Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Aktiviranje JRS 20140506

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija - iskanje pogrešane osebe, Dolenja Trebuša

DATUM AKTIVNOSTI: 06.05.2014

VODJA: Matej Blaško

POVZETEK:

ReCO Nova Gorica je 5. 5. 2014 prosil vodjo RC JRS TO za pomoč pri iskanju pogrešane osebe na območju Dolenje Trebuše. Intervencijo so začeli naslednji dan, 6. 5. 2014 ob 6:20. Preiskali so težkodostopen teren v pobočjih nad Dolenjo Trebušo, kjer so pregledali tudi nekaj manjših jamskih objektov. Iskane osebe do 20:00, ko so zaključili intervencijo, niso našli.

Sodelovalo je 7 članov RC JRS TO.

Aktiviranje JRS 20140302

Aktiviranje JRS 20140210

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija - žledolom Rakek

DATUM AKTIVNOSTI: 10.02.2014

VODJA: Luka Zalokar

POVZETEK:

V Rakeku sta sodelovala dva člana RC JRS Postojna, ki sta s pomočjo vrvne tehnike pomagala pri postavljanju drogov elektro daljnovoda. Na trasi elektrovoda so tudi odstranjevali podrto drevje. Intervencija je trajala od 9:00 do 17:00.

Sodelovala: 2 člana RC JRS PO

Aktiviranje JRS 20140217

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija Planinsko polje

DATUM AKTIVNOSTI: 17.02.2014

VODJA: Uroš Ilič

POVZETEK:

Namen je bil pregled požiralnikov na Planinskem polju, saj voda, tudi ko ni padavin, vztrajno narašča. Predvsem pa zagotovitev varnosti ob morebitni sanaciji.

Sodeloval: 1 član RC JRS NM

Aktiviranje JRS 20140209

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija - žledolom Rakek

DATUM AKTIVNOSTI: 09.02.2014

VODJA: Luka Zalokar

POVZETEK:

V Rakeku je sodeloval en član RC JRS Postojna, ki je s pomočjo vrvne tehnike pomagal pri postavljanju drogov elektro daljnovoda. Na trasi elektrovoda so tudi odstranjevali podrto drevje. Intervencija je trajala od 9:00 do 17:00.

Sodeloval: 1 član RC JRS PO