Rejec (1)
P47   B   05. 12. 2018   09. 01. 2019   Paweł Ramatowski 

(1) v sodelovanju z JS PD Tolmin
Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje 9000 jama   B   20. 10. 2018   22. 10. 2018   Milan Podpečan 
9000 jama   F   20. 10. 2018   22. 10. 2018   Milan Podpečan 
9000 jama na Raduhi   G   21. 06. 2018   22. 10. 2018   Milan Podpečan 
Bezgečeva jama   B   08. 05. 2018   18. 05. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 1 na Dolgi trati   A   26. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 1 na Dolgi trati   E   26. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 1 na Dolgi trati   F   26. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 1 na Dolgi trati   G   26. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 1 pod Velikim vrhom   A   21. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 1 pod Velikim vrhom   E   21. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 1 pod Velikim vrhom   F   21. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 1 pod Velikim vrhom   G   21. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 1 v dolini Kurti   A   25. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 1 v dolini Kurti   E   25. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 1 v dolini Kurti   F   25. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 1 v dolini Kurti   G   25. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 2 na Dolgi trati   A   26. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 2 na Dolgi trati   E   26. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 2 na Dolgi trati   F   26. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 2 na Dolgi trati   G   26. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 2 na robu doline Kurti   A   26. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 2 na robu doline Kurti   E   26. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 2 na robu doline Kurti   F   26. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 2 na robu doline Kurti   G   26. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 2 na Vrtačah   A   26. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 2 na Vrtačah   E   26. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 2 na Vrtačah   F   26. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 2 na Vrtačah   G   26. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 2 pod Velikim vrhom   A   24. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 2 pod Velikim vrhom   E   24. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 2 pod Velikim vrhom   F   24. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno 2 pod Velikim vrhom   G   24. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno mravelj   G   21. 06. 2018   22. 10. 2018   Milan Podpečan 
Brezno mravelj   B   01. 10. 2018   01. 10. 2018   Milan Podpečan 
Brezno mravelj   B   01. 10. 2018   07. 10. 2018   Milan Podpečan 
Brezno mravelj   A   06. 10. 2018   22. 10. 2018   Milan Podpečan 
Brezno mravelj   F   06. 10. 2018   22. 10. 2018   Milan Podpečan 
Brezno mravelj   E   20. 10. 2018   22. 10. 2018   Milan Podpečan 
Brezno na Dleskovcu   A   04. 07. 2018   12. 07. 2018   Milan Podpečan 
Brezno na Dleskovcu   G   04. 07. 2018   12. 07. 2018   Milan Podpečan 
Brezno na Dleskovcu   F   05. 07. 2018   12. 07. 2018   Milan Podpečan 
Brezno na Dleskovcu   E   10. 07. 2018   12. 07. 2018   Milan Podpečan 
Brezno na Polski devici   G   18. 06. 2018   20. 06. 2018   Milan Podpečan 
Brezno na Polski devici   A   19. 06. 2018   20. 06. 2018   Milan Podpečan 
Brezno na Polski devici   E   19. 06. 2018   20. 06. 2018   Milan Podpečan 
Brezno na Polski devici   F   19. 06. 2018   20. 06. 2018   Milan Podpečan 
Brezno na robu Dleskovca   A   26. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno na robu Dleskovca   E   26. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno na robu Dleskovca   F   26. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno na robu Dleskovca   G   26. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno pod pragom Črnega vrha   A   27. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno pod pragom Črnega vrha   E   27. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno pod pragom Črnega vrha   F   27. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno pod pragom Črnega vrha   G   27. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno pred križem   A   24. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno pred križem   E   24. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno pred križem   F   24. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brezno pred križem   G   24. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Brglezovo brezno   B   18. 02. 2018   18. 02. 2018   Milan Podpečan 
Brglezovo brezno   F   18. 02. 2018   18. 02. 2018   Milan Podpečan 
Brglezovo brezno   B   25. 02. 2018   26. 02. 2018   Milan Podpečan 
Brglezovo brezno   E   25. 02. 2018   18. 02. 2018   Milan Podpečan 
Brglezovo brezno   G   25. 02. 2018   18. 02. 2018   Milan Podpečan 
Brglezovo brezno   B   14. 06. 2018   20. 06. 2018   Milan Podpečan 
Cetovo brezno   A   17. 06. 2017   16. 09. 2018   Milan Podpečan 
Cetovo brezno   E   17. 06. 2017   16. 09. 2018   Milan Podpečan 
Cetovo brezno   F   17. 06. 2017   16. 09. 2018   Milan Podpečan 
Cetovo brezno   G   17. 06. 2017   16. 09. 2018   Milan Podpečan 
Devettisoča jama   B   13. 06. 2018   05. 07. 2018   Milan Podpečan 
Devettisoča jama   B   08. 12. 2018   24. 12. 2018   Milan Podpečan 
Devettisoča jama   G   08. 12. 2018   24. 12. 2018   Milan Podpečan 
Devettisoča jama   E   14. 12. 2018   24. 12. 2018   Milan Podpečan 
Donikovo brezno   B   27. 04. 2018   27. 04. 2018   Milan Podpečan 
Donikovo brezno   F   27. 04. 2018   27. 04. 2018   Milan Podpečan 
Donikovo brezno   A   30. 04. 2018   01. 05. 2018   Milan Podpečan (1)
Donikovo brezno   E   30. 04. 2018   01. 05. 2018   Milan Podpečan 
Donikovo brezno   G   30. 04. 2018   01. 05. 2018   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   F   27. 02. 2018   27. 03. 2018   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   B   27. 03. 2018   27. 03. 2018   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   B   04. 04. 2018   05. 04. 2018   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   F   04. 04. 2018   05. 04. 2018   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   B   26. 04. 2018   26. 04. 2018   Milan Podpečan 
Južno brezno na Črnem vrhu   A   27. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Južno brezno na Črnem vrhu   E   27. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Južno brezno na Črnem vrhu   F   27. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Južno brezno na Črnem vrhu   G   27. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Kebrova luknja   B   04. 04. 2018   05. 04. 2018   Milan Podpečan 
Kebrova luknja   F   04. 04. 2018   05. 04. 2018   Milan Podpečan 
Lenartov pihalnik   B   28. 01. 2018   31. 01. 2018   Milan Podpečan (2)
SV-1-48   B   31. 10. 2017   31. 10. 2017   Milan Podpečan 
SV-1-48   B   01. 11. 2018   01. 11. 2018   Milan Podpečan 
SV-1-48   G   01. 11. 2018   03. 11. 2018   Milan Podpečan 
SV-1-48   E   02. 11. 2018   03. 11. 2018   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   A   28. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   E   28. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   F   28. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Valerijino brezno na Črnem vrhu   G   28. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Zijalka na Vrtačah   A   27. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Zijalka na Vrtačah   E   27. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Zijalka na Vrtačah   F   27. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 
Zijalka na Vrtačah   G   27. 08. 2018   29. 08. 2018   Milan Podpečan 

(1) v sodelovanju z Česka speleologicka společnost
(2) v sodelovanju z JK Borovnica
JK Železničar Albinova ledenica   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Albinova ledenica   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Baredina   A   25. 10. 2018   25. 10. 2018   Janez Stražišar 
Baredina   C   25. 10. 2018   25. 10. 2018   Janez Stražišar 
Baredina   E   25. 10. 2018   25. 10. 2018   Janez Stražišar 
Baredina   F   25. 10. 2018   25. 10. 2018   Janez Stražišar 
Blažev spodmol   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Blažev spodmol   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Brezen na Klemenovi poti   A   01. 05. 2018   26. 06. 2018   Miha Čekada 
Brezen na Klemenovi poti   C   01. 05. 2018   26. 06. 2018   Miha Čekada 
Brezen na Klemenovi poti   E   01. 05. 2018   26. 06. 2018   Peter Kolar 
Brezen na Klemenovi poti   F   01. 05. 2018   26. 06. 2018   Miha Čekada 
Brezence ob Unški koliševki   B   17. 02. 2018   18. 02. 2018   Miha Čekada 
Brezence ob Unški koliševki   C   17. 02. 2018   18. 02. 2018   Miha Čekada 
Brezence ob Unški koliševki   F   17. 02. 2018   18. 02. 2018   Miha Čekada 
Brezno 1 pod Debelim vrhom   B   11. 05. 2018   04. 07. 2018   Miha Čekada 
Brezno 1 pod Debelim vrhom   C   11. 05. 2018   04. 07. 2018   Miha Čekada 
Brezno 1 pod Debelim vrhom   F   11. 05. 2018   04. 07. 2018   Miha Čekada 
Brezno 2 na Bezovski gmajni   B   02. 12. 2018   15. 12. 2018   Miha Čekada 
Brezno 2 na Bezovski gmajni   C   02. 12. 2018   15. 12. 2018   Miha Čekada 
Brezno 2 na Bezovski gmajni   F   02. 12. 2018   15. 12. 2018   Miha Čekada 
Brezno 2 na Bezovski gmajni   H   02. 12. 2018   15. 12. 2018   Miha Čekada 
Brezno 2 pod Debelim vrhom   B   11. 05. 2018   11. 05. 2018   Miha Čekada 
Brezno 2 pod Debelim vrhom   C   11. 05. 2018   11. 05. 2018   Miha Čekada 
Brezno 2 pod Debelim vrhom   F   11. 05. 2018   11. 05. 2018   Miha Čekada 
Brezno dveh okenc   A   04. 05. 2018   14. 09. 2018   Miha Čekada 
Brezno dveh okenc   C   04. 05. 2018   14. 09. 2018   Miha Čekada 
Brezno dveh okenc   E   04. 05. 2018   14. 09. 2018   Klemen Suša 
Brezno dveh okenc   F   04. 05. 2018   14. 09. 2018   Miha Čekada 
Brezno dveh sov   A   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Janez Stražišar 
Brezno dveh sov   C   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Janez Stražišar 
Brezno dveh sov   E   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Janez Stražišar 
Brezno dveh sov   F   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Janez Stražišar 
Brezno Hudi Vršič   B   08. 06. 2018   13. 06. 2018   Miha Čekada 
Brezno Hudi Vršič   C   08. 06. 2018   11. 06. 2018   Miha Čekada 
Brezno mahovne popokrese   A   12. 05. 2018   13. 05. 2018   Janez Stražišar 
Brezno mahovne popokrese   C   12. 05. 2018   13. 05. 2018   Janez Stražišar 
Brezno mahovne popokrese   E   12. 05. 2018   13. 05. 2018   Janez Stražišar 
Brezno mahovne popokrese   F   12. 05. 2018   13. 05. 2018   Janez Stražišar 
Brezno na Bovljeku   A   17. 10. 2018   17. 10. 2018   Janez Stražišar 
Brezno na Bovljeku   C   17. 10. 2018   17. 10. 2018   Janez Stražišar 
Brezno na Bovljeku   E   17. 10. 2018   17. 10. 2018   Janez Stražišar 
Brezno na Bovljeku   F   17. 10. 2018   17. 10. 2018   Janez Stražišar 
Brezno na Gori Oljki   B   03. 02. 2018   03. 02. 2018   Miha Čekada 
Brezno na Gori Oljki   C   03. 02. 2018   03. 02. 2018   Miha Čekada 
Brezno na koti 720   A   21. 06. 2018   22. 06. 2018   Janez Stražišar 
Brezno na koti 720   C   21. 06. 2018   22. 06. 2018   Janez Stražišar 
Brezno na koti 720   E   21. 06. 2018   22. 06. 2018   Janez Stražišar 
Brezno na koti 720   F   21. 06. 2018   22. 06. 2018   Janez Stražišar 
Brezno na Revi   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Brezno na Revi   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Brezno na Ržišču   B   10. 06. 2018   10. 06. 2018   Aleš Lajovic 
Brezno na Senožetih   A   02. 12. 2018   02. 12. 2018   Janez Stražišar 
Brezno na Senožetih   C   02. 12. 2018   02. 12. 2018   Janez Stražišar 
Brezno na Senožetih   E   02. 12. 2018   02. 12. 2018   Janez Stražišar 
Brezno na Senožetih   F   02. 12. 2018   02. 12. 2018   Janez Stražišar 
Brezno na Škrklovici   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Brezno na Škrklovici   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Brezno na Štrpedu   A   28. 12. 2018   28. 12. 2018   Janez Stražišar 
Brezno na Štrpedu   C   28. 12. 2018   28. 12. 2018   Janez Stražišar 
Brezno na Štrpedu   E   28. 12. 2018   28. 12. 2018   Janez Stražišar 
Brezno na Štrpedu   F   28. 12. 2018   28. 12. 2018   Janez Stražišar 
Brezno nizke točke   F   11. 06. 2016   05. 07. 2018   Miha Čekada 
Brezno nizke točke   C   07. 01. 2017   05. 07. 2018   Miha Čekada 
Brezno nizke točke   D   07. 01. 2017   05. 07. 2018   Miha Čekada (2) (3)
Brezno nizke točke   A   01. 05. 2018   05. 07. 2018   Miha Čekada 
Brezno nizke točke   E   01. 05. 2018   05. 07. 2018   Klemen Suša 
Brezno ob cesti Škulje-Mokrec   B   23. 04. 2018   23. 04. 2018   Aleš Lajovic 
Brezno ob Širokem breznu   A   29. 12. 2018   29. 12. 2018   Janez Stražišar 
Brezno ob Širokem breznu   C   29. 12. 2018   29. 12. 2018   Janez Stražišar 
Brezno ob Širokem breznu   E   29. 12. 2018   29. 12. 2018   Janez Stražišar 
Brezno ob Širokem breznu   F   29. 12. 2018   29. 12. 2018   Janez Stražišar 
Brezno odmeva   A   15. 01. 2018   16. 01. 2018   Janez Stražišar 
Brezno odmeva   C   15. 01. 2018   16. 01. 2018   Janez Stražišar 
Brezno odmeva   E   15. 01. 2018   16. 01. 2018   Janez Stražišar 
Brezno odmeva   F   15. 01. 2018   16. 01. 2018   Janez Stražišar 
Brezno pod čarobnim hrastom   A   07. 05. 2018   08. 05. 2018   Janez Stražišar 
Brezno pod čarobnim hrastom   E   07. 05. 2018   08. 05. 2018   Janez Stražišar 
Brezno pod češnjo   A   27. 04. 2018   27. 04. 2018   Janez Stražišar 
Brezno pod češnjo   C   27. 04. 2018   27. 04. 2018   Janez Stražišar 
Brezno pod češnjo   E   27. 04. 2018   27. 04. 2018   Janez Stražišar 
Brezno pod češnjo   F   27. 04. 2018   27. 04. 2018   Janez Stražišar 
Brezno pod gozdom potonik   A   04. 05. 2018   04. 05. 2018   Janez Stražišar 
Brezno pod gozdom potonik   C   04. 05. 2018   04. 05. 2018   Janez Stražišar 
Brezno pod gozdom potonik   E   04. 05. 2018   04. 05. 2018   Janez Stražišar 
Brezno pod gozdom potonk   F   04. 05. 2018   04. 05. 2018   Janez Stražišar 
Brezno pri čarobnem hrastu   C   07. 05. 2018   08. 05. 2018   Janez Stražišar 
Brezno pri čarobnem hrastu   F   07. 05. 2018   08. 05. 2018   Janez Stražišar 
Brezno pri Podgozdu   B   28. 04. 2018   28. 04. 2018   Aleš Lajovic 
Brezno pri Podgozdu 2   A   28. 04. 2018   28. 04. 2018   Aleš Lajovic 
Brezno pri Podgozdu 2   E   28. 04. 2018   03. 05. 2018   Aleš Lajovic 
Brezno pri Srčkastem breznu   A   13. 08. 2018   17. 08. 2018   Petra Pavšič 
Brezno pri Srčkastem breznu   F   13. 08. 2018   17. 08. 2018   Petra Pavšič 
Brezno pri Srčkastem breznu   C   17. 08. 2018   17. 08. 2018   Petra Pavšič 
Brezno pri Srčkastem breznu   E   17. 08. 2018   17. 08. 2018   Petra Pavšič 
Brezno rdečega gobana   A   17. 10. 2018   17. 10. 2018   Janez Stražišar 
Brezno rdečega gobana   C   17. 10. 2018   17. 10. 2018   Janez Stražišar 
Brezno rdečega gobana   E   17. 10. 2018   17. 10. 2018   Janez Stražišar 
Brezno rdečega gobana   F   17. 10. 2018   17. 10. 2018   Janez Stražišar 
Brezno tolstih kobilic   C   07. 03. 2016   07. 05. 2018   Miha Čekada 
Brezno tolstih kobilic   F   07. 03. 2016   07. 05. 2018   Miha Čekada 
Brezno tolstih kobilic   A   04. 05. 2018   07. 05. 2018   Petra Pavšič 
Brezno tolstih kobilic   E   04. 05. 2018   07. 05. 2018   Petra Pavšič 
Brezno treh vrtač   A   22. 04. 2018   22. 04. 2018   Janez Stražišar 
Brezno treh vrtač   C   22. 04. 2018   22. 04. 2018   Janez Stražišar 
Brezno treh vrtač   E   22. 04. 2018   22. 04. 2018   Janez Stražišar 
Brezno treh vrtač   F   22. 04. 2018   22. 04. 2018   Janez Stražišar 
Brezno v kamnolomu v Lažah   B   16. 05. 2018   16. 05. 2018   Aleš Lajovic 
Brimšca   B   03. 11. 2018   30. 12. 2018   Miha Čekada 
Brlog pri Srčkastem breznu   A   13. 08. 2018   13. 08. 2018   Petra Pavšič 
Brlog pri Srčkastem breznu   C   13. 08. 2018   13. 08. 2018   Petra Pavšič 
Brlog pri Srčkastem breznu   E   13. 08. 2018   13. 08. 2018   Petra Pavšič 
Brlog pri Srčkastem breznu   F   13. 08. 2018   13. 08. 2018   Petra Pavšič 
Bršljanovec   A   28. 12. 2018   28. 12. 2018   Janez Stražišar 
Bršljanovec   C   28. 12. 2018   28. 12. 2018   Janez Stražišar 
Bršljanovec   E   28. 12. 2018   28. 12. 2018   Janez Stražišar 
Bršljanovec   F   28. 12. 2018   28. 12. 2018   Janez Stražišar 
Čehi 2   B   08. 06. 2018   13. 06. 2018   Miha Čekada 
Čehi 2   C   08. 06. 2018   13. 06. 2018   Miha Čekada 
Črnelsko brezno   B   08. 06. 2018   13. 06. 2018   Miha Čekada 
Črnelsko brezno   C   08. 06. 2018   13. 06. 2018   Miha Čekada 
Črnjavska jama   B   11. 05. 2018   11. 05. 2018   Miha Čekada 
Črnjavska jama   C   11. 05. 2018   11. 05. 2018   Miha Čekada 
Črnjavska jama   F   11. 05. 2018   11. 05. 2018   Miha Čekada 
Desna špranja pod skalo   B   05. 11. 2017   29. 06. 2018   Miha Čekada 
Desna špranja pod skalo   C   05. 11. 2017   29. 06. 2018   Miha Čekada 
Desna špranja pod skalo   F   05. 11. 2017   29. 06. 2018   Miha Čekada 
Dvojno brezno pri njivi 2   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Dvojno brezno pri njivi 2   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Ferranova buža   E      20. 12. 2018   Peter Gedei 
Ferranova buža   B   19. 12. 2018   20. 12. 2018   Milan Ferran 
Frodlina pečina   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Frodlina pečina   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Golobinca 1 v Gaberju   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Golobinca 1 v Gaberju   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Golobinca 2 v Gaberju   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Golobinca 2 v Gaberju   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Golobinka v Gozdičju 1   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Golobinka v Gozdičju 1   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Govic   F   04. 09. 2018   04. 09. 2018   Iztok Lajovic 
Gra 10 (Gradišče)   F      24. 12. 2018   Janez Stražišar 
Gra 10 (Gradišče)   A   23. 12. 2018   24. 12. 2018   Janez Stražišar 
Gra 10 (Gradišče)   C   23. 12. 2018   24. 12. 2018   Janez Stražišar 
Gra 10 (Gradišče)   E   24. 12. 2018   24. 12. 2018   Janez Stražišar 
Grda jama   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Grda jama   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Grde jame   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Grde jame   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Gregorečeva pečina   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Gregorečeva pečina   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Iskana jama   E   29. 12. 2018   30. 12. 2018   Janez Stražišar 
Iskana jama   A   31. 12. 2018   30. 12. 2018   Janez Stražišar 
Iskana jama   C   31. 12. 2018   31. 12. 2018   Janez Stražišar 
Iskana jama   F   31. 12. 2018   30. 12. 2018   Janez Stražišar 
Jama 1 v Jamcah   B   06. 05. 2018   08. 05. 2018   Miha Čekada (4)
Jama 1 v Jamcah   C   06. 05. 2018   08. 05. 2018   Miha Čekada 
Jama 2 v Jamcah   B   06. 05. 2018   08. 05. 2018   Miha Čekada (4)
Jama 2 v Jamcah   C   06. 05. 2018   08. 05. 2018   Miha Čekada 
Jama 3 v Jamcah   B   06. 05. 2018   08. 05. 2018   Miha Čekada (4)
Jama 3 v Jamcah   C   06. 05. 2018   08. 05. 2018   Miha Čekada 
Jama dišečega mahu   A   04. 05. 2018   25. 05. 2018   Petra Pavšič 
Jama dišečega mahu   C   04. 05. 2018   25. 05. 2018   Miha Čekada 
Jama dišečega mahu   E   04. 05. 2018   25. 05. 2018   Petra Pavšič 
Jama izvira Savice   B   04. 09. 2018   04. 09. 2018   Aleš Lajovic 
Jama na Juntezovem lazu   B   30. 12. 2018   28. 12. 2018   Anja Kos 
Jama na Juntezovem lazu   E   30. 12. 2018   28. 12. 2018   Anja Kos 
Jama na Juntezovem lazu   F   30. 12. 2018   28. 12. 2018   Anja Kos 
Jama na robu kamnitega sveta   A   13. 11. 2018   14. 11. 2018   Janez Stražišar 
Jama na robu kamnitega sveta   C   13. 11. 2018   14. 11. 2018   Janez Stražišar 
Jama na robu kamnitega sveta   E   13. 11. 2018   14. 11. 2018   Janez Stražišar 
Jama na robu kamnitega sveta   F   13. 11. 2018   14. 11. 2018   Janez Stražišar 
Jama na Studencu   B   22. 04. 2018   22. 04. 2018   Miha Čekada 
Jama na Studencu   C   22. 04. 2018   22. 04. 2018   Miha Čekada 
Jama na Studencu   F   22. 04. 2018   22. 04. 2018   Miha Čekada 
Jama na Žabniku   A   07. 01. 2019   07. 01. 2019   Janez Stražišar (5)
Jama na Žabniku   C   07. 01. 2019   07. 01. 2019   Janez Stražišar (5)
Jama na Žabniku   E   07. 01. 2019   07. 01. 2019   Janez Stražišar (5)
Jama na Žabniku   F   07. 01. 2019   07. 01. 2019   Janez Stražišar (5)
Jama nad Jezerom   B   22. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada (3) (6)
Jama nad Jezerom   C   22. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada 
Jama nad Jezerom   F   22. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada 
Jama Nadglavinjak   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Jama Nadglavinjak   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Jama pod Babjim zobom   B   05. 07. 2018   05. 07. 2018   Miha Čekada (7)
Jama pod Babjim zobom   C   05. 07. 2018   09. 07. 2018   Miha Čekada 
Jama pod Krogom   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Jama pod Krogom   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Jama pod Krogom   B   30. 11. 2018   02. 12. 2018   Miha Čekada 
Jama pod Krogom   C   30. 11. 2018   02. 12. 2018   Miha Čekada 
Jama pod Krogom   E   30. 11. 2018   02. 12. 2018   Miha Čekada 
Jama pod Stevniki   A   03. 09. 2018   03. 09. 2018   Janez Stražišar 
Jama pod Stevniki   C   03. 09. 2018   03. 09. 2018   Janez Stražišar 
Jama pod Stevniki   E   03. 09. 2018   03. 09. 2018   Janez Stražišar 
Jama pod Stevniki   F   03. 09. 2018   03. 09. 2018   Janez Stražišar 
Jama pod Tominčevo jamo   B   22. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada (3) (6)
Jama pod Tominčevo jamo   C   22. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada 
Jama pod Tominčevo jamo   F   22. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada 
Jama pod vlečnico   C   29. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada 
Jama pod vlečnico   F   29. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada 
Jama pri Gradišču pri Materiji   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Jama pri Gradišču pri Materiji   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Jama pri postaji   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Jama pri postaji   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Jama pri Rešetnici   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Jama pri Rešetnici   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Jama pri smrekovi vrtači   A   04. 05. 2018   04. 05. 2018   Janez Stražišar 
Jama pri smrekovi vrtači   C   04. 05. 2018   04. 05. 2018   Janez Stražišar 
Jama pri smrekovi vrtači   E   04. 05. 2018   04. 05. 2018   Janez Stražišar 
Jama pri smrekovi vrtači   F   04. 05. 2018   04. 05. 2018   Janez Stražišar 
Jama pri treh svinjskih gobanih   A   17. 09. 2018   17. 09. 2018   Janez Stražišar 
Jama pri treh svinjskih gobanih   C   17. 09. 2018   17. 09. 2018   Janez Stražišar 
Jama pri treh svinjskih gobanih   E   17. 09. 2018   17. 09. 2018   Janez Stražišar 
Jama pri treh svinjskih gobanih   F   17. 09. 2018   17. 09. 2018   Janez Stražišar 
Jama pri vlečnici v Škocjanske jame   B   16. 06. 2018   04. 07. 2018   Miha Čekada (3)
Jama pri vlečnici v Škocjanske jame   C   16. 06. 2018   04. 07. 2018   Miha Čekada 
Jama v Gorici   B   03. 02. 2018   08. 02. 2018   Miha Čekada 
Jama v Gorici   C   03. 02. 2018   08. 02. 2018   Miha Čekada 
Jama v Gorici   F   03. 02. 2018   08. 02. 2018   Miha Čekada 
Jama v Gostih dolinah   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Jama v Gostih dolinah   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Jama v gradu   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Jama v gradu   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Jama v grapi   B   03. 02. 2018   03. 02. 2018   Miha Čekada 
Jama v grapi   C   03. 02. 2018   03. 02. 2018   Miha Čekada 
Jama v tunelu Kastelec   B   14. 11. 2018   14. 11. 2018   Miha Čekada 
Jama v tunelu Kastelec   C   14. 11. 2018   14. 11. 2018   Miha Čekada 
Jama za Hramom   B   11. 05. 2018   11. 05. 2018   Miha Čekada 
Jama za Hramom   C   11. 05. 2018   11. 05. 2018   Miha Čekada 
Jama za Hramom   F   11. 05. 2018   11. 05. 2018   Miha Čekada 
Jančerejska jama   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Janezov nihaj   A   04. 05. 2018   04. 05. 2018   Anja Kos 
Janezov nihaj   E   04. 05. 2018   04. 05. 2018   Anja Kos 
Janezov nihaj   F   04. 05. 2018   04. 05. 2018   Anja Kos 
Janezov nihaj   G   04. 05. 2018   04. 05. 2018   Anja Kos 
Janičja jama   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Janičja jama   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Jazbina v Rovnjah   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Jazbina v Rovnjah   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Jerinščevka   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Jerinščevka   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Jespa   B   10. 02. 2018   10. 02. 2018   Miha Čekada 
Jespa   C   10. 02. 2018   10. 02. 2018   Miha Čekada 
JFS 38   A   05. 07. 2018   07. 07. 2018   Janez Stražišar 
JFS 38   C   05. 07. 2018   07. 07. 2018   Janez Stražišar 
JFS 38   E   05. 07. 2018   07. 07. 2018   Janez Stražišar 
JFS 38   F   05. 07. 2018   07. 07. 2018   Janez Stražišar 
Jurjeva jama v Lokah   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Jurjeva jama v Lokah   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Kamenšca   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Kamenšca   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Kaserova jama   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Kaserova jama   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Kos 1   A   06. 08. 2018   10. 08. 2018   Petra Pavšič 
Kos 1   E   06. 08. 2018   07. 08. 2018   Petra Pavšič 
Kos 1   F   06. 08. 2018   07. 08. 2018   Petra Pavšič 
Kos 2   A   06. 08. 2018   10. 08. 2018   Petra Pavšič 
Kos 2   E   06. 08. 2018   06. 08. 2018   Petra Pavšič 
Kos 2   F   06. 08. 2018   06. 08. 2018   Petra Pavšič 
Koščakova jama 1   B   17. 06. 2018   04. 08. 2018   Miha Čekada (3) (6)
Koščakova jama 1   C   17. 06. 2018   04. 08. 2018   Miha Čekada 
Koščakova jama 1   F   17. 06. 2018   04. 08. 2018   Miha Čekada 
Koščakova jama 2   B   17. 06. 2018   04. 08. 2018   Miha Čekada (3) (6)
Koščakova jama 2   C   17. 06. 2018   04. 08. 2018   Miha Čekada 
Koščakova jama 2   F   17. 06. 2018   04. 08. 2018   Miha Čekada 
Kramerjeva pečina   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Kramerjeva pečina   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Križenca   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Križenca   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Kubik   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Kubik   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Kukujama   E      20. 12. 2018   Milan Ferran 
Kukujama   A   24. 05. 2018   20. 12. 2018   Milan Ferran 
Ledenica na Golteh   B   06. 01. 2019   06. 01. 2019   Miha Čekada 
Linearna jama   A   07. 08. 2018   10. 08. 2018   Petra Pavšič 
Linearna jama   E   07. 08. 2018   07. 08. 2018   Petra Pavšič 
Linearna jama   F   07. 08. 2018   07. 08. 2018   Petra Pavšič 
Mačinove jame pri Markovščini   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Mačinove jame pri Markovščini   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Mahorčičeva-Mariničeva jama   C   30. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada 
Majska jama   F   04. 09. 2018   04. 09. 2018   Iztok Lajovic 
Malamanja   C   07. 03. 2016   06. 05. 2018   Miha Čekada 
Malamanja   F   07. 03. 2016   06. 05. 2018   Miha Čekada 
Malamanja   A   06. 05. 2018   06. 05. 2018   Anja Kos 
Malamanja   E   06. 05. 2018   06. 05. 2018   Anja Kos 
Malamanja   G   06. 05. 2018   06. 05. 2018   Anja Kos 
Maletova jama   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Maletova jama   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Mali Trški ledenik   B   06. 05. 2018   08. 05. 2018   Miha Čekada (4)
Mali Trški ledenik   C   06. 05. 2018   08. 05. 2018   Miha Čekada 
Martinova jama pri Materiji   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Martinova jama pri Materiji   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Martinska jama pri Markovščini   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Martinska jama pri Markovščini   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Matjaževa jama   B   10. 02. 2018   10. 02. 2018   Miha Čekada 
Matjaževa jama   C   10. 02. 2018   10. 02. 2018   Miha Čekada 
Medvedja jama na Mokrici   B   03. 02. 2018   03. 02. 2018   Miha Čekada 
Medvedja jama na Mokrici   C   03. 02. 2018   03. 02. 2018   Miha Čekada 
Mesarska lopa   B   30. 12. 2018   30. 12. 2018   Miha Čekada 
Mesarska lopa   C   30. 12. 2018   30. 12. 2018   Miha Čekada 
Miklov skedenj   C   30. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada 
Miklov skedenj   F   30. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada 
Miškotova jama v Lokah   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Miškotova jama v Lokah   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Ob 3 (Obrov)   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Ob 3 (Obrov)   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Ob 57 (Obrov)   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Ob 57 (Obrov)   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Ocizeljska jama   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Ocizeljska jama   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Paščipalka   F      14. 06. 2018   Janez Stražišar 
Paščipalka   A   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Janez Stražišar 
Paščipalka   C   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Janez Stražišar 
Paščipalka   E   13. 06. 2018   14. 06. 2018   Janez Stražišar 
Pavlinovo brezno   B   15. 05. 2018   15. 05. 2018   Aleš Lajovic 
Pečina na Padežu   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Pečina na Padežu   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Pečina nad Črnim Kalom   B   04. 11. 2018   07. 11. 2018   Miha Čekada 
Pečina nad Črnim Kalom   C   04. 11. 2018   07. 11. 2018   Miha Čekada 
Pečina pri Starih vrtih   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Pečina pri Starih vrtih   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Pečina v Borštu   B   11. 11. 2018   12. 11. 2018   Miha Čekada (3)
Pečina v Radotah   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Pečina v Radotah   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Polina peč   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Polina peč   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Poljanska buža   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Poljanska buža   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Potokarjevo brezno   B   27. 04. 2018   27. 04. 2018   Aleš Lajovic 
Potrpežljivka   B   13. 05. 2018   29. 06. 2018   Miha Čekada 
Potrpežljivka   C   13. 05. 2018   29. 06. 2018   Miha Čekada 
Prepadna jama   G   28. 11. 2015   10. 01. 2018   Miha Staut 
Prepadna jama   B   10. 01. 2018   10. 01. 2018   Miha Staut 
Prepadna jama   E   10. 01. 2018   10. 01. 2018   Miha Staut 
Prepadna jama   F   10. 01. 2018   10. 01. 2018   Peter Gedei 
Radonetzov vodnjak   C   30. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada 
Radonetzov vodnjak   F   30. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada 
Razpoka pri Veliki konti   B   07. 08. 2018   07. 08. 2018   Petra Pavšič 
Razpoka pri Veliki konti   E   07. 08. 2018   07. 08. 2018   Petra Pavšič 
Razpoka pri Veliki konti   F   07. 08. 2018   07. 08. 2018   Petra Pavšič 
Rešetnica   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Rešetnica   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Rokav   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Rokav   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Rosohlavka   C   07. 01. 2017   07. 05. 2018   Miha Čekada 
Rosohlavka   F   07. 01. 2017   07. 05. 2018   Miha Čekada 
Rosohlavka   A   07. 05. 2018   07. 05. 2018   Petra Pavšič 
Rosohlavka   E   07. 05. 2018   07. 05. 2018   Petra Pavšič 
Roška špilja   C   01. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada 
Roška špilja   F   01. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada 
Roška špilja   B   22. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada (3) (6)
Sisijino veliko brezno   F      13. 05. 2018   Janez Stražišar 
Sisijino veliko brezno   A   12. 05. 2018   13. 05. 2018   Janez Stražišar 
Sisijino veliko brezno   C   12. 05. 2018   13. 05. 2018   Janez Stražišar 
Sisijino veliko brezno   E   12. 05. 2018   13. 05. 2018   Janez Stražišar 
Skalonova jama   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Skalonova jama   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Slapensko brezno pri Malem Trškem ledeniku   B   06. 05. 2018   08. 05. 2018   Miha Čekada (4)
Slapensko brezno pri Malem Trškem ledeniku   C   06. 05. 2018   08. 05. 2018   Miha Čekada 
Socerbska jama za vrhom   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Socerbska jama za vrhom   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Soskovca   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Soskovca   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Spodmol pri Črnotičah   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Spodmol v Črnotičah   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
St 16 (Stržen)   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
St 16 (Stržen)   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
St 26 (Stržen)   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
St 26 (Stržen)   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
St 6 (Stržen)   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
St-6 (Stržen)   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Stometrska jama   A   06. 08. 2018   10. 08. 2018   Petra Pavšič 
Stometrska jama   E   06. 08. 2018   06. 08. 2018   Petra Pavšič 
Stometrska jama   F   06. 08. 2018   06. 08. 2018   Petra Pavšič 
Strašna jama   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Strašna jama   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Sveta jama   C   04. 11. 2018   07. 11. 2018   Miha Čekada 
Široka jama   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Široka jama   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Široko brezno v Krugih   A   29. 12. 2018   29. 12. 2018   Janez Stražišar 
Široko brezno v Krugih   C   29. 12. 2018   29. 12. 2018   Janez Stražišar 
Široko brezno v Krugih   E   29. 12. 2018   29. 12. 2018   Janez Stražišar 
Široko brezno v Krugih   F   29. 12. 2018   29. 12. 2018   Janez Stražišar 
Škocjanske jame   C      27. 07. 2018    
Škocjanske jame   C   17. 06. 2018   18. 06. 2018   Miha Čekada (3)
Škocjanske jame   C   19. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada (3) (6)
Škocjanske jame   B   30. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada (3) (6)
Škocjanske jame   C   05. 07. 2018   05. 07. 2018   Miha Čekada 
Špirnica   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Špirnica   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Štolen   C   08. 07. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada 
Štolen   F   08. 07. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada 
Tominčeva jama   B   22. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada (3) (6)
Tominčeva jama   C   22. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada 
Tominčeva jama   F   22. 06. 2018   27. 07. 2018   Miha Čekada 
U25   F   29. 05. 2018   29. 06. 2018   Anja Kos 
U25   A   29. 06. 2018   29. 06. 2018   Anja Kos 
U25   C   29. 06. 2018   29. 06. 2018   Miha Čekada 
U25   E   29. 06. 2018   29. 06. 2018   Anja Kos 
Veliko brezno na Mačkovem vrhu   A   17. 10. 2018   17. 10. 2018   Janez Stražišar 
Veliko brezno na Mačkovem vrhu   C   17. 10. 2018   17. 10. 2018   Janez Stražišar 
Veliko brezno na Mačkovem vrhu   E   17. 10. 2018   17. 10. 2018   Janez Stražišar 
Veliko brezno na Mačkovem vrhu   F   17. 10. 2018   17. 10. 2018   Janez Stražišar 
Vidalova jama   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Vidalova jama   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Vodna jama nad Očesi   B   09. 01. 2019   18. 01. 2019   Igor Vrhovec (8) (9) (4) (10)
Votla stena na Nanosu   B   06. 05. 2018   08. 05. 2018   Miha Čekada (4)
Votla stena na Nanosu   C   06. 05. 2018   08. 05. 2018   Miha Čekada 
Vraničeva jama   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Vraničeva jama   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Vrženca   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Vrženca   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Zgornji Gamsov spodmol   B   15. 03. 2018   15. 03. 2018   Janez Stražišar 
Zjati   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Zjati   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Zvrnilca   H   29. 03. 2018   29. 03. 2018   Aleš Lajovic 
Žerjalova jama   B   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada (1)
Žerjalova jama   C   04. 11. 2018   21. 12. 2018   Miha Čekada 
Žuboreča jama   A   07. 05. 2018   08. 05. 2018   Janez Stražišar 
Žuboreča jama   C   07. 05. 2018   08. 05. 2018   Janez Stražišar 
Žuboreča jama   E   07. 05. 2018   08. 05. 2018   Janez Stražišar 
Žuboreča jama   F   07. 05. 2018   08. 05. 2018   Janez Stražišar 

(1) v sodelovanju z JO SPD Trst
(2) v sodelovanju z JK Novo mesto
(3) v sodelovanju z Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
(4) v sodelovanju z JD Rakek
(5) v sodelovanju z JK Borovnica
(6) v sodelovanju z Park Škocjanske jame
(7) v sodelovanju z DZRJ Bled
(8) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(9) v sodelovanju z DZRJ Luka Čeč Postojna
(10) v sodelovanju z DZRJ Ljubljana

Prejeto gradivo 2016

Prejeto gradivo 2016

 

Društvo jama (št. jame) / tip zapisnika / datum zapisnika / datum oddaje / zapisnikar
JD "Danilo Remškar" Ajdovščina Bela griža 1   B   07. 03. 2016   28. 11. 2016   Bogomir Remškar (1)
Dol ledenica   B      28. 11. 2016   Bogomir Remškar 
Jama Sežanske Reke   B   23. 01. 2016   28. 11. 2016   Bogomir Remškar (2) (1) (3) (4)
Jama za Tišlerjevim kalom   C      22. 02. 2016    
Jama za Tišlerjevim kalom   G      11. 02. 2016    
Jama za Tišlerjevim kalom   A   03. 02. 2016   11. 02. 2016   Bogomir Remškar 
Jama za Tišlerjevim kalom   E   06. 02. 2016   11. 02. 2016   Bogomir Remškar 
Macola   E      09. 01. 2017    (5) (6) (2) (1) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Macola   G      09. 01. 2017    
Macola   B   03. 01. 2017   09. 01. 2017   Bogomir Remškar (5) (13) (2) (1) (14) (8) (15) (10) (11)
Skalarjevo brezno   B   13. 08. 2016   28. 11. 2016   Bogomir Remškar 

(1) v sodelovanju z JD Logatec
(2) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(3) v sodelovanju z JK Železničar
(4) v sodelovanju z DZRJ Ljubljana
(5) v sodelovanju z JK Borovnica
(6) v sodelovanju z JD Carnium Kranj
(7) v sodelovanju z JD Rakek
(8) v sodelovanju z JS PD Tolmin
(9) v sodelovanju z JO SPD Trst
(10) v sodelovanju z Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje
(11) v sodelovanju z JD Dimnice Koper
(12) v sodelovanju z JK Krka
(13) v sodelovanju z JD Gregor Žiberna Divača
(14) v sodelovanju z DZRJ Luka Čeč Postojna
(15) v sodelovanju z Šaleški JK "Podlasica" Topolšica
JK Borovnica Brezno 1 pod Smrečnim robom   A   09. 01. 2017   09. 01. 2017   Peter Svete 
Brezno 1 pod Smrečnim robom   E   09. 01. 2017   09. 01. 2017   Peter Svete 
Brezno 1 pod Smrečnim robom   F   09. 01. 2017   09. 01. 2017   Peter Svete 
Brezno 1 pod Smrečnim robom   G   09. 01. 2017   09. 01. 2017   Peter Svete 
Brezno jelenčka Nika   A   23. 12. 2016   23. 12. 2016   Peter Svete 
Brezno jelenčka Nika   E   23. 12. 2016   23. 12. 2016   Peter Svete 
Brezno jelenčka Nika   F   23. 12. 2016   23. 12. 2016   Peter Svete 
Brezno jelenčka Nika   G   23. 12. 2016   23. 12. 2016   Peter Svete 
Brezno nad polharsko kočo   A   08. 01. 2017   09. 01. 2017   Peter Svete 
Brezno nad polharsko kočo   E   08. 01. 2017   09. 01. 2017   Peter Svete 
Brezno nad polharsko kočo   F   08. 01. 2017   09. 01. 2017   Peter Svete 
Brezno pod Kamnim vrhom   A   03. 01. 2017   03. 01. 2017   Peter Svete 
Brezno pod Kamnim vrhom   E   03. 01. 2017   03. 01. 2017   Peter Svete 
Brezno pod Kamnim vrhom   F   03. 01. 2017   03. 01. 2017   Peter Svete 
Brezno pod Kamnim vrhom   G   03. 01. 2017   03. 01. 2017   Peter Svete 
Brezno pod medvedjim brlogom   B   03. 12. 2016   11. 12. 2016   Peter Svete 
Brezno pod Zagrižnim robom   B   04. 12. 2016   11. 12. 2016   Peter Svete 
Brezno v Trčkovem talu   A   13. 09. 2016   16. 09. 2016   Peter Svete 
Brezno v Trčkovem talu   E   13. 09. 2016   16. 09. 2016   Peter Svete 
Brezno v Trčkovem talu   F   13. 09. 2016   16. 09. 2016   Peter Svete 
Brezno v Trčkovem talu   G   13. 09. 2016   16. 09. 2016   Peter Svete 
Brezno velike noge   B   28. 11. 2016   28. 11. 2016   Peter Svete 
Brezno za Rjavim Kamnom   B   28. 11. 2016   28. 11. 2016   Peter Svete 
Caretovo brezno   B   04. 12. 2016   04. 12. 2016   Peter Svete 
Cerkovo brezno   B   23. 12. 2016   23. 12. 2016   Peter Svete 
Martincovo brezno   B   28. 11. 2016   28. 11. 2016   Peter Svete 
Mihcovo brezno   B   18. 10. 2016   19. 10. 2016   Peter Svete 
Rjovčkovo brezno   B   03. 12. 2016   11. 12. 2016   Peter Svete 
Toboganček   A   10. 02. 2016   11. 02. 2016   Peter Svete 
Toboganček   E   10. 02. 2016   11. 02. 2016   Peter Svete 
Toboganček   F   10. 02. 2016   11. 02. 2016   Peter Svete 
Žentonovo brezno   B   04. 12. 2016   11. 12. 2016   Peter Svete 
JK Brežice Brezno Pihalnik   E   31. 01. 2016   02. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno Pihalnik   A   01. 02. 2016   02. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno Pihalnik   B   01. 02. 2016   02. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno Pihalnik   C   01. 02. 2016   02. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno Pihalnik   C   01. 02. 2016   02. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno Pihalnik   C   01. 02. 2016   02. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno Pihalnik   C   01. 02. 2016   02. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno Pihalnik   F   01. 02. 2016   02. 02. 2016   Andrej Olovec 
Brezno Pihalnik   G   01. 02. 2016   02. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno Pihalnik   H   01. 02. 2016   02. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno Pihalnik   I   01. 02. 2016   02. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno pri bivaku   B   02. 02. 2016   03. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno pri bivaku   C   02. 02. 2016   03. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno pri bivaku   C   02. 02. 2016   03. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno pri bivaku   C   02. 02. 2016   03. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno pri bivaku   C   02. 02. 2016   03. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno pri bivaku   F   02. 02. 2016   03. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno v kotu   B   02. 02. 2016   03. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno v kotu   C   02. 02. 2016   03. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno v kotu   C   02. 02. 2016   03. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno v kotu   C   02. 02. 2016   03. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno v kotu   C   02. 02. 2016   03. 02. 2016   Jure Tičar 
Brezno v kotu   F   02. 02. 2016   03. 02. 2016   Jure Tičar 
Jama Kreščak   B   29. 12. 2016   09. 01. 2017   Jure Tičar 
Jama Kreščak   C   29. 12. 2016   09. 01. 2017   Jure Tičar 
Jama Kreščak   C   29. 12. 2016   09. 01. 2017   Jure Tičar 
Jama Kreščak   C   29. 12. 2016   09. 01. 2017   Jure Tičar 
Jama Kreščak   C   29. 12. 2016   09. 01. 2017   Jure Tičar 
Jama Kreščak   C   29. 12. 2016   09. 01. 2017   Jure Tičar 
Jama Kreščak   C   29. 12. 2016   09. 01. 2017   Jure Tičar 
Jama Kreščak   C   29. 12. 2016   09. 01. 2017   Jure Tičar 
Jama Kreščak   C   29. 12. 2016   09. 01. 2017   Jure Tičar 
Jama Kreščak   E   29. 12. 2016   09. 01. 2017   Jure Tičar 
Jama Kreščak   F   29. 12. 2016   09. 01. 2017   Jure Tičar 
Jama Kreščak   G   29. 12. 2016   09. 01. 2017   Jure Tičar 
Jama Kreščak   H   29. 12. 2016   09. 01. 2017   Jure Tičar 
Jama Kreščak   I   29. 12. 2016   09. 01. 2017   Jure Tičar 
Jama na Leščini   E   27. 04. 2016   29. 04. 2016   Jure Tičar 
Jama na Leščini   G   27. 04. 2016   29. 04. 2016   Jure Tičar 
Jama na Leščini   A   29. 04. 2016   29. 04. 2016   Jure Tičar 
Jama na Leščini   C   29. 04. 2016   29. 04. 2016   Jure Tičar 
Jama na Leščini   C   29. 04. 2016   29. 04. 2016   Jure Tičar 
Jama na Leščini   C   29. 04. 2016   29. 04. 2016   Jure Tičar 
Jama na Leščini   C   29. 04. 2016   29. 04. 2016   Jure Tičar 
Jama na Leščini   F   29. 04. 2016   29. 04. 2016   Jure Tičar 
Jama na Leščini   H   29. 04. 2016   29. 04. 2016   Jure Tičar 
Jama na Leščini   I   29. 04. 2016   29. 04. 2016   Jure Tičar 
Jarkovičeva klet   E   31. 01. 2016   02. 02. 2016   Jure Tičar 
Jarkovičeva klet   A   01. 02. 2016   02. 02. 2016   Jure Tičar 
Jarkovičeva klet   C   01. 02. 2016   02. 02. 2016   Jure Tičar 
Jarkovičeva klet   C   01. 02. 2016   02. 02. 2016   Jure Tičar 
Jarkovičeva klet   C   01. 02. 2016   02. 02. 2016   Jure Tičar 
Jarkovičeva klet   C   01. 02. 2016   02. 02. 2016   Jure Tičar 
Jarkovičeva klet   F   01. 02. 2016   02. 02. 2016   Andrej Olovec 
Jarkovičeva klet   G   01. 02. 2016   02. 02. 2016   Jure Tičar 
Jarkovičeva klet   H   01. 02. 2016   02. 02. 2016   Andrej Olovec 
Jarkovičeva klet   I   01. 02. 2016   02. 02. 2016   Jure Tičar 
Liparjeva polšna   B   02. 02. 2016   03. 02. 2016   Jure Tičar 
Liparjeva polšna   C   02. 02. 2016   03. 02. 2016   Jure Tičar 
Liparjeva polšna   C   02. 02. 2016   03. 02. 2016   Jure Tičar 
Liparjeva polšna   C   02. 02. 2016   03. 02. 2016   Jure Tičar 
Liparjeva polšna   C   02. 02. 2016   03. 02. 2016   Jure Tičar 
Liparjeva polšna   F   02. 02. 2016   03. 02. 2016   Jure Tičar 
JD Carnium Kranj Bobrova jama   A   17. 09. 2016   28. 11. 2016   Vasja Zaman 
Bobrova jama   E   17. 09. 2016   28. 11. 2016   Vasja Zaman 
Bobrova jama   F   17. 09. 2016   28. 11. 2016   Vasja Zaman 
Brezno pod Kravskim hribom   A   12. 03. 2016   27. 03. 2016   Marko Špelič 
Brezno pod Kravskim hribom   E   12. 03. 2016   27. 03. 2016   Matjaž Rogelj 
Brezno pod Kravskim hribom   F   12. 03. 2016   27. 03. 2016   Dejan Praprotnik 
Brezno pod žičnico   B   26. 11. 2016   28. 11. 2016   Vasja Zaman 
Brezno pod žičnico   B   26. 11. 2016   28. 11. 2016   Vasja Zaman 
Brezno pod žičnico   B   26. 11. 2016   28. 11. 2016   Vasja Zaman 
Brezno pod žičnico   B   28. 12. 2016   28. 12. 2016   Vasja Zaman 
Cizlova jama   A   27. 01. 2016   06. 04. 2016   Dejan Praprotnik 
Cizlova jama   E   27. 01. 2016   06. 04. 2016   Dejan Praprotnik 
Cizlova jama   F   27. 01. 2016   06. 04. 2016   Dejan Praprotnik 
Cizlova jama   G   27. 01. 2016   06. 04. 2016    
Gozdec 1   A   01. 11. 2016   28. 11. 2016   Vasja Zaman 
Gozdec 1   E   01. 11. 2016   28. 11. 2016   Vasja Zaman 
Gozdec 1   F   01. 11. 2016   28. 11. 2016   Vasja Zaman 
Premražen - prestrašen   A   06. 10. 2016   07. 10. 2016   Dejan Praprotnik 
Premražen - prestrašen   E   06. 10. 2016   07. 10. 2016   Anton Ahčin 
Premražen - prestrašen   F   06. 10. 2016   07. 10. 2016   Dejan Praprotnik 
Belokranjski JK Črnomelj Brezno na Ugrajici   F      22. 04. 2016    
Brezno na Ugrajici   H   18. 04. 2016   22. 04. 2016   Boris Črnič 
Brezno pod Cerkvico   F      22. 04. 2016   Boris Črnič 
Brezno pod Cerkvico   E   18. 04. 2016   22. 04. 2016   Boris Črnič 
Brezno pod Cerkvico   A   19. 04. 2016   22. 04. 2016   Boris Črnič 
Brezno pri kapelicah   F      29. 02. 2016   Boris Črnič 
Brezno pri kapelicah   A   12. 01. 2016   17. 03. 2016   Boris Črnič 
Brezno pri kapelicah   E   25. 02. 2016   29. 02. 2016   Jože Gešelj 
JD Gregor Žiberna Divača Bobkova jama   B   27. 03. 2016   04. 12. 2016   Matej Kravanja 
Bobkova jama   C   27. 03. 2016   04. 12. 2016   Matej Kravanja 
Bobkova jama   C   27. 03. 2016   04. 12. 2016   Matej Kravanja 
Bobkova jama   C   27. 03. 2016   04. 12. 2016   Matej Kravanja 
Bobkova jama   F   27. 03. 2016   18. 12. 2016   Matej Kravanja 
Brezno pri Risniku   E   15. 12. 2015   08. 09. 2016   Matej Kravanja (1) (2) (3)
Brezno pri Risniku   A   01. 05. 2016   08. 09. 2016   Matej Kravanja (1) (2) (3)
Brezno pri Risniku   F   02. 05. 2016   08. 09. 2016   Matej Kravanja 
Brezno pri Risniku   G   02. 05. 2016   08. 09. 2016   Matej Kravanja 
Brezno pri Risniku   H   08. 05. 2016   08. 09. 2016   Matej Kravanja 
Brezno pri Risniku   C   10. 05. 2016   08. 09. 2016   Matej Kravanja 
Brezno pri Risniku   C   10. 05. 2016   08. 09. 2016   Matej Kravanja 
Brezno pri Risniku   C   10. 05. 2016   08. 09. 2016   Matej Kravanja 
Brezno pri Trhlovci   F   01. 12. 2016   18. 12. 2016   Matej Kravanja 
Cuckov spodmol v Grižah   C   08. 12. 2015   11. 05. 2016   Matej Kravanja 
Cuckov spodmol v Grižah   C   08. 12. 2015   11. 05. 2016   Matej Kravanja 
Cuckov spodmol v Grižah   E   15. 12. 2015   11. 05. 2016   Matej Kravanja 
Cuckov spodmol v Grižah   F   15. 12. 2015   11. 05. 2016   Matej Kravanja 
Cuckov spodmol v Grižah   G   15. 12. 2015   11. 05. 2016   Matej Kravanja 
Cuckov spodmol v Grižah   A   16. 12. 2015   11. 05. 2016   Matej Kravanja 
Cuckov spodmol v Grižah   H   19. 12. 2015   11. 05. 2016   Matej Kravanja 
Globanja v Starosušičkih grižah   C   08. 03. 2016   15. 06. 2016   Matej Kravanja 
Globanja v Starosušičkih grižah   C   08. 03. 2016   15. 06. 2016   Matej Kravanja 
Globanja v Starosušičkih grižah   E   08. 03. 2016   15. 06. 2016   Matej Kravanja 
Globanja v Starosušičkih grižah   A   09. 03. 2016   15. 06. 2016   Matej Kravanja 
Globanja v Starosušičkih grižah   F   09. 03. 2016   15. 06. 2016   Matej Kravanja 
Globanja v Starosušičkih grižah   G   09. 03. 2016   15. 06. 2016   Matej Kravanja 
Globanja v Starosušičkih grižah   H   09. 03. 2016   15. 06. 2016   Matej Kravanja 
Golobinka   B   01. 12. 2016   18. 12. 2016   Matej Kravanja 
Golobinka   C   01. 12. 2016   18. 12. 2016   Matej Kravanja 
Golobinka   C   01. 12. 2016   18. 12. 2016   Matej Kravanja 
Golobinka   C   01. 12. 2016   18. 12. 2016   Matej Kravanja 
Golobinka   F   01. 12. 2016   18. 12. 2016   Matej Kravanja 
Ilonka v Lozi   C   26. 08. 2016   30. 09. 2016   Matej Kravanja 
Ilonka v Lozi   C   26. 08. 2016   30. 09. 2016   Matej Kravanja 
Ilonka v Lozi   C   26. 08. 2016   30. 09. 2016   Matej Kravanja 
Ilonka v Lozi   A   27. 08. 2016   30. 09. 2016   Matej Kravanja 
Ilonka v Lozi   G   27. 08. 2016   30. 09. 2016   Matej Kravanja 
Ilonka v Lozi   E   29. 08. 2016   30. 09. 2016   Matej Kravanja 
Ilonka v Lozi   F   30. 08. 2016   30. 09. 2016   Matej Kravanja 
Jama 1 ob Košanski poti   E   18. 12. 2015   08. 06. 2016   Matej Kravanja 
Jama 1 ob Košanski poti   C   19. 12. 2015   08. 06. 2016   Matej Kravanja 
Jama 1 ob Košanski poti   H   22. 12. 2015   08. 06. 2016   Matej Kravanja 
Jama 1 ob Košanski poti   A   26. 12. 2015   08. 06. 2016   Matej Kravanja 
Jama 1 ob Košanski poti   B   26. 12. 2015   08. 06. 2016   Matej Kravanja 
Jama 1 ob Košanski poti   F   26. 12. 2015   08. 06. 2016   Matej Kravanja 
Jama 1 ob Košanski poti   G   26. 12. 2015   08. 06. 2016   Matej Kravanja 
Jama 1 ob Košanski poti   C   19. 01. 2016   08. 06. 2016   Matej Kravanja 
Jama 2 ob Košanski poti   C   19. 01. 2016   22. 06. 2016   Matej Kravanja 
Jama 2 ob Košanski poti   C   19. 01. 2016   22. 06. 2016   Matej Kravanja 
Jama 2 ob Košanski poti   E   19. 01. 2016   22. 06. 2016   Matej Kravanja 
Jama 2 ob Košanski poti   H   19. 01. 2016   22. 06. 2016   Matej Kravanja 
Jama 2 ob Košanski poti   F   20. 01. 2016   22. 06. 2016   Matej Kravanja 
Jama 2 ob Košanski poti   B   24. 01. 2016   22. 06. 2016   Matej Kravanja 
Jama pod Zgonom   A   28. 08. 2016   02. 11. 2016   Matej Kravanja 
Jama pod Zgonom   C   28. 08. 2016   02. 11. 2016   Matej Kravanja 
Jama pod Zgonom   C   28. 08. 2016   02. 11. 2016   Matej Kravanja 
Jama pod Zgonom   C   28. 08. 2016   02. 11. 2016   Matej Kravanja 
Jama pod Zgonom   E   28. 08. 2016   02. 11. 2016   Matej Kravanja 
Jama pod Zgonom   F   28. 08. 2016   02. 11. 2016   Matej Kravanja 
Jama pod Zgonom   G   28. 08. 2016   02. 11. 2016   Matej Kravanja 
Levkova jama   B   20. 01. 2016   06. 12. 2016   Matej Kravanja 
Levkova jama   C   20. 01. 2016   06. 12. 2016   Matej Kravanja 
Levkova jama   C   20. 01. 2016   06. 12. 2016   Matej Kravanja 
Levkova jama   C   20. 01. 2016   06. 12. 2016   Matej Kravanja 
Levkova jama   F   23. 01. 2016   06. 12. 2016   Matej Kravanja 
Mrzlo brezno   B   13. 02. 2016   11. 10. 2016   Matej Kravanja 
Mrzlo brezno   C   13. 02. 2016   11. 10. 2016   Matej Kravanja 
Mrzlo brezno   C   13. 02. 2016   11. 10. 2016   Matej Kravanja 
Mrzlo brezno   C   13. 02. 2016   11. 10. 2016   Matej Kravanja 
Mrzlo brezno   F   13. 02. 2016   11. 10. 2016   Matej Kravanja 
Neverški spodmol   B   15. 03. 2016   21. 12. 2016   Matej Kravanja 
Neverški spodmol   C   15. 03. 2016   21. 12. 2016   Matej Kravanja 
Neverški spodmol   C   15. 03. 2016   21. 12. 2016   Matej Kravanja 
Neverški spodmol   C   15. 03. 2016   21. 12. 2016   Matej Kravanja 
Neverški spodmol   F   15. 03. 2016   21. 12. 2016   Matej Kravanja 
Pečina v Brinječici   E   06. 07. 2016   30. 09. 2016   Matej Kravanja 
Pečina v Brinječici   G   06. 07. 2016   30. 09. 2016   Matej Kravanja 
Pečina v Brinječici   A   07. 07. 2016   30. 09. 2016   Matej Kravanja 
Pečina v Brinječici   C   07. 07. 2016   30. 09. 2016   Matej Kravanja 
Pečina v Brinječici   C   07. 07. 2016   30. 09. 2016   Matej Kravanja 
Pečina v Brinječici   C   07. 07. 2016   30. 09. 2016   Matej Kravanja 
Pečina v Brinječici   F   07. 07. 2016   30. 09. 2016   Matej Kravanja 
Požarjeva jama v Košanskih grižah   A   23. 03. 2016   04. 05. 2016   Matej Kravanja 
Požarjeva jama v Košanskih grižah   C   23. 03. 2016   04. 05. 2016   Matej Kravanja 
Požarjeva jama v Košanskih grižah   C   23. 03. 2016   04. 05. 2016   Matej Kravanja 
Požarjeva jama v Košanskih grižah   F   23. 03. 2016   04. 05. 2016   Matej Kravanja 
Požarjeva jama v Košanskih grižah   G   23. 03. 2016   04. 05. 2016   Matej Kravanja 
Požarjeva jama v Košanskih grižah   E   24. 03. 2016   04. 05. 2016   Matej Kravanja 
Požarjeva jama v Košanskih grižah   H   25. 03. 2016   04. 05. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol 1 v Kovških grižah   E   25. 02. 2016   10. 12. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol 1 v Kovških grižah   F   25. 02. 2016   10. 12. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol 1 v Kovških grižah   G   25. 02. 2016   10. 12. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol 1 v Kovških grižah   C   26. 02. 2016   10. 12. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol 1 v Kovških grižah   C   26. 02. 2016   10. 12. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol 1 v Kovških grižah   C   26. 02. 2016   10. 12. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol 1 v Kovških grižah   A   27. 02. 2016   10. 12. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol 1 v Kovških grižah   H   28. 02. 2016   10. 12. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol 1 v Kovških grižah   B   29. 02. 2016   10. 12. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol 2 v Kovških grižah   C   11. 02. 2016   15. 12. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol 2 v Kovških grižah   C   11. 02. 2016   15. 12. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol 2 v Kovških grižah   C   11. 02. 2016   15. 12. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol 2 v Kovških grižah   B   12. 02. 2016   15. 12. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol 2 v Kovških grižah   F   12. 02. 2016   15. 12. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol dveh Marij   C   01. 01. 2016   01. 06. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol dveh Marij   E   14. 01. 2016   01. 06. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol dveh Marij   A   15. 01. 2016   01. 06. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol dveh Marij   F   15. 01. 2016   01. 06. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol dveh Marij   G   15. 01. 2016   01. 06. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol dveh Marij   H   15. 01. 2016   01. 06. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol dveh Marij   C   16. 01. 2016   01. 06. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol pod Boršti   A   26. 06. 2016   30. 06. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol pod Boršti   C   26. 06. 2016   30. 06. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol pod Boršti   C   26. 06. 2016   30. 06. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol pod Boršti   F   26. 06. 2016   30. 06. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol pod Boršti   G   26. 06. 2016   30. 06. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol pod Boršti   H   26. 06. 2016   30. 06. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol pod Boršti   E   27. 06. 2016   30. 06. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol pri Mrzlem breznu   A   12. 02. 2016   25. 05. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol pri Mrzlem breznu   C   12. 02. 2016   25. 05. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol pri Mrzlem breznu   C   12. 02. 2016   25. 05. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol pri Mrzlem breznu   E   12. 02. 2016   25. 05. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol pri Mrzlem breznu   F   12. 02. 2016   25. 05. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol pri Mrzlem breznu   G   12. 02. 2016   25. 05. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol pri Mrzlem breznu   H   13. 02. 2016   25. 05. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol v Preteržji   E   21. 12. 2015   18. 05. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol v Preteržji   A   23. 12. 2015   18. 05. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol v Preteržji   G   23. 12. 2015   18. 05. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol v Preteržji   C   24. 12. 2015   18. 05. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol v Preteržji   C   24. 12. 2015   18. 05. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol v Preteržji   F   24. 12. 2015   18. 05. 2016   Matej Kravanja 
Spodmol v Preteržji   H   25. 12. 2015   18. 05. 2016   Matej Kravanja 
Stanovica   F   15. 11. 2016   18. 12. 2016   Matej Kravanja 
Velika piromanka   F   01. 12. 2016   18. 12. 2016   Matej Kravanja 
Volčanska jama   G   25. 03. 2016   27. 04. 2016   Matej Kravanja 
Volčanska jama   A   26. 03. 2016   27. 04. 2016   Matej Kravanja 
Volčanska jama   C   26. 03. 2016   27. 04. 2016   Matej Kravanja 
Volčanska jama   C   26. 03. 2016   27. 04. 2016   Matej Kravanja 
Volčanska jama   E   27. 03. 2016   27. 04. 2016   Matej Kravanja 
Volčanska jama   F   28. 03. 2016   27. 04. 2016   Matej Kravanja 
Volčanska jama   H   28. 03. 2016   27. 04. 2016   Matej Kravanja 
Volčanska pečina   E   16. 09. 2016   08. 11. 2016   Matej Kravanja 
Volčanska pečina   A   17. 09. 2016   08. 11. 2016   Matej Kravanja 
Volčanska pečina   C   17. 09. 2016   08. 11. 2016   Matej Kravanja 
Volčanska pečina   C   17. 09. 2016   08. 11. 2016   Matej Kravanja 
Volčanska pečina   C   17. 09. 2016   08. 11. 2016   Matej Kravanja 
Volčanska pečina   F   17. 09. 2016   08. 11. 2016   Matej Kravanja 
Volčanska pečina   G   17. 09. 2016   08. 11. 2016   Matej Kravanja 

(1) v sodelovanju z JK Novo mesto
(2) v sodelovanju z JD Semič
(3) v sodelovanju z Jamarska zveza Slovenije
JD Gorenja vas Jama pod cerkvijo Svete Sobote   B   29. 03. 2016   29. 03. 2016   Damjan Maček 
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Brezno na AC pri Hribcah (B3619P 585+5)   B   04. 02. 2016   11. 07. 2016   Franjo Drole 
Brezno pod Cerovico P 658+12   B   04. 02. 2016   11. 07. 2016   Franjo Drole 
Brezno pod Pečnim vrhom   B   09. 08. 2016   05. 01. 2017   Franjo Drole 
Brezno Pri konju   B   18. 01. 2016   11. 07. 2016   Franjo Drole 
Brezno pri Škrbcu   B   18. 01. 2016   11. 07. 2016   Franjo Drole 
Brezno zahodno od Gornje Košane   C      11. 07. 2016    
Brezno zahodno od Gornje Košane   A   28. 01. 2016   11. 07. 2016   Franjo Drole 
Brezno zahodno od Gornje Košane   E   28. 01. 2016   11. 07. 2016   Franjo Drole 
Jama na Devcih   E      05. 01. 2017   Mitja Prelovšek 
Jama na Devcih   A   13. 07. 2016   05. 01. 2017   Mitja Prelovšek 
Jama pod Cerovico   B   04. 02. 2016   11. 07. 2016   Franjo Drole 
Jama za Tišlerjevim kalom   B   14. 10. 2016   05. 01. 2017   Franjo Drole 
Jama za Tišlerjevim kalom   C   19. 10. 2016   05. 01. 2017   Franjo Drole 
Jama za Tišlerjevim kalom 2   D      08. 01. 2016   Franjo Drole 
Kripta pod gradom Šteberk   D   09. 03. 2016   11. 07. 2016   Slavko Polak 
Mravljetovo brezno v Gošarjevih rupah   B   26. 12. 2016   05. 01. 2017   Franjo Drole 
Pivka jama   E   01. 01. 2016   11. 07. 2016   Franjo Drole 
Pivka jama   E   01. 01. 2016   11. 07. 2016   Franjo Drole 
Pivka jama   D   17. 06. 2016   11. 07. 2016    
Planinska jama   D      05. 01. 2017   Franjo Drole 
Planinska jama   B   20. 09. 2016   05. 01. 2017   Franjo Drole 
Ponikve v Dancah   B   04. 02. 2016   11. 07. 2016   Franjo Drole 
Vodna jama   B   27. 06. 2016   11. 07. 2016   Mitja Prelovšek 
Jamarska reševalna služba Brezno pod Malim Snežnikom   E      04. 04. 2016   Radivoj Šajn 
Brezno pod Malim Snežnikom   G      04. 04. 2016    
Brezno pod Malim Snežnikom   A   28. 03. 2016   04. 04. 2016   Radivoj Šajn 
Brezno pod Malim Snežnikom   F   28. 03. 2016   04. 04. 2016   Radivoj Šajn 
JD Dimnice Koper Dimnice   B   21. 12. 2016   21. 11. 2016   Franc Malečkar 
Jeriševa jama   D   01. 01. 2010   27. 10. 2016    
Lo 1 (Loka)   B   27. 06. 2016   27. 06. 2016   Franc Malečkar 
Mt 7 (Materija)   B   18. 11. 2016   21. 11. 2016   Franc Malečkar 
DZRJ Kranj Bis 2   E      17. 03. 2016   Maja Jelen 
Bis 2   A   25. 05. 2015   17. 03. 2016   Maja Jelen 
Bis 2   F   25. 05. 2015   17. 03. 2016   Maja Jelen 
Biserna jama   E      08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Biserna jama   B   19. 09. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Biserna jama   G   19. 09. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Brezno 2 na Jelovici   F   04. 04. 2001   17. 03. 2016   Miha Potočnik 
Brezno A v Lavtah   E      23. 06. 2016   Zvone Korenčan 
Brezno A v Lavtah   A   08. 08. 1985   23. 06. 2016   Zvone Korenčan 
Brezno C v Lavtah   E      23. 06. 2016   Zvone Korenčan 
Brezno C v Lavtah   A   08. 08. 1985   23. 06. 2016   Zvone Korenčan 
Brezno nad Braškarico 1   E      08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Brezno nad Braškarico 1   A   25. 07. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Brezno nad Braškarico 1   H   25. 07. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Brezno nad Braškarico 1   F   26. 07. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Brezno nad Braškarico 2   B   02. 02. 2002   08. 12. 2016   Igor Potočnik 
Brezno nad Braškarico 2   B   14. 05. 2015   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Brezno nad Braškarico 2   E   31. 08. 2016   08. 12. 2016   Erik Bajželj 
Brezno nad Braškarico 2   A   14. 09. 2016   08. 12. 2016   Erik Bajželj 
Brezno nad Braškarico 2   F   14. 09. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Brezno nad Braškarico 2   G   14. 09. 2016   08. 12. 2016   Erik Bajželj 
Brezno nad Braškarico 2   H   14. 09. 2016   08. 12. 2016   Erik Bajželj 
Brezno ob cesti na Stare hleve   H   11. 09. 2016   08. 12. 2016   Jernej Cortese 
Brezno pod Dolgim rovtom 1   B      08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Brezno pod Dolgim rovtom 1   E   05. 10. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Brezno pod Dolgim rovtom 1   A   08. 10. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Brezno pod Dolgim rovtom 1   F   08. 10. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Brezno pod Dolgim rovtom 1   G   08. 10. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Brezno pod Dolgim rovtom 1   H   08. 10. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Brezno pod Dolgim rovtom 2   B      08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Brezno pod Dolgim rovtom 2   E      08. 12. 2016    
Brezno pod Dolgim rovtom 2   A   08. 10. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Brezno pod Dolgim rovtom 2   F   08. 10. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Brezno pod Dolgim rovtom 2   G   08. 10. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Brezno pod Dolgim rovtom 2   H   08. 10. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Brezno pod Dolgim rovtom 3   B      08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Brezno pod Dolgim rovtom 3   E   05. 10. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Brezno pod Dolgim rovtom 3   H   06. 10. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Brezno pod Dolgim rovtom 3   A   08. 10. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Brezno pod Dolgim rovtom 3   F   08. 10. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Brezno pod Dolgim rovtom 3   G   08. 10. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Brezno pri vikendu nad Braškarico   A   31. 08. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Brezno pri vikendu nad Braškarico   E   31. 08. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Brezno pri vikendu nad Braškarico   F   31. 08. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Erikova jama   B      08. 12. 2016   Erik Bajželj 
Erikova jama   E   31. 08. 2016   08. 12. 2016   Erik Bajželj 
Erikova jama   A   07. 09. 2016   08. 12. 2016   Erik Bajželj 
Erikova jama   F   07. 09. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Erikova jama   G   07. 09. 2016   08. 12. 2016   Erik Bajželj 
Erikova jama   H   07. 09. 2016   08. 12. 2016   Erik Bajželj 
Frtelčkova jama   F   30. 04. 2016   23. 06. 2016   Miha Potočnik 
Frtelčkova jama   H   30. 04. 2016   23. 06. 2016   Miha Potočnik 
Frtelčkova jama   B   13. 05. 2016   23. 06. 2016   Miha Potočnik 
Frtelčkova jama   C   13. 05. 2016   23. 06. 2016   Miha Potočnik 
Jama na Okolcah   E      08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Jama na Okolcah   A   25. 07. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Jama na Okolcah   H   25. 07. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Jama na Okolcah   F   26. 07. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Jama nad Močilami   B   02. 01. 2016   17. 03. 2016   Jernej Cortese 
Jama nad Močilami   A   06. 02. 2016   17. 03. 2016   Jernej Cortese 
Jama nad Močilami   E   06. 02. 2016   17. 03. 2016   Jernej Cortese 
Jama nad Močilami   F   06. 02. 2016   17. 03. 2016   Jernej Cortese 
Jama pod Dolgim rovtom   B      08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Jama pod Dolgim rovtom   E   05. 10. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Jama pod Dolgim rovtom   A   08. 10. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Jama pod Dolgim rovtom   F   08. 10. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Jama pod Dolgim rovtom   G   08. 10. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Jama pod Dolgim rovtom   H   08. 10. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Jelenov spodmol   E      08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Jelenov spodmol   A   25. 07. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Jelenov spodmol   H   25. 07. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Jelenov spodmol   F   26. 07. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Kodrasti vrh 6   A   05. 12. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Kodrasti vrh 6   E   05. 12. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Kodrasti vrh 6   F   05. 12. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Kodrasti vrh 6   H   05. 12. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Konica 1   E      17. 03. 2016   Gašper Finžgar 
Konica 1   A   16. 12. 2015   17. 03. 2016   Gašper Finžgar 
Konica 1   F   16. 12. 2015   17. 03. 2016   Gašper Finžgar 
Konica 1   H   16. 12. 2015   17. 03. 2016   Gašper Finžgar 
Konica 2   E      17. 03. 2016   Gašper Finžgar 
Konica 2   H   16. 12. 2015   17. 03. 2016   Gašper Finžgar 
Konica 2   A   20. 12. 2015   17. 03. 2016   Gašper Finžgar 
Ledinice 2   E      08. 12. 2016    
Ledinice 2   A   13. 10. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Ledinice 2   B   13. 10. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Ledinice 2   B   15. 10. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Lisičje brezno   A   20. 08. 2016   08. 12. 2016   Jernej Cortese 
Lisičje brezno   B   20. 08. 2016   08. 12. 2016   Špela Gregorin 
Lisičje brezno   E   20. 08. 2016   08. 12. 2016   Špela Gregorin 
Lisičje brezno   F   20. 08. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Lisičje brezno   H   20. 08. 2016   08. 12. 2016   Špela Gregorin 
Luknja pod Rudlajko   B      08. 12. 2016   Erik Bajželj 
Luknja pod Rudlajko   E   31. 08. 2016   08. 12. 2016   Erik Bajželj 
Luknja pod Rudlajko   A   07. 09. 2016   08. 12. 2016   Erik Bajželj 
Luknja pod Rudlajko   F   07. 09. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Luknja pod Rudlajko   G   07. 09. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Luknja pod Rudlajko   H   07. 09. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
P-33   B   29. 01. 2016   03. 03. 2016   Jernej Cortese 
P-33   C   29. 01. 2016   03. 03. 2016   Jernej Cortese 
P-33   A   06. 02. 2016   03. 03. 2016   Jernej Cortese 
P-33   E   06. 02. 2016   03. 03. 2016   Jernej Cortese 
P-33   F   06. 02. 2016   03. 03. 2016   Jernej Cortese 
Prelom pri vikendu nad Braškarico   B      08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Prelom pri vikendu nad Braškarico   A   20. 08. 2016   08. 12. 2016   Jernej Cortese 
Prelom pri vikendu nad Braškarico   E   07. 09. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Prelom pri vikendu nad Braškarico   F   07. 09. 2016   08. 12. 2016   Miha Potočnik 
Prelom pri vikendu nad Braškarico   G   07. 09. 2016   08. 12. 2016   Jernej Cortese 
Prelom pri vikendu nad Braškarico   H   07. 09. 2016   08. 12. 2016   Jernej Cortese 
Ricman 3   A   05. 12. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Ricman 3   E   05. 12. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Ricman 3   F   05. 12. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Ricman 3   H   05. 12. 2016   08. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Sangraška jama   B   07. 03. 1975   23. 06. 2016    
Storževka   B      23. 06. 2016   Špela Gregorin 
Storževka   A   20. 04. 2016   23. 06. 2016   Špela Gregorin 
Storževka   F   20. 04. 2016   23. 06. 2016   Miha Potočnik 
Storževka   G   20. 04. 2016   23. 06. 2016   Špela Gregorin 
Storževka   H   20. 04. 2016   23. 06. 2016   Špela Gregorin 
Storževka   E   14. 05. 2016   23. 06. 2016   Miha Potočnik 
Turkovo brezno   E      27. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Turkovo brezno   B   07. 09. 2016   27. 12. 2016   Gašper Finžgar 
Vodice 7   A   02. 12. 2016   08. 12. 2016   Jernej Cortese 
Vodice 7   E   07. 12. 2016   08. 12. 2016   Jernej Cortese 
Vodno brezno pod Rovnikom   B      17. 03. 2016   Franci Stare 
Vodno brezno pod Rovnikom   B      17. 03. 2016   Miha Potočnik 
Vodno brezno pod Rovnikom   E   20. 12. 1972   17. 03. 2016   Franci Stare 
Vodno brezno pod Rovnikom   A   11. 03. 2016   17. 03. 2016   Miha Potočnik 
Vodno brezno pod Rovnikom   F   11. 03. 2016   17. 03. 2016   Miha Potočnik 
Vodno brezno pod Rovnikom   H   11. 03. 2016   17. 03. 2016   Miha Potočnik 
Zmrzlica 1   E      17. 03. 2016   Gašper Finžgar 
Zmrzlica 1   A   08. 03. 2015   17. 03. 2016   Gašper Finžgar 
Zmrzlica 1   F   16. 12. 2015   17. 03. 2016   Gašper Finžgar 
JK Krka Aupičeva jama   A   27. 12. 2016   29. 12. 2016   Žan Jakob Stariha 
Aupičeva jama   E   27. 12. 2016   29. 12. 2016   Tanja Podržaj 
Aupičeva jama   F   27. 12. 2016   29. 12. 2016   Tanja Podržaj 
Brezno DJT   A   05. 11. 2016   29. 12. 2016   Tanja Podržaj 
Brezno DJT   E   05. 11. 2016   29. 12. 2016   Tanja Podržaj (1)
Brezno DJT   F   27. 12. 2016   29. 12. 2016   Tanja Podržaj 
Brezno na Rampohi 3   A   10. 02. 2016   25. 02. 2016   Leopold Bregar 
Brezno na Rampohi 3   C   10. 02. 2016   25. 02. 2016   Leopold Bregar 
Brezno na Rampohi 3   E   10. 02. 2016   25. 02. 2016   Leopold Bregar 
Brezno na Rampohi 3   F   10. 02. 2016   25. 02. 2016   Leopold Bregar 
Brezno na Rampohi 3   I   10. 02. 2016   25. 02. 2016   Leopold Bregar 
Brezno na Rampohi 4   A   08. 02. 2016   25. 02. 2016   Leopold Bregar 
Brezno na Rampohi 4   C   08. 02. 2016   25. 02. 2016   Leopold Bregar 
Brezno na Rampohi 4   E   08. 02. 2016   25. 02. 2016   Leopold Bregar 
Brezno na Rampohi 4   F   08. 02. 2016   25. 02. 2016   Leopold Bregar 
Jama za obračališčem 1   A   05. 11. 2016   29. 12. 2016   Tanja Podržaj (1) (2)
Jama za obračališčem 1   E   05. 11. 2016   29. 12. 2016   Tanja Podržaj (1) (2)
Jama za obračališčem 1   F   27. 12. 2016   29. 12. 2016   Tanja Podržaj 
Jama za obračališčem 2   A   11. 10. 2016   29. 12. 2016   Leopold Bregar (1) (2)
Jama za obračališčem 2   E   11. 10. 2016   29. 12. 2016   Leopold Bregar (2)
Jama za obračališčem 2   F   11. 10. 2016   29. 12. 2016   Leopold Bregar 
Kompoljska jama   B   27. 12. 2016   04. 01. 2017   Leopold Bregar 
Lijak pri Ajblju   B   05. 11. 2016   29. 12. 2016   Tanja Podržaj 
Lijak pri Ajblju   F   05. 11. 2016   29. 12. 2016   Tanja Podržaj 
Pihalnik pri Zgornji Paki   A   06. 02. 2016   24. 03. 2016   Tanja Podržaj 
Pihalnik pri Zgornji Paki   C   06. 02. 2016   24. 03. 2016   Tanja Podržaj 
Pihalnik pri Zgornji Paki   E   06. 02. 2016   24. 03. 2016   Tanja Podržaj 
Pihalnik pri Zgornji Paki   F   06. 02. 2016   24. 03. 2016   Tanja Podržaj 
Pihalnik pri Zgornji Paki   I   06. 02. 2016   24. 03. 2016   Tanja Podržaj 
Potiskavška jama   B   31. 12. 2016   04. 01. 2017   Leopold Bregar 
Potiskavška jama   F   31. 12. 2016   04. 01. 2017   Leopold Bregar 
Tatrca   F   28. 12. 2016   04. 01. 2017   Leopold Bregar 
Zelenka   F   28. 12. 2016   04. 01. 2017   Leopold Bregar 
Zelenkotova jama   B   20. 03. 2016   19. 04. 2016   Tanja Podržaj 
Zelenkotova jama   F   20. 03. 2016   19. 04. 2016   Tanja Podržaj 
Zelenkotova jama   H   20. 03. 2016   19. 04. 2016   Tanja Podržaj 

(1) v sodelovanju z JK Železničar
(2) v sodelovanju z JK Brežice
DZRJ Ljubljana Sta 5 (Starod)   B   15. 05. 2015   11. 07. 2016   Gregor Pintar 
Tonetovo brezno   B   28. 12. 2007   11. 07. 2016   Gregor Pintar 
JD Logatec Blatno brezno pri Kalih   A   01. 06. 2016   16. 06. 2016   Špela Albreht 
Blatno brezno pri Kalih   G   01. 06. 2016   16. 06. 2016   Špela Albreht 
Blatno brezno pri Kalih   E   06. 06. 2016   16. 06. 2016   Špela Albreht 
Brezno v Debliških livadah   E      05. 01. 2017    
Brezno v Debliških livadah   A   27. 11. 2016   05. 01. 2017   Andrej Mihevc 
Dvooka jama   A   01. 06. 2016   16. 06. 2016   Miha Nagode 
Dvooka jama   F   01. 06. 2016   16. 06. 2016   Miha Nagode 
Dvooka jama   G   01. 06. 2016   16. 06. 2016   Miha Nagode 
Dvooka jama   E   06. 06. 2016   16. 06. 2016   Miha Nagode 
Dvooka jama   H   16. 06. 2016   16. 06. 2016   Marko Erker 
Jama pri Kalih 2   A   01. 06. 2016   16. 06. 2016   Špela Albreht 
Jama pri Kalih 2   F   01. 06. 2016   16. 06. 2016   Špela Albreht 
Jama pri Kalih 2   G   01. 06. 2016   16. 06. 2016   Špela Albreht 
Jama pri Kalih 2   E   06. 06. 2016   16. 06. 2016   Špela Albreht 
Jama v Dolinah   A   05. 03. 2016   17. 03. 2016   Marko Erker 
Jama v Dolinah   C   05. 03. 2016   17. 03. 2016   Marko Erker 
Jama v Dolinah   C   05. 03. 2016   17. 03. 2016   Marko Erker 
Jama v Dolinah   F   05. 03. 2016   17. 03. 2016   Marko Erker 
Jama v Dolinah   E   13. 03. 2016   17. 03. 2016   Marko Erker 
Jama v Dolinah   H   13. 03. 2016   17. 03. 2016   Marko Erker 
Komarjevka   A   02. 06. 2016   16. 06. 2016   Blaž Korenč 
Komarjevka   E   02. 06. 2016   16. 06. 2016   Blaž Korenč 
Komarjevka   F   02. 06. 2016   16. 06. 2016   Blaž Korenč 
Komarjevka   G   02. 06. 2016   16. 06. 2016   Blaž Korenč 
Laniško brezno 2   A   30. 04. 2016   02. 05. 2016   Marko Erker 
Laniško brezno 2   C   30. 04. 2016   02. 05. 2016   Marko Erker 
Laniško brezno 2   E   01. 05. 2016   02. 05. 2016   Marko Erker 
Laniško brezno 2   F   01. 05. 2016   02. 05. 2016   Marko Erker 
Planinska jama   D      05. 01. 2017    
Štefova luknja   A   13. 04. 2016   14. 04. 2016   Marko Erker 
Štefova luknja   C   13. 04. 2016   14. 04. 2016   Marko Erker 
Štefova luknja   C   13. 04. 2016   14. 04. 2016   Marko Erker 
Štefova luknja   E   13. 04. 2016   14. 04. 2016   Blaž Korenč 
Štefova luknja   F   13. 04. 2016   14. 04. 2016   Marko Erker 
Štefova luknja   H   13. 04. 2016   14. 04. 2016   Marko Erker 
Tratnikova jama   A   23. 11. 2016   29. 12. 2016   Ksenija Lapajne 
Tratnikova jama   C   23. 11. 2016   29. 12. 2016   Marko Erker 
Tratnikova jama   E   23. 11. 2016   29. 12. 2016   Ksenija Lapajne 
Tratnikova jama   F   23. 11. 2016   29. 12. 2016   Ksenija Lapajne 
Velika ledena jama v Paradani   B   29. 12. 2016   29. 12. 2016   Marko Erker (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Velika ledena jama v Paradani   E   29. 12. 2016   29. 12. 2016   Marko Erker 
Vetrovna jama pri Laški kukavi   E      29. 12. 2016   Miran Nagode 
Vetrovna jama pri Laški kukavi   B   29. 12. 2016   29. 12. 2016   Marko Erker 

(1) v sodelovanju z JD "Danilo Remškar" Ajdovščina
(2) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(3) v sodelovanju z JK Novo mesto
(4) v sodelovanju z JS PD Tolmin
(5) v sodelovanju z JK Železničar
(6) v sodelovanju z JK Brežice
JK Novo mesto Bombaško brezno   A   15. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Bombaško brezno   C   15. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Bombaško brezno   E   15. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Bombaško brezno   F   15. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Borštnevka   A   23. 04. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Borštnevka   C   23. 04. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Borštnevka   C   23. 04. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Borštnevka   E   23. 04. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Borštnevka   F   23. 04. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Božakovska jama   F   21. 02. 2016   03. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Velikim Rogom   A   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Velikim Rogom   C   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Velikim Rogom   C   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Velikim Rogom   E   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Velikim Rogom   F   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Preži   A   24. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Preži   C   24. 11. 2016   08. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Preži   C   24. 11. 2016   08. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Preži   E   24. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Preži   F   24. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Ajbikom   A   14. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Ajbikom   C   14. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Ajbikom   E   14. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Ajbikom   F   14. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Dekličino goro   A   26. 10. 2016   10. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Dekličino goro   C   26. 10. 2016   10. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Dekličino goro   C   26. 10. 2016   10. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Dekličino goro   E   26. 10. 2016   10. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Dekličino goro   F   26. 10. 2016   10. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Velikim Rogom   A   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Velikim Rogom   C   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Velikim Rogom   C   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Velikim Rogom   E   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Velikim Rogom   F   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v Poljanskem Gozdu   A   01. 12. 2016   08. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v Poljanskem Gozdu   C   01. 12. 2016   08. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v Poljanskem Gozdu   C   01. 12. 2016   08. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v Poljanskem Gozdu   E   01. 12. 2016   08. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v Poljanskem Gozdu   F   01. 12. 2016   08. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Ajbikom   A   15. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Ajbikom   C   15. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Ajbikom   E   15. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Ajbikom   F   15. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Dekličino goro   A   17. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Dekličino goro   C   17. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Dekličino goro   C   17. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Dekličino goro   E   17. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Dekličino goro   F   17. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Dekličino goro   G   17. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Velikim Rogom   A   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Velikim Rogom   C   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Velikim Rogom   C   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Velikim Rogom   E   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Velikim Rogom   F   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Ajbikom   A   30. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Ajbikom   C   30. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Ajbikom   C   30. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Ajbikom   E   30. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Ajbikom   F   30. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Ajbikom   G   30. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Ajbikom   B   17. 11. 2016   24. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Ajbikom   E   17. 11. 2016   24. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Ajbikom   G   17. 11. 2016   24. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Ajbikom   A   16. 11. 2016   17. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Ajbikom   C   16. 11. 2016   17. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Ajbikom   C   16. 11. 2016   17. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Ajbikom   E   16. 11. 2016   17. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Ajbikom   F   16. 11. 2016   17. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Ajbikom   G   16. 11. 2016   17. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno Gozd   A   23. 06. 2016   21. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno Gozd   C   23. 06. 2016   21. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno Gozd   C   23. 06. 2016   21. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno Gozd   E   23. 06. 2016   21. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno Gozd   F   23. 06. 2016   21. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno Gozd   G   23. 06. 2016   21. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno Krtina   A   23. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno Krtina   C   23. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno Krtina   C   23. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno Krtina   E   23. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno Krtina   F   23. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno na Kamenjaku   A   10. 11. 2016   17. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno na Kamenjaku   C   10. 11. 2016   17. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno na Kamenjaku   C   10. 11. 2016   17. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno na Kamenjaku   E   10. 11. 2016   17. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno na Kamenjaku   F   10. 11. 2016   17. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno na Kraguljem vrhu   A   05. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na Kraguljem vrhu   C   05. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na Kraguljem vrhu   C   05. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na Kraguljem vrhu   E   05. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na Kraguljem vrhu   F   05. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na Kraguljem vrhu   G   05. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na Pevski gorici   B   02. 02. 2016   25. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno na Pevski gorici   C   02. 02. 2016   25. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno na Pevski gorici   F   02. 02. 2016   25. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Cinkarsko cesto   A   08. 12. 2016   15. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Cinkarsko cesto   C   08. 12. 2016   15. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Cinkarsko cesto   C   08. 12. 2016   15. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Cinkarsko cesto   E   08. 12. 2016   15. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Cinkarsko cesto   F   08. 12. 2016   15. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Cinkarsko cesto   G   08. 12. 2016   15. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Podstenicami   A   22. 12. 2016   29. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Podstenicami   C   22. 12. 2016   29. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Podstenicami   C   22. 12. 2016   29. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Podstenicami   E   22. 12. 2016   29. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Podstenicami   F   22. 12. 2016   29. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Podstenicami   G   22. 12. 2016   29. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno nad požiralniki   A   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno nad požiralniki   C   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno nad požiralniki   E   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno nad požiralniki   F   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Reso   A   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Reso   C   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Reso   C   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Reso   E   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Reso   F   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Klaričevo barako   A   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Klaričevo barako   C   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Klaričevo barako   C   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Klaričevo barako   E   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Klaričevo barako   F   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Klaričevo barako   G   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Konjskim   A   06. 10. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Konjskim   C   06. 10. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Konjskim   C   06. 10. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Konjskim   E   06. 10. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Konjskim   F   06. 10. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Konjskim   G   06. 10. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Semeničem   A   20. 09. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Semeničem   C   20. 09. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Semeničem   E   20. 09. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Semeničem   G   20. 09. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Semeničem   C   04. 12. 2016   08. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Semeničem   F   04. 12. 2016   08. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pri 13. km na Roški cesti   C   20. 08. 2015   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pri 13. km na Roški cesti   C   20. 08. 2015   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pri 13. km na Roški cesti   F   20. 08. 2015   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pri 13. km na Roški cesti   B   20. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pri lipah   A   30. 06. 2016   28. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pri lipah   C   30. 06. 2016   28. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pri lipah   C   30. 06. 2016   28. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pri lipah   E   30. 06. 2016   28. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pri lipah   F   30. 06. 2016   28. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Novem Bregu   G      05. 01. 2017   Zdravko Bučar 
Brezno pri Novem Bregu   A   03. 06. 2016   05. 01. 2017   Zdravko Bučar 
Brezno pri Novem Bregu   E   01. 01. 2017   05. 01. 2017   Zdravko Bučar 
Brezno pri Novem Bregu   C   04. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Novem Bregu   F   04. 01. 2017   05. 01. 2017   Zdravko Bučar 
Brezno pri Rajhenavskem pragozdu   A   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Rajhenavskem pragozdu   C   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Rajhenavskem pragozdu   C   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Rajhenavskem pragozdu   E   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Rajhenavskem pragozdu   F   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno v Medvedjem gozdu   A   19. 05. 2016   02. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno v Medvedjem gozdu   C   19. 05. 2016   02. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno v Medvedjem gozdu   C   19. 05. 2016   02. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno v Medvedjem gozdu   E   19. 05. 2016   02. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno v Medvedjem gozdu   F   19. 05. 2016   02. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno v Medvedjem gozdu   G   19. 05. 2016   02. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno v Poljanskem gozdu   A   24. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno v Poljanskem gozdu   C   24. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno v Poljanskem gozdu   C   24. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno v Poljanskem gozdu   E   24. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno v Poljanskem gozdu   F   24. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno v Trikotih   A   30. 06. 2016   28. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno v Trikotih   C   30. 06. 2016   21. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno v Trikotih   C   30. 06. 2016   28. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno v Trikotih   E   30. 06. 2016   28. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brezno v Trikotih   F   30. 06. 2016   28. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brinjevka   A   31. 03. 2016   21. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Brinjevka   C   31. 03. 2016   21. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Brinjevka   C   31. 03. 2016   21. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Brinjevka   E   31. 03. 2016   21. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Brinjevka   F   31. 03. 2016   21. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog   B   21. 02. 2016   03. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog   C   21. 02. 2016   03. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog   C   21. 02. 2016   03. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog   F   21. 02. 2016   03. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog nad požiralniki   A   23. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog nad požiralniki   C   23. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog nad požiralniki   C   23. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog nad požiralniki   E   23. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog nad požiralniki   F   23. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog nad požiralniki   G   23. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog pod Ajbikom   A   15. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog pod Ajbikom   C   15. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog pod Ajbikom   C   15. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog pod Ajbikom   E   15. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog pod Ajbikom   F   15. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog pod Bolvikom   A   17. 07. 2016   21. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog pod Bolvikom   C   17. 07. 2016   21. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog pod Bolvikom   C   17. 07. 2016   21. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog pod Bolvikom   C   17. 07. 2016   21. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog pod Bolvikom   E   17. 07. 2016   21. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog pod Bolvikom   F   17. 07. 2016   21. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog v Kočka rebri   A   06. 10. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog v Kočka rebri   C   06. 10. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog v Kočka rebri   C   06. 10. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog v Kočka rebri   E   06. 10. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog v Kočka rebri   F   06. 10. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Brlog v Kočka rebri   G   06. 10. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Bukova Gora 7   A   07. 04. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Bukova Gora 7   C   07. 04. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Bukova Gora 7   C   07. 04. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Bukova Gora 7   E   07. 04. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Bukova Gora 7   F   07. 04. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Bukova Gora 8   C   24. 03. 2016   21. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Bukova Gora 8   C   24. 03. 2016   21. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Bukova Gora 8   E   24. 03. 2016   21. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Bukova Gora 8   A   11. 04. 2016   21. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Bukova Gora 8   F   11. 04. 2016   21. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Cinkica   A   24. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Cinkica   C   24. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Cinkica   C   24. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Cinkica   E   24. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Cinkica   F   24. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Cinkica 2   A   03. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Cinkica 2   C   03. 01. 2017   17. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Cinkica 2   C   03. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Cinkica 2   E   03. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Cinkica 2   F   03. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Cinkica 2   G   03. 01. 2017   17. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Cvek   B   11. 06. 2016   14. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Cvek   C   11. 06. 2016   14. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Cvek   C   11. 06. 2016   14. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Cvek   F   11. 06. 2016   14. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Četrti julij   F   06. 04. 2016   28. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Deroh   A   24. 03. 2016   31. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Deroh   C   24. 03. 2016   31. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Deroh   C   24. 03. 2016   31. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Deroh   E   24. 03. 2016   31. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Deroh   F   24. 03. 2016   31. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Deroh   G   24. 03. 2016   02. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Deroh 2   A   07. 04. 2016   21. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Deroh 2   C   07. 04. 2016   21. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Deroh 2   C   07. 04. 2016   21. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Deroh 2   E   07. 04. 2016   21. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Deroh 2   F   07. 04. 2016   21. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Dvojno brezno pri Cink križu   B   05. 05. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Dvojno brezno pri Cink križu   F   05. 05. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Dvojno brezno pri Cink križu   C   05. 06. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Dvojno brezno pri Cink križu   C   05. 06. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Grofja miza 1   A   23. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Grofja miza 1   C   23. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Grofja miza 1   C   23. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Grofja miza 1   E   23. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Grofja miza 1   F   23. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Grofja miza 2   A   23. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Grofja miza 2   C   23. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Grofja miza 2   C   23. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Grofja miza 2   E   23. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Grofja miza 2   F   23. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 1 pod prežo   A   19. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 1 pod prežo   C   19. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 1 pod prežo   C   19. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 1 pod prežo   E   19. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 1 pod prežo   F   19. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 1 pod prežo   G   19. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pod prežo   A   19. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pod prežo   C   19. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pod prežo   C   19. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pod prežo   E   19. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pod prežo   F   19. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pod prežo   G   19. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pod Staro gorico   A   17. 03. 2016   31. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pod Staro gorico   C   17. 03. 2016   31. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pod Staro gorico   E   17. 03. 2016   31. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pod Staro gorico   F   17. 03. 2016   31. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pri Bistrici   A   24. 03. 2016   31. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pri Bistrici   C   24. 03. 2016   31. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pri Bistrici   C   24. 03. 2016   31. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pri Bistrici   E   24. 03. 2016   31. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pri Bistrici   F   24. 03. 2016   31. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama Grintovec   A   20. 12. 2016   29. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama Grintovec   C   20. 12. 2016   29. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama Grintovec   C   20. 12. 2016   29. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama Grintovec   E   20. 12. 2016   29. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama Grintovec   F   20. 12. 2016   29. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama nad močvirjem   A   03. 09. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama nad močvirjem   C   03. 09. 2016   27. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama nad močvirjem   C   03. 09. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama nad močvirjem   E   03. 09. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama nad močvirjem   F   03. 09. 2016   03. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama nad močvirjem   G   03. 09. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama otok   A   09. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama otok   C   09. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama otok   C   09. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama otok   E   09. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama otok   F   09. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama otok   G   09. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pod kočo   A   19. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pod kočo   C   19. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pod kočo   C   19. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pod kočo   E   19. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pod kočo   F   19. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pod Šalko vasjo   A   03. 09. 2016   03. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pod Šalko vasjo   C   03. 09. 2016   03. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pod Šalko vasjo   C   03. 09. 2016   03. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pod Šalko vasjo   E   03. 09. 2016   03. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pod Šalko vasjo   F   03. 09. 2016   03. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pod Šalko vasjo   G   03. 09. 2016   03. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pod Škortnom   A   18. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pod Škortnom   C   18. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pod Škortnom   C   18. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pod Škortnom   E   18. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pod Škortnom   F   18. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pod Škortnom   G   18. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri Bistrici   A   03. 03. 2016   10. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri Bistrici   C   03. 03. 2016   10. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri Bistrici   E   03. 03. 2016   10. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri Bistrici   F   03. 03. 2016   10. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri gostilni   A   03. 09. 2016   03. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri gostilni   C   03. 09. 2016   19. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri gostilni   C   03. 09. 2016   03. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri gostilni   E   03. 09. 2016   03. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri gostilni   F   03. 09. 2016   03. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri gostilni   G   03. 09. 2016   03. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri gostilni   H   03. 09. 2016   03. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri gostilni   D   03. 10. 2016   03. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri Grintovcu   A   23. 06. 2016   28. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri Grintovcu   C   23. 06. 2016   28. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri Grintovcu   C   23. 06. 2016   28. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri Grintovcu   E   23. 06. 2016   28. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri Grintovcu   F   23. 06. 2016   28. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri Grintovcu   G   23. 06. 2016   28. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri koritu   A   03. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri koritu   C   03. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri koritu   C   03. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri koritu   E   03. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri koritu   F   03. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri Pevski Gorici   A   02. 02. 2016   25. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri Pevski Gorici   C   02. 02. 2016   25. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri Pevski Gorici   E   02. 02. 2016   25. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri Pevski Gorici   F   02. 02. 2016   25. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama pri Pevski Gorici   G   02. 02. 2016   25. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama v Poljanskem gozdu   A   24. 11. 2016   08. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama v Poljanskem gozdu   C   24. 11. 2016   08. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama v Poljanskem gozdu   C   24. 11. 2016   08. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama v Poljanskem gozdu   E   24. 11. 2016   08. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama v Poljanskem gozdu   F   24. 11. 2016   08. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama v pragozdu Rajhenav   A   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama v pragozdu Rajhenav   C   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama v pragozdu Rajhenav   C   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama v pragozdu Rajhenav   E   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Jama v pragozdu Rajhenav   F   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Jamica   B   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Jamica   C   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Jamica   C   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Jamica   F   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Jazbina pri Podturnu   E   10. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Jezernica   A   05. 11. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Jezernica   C   05. 11. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Jezernica   C   05. 11. 2016   17. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Jezernica   E   05. 11. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Jezernica   F   05. 11. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Jezernica   G   05. 11. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Kajnica 2   A   03. 03. 2016   10. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Kajnica 2   C   03. 03. 2016   10. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Kajnica 2   E   03. 03. 2016   10. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Kajnica 2   F   03. 03. 2016   10. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Kamnolomka   A   20. 03. 2016   24. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Kamnolomka   C   20. 03. 2016   24. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Kamnolomka   E   20. 03. 2016   24. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Kamnolomka   F   20. 03. 2016   24. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Kamnolomka   H   20. 03. 2016   24. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Kleopatra   A   02. 05. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Kleopatra   C   02. 05. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Kleopatra   C   02. 05. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Kleopatra   E   02. 05. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Kleopatra   F   02. 05. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Kleopatra   G   02. 05. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Klingarski zjot   A   23. 06. 2016   28. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Klingarski zjot   C   23. 06. 2016   28. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Klingarski zjot   C   23. 06. 2016   28. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Klingarski zjot   E   23. 06. 2016   28. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Klingarski zjot   F   23. 06. 2016   28. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Kostnica na Trnovcu   A   23. 06. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Kostnica na Trnovcu   C   23. 06. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Kostnica na Trnovcu   C   23. 06. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Kostnica na Trnovcu   E   23. 06. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Kostnica na Trnovcu   F   23. 06. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Kostnica na Trnovcu   H   23. 06. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Košutno brezno   B   19. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Košutno brezno   C   19. 07. 2016   19. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Košutno brezno   C   19. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Košutno brezno   F   19. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Kunino brezno   A   02. 02. 2016   18. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Kunino brezno   C   02. 02. 2016   18. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Kunino brezno   E   02. 02. 2016   18. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Kunino brezno   F   02. 02. 2016   18. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Lipje 1   A   17. 03. 2016   24. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Lipje 1   C   17. 03. 2016   24. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Lipje 1   E   17. 03. 2016   24. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Lipje 1   F   17. 03. 2016   24. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Lipje 2   A   17. 03. 2016   24. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Lipje 2   C   17. 03. 2016   24. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Lipje 2   E   17. 03. 2016   24. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Lipje 2   F   17. 03. 2016   24. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Lipje 2   G   17. 03. 2016   24. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Lipje 2   B   31. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Lipje 3   A   17. 03. 2016   24. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Lipje 3   C   17. 03. 2016   24. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Lipje 3   E   17. 03. 2016   24. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Lipje 3   F   17. 03. 2016   24. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Mačkovo brezno   B   16. 03. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Mačkovo brezno   C   16. 03. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Mačkovo brezno   F   16. 03. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Mačkovo brezno   H   16. 03. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Mačkovo brezno   E   17. 03. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Mačkovo brezno   G   19. 03. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Mačkovska duplarica   A   20. 03. 2016   07. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Mačkovska duplarica   C   20. 03. 2016   07. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Mačkovska duplarica   C   20. 03. 2016   07. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Mačkovska duplarica   E   20. 03. 2016   07. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Mačkovska duplarica   F   20. 03. 2016   07. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Mačkovska duplarica   G   20. 03. 2016   07. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Mala Romitovka   A   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Mala Romitovka   C   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Mala Romitovka   E   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Mala Romitovka   F   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Mali brlog   B   21. 02. 2016   03. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Mali brlog   C   21. 02. 2016   03. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Mali brlog   C   21. 02. 2016   03. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Mali brlog   F   21. 02. 2016   03. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Medvedji brlog   B   09. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Medvedji brlog   C   09. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Medvedji brlog   C   09. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Medvedji brlog   F   09. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Medvedov ugriz   B   14. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Medvedov ugriz   F   14. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Meglenka   A   31. 10. 2016   10. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Meglenka   C   31. 10. 2016   10. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Meglenka   E   31. 10. 2016   10. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Meglenka   F   31. 10. 2016   10. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Mostnica pod Ajbikom   A   15. 01. 2016   21. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Mostnica pod Ajbikom   C   15. 01. 2016   21. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Mostnica pod Ajbikom   E   15. 01. 2016   21. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Mostnica pod Ajbikom   F   15. 01. 2016   21. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Mulcova jama   B   07. 02. 2016   25. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Mulcova jama   C   07. 02. 2016   25. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Mulcova jama   F   07. 02. 2016   25. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Novakov brlog   B   09. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Ograjice   A   23. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Ograjice   C   23. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Ograjice   C   23. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Ograjice   E   23. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Ograjice   F   23. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Okroglica   A   02. 02. 2016   18. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Okroglica   C   02. 02. 2016   18. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Okroglica   E   02. 02. 2016   18. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Okroglica   F   02. 02. 2016   18. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Oneška jama   B   11. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Oneška jama   C   11. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Oneška jama   C   11. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Oneška jama   F   11. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Ozimčekov grob   A   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Ozimčekov grob   C   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Ozimčekov grob   C   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Ozimčekov grob   E   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Ozimčekov grob   F   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Ozimčekov grob   G   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Pesa   A   19. 12. 2016   29. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Pesa   C   19. 12. 2016   29. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Pesa   C   19. 12. 2016   29. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Pesa   E   19. 12. 2016   29. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Pesa   F   19. 12. 2016   29. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Pesa   G   19. 12. 2016   29. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Petrov hrib 9   A   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Petrov hrib 9   C   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Petrov hrib 9   E   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Petrov hrib 9   F   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Pevska jama   A   28. 03. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Pevska jama   C   28. 03. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Pevska jama   C   28. 03. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Pevska jama   E   28. 03. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Pevska jama   F   28. 03. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Pevska jama   G   28. 03. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Podlipa   A   06. 10. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Podlipa   C   06. 10. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Podlipa   C   06. 10. 2016   06. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Podlipa   E   06. 10. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Podlipa   F   06. 10. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Podlipa   G   06. 10. 2016   20. 10. 2016   Borivoj Ladišić 
Polšna pod Sovjo steno   A   03. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Polšna pod Sovjo steno   C   03. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Polšna pod Sovjo steno   C   03. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Polšna pod Sovjo steno   E   03. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Polšna pod Sovjo steno   F   03. 01. 2017   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Polšna Trije križi   A   31. 03. 2016   28. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Polšna Trije križi   C   31. 03. 2016   28. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Polšna Trije križi   C   31. 03. 2016   28. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Polšna Trije križi   E   31. 03. 2016   28. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Polšna Trije križi   F   31. 03. 2016   28. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 3 pod Petrovim hribom   A   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 3 pod Petrovim hribom   C   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 3 pod Petrovim hribom   E   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 3 pod Petrovim hribom   F   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 3 pod Petrovim hribom   G   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 4 pod Petrovim hribom   A   23. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 4 pod Petrovim hribom   C   23. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 4 pod Petrovim hribom   C   23. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 4 pod Petrovim hribom   E   23. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 4 pod Petrovim hribom   F   23. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 4 pod Petrovim hribom   G   23. 07. 2016   11. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 5 pod Petrovim hribom   A   23. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 5 pod Petrovim hribom   C   23. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 5 pod Petrovim hribom   C   23. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 5 pod Petrovim hribom   E   23. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 5 pod Petrovim hribom   F   23. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 5 pod Petrovim hribom   G   23. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik pod Remihovim mlinom   A   14. 08. 2016   15. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik pod Remihovim mlinom   C   14. 08. 2016   15. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik pod Remihovim mlinom   C   14. 08. 2016   15. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik pod Remihovim mlinom   E   14. 08. 2016   15. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Požiralnik pod Remihovim mlinom   F   14. 08. 2016   15. 08. 2016   Borivoj Ladišić 
Prelom pod Somovo goro   A   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Prelom pod Somovo goro   C   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Prelom pod Somovo goro   C   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Prelom pod Somovo goro   E   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Prelom pod Somovo goro   F   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Prepad 1 pod Škortnom   A   31. 03. 2016   28. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Prepad 1 pod Škortnom   C   31. 03. 2016   28. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Prepad 1 pod Škortnom   C   31. 03. 2016   28. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Prepad 1 pod Škortnom   E   31. 03. 2016   28. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Prepad 1 pod Škortnom   F   31. 03. 2016   28. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Prepad 2 pod Škortnom   A   31. 03. 2016   28. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Prepad 2 pod Škortnom   C   31. 03. 2016   28. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Prepad 2 pod Škortnom   C   31. 03. 2016   28. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Prepad 2 pod Škortnom   E   31. 03. 2016   28. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Prepad 2 pod Škortnom   F   31. 03. 2016   28. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Prepad 2 pod Škortnom   G   31. 03. 2016   28. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Muhovem bregu   A   18. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Muhovem bregu   C   18. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Muhovem bregu   C   18. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Muhovem bregu   E   18. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Muhovem bregu   F   18. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Muhovem bregu   G   18. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Pri brlogih 1   A   09. 06. 2016   23. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Pri brlogih 1   C   09. 06. 2016   23. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Pri brlogih 1   C   09. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Pri brlogih 1   E   09. 06. 2016   23. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Pri brlogih 1   F   09. 06. 2016   23. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Pri brlogih 1   G   09. 06. 2016   23. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Pri brlogih 2   A   09. 06. 2016   23. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Pri brlogih 2   C   09. 06. 2016   23. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Pri brlogih 2   C   09. 06. 2016   23. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Pri brlogih 2   E   09. 06. 2016   23. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Pri brlogih 2   F   09. 06. 2016   23. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Pri brlogih 2   G   09. 06. 2016   23. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Rajhenavka   A   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Rajhenavka   C   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Rajhenavka   C   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Rajhenavka   E   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Rajhenavka   F   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Rajhenavka   G   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Rajhenavska udornica   A   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Rajhenavska udornica   C   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Rajhenavska udornica   C   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Rajhenavska udornica   E   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Rajhenavska udornica   F   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Rampoška jama   A   01. 12. 2016   08. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Rampoška jama   C   01. 12. 2016   08. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Rampoška jama   C   01. 12. 2016   08. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Rampoška jama   E   01. 12. 2016   08. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Rampoška jama   F   01. 12. 2016   08. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Rampoška jama   G   01. 12. 2016   08. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Reberka   A   26. 04. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Reberka   C   26. 04. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Reberka   C   26. 04. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Reberka   E   26. 04. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Reberka   F   26. 04. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Romitovka   A   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Romitovka   C   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Romitovka   E   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Romitovka   F   25. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Rožno brezno   F   06. 04. 2016   28. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Rtiče   A   17. 03. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Rtiče   C   17. 03. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Rtiče   C   17. 03. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Rtiče   E   17. 03. 2016   05. 05. 2016   Srečko Vidic 
Rtiče   F   17. 03. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Rupa 2 pri bivak placu   A   30. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Rupa 2 pri bivak placu   C   30. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Rupa 2 pri bivak placu   E   30. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Rupa 2 pri bivak placu   F   30. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Rupa pri bivak placu   F   30. 01. 2016   11. 02. 2016   Borivoj Ladišić 
Schaffeichloch   B   19. 09. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Schaffeichloch   F   19. 09. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Sedemstota jama   A   01. 11. 2016   03. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Sedemstota jama   C   01. 11. 2016   03. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Sedemstota jama   C   01. 11. 2016   03. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Sedemstota jama   E   01. 11. 2016   03. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Sedemstota jama   F   01. 11. 2016   03. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Sedemstota jama   G   01. 11. 2016   03. 11. 2016   Borivoj Ladišić 
Skalarka   A   08. 12. 2016   22. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Skalarka   C   08. 12. 2016   22. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Skalarka   C   08. 12. 2016   22. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Skalarka   E   08. 12. 2016   22. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Skalarka   F   08. 12. 2016   22. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Skalarka   G   08. 12. 2016   22. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 1   A   07. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 1   C   07. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 1   C   07. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 1   E   07. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 1   F   07. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 1   G   07. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 2   A   27. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 2   C   27. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 2   C   27. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 2   E   27. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 2   F   27. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 3   A   27. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 3   C   27. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 3   C   27. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 3   E   27. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 3   F   27. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 4   A   27. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 4   C   27. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 4   C   27. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 4   E   27. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somova gora 4   F   27. 08. 2016   22. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Somovka 1   A   19. 05. 2016   02. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Somovka 1   C   19. 05. 2016   02. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Somovka 1   C   19. 05. 2016   02. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Somovka 1   E   19. 05. 2016   02. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Somovka 1   F   19. 05. 2016   02. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Somovka 1   G   19. 05. 2016   02. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Somovka 2   A   19. 05. 2016   02. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Somovka 2   C   19. 05. 2016   02. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Somovka 2   C   19. 05. 2016   02. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Somovka 2   E   19. 05. 2016   02. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Somovka 2   F   19. 05. 2016   02. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Somovka 2   G   19. 05. 2016   02. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Somovka 3   A   09. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Somovka 3   C   09. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Somovka 3   C   09. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Somovka 3   E   09. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Somovka 3   F   09. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Somovka 3   G   09. 06. 2016   30. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Sovica   A   07. 04. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Sovica   C   07. 04. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Sovica   C   07. 04. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Sovica   E   07. 04. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Sovica   F   07. 04. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Sovica   G   07. 04. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol 1 pod Somovo goro   A   12. 06. 2016   14. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol 1 pod Somovo goro   C   12. 06. 2016   14. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol 1 pod Somovo goro   C   12. 06. 2016   14. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol 1 pod Somovo goro   E   12. 06. 2016   21. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol 1 pod Somovo goro   F   12. 06. 2016   14. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol 1 pod Somovo goro   G   12. 06. 2016   14. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol 2 pod Somovo goro   A   12. 06. 2016   14. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol 2 pod Somovo goro   C   12. 06. 2016   14. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol 2 pod Somovo goro   C   12. 06. 2016   14. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol 2 pod Somovo goro   E   12. 06. 2016   21. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol 2 pod Somovo goro   F   12. 06. 2016   14. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol 2 pod Somovo goro   H   12. 06. 2016   14. 07. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol nad Rogatim hribom   A   28. 03. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol nad Rogatim hribom   C   28. 03. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol nad Rogatim hribom   C   28. 03. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol nad Rogatim hribom   E   28. 03. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol nad Rogatim hribom   F   28. 03. 2016   14. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol pri grobišču   A   06. 06. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol pri grobišču   C   06. 06. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol pri grobišču   C   06. 06. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol pri grobišču   E   06. 06. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol pri grobišču   F   06. 06. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Spodmol pri grobišču   G   06. 06. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 1   A   25. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 1   C   25. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 1   C   25. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 1   E   25. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 1   F   25. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 2   A   16. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 2   C   16. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 2   C   16. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 2   E   16. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 2   F   16. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 2   G   16. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 3   A   16. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 3   C   16. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 3   C   16. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 3   E   16. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 3   F   16. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 4   A   16. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 4   C   16. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 4   C   16. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 4   E   16. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 4   F   16. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Srnski vrh 4   G   16. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Strma jama   B   23. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Strma jama   C   23. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Strma jama   C   23. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Strma jama   F   23. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Šahenca   A   31. 03. 2016   21. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Šahenca   C   31. 03. 2016   21. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Šahenca   C   31. 03. 2016   21. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Šahenca   E   31. 03. 2016   21. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Šahenca   F   31. 03. 2016   21. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Šterna nad Cinkarsko cesto   A   08. 12. 2016   15. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Šterna nad Cinkarsko cesto   C   08. 12. 2016   15. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Šterna nad Cinkarsko cesto   C   08. 12. 2016   15. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Šterna nad Cinkarsko cesto   E   08. 12. 2016   15. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Šterna nad Cinkarsko cesto   F   08. 12. 2016   15. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Štufnca   A   24. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Štufnca   C   24. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Štufnca   C   24. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Štufnca   E   24. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Štufnca   F   24. 11. 2016   01. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Trikot 1   A   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Trikot 1   C   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Trikot 1   C   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Trikot 1   E   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Trikot 1   F   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Trikot 2   A   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Trikot 2   C   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Trikot 2   C   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Trikot 2   E   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Trikot 2   F   13. 08. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Udor pod Koflom   A   20. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Udor pod Koflom   C   20. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Udor pod Koflom   C   20. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Udor pod Koflom   E   20. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Udor pod Koflom   F   20. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Udor pod Koflom   G   20. 07. 2016   15. 09. 2016   Borivoj Ladišić 
Udorno brezno pri Roški žagi   B   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Udorno brezno pri Roški žagi   C   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Udorno brezno pri Roški žagi   C   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Udorno brezno pri Roški žagi   F   14. 04. 2016   05. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Vadbišče   A   21. 03. 2016   24. 03. 2016   Tomaž Grdin 
Vadbišče   C   21. 03. 2016   31. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Vadbišče   E   21. 03. 2016   24. 03. 2016   Tomaž Grdin 
Vadbišče   F   21. 03. 2016   24. 03. 2016   Tomaž Grdin 
Vadbišče   G   21. 03. 2016   24. 03. 2016   Tomaž Grdin 
Velika Ajbikovka   A   05. 04. 2016   07. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Velika Ajbikovka   C   05. 04. 2016   07. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Velika Ajbikovka   D   05. 04. 2016   07. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Velika Ajbikovka   E   05. 04. 2016   07. 04. 2016   Srečko Vidic 
Velika Ajbikovka   F   05. 04. 2016   07. 04. 2016   Borivoj Ladišić 
Velika Ajbikovka   G   05. 04. 2016   07. 04. 2016   Srečko Vidic 
Veliki brlog   B   21. 02. 2016   03. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Veliki brlog   C   21. 02. 2016   03. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Veliki brlog   C   21. 02. 2016   03. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Veliki brlog   E   21. 02. 2016   03. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Veliki brlog   F   21. 02. 2016   03. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Vidovec   F   21. 02. 2016   03. 03. 2016   Borivoj Ladišić 
Za barakco   B   05. 06. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Za barakco   C   05. 06. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Za barakco   F   05. 06. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Zadimljeno brezno   B   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Zadimljeno brezno   C   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Zadimljeno brezno   C   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Zadimljeno brezno   F   22. 12. 2016   05. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Zgornja Ajbikovka   A   10. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Zgornja Ajbikovka   C   10. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Zgornja Ajbikovka   D   10. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Zgornja Ajbikovka   E   10. 01. 2016   28. 01. 2016   Srečko Vidic 
Zgornja Ajbikovka   F   10. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Zgornja Ajbikovka   G   10. 01. 2016   28. 01. 2016   Srečko Vidic 
Zjot 1 pod Ajbikom   A   15. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Zjot 1 pod Ajbikom   C   15. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Zjot 1 pod Ajbikom   C   15. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Zjot 1 pod Ajbikom   E   15. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Zjot 1 pod Ajbikom   F   15. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Zjot 2 pod Ajbikom   A   15. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Zjot 2 pod Ajbikom   C   15. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Zjot 2 pod Ajbikom   C   15. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Zjot 2 pod Ajbikom   E   15. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Zjot 2 pod Ajbikom   F   15. 01. 2016   28. 01. 2016   Borivoj Ladišić 
Zjot 2 pod Kopo   B   14. 12. 2016   22. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Zjot 2 pod Kopo   C   14. 12. 2016   22. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Zjot 2 pod Kopo   C   14. 12. 2016   22. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Zjot 3 pod Kopo   B   14. 12. 2016   22. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Zjot 3 pod Kopo   C   14. 12. 2016   22. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Zjot 3 pod Kopo   C   14. 12. 2016   22. 12. 2016   Borivoj Ladišić 
Zjot pod Krtino   B   23. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Zjot pod Krtino   C   23. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Zjot pod Krtino   C   23. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
Zjot pod Krtino   E   23. 04. 2016   16. 06. 2016   Borivoj Ladišić 
Zjot pod Krtino   F   23. 04. 2016   19. 05. 2016   Borivoj Ladišić 
DZRJ Luka Čeč Postojna Brezence pod Faro   F      11. 07. 2016   Roman Bogataj 
Brezence pod Faro   E   21. 02. 2003   11. 07. 2016   Janez Margon 
Brezence pod Faro   A   29. 05. 2016   11. 07. 2016   Roman Bogataj 
Brezno na Linskem vrhu   E      11. 07. 2016   Roman Bogataj 
Brezno na Linskem vrhu   F      11. 07. 2016    
Brezno na Linskem vrhu   A   19. 02. 2016   11. 07. 2016   Roman Bogataj 
Jama pod Lopo   F      11. 07. 2016   Roman Bogataj 
Jama pod Lopo   A   29. 01. 2016   11. 07. 2016   Roman Bogataj 
Jama pod Lopo   E   10. 02. 2016   11. 07. 2016   Roman Bogataj 
Lenčkova jama   B   20. 02. 2016   11. 07. 2016   Roman Bogataj 
JK Črni galeb Prebold Jama Dvojčica   A   14. 03. 2016   14. 11. 2016   Alenka Jelen (1) (2)
Jama Dvojčica   E   14. 03. 2016   14. 11. 2016   Alenka Jelen 
Jama Dvojčica   F   14. 03. 2016   14. 11. 2016   Alenka Jelen (1)
Jama Dvojčica   G   14. 03. 2016   14. 11. 2016   Alenka Jelen 
Jama Martjaki   A   04. 11. 2016   12. 12. 2016   Drago Lamper 
Jama Martjaki   E   04. 11. 2016   12. 12. 2016   Drago Lamper 
Jama Martjaki   F   04. 11. 2016   12. 12. 2016   Drago Lamper 
Jama Martjaki   G   04. 11. 2016   12. 12. 2016   Drago Lamper 
Lokoviška jama   B   05. 10. 2016   14. 11. 2016   Alenka Jelen (2)
Partizanska jama v Žlaboru   A   22. 07. 2016   14. 11. 2016   Alenka Jelen (2)
Partizanska jama v Žlaboru   E   22. 07. 2016   14. 11. 2016   Alenka Jelen (2)
Partizanska jama v Žlaboru   F   22. 07. 2016   14. 11. 2016   Alenka Jelen (2)
Partizanska jama v Žlaboru   G   22. 07. 2016   14. 11. 2016   Alenka Jelen (2)
Prepad v jamah   B   13. 11. 2016   14. 11. 2016   Alenka Jelen (2)
Prepad v jamah   F   13. 11. 2016   14. 11. 2016   Alenka Jelen (2)
Prepad v jamah   H   13. 11. 2016   14. 11. 2016   Alenka Jelen (2)
Travniška razpoka na Groblarjevi planini   A   14. 11. 2016   18. 11. 2016   Alenka Jelen (2)
Travniška razpoka na Groblarjevi planini   E   14. 11. 2016   18. 11. 2016   Alenka Jelen (2)
Travniška razpoka na Groblarjevi planini   F   14. 11. 2016   18. 11. 2016   Alenka Jelen 
Travniška razpoka na Groblarjevi planini   G   14. 11. 2016   18. 11. 2016   Alenka Jelen 

(1) v sodelovanju z JD Gorenja vas
(2) v sodelovanju z Šaleški JK "Podlasica" Topolšica
JD Rakek Andrejeva Ledenica (La Glacier)   A   15. 02. 2012   24. 04. 2016   Marko Matičič 
Andrejeva Ledenica (La Glacier)   E   15. 02. 2012   24. 04. 2016   Marko Matičič 
ASVF 009   E      24. 04. 2016    
ASVF 009   A   01. 09. 2012   24. 04. 2016   Marko Matičič 
Bačko brezno 1   A   15. 12. 2016   30. 12. 2016   Uroš Frlan 
Bačko brezno 1   E   15. 12. 2016   30. 12. 2016   Uroš Frlan 
Bačko brezno 2   A   15. 12. 2016   30. 12. 2016   Uroš Frlan 
Bačko brezno 2   E   15. 12. 2016   30. 12. 2016   Uroš Frlan 
Brezence pod Malim Snežnikom   A   30. 12. 2016   30. 12. 2016   Uroš Frlan 
Brezence pod Malim Snežnikom   E   30. 12. 2016   30. 12. 2016   Uroš Frlan 
Brezence pri Planinski koliševki   B   21. 03. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezence za Tjuro   A   08. 01. 2017   09. 01. 2017   Uroš Frlan 
Brezence za Tjuro   E   08. 01. 2017   09. 01. 2017   Uroš Frlan 
Brezno 1 pri kamnolomu Grda draga   A   11. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno 1 pri kamnolomu Grda draga   E   11. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno 1 v Gornjih rupah   A   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno 1 v Gornjih rupah   E   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno 2 pod Cerovcem   A   20. 01. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno 2 pod Cerovcem   E   20. 01. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno 2 pri kamnolomu Grda draga   A   11. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno 2 pri kamnolomu Grda draga   E   11. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno 2 v Gornjih rupah   A   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno 2 v Gornjih rupah   E   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno 2 v kosmaču   B   27. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Brezno 3 nad Lepim dolom   A   25. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno 3 nad Lepim dolom   E   25. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno 3 v Kosmaču   B   27. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Brezno Mala Ojstrica   A   11. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno Mala Ojstrica   E   11. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno na Kališki rebri   A   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno na Kališki rebri   E   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno na Kozlovki   A   07. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno na Kozlovki   E   07. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno na Krugah   A   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno na Krugah   E   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno na Otoški cesti   B   12. 05. 2012   18. 04. 2016   Marko Matičič 
Brezno na Slapenskem hribu   A   24. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno na Slapenskem hribu   E   24. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno na Sušjaku   A   05. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno na Sušjaku   E   05. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno nad bunkerji v Otoški dolini   A   06. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno nad bunkerji v Otoški dolini   E   06. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno nad Črnim dolom   A   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno nad Črnim dolom   E   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno nad Gamsovim peklom   A   30. 12. 2016   30. 12. 2016   Uroš Frlan 
Brezno nad Gamsovim peklom   E   30. 12. 2016   30. 12. 2016   Uroš Frlan 
Brezno nad Hanuš cesto   A   12. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno nad Hanuš cesto   E   12. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno nad Mrzlikom   A   05. 12. 2015   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno nad Mrzlikom   E   05. 12. 2015   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno nad Sedlom   A   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno nad Sedlom   E   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno ob cesti na Pretres   A   12. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno ob cesti na Pretres   E   12. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno ob Ružič cesti   A   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Brezno ob Ružič cesti   E   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Brezno pod Gašperjevo cesto   A   25. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno pod Gašperjevo cesto   E   25. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno pod Ilovco   A   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno pod Ilovco   E   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno pod Kravjekom 1   A   11. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno pod Kravjekom 1   E   11. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno pod Kravjekom 2   A   11. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno pod Kravjekom 2   E   11. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno pod Lamovškom   A   06. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno pod Lamovškom   E   06. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno pod Lipo na Špičastem griču   B   27. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Brezno pod Rogatcem   A   12. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno pod Rogatcem   E   12. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno pod Sušjakom 1   B   27. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Brezno pri Cesarjevi hoji   B   12. 05. 2012   18. 04. 2016   Marko Matičič 
Brezno pri Kobiljih grižah   C      05. 01. 2017    
Brezno pri Kobiljih grižah   D      05. 01. 2017    
Brezno pri Kobiljih grižah   E      05. 01. 2017    
Brezno pri Kobiljih grižah   F      05. 01. 2017   Franjo Drole 
Brezno pri Kobiljih grižah   E   11. 08. 2016   05. 01. 2017   Franjo Drole 
Brezno pri Kobiljih grižah   A   24. 12. 2016   05. 01. 2017   Franjo Drole 
Brezno pri Lomovih dolinah   A   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno pri Lomovih dolinah   E   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno pri Ravberkomandi   B   11. 11. 2016   05. 01. 2017   Roman Bogataj 
Brezno pri Štancarjevi poti   A   24. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno pri Štancarjevi poti   E   24. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Bajtarskih talih 1   A   26. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Bajtarskih talih 1   B   26. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Bajtarskih talih 2   A   26. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Bajtarskih talih 2   E   26. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Bajtarskih talih 3   A   26. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Bajtarskih talih 3   E   26. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Bajtarskih talih 4   A   26. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Bajtarskih talih 4   E   26. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Bajtarskih talih 5   A   26. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Bajtarskih talih 5   E   26. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Belici dragi   A   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Belici dragi   E   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Matenjski gmajni   A   07. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Matenjski gmajni   E   07. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Mihelačevem lazu   A   06. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Mihelačevem lazu   E   06. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Otoški dolini   B   12. 05. 2012   18. 04. 2016   Marko Matičič 
Brezno v rjavi ogradi   E   12. 05. 2012   24. 04. 2016   Marko Matičič 
Brezno v rjavi ograji   A   12. 05. 2012   24. 04. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Sedlu   A   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Sedlu   E   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Tobakovi dolini   A   06. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno v Tobakovi dolini   E   06. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno v zadnjih kulah   B   27. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Brezno za Javorjem   A   10. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno za Javorjem   E   10. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno za postojnsko Ovčarijo   A   05. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brezno za postojnsko Ovčarijo   E   05. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Brlog vrh Stanovnika   A   12. 05. 2012   24. 04. 2016   Marko Matičič 
Brlog vrh Stanovnika   E   12. 05. 2012   24. 04. 2016   Marko Matičič 
Čurka za Rebri   A   01. 09. 2012   24. 04. 2016   Marko Matičič 
Čurka za Rebri   E   01. 09. 2012   24. 04. 2016   Marko Matičič 
Dihalnik nad izvirom Ribnice   A   20. 02. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Dihalnik nad izvirom Ribnice   E   20. 02. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Dihalnik pri Šojci   A   05. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Dihalnik pri Šojci   E   05. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Grcov spodmol   A   08. 01. 2017   09. 01. 2017   Uroš Frlan 
Grcov spodmol   E   08. 01. 2017   09. 01. 2017   Uroš Frlan 
Izvir Marija Magdalena   F      05. 01. 2017   Franjo Drole 
Izvir Marija Magdalena   A   18. 12. 2016   05. 01. 2017   Franjo Drole 
Izvir Marija Magdalena   E   18. 12. 2016   05. 01. 2017   Sebastjan Gantar 
Jama 1 nad Planinsko koliševko   B   21. 03. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Jama 2 nad Planinsko koliševko   B   21. 03. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Jama 4 v Jamcah   A   24. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Jama 4 v Jamcah   E   24. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Jama 5 v Jamcah   A   24. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Jama 5 v Jamcah   E   24. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Jama na Štefanovem hribu   A   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Jama na Štefanovem hribu   E   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Jama na Vršičih   A   28. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Jama na Vršičih   E   28. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Jama pod Kovačnico   A   05. 12. 2015   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Jama pod Kovačnico   E   05. 12. 2015   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Jama pod Malim Vavkovcem   A   25. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Jama pod Malim Vavkovcem   E   25. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Jama pod Miznim vrhom 1   A   26. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Jama pod Miznim vrhom 1   E   26. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Jama pod Miznim vrhom 2   A   26. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Jama pod Miznim vrhom 2   E   26. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Jama pod Miznim vrhom 3   E   16. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Jama pod Miznim vrhom 3   A   26. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Jama pod Nagajivcem   A   28. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Jama pod Nagajivcem   E   28. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Jama pod Rogatcem   A   12. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Jama pod Rogatcem   E   12. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Jama pri kapelici   A   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Jama pri kapelici   E   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Jama v Bajtarskih talih   A   26. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Jama v Bajtarskih talih   E   26. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Jama v Grahovšak   A   20. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Jama v Grahovšak   E   20. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Jama v Krajnikovem gaberniku   B   27. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Jama v Palškem Borštu 1   A   28. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Jama v Palškem Borštu 1   E   28. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Jama v Palškem Borštu 3   A   28. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Jama v Palškem Borštu 3   E   28. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Jama v Palškem Borštu 4   A   28. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Jama v Palškem Borštu 4   E   28. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Jama v Palškem Borštu 5   A   28. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Jama v Palškem Borštu 5   E   28. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Jama v Palškem Borštu 6   A   28. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Jama v Palškem Borštu 6   E   28. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Jama v Palškem gozdu 2   A   28. 10. 2016   28. 11. 2016   Marko Matičič 
Jama v Palškem gozdu 2   E   28. 10. 2016   28. 11. 2016   Marko Matičič 
Kevdrc za Staro hišo   A   12. 05. 2012   24. 04. 2016   Marko Matičič 
Kevdrc za Staro hišo   E   12. 05. 2012   24. 04. 2016   Marko Matičič 
Klešno brezno 1   A   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Klešno brezno 1   E   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Klešno brezno 2   A   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Klešno brezno 2   E   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Kokotovo brezno na Škanskem griču   B   27. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Kosmato brezno   A   03. 05. 2016   30. 06. 2016   Uroš Frlan 
Kosmato brezno   E   03. 05. 2016   30. 06. 2016   Uroš Frlan 
Kosmato brezno 2   A   15. 12. 2016   30. 12. 2016   Uroš Frlan 
Kosmato brezno 2   E   15. 12. 2016   30. 12. 2016   Uroš Frlan 
Kotlič pod Kerinom   A   05. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Kotlič pod Kerinom   E   05. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Kotlič pri Kavi   A   06. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Kotlič pri Kavi   E   06. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Kotlič v Klenških senožetih   A   05. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Kotlič v Klenških senožetih   E   05. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Kotlič v Petelinjih lužah   A   12. 05. 2012   24. 04. 2016   Marko Matičič 
Kotlič v Petelinjih lužah   E   12. 05. 2012   24. 04. 2016   Marko Matičič 
Laniška globel   A   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Laniška globel   E   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Ledenica v Gornjih rupah   A   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Ledenica v Gornjih rupah   E   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Lipovje 1   A   05. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Lipovje 1   E   05. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Lipovje 2   A   05. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Lipovje 2   E   05. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Lipovje 3   A   05. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Lipovje 3   E   05. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Lipovje 4   A   05. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Lipovje 4   E   05. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Lipovje 5   A   05. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Lipovje 5   E   05. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Luknja 1 na Velikem Bršljanovcu   A   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Luknja 1 na Velikem Bršljanovcu   E   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Luknja 2 na Velikem Bršljanovcu   A   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Luknja 2 na Velikem Bršljanovcu   E   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Luknja na Brešcah   A   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Luknja na Brešcah   E   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Luknja na Malem Srnjaku   A   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Luknja na Malem Srnjaku   E   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Luknja nad Grozildo   A   05. 12. 2015   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Luknja nad Grozildo   E   05. 12. 2015   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Luknja pri Koncertni dvorani   A   22. 03. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Luknja pri Koncertni dvorani   E   22. 03. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Luknja pri Tršarjevih rastiščih   A   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Luknja pri Tršarjevih rastiščih   E   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Luknja v Hrenovških talih 1   A   06. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Luknja v Hrenovških talih 1   E   06. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Luknja v Hrenovških talih 2   A   06. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Luknja v Hrenovških talih 2   E   06. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Luknja v Hrenovških talih 3   A   06. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Luknja v Hrenovških talih 3   E   06. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Luknja v Malem Bršljanovcu   A   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Luknja v Malem Bršljanovcu   E   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Luknja v Peklu   A   08. 01. 2017   09. 01. 2017   Uroš Frlan 
Luknja v Peklu   E   08. 01. 2017   09. 01. 2017   Uroš Frlan 
Luknja za kapelo pri Novi hiši   A   12. 05. 2012   24. 04. 2016   Marko Matičič 
Luknja za kapelo pri Novi hiši   E   12. 05. 2012   24. 04. 2016   Marko Matičič 
Mahneče 1   A   11. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Mahneče 1   E   11. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Mahneče 2   A   11. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Mahneče 2   E   11. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Mala jama za Tjuro   A   08. 01. 2017   09. 01. 2017   Uroš Frlan 
Mala jama za Tjuro   E   08. 01. 2017   09. 01. 2017   Uroš Frlan 
Malo brezno pod Trobnikom   A   07. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Malo brezno pod Trobnikom   E   07. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Malo brezno v Vražjem dolu   A   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Malo brezno v Vražjem dolu   E   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Martinjska štirna   A   08. 01. 2016   08. 01. 2017   Matej Zalokar 
Martinjska štirna   E   08. 01. 2016   08. 01. 2017   Matej Zalokar 
Martinski rudnik   A   06. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Martinski rudnik   E   06. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Mesarjevo brezno   B   27. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Mesojedka   A   03. 10. 2015   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Mesojedka   E   03. 10. 2015   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Mikula 1   A   10. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Mikula 1   E   10. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Mikula 2   A   10. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Mikula 2   E   10. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Mikula 3   A   10. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Mikula 3   E   10. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Mikula 4   A   10. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Mikula 4   E   10. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Mikula 5   A   10. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Mikula 5   E   10. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Morganov kevderc za Goričco   B   27. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Ovalno brezno na Dušovcu   A   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Ovalno brezno na Dušovcu   E   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Ovčja jama na Malem Muscu   F      05. 01. 2017   Franjo Drole 
Ovčja jama na Malem Muscu   B   03. 08. 2016   05. 01. 2017   Franjo Drole 
Peklensko ledeno brezno   A   30. 12. 2016   30. 12. 2016   Uroš Frlan 
Peklensko ledeno brezno   E   30. 12. 2016   30. 12. 2016   Uroš Frlan 
Planinska jama   B   01. 03. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Podlubnik   A   05. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Podlubnik   E   05. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Pojena jama   B   27. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Razpoka v Kobiljih Grižah   A   05. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Razpoka v Kobiljih Grižah   E   05. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Samovo brezno ob Kunaverjevi poti   F      11. 07. 2016   Franjo Drole 
Samovo brezno ob Kunaverjevi poti   G      11. 07. 2016    
Samovo brezno ob Kunaverjevi poti   A   10. 02. 2016   11. 07. 2016   Franjo Drole 
Samovo brezno ob Kunaverjevi poti   C   10. 03. 2016   11. 07. 2016   Franjo Drole 
Samovo brezno ob Kunaverjevi poti   E   10. 03. 2016   11. 07. 2016   Franjo Drole 
Snežnica na Dušovcu   A   10. 08. 2016   15. 10. 2016   Marko Matičič 
Snežnica na Dušovcu   E   10. 08. 2016   15. 10. 2016   Marko Matičič 
Snežnikov spodmol   A   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Snežnikov spodmol   E   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Soba v Ilovem klancu   A   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Soba v Ilovem klancu   E   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Spodmol 2 v Unški koliševki   B   01. 12. 2015   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Spodmol 2 v Unški koliševki   E   01. 12. 2015   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Spodmol pod Maks cesto   A   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Spodmol pod Maks cesto   E   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Spodmol za Malim Bukovcem   A   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Spodmol za Malim Bukovcem   E   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Spodnja Mala Snežnica   A   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Spodnja Mala Snežnica   E   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Srebrnjakov kotel   A   25. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Srebrnjakov kotel   E   25. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Srebrnjakovo brezno   A   12. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Srebrnjakovo brezno   E   12. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Srnjakov skok   B   27. 12. 2016   27. 12. 2016   Marko Matičič 
Srnjakova globel   A   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Srnjakova globel   E   22. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Stiska 1   A   25. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Stiska 1   E   25. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Stiska 2   A   25. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Stiska 2   E   25. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Stiska 3   A   25. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Stiska 3   E   25. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Stiska 4   A   25. 07. 2016   15. 10. 2016   Marko Matičič 
Stiska 4   E   25. 07. 2016   15. 10. 2016   Marko Matičič 
Stiska 5   A   06. 11. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Stiska 5   E   06. 11. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Stiska 6   A   06. 11. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Stiska 6   E   06. 11. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Stiska 7   A   06. 11. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Stiska 7   E   06. 11. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Šaht na Malem Snežniku   A   15. 06. 2016   16. 06. 2016   Marko Matičič 
Šaht na Malem Snežniku   E   15. 06. 2016   16. 06. 2016   Marko Matičič 
Trobovca 1   A   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Trobovca 1   E   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Trobovca 2   A   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Trobovca 2   E   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Ursusova jama   A   05. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Ursusova jama   E   05. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Valvasorjeva golobja luknja   A   12. 05. 2012   24. 04. 2016   Marko Matičič 
Valvasorjeva golobja luknja   E   12. 05. 2012   24. 04. 2016   Marko Matičič 
Velika jama pod Rebri   A   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Velika jama pod Rebri   E   10. 08. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Velika jama za Tjuro   A   25. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Velika jama za Tjuro   E   25. 07. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Veliko brezno pod Trobnikom   A   07. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Veliko brezno pod Trobnikom   E   07. 05. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Vrtača pri Zvezdi   A   12. 08. 2016   15. 10. 2016   Marko Matičič 
Vrtača pri Zvezdi   E   12. 08. 2016   15. 10. 2016   Marko Matičič 
Zelške jame   E      16. 08. 2016   Marko Matičič 
Zelške jame   G   15. 10. 2015   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Zelške jame   B   15. 10. 2016   16. 08. 2016   Marko Matičič 
Zgornja Mala Snežnica   A   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Zgornja Mala Snežnica   E   15. 06. 2016   15. 06. 2016   Marko Matičič 
Zgornja Mzlikova jama   A   25. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Zgornja Mzlikova jama   E   25. 10. 2016   15. 11. 2016   Marko Matičič 
Ždroclasto brezno 13   A   15. 02. 2012   24. 04. 2016   Marko Matičič 
Ždroclasto brezno 13   E   15. 02. 2012   24. 04. 2016   Marko Matičič 
DZRJ Ribnica Brezno Šahen 6   C   14. 07. 2016   19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Brezno Šahen 6   C   14. 07. 2016   19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Brezno v Jelenovem žlebu   C   14. 07. 2016   19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Brezno v Jelenovem žlebu   C   14. 07. 2016   19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Brezno v Pristavi   C   04. 12. 2016   07. 12. 2016   Anton Della Schiava 
Brezno v Pristavi   C   04. 12. 2016   07. 12. 2016   Anton Della Schiava 
Francetova jama   C   16. 03. 2016   09. 05. 2016   Anton Della Schiava 
Francetova jama   C   17. 03. 2016   19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Globoka jama na Veliki gori   C   03. 12. 2016   07. 12. 2016   Anton Della Schiava 
Globoka jama na Veliki gori   C   03. 12. 2016   07. 12. 2016   Anton Della Schiava 
Goričevska žiglovica   C   22. 12. 2016   22. 12. 2016   Anton Della Schiava 
Goričevska žiglovica   C   22. 12. 2016   22. 12. 2016   Anton Della Schiava 
Izvir Smečec   C   10. 07. 2016   19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Izvir Smečec   C   10. 07. 2016   19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Jama treh bratov pri Kočevju   B   01. 07. 2016   22. 10. 2016   Anton Della Schiava 
Jama treh bratov pri Kočevju   C   01. 07. 2016   19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Jama treh bratov pri Kočevju   C   01. 07. 2016   19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Jama za zidom pri partizanki   E      09. 05. 2016   Anton Della Schiava 
Jama za zidom pri partizanki   C   24. 04. 2016   09. 05. 2016   Anton Della Schiava 
Jama za zidom pri partizanki   C   24. 04. 2016   09. 05. 2016   Anton Della Schiava 
Jama za zidom pri partizanki   A   07. 05. 2016   09. 05. 2016   Anton Della Schiava 
Jama za zidom pri partizanki   F   07. 05. 2016   09. 05. 2016   Anton Della Schiava 
Kačja jama   C   04. 12. 2016   07. 12. 2016   Anton Della Schiava 
Kačja jama   C   04. 12. 2016   07. 12. 2016   Anton Della Schiava 
Kapljiva jama   C   16. 03. 2016   09. 05. 2016   Anton Della Schiava 
Mačje brezno   C   09. 07. 2016   19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Mačje brezno   C   09. 07. 2016   19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Mačkov brlog   C   10. 07. 2016   19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Mačkov brlog   C   10. 07. 2016   19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Mala partizanska jama   C   13. 04. 2016   09. 05. 2016   Anton Della Schiava 
Mala partizanska jama   C   13. 04. 2016   09. 05. 2016   Anton Della Schiava 
Mala partizanska jama   E   13. 04. 2016   09. 05. 2016   Anton Della Schiava 
Mala partizanska jama   F   07. 05. 2016   09. 05. 2016   Anton Della Schiava 
Mala partizanska jama   A   08. 05. 2016   09. 05. 2016   Anton Della Schiava 
Mrzla jama na Pristavi   C   05. 12. 2016   07. 12. 2016   Anton Della Schiava 
Mrzla jama na Pristavi   C   05. 12. 2016   07. 12. 2016   Anton Della Schiava 
Partizanska jama   C      19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Partizanska jama   C      19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Partizanska jama   F   07. 05. 2016   19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Pocestnica   C   20. 10. 2016   22. 10. 2016   Anton Della Schiava 
Pocestnica   C   20. 10. 2016   22. 10. 2016   Anton Della Schiava 
Pomladna jama   C   15. 10. 2016   22. 10. 2016   Anton Della Schiava 
Pomladna jama   C   15. 10. 2016   22. 10. 2016   Anton Della Schiava 
Požirak 1 Retje   C   09. 07. 2016   19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Požirak 1 Retje   C   09. 07. 2016   19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Požirak 2 Retje   C   09. 07. 2016   19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Požirak 2 Retje   C   09. 07. 2016   19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Riglerjevo brezno   C   20. 10. 2016   22. 10. 2016   Anton Della Schiava 
Riglerjevo brezno   C   20. 10. 2016   22. 10. 2016   Anton Della Schiava 
Ris 3   C   29. 12. 2016   30. 12. 2016   Anton Della Schiava 
Ris 3   C   29. 12. 2016   30. 12. 2016   Anton Della Schiava 
Ris 4   C   30. 12. 2016   30. 12. 2016   Anton Della Schiava 
Ris 4   C   30. 12. 2016   30. 12. 2016   Anton Della Schiava 
Tanavrtna jama   C   09. 07. 2016   19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Tanavrtna jama   C   09. 07. 2016   19. 07. 2016   Anton Della Schiava 
Voodoo jama   C   01. 04. 2016   09. 05. 2016   Anton Della Schiava 
Voodoo jama   C   01. 04. 2016   09. 05. 2016   Anton Della Schiava 
Voodoo jama   F   07. 05. 2016   09. 05. 2016   Anton Della Schiava 
Voodoo jama   A   09. 05. 2016   09. 05. 2016   Anton Della Schiava 
Voodoo jama   E   09. 05. 2016   09. 05. 2016   Anton Della Schiava 
JD Sežana Brezno na Lazu   F      09. 01. 2017   Nataša Kariž 
Brezno na Lazu   C   20. 04. 2015   09. 01. 2017   Nataša Kariž 
Brezno na Lazu   C   20. 04. 2015   09. 01. 2017   Nataša Kariž 
Brezno pri Risniku   B   01. 06. 2016   03. 06. 2016   Jaka Jakofčič 
Brezno v Zavrhkih   F      09. 01. 2017   Nataša Kariž 
Brezno v Zavrhkih   C   26. 12. 2016   09. 01. 2017   Nataša Kariž 
Brezno v Zavrhkih   C   26. 12. 2016   09. 01. 2017   Nataša Kariž 
Brezno v Zavrhkih   A   30. 12. 2016   09. 01. 2017   Edvard Gregorčič 
Brezno v Zavrhkih   E   30. 12. 2016   09. 01. 2017   Edvard Gregorčič 
Čurka pod Žekencem   C   26. 12. 2016   09. 01. 2017   Nataša Kariž 
Čurka pod Žekencem   C   26. 12. 2016   09. 01. 2017   Nataša Kariž 
Jama 3 pod Pečino v Mejah   F      21. 12. 2016   Andrej Peca 
Jama 3 pod Pečino v Mejah   A   23. 01. 2016   21. 12. 2016   Andrej Peca 
Jama 3 pod Pečino v Mejah   E   23. 01. 2016   21. 12. 2016   Andrej Peca 
Jama pri Jablancu   F      05. 01. 2017   Nataša Kariž 
Jama pri Jablancu   A   05. 03. 2015   05. 01. 2017   Edvard Gregorčič 
Jama pri Jablancu   C   11. 03. 2015   05. 01. 2017   Nataša Kariž 
Jama pri Jablancu   E   11. 01. 2016   05. 01. 2017   Edvard Gregorčič 
Jama v Brendolinah   F      21. 12. 2016   Andrej Peca 
Jama v Brendolinah   A   11. 12. 2016   21. 12. 2016   Andrej Peca 
Jama v Brendolinah   E   11. 12. 2016   21. 12. 2016   Andrej Peca 
Kraški sonet   F      05. 01. 2017   Nataša Kariž 
Kraški sonet   A   15. 01. 2016   05. 01. 2017   Edvard Gregorčič (1) (2)
Kraški sonet   C   15. 01. 2016   05. 01. 2017   Nataša Kariž 
Kraški sonet   C   15. 01. 2016   05. 01. 2017   Nataša Kariž 
Kraški sonet   E   06. 06. 2016   05. 01. 2017   Edvard Gregorčič 
Ludvikov dihalnik pri Fernetičih   C      23. 03. 2016    (3)
Ludvikov dihalnik pri Fernetičih   E      23. 03. 2016    
Ludvikov dihalnik pri Fernetičih   F      23. 03. 2016    (3)
Ludvikov dihalnik pri Fernetičih   B   17. 03. 2016   23. 03. 2016   Ludvik Husu (3)
Ščukova jama pri Beznu   C      09. 01. 2017   Nataša Kariž 
Ščukova jama pri Beznu   F      09. 01. 2017   Nataša Kariž 
Ščukova jama pri Beznu   C   12. 01. 2016   09. 01. 2017   Nataša Kariž 
Ščukova jama pri Beznu   A   15. 01. 2016   09. 01. 2017   Edvard Gregorčič (2)
Ščukova jama pri Beznu   E   20. 01. 2016   09. 01. 2017   Edvard Gregorčič 
Škorpionovo brezno   F      05. 01. 2017   Edvard Gregorčič 
Škorpionovo brezno   A   03. 06. 2015   05. 01. 2017   Edvard Gregorčič (2)
Škorpionovo brezno   E   02. 09. 2015   05. 01. 2017   Edvard Gregorčič 
Škorpionovo brezno   C   11. 01. 2016   05. 01. 2017   Nataša Kariž 
Utajena jama   F      09. 01. 2017   Nataša Kariž 
Utajena jama   A   11. 09. 2016   09. 01. 2017   Edvard Gregorčič (4)
Utajena jama   E   25. 12. 2016   09. 01. 2017   Edvard Gregorčič 
Utajena jama   C   26. 12. 2016   09. 01. 2017   Nataša Kariž 
Utajena jama   C   26. 12. 2016   09. 01. 2017   Nataša Kariž 
Žrelo   A   12. 01. 2016   09. 01. 2017   Edvard Gregorčič 
Žrelo   C   12. 01. 2016   05. 01. 2017   Nataša Kariž 
Žrelo   C   12. 01. 2016   05. 01. 2017   Nataša Kariž 
Žrelo   F   12. 01. 2016   05. 01. 2017   Nataša Kariž 
Žrelo   E   06. 06. 2016   05. 01. 2017   Edvard Gregorčič 

(1) v sodelovanju z JD Carnium Kranj
(2) v sodelovanju z JK Temnica
(3) v sodelovanju z JO SPD Trst
(4) v sodelovanju z JD Dimnice Koper
JK Temnica Rojstnodnevno brezno   A   29. 03. 2016   06. 06. 2016   Samo Milanič 
Rojstnodnevno brezno   E   03. 06. 2016   06. 06. 2016   Samo Milanič (1)
Rojstnodnevno brezno   F   03. 06. 2016   06. 06. 2016   Samo Milanič (1)

(1) v sodelovanju z Česka speleologicka společnost
JK Tirski zmaj Bevčko brezno   A   20. 12. 2016   09. 01. 2017   Bernard Štiglic 
Bevčko brezno   C   20. 12. 2016   09. 01. 2017   Bernard Štiglic 
Bevčko brezno   C   20. 12. 2016   09. 01. 2017   Bernard Štiglic 
Bevčko brezno   E   20. 12. 2016   09. 01. 2017   Bernard Štiglic 
Bevčko brezno   F   20. 12. 2016   09. 01. 2017   Bernard Štiglic 
Bevčko brezno   G   20. 12. 2016   09. 01. 2017   Bernard Štiglic 
Brezno na Špicu   A   18. 11. 2016   08. 12. 2016   Bernard Štiglic 
Brezno na Špicu   C   18. 11. 2016   08. 12. 2016   Bernard Štiglic 
Brezno na Špicu   C   18. 11. 2016   08. 12. 2016   Bernard Štiglic 
Brezno na Špicu   E   18. 11. 2016   08. 12. 2016   Bernard Štiglic 
Brezno na Špicu   F   18. 11. 2016   08. 12. 2016   Bernard Štiglic 
Brezno na Špicu   G   18. 11. 2016   08. 12. 2016   Bernard Štiglic 
Brezno na Špicu   H   18. 11. 2016   08. 12. 2016   Bernard Štiglic 
Brezno nad Semprimožnikom 2    B   30. 06. 2016   30. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Brezno nad Semprimožnikom 2    F   30. 06. 2016   30. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Brezno nad Semprimožnikom 2    H   30. 06. 2016   30. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Brezno v Žlinku   A   15. 04. 2016   30. 04. 2016   Bernard Štiglic 
Brezno v Žlinku   C   15. 04. 2016   30. 04. 2016   Bernard Štiglic 
Brezno v Žlinku   C   15. 04. 2016   30. 04. 2016   Bernard Štiglic 
Brezno v Žlinku   E   15. 04. 2016   30. 04. 2016   Bernard Štiglic 
Brezno v Žlinku   F   15. 04. 2016   30. 04. 2016   Bernard Štiglic 
Brezno v Žlinku   G   15. 04. 2016   30. 04. 2016   Bernard Štiglic 
Donikova jama   A   20. 10. 2016   06. 11. 2016   Bernard Štiglic 
Donikova jama   C   20. 10. 2016   06. 11. 2016   Bernard Štiglic 
Donikova jama   C   20. 10. 2016   06. 11. 2016   Bernard Štiglic 
Donikova jama   E   20. 10. 2016   06. 11. 2016   Bernard Štiglic 
Donikova jama   F   20. 10. 2016   06. 11. 2016   Bernard Štiglic 
Donikova jama   G   20. 10. 2016   06. 11. 2016   Bernard Štiglic 
Jama pri Kredi   A   28. 04. 2016   29. 04. 2016   Bernard Štiglic 
Jama pri Kredi   C   28. 04. 2016   29. 04. 2016   Bernard Štiglic 
Jama pri Kredi   C   28. 04. 2016   29. 04. 2016   Bernard Štiglic 
Jama pri Kredi   E   28. 04. 2016   29. 04. 2016   Bernard Štiglic 
Jama pri Kredi   F   28. 04. 2016   29. 04. 2016   Bernard Štiglic 
Jama pri Kredi   G   28. 04. 2016   29. 04. 2016   Bernard Štiglic 
Jama v Ringlu   C   08. 02. 2016   02. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Jama v Ringlu   C   08. 02. 2016   02. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Jama v Ringlu   A   02. 05. 2016   02. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Jama v Ringlu   C   02. 05. 2016   02. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Jama v Ringlu   E   02. 05. 2016   02. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Jama v Ringlu   F   02. 05. 2016   02. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Jama v Ringlu   G   02. 05. 2016   02. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Jama v Velikem vrhu   A   25. 05. 2016   30. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Jama v Velikem vrhu   C   25. 05. 2016   30. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Jama v Velikem vrhu   C   25. 05. 2016   30. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Jama v Velikem vrhu   E   25. 05. 2016   30. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Jama v Velikem vrhu   F   25. 05. 2016   30. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Jama v Velikem vrhu   G   25. 05. 2016   30. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Jama v Velikem vrhu   H   25. 05. 2016   30. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Odkopana jama nad Farbanco   A   10. 12. 2016   26. 12. 2016   Bernard Štiglic 
Odkopana jama nad Farbanco   C   10. 12. 2016   26. 12. 2016   Bernard Štiglic 
Odkopana jama nad Farbanco   C   10. 12. 2016   26. 12. 2016   Bernard Štiglic 
Odkopana jama nad Farbanco   E   10. 12. 2016   26. 12. 2016   Bernard Štiglic 
Odkopana jama nad Farbanco   F   10. 12. 2016   26. 12. 2016   Bernard Štiglic 
Odkopana jama nad Farbanco   G   10. 12. 2016   26. 12. 2016   Bernard Štiglic 
Poljanska jama   G   12. 05. 2016   25. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Poljanska jama   A   18. 05. 2016   25. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Poljanska jama   C   18. 05. 2016   25. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Poljanska jama   C   18. 05. 2016   25. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Poljanska jama   E   18. 05. 2016   25. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Poljanska jama   F   18. 05. 2016   25. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Poljanska jama   H   18. 05. 2016   25. 05. 2016   Bernard Štiglic 
Požešč 1   A   10. 10. 2016   18. 11. 2016   Bernard Štiglic 
Požešč 1   C   10. 10. 2016   18. 11. 2016   Bernard Štiglic 
Požešč 1   C   10. 10. 2016   18. 11. 2016   Bernard Štiglic 
Požešč 1   E   10. 10. 2016   18. 11. 2016   Bernard Štiglic 
Požešč 1   F   10. 10. 2016   18. 11. 2016   Bernard Štiglic 
Požešč 1   G   10. 10. 2016   18. 11. 2016   Bernard Štiglic 
Požešč 2   A   15. 10. 2016   22. 11. 2016   Bernard Štiglic 
Požešč 2   C   15. 10. 2016   22. 11. 2016   Bernard Štiglic 
Požešč 2   C   15. 10. 2016   22. 11. 2016   Bernard Štiglic 
Požešč 2   E   15. 10. 2016   22. 11. 2016   Bernard Štiglic 
Požešč 2   F   15. 10. 2016   22. 11. 2016   Bernard Štiglic 
Požešč 2   G   15. 10. 2016   22. 11. 2016   Bernard Štiglic 
Rafkotova jama   A   29. 08. 2016   09. 09. 2016   Bernard Štiglic 
Rafkotova jama   C   29. 08. 2016   09. 09. 2016   Bernard Štiglic 
Rafkotova jama   C   29. 08. 2016   09. 09. 2016   Bernard Štiglic 
Rafkotova jama   E   29. 08. 2016   09. 09. 2016   Bernard Štiglic 
Rafkotova jama   F   29. 08. 2016   09. 09. 2016   Bernard Štiglic 
Rafkotova jama   G   29. 08. 2016   09. 09. 2016   Bernard Štiglic 
Semprimoška jama   A   27. 05. 2016   01. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Semprimoška jama   C   27. 05. 2016   01. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Semprimoška jama   C   27. 05. 2016   01. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Semprimoška jama   E   27. 05. 2016   01. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Semprimoška jama   F   27. 05. 2016   01. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Semprimoška jama   G   27. 05. 2016   01. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Semprimoška jama   H   27. 05. 2016   01. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Strnadova luknja   A   27. 06. 2016   27. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Strnadova luknja   C   27. 06. 2016   27. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Strnadova luknja   C   27. 06. 2016   27. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Strnadova luknja   E   27. 06. 2016   27. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Strnadova luknja   F   27. 06. 2016   27. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Strnadova luknja   G   27. 06. 2016   27. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Vrtačko brezno   A   05. 06. 2016   13. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Vrtačko brezno   C   05. 06. 2016   13. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Vrtačko brezno   C   05. 06. 2016   13. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Vrtačko brezno   E   05. 06. 2016   13. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Vrtačko brezno   F   05. 06. 2016   13. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Vrtačko brezno   G   05. 06. 2016   13. 06. 2016   Bernard Štiglic 
Vrtačko brezno   H   05. 06. 2016   13. 06. 2016   Bernard Štiglic 
JS PD Tolmin Jama 1 nad Srnico   D   17. 04. 2016   11. 07. 2016   Zagorc Silvo 
Jama 2 nad Srnico   D   17. 04. 2016   11. 07. 2016   Zagorc Silvo 
Jama 3 nad Srnico   D   17. 04. 2016   11. 07. 2016   Zagorc Silvo 
Jama levega izvira Glijuna   D   17. 04. 2016   11. 07. 2016   Zagorc Silvo 
M-16 (Tolminski Migovec)   B      09. 01. 2017   Jana Čarga (1)
M-16 (Tolminski Migovec)   E      09. 01. 2017    (1)
Mačja jama   D   17. 04. 2016   11. 07. 2016   Zagorc Silvo 
Mona tip   B   15. 12. 2016   09. 01. 2017   Dejan Ristić 
Mona tip   B   15. 12. 2016   09. 01. 2017   Dejan Ristić 
Mucika   D   17. 04. 2016   11. 07. 2016   Zagorc Silvo 
Pološka jama (zgornji vhod)   A   28. 11. 2016   09. 01. 2017   Andrej Fratnik (2)
Primadona   B   15. 12. 2016   09. 01. 2017   Jana Čarga (1)
U-bend 571   E      09. 01. 2017   Jarvist Frost 
U-bend 571   F      09. 01. 2017    
U-bend 571   A   15. 03. 2010   09. 01. 2017   Iztok Možir (1)
Vrtnarija   B   15. 04. 2016   09. 01. 2017   Jana Čarga (1)

(1) v sodelovanju z Imperial College Caving Club
(2) v sodelovanju z JK Železničar
Šaleški JK "Podlasica" Topolšica Bojanova jama   A   17. 10. 2015   15. 11. 2016   Maks Petrič (1)
Bojanova jama   E   17. 10. 2015   15. 11. 2016   Maks Petrič 
Bojanova jama   G   07. 01. 2016   15. 11. 2016   Maks Petrič 
Bojanova jama   F   20. 01. 2016   15. 11. 2016   Maks Petrič 
Brezno nad Maroltovo jamo   A   24. 11. 2015   15. 11. 2016   Maks Petrič (1)
Brezno nad Maroltovo jamo   E   24. 11. 2015   15. 11. 2016   Maks Petrič 
Brezno nad Maroltovo jamo   F   24. 11. 2015   15. 11. 2016   Maks Petrič 
Brezno nad Maroltovo jamo   G   24. 11. 2015   15. 11. 2016   Maks Petrič 
Ciglarjeva jama nad Topolščico   B   29. 07. 2015   06. 04. 2016   Maks Petrič 
Ciglarjeva jama nad Topolščico   F   29. 07. 2015   06. 04. 2016   Maks Petrič 
Filipovo črevo   A      05. 10. 2016   Maks Petrič (1)
Filipovo črevo   E   07. 10. 2015   04. 07. 2016   Maks Petrič (1)
Filipovo črevo   E   07. 10. 2015   05. 10. 2016   Maks Petrič 
Filipovo črevo   G   07. 01. 2016   05. 10. 2016   Maks Petrič 
Filipovo črevo   G   07. 01. 2016   04. 07. 2016   Maks Petrič (1)
Filipovo črevo   F   20. 01. 2016   05. 10. 2016   Maks Petrič 
Filipovo črevo   F   20. 01. 2016   04. 07. 2016   Maks Petrič 
Filipovo črevo   A   03. 07. 2016   04. 07. 2016   Maks Petrič (1)
Kožno brezno   A   10. 05. 2016   19. 10. 2016   Maks Petrič (1)
Kožno brezno   E   10. 05. 2016   19. 10. 2016   Maks Petrič (1)
Kožno brezno   G   03. 07. 2016   19. 10. 2016   Maks Petrič (1)
Kožno brezno   F   11. 07. 2016   19. 10. 2016   Maks Petrič 
Lokoviška jama   F   06. 04. 2016   19. 04. 2016   Maks Petrič (1)
Lokoviška jama   H   06. 04. 2016   19. 04. 2016   Maks Petrič (1)
Sakola   A   07. 10. 2015   05. 10. 2016   Maks Petrič (1)
Sakola   A   07. 10. 2015   04. 07. 2016   Maks Petrič (1)
Sakola   E   07. 10. 2015   05. 10. 2016   Maks Petrič 
Sakola   E   07. 10. 2015   04. 07. 2016   Maks Petrič (1)
Sakola   G   07. 01. 2016   04. 07. 2016   Maks Petrič (1)
Sakola   G   07. 01. 2016   05. 10. 2016   Maks Petrič (1)
Sakola   F   20. 01. 2016   04. 07. 2016   Maks Petrič 
Sakola   F   20. 01. 2016   05. 10. 2016   Maks Petrič 
Speči krampus   A   23. 03. 2016   29. 11. 2016   Maks Petrič (1)
Speči krampus   E   23. 03. 2016   29. 11. 2016   Maks Petrič (1)
Speči krampus   F   23. 03. 2016   29. 11. 2016   Maks Petrič 
Speči krampus   G   23. 03. 2016   29. 11. 2016   Maks Petrič 

(1) v sodelovanju z JK Črni galeb Prebold
CGEB Bezen pri fasugštele   B   16. 12. 2015   13. 04. 2016   Umberto Mikolic 
Brezen južno od Nemcev   B   14. 10. 2016   13. 12. 2016   Umberto Mikolic 
Brezno 4 severozahodno od Lohk   C   06. 02. 2016   01. 08. 2016   Umberto Mikolic 
Brezno 4 severozahodno od Lohk   E   06. 02. 2016   01. 08. 2016   Umberto Mikolic 
Brezno 4 severozahodno od Lohk   A   24. 06. 2016   01. 08. 2016   Umberto Mikolic 
Brezno 5 severozahodno od Lohk   C   06. 02. 2016   01. 08. 2016   Umberto Mikolic 
Brezno 5 severozahodno od Lohk   E   06. 05. 2016   01. 08. 2016   Umberto Mikolic 
Brezno 5 severozahodno od Lohk   A   24. 06. 2016   01. 08. 2016   Umberto Mikolic 
Brezno Kamni breg   C   29. 07. 2012   18. 03. 2016   Umberto Mikolic 
Brezno Kamni breg   E   27. 09. 2015   18. 03. 2016   Umberto Mikolic 
Brezno Kamni breg   A   16. 02. 2016   18. 03. 2016   Umberto Mikolic 
Brezno pod Jarovco (Pozzo sotto il Col dell Agnell   C   06. 01. 2012   24. 05. 2016   Umberto Mikolic 
Brezno pod Jarovco (Pozzo sotto il Col dell Agnell   E   06. 05. 2012   24. 05. 2016   Umberto Mikolic 
Brezno pod Jarovco (Pozzo sotto il Col dell Agnell   A   29. 04. 2016   24. 05. 2016   Umberto Mikolic 
Brezno pri Mrzli jami   C   07. 05. 2016   22. 07. 2016   Umberto Mikolic 
Brezno pri Mrzli jami   E   07. 05. 2016   22. 07. 2016   Umberto Mikolic 
Brezno pri Mrzli jami   A   24. 06. 2016   22. 07. 2016   Umberto Mikolic 
Brezno severozahodno od Kozine   C   16. 04. 2016   18. 10. 2016   Umberto Mikolic 
Brezno severozahodno od Kozine   E   18. 06. 2016   18. 10. 2016   Umberto Mikolic 
Brezno severozahodno od Kozine   A   17. 10. 2016   18. 10. 2016   Umberto Mikolic 
Drenovca   E   12. 04. 2015   21. 04. 2016   Umberto Mikolic 
Drenovca   B   13. 04. 2016   21. 04. 2016   Umberto Mikolic 
Drenovca   A   21. 04. 2016   21. 04. 2016   Umberto Mikolic 
Febino brezno   B   14. 10. 2016   13. 12. 2016   Umberto Mikolic 
Golobnjak   C   24. 01. 2016   21. 03. 2016   Umberto Mikolic 
Golobnjak   E   24. 01. 2016   21. 03. 2016   Umberto Mikolic 
Golobnjak   A   03. 03. 2016   21. 03. 2016   Umberto Mikolic 
Grižica   B   13. 04. 2016   13. 04. 2016   Umberto Mikolic 
Jama 1 v Jevernjaku   C   09. 05. 2015   12. 04. 2016   Umberto Mikolic 
Jama 1 v Jevernjaku   E   09. 05. 2015   12. 04. 2016   Umberto Mikolic 
Jama 1 v Jevernjaku   A   08. 04. 2016   12. 04. 2016   Umberto Mikolic 
Jama Globoščica   C   19. 06. 2016   01. 12. 2016   Umberto Mikolic 
Jama Globoščica   A   25. 11. 2016   01. 12. 2016   Umberto Mikolic 
Jama Globoščica   E   25. 11. 2016   01. 12. 2016   Umberto Mikolic 
Jama Podrošce   C   15. 06. 2008   24. 05. 2016   Umberto Mikolic 
Jama Podrošce   E   26. 04. 2015   24. 05. 2016   Umberto Mikolic 
Jama Podrošce   A   23. 05. 2016   24. 05. 2016   Umberto Mikolic 
Jama severozahodno od Lohk   C   06. 02. 2016   22. 07. 2016   Umberto Mikolic 
Jama severozahodno od Lohk   E   06. 02. 2016   22. 07. 2016   Umberto Mikolic 
Jama severozahodno od Lohk   A   24. 06. 2016   22. 07. 2016   Umberto Mikolic 
Jama v Drenovici   E      21. 04. 2016   Umberto Mikolic 
Jama v Drenovici   B   13. 04. 2016   21. 04. 2016   Umberto Mikolic 
Jama v Drenovici   A   21. 04. 2016   21. 04. 2016   Umberto Mikolic 
Jama v južnem grebenu Glavice   E      24. 10. 2016   Umberto Mikolic 
Jama v južnem grebenu Glavice   C   27. 04. 2008   24. 10. 2016   Umberto Mikolic 
Jama v južnem grebenu Glavice   A   17. 10. 2016   24. 10. 2016   Umberto Mikolic 
Jama v Mercah   E   24. 01. 2016   21. 03. 2016   Umberto Mikolic 
Jama v Mercah   A   03. 03. 2016   21. 03. 2016   Umberto Mikolic 
Jama v Novi ogradi   E      07. 12. 2016   Umberto Mikolic 
Jama v Novi ogradi   C   25. 06. 2016   07. 12. 2016   Umberto Mikolic 
Jama v Novi ogradi   A   29. 11. 2016   07. 12. 2016   Umberto Mikolic 
Jazbina Fabijanca   C   06. 03. 2016   22. 07. 2016   Umberto Mikolic 
Jazbina Fabijanca   E   06. 03. 2016   22. 07. 2016   Umberto Mikolic 
Jazbina Fabijanca   A   24. 07. 2016   22. 07. 2016   Umberto Mikolic 
Mala jama severno od Velike Plešivice   C   20. 03. 2016   22. 07. 2016   Umberto Mikolic 
Mala jama severno od Velike Plešivice   E   30. 04. 2016   22. 07. 2016   Umberto Mikolic 
Mala jama severno od Velike Plešivice   A   24. 06. 2016   22. 07. 2016   Umberto Mikolic 
Mrzla jama na Javornikih   A   29. 11. 2016   13. 12. 2016   Umberto Mikolic 
Mrzla jama na Javornikih   E   29. 11. 2016   13. 12. 2016   Umberto Mikolic 
Pečica 2   C   12. 12. 2015   18. 03. 2016   Umberto Mikolic 
Pečica 2   E   12. 12. 2015   18. 03. 2016   Umberto Mikolic 
Pečica 2   A   20. 01. 2016   18. 03. 2016   Umberto Mikolic 
Pečica 3   C   12. 12. 2015   18. 03. 2016   Umberto Mikolic 
Pečica 3   E   12. 12. 2015   18. 03. 2016   Umberto Mikolic 
Pečica 3   A   20. 01. 2016   18. 03. 2016   Umberto Mikolic 
Razpoka 4 severno od Velike Plešivice   C   30. 04. 2016   04. 05. 2016   Umberto Mikolic 
Razpoka 4 severno od Velike Plešivice   B   04. 05. 2016   04. 05. 2016   Umberto Mikolic 
Razpoka 6 severno od Velike Plešivice   C   20. 03. 2016   22. 07. 2016   Umberto Mikolic 
Razpoka 6 severno od Velike Plešivice   E   20. 03. 2016   22. 07. 2016   Umberto Mikolic 
Razpoka 6 severno od Velike Plešivice   A   24. 06. 2016   22. 07. 2016   Umberto Mikolic 
Razpoka 7 severno od Velike Plešivice   C   20. 03. 2016   22. 07. 2016   Umberto Mikolic 
Razpoka 7 severno od Velike Plešivice   E   20. 03. 2016   22. 07. 2016   Umberto Mikolic 
Razpoka 7 severno od Velike Plešivice   A   24. 06. 2016   22. 07. 2016   Umberto Mikolic 
Sevkna jama   C   17. 03. 2012   18. 10. 2016   Umberto Mikolic 
Sevkna jama   B   18. 06. 2016   18. 10. 2016   Umberto Mikolic 
Sevkna jama   E   18. 06. 2016   18. 10. 2016   Umberto Mikolic 
Sevkna jama   A   30. 09. 2016   18. 10. 2016   Umberto Mikolic 
Sk 27 (Skadanščina)   B   16. 02. 2016   18. 03. 2016   Umberto Mikolic 
Skrbčja jama   E   19. 09. 2015   22. 07. 2016   Umberto Mikolic 
Skrbčja jama   A   24. 06. 2016   22. 07. 2016   Umberto Mikolic 
Socerbska jama za vrhom   E   22. 04. 2015   08. 04. 2016   Umberto Mikolic 
Socerbska jama za vrhom   A   10. 02. 2016   08. 04. 2016   Umberto Mikolic 
Udornica severno od Velike Plešivice   C   30. 04. 2016   04. 05. 2016   Umberto Mikolic 
Udornica severno od Velike Plešivice   B   04. 05. 2016   04. 05. 2016   Umberto Mikolic 
SCC Czestochowa Poljska Mravljetovo brezno v Gošarjevih rupah   E   01. 06. 2012   05. 01. 2017    
Mravljetovo brezno v Gošarjevih rupah   E   01. 06. 2012   05. 01. 2017    
Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje Bastlov bruhalnik   G      24. 12. 2016   Milan Podpečan 
Bastlov bruhalnik   B   18. 12. 2016   18. 12. 2016   Milan Podpečan 
Bastlov bruhalnik   F   18. 12. 2016   18. 12. 2016   Milan Podpečan 
Bastlov bruhalnik   E   23. 12. 2016   24. 12. 2016   Milan Podpečan 
Bastlov bruhalnik   B   24. 12. 2016   24. 12. 2016   Milan Podpečan 
Bastlov bruhalnik   F   24. 12. 2016   24. 12. 2016   Milan Podpečan 
Gamsova luknja   A   04. 10. 2016   10. 10. 2016   Milan Podpečan 
Gamsova luknja   F   04. 10. 2016   10. 10. 2016   Milan Podpečan 
Gamsova luknja   G   04. 10. 2016   10. 10. 2016   Milan Podpečan 
Gamsova luknja   E   05. 10. 2016   10. 10. 2016   Milan Podpečan 
Huda luknja pri Gornjem Doliču   E      08. 12. 2016   Milan Podpečan 
Huda luknja pri Gornjem Doliču   E      24. 10. 2016   Milan Podpečan 
Huda luknja pri Gornjem Doliču   B   19. 02. 2016   19. 02. 2016   Milan Podpečan 
Huda luknja pri Gornjem Doliču   B   19. 02. 2016   19. 02. 2016   Milan Podpečan 
Huda luknja pri Gornjem Doliču   B   19. 02. 2016   19. 02. 2016   Milan Podpečan 
Huda luknja pri Gornjem Doliču   B   19. 02. 2016   19. 02. 2016   Milan Podpečan 
Huda luknja pri Gornjem Doliču   B   29. 02. 2016   10. 10. 2016   Milan Podpečan 
Huda luknja pri Gornjem Doliču   F   07. 03. 2016   10. 10. 2016   Milan Podpečan 
Huda luknja pri Gornjem Doliču   G   24. 07. 2016   10. 10. 2016   Milan Podpečan 
Huda luknja pri Gornjem Doliču   B   02. 12. 2016   08. 12. 2016   Milan Podpečan 
Huda luknja pri Gornjem Doliču   G   02. 12. 2016   08. 12. 2016   Milan Podpečan 
Ledena devica   G   04. 09. 2016   10. 10. 2016    
Ledena devica   B   05. 10. 2016   10. 10. 2016   Milan Podpečan 
Prvi sistem Moličke peči   E      08. 12. 2016   Milan Podpečan 
JK Železničar [Grebenčeva klet]   B   04. 08. 2016   04. 08. 2016   Aleš Lajovic 
Anjina jamica   A   03. 07. 2016   05. 07. 2016   Janez Stražišar 
Anjina jamica   C   03. 07. 2016   05. 07. 2016   Janez Stražišar 
Anjina jamica   E   03. 07. 2016   05. 07. 2016   Janez Stražišar 
Anjina jamica   F   03. 07. 2016   05. 07. 2016   Janez Stražišar 
Bacljeva jama   B   08. 07. 2016   07. 07. 2016   Aleš Lajovic 
Barbastella   A   06. 09. 2016   28. 11. 2016   Janez Stražišar 
Barbastella   C   28. 11. 2016   28. 11. 2016   Janez Stražišar 
Barbastella   E   28. 11. 2016   28. 11. 2016   Janez Stražišar 
Barbastella   F   28. 11. 2016   28. 11. 2016   Janez Stražišar 
Boka   B   12. 11. 2016   17. 11. 2016   Miha Čekada (1)
Boka   C   12. 11. 2016   17. 11. 2016   Miha Čekada 
Brezno DJT   C   10. 10. 2016   29. 12. 2016   Miha Čekada 
Brezno dveh Janezov   B   11. 12. 2016   11. 12. 2016   Miha Čekada 
Brezno dveh Janezov   C   11. 12. 2016   11. 12. 2016   Miha Čekada 
Brezno na Taboru   A      17. 11. 2016   Viktor Menart 
Brezno nad Dražico   B   13. 05. 2016   13. 05. 2016   Aleš Lajovic 
Brezno nad Jernejimi lazi   A   31. 01. 2016   31. 01. 2016   Janez Stražišar 
Brezno nad Jernejimi lazi   C   31. 01. 2016   31. 01. 2016   Janez Stražišar 
Brezno nad Jernejimi lazi   E   31. 01. 2016   31. 01. 2016   Janez Stražišar 
Brezno nad Jernejimi lazi   F   31. 01. 2016   31. 01. 2016   Janez Stražišar 
Brezno nad kamnolomom Verd   F      06. 10. 2016    
Brezno nad kamnolomom Verd   B   11. 10. 2016   11. 10. 2016   Aleš Lajovic 
Brezno pod cesto za Debeli vrh   B   02. 03. 2016   04. 12. 2016   Miha Čekada 
Brezno pod cesto za Debeli vrh   C   02. 03. 2016   04. 12. 2016   Miha Čekada 
Brezno pod cesto za Debeli vrh   F   02. 03. 2016   04. 12. 2016   Miha Čekada 
Brezno pod Koblakom   B   19. 01. 2016   19. 01. 2016   Aleš Lajovic 
Brezno pod Koblakom   F   10. 11. 2016   10. 11. 2016   Anton Jenc 
Brezno pod Koblakom   H   14. 11. 2016   15. 11. 2016   Anton Jenc 
Brezno pod Velikim vrhom   B   11. 12. 2016   11. 12. 2016   Miha Čekada 
Brezno pod Velikim vrhom   C   11. 12. 2016   11. 12. 2016   Miha Čekada 
Brezno pod Vršino   A   24. 01. 2016   24. 01. 2016   Janez Stražišar 
Brezno pod Vršino   C   24. 01. 2016   24. 01. 2016   Janez Stražišar 
Brezno pod Vršino   E   24. 01. 2016   24. 01. 2016   Janez Stražišar 
Brezno pod Vršino   F   24. 01. 2016   24. 01. 2016   Janez Stražišar 
Brezno pri gozdarski koči   B   09. 10. 2016   10. 10. 2016   Miha Čekada 
Brezno pri gozdarski koči   C   09. 10. 2016   10. 10. 2016   Miha Čekada 
Brezno pri Kostenici   A   03. 02. 2016   04. 02. 2016   Janez Stražišar 
Brezno pri Kostenici   C   03. 02. 2016   04. 02. 2016   Janez Stražišar 
Brezno pri Kostenici   E   03. 02. 2016   04. 02. 2016   Janez Stražišar 
Brezno pri Kostenici   F   03. 02. 2016   04. 02. 2016   Janez Stražišar 
Brezno pri Špelinu   B   21. 02. 2016   21. 02. 2016   Aleš Lajovic 
Brezno pri zlati bukvi   A   30. 10. 2016   01. 11. 2016   Janez Stražišar 
Brezno pri zlati bukvi   C   30. 10. 2016   01. 11. 2016   Janez Stražišar 
Brezno pri zlati bukvi   E   30. 10. 2016   01. 11. 2016   Janez Stražišar 
Brezno pri zlati bukvi   F   30. 10. 2016   01. 11. 2016   Janez Stražišar 
Brezno v Češnjevcu   A   30. 05. 2016   30. 05. 2016   Janez Stražišar 
Brezno v Češnjevcu   C   30. 05. 2016   30. 05. 2016   Janez Stražišar 
Brezno v Češnjevcu   E   30. 05. 2016   30. 05. 2016   Janez Stražišar 
Brezno v Češnjevcu   F   30. 05. 2016   30. 05. 2016   Janez Stražišar 
Brezno v Jernejcevem talu   B   23. 02. 2016   23. 02. 2016   Miha Čekada 
Brezno v Jernejcevem talu   C   23. 02. 2016   23. 02. 2016   Miha Čekada 
Brezno v Jernejcevem talu   F   23. 02. 2016   23. 02. 2016   Miha Čekada 
Brezno v Lipovcah   B   11. 12. 2016   11. 12. 2016   Miha Čekada 
Brezno v Lipovcah   C   11. 12. 2016   11. 12. 2016   Miha Čekada 
Brezno v Lipovcah   F   11. 12. 2016   11. 12. 2016   Miha Čekada 
Brezno v Lipovcah   H   11. 12. 2016   11. 12. 2016   Miha Čekada 
Dejama   E      25. 02. 2016   Milan Ferran 
Dejama   A   30. 11. 2015   25. 02. 2016   Milan Ferran 
Drenovniček   A   03. 07. 2016   03. 07. 2016   Janez Stražišar 
Drenovniček   C   03. 07. 2016   03. 07. 2016   Janez Stražišar 
Drenovniček   E   03. 07. 2016   03. 07. 2016   Janez Stražišar 
Drenovniček   F   03. 07. 2016   03. 07. 2016   Janez Stražišar 
Gnezdilnica pod Mahovščkom   A   05. 07. 2016   28. 10. 2016   Ines Klinkon 
Gnezdilnica pod Mahovščkom   F   05. 07. 2016   28. 10. 2016   Miha Staut 
Gnezdilnica pod Mahovščkom   E   03. 08. 2016   28. 10. 2016   Miha Staut 
Grebenčeva klet   F   30. 08. 2016   05. 08. 2016   Anton Jenc 
Hudičev gradič   B   22. 02. 2016   22. 02. 2016   Miha Čekada 
Hudičev gradič   C   22. 02. 2016   22. 02. 2016   Miha Čekada 
Hudičev gradič   F   22. 02. 2016   22. 02. 2016   Miha Čekada 
Ivačičeva jama   D   04. 10. 2016       
Izvir Soče   B   23. 05. 2016   01. 06. 2016   Miha Čekada 
Izvir Soče   C   23. 05. 2016   01. 06. 2016   Miha Čekada 
Jakoševa jama 2   A   28. 06. 1974   17. 11. 2016   Aleš Lajovic 
Jama 1 nad Planinsko koliševko   B   23. 02. 2016   23. 02. 2016   Miha Čekada 
Jama 1 nad Planinsko koliševko   C   23. 02. 2016   23. 02. 2016   Miha Čekada 
Jama 1 nad Planinsko koliševko   F   23. 02. 2016   23. 02. 2016   Miha Čekada 
Jama 2 nad Planinsko koliševko   B   23. 02. 2016   23. 02. 2016   Miha Čekada 
Jama 2 nad Planinsko koliševko   C   23. 02. 2016   23. 02. 2016   Miha Čekada 
Jama 2 nad Planinsko koliševko   F   23. 02. 2016   23. 02. 2016   Miha Čekada 
Jama na Samatorci   E      17. 11. 2016   Aleš Lajovic 
Jama na Samatorci   A   30. 07. 1975   17. 11. 2016   Aleš Lajovic 
Jama na Samotorci   A   11. 10. 2016   12. 10. 2016   Aleš Lajovic 
Jama na Samotorci   E   11. 10. 2016   12. 10. 2016   Aleš Lajovic 
Jama pod Rdečo skalo   B   20. 06. 2016   20. 06. 2016   Miha Čekada 
Jama pod Rdečo skalo   C   20. 06. 2016   20. 06. 2016   Miha Čekada 
Jama pod Socerbskim gradom   B   06. 03. 2016   06. 03. 2016   Miha Čekada 
Jama pod Socerbskim gradom   C   06. 03. 2016   06. 03. 2016   Miha Čekada 
Jama pri podrtih jaslicah   F   21. 11. 2016   21. 11. 2016   Anton Jenc 
Jama pri podrtih jaslicah   H   21. 11. 2016   21. 11. 2016   Anton Jenc 
Jama pri treh plotih   C   02. 07. 2016   23. 08. 2016   Miha Čekada 
Jama pri treh plotih   B   23. 08. 2016   23. 08. 2016   Miha Čekada 
Jama treh kužkov   A   04. 08. 2016   04. 08. 2016   Janez Stražišar 
Jama treh kužkov   C   04. 08. 2016   04. 08. 2016   Janez Stražišar 
Jama treh kužkov   C   04. 08. 2016   04. 08. 2016   Janez Stražišar 
Jama treh kužkov   E   04. 08. 2016   04. 08. 2016   Janez Stražišar 
Jama treh kužkov   F   04. 08. 2016   04. 08. 2016   Janez Stražišar 
Jama v Kobilji dolini   B   08. 01. 2017   09. 01. 2017   Miha Čekada 
Jama v Kobilji dolini   C   08. 01. 2017   09. 01. 2017   Miha Čekada 
Jama v Lovretovi dolini   B   02. 03. 2016   05. 03. 2016   Miha Čekada 
Jama v Lovretovi dolini   C   02. 03. 2016   05. 03. 2016   Miha Čekada 
Jama v Lovretovi dolini   F   02. 03. 2016   05. 03. 2016   Miha Čekada 
Jama v Malih gozdih   B   19. 08. 2016   22. 08. 2016   Aleš Lajovic 
Jama v Strašnu   B   04. 12. 2016   04. 12. 2016   Miha Čekada 
Jama v Strašnu   C   04. 12. 2016   04. 12. 2016   Miha Čekada 
Jama v Strašnu   F   04. 12. 2016   04. 12. 2016   Miha Čekada 
Jama v useku ceste na Samatorco   E      17. 11. 2016   Aleš Lajovic 
Jama v useku ceste na Samatorco   A   12. 06. 1975   17. 11. 2016   Aleš Lajovic 
Jama za obračališčem 1   C   11. 10. 2016   29. 12. 2016   Miha Čekada 
Jama za obračališčem 2   C   11. 10. 2016   29. 12. 2016   Miha Čekada 
Jesenovka   A   25. 01. 2016   26. 01. 2016   Janez Stražišar 
Jesenovka   C   25. 01. 2016   26. 01. 2016   Janez Stražišar 
Jesenovka   E   25. 01. 2016   26. 01. 2016   Janez Stražišar 
Jesenovka   F   25. 01. 2016   26. 01. 2016   Janez Stražišar 
Kevderc pri Planinci   F   15. 11. 2016   15. 11. 2016   Anton Jenc 
Kevderc pri Planinci   H   15. 11. 2016   15. 11. 2016   Anton Jenc 
Ključavnica   A   15. 10. 2016   15. 10. 2016   Janez Stražišar 
Ključavnica   C   15. 10. 2016   15. 10. 2016   Janez Stražišar 
Ključavnica   E   15. 10. 2016   15. 10. 2016   Janez Stražišar 
Ključavnica   F   15. 10. 2016   15. 10. 2016   Janez Stražišar 
Komet   E   09. 12. 2016   11. 12. 2016   Janez Stražišar 
Komet   A   10. 12. 2016   11. 12. 2016   Janez Stražišar 
Komet   C   10. 12. 2016   11. 12. 2016   Janez Stražišar 
Komet   F   10. 12. 2016   11. 12. 2016   Janez Stražišar 
Končanova jama   E   16. 06. 1974   06. 10. 2016   Aleš Lajovic 
Končanova jama   A   04. 10. 2016   04. 10. 2016   Aleš Lajovic 
Koprivna Veternica   C      12. 08. 2016   Janez Stražišar 
Koprivna Veternica   G      12. 08. 2016    
Koprivna Veternica   A   10. 08. 2016   12. 08. 2016   Janez Stražišar 
Koprivna Veternica   E   10. 08. 2016   12. 08. 2016   Janez Stražišar 
Koprivna Veternica   F   10. 08. 2016   12. 08. 2016   Janez Stražišar 
Kostenica   A   03. 02. 2016   04. 02. 2016   Janez Stražišar 
Kostenica   C   03. 02. 2016   04. 02. 2016   Janez Stražišar 
Kostenica   E   03. 02. 2016   04. 02. 2016   Janez Stražišar 
Kostenica   F   03. 02. 2016   04. 02. 2016   Janez Stražišar 
Krešičevka   A   29. 11. 2016   29. 11. 2016   Janez Stražišar 
Krešičevka   C   29. 11. 2016   29. 11. 2016   Janez Stražišar 
Krešičevka   E   29. 11. 2016   29. 11. 2016   Janez Stražišar 
Krešičevka   F   29. 11. 2016   29. 11. 2016   Janez Stražišar 
Krimska jama   B   27. 09. 2016   08. 10. 2016   Aleš Lajovic 
Krimska jama   F   08. 10. 2016   08. 10. 2016   Anton Jenc 
Kristalna jama pri Zvirčah   B   21. 03. 2016   21. 03. 2016   Aleš Lajovic 
Križna jama   F   15. 11. 2016   15. 11. 2016   Anton Jenc 
Laška   E   07. 08. 2016   28. 10. 2016   Miha Staut 
Laška   G   07. 08. 2016   28. 10. 2016   Miha Staut 
Laška   A   19. 08. 2016   28. 10. 2016   Miha Staut 
Laška   F   19. 08. 2016   28. 10. 2016   Miha Staut 
Ledenica na Golteh   C   02. 07. 2016   23. 08. 2016   Miha Čekada 
Ledenica na Golteh   C   02. 07. 2016   23. 08. 2016   Miha Čekada 
Ledenica na Golteh   B   23. 08. 2016   23. 08. 2016   Miha Čekada 
Ledenica na Golteh   F   23. 08. 2016   23. 08. 2016   Miha Čekada 
Ledenica pri Planinci   F   15. 11. 2016   15. 11. 2016   Anton Jenc 
Ledenica pri Planinci   H   15. 11. 2016   15. 11. 2016   Anton Jenc 
Ledenica pri Planinci   B   11. 12. 2016   11. 12. 2016   Miha Čekada 
Ledenica pri Planinci   C   11. 12. 2016   11. 12. 2016   Miha Čekada 
Ledenica pri Planinci   C   11. 12. 2016   11. 12. 2016   Miha Čekada 
Ledenica pri Planinci   F   11. 12. 2016   11. 12. 2016   Miha Čekada 
Lobašgrote   D      10. 12. 2016   Aleš Lajovic 
Loška jama   E      17. 11. 2016   Aleš Lajovic 
Loška jama   A   02. 05. 1984   17. 11. 2016   Aleš Lajovic 
Mala Boka   B   12. 11. 2016   17. 11. 2016   Miha Čekada (1)
Mala Boka   C   12. 11. 2016   17. 11. 2016   Miha Čekada 
Meandrovka   A   30. 10. 2016   03. 11. 2016   Janez Stražišar 
Meandrovka   C   30. 10. 2016   03. 11. 2016   Janez Stražišar 
Meandrovka   E   30. 10. 2016   03. 11. 2016   Janez Stražišar 
Meandrovka   F   30. 10. 2016   03. 11. 2016   Janez Stražišar 
Med Luno in Marsom   E   09. 12. 2016   11. 12. 2016   Janez Stražišar 
Med Luno in Marsom   A   10. 12. 2016   11. 12. 2016   Janez Stražišar 
Med Luno in Marsom   C   10. 12. 2016   11. 12. 2016   Janez Stražišar 
Med Luno in Marsom   F   10. 12. 2016   11. 12. 2016   Janez Stražišar 
Medvedja jama   C   02. 07. 2016   23. 08. 2016   Miha Čekada 
Medvedja jama   B   23. 08. 2016   23. 08. 2016   Miha Čekada 
Medvedja jama   F   23. 08. 2016   23. 08. 2016   Miha Čekada 
Megleno brezno   C      09. 09. 2016   Janez Stražišar 
Megleno brezno   A   10. 08. 2016   09. 09. 2016   Janez Stražišar 
Megleno brezno   E   10. 08. 2016   09. 09. 2016   Janez Stražišar 
Megleno brezno   F   10. 08. 2016   09. 09. 2016   Janez Stražišar 
Natalijino brezno   A   01. 07. 2016   03. 07. 2016   Janez Stražišar 
Natalijino brezno   C   01. 07. 2016   03. 07. 2016   Janez Stražišar 
Natalijino brezno   E   01. 07. 2016   03. 07. 2016   Janez Stražišar 
Natalijino brezno   F   01. 07. 2016   03. 07. 2016   Janez Stražišar 
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   B   04. 09. 2016   04. 09. 2016   Miha Čekada 
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   C   04. 09. 2016   04. 09. 2016   Miha Čekada 
Orion   E   09. 12. 2016   11. 12. 2016   Janez Stražišar 
Orion   A   10. 12. 2016   11. 12. 2016   Janez Stražišar 
Orion   C   10. 12. 2016   11. 12. 2016   Janez Stražišar 
Orion   F   15. 12. 2016   15. 12. 2016   Janez Stražišar 
Peršinovo brezno   B   16. 01. 2016   16. 01. 2016   Aleš Lajovic 
Peršinovo brezno   B   06. 09. 2016   06. 09. 2016   Aleš Lajovic 
Petačeva jama   B   04. 09. 2016   04. 09. 2016   Miha Čekada 
Petačeva jama   C   04. 09. 2016   04. 09. 2016   Miha Čekada 
Petačeva jama 2   B   04. 09. 2016   04. 09. 2016   Miha Čekada 
Petačeva jama 2   C   04. 09. 2016   04. 09. 2016   Miha Čekada 
Petačeva jama 2   F   04. 09. 2016   04. 09. 2016   Miha Čekada 
Pivka jama   D      11. 07. 2016   Igor Vrhovec 
Pivka jama   B   06. 07. 2016   11. 07. 2016   Igor Vrhovec (2) (3) (4) (5) (6)
Planinska jama   B   06. 07. 2016   11. 07. 2016   Igor Vrhovec (4) (5) (7)
Podpeško jezero   B   11. 12. 2016   11. 12. 2016   Miha Čekada 
Podpeško jezero   C   11. 12. 2016   11. 12. 2016   Miha Čekada 
Polharjev kevderc   A   06. 09. 2016   06. 09. 2016   Janez Stražišar 
Polharjev kevderc   C   06. 09. 2016   06. 09. 2016   Janez Stražišar 
Polharjev kevderc   E   06. 09. 2016   06. 09. 2016   Janez Stražišar 
Polharjev kevderc   F   06. 09. 2016   06. 09. 2016   Janez Stražišar 
Pološka jama (zgornji vhod)   C   28. 11. 2016   09. 01. 2017   Miha Čekada 
Prepad Caroline   A   01. 07. 2016   03. 07. 2016   Janez Stražišar 
Prepad Caroline   C   01. 07. 2016   03. 07. 2016   Janez Stražišar 
Prepad Caroline   E   01. 07. 2016   03. 07. 2016   Janez Stražišar 
Prepad Caroline   F   01. 07. 2016   03. 07. 2016   Janez Stražišar 
Rotovnikova jama   B   20. 03. 2016   20. 03. 2016   Miha Čekada 
Rotovnikova jama   C   20. 03. 2016   20. 03. 2016   Miha Čekada 
Rotovnikova jama   F   20. 03. 2016   20. 03. 2016   Miha Čekada 
Skedenc   E   15. 05. 2016   15. 05. 2016   Janez Cerar 
Skednenca pri Planinci   F   14. 11. 2016   15. 11. 2016   Anton Jenc 
Skrivnostna katedrala   A   09. 07. 2016   12. 07. 2016   Janez Stražišar 
Skrivnostna katedrala   C   09. 07. 2016   12. 07. 2016   Janez Stražišar 
Skrivnostna katedrala   E   09. 07. 2016   12. 07. 2016   Janez Stražišar 
Skrivnostna katedrala   F   09. 07. 2016   12. 07. 2016   Janez Stražišar 
Snežnica vrh Snežnika   F   14. 11. 2016   15. 11. 2016   Anton Jenc 
Spodmol ob Breznu pri Skednenci   B   11. 12. 2016   11. 12. 2016   Miha Čekada 
Spodmol ob Breznu pri Skednenci   C   11. 12. 2016   11. 12. 2016   Miha Čekada 
Sta 5 (Starod)   E      11. 07. 2016    
Sta 5 (Starod)   E   01. 05. 1982   11. 07. 2016   Aleš Lajovic 
Sta 5 (Starod)   A   23. 09. 1982   11. 07. 2016   Aleš Lajovic 
Sveta jama   B   28. 02. 2016   28. 02. 2016   Miha Čekada 
Sveta jama   C   28. 02. 2016   28. 02. 2016   Miha Čekada 
Tehnika Meta skladišče   D      21. 07. 2016    
Tehnika Meta skladišče   B   21. 07. 2016   21. 07. 2016   Aleš Lajovic 
Turška jama v Gojdašnici   B   22. 02. 2016   22. 02. 2016   Miha Čekada 
Turška jama v Gojdašnici   C   22. 02. 2016   22. 02. 2016   Miha Čekada 
Turška jama v Gojdašnici   F   22. 02. 2016   22. 02. 2016   Miha Čekada 
Udornica na Jerohih   C      09. 09. 2016   Janez Stražišar 
Udornica na Jerohih   A   10. 08. 2016   09. 09. 2016   Janez Stražišar 
Udornica na Jerohih   E   10. 08. 2016   09. 09. 2016   Janez Stražišar 
Udornica na Jerohih   F   10. 08. 2016   09. 09. 2016   Janez Stražišar 
Votla peč   B   24. 02. 2016   24. 02. 2016   Miha Čekada 
Votla peč   C   24. 02. 2016   24. 02. 2016   Miha Čekada 
Votla peč   E   24. 02. 2016   24. 02. 2016   Miha Čekada 
Votla peč   F   24. 02. 2016   24. 02. 2016   Miha Čekada 
Zeleni dol   A   09. 07. 2016   12. 07. 2016   Janez Stražišar 
Zeleni dol   C   09. 07. 2016   12. 07. 2016   Janez Stražišar 
Zeleni dol   E   09. 07. 2016   12. 07. 2016   Janez Stražišar 
Zeleni dol   F   09. 07. 2016   12. 07. 2016   Janez Stražišar 
Zgornja Vranička zijalka   B   21. 08. 2016   22. 08. 2016   Miha Čekada 
Zgornja Vranička zijalka   C   21. 08. 2016   22. 08. 2016   Miha Čekada 
Zgornja Vranička zijalka   F   21. 08. 2016   22. 08. 2016   Miha Čekada 
Zijalka na Petkovih njivah   B   21. 08. 2016   22. 08. 2016   Aleš Lajovic 
Zijalka pod Jamarskim vrhom   B   22. 02. 2016   22. 02. 2016   Miha Čekada 
Zijalka pod Jamarskim vrhom   C   22. 02. 2016   22. 02. 2016   Miha Čekada 
Zijalka pod Jamarskim vrhom   F   22. 02. 2016   22. 02. 2016   Miha Čekada 
Železna ledenica   A   17. 02. 2016   18. 02. 2016   Janez Stražišar 
Železna ledenica   C   17. 02. 2016   18. 02. 2016   Janez Stražišar 
Železna ledenica   E   17. 02. 2016   18. 02. 2016   Janez Stražišar 
Železna ledenica   F   17. 02. 2016   18. 02. 2016   Janez Stražišar 

(1) v sodelovanju z JS PD Tolmin
(2) v sodelovanju z JK Borovnica
(3) v sodelovanju z JD Logatec
(4) v sodelovanju z DZRJ Luka Čeč Postojna
(5) v sodelovanju z JD Rakek
(6) v sodelovanju z DZRJ Ljubljana
(7) v sodelovanju z Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Prejeto gradivo 2017

Društvo jama (št. jame) / tip zapisnika / datum zapisnika / datum oddaje / zapisnikar
JD "Danilo Remškar" Ajdovščina Brezno pod Smrekovim vrhom 2   A   08. 02. 2017   04. 11. 2017   Vasja Zaman 
Brezno pod Smrekovim vrhom 2   E   08. 02. 2017   04. 11. 2017   Vasja Zaman 
Brezno pod Smrekovim vrhom 2   F   08. 02. 2017   04. 11. 2017   Vasja Zaman 
Brezno pod žičnico   G      03. 09. 2017    
Brezno pod žičnico   B   01. 10. 2016   03. 09. 2017   Vasja Zaman 
Brezno pod žičnico   E   01. 10. 2016   03. 09. 2017   Bogomir Remškar 
Dobra Nada   E      28. 12. 2017   Bogomir Remškar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Dobra Nada   G      28. 12. 2017    
Dobra Nada   B   04. 12. 2016   29. 01. 2017   Bogomir Remškar 
Dobra Nada   B   12. 02. 2017   28. 12. 2017   Bogomir Remškar 
Gruota   E      28. 12. 2017   Bogomir Remškar 
Gruota   G      28. 12. 2017    
Gruota   A   03. 11. 2017   28. 12. 2017   Bogomir Remškar 
Jama Pajkova reža   E      03. 09. 2017    
Jama Pajkova reža   B   03. 09. 2017   03. 09. 2017   Bogomir Remškar 
Macola   B      28. 12. 2017   Bogomir Remškar 
Macola   E      28. 12. 2017    (8) (1) (2) (3) (9) (5) (6) (10) (11) (7) (12) (13)
Macola   F      28. 12. 2017    
Macola   G      28. 12. 2017    
Srnjakovo brezno   A   08. 02. 2017   04. 11. 2017   Vasja Zaman 
Srnjakovo brezno   E   08. 02. 2017   04. 11. 2017   Vasja Zaman 
Srnjakovo brezno   F   08. 02. 2017   04. 11. 2017   Vasja Zaman 
Strgarija   B   07. 02. 2016   03. 09. 2017   Bogomir Remškar 

(1) v sodelovanju z JD Carnium Kranj
(2) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(3) v sodelovanju z JD Logatec
(4) v sodelovanju z DZRJ Luka Čeč Postojna
(5) v sodelovanju z JS PD Tolmin
(6) v sodelovanju z Šaleški JK "Podlasica" Topolšica
(7) v sodelovanju z JD Dimnice Koper
(8) v sodelovanju z JK Borovnica
(9) v sodelovanju z JD Rakek
(10) v sodelovanju z JO SPD Trst
(11) v sodelovanju z Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje
(12) v sodelovanju z JK Krka
(13) v sodelovanju z PK AS Beograd
JK Borovnica Bor-Kan-001   A   28. 06. 2017   28. 07. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-001   E   28. 06. 2017   28. 07. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-001   F   28. 06. 2017   28. 07. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-001   C   28. 07. 2017   28. 07. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-002   A   30. 06. 2017   28. 07. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-002   E   30. 06. 2017   28. 07. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-002   F   30. 06. 2017   28. 07. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-002   C   28. 07. 2017   28. 07. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-003   A   22. 07. 2017   28. 07. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-003   E   22. 07. 2017   28. 07. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-003   F   22. 07. 2017   28. 07. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-003   C   28. 07. 2017   28. 07. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-004   A   24. 07. 2017   28. 07. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-004   E   24. 07. 2017   28. 07. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-004   F   24. 07. 2017   28. 07. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-004   C   28. 07. 2017   28. 07. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-005   A   23. 10. 2017   24. 10. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-005   C   23. 10. 2017   24. 10. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-005   E   23. 10. 2017   24. 10. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-005   F   23. 10. 2017   24. 10. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-005   G   23. 10. 2017   24. 10. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-006   A   17. 12. 2017   17. 12. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-006   C   17. 12. 2017   17. 12. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-006   E   17. 12. 2017   17. 12. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-006   F   17. 12. 2017   17. 12. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-007   A   19. 12. 2017   19. 12. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-007   C   19. 12. 2017   19. 12. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-007   E   19. 12. 2017   19. 12. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-007   F   19. 12. 2017   19. 12. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-008   A   21. 12. 2017   22. 12. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-008   C   21. 12. 2017   22. 12. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-008   E   21. 12. 2017   22. 12. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-008   F   21. 12. 2017   22. 12. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-008   G   21. 12. 2017   22. 12. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-009   A   22. 12. 2017   22. 12. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-009   C   22. 12. 2017   22. 12. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-009   E   22. 12. 2017   22. 12. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-009   F   22. 12. 2017   22. 12. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-010   A   24. 12. 2017   24. 12. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-010   C   24. 12. 2017   24. 12. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-010   E   24. 12. 2017   24. 12. 2017   Peter Svete 
Bor-Kan-010   F   24. 12. 2017   24. 12. 2017   Peter Svete 
Brezno 2 pod Oblim vrhom   A   27. 12. 2017   27. 12. 2017   Peter Svete 
Brezno 2 pod Oblim vrhom   C   27. 12. 2017   27. 12. 2017   Peter Svete 
Brezno 2 pod Oblim vrhom   E   27. 12. 2017   27. 12. 2017   Peter Svete 
Brezno 2 pod Oblim vrhom   F   27. 12. 2017   27. 12. 2017   Peter Svete 
Brezno 2 pod Smrečnim robom   A   23. 01. 2017   23. 01. 2017   Peter Svete 
Brezno 2 pod Smrečnim robom   E   23. 01. 2017   23. 01. 2017   Peter Svete 
Brezno 2 pod Smrečnim robom   F   23. 01. 2017   23. 01. 2017   Peter Svete 
Brezno pod Oblim vrhom   A   14. 04. 2017   14. 04. 2017   Peter Svete 
Brezno pod Oblim vrhom   E   14. 04. 2017   14. 04. 2017   Peter Svete 
Brezno pod Oblim vrhom   F   14. 04. 2017   14. 04. 2017   Peter Svete 
Brezno pri Škornju   A   12. 10. 2017   13. 10. 2017   Peter Svete 
Brezno pri Škornju   C   12. 10. 2017   13. 10. 2017   Peter Svete 
Brezno pri Škornju   E   12. 10. 2017   13. 10. 2017   Peter Svete 
Brezno pri Škornju   F   12. 10. 2017   13. 10. 2017   Peter Svete 
Brezno pri Škornju   G   12. 10. 2017   13. 10. 2017   Peter Svete 
Brezno v Mežečevem talu   B   02. 04. 2017   07. 04. 2017   Peter Svete 
Brezno v Mežečevem talu   H   05. 04. 2017   05. 04. 2017   Peter Svete 
Brezno v Štefetovem talu   B   26. 03. 2017   26. 03. 2017   Peter Svete 
Brezno v trdnjavi   A   10. 04. 2017   13. 04. 2017   Peter Svete 
Brezno v trdnjavi   E   10. 04. 2017   13. 04. 2017   Peter Svete 
Brezno v trdnjavi   F   10. 04. 2017   13. 04. 2017   Peter Svete 
Brezno v trdnjavi   G   10. 04. 2017   13. 04. 2017   Peter Svete 
Brezno vrtnice   A   12. 09. 2017   14. 09. 2017   Peter Svete 
Brezno vrtnice   C   12. 09. 2017   14. 09. 2017   Peter Svete 
Brezno vrtnice   E   12. 09. 2017   14. 09. 2017   Peter Svete 
Brezno vrtnice   F   12. 09. 2017   14. 09. 2017   Peter Svete 
Brezno vrtnice   G   12. 09. 2017   14. 09. 2017   Peter Svete 
Giljotina   A   26. 03. 2017   26. 03. 2017   Peter Svete 
Giljotina   E   26. 03. 2017   26. 03. 2017   Peter Svete 
Giljotina   F   26. 03. 2017   26. 03. 2017   Peter Svete 
Jama dvojnega brezna   A   12. 04. 2017   13. 04. 2017   Peter Svete 
Jama dvojnega brezna   E   12. 04. 2017   13. 04. 2017   Peter Svete 
Jama dvojnega brezna   F   12. 04. 2017   13. 04. 2017   Peter Svete 
Jama dvojnega brezna   G   12. 04. 2017   13. 04. 2017   Peter Svete 
Jama pod Vrati   A   16. 09. 2017   16. 09. 2017   Peter Svete 
Jama pod Vrati   C   16. 09. 2017   16. 09. 2017   Peter Svete 
Jama pod Vrati   E   16. 09. 2017   16. 09. 2017   Peter Svete 
Jama pod Vrati   F   16. 09. 2017   16. 09. 2017   Peter Svete 
Jama pod Vrati   G   16. 09. 2017   16. 09. 2017   Peter Svete 
Jama pri Rotovi skali   A   05. 02. 2017   09. 02. 2017   Peter Svete 
Jama pri Rotovi skali   E   05. 02. 2017   09. 02. 2017   Peter Svete 
Jama pri Rotovi skali   F   05. 02. 2017   09. 02. 2017   Peter Svete 
Jama pri Rotovi skali   G   05. 02. 2017   09. 02. 2017   Aleš Štrukelj 
Jama v Zakotku   A   09. 02. 2017   09. 02. 2017   Peter Svete 
Jama v Zakotku   E   09. 02. 2017   09. 02. 2017   Peter Svete 
Jama v Zakotku   F   09. 02. 2017   09. 02. 2017   Peter Svete 
Jama v Zakotku   G   09. 02. 2017   09. 02. 2017   Peter Svete 
Jožetov škorenj   A   09. 11. 2017   09. 11. 2017   Peter Svete 
Jožetov škorenj   C   09. 11. 2017   09. 11. 2017   Peter Svete 
Jožetov škorenj   E   09. 11. 2017   09. 11. 2017   Peter Svete 
Jožetov škorenj   F   09. 11. 2017   09. 11. 2017   Peter Svete 
Jožetov škorenj   G   09. 11. 2017   09. 11. 2017   Peter Svete 
Ledeno brezno pri Mašunu   B   07. 05. 2017   07. 05. 2017   Peter Svete 
Polina peč   B   06. 06. 2017   06. 06. 2017   Jože Pristavec 
Polina peč   F   06. 06. 2017   06. 06. 2017   Jože Pristavec 
Severna Snežninka   A   02. 05. 2017   02. 05. 2017   Peter Svete (1)
Severna Snežninka   E   02. 05. 2017   02. 05. 2017   Peter Svete 
Severna Snežninka   F   02. 05. 2017   02. 05. 2017   Peter Svete 
Severna Snežninka   G   02. 05. 2017   02. 05. 2017   Peter Svete 
Švigljevo brezno 2   B   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Peter Svete 
Zevanjšca   H   05. 04. 2017   05. 04. 2017   Peter Svete 
Zevanjšca   B   16. 10. 2017   16. 10. 2017   Peter Svete 
Zevanjšca   H   16. 10. 2017   16. 10. 2017   Peter Svete 

(1) v sodelovanju z JD Rakek
JK Brežice Jama Kreščak   B   21. 02. 2017   21. 02. 2017   Jure Tičar 
JD Carnium Kranj Brezno pri Jelenovi glavi   A   24. 11. 2016   30. 11. 2017   Bojan Stanek 
Brezno pri Jelenovi glavi   E   24. 11. 2016   30. 11. 2017   Bojan Stanek 
Dovarjevo brezno   A   21. 06. 2016   30. 11. 2017   Bojan Stanek 
Dovarjevo brezno   E   15. 10. 2016   30. 11. 2017   Bojan Stanek 
Katotova jama   F      24. 01. 2017   Edvard Gregorčič 
Katotova jama   B   22. 01. 2017   24. 01. 2017   Edvard Gregorčič 
Petričevo brezno   A   19. 09. 2014   30. 11. 2017   Franc Petrič 
Petričevo brezno   E   19. 09. 2014   30. 11. 2017   Franc Petrič 
Turkovo brezno   F   10. 12. 2017   10. 12. 2017   Bojan Stanek 
Turkovo brezno   H   10. 12. 2017   10. 12. 2017   Bojan Stanek 
Belokranjski JK Črnomelj Tičarica 2   F      23. 03. 2017   Boris Črnič 
Tičarica 2   E   14. 08. 2016   23. 03. 2017   Jože Gešelj 
Tičarica 2   A   16. 08. 2016   23. 03. 2017   Boris Črnič 
Tičarica 4   F      23. 03. 2017   Boris Črnič 
Tičarica 4   A   14. 01. 2017   23. 03. 2017   Boris Črnič 
Tičarica 4   E   14. 01. 2017   23. 03. 2017   Jože Gešelj 
Udor na njivi   F      23. 03. 2017   Boris Črnič 
JD Gregor Žiberna Divača [Mulko]   F   18. 03. 2017   27. 12. 2017   Matej Kravanja 
Bigfut   F   05. 03. 2017   07. 03. 2017   Matej Kravanja 
Brezno v Lipovnikih   F   10. 11. 2017   02. 01. 2018   Matej Kravanja 
Bršljanovka   A   30. 03. 2017   07. 11. 2017   Matej Kravanja 
Bršljanovka   C   30. 03. 2017   07. 11. 2017   Matej Kravanja 
Bršljanovka   C   30. 03. 2017   07. 11. 2017   Matej Kravanja 
Bršljanovka   C   30. 03. 2017   07. 11. 2017   Matej Kravanja 
Bršljanovka   E   30. 03. 2017   07. 11. 2017   Matej Kravanja 
Bršljanovka   F   30. 03. 2017   07. 11. 2017   Matej Kravanja 
Bršljanovka   G   30. 03. 2017   07. 11. 2017   Matej Kravanja 
Bršljanovka   H   30. 03. 2017   07. 11. 2017   Matej Kravanja 
Grč 1 (Gročana)   F   22. 09. 2017   02. 01. 2018   Matej Kravanja 
Hb 1 (Hrbec)   F   28. 02. 2017   01. 03. 2017   Matej Kravanja 
Ilonka v Lozi   B   25. 02. 2017   07. 03. 2017   Matej Kravanja 
Jama 1 v Risniku   B   15. 10. 2017   07. 11. 2017   Matej Kravanja 
Jama 1 v Risniku   F   15. 10. 2017   07. 11. 2017   Matej Kravanja 
Jama 1 v Risniku   C   16. 10. 2017   07. 11. 2017   Matej Kravanja 
Jama 1 v Risniku   C   16. 10. 2017   07. 11. 2017   Matej Kravanja 
Jama 1 v Risniku   C   16. 10. 2017   07. 11. 2017   Matej Kravanja 
Jama 2 v Risniku   B   15. 10. 2017   15. 11. 2017   Matej Kravanja 
Jama 2 v Risniku   C   16. 10. 2017   15. 11. 2017   Matej Kravanja 
Jama 2 v Risniku   C   16. 10. 2017   15. 11. 2017   Matej Kravanja 
Jama 2 v Risniku   C   16. 10. 2017   15. 11. 2017   Matej Kravanja 
Jama 2 v Risniku   F   16. 10. 2017   15. 11. 2017   Matej Kravanja 
Jama 3 v Risniku   C   15. 10. 2017   22. 11. 2017   Matej Kravanja 
Jama 3 v Risniku   C   16. 10. 2017   22. 11. 2017   Matej Kravanja 
Jama 3 v Risniku   C   16. 10. 2017   22. 11. 2017   Matej Kravanja 
Jama 3 v Risniku   C   16. 10. 2017   22. 11. 2017   Matej Kravanja 
Jama 3 v Risniku   F   16. 10. 2017   22. 11. 2017   Matej Kravanja 
Jama Furlca   F   18. 03. 2017   30. 11. 2017   Matej Kravanja 
Jama Gurlca   F   18. 03. 2017   30. 11. 2017   Matej Kravanja 
Jama jutranje zarje   F   23. 08. 2017   30. 11. 2017   Matej Kravanja 
Jama na Furlanovem   C   27. 01. 2017   01. 03. 2017   Matej Kravanja 
Jama na Furlanovem   C   27. 01. 2017   01. 03. 2017   Matej Kravanja 
Jama na Furlanovem   C   27. 01. 2017   01. 03. 2017   Matej Kravanja 
Jama na Furlanovem   E   27. 01. 2017   01. 03. 2017   Matej Kravanja 
Jama na Furlanovem   G   27. 01. 2017   01. 03. 2017   Matej Kravanja 
Jama na Furlanovem   A   28. 01. 2017   01. 03. 2017   Matej Kravanja 
Jama na Furlanovem   F   28. 01. 2017   01. 03. 2017   Matej Kravanja 
Jama na Konjičih   B   30. 11. 2017   29. 12. 2017   Matej Kravanja 
Jama na Konjičih   C   30. 11. 2017   29. 12. 2017   Matej Kravanja 
Jama na Konjičih   F   30. 11. 2017   29. 12. 2017   Matej Kravanja 
Jama na Taboru   F   08. 03. 2017   02. 01. 2018   Matej Kravanja 
Jama nad Škrinjarco   F   29. 09. 2017   02. 01. 2018   Matej Kravanja 
Jama pod Gavgami   F   21. 09. 2017   27. 12. 2017   Matej Kravanja 
Jama pod mostom   B   29. 09. 2017   19. 10. 2017   Matej Kravanja 
Jama pod mostom   C   29. 09. 2017   19. 10. 2017   Matej Kravanja 
Jama pri Kačiškem konfinu   A   10. 07. 2017   19. 10. 2017   Matej Kravanja 
Jama pri Kačiškem konfinu   C   10. 07. 2017   19. 10. 2017   Matej Kravanja 
Jama pri Kačiškem konfinu   C   10. 07. 2017   19. 10. 2017   Matej Kravanja 
Jama pri Kačiškem konfinu   C   10. 07. 2017   19. 10. 2017   Matej Kravanja 
Jama pri Kačiškem konfinu   E   10. 07. 2017   19. 10. 2017   Matej Kravanja 
Jama pri Kačiškem konfinu   F   10. 07. 2017   19. 10. 2017   Matej Kravanja 
Jama pri Kačiškem konfinu   G   10. 07. 2017   19. 10. 2017   Matej Kravanja 
Jama pri Kačiškem konfinu   H   10. 07. 2017   19. 10. 2017   Matej Kravanja 
Jama pri Rozani   B   14. 10. 2017   25. 10. 2017   Matej Kravanja 
Jama pri Rozani   C   14. 10. 2017   25. 10. 2017   Matej Kravanja 
Jama pri Rozani   C   14. 10. 2017   25. 10. 2017   Matej Kravanja 
Jama v Škrljici   F   23. 09. 2016   16. 02. 2017   Matej Kravanja 
Jama v Žibernovi ogradi   A   13. 11. 2017   29. 12. 2017   Matej Kravanja 
Jama v Žibernovi ogradi   C   13. 11. 2017   29. 12. 2017   Matej Kravanja 
Jama v Žibernovi ogradi   C   13. 11. 2017   29. 12. 2017   Matej Kravanja 
Jama v Žibernovi ogradi   C   13. 11. 2017   29. 12. 2017   Matej Kravanja 
Jama v Žibernovi ogradi   E   13. 11. 2017   29. 12. 2017   Matej Kravanja 
Jama v Žibernovi ogradi   F   13. 11. 2017   29. 12. 2017   Matej Kravanja 
Jama v Žibernovi ogradi   G   13. 11. 2017   29. 12. 2017   Matej Kravanja 
Jama v Žibernovi ogradi   H   13. 11. 2017   29. 12. 2017   Matej Kravanja 
Kalčevska jama   F   27. 02. 2017   07. 03. 2017   Matej Kravanja 
Kč 1 (Kačiče)   F   26. 09. 2017   02. 01. 2018   Matej Kravanja 
Kovačja jama   F   28. 08. 2017   02. 01. 2018   Matej Kravanja 
Lokavske duri   G   07. 07. 2016   22. 02. 2017   Matej Kravanja 
Lokavske duri   A   08. 07. 2016   22. 02. 2017   Matej Kravanja 
Lokavske duri   C   08. 07. 2016   22. 02. 2017   Matej Kravanja 
Lokavske duri   C   08. 07. 2016   22. 02. 2017   Matej Kravanja 
Lokavske duri   C   08. 07. 2016   22. 02. 2017   Matej Kravanja 
Lokavske duri   E   08. 07. 2016   22. 02. 2017   Matej Kravanja 
Lokavske duri   F   08. 07. 2016   22. 02. 2017   Matej Kravanja 
Lokavsko brezno   B   19. 03. 2017   02. 01. 2018   Matej Kravanja 
Lokavsko brezno   C   19. 03. 2017   02. 01. 2018   Matej Kravanja 
Lokavsko brezno   F   19. 03. 2017   02. 01. 2018   Matej Kravanja 
Mala Brinječica   F   18. 03. 2017   30. 11. 2017   Matej Kravanja 
Martežinka   A   18. 03. 2017   30. 11. 2017   Matej Kravanja 
Martežinka   C   18. 03. 2017   30. 11. 2017   Matej Kravanja 
Martežinka   C   18. 03. 2017   30. 11. 2017   Matej Kravanja 
Martežinka   C   18. 03. 2017   30. 11. 2017   Matej Kravanja 
Martežinka   F   18. 03. 2017   30. 11. 2017   Matej Kravanja 
Martežinka   G   18. 03. 2017   30. 11. 2017   Matej Kravanja 
Martežinka   H   18. 03. 2017   30. 11. 2017   Matej Kravanja 
Martežinka   E   19. 03. 2017   30. 11. 2017   Matej Kravanja 
Maticov podmol v Mrgarjih   F   01. 12. 2017   29. 12. 2017   Matej Kravanja 
Maticov podmol v Mrgarjih   H   01. 12. 2017   29. 12. 2017   Matej Kravanja 
Pečina pri Smodnišnici   C   15. 01. 2017   16. 02. 2017   Matej Kravanja 
Pečina pri Smodnišnici   C   15. 01. 2017   16. 02. 2017   Matej Kravanja 
Pečina pri Smodnišnici   B   16. 01. 2017   16. 02. 2017   Matej Kravanja 
Pečina pri Smodnišnici   F   16. 01. 2017   16. 02. 2017   Matej Kravanja 
Pečina v Devnicah   C   12. 12. 2016   16. 03. 2017   Matej Kravanja 
Pečina v Devnicah   C   12. 12. 2016   16. 03. 2017   Matej Kravanja 
Pečina v Devnicah   C   12. 12. 2016   16. 03. 2017   Matej Kravanja 
Pečina v Devnicah   A   16. 12. 2016   16. 03. 2017   Matej Kravanja 
Pečina v Devnicah   E   17. 12. 2016   16. 03. 2017   Matej Kravanja 
Pečina v Devnicah   F   17. 12. 2016   16. 03. 2017   Matej Kravanja 
Pečina v Devnicah   G   17. 12. 2016   16. 03. 2017   Matej Kravanja 
Pečina v Zavodih   F   27. 02. 2017   02. 01. 2018   Matej Kravanja 
Prunkovka   A   23. 03. 2017   15. 11. 2017   Matej Kravanja 
Prunkovka   C   23. 03. 2017   15. 11. 2017   Matej Kravanja 
Prunkovka   C   23. 03. 2017   15. 11. 2017   Matej Kravanja 
Prunkovka   C   23. 03. 2017   15. 11. 2017   Matej Kravanja 
Prunkovka   E   23. 03. 2017   15. 11. 2017   Matej Kravanja 
Prunkovka   F   23. 03. 2017   15. 11. 2017   Matej Kravanja 
Prunkovka   G   23. 03. 2017   15. 11. 2017   Matej Kravanja 
Prunkovka   H   23. 03. 2017   15. 11. 2017   Matej Kravanja 
Razpoka pri Smodnišnici   F   08. 02. 2017   16. 02. 2017   Matej Kravanja 
SM 3 (Smodnišnica)   F   08. 02. 2017   16. 02. 2017   Matej Kravanja 
Smila v Malih grižah   F   23. 08. 2017   30. 11. 2017   Matej Kravanja 
Sodna jama   A   27. 07. 2016   07. 03. 2017   Matej Kravanja 
Sodna jama   F   27. 07. 2016   07. 03. 2017   Matej Kravanja 
Sodna jama   G   27. 07. 2016   07. 03. 2017   Matej Kravanja 
Sodna jama   C   28. 07. 2016   07. 03. 2017   Matej Kravanja 
Sodna jama   C   28. 07. 2016   07. 03. 2017   Matej Kravanja 
Sodna jama   C   28. 07. 2016   07. 03. 2017   Matej Kravanja 
Sodna jama   E   28. 07. 2016   07. 03. 2017   Matej Kravanja 
Spodmol Bušcih grad   A   13. 08. 2017   25. 10. 2017   Matej Kravanja 
Spodmol Bušcih grad   C   13. 08. 2017   25. 10. 2017   Matej Kravanja 
Spodmol Bušcih grad   C   13. 08. 2017   25. 10. 2017   Matej Kravanja 
Spodmol Bušcih grad   C   13. 08. 2017   25. 10. 2017   Matej Kravanja 
Spodmol Bušcih grad   F   13. 08. 2017   25. 10. 2017   Matej Kravanja 
Spodmol Bušcih grad   H   13. 08. 2017   25. 10. 2017   Matej Kravanja 
Spodmol Bušcih grad   E   14. 08. 2017   25. 10. 2017   Matej Kravanja 
Spodmol Sokolak   F   28. 03. 2017   02. 01. 2018   Matej Kravanja 
Spodmol v Osojnici   F   01. 12. 2017   02. 01. 2018   Matej Kravanja 
Škabrovka   E   17. 03. 2017   22. 11. 2017   Matej Kravanja 
Škabrovka   A   18. 03. 2017   22. 11. 2017   Matej Kravanja 
Škabrovka   C   18. 03. 2017   22. 11. 2017   Matej Kravanja 
Škabrovka   C   18. 03. 2017   22. 11. 2017   Matej Kravanja 
Škabrovka   C   18. 03. 2017   22. 11. 2017   Matej Kravanja 
Škabrovka   F   18. 03. 2017   22. 11. 2017   Matej Kravanja 
Škabrovka   G   18. 03. 2017   22. 11. 2017   Matej Kravanja 
Škabrovka   H   18. 03. 2017   22. 11. 2017   Matej Kravanja 
Vitkov dihalnik   C   01. 11. 2017   27. 12. 2017   Matej Kravanja 
Vitkov dihalnik   C   01. 11. 2017   27. 12. 2017   Matej Kravanja 
Vitkov dihalnik   C   01. 11. 2017   27. 12. 2017   Matej Kravanja 
Vitkov dihalnik   A   19. 11. 2017   27. 12. 2017   Matej Kravanja 
Vitkov dihalnik   B   19. 11. 2017   27. 12. 2017   Matej Kravanja 
Vitkov dihalnik   E   19. 11. 2017   27. 12. 2017   Matej Kravanja 
Vitkov dihalnik   F   19. 11. 2017   27. 12. 2017   Matej Kravanja 
Vitkov dihalnik   G   19. 11. 2017   27. 12. 2017   Matej Kravanja 
Vitkov dihalnik   H   19. 11. 2017   27. 12. 2017   Matej Kravanja 
Vrabčna jama   F   01. 12. 2017   02. 01. 2018   Matej Kravanja 
Vrabčna jama   H   01. 12. 2017   02. 01. 2018   Matej Kravanja 
Železna babica   F   23. 08. 2017   30. 11. 2017   Matej Kravanja 
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU [Brezno 1 za Črnim vrhom]   B   01. 03. 2017   10. 06. 2017   Franjo Drole 
Brezno Svetega Vida   D   05. 12. 2017   10. 01. 2018   Franjo Drole (1)
Brezno v Hrenovških talih   E      13. 12. 2017   France Hribar 
Dimnice   D   06. 07. 2017   10. 01. 2018    
Divaška jama   D   15. 12. 2017   10. 01. 2018    
Grez na avtocesti pri viaduktu Črni Kal   C      24. 07. 2017    
Grez na avtocesti pri viaduktu Črni Kal   E      24. 07. 2017   Andrej Mihevc 
Grez na avtocesti pri viaduktu Črni Kal   F      24. 07. 2017   Andrej Mihevc 
Grez na avtocesti pri viaduktu Črni Kal   A   06. 06. 2017   24. 07. 2017   Andrej Mihevc 
Jamski sistem Postojnska jama   D   04. 02. 2017   10. 01. 2018    
Jamski sistem Postojnska jama   D   24. 04. 2017   10. 06. 2017    
Jamski sistem Postojnska jama   D   24. 04. 2017   10. 01. 2018    
Jamski sistem Postojnska jama   D   31. 05. 2017   10. 06. 2017    
Jamski sistem Postojnska jama   D   31. 05. 2017   10. 01. 2018    
Macola   D   09. 08. 2017   10. 01. 2018    
Matijeva jama   B   08. 12. 2017   10. 01. 2018   Sebastjan Gantar (2)
Mravljetovo brezno v Gošarjevih rupah   G      15. 01. 2017    
Mravljetovo brezno v Gošarjevih rupah   B   10. 01. 2018   15. 01. 2017   Matej Blatnik 
Mravljetovo brezno v Gošarjevih rupah   E   10. 01. 2018   15. 01. 2017   Matej Blatnik 
Mt 7 (Materija)   D   11. 10. 2017   10. 01. 2018    
Ogrizkov spodmol   E   01. 01. 1964   10. 01. 2018    
Planinska jama   D      10. 06. 2017    
Polina peč   D   05. 09. 2017   10. 01. 2018    
Predjamski sistem   D      10. 01. 2018    
Ravnica   E      10. 06. 2017    
Ravnica   E   12. 01. 2017   10. 06. 2017   Mitja Prelovšek 
Ravnica   B   19. 01. 2017   10. 06. 2017   Mitja Prelovšek 
Spodmol v Lipovih dolinah   E   22. 10. 2017   10. 01. 2018   Andrej Mihevc 
Spodmol v Lipovih dolinah   A   23. 10. 2017   10. 01. 2018   Andrej Mihevc 
Sveti Vid   D   05. 12. 2017   10. 01. 2018   Franjo Drole (1)
Škocjanske jame   D   07. 07. 2017   10. 01. 2018    
Škocjanske jame   D   29. 12. 2017   10. 01. 2018    
Tumpčeva jama   D      10. 01. 2018    
Vrce   A   22. 10. 2017   10. 01. 2018   Andrej Mihevc 
Vrce   E   22. 10. 2017   10. 01. 2018   Andrej Mihevc 

(1) v sodelovanju z Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje
(2) v sodelovanju z JD Rakek
Jamarska reševalna služba Jama na Brundlovem partu   B   18. 05. 2017   18. 05. 2017   Marko Erker 
JK Kamnik Brezno pod gamsovo čeljustjo   B   24. 09. 1980   01. 01. 2018   Vido Kregar 
Brezno pod gamsovo čeljustjo   B   02. 06. 1982   01. 01. 2018   Franc Holzer 
JD Dimnice Koper Dimnice   B   03. 01. 2018   04. 01. 2018   Franc Malečkar 
KJ Kostanjevica na Krki Brezno Pekel   B   15. 08. 2017   04. 01. 2018   Brane Čuk 
Brezno Pekel   B   15. 09. 2017   12. 10. 2017   Brane Čuk 
Brezno Pekel   B   15. 09. 2017   12. 10. 2017   Brane Čuk 
Cvičkovo brezno   B   13. 12. 2016   12. 10. 2017   Brane Čuk (1) (2)
Cvičkovo brezno   B   13. 12. 2016   12. 10. 2017   Brane Čuk (3)
Cvičkovo brezno   B   13. 12. 2016   12. 10. 2017   Brane Čuk 
Cvičkovo brezno   B   07. 11. 2017   07. 01. 2018   Brane Čuk (2) (3)
Cvičkovo brezno   H   07. 11. 2017   07. 01. 2018   Brane Čuk 
Dolnja jama   B   08. 05. 2017   12. 10. 2017   Žan Štokar 
Dolnja jama   B   15. 08. 2017   04. 01. 2018   Brane Čuk 
Gorenčeva rupa   B   13. 12. 2016   12. 10. 2017   Brane Čuk 
Gornja jama   B   15. 08. 2017   04. 01. 2018   Brane Čuk 
Jama pri Bosanski bajti   B   27. 07. 2017   12. 10. 2017   Žan Štokar 
Jama pri Bosanski bajti   F   27. 07. 2017   12. 10. 2017   Žan Štokar 
Jama pri Bosanski bajti   H   27. 07. 2017   12. 10. 2017   Žan Štokar 
Jama pri Bosanski bajti   B   15. 08. 2017   04. 01. 2018   Brane Čuk 
Kačje brezno   E      12. 10. 2017   Gregor Čuk 
Kačje brezno   F   15. 01. 2016   12. 10. 2017   Brane Čuk 
Kačje brezno   B   21. 01. 2016   12. 10. 2017   Brane Čuk 
Kačje brezno   B   04. 06. 2016   12. 10. 2017   Brane Čuk 
Kačje brezno   B   03. 09. 2016   12. 10. 2017   Brane Čuk 
Kačje brezno   A   15. 10. 2016   12. 10. 2017   Gregor Čuk 
Kačje brezno   G   15. 10. 2016   12. 10. 2017   Gregor Čuk 
Kačje brezno   C   15. 10. 2017   12. 10. 2017   Gregor Čuk 
Kostanjeviška jama   B   25. 12. 2015   12. 10. 2017   Ladka Čuk 
Kostanjeviška jama   F   25. 12. 2015   12. 10. 2017   Ladka Čuk 
Kostanjeviška jama   B   15. 10. 2016   12. 10. 2017   Brane Čuk 
Kostanjeviška jama   F   15. 10. 2016   12. 10. 2017   Brane Čuk 
Kostanjeviška jama   B   22. 12. 2017   04. 01. 2018   Brane Čuk 
Kostanjeviška jama   F   22. 12. 2017   04. 01. 2018   Brane Čuk 
Kostanjeviška jama   H   22. 12. 2017   04. 01. 2018   Brane Čuk 
Stričanica   B   15. 08. 2017   04. 01. 2018   Brane Čuk 
Stričanica   H   15. 08. 2017   04. 01. 2018   Brane Čuk 
Stričanica   B   22. 12. 2017   04. 01. 2018   Brane Čuk 
Vrbovško brezno   H   15. 08. 2017   04. 01. 2018   Brane Čuk 

(1) v sodelovanju z JK Krka
(2) v sodelovanju z JK Brežice
(3) v sodelovanju z tujci Samobor
DZRJ Kranj Balantov studenec   B   24. 04. 2017   28. 12. 2017   Gašper Finžgar 
Biserna jama   B   04. 11. 2017   28. 12. 2017   Gašper Finžgar 
Biserna jama   E   04. 11. 2017   28. 12. 2017   Gašper Finžgar 
Brezno v Lomu 1   A   05. 11. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Lomu 1   C   05. 11. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Lomu 1   E   05. 11. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Lomu 1   F   05. 11. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Lomu 1   G   05. 11. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Lomu 1   H   05. 11. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Lomu 2   A   05. 11. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Lomu 2   C   05. 11. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Lomu 2   E   05. 11. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Lomu 2   F   05. 11. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Lomu 2   G   05. 11. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Lomu 2   H   05. 11. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Novinah 1   A   13. 08. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Novinah 1   C   13. 08. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Novinah 1   E   13. 08. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Novinah 1   F   13. 08. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Novinah 1   G   13. 08. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Novinah 1   H   13. 08. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Novinah 2   A   13. 08. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Novinah 2   C   13. 08. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Novinah 2   E   13. 08. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Novinah 2   F   13. 08. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Novinah 2   G   13. 08. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Novinah 2   H   13. 08. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Ribenski Jelovici 1   A   30. 12. 2017   28. 12. 2017   Igor Potočnik 
Brezno v Ribenski Jelovici 1   E   30. 12. 2017   28. 12. 2017   Igor Potočnik 
Brezno v Ribenski Jelovici 1   F   30. 12. 2017   28. 12. 2017   Igor Potočnik 
Brezno v Ribenski Jelovici 1   G   30. 12. 2017   28. 12. 2017   Igor Potočnik 
Brezno v ribenski Jelovici 2   H   30. 09. 2017   08. 01. 2018   Igor Potočnik 
Brezno v Ribenski Jelovici 2   A   30. 12. 2017   08. 01. 2018   Igor Potočnik 
Brezno v Ribenski Jelovici 2   E   30. 12. 2017   08. 01. 2018   Igor Potočnik 
Brezno v Ribenski Jelovici 2   G   30. 12. 2017   08. 01. 2018   Igor Potočnik 
Brezno v Ribenski Jelovici 3   A   30. 12. 2017   28. 12. 2017   Igor Potočnik 
Brezno v Ribenski Jelovici 3   E   30. 12. 2017   28. 12. 2017   Igor Potočnik 
Brezno v Ribenski Jelovici 3   G   30. 12. 2017   28. 12. 2017   Igor Potočnik 
Brezno v Velikem Gregorjevcu 2   A   19. 04. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Velikem Gregorjevcu 2   C   19. 04. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Velikem Gregorjevcu 2   E   19. 04. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Velikem Gregorjevcu 2   F   19. 04. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Velikem Gregorjevcu 2   G   19. 04. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Brezno v Velikem Gregorjevcu 2   H   19. 04. 2017   28. 12. 2017   Tomaž Krmelj 
Izvir Soče   A   03. 01. 2017   28. 12. 2017   Gašper Finžgar 
Izvir Soče   B   07. 01. 2017   28. 12. 2017   Gašper Finžgar 
Izvir Soče   B   07. 01. 2017   28. 12. 2017   Gašper Finžgar 
Izvir Soče   B   14. 02. 2017   28. 12. 2017   Gašper Finžgar 
Izvir Soče   E   06. 12. 2017   28. 12. 2017   Gašper Finžgar 
Jama izvira Savice   D      28. 12. 2017   Gašper Finžgar 
Jama izvira Savice   B   14. 12. 2016   28. 12. 2017   Gašper Finžgar 
Jama izvira Savice   B   21. 12. 2016   28. 12. 2017   Gašper Finžgar 
Jama izvira Savice   B   21. 12. 2016   28. 12. 2017   Gašper Finžgar 
Jama nad izvirom - 1   E      11. 01. 2017    
Jama nad izvirom - 1   A   22. 12. 2011   28. 12. 2017   Gašper Finžgar 
Jama nad izvirom - 1   F   22. 12. 2011   28. 12. 2017   Gašper Finžgar 
Vikend brezno   H   10. 11. 2015   28. 12. 2017   Gašper Finžgar 
Vodice   A   02. 12. 2016   28. 12. 2017   Jernej Cortese 
Vodice   E   07. 12. 2016   28. 12. 2017   Jernej Cortese 
DL Križne jame Mali Obrh   E   21. 01. 2018   01. 02. 2018   Mitja Prelovšek (1)
Mali Obrh   A   24. 01. 2018   01. 02. 2018   Matej Kržič (1)

(1) v sodelovanju z DZRJ Ljubljana
JK Krka [Polomček]   F   10. 01. 2017   16. 11. 2017   Leopold Bregar 
[Polomček]   D   06. 12. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Betalov spodmol   F   05. 12. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Brezno nad Čušperkom   A   26. 11. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Brezno nad Čušperkom   E   26. 11. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Brezno nad Čušperkom   F   26. 11. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Brezno nad Čušperkom   H   26. 11. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Brezno nad Čušperkom   C   26. 12. 2017   06. 01. 2018   Leopold Bregar 
Brezno pri Jelenovem spodmolu   A   26. 11. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Brezno pri Jelenovem spodmolu   C   26. 11. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Brezno pri Jelenovem spodmolu   E   26. 11. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Brezno pri Jelenovem spodmolu   F   26. 11. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Brezno pri Jelenovem spodmolu   H   26. 11. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Brezno pri Jelenovem spodmolu   I   26. 11. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Ciganska kajžica   F   27. 12. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Ciganska kajžica   H   27. 12. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Jama Ebenthal   F   17. 01. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Jama na Klanem   C   24. 12. 2017   06. 01. 2018   Leopold Bregar 
Jama na Klanem   A   27. 12. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Jama na Klanem   E   27. 12. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Jama na Klanem   F   27. 12. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Jama na Klanem   H   27. 12. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Jama na Vrtačicah   A   12. 12. 2017   27. 12. 2017   Janez Jerman 
Jama na Vrtačicah   C   12. 12. 2017   27. 12. 2017   Janez Jerman 
Jama na Vrtačicah   E   12. 12. 2017   27. 12. 2017   Janez Jerman 
Jama na Vrtačicah   F   12. 12. 2017   27. 12. 2017   Janez Jerman 
Jama pri gozdarski koči   A   26. 11. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Jama pri gozdarski koči   E   26. 11. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Jama pri gozdarski koči   F   26. 11. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Jama pri gozdarski koči   H   26. 11. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Peterletovo brezno   A   27. 12. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Peterletovo brezno   C   27. 12. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Peterletovo brezno   E   27. 12. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Peterletovo brezno   F   27. 12. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Peterletovo brezno   H   27. 12. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Peterletovo brezno   I   27. 12. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Preloge 1   B   26. 11. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Preloge 1   F   26. 11. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Preloge 1   H   26. 11. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Rpača   F   27. 12. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Rpača   H   27. 12. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Severjeva jama   F   08. 05. 2017   16. 11. 2017   Leopold Bregar 
Skladovnica   A   26. 11. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Skladovnica   C   26. 11. 2017   06. 01. 2018   Leopold Bregar 
Skladovnica   E   26. 11. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Skladovnica   F   26. 11. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Skladovnica   H   26. 11. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Sprutova jama pod pleho   A   28. 12. 2017   06. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Sprutova jama pod pleho   B   28. 12. 2017   06. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Sprutova jama pod pleho   C   28. 12. 2017   06. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Sprutova jama pod pleho   E   28. 12. 2017   06. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Sprutova jama pod pleho   F   28. 12. 2017   06. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Sprutova jama pod pleho   H   28. 12. 2017   06. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Sprutova jama pod pleho   I   28. 12. 2017   06. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Trznarjeva jama   F   27. 12. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Trznarjeva jama   H   27. 12. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Velika jama nad Trebnjem   B   26. 11. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Velika jama nad Trebnjem   F   26. 11. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Zavetišče pod steno   A   05. 05. 2017   16. 11. 2017   Leopold Bregar 
Zavetišče pod steno   C   05. 05. 2017   06. 01. 2018   Leopold Bregar 
Zavetišče pod steno   F   05. 05. 2017   16. 11. 2017   Leopold Bregar 
Zavetišče pod steno   H   05. 05. 2017   16. 11. 2017   Leopold Bregar 
Zavetišče pod steno   E   08. 05. 2017   16. 11. 2017   Leopold Bregar 
Zidankova jama   B   10. 03. 2017   16. 11. 2017   Leopold Bregar 
Zidankova jama   F   10. 03. 2017   16. 11. 2017   Leopold Bregar 
Zidankova jama   H   10. 03. 2017   16. 11. 2017   Leopold Bregar 
Zjot   B   26. 11. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Zjot   F   26. 11. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Zjot   H   26. 11. 2017   02. 01. 2018   Tanja Podržaj 
Žovkno   F   27. 12. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Žovkno   H   27. 12. 2017   27. 12. 2017   Leopold Bregar 
Župenca   F   08. 05. 2017   16. 11. 2017   Leopold Bregar 
Župenca   H   08. 05. 2017   16. 11. 2017   Leopold Bregar 
DZRJ Ljubljana Brezno nad kamnolomom Verd   B   12. 09. 1975   10. 06. 2017   France Šušteršič 
F-57 (Kanin)   E   25. 08. 1976   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
F-59 (Kanin)   E   26. 08. 1976   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
F-61 (Kanin)   E   26. 08. 1976   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
F-64 (Kanin)   E   27. 08. 1976   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
G-11 (Kanin)   A   30. 08. 1975   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
G-11 (Kanin)   B   30. 08. 1975   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
G-15 (Kanin)   A   30. 08. 1975   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
G-15 (Kanin)   B   30. 08. 1975   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
G-16 (Kanin)   A   30. 08. 1975   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
G-16 (Kanin)   B   30. 08. 1975   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
G-18 (Kanin)   A   30. 08. 1975   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
G-18 (Kanin)   B   30. 08. 1975   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
G-19 (Kanin)   A   30. 08. 1975   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
G-19 (Kanin)   B   30. 08. 1975   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
G-20 (Kanin)   A   30. 08. 1975   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
G-20 (Kanin)   B   30. 08. 1975   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
G-21 (Kanin)   A   30. 08. 1975   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
G-21 (Kanin)   B   30. 08. 1975   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
G-22 (Kanin)   E   24. 08. 1976   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
G-24 (Kanin)   E      10. 06. 2017    
G-25 (Kanin)   E   24. 08. 1976   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
G-26 (Kanin)   E   24. 08. 1976   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
G-27 (Kanin)   E   28. 08. 1976   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
Jama pri Bajdincu   E   20. 02. 1977   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
S-38 (Kanin)   E   21. 08. 1976   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
S-41 (Kanin)   E   21. 08. 1976   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
S-42 (Kanin)   E   21. 08. 1976   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
S-43 (Kanin)   E   22. 08. 1976   10. 06. 2017   Anton Brancelj 
JD Logatec Brezno pod železnico   B   04. 05. 2017   04. 05. 2017   Marko Erker 
Brezno pod železnico   C   04. 05. 2017   04. 05. 2017   Marko Erker 
Brezno pri rimskem zidu   A   03. 05. 2017   04. 05. 2017   Marko Erker 
Brezno pri rimskem zidu   C   03. 05. 2017   04. 05. 2017   Marko Erker 
Brezno pri rimskem zidu   E   03. 05. 2017   04. 05. 2017   Marko Erker 
Brezno pri rimskem zidu   F   03. 05. 2017   04. 05. 2017   Marko Erker 
Brezno pri rimskem zidu   H   03. 05. 2017   04. 05. 2017   Marko Erker 
Brezno pri rimskem zidu   I   03. 05. 2017   04. 05. 2017   Marko Erker 
Brezno v Debliških livadah   B   27. 11. 2016   10. 06. 2017   Andrej Mihevc 
Jama pri rimskem zidu   A   12. 06. 2017   12. 06. 2017   Marko Erker 
Jama pri rimskem zidu   C   12. 06. 2017   12. 06. 2017   Marko Erker 
Jama pri rimskem zidu   C   12. 06. 2017   12. 06. 2017   Marko Erker 
Jama pri rimskem zidu   E   12. 06. 2017   12. 06. 2017   Marko Erker 
Jama pri rimskem zidu   F   12. 06. 2017   12. 06. 2017   Marko Erker 
Mala ledena jama v Paradani   C   09. 05. 2017   18. 06. 2017   Marko Erker 
Mala ledena jama v Paradani   B   18. 06. 2017   18. 06. 2017   Marko Erker 
Pod krivo korenino   A   13. 01. 2013   25. 12. 2017   Marko Erker 
Pod krivo korenino   C   13. 01. 2013   25. 12. 2017   Marko Erker 
Pod krivo korenino   E   13. 01. 2013   25. 12. 2017   Marko Erker 
Srebrnjakovo brezno   B   04. 05. 2017   04. 05. 2017   Marko Erker 
Srebrnjakovo brezno   C   04. 05. 2017   04. 05. 2017   Marko Erker 
Srebrnjakovo brezno   F   04. 05. 2017   04. 05. 2017   Marko Erker 
JK Novo mesto [Titova soba]   B   16. 08. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
[Titova soba]   E   16. 08. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Ahnenloch   B   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Ahnenloch   C   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Ahnenloch   F   22. 09. 2017   28. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Ajdovska hiša na Plešivici   B   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Ajdovska hiša na Plešivici   C   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Ajdovska hiša na Plešivici   C   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Ajdovska hiša na Plešivici   F   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Ajdovska hiša na Plešivici   H   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Ajdovska jama pri Krškem   B   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Ajdovska jama pri Krškem   C   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Badovinčeva jama na Lavtrcah   B   29. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Badovinčeva jama na Lavtrcah   C   29. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Bezgovica   B   27. 01. 2017   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Bezgovica   C   27. 01. 2017   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Bidljevo brezno   B   10. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Bidljevo brezno   C   10. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Bisernica   B   05. 02. 2017   09. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Bisernica   C   05. 02. 2017   09. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Blatni rov   A   31. 01. 2017   09. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Blatni rov   C   31. 01. 2017   09. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Blatni rov   C   31. 01. 2017   09. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Blatni rov   E   31. 01. 2017   09. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Blatni rov   F   31. 01. 2017   09. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Blatni rov   G   31. 01. 2017   09. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Blatni rov   H   07. 04. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Bolvova jama   B   10. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Bolvova jama   C   10. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Bremčeva jama   B   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Bremčeva jama   C   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Bremčeva jama   C   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Bremčeva jama   F   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Bremčeva jama   H   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Petrovem hribu   B   19. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Petrovem hribu   C   19. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Riglju   A   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Riglju   C   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Riglju   C   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Riglju   E   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Riglju   F   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 na Riglju   H   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 nad Mavrlenom   B   30. 06. 2017   03. 07. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 nad Mavrlenom   C   30. 06. 2017   03. 07. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 nad Zjotom   B   27. 01. 2017   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 nad Zjotom   C   27. 01. 2017   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Pečko   A   29. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Pečko   C   29. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Pečko   C   29. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Pečko   E   29. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Pečko   F   29. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Pečko   H   29. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Štalami   B   19. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pod Štalami   C   19. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pri gozdarski koči v oddelku 17   B   02. 12. 2017   07. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 pri gozdarski koči v oddelku 17   C   02. 12. 2017   07. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 v oddelku A6-35b   B   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 v oddelku A6-35b   C   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 za deponijo   A   31. 05. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 za deponijo   C   31. 05. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 za deponijo   C   31. 05. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 za deponijo   E   31. 05. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 za deponijo   F   31. 05. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 za deponijo   G   31. 05. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 za deponijo   H   31. 05. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Riglju   A   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Riglju   C   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Riglju   C   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Riglju   E   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Riglju   F   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Riglju   H   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Tolanu   B   10. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Tolanu   C   10. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 nad Zjotom   B   27. 01. 2017   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 nad Zjotom   C   27. 01. 2017   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Pečko   A   29. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Pečko   C   29. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Pečko   C   29. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Pečko   E   29. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Pečko   F   29. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Pečko   H   29. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pri Nemški loki   B   10. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pri Nemški loki   C   10. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pri Pajniču   B   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pri Pajniču   C   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pri Pajniču   F   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pri Treh križih   B   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pri Treh križih   C   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v Ferdrenški gmajni   A   16. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v Ferdrenški gmajni   C   16. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v Ferdrenški gmajni   C   16. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v Ferdrenški gmajni   E   16. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v Ferdrenški gmajni   F   16. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v Ferdrenški gmajni   H   16. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v Kančen dolu   B   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v Kančen dolu   C   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v oddelku A6-35b   B   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 v oddelku A6-35b   C   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 za deponijo   A   31. 05. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 za deponijo   C   31. 05. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 za deponijo   C   31. 05. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 za deponijo   E   31. 05. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 za deponijo   F   31. 05. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 za deponijo   H   31. 05. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 nad Mavrlenom   B   30. 06. 2017   03. 07. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 nad Mavrlenom   C   30. 06. 2017   03. 07. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Pečko   A   25. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Pečko   C   25. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Pečko   C   25. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Pečko   E   25. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Pečko   F   25. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 pod Pečko   H   25. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 v oddelku A6-35b   B   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 v oddelku A6-35b   C   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 za deponijo   A   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 za deponijo   C   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 za deponijo   C   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 za deponijo   E   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 za deponijo   F   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 za deponijo   H   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 ob Jazbec cesti   B   30. 06. 2017   03. 07. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 ob Jazbec cesti   C   30. 06. 2017   03. 07. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Svetim Križem   A   17. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Svetim Križem   C   17. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Svetim Križem   C   17. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Svetim Križem   E   17. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Svetim Križem   F   17. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 pod Svetim Križem   H   17. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 za deponijo   A   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 za deponijo   C   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 za deponijo   C   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 za deponijo   E   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 za deponijo   F   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 4 za deponijo   H   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 ob Jazbec cesti   B   30. 06. 2017   03. 07. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 ob Jazbec cesti   C   30. 06. 2017   03. 07. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno granatka   B   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno granatka   C   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno loncev   B   05. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno loncev   C   05. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno Milana Dušenoviča   B   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno Milana Dušenoviča   C   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno Milana Dušenoviča   F   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno Milana Dušenoviča   H   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na cesti   B   17. 12. 2017   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno na cesti   C   21. 12. 2017   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno na cesti   C   29. 12. 2017   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno na cesti   F   29. 12. 2017   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno na cesti   H   29. 12. 2017   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno na Čadovem hribu   B   30. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na Čadovem hribu   C   30. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na Klemenčičevi njivi   B   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na Klemenčičevi njivi   C   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na košenici   A   31. 05. 2017   29. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na košenici   C   31. 05. 2017   29. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na košenici   C   31. 05. 2017   29. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na košenici   E   31. 05. 2017   29. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na košenici   F   31. 05. 2017   29. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na košenici   H   31. 05. 2017   29. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na Leščevju   A   08. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na Leščevju   C   08. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na Leščevju   C   08. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na Leščevju   E   08. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na Leščevju   F   08. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na Leščevju   H   08. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na Ognjilu   B   02. 12. 2017   07. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na Ognjilu   C   02. 12. 2017   07. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na Toplem vrhu   B   10. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno na Toplem vrhu   C   10. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Ledeno jamo na Jelenici   B   10. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Ledeno jamo na Jelenici   C   10. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Predalnico   B   12. 02. 2017   16. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Predalnico   C   12. 02. 2017   16. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Reberjo   B   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Reberjo   C   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Smuko   A   20. 02. 2017   16. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Smuko   C   20. 02. 2017   16. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Smuko   E   20. 02. 2017   16. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Smuko   F   20. 02. 2017   16. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Smuko   G   20. 02. 2017   16. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Smuko   H   07. 04. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad zajetjem   A   30. 08. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad zajetjem   C   30. 08. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad zajetjem   C   30. 08. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad zajetjem   E   30. 08. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad zajetjem   F   30. 08. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad zajetjem   H   30. 08. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Željnsko jamo   A   28. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Željnsko jamo   C   28. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Željnsko jamo   C   28. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Željnsko jamo   E   28. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Željnsko jamo   F   28. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Željnsko jamo   G   28. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Željnsko jamo   H   28. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Žurgarsko steno   A   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Žurgarsko steno   C   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Žurgarsko steno   C   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Žurgarsko steno   E   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Žurgarsko steno   F   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Žurgarsko steno   G   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Žurgarsko steno   H   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno ob cesti   B   31. 01. 2017   31. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno ob Najnerski cesti 1   B   02. 01. 2018   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno ob Najnerski cesti 1   C   02. 01. 2018   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno ob Najnerski cesti 1   H   02. 01. 2018   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Kibelnovim borštom   B   12. 02. 2017   16. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Kibelnovim borštom   C   12. 02. 2017   16. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pod previsom   B   30. 06. 2017   03. 07. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pod previsom   C   30. 06. 2017   03. 07. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Staro gorico   B   30. 06. 2017   03. 07. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Staro gorico   C   30. 06. 2017   03. 07. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Vrbovcem   A   17. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Vrbovcem   C   17. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Vrbovcem   C   17. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Vrbovcem   E   17. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Vrbovcem   F   17. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Vrbovcem   H   17. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pri cerkvi   B   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pri cerkvi   C   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pri cerkvi   F   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pri cerkvi   H   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pri logarnici na Pogorelcu   H   02. 01. 2018   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Pogorelcu   G      07. 01. 2018    
Brezno pri Pogorelcu   A   28. 12. 2017   07. 01. 2018   Zdravko Bučar 
Brezno pri Pogorelcu   E   28. 12. 2017   07. 01. 2018   Zdravko Bučar 
Brezno pri Pogorelcu   F   28. 12. 2017   07. 01. 2018   Zdravko Bučar 
Brezno pri Pogorelcu   H   28. 12. 2017   07. 01. 2018   Zdravko Bučar 
Brezno pri Prelesnikovi koliševki   A   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Prelesnikovi koliševki   C   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Prelesnikovi koliševki   C   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Prelesnikovi koliševki   E   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Prelesnikovi koliševki   F   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Prelesnikovi koliševki   H   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Skalarki   A   11. 03. 2017   06. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Skalarki   C   11. 03. 2017   06. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Skalarki   C   11. 03. 2017   06. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Skalarki   E   11. 03. 2017   06. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Skalarki   F   11. 03. 2017   06. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Skalarki   G   11. 03. 2017   06. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Skalarki   H   07. 04. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno sedmih škratov   B   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno sedmih škratov   C   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno sedmih škratov   F   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno sedmih škratov   H   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno v Dulah   B   10. 09. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno v Dulah   C   10. 09. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno V klancih   A   27. 09. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno V klancih   C   27. 09. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno V klancih   C   27. 09. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno V klancih   E   27. 09. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno V klancih   F   27. 09. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno V klancih   G   27. 09. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno V klancih   H   27. 09. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno v Vogrju   B   26. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno v Vogrju   C   26. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno v Vogrju   F   26. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Brezno v Vogrju   H   26. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Bunker   B   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Cinkov križ   B   30. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Cinkov križ   C   30. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Čebularica   B   20. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Čebularica   C   20. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Dihalnik na Riglju   G      07. 01. 2018    
Dihalnik na Riglju   F   20. 09. 2017   07. 01. 2018   Zdravko Bučar 
Dihalnik na Riglju   A   31. 12. 2017   07. 01. 2018   Zdravko Bučar 
Dihalnik na Riglju   H   31. 12. 2017   07. 01. 2018   Zdravko Bučar 
Dihalnik na Riglju   E   01. 01. 2018   07. 01. 2018   Zdravko Bučar 
Drožanjska vodovodna jama   A   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Drožanjska vodovodna jama   C   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Drožanjska vodovodna jama   C   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Drožanjska vodovodna jama   C   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Drožanjska vodovodna jama   D   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Drožanjska vodovodna jama   E   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Drožanjska vodovodna jama   F   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Drožanjska vodovodna jama   G   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Drožanjska vodovodna jama   H   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Drožanjska Vodovodna jama   D   27. 09. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Drožanjska vodovodna jama   B   08. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Dvojno brezno pod Grintovcem   A   23. 02. 2017   16. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Dvojno brezno pod Grintovcem   C   23. 02. 2017   16. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Dvojno brezno pod Grintovcem   C   23. 02. 2017   16. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Dvojno brezno pod Grintovcem   E   23. 02. 2017   16. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Dvojno brezno pod Grintovcem   F   23. 02. 2017   16. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Dvojno brezno pod Grintovcem   G   23. 02. 2017   16. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Dvojno brezno pod Grintovcem   H   01. 04. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Golobja jama pri Livoldu   B   30. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Golobja jama pri Livoldu   C   30. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Gozdna jama   B   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Gozdna jama   C   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Gozdna jama   F   14. 10. 2017   26. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Grčovsko svinjsko brezno   B   08. 01. 2018   08. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Grčovsko svinjsko brezno   C   08. 01. 2018   08. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Grčovsko svinjsko brezno   F   08. 01. 2018   08. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Grčovsko svinjsko brezno   H   08. 01. 2018   08. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Grdanji skedenj   B   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Grdanji skedenj   C   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Grintovca   A   11. 03. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Grintovca   C   11. 03. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Grintovca   C   11. 03. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Grintovca   E   11. 03. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Grintovca   F   11. 03. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Grintovca   G   11. 03. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Grintovca   H   11. 03. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Grota   B   12. 02. 2017   16. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Grota   C   12. 02. 2017   16. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Ivanovka 1   B   04. 12. 2017   07. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Ivanovka 1   C   04. 12. 2017   07. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Ivanovka 1   F   04. 12. 2017   07. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Ivanovka 1   H   04. 12. 2017   07. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Ivanovka 2   B   04. 12. 2017   07. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Ivanovka 2   C   04. 12. 2017   07. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Izvir pri vasi Kočevske Poljane   B   02. 12. 2017   07. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Izvir pri vasi Kočevske Poljane   C   02. 12. 2017   07. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama 1 na Tolanu   B   10. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama 1 na Tolanu   C   10. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pod Dednim vrhom   B   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pod Dednim vrhom   C   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pri Radohi   B   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama 2 pri Radohi   C   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama Hrušica 1   B   27. 01. 2017   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama Hrušica 1   C   27. 01. 2017   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama Hrušica 2   B   27. 01. 2017   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama Hrušica 2   C   27. 01. 2017   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama Mišji hrib   A   17. 10. 2017   26. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama Mišji hrib   C   17. 10. 2017   26. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama Mišji hrib   C   17. 10. 2017   26. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama Mišji hrib   E   17. 10. 2017   26. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama Mišji hrib   F   17. 10. 2017   26. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama Mišji hrib   G   17. 10. 2017   26. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama Mišji hrib   H   17. 10. 2017   26. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama na Hajki   B   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama na Hajki   C   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama na Riglju pri zidanici   G      07. 01. 2018    
Jama na Riglju pri zidanici   A   10. 09. 2017   08. 01. 2018   Zdravko Bučar 
Jama na Riglju pri zidanici   F   20. 09. 2017   07. 01. 2018   Zdravko Bučar 
Jama na Riglju pri zidanici   H   20. 09. 2017   07. 01. 2018   Zdravko Bučar 
Jama na Riglju pri zidanici   E   01. 01. 2018   07. 01. 2018   Zdravko Bučar 
Jama na Smrjaku   B   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama na Smrjaku   C   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama na Stelnici   A   14. 10. 2017   26. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama na Stelnici   C   14. 10. 2017   26. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama na Stelnici   C   14. 10. 2017   26. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama na Stelnici   D   14. 10. 2017   26. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama na Stelnici   E   14. 10. 2017   26. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama na Stelnici   F   14. 10. 2017   26. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama na Stelnici   G   14. 10. 2017   26. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama na Stelnici   H   14. 10. 2017   26. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama na Stuberici   B   10. 10. 2017   19. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama na Stuberici   C   10. 10. 2017   19. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama na Stuberici   C   10. 10. 2017   19. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama na Stuberici   F   10. 10. 2017   19. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama na Vrabčicah   B   10. 09. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama na Vrabčicah   C   10. 09. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama na vzhodnem pobočju Roga   B   27. 08. 2017   28. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama na vzhodnem pobočju Roga   E   27. 08. 2017   28. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama nad Dragarji   A   30. 08. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama nad Dragarji   C   30. 08. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama nad Dragarji   C   30. 08. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama nad Dragarji   E   30. 08. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama nad Dragarji   F   30. 08. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama nad Dragarji   G   30. 08. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama nad Dragarji   H   30. 08. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama nad Kristlerjem   A   20. 02. 2017   16. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama nad Kristlerjem   C   20. 02. 2017   16. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama nad Kristlerjem   C   20. 02. 2017   16. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama nad Kristlerjem   E   20. 02. 2017   16. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama nad Kristlerjem   F   20. 02. 2017   16. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama nad Kristlerjem   H   01. 04. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama nad Rosnbrunnom   B   02. 01. 2018   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama nad Rosnbrunnom   C   02. 01. 2018   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama nad Rosnbrunnom   C   02. 01. 2018   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama nad Rosnbrunnom   F   02. 01. 2018   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama nad Rosnbrunnom   H   02. 01. 2018   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama nad Vučjim dolom   A   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama nad Vučjim dolom   C   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama nad Vučjim dolom   C   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama nad Vučjim dolom   E   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama nad Vučjim dolom   F   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama nad Vučjim dolom   H   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama ob cesti   B   10. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama ob cesti   C   10. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama ob Krki   A   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama ob Krki   C   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama ob Krki   C   10. 08. 2017   10. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama ob Krki   D   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama ob Krki   E   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama ob Krki   F   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama ob Krki   G   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama ob Krki   H   10. 08. 2017   24. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama ob Slatini   A   05. 01. 2018   08. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama ob Slatini   C   05. 01. 2018   08. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama ob Slatini   C   05. 01. 2018   08. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama ob Slatini   E   05. 01. 2018   11. 01. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama ob Slatini   F   05. 01. 2018   08. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama ob Slatini   H   05. 01. 2018   08. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Jama pod Medvedovim hribom   A   25. 03. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pod Medvedovim hribom   C   25. 03. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pod Medvedovim hribom   C   25. 03. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pod Medvedovim hribom   E   25. 03. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pod Medvedovim hribom   F   25. 03. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pod Medvedovim hribom   H   25. 03. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pod Pečjami   D   27. 09. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pod Pečjami   B   08. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pod Rigljem   C   01. 03. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Jama pod Rigljem   F   02. 04. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Jama pod Rigljem   A   21. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Jama pod Rigljem   E   21. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Jama pod Rigljem   H   28. 06. 2017   29. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama Pod smrekco   B   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama Pod smrekco   C   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama Pod smrekco   F   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama Pod smrekco   H   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pod železniško postajo Novo mesto   B   27. 01. 2017   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pod železniško postajo Novo mesto   C   27. 01. 2017   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri Ahnenlochu   A   25. 09. 2017   28. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri Ahnenlochu   C   25. 09. 2017   28. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri Ahnenlochu   C   25. 09. 2017   25. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri Ahnenlochu   E   25. 09. 2017   28. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri Ahnenlochu   F   25. 09. 2017   28. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri Ahnenlochu   H   25. 09. 2017   28. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri Brezjah   B   27. 01. 2017   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri Brezjah   C   27. 01. 2017   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri gozdarski koči v oddelku 17   B   02. 12. 2017   07. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri gozdarski koči v oddelku 17   C   02. 12. 2017   07. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri gradu Struga   B   27. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri gradu Struga   C   27. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri gradu Struga   F   27. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri gradu Struga   H   27. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri Jezerih   B   10. 10. 2017   19. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri Jezerih   C   10. 10. 2017   19. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri Jezerih   C   10. 10. 2017   19. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri Jezerih   F   10. 10. 2017   19. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri Metliki   B   10. 09. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri Metliki   C   10. 09. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri Rdeči luži   B   19. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri Rdeči luži   C   19. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama pri Rožič Vrhu   A   21. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Jama pri Rožič Vrhu   E   21. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Jama pri Rožič Vrhu   F   22. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Jama pri Rožič Vrhu   H   28. 06. 2017   29. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama v Grandovčevem talu   B   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama v Grandovčevem talu   C   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama V klancih   A   27. 09. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama V klancih   C   27. 09. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama V klancih   C   27. 09. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama V klancih   E   27. 09. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama V klancih   F   27. 09. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama V klancih   G   27. 09. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama V klancih   H   27. 09. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama v Krajih   A   08. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama v Krajih   C   08. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama v Krajih   C   08. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama v Krajih   E   08. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama v Krajih   F   08. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama v Krajih   H   08. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama v oddelku 1   B   10. 09. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama v oddelku 1   C   10. 09. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama v Štegini   B   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Jama v Štegini   C   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Javorska jama   B   10. 09. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Javorska jama   C   10. 09. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Jazbinka   B   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Jazbinka   C   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Jelenovo brezno   B   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Jelenovo brezno   C   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Jernejčkov skedenjc   B   02. 12. 2017   07. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Jernejčkov skedenjc   C   02. 12. 2017   07. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Kaščica   B   10. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Kaščica   C   10. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Kavranova jama   B   10. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Kavranova jama   C   10. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Klemenca   A   11. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Klemenca   C   11. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Klemenca   C   11. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Klemenca   E   11. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Klemenca   F   11. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Klemenca   G   11. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Klemenca   H   11. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Kljukasto brezno   B   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Kljukasto brezno   C   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Klopušna   B   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Klopušna   C   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Kočevarka   A   10. 06. 2017   22. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Kočevarka   C   10. 06. 2017   22. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Kočevarka   C   10. 06. 2017   22. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Kočevarka   E   10. 06. 2017   22. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Kočevarka   F   10. 06. 2017   22. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Kočevarka   G   10. 06. 2017   22. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Kočevarka   H   10. 06. 2017   22. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Kočevarka   D   28. 06. 2017   29. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Kofelca   G      07. 12. 2017    
Kofelca   A   10. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Kofelca   C   10. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Kofelca   C   10. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Kofelca   E   10. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Kofelca   F   10. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Kofelca   H   10. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Kofelca   B   25. 08. 2017   07. 12. 2017   Srečko Vidic 
Kofelca   E   25. 08. 2017   07. 12. 2017   Srečko Vidic 
Konciljeva jama   B   05. 02. 2017   09. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Konciljeva jama   C   05. 02. 2017   09. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Korošec   B   26. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Korošec   C   26. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Korošec   C   26. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Korošec   F   26. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Kotel   B   02. 12. 2017   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Kotel   C   02. 12. 2017   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Krakošelh   B   01. 10. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Krakošelh   C   01. 10. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Kraljevi studenec 3   B   30. 06. 2017   03. 07. 2017   Borivoj Ladišić 
Kraljevi studenec 3   C   30. 06. 2017   03. 07. 2017   Borivoj Ladišić 
Kraljevi studenec 6   B   30. 06. 2017   03. 07. 2017   Borivoj Ladišić 
Kraljevi studenec 6   C   30. 06. 2017   03. 07. 2017   Borivoj Ladišić 
Krojačevka   B   12. 02. 2017   16. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Krojačevka   C   12. 02. 2017   16. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Kučar pri Gradcu   B   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Kučar pri Gradcu   C   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Kunin meander   A   11. 03. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Kunin meander   C   11. 03. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Kunin meander   C   11. 03. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Kunin meander   E   11. 03. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Kunin meander   F   11. 03. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Kunin meander   H   11. 03. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Lajovicloch   B   08. 01. 2018   08. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Lajovicloch   C   08. 01. 2018   08. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Lajovicloch   F   08. 01. 2018   08. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Lajovicloch   H   08. 01. 2018   08. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Ledena jama pri Kunču   B   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Ledena jama pri Kunču   C   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Ledena jama pri Ograji   A   15. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Ledena jama pri Ograji   C   15. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Ledena jama pri Ograji   E   15. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Ledena jama pri Ograji   F   15. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Ledena jama pri Ograji   G   15. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Ledena jama pri Ograji   H   15. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Levakova jama   B   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Levakova jama   C   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Lijak 2   G      16. 11. 2017    
Lijak 2   A   06. 09. 2017   16. 11. 2017   Sandi Vidrih 
Lijak 2   E   06. 09. 2017   16. 11. 2017   Srečko Vidic 
Lijak 2   F   06. 09. 2017   16. 11. 2017   Srečko Vidic 
Lijak pod Grintovcem   G      07. 12. 2017    
Lijak pod Grintovcem   A   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Lijak pod Grintovcem   C   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Lijak pod Grintovcem   C   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Lijak pod Grintovcem   C   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Lijak pod Grintovcem   E   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Lijak pod Grintovcem   F   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Lijak pod Grintovcem   H   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Lijak pod Grintovcem   B   04. 08. 2017   07. 12. 2017   Srečko Vidic 
Lijak pod Grintovcem   E   05. 08. 2017   07. 12. 2017   Srečko Vidic 
Lisičja jama v Arto grabnu   B   25. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Lisičja jama v Arto grabnu   C   25. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Lisičja jama v Arto grabnu   F   25. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mačja jama 3   B   20. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Mačja jama 3   C   20. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Mačkovec v Šmarjeških Toplicah   B   12. 02. 2017   16. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Mačkovec v Šmarjeških Toplicah   C   12. 02. 2017   16. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Magdin zjot   B   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Magdin zjot   C   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Bezgovica   B   27. 01. 2017   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Bezgovica   C   27. 01. 2017   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Grintovca   A   15. 03. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Grintovca   C   15. 03. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Grintovca   C   15. 03. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Grintovca   E   15. 03. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Grintovca   F   15. 03. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Grintovca   H   15. 03. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Milerca   A   27. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Milerca   C   27. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Milerca   C   27. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Milerca   E   27. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Milerca   F   27. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Milerca   H   27. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Stankova jama   D   07. 04. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Stankova jama   H   07. 04. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Vratnica   B   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Vratnica   C   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Željnska jama   A   05. 09. 2016   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Željnska jama   C   05. 09. 2016   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Željnska jama   C   05. 09. 2016   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Željnska jama   E   05. 09. 2016   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Željnska jama   F   05. 09. 2016   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Željnska jama   G   05. 09. 2016   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Željnska jama   H   05. 10. 2016   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Mala Željnska jama   H   07. 04. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Mali zjot   B   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Mali zjot   C   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Malikovec   B   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Malikovec   C   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Medvedji dol 6   B   12. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Medvedji dol 6   C   07. 03. 3017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Medvedji dol 6   A   31. 03. 3017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Medvedji dol 6   E   31. 03. 3017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Medvedji dol 6   F   31. 03. 3017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Medvedova jama   B   10. 09. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Medvedova jama   C   10. 09. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Mg 1   A   15. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 1   E   15. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 1   F   15. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 1   H   08. 06. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Mg 10   A   18. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 10   E   18. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 10   F   18. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 10   H   28. 06. 2017   29. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Mg 11   A   18. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 11   E   18. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 11   F   18. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 11   H   28. 06. 2017   29. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Mg 12   A   18. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 12   E   18. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 12   F   18. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 12   H   28. 06. 2017   29. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Mg 2   A   15. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 2   E   15. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 2   F   15. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 2   H   08. 06. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Mg 3   A   16. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 3   E   16. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 3   F   16. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 3   H   08. 06. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Mg 4   A   16. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 4   E   16. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 4   F   16. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 4   H   08. 06. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Mg 5   A   17. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 5   E   17. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 5   F   17. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 5   H   08. 06. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Mg 6   A   21. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 6   E   21. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 6   F   21. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 6   H   08. 06. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Mg 7   A   21. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 7   E   21. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 7   F   21. 05. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 7   H   08. 06. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Mg 8   A   07. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 8   F   07. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 8   E   14. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 8   H   28. 06. 2017   29. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Mg 9   F   07. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 9   A   11. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mg 9   E   14. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Mihovska jama   B   29. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Mihovska jama   C   29. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 1   A   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 1   C   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 1   C   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 1   E   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 1   F   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 1   G   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 1   H   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 2   A   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 2   C   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 2   C   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 2   E   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 2   F   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 2   G   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 2   H   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 3   A   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 3   C   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 3   C   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 3   E   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 3   F   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 3   G   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 3   H   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 4   A   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 4   C   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 4   C   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 4   E   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 4   F   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mišji hrib 4   H   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Mullerloch   B   07. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Mullerloch   F   07. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Mullerloch   H   07. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Mullerloch   D   13. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Mullerloch   A   27. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Mullerloch   C   27. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Mullerloch   D   27. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Mullerloch   E   27. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Mullerloch   F   27. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Mullerloch   G   27. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Na Kržišču   B   27. 01. 2017   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Na Kržišču   C   27. 01. 2017   02. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Nova prepadna na Pretlah   B   10. 09. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Nova prepadna na Pretlah   C   10. 09. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Pasja jama   B   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Pasja jama   C   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Pasja jama   F   14. 10. 2017   26. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Pasje brezno   B   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Pasje brezno   C   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Perna jama   B   11. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Perna jama   C   11. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Perna jama   C   11. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Perna jama   F   11. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Perna jama   H   11. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Pernica v Bukovju   B   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Pernica v Bukovju   C   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Petrovka   B   12. 02. 2017   16. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Petrovka   C   12. 02. 2017   16. 02. 2017   Borivoj Ladišić 
Plahteča jama   A   17. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Plahteča jama   C   17. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Plahteča jama   C   17. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Plahteča jama   E   17. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Plahteča jama   F   17. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Plahteča jama   G   17. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Plahteča jama   H   17. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Pod Kalskim vrhom 2   A   21. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Pod Kalskim vrhom 2   E   21. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Pod Kalskim vrhom 2   F   21. 06. 2017   29. 06. 2017   Srečko Vidic 
Pod Kalskim vrhom 2   H   28. 06. 2017   29. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Pod šikano 3   A   28. 02. 2017   23. 03. 2017   Srečko Vidic 
Pod šikano 3   C   28. 02. 2017   23. 03. 2017   Srečko Vidic 
Pod šikano 3   E   28. 02. 2017   23. 03. 2017   Srečko Vidic 
Pod šikano 3   F   07. 03. 2017   23. 03. 2017   Srečko Vidic 
Pod šikano 4   C   28. 02. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Pod šikano 4   F   07. 03. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Pod šikano 4   A   22. 03. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Pod šikano 4   E   22. 03. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Pod šikano 4   H   08. 06. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Pod šikano 5   C   28. 02. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Pod šikano 5   F   07. 03. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Pod šikano 5   A   22. 03. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Pod šikano 5   E   22. 03. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Pod šikano 5   H   08. 06. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Polškovo brezno   B   02. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Polškovo brezno   C   02. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Polškovo brezno   C   02. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Polškovo brezno   F   02. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Polškovo brezno   H   02. 04. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Polšna pod Krenom   F   07. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Polšna pod Krenom   A   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Polšna pod Krenom   C   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Polšna pod Krenom   C   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Polšna pod Krenom   E   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Polšna pod Krenom   H   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Posvečena jama   A   30. 08. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Posvečena jama   C   30. 08. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Posvečena jama   C   30. 08. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Posvečena jama   E   30. 08. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Posvečena jama   F   30. 08. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Posvečena jama   G   30. 08. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Posvečena jama   H   30. 08. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 1 pri Spodnjih Ložinah   B   10. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 1 pri Spodnjih Ložinah   C   10. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 1 pri Spodnjih Ložinah   C   10. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 1 pri Spodnjih Ložinah   F   10. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 1 pri Spodnjih Ložinah   H   10. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 2 pri Spodnjih Ložinah   B   10. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 2 pri Spodnjih Ložinah   C   10. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 2 pri Spodnjih Ložinah   C   10. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 2 pri Spodnjih Ložinah   F   10. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Požiralnik 2 pri Spodnjih Ložinah   H   10. 12. 2017   14. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Praprot   B   26. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Praprot   C   26. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Praprot   F   26. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Praprot   H   26. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Prelesnikovka   A   25. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Prelesnikovka   C   25. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Prelesnikovka   C   25. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Prelesnikovka   E   25. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Prelesnikovka   F   25. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Prelesnikovka   H   25. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Prhavčevo brezno   G      23. 03. 2017   Srečko Vidic 
Prhavčevo brezno   B   26. 02. 2017   23. 03. 2017   Srečko Vidic 
Prhavčevo brezno   E   28. 02. 2017   23. 03. 2017   Srečko Vidic 
Pristavska jama   B   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Pristavska jama   C   20. 09. 2017   28. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Raja peč   B   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Raja peč   C   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Rauhova jama   B   10. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Rauhova jama   C   30. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Vražjim kamnom   A   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Vražjim kamnom   C   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Vražjim kamnom   C   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Vražjim kamnom   E   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Vražjim kamnom   F   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Razpoka pod Vražjim kamnom   H   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Rkljeva prepadna   B   01. 10. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Rkljeva prepadna   C   01. 10. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Robijev vodnjak   B   29. 12. 2017   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Robijev vodnjak   C   29. 12. 2017   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Samovo brezno   B   19. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Samovo brezno   C   19. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Schaffeichloch   H   07. 04. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Schaffeichloch   B   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Schaffeichloch   C   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Shornica   B   01. 10. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Shornica   C   01. 10. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Skalar   B   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Skalar   C   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Skalar   F   17. 12. 2017   21. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Skalarka   H   07. 04. 2017   13. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Skalarka pod Grintovcem   A   23. 02. 2017   23. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Skalarka pod Grintovcem   C   23. 02. 2017   23. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Skalarka pod Grintovcem   C   23. 02. 2017   23. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Skalarka pod Grintovcem   E   23. 02. 2017   23. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Skalarka pod Grintovcem   F   23. 02. 2017   23. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Skalarka pod Grintovcem   G   23. 02. 2017   23. 03. 2017   Borivoj Ladišić 
Skalno brezno na Rasnu   A   29. 12. 2017   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Skalno brezno na Rasnu   C   29. 12. 2017   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Skalno brezno na Rasnu   C   29. 12. 2017   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Skalno brezno na Rasnu   E   29. 12. 2017   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Skalno brezno na Rasnu   F   29. 12. 2017   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Skalno brezno na Rasnu   G   29. 12. 2017   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Skalno brezno na Rasnu   H   29. 12. 2017   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Straško brezno   B   10. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Straško brezno   C   10. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Suhor brezno   A   29. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Suhor brezno   C   29. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Suhor brezno   C   29. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Suhor brezno   E   29. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Suhor brezno   F   29. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Suhor brezno   G   29. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Suhor brezno   H   29. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Suhor brezno   D   31. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Svetokriško brezno   B   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Svetokriško brezno   C   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Svinjska štala   B   10. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Svinjska štala   C   10. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Svinjske štale 3   C   02. 04. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Svinjske štale 3   F   10. 04. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Svinjske štale 3   A   30. 04. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Svinjske štale 3   E   30. 04. 2017   08. 06. 2017   Srečko Vidic 
Svinjske štale 3   H   08. 06. 2017   08. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Svitla jama   B   10. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Svitla jama   C   10. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Šepčev skedenj   B   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Šepčev skedenj   C   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Šoštarca   B   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Šoštarca   C   05. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Špaja jama   B   30. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Špaja jama   C   30. 10. 2017   02. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Štajerjeva jama 1   B   10. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Štajerjeva jama 1   C   10. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Štajerjeva jama 2   B   10. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Štajerjeva jama 2   C   10. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Štrucljeva jama   C   28. 02. 2017   16. 11. 2017   Srečko Vidic 
Štrucljeva jama   F   02. 04. 2017   16. 11. 2017   Srečko Vidic 
Štrucljeva jama   A   02. 10. 2017   16. 11. 2017   Srečko Vidic 
Štrucljeva jama   E   02. 10. 2017   16. 11. 2017   Srečko Vidic 
Šumetac   B   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Šumetac   C   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Talarnica   B   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Talarnica   C   20. 08. 2017   31. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Tomažev prepad   B   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Tomažev prepad   C   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Trikot 3   A   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Trikot 3   C   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Trikot 3   C   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Trikot 3   E   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Trikot 3   F   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Trikot 3   H   10. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Udor na Starinah   A   21. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Udor na Starinah   C   21. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Udor na Starinah   C   21. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Udor na Starinah   E   21. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Udor na Starinah   F   21. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Udor na Starinah   H   21. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Udor pod Židovcem   A   10. 10. 2017   19. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Udor pod Židovcem   C   10. 10. 2017   19. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Udor pod Židovcem   C   10. 10. 2017   19. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Udor pod Židovcem   E   10. 10. 2017   19. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Udor pod Židovcem   F   10. 10. 2017   19. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Udor pod Židovcem   H   10. 10. 2017   19. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Udor pri Polomu   B   20. 07. 2017   20. 07. 2017   Borivoj Ladišić 
Ulčnikova jama   B   21. 12. 2017   28. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Ulčnikova jama   C   21. 12. 2017   28. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Velika Grintovca   A   23. 03. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Velika Grintovca   C   23. 03. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Velika Grintovca   C   23. 03. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Velika Grintovca   E   23. 03. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Velika Grintovca   F   23. 03. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Velika Grintovca   G   23. 03. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Velika Grintovca   H   23. 03. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Velika jama   B   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Velika jama   C   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Velika peč   D      09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Velika peč   B   03. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Velika peč   E   03. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Velika peč   F   03. 11. 2017   09. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Velika Strašca   B   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Velika Strašca   C   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Velika Vratnica   B   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Velika Vratnica   C   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Veliki Zjot   B   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Veliki Zjot   C   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Vidicov vodnjak   B   29. 12. 2017   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Vidicov vodnjak   C   29. 12. 2017   04. 01. 2018   Borivoj Ladišić 
Volk samotar   A   06. 09. 2017   16. 11. 2017   Srečko Vidic 
Volk samotar   E   06. 09. 2017   16. 11. 2017   Srečko Vidic 
Volk samotar   F   06. 09. 2017   16. 11. 2017   Srečko Vidic 
Vovčičkova jama   B   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Vovčičkova jama   C   10. 07. 2017   03. 08. 2017   Borivoj Ladišić 
Vovkova jama na Trški gori   B   23. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Vovkova jama na Trški gori   C   23. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Vovkova jama na Trški gori   H   23. 05. 2017   01. 06. 2017   Borivoj Ladišić 
Vrabčeva peč   A   21. 12. 2017   28. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Vrabčeva peč   C   21. 12. 2017   28. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Vrabčeva peč   C   21. 12. 2017   28. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Vrabčeva peč   E   21. 12. 2017   28. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Vrabčeva peč   F   21. 12. 2017   28. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Vrabčeva peč   G   21. 12. 2017   28. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Vrabčeva peč   H   21. 12. 2017   28. 12. 2017   Borivoj Ladišić 
Vranja peč   B   29. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Vranja peč   C   29. 04. 2017   08. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 2   B   19. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 2   C   19. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 3   B   19. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 3   C   19. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 6   B   19. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 6   C   19. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Vrtaška jama   B   19. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Vrtaška jama   C   19. 11. 2017   23. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Zasuto brezno v Kančen dolu   B   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Zasuto brezno v Kančen dolu   C   27. 11. 2017   30. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Zgonečja jama   B   10. 09. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Zgonečja jama   C   10. 09. 2017   14. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Zgornja Grintovca   F   11. 03. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Zgornja Grintovca   A   15. 03. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Zgornja Grintovca   C   15. 03. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Zgornja Grintovca   C   15. 03. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Zgornja Grintovca   E   15. 03. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Zgornja Grintovca   H   15. 03. 2017   20. 04. 2017   Borivoj Ladišić 
Zidarjeva jama   B   10. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Zidarjeva jama   C   10. 11. 2017   16. 11. 2017   Borivoj Ladišić 
Zijalka pri Mačjem dolu   B   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Zijalka pri Mačjem dolu   C   20. 09. 2017   21. 09. 2017   Borivoj Ladišić 
Zjot na Vugelnici   A   23. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Zjot na Vugelnici   C   23. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Zjot na Vugelnici   C   23. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Zjot na Vugelnici   E   23. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Zjot na Vugelnici   F   23. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Zjot na Vugelnici   H   23. 05. 2017   25. 05. 2017   Borivoj Ladišić 
Zvončica   G      31. 08. 2017    
Zvončica   A   07. 07. 2017   31. 08. 2017   Srečko Vidic 
Zvončica   F   07. 07. 2017   31. 08. 2017   Srečko Vidic 
Zvončica   E   18. 07. 2017   31. 08. 2017   Srečko Vidic 
Župenca   B   01. 10. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
Župenca   C   01. 10. 2017   05. 10. 2017   Borivoj Ladišić 
DZRJ Luka Čeč Postojna Bojanovo brezno pri Predjami   E      24. 07. 2017   Matjaž Milharčič 
Bojanovo brezno pri Predjami   E      24. 07. 2017   Matjaž Milharčič 
Bojanovo brezno pri Predjami   D   01. 06. 2010   24. 07. 2017   Matjaž Milharčič 
Bojanovo brezno pri Predjami   F   08. 06. 2017   24. 07. 2017   Franjo Drole 
Bojanovo brezno pri Predjami   A   10. 06. 2017   24. 07. 2017   Marjan Vilhar 
Jama pod Loka hribom   C      26. 07. 2017    
Jama pod Loka hribom   A   18. 05. 2017   26. 07. 2017   Marjan Vilhar 
Jama pod Loka hribom   E   18. 05. 2017   26. 07. 2017   Marjan Vilhar 
Jama pod Loka hribom   G   18. 05. 2017   26. 07. 2017   Marjan Vilhar 
Jama za Boljunovim vrhom   C      26. 07. 2017    
Jama za Boljunovim vrhom   A   02. 06. 2017   26. 07. 2017   Marjan Vilhar 
Jama za Boljunovim vrhom   E   02. 06. 2017   26. 07. 2017   Marjan Vilhar 
Loka na Postojnski gmajni   C      26. 07. 2017    
Loka na Postojnski gmajni   G   17. 05. 2017   26. 07. 2017   Marjan Vilhar 
Loka na Postojnski gmajni   A   20. 05. 2017   26. 07. 2017   Marjan Vilhar 
Loka na Postojnski gmajni   E   08. 06. 2017   26. 07. 2017   Marjan Vilhar 
JK Črni galeb Prebold Jama v Hrenovem pečevju   G      16. 02. 2017   Drago Lamper 
Jama v Hrenovem pečevju   E   06. 06. 2011   16. 02. 2017   Drago Lamper 
Jama v Hrenovem pečevju   A   11. 11. 2011   16. 02. 2017   Drago Lamper 
Jama v Hrenovem pečevju   F   11. 11. 2011   16. 02. 2017   Drago Lamper 
Jama v kamnolomu pri Suhem   B   20. 01. 2017   23. 01. 2017   Drago Lamper 
Jelenov rog   B   05. 07. 2017   06. 07. 2017   Gregor Jelen 
Jelenov rog   H   05. 07. 2017   06. 07. 2017   Gregor Jelen 
Veternica   D      09. 02. 2017    
Veternica   D      09. 02. 2017    
Veternica   D      09. 02. 2017    
Veternica   D      09. 02. 2017    
Veternica   D      09. 02. 2017    
Veternica   D      09. 02. 2017    
Veternica   D      09. 02. 2017    
Veternica   D      09. 02. 2017    
Veternica   A   14. 12. 2016   09. 02. 2017   Alenka Jelen (1)
Veternica   B   14. 12. 2016   09. 02. 2017   Maks Petrič 
Veternica   E   28. 12. 2016   09. 02. 2017   Alenka Jelen (1)
Veternica   H   31. 01. 2017   09. 02. 2017   Alenka Jelen 
Veternica   G   14. 12. 2017   09. 02. 2017   Alenka Jelen 
Vračka zijalka   E      02. 01. 2018    

(1) v sodelovanju z Šaleški JK "Podlasica" Topolšica
JD Rakek Anžetova jama   B   05. 01. 2018   05. 01. 2018   Franjo Drole 
Arganov Pekel   A   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Arganov Pekel   E   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
ASVF 013   E   01. 01. 2002   31. 08. 2017    (1)
ASVF 013   A   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič (1)
ASVF 014   E   01. 01. 2002   31. 08. 2017    (1)
ASVF 014   A   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič (1)
ASVF 017   E   01. 01. 2002   31. 08. 2017    (1)
ASVF 017   A   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič (1)
ASVF 027   E   01. 01. 2002   31. 08. 2017    (1)
ASVF 027   A   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič (1)
ASVF 029   E   01. 01. 2002   13. 12. 2017    
ASVF 029   A   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič (1)
Brest   A   15. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brest   E   15. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezence za Cesarskim vrhom   A   24. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezence za Cesarskim vrhom   E   24. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno 1 nad Jelenjo drago   B   25. 07. 2017   08. 08. 2017   Marko Matičič 
Brezno 1 ob Travni cesti   A   25. 08. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Brezno 1 ob Travni cesti   E   25. 08. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Brezno 1 v Gošči   B   04. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno 1 v Gošči   B   04. 06. 2017   08. 08. 2017   Marko Matičič 
Brezno 2 nad Jelenjo drago   B   25. 07. 2017   08. 08. 2017   Marko Matičič 
Brezno 2 ob Travni cesti   A   21. 11. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Brezno 2 ob Travni cesti   E   21. 11. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Brezno 2 pod Medvedovo glavo   A   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Brezno 2 pod Medvedovo glavo   E   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Brezno 3 ob Travni cesti   A   21. 11. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Brezno 3 ob Travni cesti   E   21. 11. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Brezno 3 pod Javornim gričem   A   20. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno 3 pod Javornim gričem   E   20. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno 3 pod Medvedovo glavo   A   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Brezno 3 pod Medvedovo glavo   E   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Brezno 4 pod Javornim gričem   A   20. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno 4 pod Javornim gričem   E   20. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno 4 pod Medvedovo glavo   A   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Brezno 4 pod Medvedovo glavo   E   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Brezno Cogac 3   A   10. 06. 2017   20. 07. 2017   Aleksander Bajt 
Brezno Cogac 3   E   10. 06. 2017   20. 07. 2017   Aleksander Bajt 
Brezno Cogac 4   A   10. 06. 2017   20. 07. 2017   Aleksander Bajt 
Brezno Cogac 4   E   10. 06. 2017   20. 07. 2017   Aleksander Bajt 
Brezno Felicia   A   13. 10. 2017   10. 12. 2017   Aleksander Bajt 
Brezno Felicia   E   13. 10. 2017   10. 12. 2017   Aleksander Bajt 
Brezno Luknja   B   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno Mrzli dol 1   B   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno Mrzli dol 2   B   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno na Drvošcu   A   15. 09. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič (2)
Brezno na Drvošcu   E   15. 09. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič (2)
Brezno na Gladki skali   A   25. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Brezno na Gladki skali   E   25. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Brezno na Kobili 1   A   20. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Brezno na Kobili 1   E   20. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Brezno na Kobili 2   A   20. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Brezno na Kobili 2   E   20. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Brezno na Kobili 3   A   20. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Brezno na Kobili 3   E   20. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Brezno na Polšakovem kopišču   B   20. 06. 2017   08. 08. 2017   Marko Matičič 
Brezno na Polšakovem kopišču   B   20. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno na Snežniških podih   A   05. 10. 2017   10. 12. 2017   Marko Matičič 
Brezno na Snežniških podih   E   05. 10. 2017   10. 12. 2017   Marko Matičič 
Brezno na Starovaški gmajni   A   21. 11. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Brezno na Starovaški gmajni   E   21. 11. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Brezno nad Hotensko Presko   A   15. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno nad Hotensko Presko   E   15. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno nad Mašunsko Požganino   A   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič (3)
Brezno nad Mašunsko Požganino   E   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno nad Padežnico   A   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Brezno nad Padežnico   E   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Brezno nad Rusko rajdo   A   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno nad Rusko rajdo   E   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod čokom   A   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod čokom   E   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod Studensko Goro 1   A   20. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod Studensko Goro 1   E   20. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod Studensko Goro 2   A   20. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod Studensko Goro 2   E   20. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod Studensko Goro 3   A   20. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod Studensko Goro 3   E   20. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod Škavnico   A   21. 11. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod Škavnico   E   21. 11. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod Tolstim vrhom 1   A   18. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod Tolstim vrhom 1   E   18. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod Tolstim vrhom 2   A   18. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod Tolstim vrhom 2   E   18. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod Tolstim vrhom 3   A   18. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod Tolstim vrhom 3   E   18. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod Tolstim vrhom 4   A   18. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod Tolstim vrhom 4   E   18. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod Tolstim vrhom 5   A   18. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod Tolstim vrhom 5   E   18. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod Tolstim vrhom 6   A   18. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno pod Tolstim vrhom 6   E   18. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno pri Grdi poti   B   20. 06. 2017   08. 08. 2017   Marko Matičič 
Brezno pri Grdi poti   B   20. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno pri Hotedrščici   A   13. 10. 2017   10. 12. 2017   Aleksander Bajt 
Brezno pri Hotedrščici   E   13. 10. 2017   10. 12. 2017   Aleksander Bajt 
Brezno pri Medvedji jami   A   23. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Brezno pri Medvedji jami   E   23. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Brezno pri Simščevem lazu   B   04. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno pri Simščevem lazu   B   04. 06. 2017   08. 08. 2017   Marko Matičič 
Brezno pri Škatli   A   15. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno pri Škatli   E   15. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno pri Zvezdi   A   21. 11. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Brezno pri Zvezdi   E   21. 11. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Bajtarskih talih 10   A   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Bajtarskih talih 10   E   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Bajtarskih talih 6   A   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Bajtarskih talih 6   E   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Bajtarskih talih 7   A   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Bajtarskih talih 7   E   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Bajtarskih talih 8   A   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Bajtarskih talih 8   E   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Bajtarskih talih 9   A   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Bajtarskih talih 9   E   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Cerju   B   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Hrenovških talih   E   31. 12. 2013   10. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Hrenovških talih   B   15. 10. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Hrenovških talih   G   15. 10. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Kneškem dolu   A   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič (3)
Brezno v Kneškem dolu   E   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Repnicah   A   20. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Repnicah   E   20. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Sevški lozi   A   02. 10. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Sevški lozi   E   02. 10. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Smrečnici   B   04. 04. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Smrečnici   B   04. 04. 2017   08. 08. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Studenski Loki 1   A   28. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Studenski Loki 1   E   28. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Studenski Loki 2   A   28. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Studenski Loki 2   E   28. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Studenski Loki 3   A   28. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Studenski Loki 3   E   28. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Studenski Loki 4   A   28. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Studenski Loki 4   E   28. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Tončkovem lazu   A   20. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Brezno v Tončkovem lazu   E   20. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Čednikov spodmol   A   20. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Čednikov spodmol   E   20. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Dvojno brezno v Bukovcu   A   20. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Dvojno brezno v Bukovcu   E   20. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Felajeva luknja 2   A   05. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Felajeva luknja 2   E   05. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Globača ob Grdi poti   A   05. 08. 2017   08. 08. 2017   Marko Matičič 
Globača ob Grdi poti   E   05. 08. 2017   08. 08. 2017   Marko Matičič 
Globoščak na Travnem vrhu   A   15. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Globoščak na Travnem vrhu   E   15. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Hlapšje brezno   A   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič (3)
Hlapšje brezno   E   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Jama Černe pod Tolstim vrhom   A   18. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Jama Černe pod Tolstim vrhom   E   18. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Jama Mrzli dol 4   B   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Jama Mrzli dol 5   B   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Jama na Bizerjevem lazu   A   05. 08. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Jama na Bizerjevem lazu   E   05. 08. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Jama na Drvošcu   A   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Jama na Drvošcu   E   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Jama na Kruljčevem vrhu 1   A   16. 06. 2017   20. 07. 2017   Aleksander Bajt 
Jama na Kruljčevem vrhu 1   E   16. 06. 2017   20. 07. 2017   Aleksander Bajt 
Jama na Kruljčevem vrhu 2   A   16. 06. 2017   20. 07. 2017   Aleksander Bajt 
Jama na Kruljčevem vrhu 2   E   16. 06. 2017   20. 07. 2017   Aleksander Bajt 
Jama na Kruljčevem vrhu 3   A   16. 06. 2017   20. 07. 2017   Aleksander Bajt 
Jama na Kruljčevem vrhu 3   E   16. 06. 2017   20. 07. 2017   Aleksander Bajt 
Jama na Snežniških podih   A   05. 10. 2017   10. 12. 2017   Marko Matičič 
Jama na Snežniških podih   E   05. 10. 2017   10. 12. 2017   Marko Matičič 
Jama pod Dedno goro 1   A   10. 06. 2017   20. 07. 2017   Aleksander Bajt 
Jama pod Dedno goro 1   E   10. 06. 2017   20. 07. 2017   Aleksander Bajt 
Jama pod Dedno goro 2   A   10. 06. 2017   20. 07. 2017   Aleksander Bajt 
Jama pod Dedno goro 2   E   10. 06. 2017   20. 07. 2017   Aleksander Bajt 
Jama pod Predivnim vrtom   A   25. 08. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Jama pod Predivnim vrtom   E   25. 08. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Jama pod Šentjurijem   A   02. 10. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Jama pod Šentjurijem   E   02. 10. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Jama pri Medvedjem klancu   A   15. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Jama pri Medvedjem klancu   E   15. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Jama pri Stari Pošti   A   21. 11. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Jama pri Stari Pošti   E   21. 11. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Jama Suha reber   B   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Jama v Črnem dolu   B   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Jama v Studenski Loki 1   A   28. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Jama v Studenski Loki 1   E   28. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Jama v Studenski Loki 2   A   28. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Jama v Studenski Loki 2   E   28. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Jama v Zamuhovcu   A   15. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Jama v Zamuhovcu   E   15. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Kalištričevo brezno   A   02. 10. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Kalištričevo brezno   E   02. 10. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Karfijolno brezno   A   05. 08. 2017   08. 08. 2017   Marko Matičič 
Karfijolno brezno   E   05. 08. 2017   08. 08. 2017   Marko Matičič 
Kevder s konzervami   A   20. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Kevder s konzervami   E   20. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Kevder v Povšnah v Novem svetu   A   20. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Kevder v Povšnah v Novem svetu   E   20. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Kevderc na Pretržju   A   02. 10. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Kevderc na Pretržju   E   02. 10. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Kevderc nad Grčovcem   A   05. 10. 2017   10. 12. 2017   Marko Matičič 
Kevderc nad Grčovcem   E   05. 10. 2017   10. 12. 2017   Marko Matičič 
Kevderc pod Hrušico   A   25. 08. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Kevderc pod Hrušico   E   25. 08. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Kevderc pri Bisernici   A   02. 10. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Kevderc pri Bisernici   E   02. 10. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Kevderc pri Pucinovem lazu   A   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Kevderc pri Pucinovem lazu   E   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Kevdrc nad Kotlom   A   24. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Kevdrc nad Kotlom   E   24. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Kevdrc pri Kaličih   A   25. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Kevdrc pri Kaličih   E   25. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Kevdrc Vrh Loma   A   20. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Kevdrc Vrh Loma   E   20. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Kopano brezno pri Štefanovi jami   A   20. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Kopano brezno pri Štefanovi jami   E   20. 03. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Košamatovsko brezno   A   16. 06. 2017   20. 07. 2017   Aleksander Bajt 
Košamatovsko brezno   E   16. 06. 2017   20. 07. 2017   Aleksander Bajt 
Košelevka   B   25. 04. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Kotel pri Novi Kračini   A   05. 10. 2017   10. 12. 2017   Marko Matičič 
Kotel pri Novi Kračini   E   05. 10. 2017   10. 12. 2017   Marko Matičič 
Kruljčeva luknja   B   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Ledenica nad Bukovo vodo   A   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič (3)
Ledenica nad Bukovo vodo   E   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Ledenica v Trgariji   A   20. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Ledenica v Trgariji   E   20. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Lipovje 6   A   21. 11. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Lipovje 6   E   21. 11. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Lipovje 7   A   21. 11. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Lipovje 7   E   21. 11. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Lukcovo brezno   B   18. 04. 2017   08. 08. 2017   Marko Matičič 
Lukcovo brezno   B   18. 04. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Luknja na Gladki skali 1   A   20. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Luknja na Gladki skali 1   E   20. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Luknja na Gladki skali 2   A   20. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Luknja na Gladki skali 2   E   20. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Luknja na Osredku   A   15. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Luknja na Osredku   E   15. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Luknja nad Repno dolino   A   20. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Luknja nad Repno dolino   E   20. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Luknja v Povšnah v Novem svetu   A   20. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Luknja v Povšnah v Novem svetu   E   20. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Luknja v Rešetu   A   05. 08. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Luknja v Rešetu   E   05. 08. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Luknja v Vodonosu   A   25. 08. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Luknja v Vodonosu   E   25. 08. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Magacin nad Predjamo   A   02. 10. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Magacin nad Predjamo   E   02. 10. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Mala Karlovica   B   05. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Mala Karlovica   E   05. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Mala Karlovica   G   05. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Mala Karlovica - Bela dvorana   B   05. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Mala Kolenč jama   A   25. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Mala Kolenč jama   E   25. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Malo brezno na Polšakovem kopišču   A   20. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Malo brezno na Polšakovem kopišču   E   20. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Mamutov hlev   A   05. 08. 2017   08. 08. 2017   Marko Matičič 
Mamutov hlev   E   05. 08. 2017   08. 08. 2017   Marko Matičič 
Mašunski naravni most   A   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič (3)
Mašunski naravni most   E   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Matijeva jama   F      10. 01. 2018   Sebastjan Gantar 
Matijeva jama   G   17. 08. 2017   10. 01. 2018    
Matijeva jama   E   01. 01. 2018   10. 01. 2018   Sebastjan Gantar 
Meander na Drvošcu   A   25. 08. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Meander na Drvošcu   E   25. 08. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Mikulsko brezno 1   A   10. 06. 2017   20. 07. 2017   Aleksander Bajt 
Mikulsko brezno 1   E   10. 06. 2017   20. 07. 2017   Aleksander Bajt 
Mikulsko brezno 2   A   10. 06. 2017   20. 07. 2017   Aleksander Bajt 
Mikulsko brezno 2   E   10. 06. 2017   20. 07. 2017   Aleksander Bajt 
Mrzlica pri Blatni dolini   A   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Mrzlica pri Blatni dolini   E   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Naravni most na Polšakovem kopišču   A   20. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Naravni most na Polšakovem kopišču   E   20. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Naravni most pri Kaličih   A   20. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Naravni most pri Kaličih   E   20. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Naravni most v Bajtarskih talih   A   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Naravni most v Bajtarskih talih   E   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Pasja žalost v Kotah   A   20. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Pasja žalost v Kotah   E   20. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Polhov klozet   A   24. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Polhov klozet   E   24. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Prehodna jama na Lebanovem griču   A   20. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Prehodna jama na Lebanovem griču   E   20. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Prehodno brezno pod Javorjem   A   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Prehodno brezno pod Javorjem   E   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Prehodno brezno pri Bodiču   A   25. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Prehodno brezno pri Bodiču   E   25. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Razpoka pri Bodiču   A   25. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Razpoka pri Bodiču   E   25. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Rov na Kobili   A   20. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Rov na Kobili   E   20. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Rov pri Zvezdi   A   25. 08. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Rov pri Zvezdi   E   25. 08. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
S brezno   A   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič (3)
S brezno   E   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Skalnice 1   A   05. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Skalnice 1   E   05. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Skalnice 2   A   05. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Skalnice 2   E   05. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Skoznja jama pod Hrušico   A   25. 08. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Skoznja jama pod Hrušico   E   25. 08. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Skoznja jama v Studenski Loki   A   28. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Skoznja jama v Studenski Loki   E   28. 02. 2017   27. 03. 2017   Marko Matičič 
Sneguljka   A   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Sneguljka   E   25. 07. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Spodmol na Hrvatovem griču   A   25. 08. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Spodmol na Hrvatovem griču   E   25. 08. 2017   31. 08. 2017   Marko Matičič 
Spodmol na Snežniških podih   A   05. 10. 2017   10. 12. 2017   Marko Matičič 
Spodmol na Snežniških podih   E   05. 10. 2017   10. 12. 2017   Marko Matičič 
Spodmol pri Bodiču   A   25. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Spodmol pri Bodiču   E   25. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Spodmol pri Stari Pošti   A   21. 11. 2017   30. 12. 2017   Marko Matičič 
Spodmol pri Stari Pošti   E   21. 11. 2017   30. 12. 2017   Marko Matičič 
Spodmol pri Veliki jami   A   25. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Spodmol pri Veliki jami   E   25. 04. 2017   28. 04. 2017   Marko Matičič 
Spodmol v Bajtarskih talih   A   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Spodmol v Bajtarskih talih   E   31. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Spodmol v Blatni dolini   A   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič (3)
Spodmol v Blatni dolini   E   10. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Spodmol v Jelenovih dolinah   B   03. 06. 2017   22. 06. 2017   Marko Matičič 
Spodmol v Sušiških grižah   A   02. 10. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Spodmol v Sušiških grižah   E   02. 10. 2017   13. 12. 2017   Marko Matičič 
Spodmol za Cesarskim vrhom   A   24. 05. 2017   22. 06. 2017   Marko Ma